Kraljic Modellen (Kraljic Matrisen)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Analysera inköpsportföljen. Förklaring till Kraljic modellen. (1983)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Kraljic Modellen, Kraljic Matrisen | Kraljic matris Vad är Kraljic modellen? Beskrivning

Kraljic matrisen från Peter Kraljic beskrevs första gången i en artikel ”Purchasing must become Supply Chain Management” i Harvard Business Review (Sep-Oct 1983). Kraljic modellen kan användas till att analysera den inköpsportföljen hos ett företag.


Kraljic ramverket baseras på två dimensioner för att klassificera företagets inköpta material eller komponenter (se bilden):

 • Vinsteffekt: ”Den strategiska betydelsen av att köpa in utifrån det mervärde man kan åstadkomma per produktlinje, procentandel råmaterial i förhållande till totala kostnaden och deras effekt på lönsamheten”.
 • Lagerrisk (Supply): ”Komplexiteten hos lagertillförselmarknaden mätt genom lagerbrist, teknologiförändringshastighet och/eller material ersättning, inträdesbarriärer, logistikkostnad eller komplexitet, och monopol eller oligopol förutsättningar”.

Modellen skiljer mellan följande fyra produktkategorier:

 1. Hävstångsbringande varor.
  • Definition: Hävstångsvaror är produkter som representerar en hög procentsats av köparens vinst och där det finns många tillgängliga leverantörer. Det är lätt att byta leverantör. Kvaliteten är standardiserad.
  • Köpare-säljaremaktssituation: balanserad köpare, lagom nivå av beroende.
  • Rekommenderad inköpsstrategi: Upphandling/Anbud , Leverantörsval, riktad prissättning, paraplyöverenskommelse med önskvärda leverantörer. Avropningsorders läggs därefter som en administrativ formalitet.
 2. Strategiska varor.
  • Definition: Strategiska varor är produkter som är avgörande för processen eller produkten för köparen. De karakteriseras av en hög tillförselrisk orsakad av ringa tillgång eller svår leverans.
  • Köpare-säljaremaktssituation: allsidig makt, hög nivå av beroende
  • Rekommenderad inköpsstrategi: Strategisk Allians, täta relationer, tidig leverantörsmedverkan, Co-Creation (Samskapande) (Prahalad Ramaswamy), överväga Vertikal Integration, långsiktigt värde fokus.
 3. Icke kritiska varor.
  • Definition: Okritiska varor är produkter som är lätta att köpa och har också en relativt liten effekt på det finansiella resultatet. Kvaliteten är standardiserad.
  • Köpare-säljaremaktssituation: balanserad makt, låg nivå av beroende
  • Rekommenderad inköpsstrategi: minska tid och pengar som spenderas på dessa produkter genom att öka på produktstandardiseringen och effektivt bearbetande.
 4. Flaskhalsvaror.
  • Definition: Flaskhalsvaror är produkter som det endast kan köpas av från en leverantör, eller deras leverans är annars opålitlig och haf en relativt liten effekt på det finansiella resultaten.
  • Köpare-säljaremaktssituation: leverantörendominerad, lagom nivå av beroende.
  • Rekommenderad inköpsstrategi: Volymförsäkringsavtal Leverantörsstyrda Lager, VMI, hålla extra lager, söker efter potentiella leverantörer.

Ursprunget till Kraljic modellen. Historia

Portföljmodellkonceptet utvecklades ursprungligen av Markowitz (1952), som använde det som ett instrument för att klara av egna kapitalinvesteringar. Kraljic (1983) var den första tog fram och arbetade med portföljmodeller på inköpsområdet.


Användningen av Kraljic matrisen. Användningsområden

 • Analysera inköpsportföljen.
 • Fokus på inköpsavdelningar för att de skall spendera deras tid på de produkter som betyder mest.
 • Utkontraktering av okritiska varor och hävstångsvaror.

Stegen i Kraljic modellen. Process

 1. Förbered portföljanalys.
 2. Bestäm kriterier för vinsteffekt och tillförsel risker
 3. Avgör detaljnivån i portföljanalysen (artikel- eller artikelgruppnivån? På vilken nivå avdelning, affärsenhet eller hela företaget?)
 4. Fyll i Kraljicmatrisen.
 5. Analysera och diskutera resultaten.

