Relationsmarknadsföring
(Levitt)

Kunskapscenter

Att bygga långsiktiga relationer mellan organisationen och dess kunder. Förklaring till Relationsmarknadsföring/ Relationship Marketing av Theodore Levitt. ('83)


Vad är Relationsmarknadsföring? Beskrivning

Relationsmarknadsföring är en approach som betonar långsiktiga relationer och som bör finnas mellan organisationen och dess kunder. Den betonar betydelsen av kundservice och kvalitet och av att utveckla en serie av transaktioner med konsumenter. Terminologin beskrevs först av Theodore Levitt år 1983.


Ursprunget till Relationsmarknadsförings approachen. Historia

Redan år 1980, skrev B. Schneider: Vad som förvånar är att forskare och affärsmän har koncentrerat sig långt mer på hur man attraherar kunder till produkter och tjänster än på att behålla kunder. År 1983 skrev Levitt : I en stor och proportionellt ökande andel av transaktioner, intensifieras faktiskt relationen en tid senare efter försäljningen. Detta blir en central faktor i köparens val av försäljare nästa gång.

Relationsmarknadsföring knyter an starkt till Business Process Reengineering. Enligt denna förnyelseteori bör organisationer struktureras enligt färdiga uppgifter och processer. I stället för funktioner.


Användningen av Relationsmarknadsföringen. Användningsområden

Relationsmarknadsföring och traditionell transaktionsbaserad marknadsföring är inte ömsesidigt exklusivt, och de är inte nödvändigtvis i konflikt med varandra. Relationsmarknadsföring kan vara mer passande i följande omständigheterna eller situationer:

 • Högvärdiga produkter eller tjänster.
 • Industriella produkter.
 • Produkter är inte allmänna artiklar.
 • Omställningskostnaderna är höga.
 • Kunder föredrar ett fortgående förhållande.
 • Det finns kundmedverkan i produktionsfasen. Se: Samskapande Prahalad och Ramaswamy.

Stegen i Relationsmarknadsförings processen

 1. Kartlägga tjänsteleveranssystemet. Fastställa standarder för varje del av systemet, speciellt ”mötespunkterna".
 2. Identifiera kritiska tjänstefrågeställningar.
 3. Tjänstestandarder för alla aspekter av en tjänsteleveransen.
 4. Utveckla kundkommunikationssystemet.
 5. Utbilda anställda på att bygga och att underhålla ett gott förhållande med beställare.
 6. Övervaka tjänstestandarder, belöna personalen att överskrida tjänstenivåer, korrigera undermåliga tjänstenivåer.
 7. Se till att varje anställd fullständigt förstår betydelsen av kvalitet och relationer i marknadsfilosofin.

Styrkor med Relationsmarknadsföring. Fördelar

 • Fokusera på att ge värde till kunderna.
 • Betoning på kundbibehållande.
 • Metoden är en integrerad approach för marknadsföring, service och kvalitet. Därför erbjuder den en bättre grund för att uppnå Konkurrensfördel (Competitive Advantage).
 • Studier på flera industrier visar att kostnader för att behålla en existerande kund är just bara en bråkdel av kostnaderna att skaffa en ny kund. Så ofta är det ekonomiskt förnuftigt att ge mer uppmärksamhet till existerande kunder.
 • Långsiktiga kunder kan påbörja att frigöra från mun till mun (word of mouth) beteende och överförning.
 • Långsiktiga kunder är mindre benägna att byta till konkurrenter. Detta gör det svårare för konkurrenter att gå in på denna marknaden.
 • Nöjdare kunder kan leda till nöjdare anställda.

Begränsningar med Relationsmarknadsföringsmodellen. Nackdelar

Relationsmarknadsföring är mindre lämpligt under följande omständigheter:

 • Förhållandevis lågkvalitativa (-lågvärdiga) produkter eller tjänster.
 • Konsumentprodukter.
 • Allmänna konsumentartiklar.
 • Omställningskostnaderna är låga.
 • Beställare föredrar enkel transaktion i relationen.
 • Inget/ eller låg kundmedverkan i produktionen.

