Kraljic Modellen (Kraljic Matrisen)

Kunskapscenter

   

Analysera inköpsportföljen. Förklaring till Kraljic modellen. (1983)

Innehåll

Premium

Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen | Kraljic matris Vad är Kraljic modellen? Beskrivning

Kraljic matrisen från Peter Kraljic beskrevs första gången i en artikel ”Purchasing must become Supply Chain Management” i Harvard Business Review (Sep-Oct 1983). Kraljic modellen kan användas till att analysera den inköpsportföljen hos ett företag.


Kraljic ramverket baseras på två dimensioner för att klassificera företagets inköpta material eller komponenter (se bilden):

 • Vinsteffekt: ”Den strategiska betydelsen av att köpa in utifrån det mervärde man kan åstadkomma per produktlinje, procentandel råmaterial i förhållande till totala kostnaden och deras effekt på lönsamheten”.
 • Lagerrisk (Supply): ”Komplexiteten hos lagertillförselmarknaden mätt genom lagerbrist, teknologiförändringshastighet och/eller material ersättning, inträdesbarriärer, logistikkostnad eller komplexitet, och monopol eller oligopol förutsättningar”.

Modellen skiljer mellan följande fyra produktkategorier:

 1. Hävstångsbringande varor.
  • Definition: Hävstångsvaror är produkter som representerar en hög procentsats av köparens vinst och där det finns många tillgängliga leverantörer. Det är lätt att byta leverantör. Kvaliteten är standardiserad.
  • Köpare-säljaremaktssituation: balanserad köpare, lagom nivå av beroende.
  • Rekommenderad inköpsstrategi: Upphandling/Anbud , Leverantörsval, riktad prissättning, paraplyöverenskommelse med önskvärda leverantörer. Avropningsorders läggs därefter som en administrativ formalitet.
 2. Strategiska varor.
  • Definition: Strategiska varor är produkter som är avgörande för processen eller produkten för köparen. De karakteriseras av en hög tillförselrisk orsakad av ringa tillgång eller svår leverans.
  • Köpare-säljaremaktssituation: allsidig makt, hög nivå av beroende
  • Rekommenderad inköpsstrategi: Strategisk Allians, täta relationer, tidig leverantörsmedverkan, Co-Creation (Samskapande) (Prahalad Ramaswamy), överväga Vertikal Integration, långsiktigt värde fokus.
 3. Icke kritiska varor.
  • Definition: Okritiska varor är produkter som är lätta att köpa och har också en relativt liten effekt på det finansiella resultatet. Kvaliteten är standardiserad.
  • Köpare-säljaremaktssituation: balanserad makt, låg nivå av beroende
  • Rekommenderad inköpsstrategi: minska tid och pengar som spenderas på dessa produkter genom att öka på produktstandardiseringen och effektivt bearbetande.
 4. Flaskhalsvaror.
  • Definition: Flaskhalsvaror är produkter som det endast kan köpas av från en leverantör, eller deras leverans är annars opålitlig och haf en relativt liten effekt på det finansiella resultaten.
  • Köpare-säljaremaktssituation: leverantörendominerad, lagom nivå av beroende.
  • Rekommenderad inköpsstrategi: Volymförsäkringsavtal Leverantörsstyrda Lager, VMI, hålla extra lager, söker efter potentiella leverantörer.

Ursprunget till Kraljic modellen. Historia

Portföljmodellkonceptet utvecklades ursprungligen av Markowitz (1952), som använde det som ett instrument för att klara av egna kapitalinvesteringar. Kraljic (1983) var den första tog fram och arbetade med portföljmodeller på inköpsområdet.


Användningen av Kraljic matrisen. Användningsområden

 • Analysera inköpsportföljen.
 • Fokus på inköpsavdelningar för att de skall spendera deras tid på de produkter som betyder mest.
 • Utkontraktering av okritiska varor och hävstångsvaror.

Stegen i Kraljic modellen. Process

 1. Förbered portföljanalys.
 2. Bestäm kriterier för vinsteffekt och tillförsel risker
 3. Avgör detaljnivån i portföljanalysen (artikel- eller artikelgruppnivån? På vilken nivå avdelning, affärsenhet eller hela företaget?)
 4. Fyll i Kraljicmatrisen.
 5. Analysera och diskutera resultaten.

