Johari Fönster
(Luft Ingham)

Kunskapscenter

   

Förståelse för hur vi ger och får information. Förklaring till Johari Fönster/Johari Window av Joseph Luft och Harry Ingham. ('50)

Bidraget kommer från: Guy Bloom

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Luft Ingham Johari Fönster

Vad är Johari fönster? Beskrivning

Johari Fönster metoden (JF) från Joseph Luft och Harry Ingham (som hädanefter benämns: Joseph & Harry = Johari) hjälper oss att förstå hur vi ger och får information. JF kan hjälpa till att illustrera och förbättra självkännedom mellan individer och team. Den kan också användas till att förändra gruppdynamiken i ett affärssammanhang.

Johari Fönster modellen kallas ibland för: ”den avslöjande-/feedback modellen om självkännedom”, och: ”en informationsbearbetnings verktyg”. Den representerar faktiskt information om: känslor, erfarenhet, betraktelser, attityder, färdigheter, avsikter, motivation, etc. hos eller om en person i relation till dess grupp, utifrån de fyra olika perspektiven:

 1. Öppna rummet. Vad är känt om honom/henne och vad känner andra till. Exempel: ditt namn, färgen på ditt hår, det faktum att du har en hund. Var och en kan och bör öka storleken på detta område genom att öka Exponeringen och Begära Feedback. (Diagram 2)
 2. Blinda rummet. Det som är okänt av personen om honom/henne men vad andra vet. Exempel: ditt sätt att vara på, de känslorna andra personer har om dig.
 3. Dolda rummet. Vad personen vet om honom/henne som andra inte vet. Liksom: dina hemligheter, ditt hopp, lust, vad du gillar och vad du ogillar.
 4. Okända rummet. Vad är okänt för personen om honom/henne och också okänt av andra. Denna information har en okänd potential till att komma att inverka på resterande delar av JF.

I början av en kommunikationprocess när du möter någon så är storleken på din Arena kvadrant inte särskilt stor, eftersom det inte funnits mycket tid för och möjlighet att utbyta information. Den generella tumregeln är att du bör försöka att utvidga din Arena till att bli det dominerande fönstret som således visar på transparens, öppenhet och ärlighet i växelverkan (diagram 2).  Det är troligt att när du gör detta kommer den andra parten också att öppna upp sig själv.


Johari Fönster 2 Det som skrivs om detta ämne refererar ofta till singularformen (”jaget”). Men genom att ändra ordet ”jaget” till ”laget”, så medger modellen också ett team/lag dynamiskt tillvägagångssätt.
 

Ursprunget till Johari fönster. Historia

JF-modellen utvecklades av amerikanska psykologerna Joseph Luft och Harry Ingham på 50-talet, medans de forskade kring gruppdynamik. I dag är JF-modellen speciellt relevant på grund av den moderna betoningen på mjuka färdigheter, beteende, inlevelse, samarbete,utveckling av gruppsamarbete och mellanmänsklig, sambandsutveckling. Intressant är att Luft och Ingham uppkallade deras modell Johari Fönster  ”Johari”, genom att de har kombinerat deras förnamn, Joseph och Harrington. I tidigare publikationer förekommer faktiskt uttrycket ”JoHari”. JF blev en vida brett använd modell för att förstå och utbilda i självkännedom, för personlig utveckling, för att förbättra kommunikationer, mänskliga förhållanden -samspel, gruppdynamik, lagutveckling och gruppsamarbets förhållanden.


Användningen av Johari fönster. Användningsområden

JF används allmänt för att lära ut och att betrakta och att bidra till en förståelse för:

 • Hur individer kommunicerar med sig själva och med andra.
 • Hur individer presenterar sig för dem själva och till andra.
 • Hur individer uppfattar sin plats i världen.

Med vissa överväganden passar Johari också för flera olika typer av användning:

 • Coaching som gör konversationer lättare runt om 'handlingar vs. uppfattade motiv'.
 • Som ett organisatorisk utvecklingsverktyg som visualiserar de politiska och kulturella frågeställningarna som kan vara synkroniserat med/eller inte alls, med företaget.
 • Som ett ledningsverktyg för att visa på dynamiken hos ett lag/team.
 • Som självutvecklingsverktyg som hjälper till att överväga ens egna ”beteenden vs. reaktioner”.

Stegen i Johari fönster. Process

Det finns frågeformulär som hjälper till att definiera den plats som en individ eller ett lag har i förhållande till varandra.

 

Styrkorna med Johari fönster. Fördelar

 • Lätt till att ta till sig, flexibla resultat.
 • Metoden katalyserar till ett fritt och öppet informationsutbyte.
 • Metoden kommer att skapa en gemensam referenspunkt.

