Johari Fönster
(Luft Ingham)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Guy Bloom

49 itens • 805.369 visitas


Sammanfattning

Luft Ingham Johari Fönster

Vad är Johari fönster? Beskrivning

Johari Fönster metoden (JF) från Joseph Luft och Harry Ingham (som hädanefter benämns: Joseph & Harry = Johari) hjälper oss att förstå hur vi ger och får information. JF kan hjälpa till att illustrera och förbättra självkännedom mellan individer och team. Den kan också användas till att förändra gruppdynamiken i ett affärssammanhang.

Johari Fönster modellen kallas ibland för: ”den avslöjande-/feedback modellen om självkännedom”, och: ”en informationsbearbetnings verktyg”. Den representerar faktiskt information om: känslor, erfarenhet, betraktelser, attityder, färdigheter, avsikter, motivation, etc. hos eller om en person i relation till dess grupp, utifrån de fyra olika perspektiven:

 1. Öppna rummet. Vad är känt om honom/henne och vad känner andra till. Exempel: ditt namn, färgen på ditt hår, det faktum att du har en hund. Var och en kan och bör öka storleken på detta område genom att öka Exponeringen och Begära Feedback. (Diagram 2)
 2. Blinda rummet. Det som är okänt av personen om honom/henne men vad andra vet. Exempel: ditt sätt att vara på, de känslorna andra personer har om dig.
 3. Dolda rummet. Vad personen vet om honom/henne som andra inte vet. Liksom: dina hemligheter, ditt hopp, lust, vad du gillar och vad du ogillar.
 4. Okända rummet. Vad är okänt för personen om honom/henne och också okänt av andra. Denna information har en okänd potential till att komma att inverka på resterande delar av JF.

I början av en kommunikationprocess när du möter någon så är storleken på din Arena kvadrant inte särskilt stor, eftersom det inte funnits mycket tid för och möjlighet att utbyta information. Den generella tumregeln är att du bör försöka att utvidga din Arena till att bli det dominerande fönstret som således visar på transparens, öppenhet och ärlighet i växelverkan (diagram 2).  Det är troligt att när du gör detta kommer den andra parten också att öppna upp sig själv.


Johari Fönster 2 Det som skrivs om detta ämne refererar ofta till singularformen (”jaget”). Men genom att ändra ordet ”jaget” till ”laget”, så medger modellen också ett team/lag dynamiskt tillvägagångssätt.
 

Ursprunget till Johari fönster. Historia

JF-modellen utvecklades av amerikanska psykologerna Joseph Luft och Harry Ingham på 50-talet, medans de forskade kring gruppdynamik. I dag är JF-modellen speciellt relevant på grund av den moderna betoningen på mjuka färdigheter, beteende, inlevelse, samarbete,utveckling av gruppsamarbete och mellanmänsklig, sambandsutveckling. Intressant är att Luft och Ingham uppkallade deras modell Johari Fönster  ”Johari”, genom att de har kombinerat deras förnamn, Joseph och Harrington. I tidigare publikationer förekommer faktiskt uttrycket ”JoHari”. JF blev en vida brett använd modell för att förstå och utbilda i självkännedom, för personlig utveckling, för att förbättra kommunikationer, mänskliga förhållanden -samspel, gruppdynamik, lagutveckling och gruppsamarbets förhållanden.


Användningen av Johari fönster. Användningsområden

JF används allmänt för att lära ut och att betrakta och att bidra till en förståelse för:

 • Hur individer kommunicerar med sig själva och med andra.
 • Hur individer presenterar sig för dem själva och till andra.
 • Hur individer uppfattar sin plats i världen.

Med vissa överväganden passar Johari också för flera olika typer av användning:

 • Coaching som gör konversationer lättare runt om 'handlingar vs. uppfattade motiv'.
 • Som ett organisatorisk utvecklingsverktyg som visualiserar de politiska och kulturella frågeställningarna som kan vara synkroniserat med/eller inte alls, med företaget.
 • Som ett ledningsverktyg för att visa på dynamiken hos ett lag/team.
 • Som självutvecklingsverktyg som hjälper till att överväga ens egna ”beteenden vs. reaktioner”.

Stegen i Johari fönster. Process

Det finns frågeformulär som hjälper till att definiera den plats som en individ eller ett lag har i förhållande till varandra.

 

Styrkorna med Johari fönster. Fördelar

 • Lätt till att ta till sig, flexibla resultat.
 • Metoden katalyserar till ett fritt och öppet informationsutbyte.
 • Metoden kommer att skapa en gemensam referenspunkt.

