Kraljic Modellen (Kraljic Matrisen)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

124 itens • 1.053.662 visitas


Sammanfattning

Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen | Kraljic matris Vad är Kraljic modellen? Beskrivning

Kraljic matrisen från Peter Kraljic beskrevs första gången i en artikel ”Purchasing must become Supply Chain Management” i Harvard Business Review (Sep-Oct 1983). Kraljic modellen kan användas till att analysera den inköpsportföljen hos ett företag.


Kraljic ramverket baseras på två dimensioner för att klassificera företagets inköpta material eller komponenter (se bilden):

 • Vinsteffekt: ”Den strategiska betydelsen av att köpa in utifrån det mervärde man kan åstadkomma per produktlinje, procentandel råmaterial i förhållande till totala kostnaden och deras effekt på lönsamheten”.
 • Lagerrisk (Supply): ”Komplexiteten hos lagertillförselmarknaden mätt genom lagerbrist, teknologiförändringshastighet och/eller material ersättning, inträdesbarriärer, logistikkostnad eller komplexitet, och monopol eller oligopol förutsättningar”.

Modellen skiljer mellan följande fyra produktkategorier:

 1. Hävstångsbringande varor.
  • Definition: Hävstångsvaror är produkter som representerar en hög procentsats av köparens vinst och där det finns många tillgängliga leverantörer. Det är lätt att byta leverantör. Kvaliteten är standardiserad.
  • Köpare-säljaremaktssituation: balanserad köpare, lagom nivå av beroende.
  • Rekommenderad inköpsstrategi: Upphandling/Anbud , Leverantörsval, riktad prissättning, paraplyöverenskommelse med önskvärda leverantörer. Avropningsorders läggs därefter som en administrativ formalitet.
 2. Strategiska varor.
  • Definition: Strategiska varor är produkter som är avgörande för processen eller produkten för köparen. De karakteriseras av en hög tillförselrisk orsakad av ringa tillgång eller svår leverans.
  • Köpare-säljaremaktssituation: allsidig makt, hög nivå av beroende
  • Rekommenderad inköpsstrategi: Strategisk Allians, täta relationer, tidig leverantörsmedverkan, Co-Creation (Samskapande) (Prahalad Ramaswamy), överväga Vertikal Integration, långsiktigt värde fokus.
 3. Icke kritiska varor.
  • Definition: Okritiska varor är produkter som är lätta att köpa och har också en relativt liten effekt på det finansiella resultatet. Kvaliteten är standardiserad.
  • Köpare-säljaremaktssituation: balanserad makt, låg nivå av beroende
  • Rekommenderad inköpsstrategi: minska tid och pengar som spenderas på dessa produkter genom att öka på produktstandardiseringen och effektivt bearbetande.
 4. Flaskhalsvaror.
  • Definition: Flaskhalsvaror är produkter som det endast kan köpas av från en leverantör, eller deras leverans är annars opålitlig och haf en relativt liten effekt på det finansiella resultaten.
  • Köpare-säljaremaktssituation: leverantörendominerad, lagom nivå av beroende.
  • Rekommenderad inköpsstrategi: Volymförsäkringsavtal Leverantörsstyrda Lager, VMI, hålla extra lager, söker efter potentiella leverantörer.

Ursprunget till Kraljic modellen. Historia

Portföljmodellkonceptet utvecklades ursprungligen av Markowitz (1952), som använde det som ett instrument för att klara av egna kapitalinvesteringar. Kraljic (1983) var den första tog fram och arbetade med portföljmodeller på inköpsområdet.


Användningen av Kraljic matrisen. Användningsområden

 • Analysera inköpsportföljen.
 • Fokus på inköpsavdelningar för att de skall spendera deras tid på de produkter som betyder mest.
 • Utkontraktering av okritiska varor och hävstångsvaror.

Stegen i Kraljic modellen. Process

 1. Förbered portföljanalys.
 2. Bestäm kriterier för vinsteffekt och tillförsel risker
 3. Avgör detaljnivån i portföljanalysen (artikel- eller artikelgruppnivån? På vilken nivå avdelning, affärsenhet eller hela företaget?)
 4. Fyll i Kraljicmatrisen.
 5. Analysera och diskutera resultaten.