Bok: Theodore Levitt - The Marketing Imagination -


Särskild Intressegrupp SIG - Relationsmarknadsföring


Särskild Intressegrupp SIG (9 medlemmar)


Forum - Relationsmarknadsföring  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  What is Relationship Marketing? Definition (2 reaktioner)
Relationship marketing is a form of marketing that evolved f...
 
 
 
 
  What are 'Business Relationships'? (2 reaktioner)
What differences do customers perceive between personal rela...
 
 
 
 
  Is Relationship Marketing a New Paradigm
Is relationship marketing an addendum to the traditional mar...
 
 
 
 
  Contracts, Penalties and Fees
Gail McGovern and Youngme Moon explain in an article "Compan...
 
 
 
 
  What is International Relationship Marketing (IRM)?
International Relationship Marketing means relationship mark...
 
 
 
 
  Relationship Marketing Focus (3 reaktioner)
One of the major points Relationship Marketing must focus on...
 
 
 
 
  Relationship Marketing as Part of your Strategy and Tactics
A practical approach is the "Group Merchant/Distributor B...
 
 
 
 
  Relationship Marketing Should be a Systematic Approach
Implementing a customer relationship program or as you refer...
 
 
 
 
  Relationship Marketing Strategies in Retail (1 reaktioner)
What type of relationship marketing strategies are useful fo...
 
 
 
 
  Relationship Management and The Creative Industries
Does anyone know of Relationship Marketing works being used ...
 
 
 
 
  Relationship Marketing in Banking (1 reaktioner)
Relationship marketing is extensively practiced in banks foc...
 
 
 
 
  Relationship Marketing and Perception (2 reaktioner)
A very important element to remember when building relations...
 
 
 
 
  Increasing sales by relationship marketing (1 reaktioner)
How does one increase sales in a Biometric company by using ...
 
 
 
 
  Selling is transforming a LEAD into a DEAL (1 reaktioner)
Sale is all about identifying the LEAD and converting them i...
 
 
 
 
  Relationship Marketing and Customer Loyalty (1 reaktioner)
One of the important objectives of relationship marketing st...
 
 
 
 
  What's Behind Relationship Marketing and CRM...
The basic principle of relationship marketing and customer r...
 
 
 
 
  Internal (Relationship) Marketing
As you may know, internal marketing was first present...
 
 
 
 
  It`s all about Relations (1 reaktioner)
Relationships marketing is about relations, how you relate t...
 
 
 
 
  The ART of Relationship Marketing
When the marketers have used science to develop a market for...
 
 
 
 
  Relationship Marketing Levels
What are the levels of relationship marketing?...
 
 
 
 
  Relationship Marketing Critics
‘Relationship marketing is attacked by consumer groups becau...
 
 
 
 

Best Practices - Relationsmarknadsföring

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Relationship Management in Chinese Culture: Guanxi (关系) (3 reaktioner)
The Chinese are acclaimed to be the masters of building Guan...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Relationship Marketing

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Pitfalls of Traditional Relationship Marketing

Relationship Marketing Implementation / Improvement...
 
 
 

The Old versus the New View on Relationship Marketing

Relationship Marketing Implementation...
 
 
 

Six Causes of Relationship Marketing problems

Relationship Marketing Implementation...
 
 
 

Factors for Corporate Credibility

Establishing Trust...
 
 
 

Customer Relationship TYPES

CRM, Relation Marketing, Branding...
 
 
 

Branding In Relationship Marketing

Linking the Brand...
 
 
 

Definitions of Relationship Marketing

Teaching Relationship Marketing...
 
 
 

Customer Retention

Relationship Marketing...
 
 
 

Use of Permission Marketing

Building Customer Loyalty...
 
 

Resurser - Relationsmarknadsföring

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Relationsmarknadsföring Levitt


     
 

Nyheter om Marknad Kund


     
 

Videor om Relationsmarknadsföring Levitt


     
 

Videor om Marknad Kund


     
 

Presentationer om Relationsmarknadsföring Levitt


     
 

Presentationer om Marknad Kund


     
 

Mer om Relationsmarknadsföring Levitt


     
 

Mer om Marknad Kund


     

Jämför Relationsmarknadsföring med: Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Utvidgad Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  SERVQUAL-metoden   |  Benchmarkingmetod  |  Kundnöjdhetsmodell  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process


Retur till Management Start: Marknadsföring  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 23-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.