Krachtenveldanalyse
(Lewin)

Kenniscentrum

Het analyseren van veranderingsfactoren: de stuwende krachten en de beperkende krachten. Verklaring van Krachtenveldanalyse en Diagram. Kurt Lewin.


Kurt Lewin

Kurt Lewin was een Amerikaanse sociale psycholoog. Hij heeft bijgedragen aan science group dynamics en actie research, en hij wordt beschouwd als één van de stichters van de moderne psychologie. Maar Lewin is misschien het bekendst vanwege het ontwikkelen van Force Field (Krachtveld) Analyse en de Krachtveld Diagrammen.


Het Diagram Lewin van het Krachtenveldanalyse De zienswijze van Lewin op organisaties

Volgens Kurt Lewin, wordt een kwestie in evenwicht gehouden door de interactie van twee tegengestelde verzamelingen krachten. Degenen die trachten verandering te bevorderen: de stuwende krachten. En degenen die de status-quo proberen te handhaven: de beperkende krachten. Lewin bekeek organisaties als systemen waarin de huidige situatie geen statisch patroon was. Maar een dynamisch evenwicht ("Equilibrium") van krachten die in tegenovergestelde richtingen werken. Opdat om het even welke verandering plaatsvindt, moeten de stuwende krachten de beperkende krachten overtreffen, waarbij het evenwicht wordt verplaatst. Vergelijk: Catastrofe Theorie.


Het Krachtveld Diagram

Het Krachtveld diagram is een model dat is gebouwd op dit idee dat krachten zowel verandering kunnen stimuleren alsook tegenhouden. Deze krachten omvatten: personen, gewoonten, gebruiken, en houdingen. Een Force Field diagram kan op ieder niveau worden gebruikt: persoonlijk, project, organisatorisch, netwerk, om de krachten te visualiseren die vóór en tegen veranderingsinitiatieven kunnen werken. Het diagram helpt zijn gebruiker om de "oorlog" tussen krachten rond een bepaalde kwestie voor te stellen. Gewoonlijk staat het geplande veranderingsonderwerp aan de bovenkant. Hieronder, zijn er twee kolommen. De stuwende krachten staan vermeld in de linkerkolom, en de beperkende krachten in de rechterkolom. Pijlen worden naar het midden getrokken. Langere pijlen wijzen op sterkere krachten. Het idee is alle krachten die ingrijpen op een bepaalde kwestie te begrijpen en expliciet te maken, .


Gebruik van de methode van de Force Field Analysis (Krachtveld Analyse) methode

 • Onderzoek het machtsevenwicht dat zich voordoet in een kwestie.
 • Identificeer de belangrijkste spelers (stakeholders) en doelgroepen voor een campagne inzake de kwestie.
 • Identificeer tegenstanders en bondgenoten.
 • Identificeer hoe u elke doelgroep kunt beïnvloeden

Stappen in een Krachtenveldanalyse? Proces

 1. Beschrijf de huidige situatie.
 2. Beschrijf de gewenste situatie.
 3. Identificeer waarin de huidige situatie zal uitmonden als er geen actie wordt genomen.
 4. Maak een lijst van alle krachten die verandering stuwen naar de gewenste situatie.
 5. Maak een lijst van alle krachten die zich verzetten tegen verandering naar de gewenste situatie.
 6. Bespreek en ondervraag alle krachten: zijn zij geldig? Kunnen zij worden veranderd? Welke zijn de kritieke?
 7. Wijs een score toe aan elk van de krachten gebruikmakend van een numerieke schaal b.v. 1 is uiterst zwak en 10 is extreem sterk.
 8. Breng de krachten in kaart. Maak een lijst van de stuwende krachten op de linkerzijde. En maak een lijst van de beperkende krachten aan de rechterkant.
 9. Bepaal of de verandering haalbaar is en of vooruitgang kan geschieden.
 10. Bespreek hoe de verandering kan worden beïnvloed door de sterkte van de beperkende krachten te verminderen, of door de sterkte van de stuwende krachten te vergroten.
 11. Onthoud dat het verhogen van de stuwende krachten, of het verminderen van de beperkende krachten andere krachten kan verhogen of kan verminderen, of zelfs nieuwe kan creëren.

Special Interest Group - Krachtenveldanalyse


Special Interest Group (67 leden)


Forum - Krachtenveldanalyse  

Op dit forum vindt u recente interessante discussies.


Hot Voor- en tegenstanders in Krachtveldanalyse (1 reacties)
Hoe kan je zien wie er tegen is en wie voor?...
 
 
 
 
  Quotes by Kurt Lewin (4 reacties)
If you want to truly understand something, try to change it....
 
 
 
 
  Decreasing Restraining Forces is easier (1 reacties)
I have used Force Field Analysis in the past in the Health, ...
 
