Relationsmarknadsföring
(Levitt)

Kunskapscenter

   

Att bygga långsiktiga relationer mellan organisationen och dess kunder. Förklaring till Relationsmarknadsföring/ Relationship Marketing av Theodore Levitt. ('83)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är Relationsmarknadsföring? Beskrivning

Relationsmarknadsföring är en approach som betonar långsiktiga relationer och som bör finnas mellan organisationen och dess kunder. Den betonar betydelsen av kundservice och kvalitet och av att utveckla en serie av transaktioner med konsumenter. Terminologin beskrevs först av Theodore Levitt år 1983.


Ursprunget till Relationsmarknadsförings approachen. Historia

Redan år 1980, skrev B. Schneider: Vad som förvånar är att forskare och affärsmän har koncentrerat sig långt mer på hur man attraherar kunder till produkter och tjänster än på att behålla kunder. År 1983 skrev Levitt : I en stor och proportionellt ökande andel av transaktioner, intensifieras faktiskt relationen en tid senare efter försäljningen. Detta blir en central faktor i köparens val av försäljare nästa gång.

Relationsmarknadsföring knyter an starkt till Business Process Reengineering. Enligt denna förnyelseteori bör organisationer struktureras enligt färdiga uppgifter och processer. I stället för funktioner.


Användningen av Relationsmarknadsföringen. Användningsområden

Relationsmarknadsföring och traditionell transaktionsbaserad marknadsföring är inte ömsesidigt exklusivt, och de är inte nödvändigtvis i konflikt med varandra. Relationsmarknadsföring kan vara mer passande i följande omständigheterna eller situationer:

 • Högvärdiga produkter eller tjänster.
 • Industriella produkter.
 • Produkter är inte allmänna artiklar.
 • Omställningskostnaderna är höga.
 • Kunder föredrar ett fortgående förhållande.
 • Det finns kundmedverkan i produktionsfasen. Se: Samskapande Prahalad och Ramaswamy.

Stegen i Relationsmarknadsförings processen

 1. Kartlägga tjänsteleveranssystemet. Fastställa standarder för varje del av systemet, speciellt ”mötespunkterna".
 2. Identifiera kritiska tjänstefrågeställningar.
 3. Tjänstestandarder för alla aspekter av en tjänsteleveransen.
 4. Utveckla kundkommunikationssystemet.
 5. Utbilda anställda på att bygga och att underhålla ett gott förhållande med beställare.
 6. Övervaka tjänstestandarder, belöna personalen att överskrida tjänstenivåer, korrigera undermåliga tjänstenivåer.
 7. Se till att varje anställd fullständigt förstår betydelsen av kvalitet och relationer i marknadsfilosofin.

Styrkor med Relationsmarknadsföring. Fördelar

 • Fokusera på att ge värde till kunderna.
 • Betoning på kundbibehållande.
 • Metoden är en integrerad approach för marknadsföring, service och kvalitet. Därför erbjuder den en bättre grund för att uppnå Konkurrensfördel (Competitive Advantage).
 • Studier på flera industrier visar att kostnader för att behålla en existerande kund är just bara en bråkdel av kostnaderna att skaffa en ny kund. Så ofta är det ekonomiskt förnuftigt att ge mer uppmärksamhet till existerande kunder.
 • Långsiktiga kunder kan påbörja att frigöra från mun till mun (word of mouth) beteende och överförning.
 • Långsiktiga kunder är mindre benägna att byta till konkurrenter. Detta gör det svårare för konkurrenter att gå in på denna marknaden.
 • Nöjdare kunder kan leda till nöjdare anställda.

Begränsningar med Relationsmarknadsföringsmodellen. Nackdelar

Relationsmarknadsföring är mindre lämpligt under följande omständigheter:

 • Förhållandevis lågkvalitativa (-lågvärdiga) produkter eller tjänster.
 • Konsumentprodukter.
 • Allmänna konsumentartiklar.
 • Omställningskostnaderna är låga.
 • Beställare föredrar enkel transaktion i relationen.
 • Inget/ eller låg kundmedverkan i produktionen.

Bok: Theodore Levitt - The Marketing Imagination -


Relationsmarknadsföring Forumet
  What's Behind Relationship Marketing and CRM...
The basic principle of relationship marketing and customer relationship management is that firms benefit more from maintaining long-term customer relationships than short-term customer relationships (Reinartz & Kumar, 2000).
In the 21st c...
     
 
  Internal (Relationship) Marketing
As you may know, internal marketing was first presented by Berry and co. (1976) and then by other researchers such as George (1977) and Thompson and co. (1978)
However, there is, as yet, no clear agreement about the strategic concept o...
     
 
  What are 'Business Relationships'?
What differences do customers perceive between personal relationships and business relationships? Do they even think of their interactions with businesses as 'relationships'?...
     
 
  What is International Relationship Marketing (IRM)?
International Relationship Marketing means relationship marketing in international context. It covers all actions for the analysis, planning, realisation, and control of measures that initiate, stabilise, intensify, and reactivate business relationsh...
     
 
  Relationship Marketing in Banking
Relationship marketing is extensively practiced in banks focusing on high earners who can afford the extra charges for the special services....
     
 
  Relationship Marketing as Part of your Strategy and Tactics
A practical approach is the "Group Merchant/Distributor Board Meeting".
Phase 1: We invited CEO's with their spouses (approx 50 people) for an event weekend. Friday - social program with all. Saturday morning - presentation of our mission...
     