Begränsningar med Johari fönster. Nackdelar

 • Det finns saker som man inte bör eller är mindre lämpligt att kommunicera som (sexuell läggning, mentala hälsoproblem eller allvarliga misslyckanden).
 • Det kan finnas personer som för vidare integritetskränkande information i längre utsträckning och vidare krets än du tänkt dig.
 • Några personer kan reagera negativt.
 • Att använda JF är en värdelös övning om den inte knyts an till aktiviteter som förstärker ett positivt beteende eller som korrigerar negativa beteenden.

Antaganden med Johari Fönster (Luft Ingham). Villkor

I verkligheten är det samma antaganden med Johari som med vilket som helst av de olika feedback-verktygen som finns i bruk: de individer som genomgår denna processen måste fortsätta vidare och skapa utvecklingsplaner, etc.


Johari Fönster Forumet
  Communication and Johari Window in Health Care
How can the Johari Window aid to communication in the provision of health care?
Can it also be a hinderance? How?...
     
 
  Try to Increase the Arena Area
The Johari Window provides an excellent insight into the communication process and decreases a lot of misunderstanding. One should always try to enhance the Arena area....
     
 
  Johari Window in 360 Degree Feedback
The model can serve as a useful tool for the 360-degree appraisal system particularly in situations where the focus is on soft skills as against hard facts about performance figures. It can be ideal ...
     
 
  Johari Window in Case of Reserved Other Person
Johari window does not make sense to me. If someone is reserved how do you tap him/her to communicate? Or reach their blind spot? So that there can be feed back......
     
 
  Johari Window and Mass Media
How can the Johari window concept enhance mass media communication?...
     
 
  Communication Circumstances Requiring NO Feedback
While communicating, the receiver of the message is normally required to give feedback. But there are certain circumstances in which feedback is not required. under what circumstances is feedback NOT necessary?...
     
 
  JOHARI window and Career Development
Is the JW a suitable tool for a career development?...
     
 
  Using This Technique to Set Contacts with Major Companies
I'd like to know more about using such techniques to establish contacts with the managers of large companies....
     
 
  Fear of Eye Communication
How can I overcome the fear of eye communication
I am person of calm going, but when I am communicating with some persons, I am unable to see them directly to their eyes, which is important in good communication.
But though I know this I'm ...
     
 
  The 4th Johari Window (Mystery) is never Realized
As a qualified NLP,TFT, EFT and NES therapist, I would like to be able to incorporate my therapies to empower people to de-mysticise the 4th quadrant in the Johari window.
From my own experience, it is never realized because people are pr...
     
 
  Use of Johari Windows in Office as HR Manager.?
Hi, could somebody tell the answer of this question, its all about Johari windows:
How I can use Johari Windows in my office as HR manager?...
     
 
  Johari Window Set of Questions
Hi, could somebody share the set of questions used in Johari window and how is the interpretation done?...
     
 
  Factors that Complicate Communication
I really appreciate for this hard task of preparing this text I believe ,it will help all learners of the field of communication....
     
 
  Type of Information per Quadrant?
What kind of information do you look for in each quadrant?...
     
 
  References Luft and Ingham
Luft J and Ingham H, "The Johari Window: a graphic model for interpersonal relations', Univ. Calif. Western Training Lab. 1955----- Luft J, 1961, "The Johari Window", Human Relations Training News, 5.1, pp6-7. ----- Luft, Joseph (1969). "Of Human I...
     
 

Johari Fönster Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Johari Fönster Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Johari Fönster Premium

Expert Tips (ENG) - Johari Window Premium
 

Online Johari Window Tool

According to Kevan Davis and his Online Johari Window tool, the subject is given a list of 55 adjectives, out of which he/she picks five or six to des...
Usage (application): Apply the Johari Window to Yourself
 
 

Resurser - Johari Fönster Premium
 

Nyheter

Johari Fönster
     
 

Nyheter

Johari Information
     
 

Videor

Johari Fönster
     
 

Videor

Johari Information
     
 

Presentationer

Johari Fönster
     
 

Presentationer

Johari Information
     
 

Mer

Johari Fönster
     
 

Mer

Johari Information
     

Jämför Johari Fönster med: Idékläckning (Brainstorming)  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  PAEI Management Roles (PAEI) (Ledningsteamsroller/Managementprofiler)   |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop  |  Utvecklingsskeden för ett team lag  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  Delphimetoden)  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Attributionsteori  |  Behovshierarki av Maslow  |  Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.