Relationsmarknadsföring
(Levitt)

Kunskapscenter

   

Att bygga långsiktiga relationer mellan organisationen och dess kunder. Förklaring till Relationsmarknadsföring/ Relationship Marketing av Theodore Levitt. ('83)

Innehåll

Premium

Vad är Relationsmarknadsföring? Beskrivning

Relationsmarknadsföring är en approach som betonar långsiktiga relationer och som bör finnas mellan organisationen och dess kunder. Den betonar betydelsen av kundservice och kvalitet och av att utveckla en serie av transaktioner med konsumenter. Terminologin beskrevs först av Theodore Levitt år 1983.


Ursprunget till Relationsmarknadsförings approachen. Historia

Redan år 1980, skrev B. Schneider: Vad som förvånar är att forskare och affärsmän har koncentrerat sig långt mer på hur man attraherar kunder till produkter och tjänster än på att behålla kunder. År 1983 skrev Levitt : I en stor och proportionellt ökande andel av transaktioner, intensifieras faktiskt relationen en tid senare efter försäljningen. Detta blir en central faktor i köparens val av försäljare nästa gång.

Relationsmarknadsföring knyter an starkt till Business Process Reengineering. Enligt denna förnyelseteori bör organisationer struktureras enligt färdiga uppgifter och processer. I stället för funktioner.


Användningen av Relationsmarknadsföringen. Användningsområden

Relationsmarknadsföring och traditionell transaktionsbaserad marknadsföring är inte ömsesidigt exklusivt, och de är inte nödvändigtvis i konflikt med varandra. Relationsmarknadsföring kan vara mer passande i följande omständigheterna eller situationer:

 • Högvärdiga produkter eller tjänster.
 • Industriella produkter.
 • Produkter är inte allmänna artiklar.
 • Omställningskostnaderna är höga.
 • Kunder föredrar ett fortgående förhållande.
 • Det finns kundmedverkan i produktionsfasen. Se: Samskapande Prahalad och Ramaswamy.

Stegen i Relationsmarknadsförings processen

 1. Kartlägga tjänsteleveranssystemet. Fastställa standarder för varje del av systemet, speciellt ”mötespunkterna".
 2. Identifiera kritiska tjänstefrågeställningar.
 3. Tjänstestandarder för alla aspekter av en tjänsteleveransen.
 4. Utveckla kundkommunikationssystemet.
 5. Utbilda anställda på att bygga och att underhålla ett gott förhållande med beställare.
 6. Övervaka tjänstestandarder, belöna personalen att överskrida tjänstenivåer, korrigera undermåliga tjänstenivåer.
 7. Se till att varje anställd fullständigt förstår betydelsen av kvalitet och relationer i marknadsfilosofin.

Styrkor med Relationsmarknadsföring. Fördelar

 • Fokusera på att ge värde till kunderna.
 • Betoning på kundbibehållande.
 • Metoden är en integrerad approach för marknadsföring, service och kvalitet. Därför erbjuder den en bättre grund för att uppnå Konkurrensfördel (Competitive Advantage).
 • Studier på flera industrier visar att kostnader för att behålla en existerande kund är just bara en bråkdel av kostnaderna att skaffa en ny kund. Så ofta är det ekonomiskt förnuftigt att ge mer uppmärksamhet till existerande kunder.
 • Långsiktiga kunder kan påbörja att frigöra från mun till mun (word of mouth) beteende och överförning.
 • Långsiktiga kunder är mindre benägna att byta till konkurrenter. Detta gör det svårare för konkurrenter att gå in på denna marknaden.
 • Nöjdare kunder kan leda till nöjdare anställda.

Begränsningar med Relationsmarknadsföringsmodellen. Nackdelar

Relationsmarknadsföring är mindre lämpligt under följande omständigheter:

 • Förhållandevis lågkvalitativa (-lågvärdiga) produkter eller tjänster.
 • Konsumentprodukter.
 • Allmänna konsumentartiklar.
 • Omställningskostnaderna är låga.
 • Beställare föredrar enkel transaktion i relationen.
 • Inget/ eller låg kundmedverkan i produktionen.

Bok: Theodore Levitt - The Marketing Imagination -


Relationsmarknadsföring Forumet
  What's Behind Relationship Marketing and CRM...
The basic principle of relationship marketing and ...
     
