Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

14 itens • 276.021 visitas


Sammanfattning

Vad är Företagsuppköp genom lån? Beskrivning

Företagsuppköp genom lån är en företagsekonomisk metod genom vilken ett företag är förvärvat av en person eller en enhet genom att använda värdet på företagets tillgångar till att finansiera förvärvet. Detta tillåter förvärvaren att minimera deras utlägg av kapital för att åstadkomma köpet. Med andra ord är LBO en metod för att förvärva ett företag där ett företag söker att få ta över ett annat företag eller åtminstone få en kontrollpost alernativt en aktiemajoritet. Det som är speciellt med, Företagsuppköp genom lån är att det är företaget som köper det andra företaget som kommer att låna ett betydande belopp för att betala (majoriteten av) köpeskillingen. Vanligtvis över 70% eller mer av den totala köpeskillingen.
Dessutom skulden, som man har åsamkat sig säkras av mot tillgångar i det uppköpta företaget. Räntebetalningarna på lånet kommer att betalas från de framtida kassaflödena från det förvärvade företaget.


Historian bakom Företagsuppköp genom lån

LBO blev mycket populärt på åttiotalet då de privata skuldmarknaderna växte snabbt och öppnade upp för låntagare som inte tidigare hade kunnat söka lån värda miljoner dollar för att ta över vad som ofta var ett ovilligt mål. LBO-aktiviteten accelererade startande från en grund på fyra affärer med ett samlat värde av 1.7 miljarder dollar år 1980 i USA. LBO-aktiviteten uppnådde dess topp år 1988, då 410 uppköp avslutades med ett samlat värde på 188 miljarder dollar i USA. Personerna eller företagen som utförde ett sådant ”maktövertagande”, använde vanligtvis mycket lite av deras egna pengar och utan man lånade resten och gärna genom att utfärda extremt riskabla s.k.”skräpobligationer” med hög ränta. Dessa skräpobligationer då de hade en hög-risk, betalade man en högre räntesats, därför att lite eller nästan inget fanns att backa upp dem med. Ingen förvånades då några av dessa LBOs slutade med en katastrof under åttiotalet och de drog med sig långivarna som blev bankrutta.


Fördelar med Företagsuppköp genom lån

Typiska fördelar med LBO-metoden omfattar:

  • Lågt kapital eller kontantkrav för att förvärva ett företag.

  • Synergivinsterna. Genom att utvidga verksamheten utanför sin egen industri eller företag. Jämför med: Horisontell Integration

  • Effektivitetsvinster. Genom att avlägsna de värdeförstörande effekterna av en överdriven diversifiering.

  • Förbättrat ledarskap och styrning. Ibland driver chefer företag på ett sätt som förbättrar deras egen maktbefogenhet (kontroll och kompensation) på bekostnad av företagens ägare, aktieägare och långsiktig styrka. Maktövertagare kan rensa ut och disciplinera sådana chefer. Höga räntor och principiella betalningar kan tvinga ledningen att förbättra resultatet och verksamhetens effektivitet. Denna ”skulddisciplin” kan tvinga ledningen till att fokusera på vissa bestämda insatser såsom att ta bort sådant som inte tillhör kärnaffären, nedskärningar, kostnadsnedskärningar eller att investera i teknologiska förbättringar som annars skulle kunnat komma att senareläggas eller förkastats direkt. Notera: på detta sätt så kommer användningen av skulden inte bara att tjäna som en finansieringteknik utan också som ett verktyg för att tvinga fram att förändringar sker i ledningens beteende.

  • Hävstångseffekter. Eftersom skuldförhållandet ökar kommer det egna kapitalets del av förvärvsfinansieringen att krympa till en nivå som ett privat företag skulle kunna förvärvas av ett annat företag genom att ställa upp med 20-40% av den totala köpeskillingen.

Begränsningar med Företagsuppköp genom lån. Nackdelar

Kritiker till Företagsuppköp genom lån mekanismen indikerar att det bjudande företag lyckades pressa ut extra kassaflöde från målföretagets verksamheter genom att expropriera värdet från tredje part. Till exempel den federala regeringen. Förvärvade företag betalar mindre skatter, därför att räntebetalningar på skuld är avdragsgilla medans utdelningsbetalningar till aktieägare inte är det. Dessutom är de självklara riskerna som är associerade med Företagsuppköp genom lån; är desamma som i t.ex. finansiella trångmål och oförutsedda skeenden liksom i en lågkonjunktur, rättstvist eller förändringar i den reglerande miljön. Dessa kan orsaka: svårigheterna med att betala de planerade räntebetalningarna, teknisk standard (kränkningar av villkor i en skuldöverenskommelse) eller fullständig likvidering. Svag ledning på målföretaget eller missanpassning av incitamenten mellan ledningen och aktieägare, kan också framkalla hot för den slutliga framgången med ett Företagsuppköp genom lån.


Särskild Intressegrupp SIG

Lånefinansierat Företagsköp | Leveraged Buy-out Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Lånefinansierat Företagsköp | Leveraged Buy-out. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Lånefinansierat Företagsköp | Leveraged Buy-out

 

Dividend Policy During Leveraged Buy Out
Dear group members, can you provide me with some information about "dividend policies of leverages buy outs" in general?
If you could give me a short hint I would be very thankful....
6
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Lånefinansierat Företagsköp | Leveraged Buy-out. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Leveraged Buy-Out (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Lånefinansierat Företagsköp | Leveraged Buy-out. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Overview of All Forms of Corporate Restructuring

Restructuring
Presentation that provides a comprehensive overview of the forms of restructuring that companies can use. Four groups ar...

LBO value

Leveraged Buyout
Spreadsheet program analyzes the value of equity and the firm in a leveraged buyout, By Aswath Damodaran....

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Lånefinansierat Företagsköp | Leveraged Buy-out.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför med: Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Kärnkompetens  |  Utkontraktering  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Tillväxtfasermodell  |  Horisontell Integration  |  Turnaround Management


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Ledarskap  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Lånefinansierat Företagsköp | Leveraged Buy-out? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 21-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.