 6. Definiera att inköpsportföljstrategi- och förbättringsåtgärder per kvadrant i det Kraljic:a ramverket.

 7. Genomföra och övervaka strategin.


Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (25 medlemmar)


Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen Forumet  

Nya ämnen

  Collaboration Styles of Purchasing Managers
 
   
 
  Criteria for Supplier Categorization
I need criteria to categorize my suppliers so as to give the most priority to the most strategic suppliers. In what way can I categorize these vendors...
     
 
  Kraljic Template & Manual
I am trying to setup and understand the Kraljic diagram.
Anyone who can support me on trying to do this with an Excel format/example?
The di...
     
 

Best Practices - Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen
  Examples of the 4 Product Categories of Kraljic
I don't manage to draw up a clear difference between the 4 categories of product. I am operating in the milling industry. We buy raw materials, packin...
     
 
  Public Procurement Process
Can somebody give more information about public procurement processes? Thanks....
     
 
  Beyond the Steady State
What impact will the emergence of a service free public sector, that is failure immune or failure compensated, have on emergence in bottleneck markets...
     
 
  Types of E-Procurement Tools
I am looking for categories / types of E-procurement tools. Can you give me some ideas?...
     
 
  What is Purchase Marketing?
I'm trying to find out what purchase marketing is? Thanks for your ideas and hints....
     
 
  Sustainability Criteria in Purchasing Strategy
How to integrate environmental criteria into purchasing decision models, especially Kraljic's one ?...
     
 Allt du behöver veta om management


  E-Procurement Strategy per Category
What are typical E-Procurement strategies a Chief Pr...
     
 
  Rate Contract versus System Contract
What is the difference between a rate contract and a system contract and which is more effective in terms of cost?...
     
 
  Controlling the Supply Chain in an Unstable Environment
What basic parameters should be controlled in an unstable economic (and political) environment. Should I go project to project? Or what else?
Pr...
     
 
  Software Procurement & Automotive SPICE
From the perspective of an OEM buyer, managing the commodity group, electronics and software, what experience do my fellow 12manage colleagues have wi...
     
 
  Factors to Analyse a Purchasing Portfolio Beyond those in the Kraljic Model
Dear all, as written in the summary of the Kraljic Model, if we need to analyze our purchasing portfolio, we ...
     
 
  Generic Purchasing-Decision Model
I am looking for more information about the Generic Purchasing-Decision Model. It's main phases are:
1) Need Identification,
2) Information...
     
 
  Strategic Process for Global Sourcing
I need to understand the process steps which are to be considered to prepare a global procurement strategy... Who can share some advise?...
     
 
  From Company Strategy to Purchasing Strategy to Commodity Strategy
The purchasing department is an important department in the company. As such it is a logical question to the Purchasing manager/director to define his...
     
 
  Dominant Purchasing Factor: Quality or Price?
In your field of expertise what is the most important factor; quality or price?
Would you be prepared to reduce the quality of the products you p...
     
 
  Best Value Performance Information Procurement System (Best Value PIPS)
In this article I try to portray my experiences with a revolutionary business model that has been used most frequently in the procurement of construct...
     
 
  The TIME Factor in Procurement and Logistics Negotiations
In what ways may TIME affect one's negotiation position with regard to price, quality, negotiation style and future relationship with the supplier?...
     
 
  Dealing with a Unique Supplier While You Don't Have Negotiation Power
Sometimes you have to close a negotiation process but you don´t have any negotiation power because your volume for purchasing is low, while your suppl...
     
 

Expert Tips (ENG) - Kraljic Model
 

Supplier Selection Models

 
 
 

Three Reasons for Dysfunctional Buyer - Supplier Relationships

 
 
 

Price Relates to Quality not the Other Way Around

 
 
 

Obtaining a High Supplier Quality

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen
 

Nyheter om Inköpsmodell Inköpsstrategi


     
 

Nyheter om Portföljhantering Inköp


     
 

Videor om Inköpsmodell Inköpsstrategi


     
 

Videor om Portföljhantering Inköp


     
 

Presentationer om Inköpsmodell Inköpsstrategi


     
 

Presentationer om Portföljhantering Inköp


     
 

Mer om Inköpsmodell Inköpsstrategi


     
 

Mer om Portföljhantering Inköp


     Accelerera din managementkarriärJämför Kraljic-modellenmed: Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Utkontraktering  |  Tredjepartslogistik (3PL)  |  Leverantörsstyrda Lager, VMI  |  Värdekedjan Porter  |  Vertikal Integration  |   Värdeflödeskartläggning  |  Five Forces modell


Retur till Management Start: Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 11-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.