Relationsmarknadsföring
(Levitt)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.


Sammanfattning

Vad är Relationsmarknadsföring? Beskrivning

Relationsmarknadsföring är en approach som betonar långsiktiga relationer och som bör finnas mellan organisationen och dess kunder. Den betonar betydelsen av kundservice och kvalitet och av att utveckla en serie av transaktioner med konsumenter. Terminologin beskrevs först av Theodore Levitt år 1983.


Ursprunget till Relationsmarknadsförings approachen. Historia

Redan år 1980, skrev B. Schneider: Vad som förvånar är att forskare och affärsmän har koncentrerat sig långt mer på hur man attraherar kunder till produkter och tjänster än på att behålla kunder. År 1983 skrev Levitt : I en stor och proportionellt ökande andel av transaktioner, intensifieras faktiskt relationen en tid senare efter försäljningen. Detta blir en central faktor i köparens val av försäljare nästa gång.

Relationsmarknadsföring knyter an starkt till Business Process Reengineering. Enligt denna förnyelseteori bör organisationer struktureras enligt färdiga uppgifter och processer. I stället för funktioner.


Användningen av Relationsmarknadsföringen. Användningsområden

Relationsmarknadsföring och traditionell transaktionsbaserad marknadsföring är inte ömsesidigt exklusivt, och de är inte nödvändigtvis i konflikt med varandra. Relationsmarknadsföring kan vara mer passande i följande omständigheterna eller situationer:

 • Högvärdiga produkter eller tjänster.
 • Industriella produkter.
 • Produkter är inte allmänna artiklar.
 • Omställningskostnaderna är höga.
 • Kunder föredrar ett fortgående förhållande.
 • Det finns kundmedverkan i produktionsfasen. Se: Samskapande Prahalad och Ramaswamy.

Stegen i Relationsmarknadsförings processen

 1. Kartlägga tjänsteleveranssystemet. Fastställa standarder för varje del av systemet, speciellt ”mötespunkterna".
 2. Identifiera kritiska tjänstefrågeställningar.
 3. Tjänstestandarder för alla aspekter av en tjänsteleveransen.
 4. Utveckla kundkommunikationssystemet.
 5. Utbilda anställda på att bygga och att underhålla ett gott förhållande med beställare.
 6. Övervaka tjänstestandarder, belöna personalen att överskrida tjänstenivåer, korrigera undermåliga tjänstenivåer.
 7. Se till att varje anställd fullständigt förstår betydelsen av kvalitet och relationer i marknadsfilosofin.

Styrkor med Relationsmarknadsföring. Fördelar

 • Fokusera på att ge värde till kunderna.
 • Betoning på kundbibehållande.
 • Metoden är en integrerad approach för marknadsföring, service och kvalitet. Därför erbjuder den en bättre grund för att uppnå Konkurrensfördel (Competitive Advantage).
 • Studier på flera industrier visar att kostnader för att behålla en existerande kund är just bara en bråkdel av kostnaderna att skaffa en ny kund. Så ofta är det ekonomiskt förnuftigt att ge mer uppmärksamhet till existerande kunder.
 • Långsiktiga kunder kan påbörja att frigöra från mun till mun (word of mouth) beteende och överförning.
 • Långsiktiga kunder är mindre benägna att byta till konkurrenter. Detta gör det svårare för konkurrenter att gå in på denna marknaden.
 • Nöjdare kunder kan leda till nöjdare anställda.

Begränsningar med Relationsmarknadsföringsmodellen. Nackdelar

Relationsmarknadsföring är mindre lämpligt under följande omständigheter:

 • Förhållandevis lågkvalitativa (-lågvärdiga) produkter eller tjänster.
 • Konsumentprodukter.
 • Allmänna konsumentartiklar.
 • Omställningskostnaderna är låga.
 • Beställare föredrar enkel transaktion i relationen.
 • Inget/ eller låg kundmedverkan i produktionen.

Bok: Theodore Levitt - The Marketing Imagination -


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Relationsmarknadsföring Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (10 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Relationsmarknadsföring.


What are 'Business Relationships'?
What differences do customers perceive between personal relationships and business relationships? Do they even think of (...)
17
 
2 reaktioner
What is International Relationship Marketing (IRM)?
International Relationship Marketing means relationship marketing in international context. It covers all actions for th (...)
13
 
0 reaktioner
Relationship Marketing as Part of your Strategy and Tactics
A practical approach is the "Group Merchant/Distributor Board Meeting". Phase 1: We invited CEO's with their spouses (a (...)
10
 
0 reaktioner
Relationship Marketing Should be a Systematic Approach
Implementing a customer relationship program or as you refer to it in your article as "Developing Customer Communication (...)
8
 
0 reaktioner
Relationship Marketing Strategies in Retail
What type of relationship marketing strategies are useful for retailers to increase their sales? (...)
8
 
1 reaktioner
Relationship Management and The Creative Industries
Does anyone know of Relationship Marketing works being used in the 'Creative Industries', particually The Music Industry (...)
7
 