 6. Definiera att inköpsportföljstrategi- och förbättringsåtgärder per kvadrant i det Kraljic:a ramverket.

 7. Genomföra och övervaka strategin.


Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen Forumet
  Criteria for Supplier Categorization
I need criteria to categorize my suppliers so as t...
     
 
  Kraljic Template & Manual
I am trying to setup and understand the Kraljic di...
     
 
  Collaboration Styles of Purchasing Managers
     
 
  Dominant Purchasing Factor: Quality or Price?
In your field of expertise what is the most import...
     
 
  From Company Strategy to Purchasing Strategy to Commodity Strategy
The purchasing department is an important departme...
     
 
  Dealing with a Unique Supplier While You Don't Have Negotiation Power
Sometimes you have to close a negotiation process ...
     
 
  The TIME Factor in Procurement and Logistics Negotiations
In what ways may TIME affect one's negotiation pos...
     
 
  Best Value Performance Information Procurement System (Best Value PIPS)
In this article I try to portray my experiences wi...
     
 
  Factors to Analyse a Purchasing Portfolio Beyond those in the Kraljic Model
Dear all, as written in the  
   
 
  Rate Contract versus System Contract
What is the difference between a rate contract and...
     
 
  Software Procurement & Automotive SPICE
From the perspective of an OEM buyer, managing the...
     
 
  Strategic Process for Global Sourcing
I need to understand the process steps which are t...
     
 
  What is Purchase Marketing?
I'm trying to find out what purchase marketing is?...
     
 
  Controlling the Supply Chain in an Unstable Environment
What basic parameters should be controlled in an u...
     
 
  Examples of the 4 Product Categories of Kraljic
I don't manage to draw up a clear difference betwe...
     
 
  Types of E-Procurement Tools
I am looking for categories / types of E-procureme...
     
 
  Sustainability Criteria in Purchasing Strategy
How to integrate environmental criteria into purch...
     
 
  E-Procurement Strategy per Category
What are typical  
   
 
  Beyond the Steady State
What impact will the emergence of a service free p...
     
 

Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen Premium
  Public Procurement Process
Can somebody give more information about public pr...
     
 

Expert Tips (ENG) - Kraljic Model Premium
 

Supplier Selection ModelsBli Medlem

Supplier selection has traditionally been describe...
Usage (application): Supplier Selection, Supplier Evaluation, Best Practices
 
 
 

Three Reasons for Dysfunctional Buyer - Supplier RelationshipsBli Medlem

Roloff, Aßländer and Nayier (2015) did research on...
Usage (application): Supply Chain Management, Purchasing, Alliances, Partnerships, Supply Chain Relations
 
 
 

Price Relates to Quality not the Other Way AroundBli Medlem

Everybody is looking for the best Price/Quality ra...
Usage (application): Best Practice
 
 
 

Obtaining a High Supplier QualityBli Medlem

W. Edward Deming, a well-known management consulta...
Usage (application): Best Practice to Consider
 
 

Resurser - Kraljic Modellen | Kraljic Matrisen Premium
 

Nyheter om Inköpsmodell InköpsstrategiBli Medlem


     
 

Nyheter om Portföljhantering InköpBli Medlem


     
 

Videor om Inköpsmodell InköpsstrategiBli Medlem


     
 

Videor om Portföljhantering InköpBli Medlem


     
 

Presentationer om Inköpsmodell InköpsstrategiBli Medlem


     
 

Presentationer om Portföljhantering InköpBli Medlem


     
 

Mer om Inköpsmodell InköpsstrategiBli Medlem


     
 

Mer om Portföljhantering InköpBli Medlem


     

Jämför Kraljic-modellenmed: Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Utkontraktering  |  Tredjepartslogistik (3PL)  |  Leverantörsstyrda Lager, VMI  |  Värdekedjan Porter  |  Vertikal Integration  |   Värdeflödeskartläggning  |  Five Forces modell


Retur till Management Start: Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 18-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.