Relationsmarknadsföring
(Levitt)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

65 itens • 588.477 visitas


Sammanfattning

Vad är Relationsmarknadsföring? Beskrivning

Relationsmarknadsföring är en approach som betonar långsiktiga relationer och som bör finnas mellan organisationen och dess kunder. Den betonar betydelsen av kundservice och kvalitet och av att utveckla en serie av transaktioner med konsumenter. Terminologin beskrevs först av Theodore Levitt år 1983.


Ursprunget till Relationsmarknadsförings approachen. Historia

Redan år 1980, skrev B. Schneider: Vad som förvånar är att forskare och affärsmän har koncentrerat sig långt mer på hur man attraherar kunder till produkter och tjänster än på att behålla kunder. År 1983 skrev Levitt : I en stor och proportionellt ökande andel av transaktioner, intensifieras faktiskt relationen en tid senare efter försäljningen. Detta blir en central faktor i köparens val av försäljare nästa gång.

Relationsmarknadsföring knyter an starkt till Business Process Reengineering. Enligt denna förnyelseteori bör organisationer struktureras enligt färdiga uppgifter och processer. I stället för funktioner.


Användningen av Relationsmarknadsföringen. Användningsområden

Relationsmarknadsföring och traditionell transaktionsbaserad marknadsföring är inte ömsesidigt exklusivt, och de är inte nödvändigtvis i konflikt med varandra. Relationsmarknadsföring kan vara mer passande i följande omständigheterna eller situationer:

 • Högvärdiga produkter eller tjänster.
 • Industriella produkter.
 • Produkter är inte allmänna artiklar.
 • Omställningskostnaderna är höga.
 • Kunder föredrar ett fortgående förhållande.
 • Det finns kundmedverkan i produktionsfasen. Se: Samskapande Prahalad och Ramaswamy.

Stegen i Relationsmarknadsförings processen

 1. Kartlägga tjänsteleveranssystemet. Fastställa standarder för varje del av systemet, speciellt ”mötespunkterna".
 2. Identifiera kritiska tjänstefrågeställningar.
 3. Tjänstestandarder för alla aspekter av en tjänsteleveransen.
 4. Utveckla kundkommunikationssystemet.
 5. Utbilda anställda på att bygga och att underhålla ett gott förhållande med beställare.
 6. Övervaka tjänstestandarder, belöna personalen att överskrida tjänstenivåer, korrigera undermåliga tjänstenivåer.
 7. Se till att varje anställd fullständigt förstår betydelsen av kvalitet och relationer i marknadsfilosofin.

Styrkor med Relationsmarknadsföring. Fördelar

 • Fokusera på att ge värde till kunderna.
 • Betoning på kundbibehållande.
 • Metoden är en integrerad approach för marknadsföring, service och kvalitet. Därför erbjuder den en bättre grund för att uppnå Konkurrensfördel (Competitive Advantage).
 • Studier på flera industrier visar att kostnader för att behålla en existerande kund är just bara en bråkdel av kostnaderna att skaffa en ny kund. Så ofta är det ekonomiskt förnuftigt att ge mer uppmärksamhet till existerande kunder.
 • Långsiktiga kunder kan påbörja att frigöra från mun till mun (word of mouth) beteende och överförning.
 • Långsiktiga kunder är mindre benägna att byta till konkurrenter. Detta gör det svårare för konkurrenter att gå in på denna marknaden.
 • Nöjdare kunder kan leda till nöjdare anställda.

Begränsningar med Relationsmarknadsföringsmodellen. Nackdelar

Relationsmarknadsföring är mindre lämpligt under följande omständigheter:

 • Förhållandevis lågkvalitativa (-lågvärdiga) produkter eller tjänster.
 • Konsumentprodukter.
 • Allmänna konsumentartiklar.
 • Omställningskostnaderna är låga.
 • Beställare föredrar enkel transaktion i relationen.
 • Inget/ eller låg kundmedverkan i produktionen.

Bok: Theodore Levitt - The Marketing Imagination


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Relationsmarknadsföring Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (11 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Relationsmarknadsföring.


What are 'Business Relationships'?
What differences do customers perceive between personal relationships and business relationships? Do they even think of (...)
17
 
2 kommentarer
What is International Relationship Marketing (IRM)?
International Relationship Marketing means relationship marketing in international context. It covers all actions for th (...)
14
 
Relationship Marketing as Part of your Strategy and Tactics
A practical approach is the "Group Merchant/Distributor Board Meeting".
Phase 1: We invited CEO's with their spouse (...)
10
 
Relationship Marketing Should be a Systematic Approach
Implementing a customer relationship program or as you refer to it in your article as "Developing Customer Communication (...)
8
 
Relationship Marketing Strategies in Retail
What type of relationship marketing strategies are useful for retailers to increase their sales? (...)
8
 
1 kommentarer
Relationship Management and The Creative Industries
Does anyone know of Relationship Marketing works being used in the 'Creative Industries', particually The Music Industry (...)
7
 
Relationship Marketing in Banking
Relationship marketing is extensively practiced in banks focusing on high earners who can afford the extra charges for t (...)
5
 
1 kommentarer
Relationship Marketing and Perception
A very important element to remember when building relations is perception.
Both needs and wants are based on perce (...)
5
 
