Kraljic Modellen (Kraljic Matrisen)

Kunskapscenter

Analysera inköpsportföljen. Förklaring till Kraljic modellen. (1983)


Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen | Kraljic matris Vad är Kraljic modellen? Beskrivning

Kraljic matrisen från Peter Kraljic beskrevs första gången i en artikel ”Purchasing must become Supply Chain Management” i Harvard Business Review (Sep-Oct 1983). Kraljic modellen kan användas till att analysera den inköpsportföljen hos ett företag.


Kraljic ramverket baseras på två dimensioner för att klassificera företagets inköpta material eller komponenter (se bilden):

 • Vinsteffekt: ”Den strategiska betydelsen av att köpa in utifrån det mervärde man kan åstadkomma per produktlinje, procentandel råmaterial i förhållande till totala kostnaden och deras effekt på lönsamheten”.
 • Lagerrisk (Supply): ”Komplexiteten hos lagertillförselmarknaden mätt genom lagerbrist, teknologiförändringshastighet och/eller material ersättning, inträdesbarriärer, logistikkostnad eller komplexitet, och monopol eller oligopol förutsättningar”.

Modellen skiljer mellan följande fyra produktkategorier:

 1. Hävstångsbringande varor.
  • Definition: Hävstångsvaror är produkter som representerar en hög procentsats av köparens vinst och där det finns många tillgängliga leverantörer. Det är lätt att byta leverantör. Kvaliteten är standardiserad.
  • Köpare-säljaremaktssituation: balanserad köpare, lagom nivå av beroende.
  • Rekommenderad inköpsstrategi: Upphandling/Anbud , Leverantörsval, riktad prissättning, paraplyöverenskommelse med önskvärda leverantörer. Avropningsorders läggs därefter som en administrativ formalitet.
 2. Strategiska varor.
  • Definition: Strategiska varor är produkter som är avgörande för processen eller produkten för köparen. De karakteriseras av en hög tillförselrisk orsakad av ringa tillgång eller svår leverans.
  • Köpare-säljaremaktssituation: allsidig makt, hög nivå av beroende
  • Rekommenderad inköpsstrategi: Strategisk Allians, täta relationer, tidig leverantörsmedverkan, Co-Creation (Samskapande) (Prahalad Ramaswamy), överväga Vertikal Integration, långsiktigt värde fokus.
 3. Icke kritiska varor.
  • Definition: Okritiska varor är produkter som är lätta att köpa och har också en relativt liten effekt på det finansiella resultatet. Kvaliteten är standardiserad.
  • Köpare-säljaremaktssituation: balanserad makt, låg nivå av beroende
  • Rekommenderad inköpsstrategi: minska tid och pengar som spenderas på dessa produkter genom att öka på produktstandardiseringen och effektivt bearbetande.
 4. Flaskhalsvaror.
  • Definition: Flaskhalsvaror är produkter som det endast kan köpas av från en leverantör, eller deras leverans är annars opålitlig och haf en relativt liten effekt på det finansiella resultaten.
  • Köpare-säljaremaktssituation: leverantörendominerad, lagom nivå av beroende.
  • Rekommenderad inköpsstrategi: Volymförsäkringsavtal Leverantörsstyrda Lager, VMI, hålla extra lager, söker efter potentiella leverantörer.

Ursprunget till Kraljic modellen. Historia

Portföljmodellkonceptet utvecklades ursprungligen av Markowitz (1952), som använde det som ett instrument för att klara av egna kapitalinvesteringar. Kraljic (1983) var den första tog fram och arbetade med portföljmodeller på inköpsområdet.


Användningen av Kraljic matrisen. Användningsområden

 • Analysera inköpsportföljen.
 • Fokus på inköpsavdelningar för att de skall spendera deras tid på de produkter som betyder mest.
 • Utkontraktering av okritiska varor och hävstångsvaror.

Stegen i Kraljic modellen. Process

 1. Förbered portföljanalys.
 2. Bestäm kriterier för vinsteffekt och tillförsel risker
 3. Avgör detaljnivån i portföljanalysen (artikel- eller artikelgruppnivån? På vilken nivå avdelning, affärsenhet eller hela företaget?)
 4. Fyll i Kraljicmatrisen.
 5. Analysera och diskutera resultaten.

 6. Definiera att inköpsportföljstrategi- och förbättringsåtgärder per kvadrant i det Kraljic:a ramverket.

 7. Genomföra och övervaka strategin.


Särskild Intressegrupp SIG - Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen


Särskild Intressegrupp SIG (24 medlemmar)


Forum - Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Beyond the Steady State
What impact will the emergence of a service free public sect...
 