 
  Internal (Relationship) Marketing
As you may know, internal marketing was fir...
     
 
  What are 'Business Relationships'?
What differences do customers perceive between per...
     
 
  What is International Relationship Marketing (IRM)?
International Relationship Marketing means relatio...
     
 
  Relationship Marketing in Banking
Relationship marketing is extensively practiced in...
     
 
  Relationship Marketing as Part of your Strategy and Tactics
A practical approach is the "Group Merchant/Dis...
     
 
  Relationship Marketing Strategies in Retail
What type of relationship marketing strategies are...
     
 
  Relationship Management and The Creative Industries
Does anyone know of Relationship Marketing works b...
     
 
  The ART of Relationship Marketing
When the marketers have used science to develop a ...
     
 
  Is Relationship Marketing a New Paradigm
Is relationship marketing an addendum to the tradi...
     
 
  Relationship Marketing and Customer Loyalty
One of the important objectives of relationship ma...
     
 
  Relationship Marketing Should be a Systematic Approach
Implementing a customer relationship program or as...
     
 
  Relationship Marketing Critics
‘Relationship marketing is attacked by consumer gr...
     
 
  Relationship Marketing Levels
What are the levels of relationship marketing?...
     
 
  Selling is transforming a LEAD into a DEAL
Sale is all about identifying the LEAD and convert...
     
 
  Increasing sales by relationship marketing
How does one increase sales in a Biometric company...
     
 
  It`s all about Relations
Relationships marketing is about relations, how yo...
     
 
  Relationship Marketing and Perception
A very important element to remember when building...
     
 
  What is Relationship Marketing? Definition
Relationship marketing is a form of marketing that...
     
 
  Relationship Marketing Focus
One of the major points Relationship Marketing mus...
     
 

Relationsmarknadsföring Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Relationsmarknadsföring Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Relationsmarknadsföring Premium
  Relationship Management in Chinese Culture: Guanxi (关系)
The Chinese are acclaimed to be the masters of bui...
     
 

Expert Tips (ENG) - Relationship Marketing Premium
 

Pitfalls of Traditional Relationship MarketingBli Medlem

About 50 percent of leading brands' buyers change ...
Usage (application): Relationship Marketing Implementation / Improvement
 
 
 

The Old versus the New View on Relationship MarketingBli Medlem

Here is a point by point comparison:
Usage (application): Relationship Marketing Implementation
 
 
 

Six Causes of Relationship Marketing problemsBli Medlem

Researchers Deb Rapacz and Martin Reilly identifie...
Usage (application): Relationship Marketing Implementation
 
 
 

Factors for Corporate CredibilityBli Medlem

Strong bonds and relationships between organizatio...
Usage (application): Establishing Trust
 
 
 

Customer Relationship TYPESBli Medlem

Next time you're using the term "CRM", remember th...
Usage (application): CRM, Relation Marketing, Branding
 
 
 

Branding In Relationship MarketingBli Medlem

In an article, Deb Rapacz and Martin Reilly invite...
Usage (application): Linking the Brand
 
 
 

Definitions of Relationship MarketingBli Medlem

Since its first description by Levitt, Relationshi...
Usage (application): Teaching Relationship Marketing
 
 
 

Customer RetentionBli Medlem

In the game between Defensive Marketing and Offens...
Usage (application): Relationship Marketing
 
 
 

Use of Permission MarketingBli Medlem

Permission Marketing, the practice of marketing...
Usage (application): Building Customer Loyalty
 
 

Resurser - Relationsmarknadsföring Premium
 

Nyheter om Relationsmarknadsföring LevittBli Medlem


     
 

Nyheter om Marknad KundBli Medlem


     
 

Videor om Relationsmarknadsföring LevittBli Medlem


     
 

Videor om Marknad KundBli Medlem


     
 

Presentationer om Relationsmarknadsföring LevittBli Medlem


     
 

Presentationer om Marknad KundBli Medlem


     
 

Mer om Relationsmarknadsföring LevittBli Medlem


     
 

Mer om Marknad KundBli Medlem


     

Jämför Relationsmarknadsföring med: Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Utvidgad Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  SERVQUAL-metoden   |  Benchmarkingmetod  |  Kundnöjdhetsmodell  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process


Retur till Management Start: Marknadsföring  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.