 
  Relationship Marketing Strategies in Retail
What type of relationship marketing strategies are useful for retailers to increase their sales?...
     
 
  Relationship Management and The Creative Industries
Does anyone know of Relationship Marketing works being used in the 'Creative Industries', particually The Music Industry? I cant seem to make this model work in my head or on paper....
     
 
  The ART of Relationship Marketing
When the marketers have used science to develop a market for the product, the front line sales personel uses the ART of selling to ensure that benefits are relayed to consumer using the POINT-TELL-PAINT technique. POINT out a feature of the product, ...
     
 
  Is Relationship Marketing a New Paradigm
Is relationship marketing an addendum to the traditional marketing mix elements, or is it a new paradigm altogether?...
     
 
  Relationship Marketing and Customer Loyalty
One of the important objectives of relationship marketing strategies is to satisfy the customers and thereby building a strong customer base. It will help to reduce the customer defection rate....
     
 
  Relationship Marketing Should be a Systematic Approach
Implementing a customer relationship program or as you refer to it in your article as "Developing Customer Communication Systems" is a key factor in making relationship marketing work in your business.

A random approach to relationship ma...
     
 
  Relationship Marketing Critics
‘Relationship marketing is attacked by consumer groups because the system favors the more loyal customer or higher spending individual over other customers.
Have companies truly understood aspects of the future potential value of customers, what...
     
 
  Relationship Marketing Levels
What are the levels of relationship marketing?...
     
 
  Selling is transforming a LEAD into a DEAL
Sale is all about identifying the LEAD and converting them into a DEAL.
A LEAD can be converted into a DEAL:
L - Locate the Prospect
E - Educate him
A - Answer his questions
D - Decide the sale.
...
     
 
  Increasing sales by relationship marketing
How does one increase sales in a Biometric company by using modern theories in relation marketing?...
     
 
  It`s all about Relations
Relationships marketing is about relations, how you relate to customers, it`s about Customer Experience and providing products and services that are valued by the customers. So how do we know what is valued: we need to listen and refocus; it`s about ...
     
 
  Relationship Marketing and Perception
A very important element to remember when building relations is perception.
Both needs and wants are based on perception, and these are individual ways of seeing things. Every customer may have his/her own perception of reality and he/she...
     
 
  What is Relationship Marketing? Definition
Relationship marketing is a form of marketing that evolved from direct response marketing in the 1960s and emerged in the 1980s, in which emphasis is placed on building longer term relationships with customers rather than on individual transactions. ...
     
 
  Relationship Marketing Focus
One of the major points Relationship Marketing must focus on is after sales services. A lot depends on it maintain the relationship between the company and its consumers....
     
 

Relationsmarknadsföring Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Relationsmarknadsföring Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Relationsmarknadsföring Premium
  Relationship Management in Chinese Culture: Guanxi (关系)
The Chinese are acclaimed to be the masters of building Guanxi (关系) (it means "connections" or "relationships" in Chinese), sometimes by ourselves, unfortunately there is an obvious misunderstanding of the concept in Chinese culture an...
     
 

Expert Tips (ENG) - Relationship Marketing Premium
 

Pitfalls of Traditional Relationship Marketing

About 50 percent of leading brands' buyers change preferences regarding their favorite brand every year. This reveals huge improvement opportunities b...
Usage (application): Relationship Marketing Implementation / Improvement
 
 
 

The Old versus the New View on Relationship Marketing

Here is a point by point comparison:
   
 
 

Six Causes of Relationship Marketing problems

Researchers Deb Rapacz and Martin Reilly identified the following six paradigms as the  
 
 

Factors for Corporate Credibility

Strong bonds and relationships between organizations and customers depend on their perceived credibility. Corporate Credibility refers to the extent t...
Usage (application): Establishing Trust
 
 
 

Customer Relationship TYPES

Next time you're using the term "CRM", remember there's an R in it... The R of "Relationship".
Actually, customers (want to) have many different ...
Usage (application): CRM, Relation Marketing, Branding
 
 
 

Branding In Relationship Marketing

In an article, Deb Rapacz and Martin Reilly invite marketers to adopt relationship marketing as an integrated strategic approach to marketing.
Th...
Usage (application): Linking the Brand
 
 
 

Definitions of Relationship Marketing

Since its first description by Levitt, Relationship Marketing has been defined in many different ways. Here follows a brief historical excursus of def...
Usage (application): Teaching Relationship Marketing
 
 
 

Customer Retention

In the game between Defensive Marketing and Offensive Marketing, the core of Relation Marketing is located at Customer Retention. Customer retention e...
Usage (application): Relationship Marketing
 
 
 

Use of Permission Marketing

Permission Marketing, the practice of marketing to consumers only after gaining their express permission, is a method organizations can use to ...
Usage (application): Building Customer Loyalty
 
 

Resurser - Relationsmarknadsföring Premium
 

Nyheter

Relationsmarknadsföring Levitt
     
 

Nyheter

Marknad Kund
     
 

Videor

Relationsmarknadsföring Levitt
     
 

Videor

Marknad Kund
     
 

Presentationer

Relationsmarknadsföring Levitt
     
 

Presentationer

Marknad Kund
     
 

Mer

Relationsmarknadsföring Levitt
     
 

Mer

Marknad Kund
     

Jämför Relationsmarknadsföring med: Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Utvidgad Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  SERVQUAL-metoden   |  Benchmarkingmetod  |  Kundnöjdhetsmodell  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process


Retur till Management Start: Marknadsföring  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 24-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.