Bedrijfsovername met Vreemd Vermogen | Leveraged Buy-out

Kenniscentrum

Het overnemen van een bedrijf waarbij gebruik gemaakt wordt van de waarde van de activa van het bedrijf om de aankoop te financieren. Verklaring van Bedrijfsovername met Vreemd Vermogen (Leveraged Buy-out).


Wat is een Leveraged Buy-out? Beschrijving

Een Leveraged Buy-out is een corporate finance methode waarbij een bedrijf wordt gekocht door een persoon of een entiteit die daarvoor gebruik maakt van de waarde van de activa van het over te nemen bedrijf om de overname te financieren. Dit stelt de aankoper in staat om de benodigde hoeveelheid contant geld te minimaliseren bij het doen van de aankoop. Met andere woorden: een LBO is een methode om een bedrijf te verwerven, door welke een bedrijf kan trachten een bedrijf over te nemen of tenminste een controlerende belang in dat bedrijf te bereiken. Speciaal aan een Leveraged Buy-out is, dat het bedrijf die het andere bedrijf koopt een significante hoeveelheid geld leent om voor (het grootste gedeelte van) de aankoopprijs te betalen. Gewoonlijk meer dan 70% of meer van de totale aankoopprijs.
Voorts wordt de schuld die is gemaakt gegarandeerd met de activa van het bedrijf dat wordt gekocht. De betalingen van de rente op de lening zullen van de toekomstige cash flow van het verworven bedrijf worden betaald.


Geschiedenis van Leveraged Buy-out

LBO's werden zeer populair in de jaren '80, toen de openbare schuldmarkten snel groeiden en voor leners open werden gesteld die eerder geen leningen met een waarde van miljoenen dollars zouden kunnen uitschrijven om een onwillig doel te achtervolgen. De LBO activiteit versnelde, beginnende met een basis van vier deals, met een gezamenlijke waarde van $1.7 miljard in 1980. De LBO activiteit bereikte zijn piek in 1988, toen 410 uitkopen met een gezamenlijke waarde van $188 miljard werden voltooid. De personen of het bedrijf die zo'n "overname" uitvoeren gebruikten vaak zeer weinig van hun eigen geld en leenden de rest, vaak door uiterst risicovolle, maar hoog renderende „junk bonds“ uit te geven. Deze junk bonds betaalde een hoog rentepercentage, aangezien zij zeer riskant waren, omdat weinig of niets hen ondersteunde. Niet verassend dat sommige van deze LBO's in de jaren '80 rampzalig eindigden, met de leners die failliet gingen.


Voordelen van Leveraged Buy-out

Typische voordelen van de LBO methode omvatten:

  • Lage kapitaal of kasbehoefte voor de verwervende entiteit.

  • Synergie winsten. Door operaties uit te breiden buiten de eigen industrie of buiten het eigen bedrijf. Vergelijk: Horizontale Integratie

  • Efficiency toenames. Door de waardevernietigende gevolgen van bovenmatige diversificatie te elimineren.

  • Beter leiderschap en management. Soms runnen managers bedrijven op manieren die hun autoriteit doet verbeteren (en controle en compensatie) ten koste van "de eigenaren" van de bedrijven: de aandeelhouders, en de sterkte op de lange termijn. Overnames kunnen dergelijke managers verwijderen en disciplineren. Hoge rente en de belangrijkste betalingen kunnen het management dwingen om de prestatie en de operationele efficiency te verbeteren. Deze "discipline van schuld" kan het management dwingen om op bepaalde initiatieven te focussen zoals het afstoten van niet tot de kernactiviteiten behorende ondernemingen, downsizing, kosten besparen of investeren in technologische verbeteringen die anders misschien worden uitgesteld of helemaal verworpen zouden kunnen worden. Let op: op deze wijze, dient het gebruik van schuld niet alleen als een financieringstechniek, maar ook als hulpmiddel om veranderingen in managementgedrag af te dwingen.

  • Het gebruiken als hefboom. Wanneer de schuldratio stijgt, krimpt het aandelengedeelte van de overname financiering naar een niveau waarop een private equity bedrijf een onderneming kan aankopen door 20-40% van de totale aankoopprijs bij elkaar te halen.

Beperkingen van het Leveraged Buy-out. Nadelen

Critici van het Leveraged Buy-out mechanisme wezen erop dat de biedende bedrijven met succes extra cash flow uit de operaties van over te nemen bedrijven persten door de rijkdom van derden te onteigenen. Bijvoorbeeld de federale overheid. De overgenomen bedrijven betalen minder belastingen omdat rentebetalingen van schuld voor de belastingen aftrekbaar zijn, terwijl dividendbetalingen aan aandeelhouders dat niet zijn. Voorts zijn duidelijke risico's die verbonden zijn aan een Leveraged Buy-out financiële problemen, en onvoorziene gebeurtenissen zoals recessie, vervolging, of veranderingen in de wet- en regelgeving. Deze kunnen veroorzaken: moeilijkheden in het betalen van geplande rentebetalingen, technisch in gebreke blijven (de schending van de termijnen van een schuldovereenkomst) of openlijke liquidatie. Zwak management bij het over te nemen bedrijf, of het niet in overeenstemming zijn van aanmoedigingspremies tussen management en aandeelhouders, kan ook bedreigingen vormen voor het uiteindelijke succes van een Leveraged Buy-out.


Special Interest Group - Bedrijfsovername met Vreemd Vermogen | Leveraged Buy-out


Special Interest Group (3 leden)


Forum - Bedrijfsovername met Vreemd Vermogen | Leveraged Buy-out  

Op dit forum vindt u recente interessante discussies.


Hot Leveraged Buy-outs in Nederland
Deze methode wordt in Nederland sterk beperkt vanwege het we...
 
 
 
 
  Dividend Policy During Leveraged Buy Out (1 reacties)
Dear group members, can you provide me with some information...
 
 
 
 

Best Practices - Bedrijfsovername met Vreemd Vermogen | Leveraged Buy-out

Hier vindt u de meest waardevolle discussies uit het verleden.Expert Tips (ENG) - Leveraged Buy-Out

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.Hulpbronnen - Bedrijfsovername met Vreemd Vermogen | Leveraged Buy-out

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Leveraged Buy-out


     
 

Nieuws over Bedrijfsovername Vreemd Vermogen


     
 

Video's over Leveraged Buy-out


     
 

Video's over Bedrijfsovername Vreemd Vermogen


     
 

Presentaties over Leveraged Buy-out


     
 

Presentaties over Bedrijfsovername Vreemd Vermogen


     
 

Meer over Leveraged Buy-out


     
 

Meer over Bedrijfsovername Vreemd Vermogen


     

Vergelijk met: Management Buy-out  |  Benaderingen voor de Integratie van Acquisities  |  Kerncompetenties  |  Uitbesteden (Uitbesteding)  |  Voordelen van een Moedermaatschappij  |  Groeifasen  |  Horizontale Integratie   |  Turnaroundmanagement


Keer terug naar Management Discipline: Financiën & Investeren  |  Leiderschap  |  Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 23-10-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.