Begränsningar med Johari fönster. Nackdelar

 • Det finns saker som man inte bör eller är mindre lämpligt att kommunicera som (sexuell läggning, mentala hälsoproblem eller allvarliga misslyckanden).
 • Det kan finnas personer som för vidare integritetskränkande information i längre utsträckning och vidare krets än du tänkt dig.
 • Några personer kan reagera negativt.
 • Att använda JF är en värdelös övning om den inte knyts an till aktiviteter som förstärker ett positivt beteende eller som korrigerar negativa beteenden.

Antaganden med Johari Fönster (Luft Ingham). Villkor

I verkligheten är det samma antaganden med Johari som med vilket som helst av de olika feedback-verktygen som finns i bruk: de individer som genomgår denna processen måste fortsätta vidare och skapa utvecklingsplaner, etc.


Särskild Intressegrupp SIG

Johari Fönster Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (42 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Johari Fönster. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Johari Fönster

 

Use of Johari Windows in Office as HR Manager.?
Hi, could somebody tell the answer of this question, its all about Johari windows:
How I can use Johari Windows in my office as HR manager?...
15
 
2 kommentarer
Fear of Eye Communication
How can I overcome the fear of eye communication
I am person of calm going, but when I am communicating with some persons, I am unable to see them directly to their eyes, which is important in go...
13
 
3 kommentarer
The 4th Johari Window (Mystery) is Never Realized
As a qualified NLP, TFT, EFT and NES therapist, I would like to be able to incorporate my therapies to empower people to de-mysticise the 4th quadrant in the Johari window.
From my own experience...
13
 
2 kommentarer
Johari Window in 360 Degree Feedback
The model can serve as a useful tool for the 360-degree appraisal system particularly in situations where the focus is on soft skills as against hard facts about performance figures. It can be ideal f...
11
 
1 kommentarer
No Need to be Afraid to Ask Sensitive Questions
An interesting research by Hart, VanEpps and Schweitzer reveals that many people are hesitant to ask sensitive questions (for example about salary, lifestyle choices and relationships) to other people...
9
 
4 kommentarer
The Link Between Transformational Leadership (IC) and the Johari Window (Facade)
A popular and well liked leadership philosophies is Transformational Leadership (TL). This concept is all about leading people and disowning your self-interests for the benefit of the people you lead ...
8
 
3 kommentarer
Communication and Johari Window in Health Care
How can the Johari Window aid to communication in the provision of health care?
Can it also be a hindrance? How?...
8
 
2 kommentarer
Johari Window in Case of Reserved Other Person
Johari window does not make sense to me. If someone is reserved how do you tap him/her to communicate? Or reach their blind spot? So that there can be feed back......
6
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Johari Fönster. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Johari Window (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Online Johari Window Tool

Apply the Johari Window to Yourself
According to Kevan Davis and his Online Johari Window tool, the subject is given a list of 55 adjectives, out of which h...
Informationskällor

Olika informationskällor om Johari Fönster. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Personal Communication: JoHari Window Explained

Understanding Giving and Receiving of Information
The Johari Window helps us understand how we are giving and receiving information in four situations or areas: 1. Publi...

Johari Window in Depth

Information Processing, Disclosure and Feedback of Information, Communication, Coaching, Group Relationships
Presentation that explains the Johari Window sections in detail. The following sections are included: 1. Background of...

Hearing versus Listening

Communicating Effectively, Active Listening, Coaching, Mentoring
A comprehensive presentation about listening and how to do it well. Includes a scheme of the steps in the listening pro...

Introduction to Johari

Human interaction
Good presentation on Johari Window introducing the 4 quadrants and 7 principles of change within the Johari window. Int...

Latent Knowledge

Knowledge Creation
Knowledge management theory has struggled with the concept of knowledge creation. Since the seminal article of Nonaka in...

Communication Essentials: Non-verbal, Verbal and Listening Skills

Communication Skills, Personal Skills, Confidence, Power, Influence, Sincerity, Trust
Presentation about communication skills, including non-verbal and verbal communication and listening skills. The present...

7 Differences between Good and Great Speakers

Best Practice for Speakers
Dianna Booher discusses 7 differences between good and great speakers: All good speakers do good on the 7 items below, ...

Johari Window Diagrams

Interpersonal Communication
Download and edit these 12manage PowerPoint graphics for limited personal, educational and business use. Republishing i...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Johari Fönster.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Johari Fönster med: Idékläckning (Brainstorming)  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  PAEI Management Roles (PAEI) (Ledningsteamsroller/Managementprofiler)   |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop  |  Utvecklingsskeden för ett team lag  |  Hela Hjärnmodellen från Herrmann  |  Delphimetoden)  |  Inramning, Framing (Tversky)  |  Attributionsteori  |  Behovshierarki av Maslow  |  Team Management Profilen, Teamkomposition  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Johari Fönster? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 27-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.