0 reaktioner
Relationship Marketing in Banking
Relationship marketing is extensively practiced in banks focusing on high earners who can afford the extra charges for t (...)
5
 
1 reaktioner
Relationship Marketing and Perception
A very important element to remember when building relations is perception. Both needs and wants are based on perceptio (...)
5
 
2 reaktioner
Increasing sales by relationship marketing
How does one increase sales in a Biometric company by using modern theories in relation marketing? (...)
5
 
1 reaktioner
Selling is transforming a LEAD into a DEAL
Sale is all about identifying the LEAD and converting them into a DEAL. A LEAD can be converted into a DEAL: L - Locat (...)
4
 
1 reaktioner
Relationship Marketing and Customer Loyalty
One of the important objectives of relationship marketing strategies is to satisfy the customers and thereby building a (...)
4
 
1 reaktioner
What's Behind Relationship Marketing and CRM...
The basic principle of relationship marketing and customer relationship management is that firms benefit more from maint (...)
4
 
0 reaktioner
Internal (Relationship) Marketing
As you may know, internal marketing was first presented by Berry and co. (1976) and then by other researchers such as Ge (...)
4
 
0 reaktioner
It`s all about Relations
Relationships marketing is about relations, how you relate to customers, it`s about Customer Experience and providing pr (...)
2
 
1 reaktioner
The ART of Relationship Marketing
When the marketers have used science to develop a market for the product, the front line sales personel uses the ART of (...)
2
 
0 reaktioner
Relationship Marketing Levels
What are the levels of relationship marketing? (...)
0
 
0 reaktioner
Relationship Marketing Critics
‘Relationship marketing is attacked by consumer groups because the system favors the more loyal customer or higher spend (...)
0
 
0 reaktioner
Best Practices

Bli Medlem

Topprankade ämnen om Relationsmarknadsföring. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


What is Relationship Marketing? Definition
Relationship marketing is a form of marketing that evolved from direct response marketing in the 1960s and emerged in th (...)
20
 
2 reaktioner

Is Relationship Marketing a New Paradigm
Is relationship marketing an addendum to the traditional marketing mix elements, or is it a new paradigm altogether? (...)
17
 
0 reaktioner

Relationship Management in Chinese Culture: Guanxi (关系)
The Chinese are acclaimed to be the masters of building Guanxi (关系) (it means "connections" or "relationsh (...)
16
 
3 reaktioner

Contracts, Penalties and Fees
Gail McGovern and Youngme Moon explain in an article "Companies and the customers who hate them" (HBR June 2007) how man (...)
15
 
0 reaktioner

Relationship Marketing Focus
One of the major points Relationship Marketing must focus on is after sales services. A lot depends on it maintain the r (...)
12
 
3 reaktioner

Experttips

Bli Medlem

Avancerad insikt om Relationship Marketing (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Pitfalls of Traditional Relationship Marketing

Relationship Marketing Implementation / Improvement
About 50 percent of leading brands' buyers change preferences regarding their favorite brand every year. This reveals hu (...)

The Old versus the New View on Relationship Marketing

Relationship Marketing Implementation
Here is a point by point comparison: Goal Old View on Relationship Marketing: Having relationships with customer (...)

Six Causes of Relationship Marketing problems

Relationship Marketing Implementation
Researchers Deb Rapacz and Martin Reilly identified the following six paradigms as the Root Cause limiting effectiveness (...)

Factors for Corporate Credibility

Establishing Trust
Strong bonds and relationships between organizations and customers depend on their perceived credibility. Corporate Cred (...)

Customer Relationship TYPES

CRM, Relation Marketing, Branding
Next time you're using the term "CRM", remember there's an R in it... The R of "Relationship". Actually, customers (wan (...)

Branding In Relationship Marketing

Linking the Brand
In an article, Deb Rapacz and Martin Reilly invite marketers to adopt relationship marketing as an integrated strategic (...)

Definitions of Relationship Marketing

Teaching Relationship Marketing
Since its first description by Levitt, Relationship Marketing has been defined in many different ways. Here follows a br (...)

Customer Retention

Relationship Marketing
In the game between Defensive Marketing and Offensive Marketing, the core of Relation Marketing is located at Customer R (...)

Use of Permission Marketing

Building Customer Loyalty
Permission Marketing, the practice of marketing to consumers only after gaining their express permission, is a method or (...)
Informationskällor

Bli Medlem

Olika informationskällor om Relationsmarknadsföring. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


NyheterVideorPresentationerBöckerMer

Jämför Relationsmarknadsföring med: Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Utvidgad Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  SERVQUAL-metoden   |  Benchmarkingmetod  |  Kundnöjdhetsmodell  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process


Retur till Management Start: Marknadsföring  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Är du intresserad av Relationsmarknadsföring? Anmäl dig gratis

Meddela dina studenter

Kopiera detta till ditt studiematerial:

och lägg till en hyperlänk till:

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här HTML-koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.7 - Senast uppdaterad: 22-1-2021. Alla namn ™ av deras ägare.