Kraljic Modellen (Kraljic Matrisen)

Kunskapscenter

   

Analysera inköpsportföljen. Förklaring till Kraljic modellen. (1983)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen | Kraljic matris Vad är Kraljic modellen? Beskrivning

Kraljic matrisen från Peter Kraljic beskrevs första gången i en artikel ”Purchasing must become Supply Chain Management” i Harvard Business Review (Sep-Oct 1983). Kraljic modellen kan användas till att analysera den inköpsportföljen hos ett företag.


Kraljic ramverket baseras på två dimensioner för att klassificera företagets inköpta material eller komponenter (se bilden):

 • Vinsteffekt: ”Den strategiska betydelsen av att köpa in utifrån det mervärde man kan åstadkomma per produktlinje, procentandel råmaterial i förhållande till totala kostnaden och deras effekt på lönsamheten”.
 • Lagerrisk (Supply): ”Komplexiteten hos lagertillförselmarknaden mätt genom lagerbrist, teknologiförändringshastighet och/eller material ersättning, inträdesbarriärer, logistikkostnad eller komplexitet, och monopol eller oligopol förutsättningar”.

Modellen skiljer mellan följande fyra produktkategorier:

 1. Hävstångsbringande varor.
  • Definition: Hävstångsvaror är produkter som representerar en hög procentsats av köparens vinst och där det finns många tillgängliga leverantörer. Det är lätt att byta leverantör. Kvaliteten är standardiserad.
  • Köpare-säljaremaktssituation: balanserad köpare, lagom nivå av beroende.
  • Rekommenderad inköpsstrategi: Upphandling/Anbud , Leverantörsval, riktad prissättning, paraplyöverenskommelse med önskvärda leverantörer. Avropningsorders läggs därefter som en administrativ formalitet.
 2. Strategiska varor.
  • Definition: Strategiska varor är produkter som är avgörande för processen eller produkten för köparen. De karakteriseras av en hög tillförselrisk orsakad av ringa tillgång eller svår leverans.
  • Köpare-säljaremaktssituation: allsidig makt, hög nivå av beroende
  • Rekommenderad inköpsstrategi: Strategisk Allians, täta relationer, tidig leverantörsmedverkan, Co-Creation (Samskapande) (Prahalad Ramaswamy), överväga Vertikal Integration, långsiktigt värde fokus.
 3. Icke kritiska varor.
  • Definition: Okritiska varor är produkter som är lätta att köpa och har också en relativt liten effekt på det finansiella resultatet. Kvaliteten är standardiserad.
  • Köpare-säljaremaktssituation: balanserad makt, låg nivå av beroende
  • Rekommenderad inköpsstrategi: minska tid och pengar som spenderas på dessa produkter genom att öka på produktstandardiseringen och effektivt bearbetande.
 4. Flaskhalsvaror.
  • Definition: Flaskhalsvaror är produkter som det endast kan köpas av från en leverantör, eller deras leverans är annars opålitlig och haf en relativt liten effekt på det finansiella resultaten.
  • Köpare-säljaremaktssituation: leverantörendominerad, lagom nivå av beroende.
  • Rekommenderad inköpsstrategi: Volymförsäkringsavtal Leverantörsstyrda Lager, VMI, hålla extra lager, söker efter potentiella leverantörer.

Ursprunget till Kraljic modellen. Historia

Portföljmodellkonceptet utvecklades ursprungligen av Markowitz (1952), som använde det som ett instrument för att klara av egna kapitalinvesteringar. Kraljic (1983) var den första tog fram och arbetade med portföljmodeller på inköpsområdet.


Användningen av Kraljic matrisen. Användningsområden

 • Analysera inköpsportföljen.
 • Fokus på inköpsavdelningar för att de skall spendera deras tid på de produkter som betyder mest.
 • Utkontraktering av okritiska varor och hävstångsvaror.

Stegen i Kraljic modellen. Process

 1. Förbered portföljanalys.
 2. Bestäm kriterier för vinsteffekt och tillförsel risker
 3. Avgör detaljnivån i portföljanalysen (artikel- eller artikelgruppnivån? På vilken nivå avdelning, affärsenhet eller hela företaget?)
 4. Fyll i Kraljicmatrisen.
 5. Analysera och diskutera resultaten.

 6. Definiera att inköpsportföljstrategi- och förbättringsåtgärder per kvadrant i det Kraljic:a ramverket.

 7. Genomföra och övervaka strategin.


Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen Forumet
  Criteria for Supplier Categorization
I need criteria to categorize my suppliers so as to give the most priority to the most strategic suppliers. In what way can I categorize these vendors?...
     
 
  Kraljic Template & Manual
I am trying to setup and understand the Kraljic diagram.
Anyone who can support me on trying to do this with an Excel format/example?
The diagram will be used for understanding where the risks are in the purchase of ad hoc projects, because...
     
 
  Collaboration Styles of Purchasing Managers
What collaboration or engagement style(s) you see as most efficien...
     
