Likvidationsvärde | Likvidationsvärdet

Kunskapscenter

   

Omvandla tillgångarna i ett företag till ett snabbt disponibelt kapital. Förklaring till likvidationsvärde.

Innehåll

Premium

Vad är Likvidationsvärdet? Beskrivning

Likvidering betyder helt enkelt att: omvandla tillgångarna i ett företag till ett snabbt disponibelt kapital.

Likvidationsvärdet för en tillgång eller ett företag är: det beräknade belopp som ett företag/tillgång snabbt kapitaliseras/säljas för. Detsamma som i fallet att de skulle gå i konkurs. I en normalt växande och lönsam industri, är ett företags likvidationsvärde vanligtvis mycket mindre än det nuvarande börsvärdet. I en industri på nedåtgående kan likvidationsvärdet överskrida det nuvarande börsvärdet. Detta betyder vanligtvis att företaget bör avveckla dess affärsverksamhet.


Två typer av Likvidationsvärde

Det finns faktiskt två typer av likvidationsvärde, beroende på den tid som är tillgänglig för likvideringsprocessen:

  1. Kontrollerade likvidationsvärdet. Här antar man att företaget har råd med att sälja dess tillgångar till den högstbjudande anbudsgivaren. Den antar en systematisk försäljningsprocess. Här antar man att säljaren  har tillräckligt med tid på sig att sälja var och en av tillgångarna under den mest passande säsongen genom de försäljningskanaler och distribution som kan fånga upp det högsta priset som rimligtvis kan finnas tillhanda.
  2. Forcerade likvidationsvärdet. Detta är ”ett nödläges” pris. Här antar man att företaget kommer att tvingas att sälja alla dess tillgångar under en kortare period och till en eller flera köpare. Man kan här antaga att den typiske köparen av tillgångarna är en återförsäljare som specialiserat sig på likvideringen av alla tillgångar i ett företag. Av förklarliga skäl kommer det forcerade likvidationsvärdet alltid bli lägre än det kontrollerade likvidationsvärdet.

Beroende på företaget och beskaffenheten på dess tillgångar så kan skillnaden mellan de två värdena vara betydande.

Denna metod bör endast användas om likvideringen troligen kommer att ske i slutet av prognosperioden.


Likvidationsvärde | Likvidationsvärdet Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Likvidationsvärde | Likvidationsvärdet Forumet  

Nya ämnenBest Practices - Likvidationsvärde | Likvidationsvärdet

Expert Tips (ENG) - Liquidation ValueUtveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Likvidationsvärde | Likvidationsvärdet
 

Nyheter om Likvidation Värdet


     
 

Nyheter om Likvidering Omvandla Tillgångarna


     
 

Videor om Likvidation Värdet


     
 

Videor om Likvidering Omvandla Tillgångarna


     
 

Presentationer om Likvidation Värdet


     
 

Presentationer om Likvidering Omvandla Tillgångarna


     
 

Mer om Likvidation Värdet


     
 

Mer om Likvidering Omvandla Tillgångarna


     Accelerera din managementkarriärRetur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2018. Alla namn ™ av deras ägare.