 
 
 
  Implementation of Change in an Organisation (1 reacties)
This is a powerful tool of directing the change management p...
 
 
 
 
  Force Field Analysis Helps to Consider Barriers Before Embarking Change (1 reacties)
Change is hard. Force field analysis helps to summarize the ...
 
 
 
 
  Identifying Change Drivers
This is my first communication on this amazing site. Could ...
 
 
 
 
  Dynamism is the Interface to Change Issues
Change is must for all entities. It is part of every movemen...
 
 
 
 
  Where does Power Come From? (3 reacties)
What is the origin of power forces?...
 
 
 
 
  Post-Merger Force Fields
In Post-Merger relationships restraining forces will include...
 
 
 
 
  Origin of Force Field Analysis (4 reacties)
I seem to remember from my early days in OD that Lewin based...
 
 
 
 
  Using Force Field Analysis for Gender Analysis
Force field analysis is an appropriate tool for gender analy...
 
 
 
 
  The Human Factor in Force Field Analysis
The FFA is a great tool in analysing change. In a practical ...
 
 
 
 
  Three Strategic Frameworks (Mulcaster)
Mulcaster (2008) developed 3 strategic frameworks that can b...
 
 
 
 
  Measuring Driving and Restraining Forces - Metrics
I'm swearing off companies in crisis. I had an engagement bl...
 
 
 
 
  Be a Change Catalyst
If one has to make a choice that sees the benefits of the gr...
 
 
 
 
  Force Field Diagram Assumptions (1 reacties)
I think that the model of Lewin is reducing the dimensions...
 
 
 
 
  MSCS Concept in Force Field Analysis
In the force field analysis I use the MSCS (Magnitude, Sympt...
 
 
 
 

Best Practices - Krachtenveldanalyse

Hier vindt u de meest waardevolle discussies uit het verleden.


  Organizational Change: How to Increase Driving Forces and How to Decrease Restraining Forces? (17 reacties)
I could do with some practical advice increasing driving / d...
 
 
 
 
  Unfreeze, Changing and Refreeze (3 reacties)
I just wonder besides of "Force Field Analysis" , Kurt Lewin...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Force Field Analysis

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Concerns Against Change and their Remedies

Change Management, Organizational Change...
 
 
 

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change...
 
 
 

The Next Steps when FFA is Done...

Actions to Take after a Force Field Analysis, FFA Implementation...
 
 
 

The Force of Employees in Change Inititiaves

Why Acknowledging the Power of Employees is Important...
 
 
 

Implementing Force Field Analysis in the Strategy Process

Practical Guidelines, Best Practices...
 
 
 

Industry’s Driving Forces

Organizational Change...
 
 
 

Describing and Analyzing Driving Forces

FFA Implementation...
 
 
 

Assessing the Risks of Change and the Organization’s Capacity for Change

Leading Change...
 
 
 

Unfreezing, Moving, Freezing

Change Management...
 
 
 

Strategic Change: Why, What, When, Who and How

Preparing Strategic Change...
 
 
 

Typical Driving Forces

Examples...
 
 
 

Typical Restraining Forces

Examples...
 
 

Hulpbronnen - Krachtenveldanalyse

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Krachtenveldanalyse


     
 

Nieuws over Krachtenveld Analyse


     
 

Video's over Krachtenveldanalyse


     
 

Video's over Krachtenveld Analyse


     
 

Presentaties over Krachtenveldanalyse


     
 

Presentaties over Krachtenveld Analyse


     
 

Meer over Krachtenveldanalyse


     
 

Meer over Krachtenveld Analyse


     

Vergelijk met Force Field Analysis (Krachtveld Analyse): IJsberg van Verandermanagement  |  Catastrofetheorie  |  Stakeholderanalyse  |  Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)  |  RACI  |  Vergelijking voor VeranderingBases van Sociale Macht  |  DICE-Raamwerk  |  Crisismanagement  |  Veranderen van Organisatieculturen  |  Cultuurtypes  |  Kerngroeptheorie  |  Gepland GedragtheorieHerontwerpen van Bedrijfsprocessen  |  Kaizen  |  Dimensies van Verandering  |  Analyse van de Onderliggende Oorzaak  |  Brainstormen  |  De Zes Denkhoeden  |  Scenarioplanning  |  Speltheorie (Game Theory)  |  Analoog Strategisch Redeneren  |  Real Options-analyse  |  Kepner-Tregoe Matrix  |  OODA Cirkel  | Cultuurniveaus  |  Appreciatief Onderzoek  |  Positieve Deviatie


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Communicatie & Vaardigheden  |  Besluitvorming & Waardering  |  Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Human Resources  |  Leiderschap  |  Programma- & Projectmanagement  |  Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 23-10-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.