 
  Dominant Purchasing Factor: Quality or Price?
In your field of expertise what is the most important factor; quality or price?
Would you be prepared to reduce the quality of the products you purchase if that would have an impact on the price? How do you control the magnitude of that quality ...
     
 
  From Company Strategy to Purchasing Strategy to Commodity Strategy
The purchasing department is an important department in the company. As such it is a logical question to the Purchasing manager/director to define his purchasing strategy and communicate this to the board. What information is needed to build such a s...
     
 
  Dealing with a Unique Supplier While You Don't Have Negotiation Power
Sometimes you have to close a negotiation process but you don´t have any negotiation power because your volume for purchasing is low, while your supplier is unique for the project or service you need.
How could you get the best conditions or min...
     
 
  The TIME Factor in Procurement and Logistics Negotiations
In what ways may TIME affect one's negotiation position with regard to price, quality, negotiation style and future relationship with the supplier?...
     
 
  Best Value Performance Information Procurement System (Best Value PIPS)
In this article I try to portray my experiences with a revolutionary business model that has been used most frequently in the procurement of construction and services.
It is a business model and procurement system that has had amazing implicatio...
     
 
  Factors to Analyse a Purchasing Portfolio Beyond those in the Kraljic Model
Dear all, as written in the summary of the Kraljic Model, if we need to analyze our purchasing portfolio, we can use this model to help us consider 2 interrelated factors which are crucial in drafting a purcha...
     
 
  Rate Contract versus System Contract
What is the difference between a rate contract and a system contract and which is more effective in terms of cost?...
     
 
  Software Procurement & Automotive SPICE
From the perspective of an OEM buyer, managing the commodity group, electronics and software, what experience do my fellow 12manage colleagues have with using automotive SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) as a means to ...
     
 
  Strategic Process for Global Sourcing
I need to understand the process steps which are to be considered to prepare a global procurement strategy... Who can share some advise?...
     
 
  What is Purchase Marketing?
I'm trying to find out what purchase marketing is? Thanks for your ideas and hints....
     
 
  Controlling the Supply Chain in an Unstable Environment
What basic parameters should be controlled in an unstable economic (and political) environment. Should I go project to project? Or what else?
Presently I am managing the supply chain in power generation sector. We have supply and maintenance co...
     
 
  Examples of the 4 Product Categories of Kraljic
I don't manage to draw up a clear difference between the 4 categories of product. I am operating in the milling industry. We buy raw materials, packing materials, spares and stationery. Which is which? Thanks for your input......
     
 
  Types of E-Procurement Tools
I am looking for categories / types of E-procurement tools. Can you give me some ideas?...
     
 
  Sustainability Criteria in Purchasing Strategy
How to integrate environmental criteria into purchasing decision models, especially Kraljic's one ?...
     
 
  E-Procurement Strategy per Category
What are typical E-Procurement strategies a Chief Procurement Officer can design for each given purchasing category? Any help will be appreciated. T...
     
 
  Beyond the Steady State
What impact will the emergence of a service free public sector, that is failure immune or failure compensated, have on emergence in bottleneck markets, and what are the sustainability issues?...
     
 

Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen Premium
  Public Procurement Process
Can somebody give more information about public procurement processes? Thanks....
     
 

Expert Tips (ENG) - Kraljic Model Premium
 

Supplier Selection Models

Supplier selection has traditionally been described as being based on the five Rs:
1. Right price
2. Right quality
3. Right quan...
Usage (application): Supplier Selection, Supplier Evaluation, Best Practices
 
 
 

Three Reasons for Dysfunctional Buyer - Supplier Relationships

Roloff, Aßländer and Nayier (2015) did research on the conditions for (un)successful buyer-supplier relationships and found that these relation...
Usage (application): Supply Chain Management, Purchasing, Alliances, Partnerships, Supply Chain Relations
 
 
 

Price Relates to Quality not the Other Way Around

Everybody is looking for the best Price/Quality ratio. But although most companies submitting an RFP know exactly what their budget is, they have diff...
Usage (application): Best Practice
 
 
 

Obtaining a High Supplier Quality

W. Edward Deming, a well-known management consultant, strongly recommended Sole (Single) Sourcing as the only management way to obtain high supplier q...
Usage (application): Best Practice to Consider
 
 

Resurser - Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen Premium
 

Nyheter

Inköpsmodell Inköpsstrategi
     
 

Nyheter

Portföljhantering Inköp
     
 

Videor

Inköpsmodell Inköpsstrategi
     
 

Videor

Portföljhantering Inköp
     
 

Presentationer

Inköpsmodell Inköpsstrategi
     
 

Presentationer

Portföljhantering Inköp
     
 

Mer

Inköpsmodell Inköpsstrategi
     
 

Mer

Portföljhantering Inköp
     

Jämför Kraljic-modellenmed: Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Utkontraktering  |  Tredjepartslogistik (3PL)  |  Leverantörsstyrda Lager, VMI  |  Värdekedjan Porter  |  Vertikal Integration  |   Värdeflödeskartläggning  |  Five Forces modell


Retur till Management Start: Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.