2 kommentarer
Increasing sales by relationship marketing
How does one increase sales in a Biometric company by using modern theories in relation marketing? (...)
5
 
1 kommentarer
Selling is transforming a LEAD into a DEAL
Sale is all about identifying the LEAD and converting them into a DEAL.
A LEAD can be converted into a DEAL:
L (...)
4
 
1 kommentarer
Relationship Marketing and Customer Loyalty
One of the important objectives of relationship marketing strategies is to satisfy the customers and thereby building a (...)
4
 
1 kommentarer
What's Behind Relationship Marketing and CRM...
The basic principle of relationship marketing and customer relationship management is that firms benefit more from maint (...)
4
 
Internal (Relationship) Marketing
As you may know, internal marketing was first presented by Berry and co. (1976) and then by other researchers such as Ge (...)
4
 
It`s all about Relations
Relationships marketing is about relations, how you relate to customers, it`s about Customer Experience and providing pr (...)
2
 
1 kommentarer
The ART of Relationship Marketing
When the marketers have used science to develop a market for the product, the front line sales personel uses the ART of (...)
2
 
Relationship Marketing Levels
What are the levels of relationship marketing? (...)
0
 
Relationship Marketing Critics
‘Relationship marketing is attacked by consumer groups because the system favors the more loyal customer or higher spend (...)
0
 

Starta ett nytt forumämne om Relationsmarknadsföring. Mer info.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Relationsmarknadsföring. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


What is Relationship Marketing? Definition
Relationship marketing is a form of marketing that evolved from direct response marketing in the 1960s and emerged in th (...)
20
 
2 kommentarer

Is Relationship Marketing a New Paradigm
Is relationship marketing an addendum to the traditional marketing mix elements, or is it a new paradigm altogether? (...)
17
 
Relationship Management in Chinese Culture: Guanxi (关系)
The Chinese are acclaimed to be the masters of building Guanxi (关系) (it means "connections" or "relationsh (...)
16
 
3 kommentarer

Contracts, Penalties and Fees
Gail McGovern and Youngme Moon explain in an article "Companies and the customers who hate them" (HBR June 2007) how man (...)
15
 
Relationship Marketing Focus
One of the major points Relationship Marketing must focus on is after sales services. A lot depends on it maintain the r (...)
12
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Relationship Marketing (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Pitfalls of Traditional Relationship Marketing

Relationship Marketing Implementation / Improvement
About 50 percent of leading brands' buyers change preferences regarding their favorite brand every year. This reveals hu (...)

The Old versus the New View on Relationship Marketing

Relationship Marketing Implementation
Here is a point by point comparison: Goal Old View on Relationship Marketing: Having relationships with customer (...)

Six Causes of Relationship Marketing problems

Relationship Marketing Implementation
Researchers Deb Rapacz and Martin Reilly identified the following six paradigms as the Root Cause limiting effectiveness (...)

Factors for Corporate Credibility

Establishing Trust
Strong bonds and relationships between organizations and customers depend on their perceived credibility. Corporate Cred (...)

Customer Relationship TYPES

CRM, Relation Marketing, Branding
Next time you're using the term "CRM", remember there's an R in it... The R of "Relationship". Actually, customers (wan (...)

Branding In Relationship Marketing

Linking the Brand
In an article, Deb Rapacz and Martin Reilly invite marketers to adopt relationship marketing as an integrated strategic (...)

Definitions of Relationship Marketing

Teaching Relationship Marketing
Since its first description by Levitt, Relationship Marketing has been defined in many different ways. Here follows a br (...)

Customer Retention

Relationship Marketing
In the game between Defensive Marketing and Offensive Marketing, the core of Relation Marketing is located at Customer R (...)

Use of Permission Marketing

Building Customer Loyalty
Permission Marketing, the practice of marketing to consumers only after gaining their express permission, is a method or (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Relationsmarknadsföring. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Factors Influencing the Effectiveness of Relationship Marketing

Effective Relationship Marketing
Relationship marketing (RM) has emerged as one of the dominant mantras in business strategy circles, though RM investiga (...)

A Service-Oriented View on Marketing

Service-Dominant Logic, Perspectives on Marketing
Presentation about a service-dominant logic mindset in marketing, including the following sections: 1. Getting the logi (...)

The Effect of Relatinal Constructs on Relationship Performance

Relationship Marketing
Peter C. Verhoef, Philip Hans Franses and Janny C. Hoekstra examine the effect of relational constructs, such as satisfa (...)

Introduction Into Permission Marketing (PM)

Direct Marketing, Email Marketing, Internet Marketing, Search Marketing
Presentation that introduces the concept of Permission Marketing, including the following sections: 1. Introduction of (...)

Interview with Theodore Levitt on Global Marketing

Understanding Global Marketing
Theodore Levitt explains and ponders on global marketing and marketing mass global products. A global product is a prod (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Relationsmarknadsföring.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Relationsmarknadsföring med: Kundrelationshantering, Kundrelationsmarknadsföring, CRM  |  Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  Utvidgad Marknadsföringsmix, 4P-modellen  |  SERVQUAL-metoden   |  Benchmarkingmetod  |  Kundnöjdhetsmodell  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Quality Function Deployment, QFD-metod, QFD-process


Retur till Management Start: Marknadsföring och Försäljning  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Relationsmarknadsföring? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 21-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.