 6. Definiera att inköpsportföljstrategi- och förbättringsåtgärder per kvadrant i det Kraljic:a ramverket.

 7. Genomföra och övervaka strategin.


Särskild Intressegrupp SIG

Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (31 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen

 

What is Purchase Marketing?
I'm trying to find out what purchase marketing is? Thanks for your ideas and hints....
10
 
1 kommentarer
Beyond the Steady State
What impact will the emergence of a service free public sector, that is failure immune or failure compensated, have on emergence in bottleneck markets, and what are the sustainability issues?...
9
 
Types of E-Procurement Tools
I am looking for categories / types of E-procurement tools. Can you give me some ideas?...
9
 
Sustainability Criteria in Purchasing Strategy
How to integrate environmental criteria into purchasing decision models, especially Kraljic's one ?...
9
 
1 kommentarer
E-Procurement Strategy per Category
What are typical E-Procurement strategies a Chief Procurement Officer can design for each given purchasing category? Any help will be appreciated. Thanks....
7
 
1 kommentarer
Buygrid Framework (Robinson)
The Buygrid framework was introduced in 1967 by Robinson, Faris and Wind. It provided an improved framework for organizational buying compared to an earlier 4-phase framework (Problem Recognition > Bu...
5
 
Controlling the Supply Chain in an Unstable Environment
What basic parameters should be controlled in an unstable economic (and political) environment. Should I go project to project? Or what else? Presently I am managing the supply chain in power genera...
5
 
2 kommentarer
Tips on Managing a Procurement Department
I am a student at St. Augustine University of Tanzania and I am looking for advices on the issue of procurement and supply management on how can I manage the procurement department becouse I have no e...
5
 
1 kommentarer
Software Procurement & Automotive SPICE
From the perspective of an OEM buyer, managing the commodity group, electronics and software, what experience do my fellow 12manage colleagues have with using automotive SPICE (Software Process Improv...
5
 
1 kommentarer
Rate Contract versus System Contract
What is the difference between a rate contract and a system contract and which is more effective in terms of cost?...
5
 
Strategic Process for Global Sourcing
I need to understand the process steps which are to be considered to prepare a global procurement strategy... Who can share some advise?...
4
 
1 kommentarer
Generic Purchasing-Decision Model
I am looking for more information about the Generic Purchasing-Decision Model. It's main phases are: 1) Need Identification, 2) Information Search, 3) Evaluation of Alternatives, 4) Purchase an...
4
 
3 kommentarer
Kraljic Model for Similar Product Comparison
Is the Kraljic model useful for the same kind of product such as server A, B and C? I think the Kraljic model is NOT useful for this kind of detailed analysis but one of my colleagues is persistent t...
4
 
7 kommentarer
Collaboration Styles of Purchasing Managers
What collaboration or engagement style(s) you see as most efficient when you're working as a purchasing manager with your internal customers? Do you approach your customers saying "give me the requir...
3
 
22 kommentarer
Extensive Bargaining in Procurement Positioning Matrix
What is the most appropriate quadrant in the procurement positioning matrix to which an extensive (hard) bargaining strategy is best suited? Please motivate your point of view....
3
 
1 kommentarer
Product Re-engineering in Procurement Positioning Matrix
What is the most appropriate quadrant in the procurement positioning matrix to which a product development / product re-engineering strategy is best suited? Please motivate your point of view....
3
 
1 kommentarer
Procurement Outsourcing in Procurement Positioning Matrix
What is the most appropriate quadrant in the procurement positioning matrix to which a procurement outsourcing strategy is best suited? Please motivate your point of view....
3
 
1 kommentarer
Backward Integration in Procurement Positioning Matrix
What is the most appropriate quadrant in the procurement positioning matrix to which a backward integration strategy is best suited? Please motivate your point of view....
3
 
3 kommentarer
From Company Strategy to Purchasing Strategy to Commodity Strategy
The purchasing department is an important department in the company. As such it is a logical question to the Purchasing manager/director to define his purchasing strategy and communicate this to the b...
3
 