 
 
 
  Types of E-Procurement Tools
I am looking for categories / types of E-procurement tools. ...
 
 
 
 
  What is Purchase Marketing?
I'm trying to find out what purchase marketing is? Thanks fo...
 
 
 
 
  Sustainability Criteria in Purchasing Strategy (1 reaktioner)
How to integrate environmental criteria into purchasing deci...
 
 
 
 
  E-Procurement Strategy per Category (1 reaktioner)
What are typical strategies a can design for each given pu...
 
 
 
 
  Factors to Analyse a Purchasing Portfolio Beyond those in the Kraljic Model (3 reaktioner)
Dear all, as written in the , if we need to analyze our purc...
 
 
 
 
  Controlling the Supply Chain in an Unstable Environment (2 reaktioner)
What basic parameters should be controlled in an unstable ec...
 
 
 
 
  Software Procurement & Automotive SPICE (1 reaktioner)
From the perspective of an OEM buyer, managing the commodity...
 
 
 
 
  Rate Contract versus System Contract
What is the difference between a rate contract and a system ...
 
 
 
 
  Tips on Managing a Procurement Department (1 reaktioner)
I am a student at St. Augustine University of Tanzania and I...
 
 
 
 
  Generic Purchasing-Decision Model (3 reaktioner)
I am looking for more information about the Generic Purchasi...
 
 
 
 
  Strategic Process for Global Sourcing (1 reaktioner)
I need to understand the process steps which are to be consi...
 
 
 
 
  Backward Integration in Procurement Positioning Matrix (1 reaktioner)
What is the most appropriate quadrant in the procurement pos...
 
 
 
 
  From Company Strategy to Purchasing Strategy to Commodity Strategy
The purchasing department is an important department in the ...
 
 
 
 
  Collaboration Styles of Purchasing Managers (22 reaktioner)
What collaboration or engagement style(s) you see as most ef...
 
 
 
 
  Extensive Bargaining in Procurement Positioning Matrix (1 reaktioner)
What is the most appropriate quadrant in the procurement pos...
 
 
 
 
  Product Re-engineering in Procurement Positioning Matrix (1 reaktioner)
What is the most appropriate quadrant in the procurement pos...
 
 
 
 
  Procurement Outsourcing in Procurement Positioning Matrix (1 reaktioner)
What is the most appropriate quadrant in the procurement pos...
 
 
 
 
  Dominant Purchasing Factor: Quality or Price?
In your field of expertise what is the most important factor...
 
 
 
 
  Criteria for Supplier Categorization (1 reaktioner)
I need criteria to categorize my suppliers so as to give the...
 
 
 
 
  The TIME Factor in Procurement and Logistics Negotiations (2 reaktioner)
In what ways may TIME affect one's negotiation position with...
 
 
 
 
  Kraljic Template & Manual (5 reaktioner)
I am trying to setup and understand the Kraljic diagram. An...
 
 
 
 
  Best Value Performance Information Procurement System (Best Value PIPS) (1 reaktioner)
In this article I try to portray my experiences with a revol...
 
 
 
 
  Dealing with a Unique Supplier While You Don't Have Negotiation Power (5 reaktioner)
Sometimes you have to close a negotiation process but you do...
 
 
 
 

Best Practices - Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Examples of the 4 Product Categories of Kraljic (6 reaktioner)
I don't manage to draw up a clear difference between the 4 c...
 
 
 
 
  Public Procurement Process (5 reaktioner)
Can somebody give more information about public procurement ...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Kraljic Model

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Supplier Selection Models

Supplier Selection, Supplier Evaluation, Best Practices...
 
 
 

Three Reasons for Dysfunctional Buyer - Supplier Relationships

Supply Chain Management, Purchasing, Alliances, Partnerships, Supply Chain Relations...
 
 
 

Price Relates to Quality not the Other Way Around

Best Practice...
 
 
 

Obtaining a High Supplier Quality

Best Practice to Consider...
 
 

Resurser - Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Inköpsmodell Inköpsstrategi


     
 

Nyheter om Portföljhantering Inköp


     
 

Videor om Inköpsmodell Inköpsstrategi


     
 

Videor om Portföljhantering Inköp


     
 

Presentationer om Inköpsmodell Inköpsstrategi


     
 

Presentationer om Portföljhantering Inköp


     
 

Mer om Inköpsmodell Inköpsstrategi


     
 

Mer om Portföljhantering Inköp


     

Jämför Kraljic-modellenmed: Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Utkontraktering  |  Tredjepartslogistik (3PL)  |  Leverantörsstyrda Lager, VMI  |  Värdekedjan Porter  |  Vertikal Integration  |   Värdeflödeskartläggning  |  Five Forces modell


Retur till Management Start: Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 14-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.