Johari Fönster
(Luft Ingham)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.

Bidraget kommer från: Guy Bloom


Luft Ingham Johari Fönster

Vad är Johari fönster? Beskrivning

Johari Fönster metoden (JF) från Joseph Luft och Harry Ingham (som hädanefter benämns: Joseph & Harry = Johari) hjälper oss att förstå hur vi ger och får information. JF kan hjälpa till att illustrera och förbättra självkännedom mellan individer och team. Den kan också användas till att förändra gruppdynamiken i ett affärssammanhang.

Johari Fönster modellen kallas ibland för: ”den avslöjande-/feedback modellen om självkännedom”, och: ”en informationsbearbetnings verktyg”. Den representerar faktiskt information om: känslor, erfarenhet, betraktelser, attityder, färdigheter, avsikter, motivation, etc. hos eller om en person i relation till dess grupp, utifrån de fyra olika perspektiven:

 1. Öppna rummet. Vad är känt om honom/henne och vad känner andra till. Exempel: ditt namn, färgen på ditt hår, det faktum att du har en hund. Var och en kan och bör öka storleken på detta område genom att öka Exponeringen och Begära Feedback. (Diagram 2)
 2. Blinda rummet. Det som är okänt av personen om honom/henne men vad andra vet. Exempel: ditt sätt att vara på, de känslorna andra personer har om dig.
 3. Dolda rummet. Vad personen vet om honom/henne som andra inte vet. Liksom: dina hemligheter, ditt hopp, lust, vad du gillar och vad du ogillar.
 4. Okända rummet. Vad är okänt för personen om honom/henne och också okänt av andra. Denna information har en okänd potential till att komma att inverka på resterande delar av JF.

I början av en kommunikationprocess när du möter någon så är storleken på din Arena kvadrant inte särskilt stor, eftersom det inte funnits mycket tid för och möjlighet att utbyta information. Den generella tumregeln är att du bör försöka att utvidga din Arena till att bli det dominerande fönstret som således visar på transparens, öppenhet och ärlighet i växelverkan (diagram 2).  Det är troligt att när du gör detta kommer den andra parten också att öppna upp sig själv.


Johari Fönster 2 Det som skrivs om detta ämne refererar ofta till singularformen (”jaget”). Men genom att ändra ordet ”jaget” till ”laget”, så medger modellen också ett team/lag dynamiskt tillvägagångssätt.
 

Ursprunget till Johari fönster. Historia

JF-modellen utvecklades av amerikanska psykologerna Joseph Luft och Harry Ingham på 50-talet, medans de forskade kring gruppdynamik. I dag är JF-modellen speciellt relevant på grund av den moderna betoningen på mjuka färdigheter, beteende, inlevelse, samarbete,utveckling av gruppsamarbete och mellanmänsklig, sambandsutveckling. Intressant är att Luft och Ingham uppkallade deras modell Johari Fönster  ”Johari”, genom att de har kombinerat deras förnamn, Joseph och Harrington. I tidigare publikationer förekommer faktiskt uttrycket ”JoHari”. JF blev en vida brett använd modell för att förstå och utbilda i självkännedom, för personlig utveckling, för att förbättra kommunikationer, mänskliga förhållanden -samspel, gruppdynamik, lagutveckling och gruppsamarbets förhållanden.


Användningen av Johari fönster. Användningsområden

JF används allmänt för att lära ut och att betrakta och att bidra till en förståelse för:

 • Hur individer kommunicerar med sig själva och med andra.
 • Hur individer presenterar sig för dem själva och till andra.
 • Hur individer uppfattar sin plats i världen.

Med vissa överväganden passar Johari också för flera olika typer av användning:

 • Coaching som gör konversationer lättare runt om 'handlingar vs. uppfattade motiv'.
 • Som ett organisatorisk utvecklingsverktyg som visualiserar de politiska och kulturella frågeställningarna som kan vara synkroniserat med/eller inte alls, med företaget.
 • Som ett ledningsverktyg för att visa på dynamiken hos ett lag/team.
 • Som självutvecklingsverktyg som hjälper till att överväga ens egna ”beteenden vs. reaktioner”.

Stegen i Johari fönster. Process

Det finns frågeformulär som hjälper till att definiera den plats som en individ eller ett lag har i förhållande till varandra.

 

Styrkorna med Johari fönster. Fördelar

 • Lätt till att ta till sig, flexibla resultat.
 • Metoden katalyserar till ett fritt och öppet informationsutbyte.
 • Metoden kommer att skapa en gemensam referenspunkt.

Begränsningar med Johari fönster. Nackdelar

 • Det finns saker som man inte bör eller är mindre lämpligt att kommunicera som (sexuell läggning, mentala hälsoproblem eller allvarliga misslyckanden).
 • Det kan finnas personer som för vidare integritetskränkande information i längre utsträckning och vidare krets än du tänkt dig.
 • Några personer kan reagera negativt.
 • Att använda JF är en värdelös övning om den inte knyts an till aktiviteter som förstärker ett positivt beteende eller som korrigerar negativa beteenden.

Antaganden med Johari Fönster (Luft Ingham). Villkor

I verkligheten är det samma antaganden med Johari som med vilket som helst av de olika feedback-verktygen som finns i bruk: de individer som genomgår denna processen måste fortsätta vidare och skapa utvecklingsplaner, etc.


Johari Fönster Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (42 medlemmar)

Forum om Johari Fönster  

De senaste ämnena om: Johari Fönster.


Johari Window in 360 Degree Feedback
The model can serve as a useful tool for the 360-degree appraisal system particularly in situations where the focus is o (...)
11
0 reaktioner
 
Communication and Johari Window in Health Care
How can the Johari Window aid to communication in the provision of health care? Can it also be a hinderance? How? (...)
7
0 reaktioner
 
Johari Window in Case of Reserved Other Person
Johari window does not make sense to me. If someone is reserved how do you tap him/her to communicate? Or reach their bl (...)
6
1 reaktioner
 
Best Practices om Johari Fönster

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Use of Johari Windows in Office as HR Manager.?
Hi, could somebody tell the answer of this question, its all about Johari windows: How I can use Johari Windows in my o (...)
15
2 reaktioner

 
🥈 Fear of Eye Communication
How can I overcome the fear of eye communication I am person of calm going, but when I am communicating with some perso (...)
13
3 reaktioner

 
🥉 The 4th Johari Window (Mystery) is never Realized
As a qualified NLP,TFT, EFT and NES therapist, I would like to be able to incorporate my therapies to empower people to (...)
12
2 reaktioner

 
JOHARI window and Career Development
Is the JW a suitable tool for a career development? (...)
9
1 reaktioner

 
What are Communication Circumstances Requiring NO Feedback?
While communicating, the receiver of the message is normally required to give feedback. But there are certain circumstan (...)
6
0 reaktioner

 
References Luft and Ingham
Luft J and Ingham H, "The Johari Window: a graphic model for interpersonal relations', Univ. Calif. Western Training Lab (...)
1
0 reaktioner

 
Experttips om Johari Window (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Online Johari Window Tool

Apply the Johari Window to Yourself (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Johari Fönster

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Johari Fönster med: Idékläckning (Brainstorming)  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  PAEI Management Roles (PAEI) (Ledningsteamsroller/Managementprofiler)   |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop  |  Utvecklingsskeden för ett team lag  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  Delphimetoden)  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Attributionsteori  |  Behovshierarki av Maslow  |  Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Johari Fönster? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 26-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.