Dominant Purchasing Factor: Quality or Price?
In your field of expertise what is the most important factor; quality or price? Would you be prepared to reduce the quality of the products you purchase if that would have an impact on the price? How...
2
 
Criteria for Supplier Categorization
I need criteria to categorize my suppliers so as to give the most priority to the most strategic suppliers. In what way can I categorize these vendors?...
2
 
1 kommentarer
The TIME Factor in Procurement and Logistics Negotiations
In what ways may TIME affect one's negotiation position with regard to price, quality, negotiation style and future relationship with the supplier?...
1
 
2 kommentarer
Kraljic Template & Manual
I am trying to setup and understand the Kraljic diagram. Anyone who can support me on trying to do this with an Excel format/example? The diagram will be used for understanding where the risks are i...
1
 
5 kommentarer
Best Value Performance Information Procurement System (Best Value PIPS)
In this article I try to portray my experiences with a revolutionary business model that has been used most frequently in the procurement of construction and services. It is a business model and proc...
1
 
1 kommentarer
Dealing with a Unique Supplier While You Don't Have Negotiation Power
Sometimes you have to close a negotiation process but you don´t have any negotiation power because your volume for purchasing is low, while your supplier is unique for the project or service you need....
0
 
5 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Examples of the 4 Product Categories of Kraljic
I don't manage to draw up a clear difference between the 4 categories of product. I am operating in the milling industry. We buy raw materials, packing materials, spares and stationery. Which is which...
16
 
6 kommentarer

Public Procurement Process
Can somebody give more information about public procurement processes? Thanks....
13
 
5 kommentarer

Factors to Analyse a Purchasing Portfolio Beyond those in the Kraljic Model
Dear all, as written in the summary of the Kraljic Model, if we need to analyze our purchasing portfolio, we can use this model to help us consider 2 interrelated factors which are crucial in drafting...
5
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Kraljic Model (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Supplier Selection Models

Supplier Selection, Supplier Evaluation, Best Practices
Supplier selection has traditionally been described as being based on the five Rs: 1. Right price 2. Right quality 3....

Three Reasons for Dysfunctional Buyer - Supplier Relationships

Supply Chain Management, Purchasing, Alliances, Partnerships, Supply Chain Relations
Roloff, Aßländer and Nayier (2015) did research on the conditions for (un)successful buyer-supplier relationships and fo...

Price Relates to Quality not the Other Way Around

Best Practice
Everybody is looking for the best Price/Quality ratio. But although most companies submitting an RFP know exactly what t...

Obtaining a High Supplier Quality

Best Practice to Consider
W. Edward Deming, a well-known management consultant, strongly recommended Sole (Single) Sourcing as the only management...
Informationskällor

Olika informationskällor om Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Power and Interdependence in Kraljic's Purchasing Portfolio Matrix

Purchasing Portfolio Management, Buyer-supplier Relationships, Power and Interdependence
A remarkable finding of this paper by Marjolein C.J. Caniëls and C.J. Gelderman is the observed supplier dominance in th...

Why partners do not fit into purchasing Portfolio models

Purchasing Management
In this paper Anna Dubois and Ann-Charlott Pedersen argue that the starting point in 'given' products in addition to a d...

Procurement Category Management

Procurement, Purchasing, CIPS Category Management, Purchasing Category Management, Strategic Sourcing
The attached presentation is adapted from the CIPS "Advanced Category Management" materials. The purposes of categorizi...

Industrial Purchasing

Buying Behavior, Decision Making, Purchasing Process, B2B Purchasing, Procurement Process
This presentation provides insight into industrial buying and includes the following sections: - Characteristics of Org...

Kraljic Model Diagram

Purchasing Portfolio Mgt.
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Kraljic-modellenmed: Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Utkontraktering  |  Tredjepartslogistik (3PL)  |  Leverantörsstyrda Lager, VMI  |  Värdekedjan Porter  |  Vertikal Integration  |   Värdeflödeskartläggning  |  Five Forces modell


Retur till Management Start: Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 1-4-2023. Alla namn ™ av deras ägare.