logo

Sex Angreppssätt vid Förändringar
(Kotter)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

149 itens • 850.891 visitas

EnglishEnglishArabicChineseDutchFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Sammanfattning

De sex förändringsangreppssätt av Kotter och Schlesinger är en modell som ska förhindra, minska eller minimera motståndet till förändring i organisationerna.


Skälen till motstånd vid förändring

Enligt Kotter och Schlesinger (1979),  finns det fyra skäl till att vissa bestämda personer motsätter sig förändring:

  1. Trångsynthet- egennytta. Några personer är mer bekymrade över implikationen av förändringen för dem själva och hur den kommer att påverka deras egna intressen, än att i stället betrakta den effekt det eventuellt kan få på framgången i affärsverksamheten.

  2. Missförstånd. Kommunikationsproblem; otillräckligt med information.

  3. Låg tolerans mot förändring. Vissa personer är mycket angelägna om att känna sig säkra och att ha stabilitet i deras arbete.

  4. Olika bedömningar av situationen. Några av de anställda håller förmodligen inte med om skälen till förändringen och med de fördelar och nackdelar det blir i och med förändringsprocessen.

Sex angrepssätt för att hantera motstånd vid förändringar

Kotter och Schlesinger har satt upp följande sex förändringsangreppssätt för att hantera förändringsmotstånd:

  1. Utbildning och kommunikation. Där det finns en brist på information eller felaktig information och analys. En av de bästa vägarna till besegra motstånd till förändringar är: att informera och utbilda personer om förändringsinsatsen på förhand. Förberedande kommunikation och utbildning hjälper anställda att se logiken bakom förändringsinsatserna. Detta reducerar ogrundade och oriktiga rykten angående effekterna av förändringen på organisationen.

  2. Deltagande och medverkan. Där initiativtagarna inte har all den nödvändiga informationen förberedd före förändringen, och där andra har betydande makt att utöva motstånd. När anställda är involverade i förändringsförsöket, så är det mer troligt att de önskar förändra i stället för att motsätta sig den. Detta tillvägagångssätt minskar rimligen motståndet hos de som blott samtycker vid förändringar.

  3. Facilitering och support. Där personer motsätter sig förändring, på grund av anpassningsproblem. Genom att vara stödjande för de anställda under svåra tider, kan chefer förhindra potentiellt motstånd. Ledningens support hjälper de anställda att hantera deras rädsla och ångest under övergångsperioden. Grunderna till motstånd vid förändringar är troligtvis detta: föreställningen om att det kommer att bli någon form av skadlig effekt tillfälligtvis vid förändring i organisationen. Typiskt för detta tillvägagångssätt är specialutbildning och rådgivning, utanför de normala kontorslokalerna.

  4. Förhandling och överenskommelse. Där någon eller någon grupp kan förlora något på grund av en förändring och där en individ eller grupp har betydlig makt att motsätta sig den. Chefer kan bekämpa motstånd, genom att erbjuda ett incitament till de anställda att inte motsätta sig förändringen. Detta kan göras, genom att låta personer som motsätter sig förändringen få veto på vissa bestämda delar av förändringen som är hotande. Eller personalen, som motsätter sig förändringen, kan erbjudas incitament till att lämna företaget genom tidigt utköp eller till och med avgångar. För att undvika erfarenheten av förändringssatsningen. Detta tillvägagångssätt är lämpligt där de som motsätter sig förändring är i en maktposition.

  5. Manipulering och samverkan. Där andra taktiker inte kommer att fungera eller är för dyra. Kotter och Schlesinger föreslår att en effektiv manipuleringsteknik är: att samverka med personer som motsätter sig förändring. Samverkan innebär att ta med en person i en förändringsledningens planeringsgrupp för sakens skull istället för deras egentliga bidrag. Det innebär ofta att välja ledare bland de personer, som motsätter sig förändringen, till att delta i förändringssatsningen. Dessa ledare kan ges en symbolisk roll i beslutsfattandet, utan att hota förändringssatsningen. Notera detta: om dessa ledare känner på sig att de manipuleras, är det troligt att de kommer att utöva ännu mer motstånd än om de aldrig inkluderades i förändringsledningen.

  6. Uttalade och underförstått tvång. Där skyndsamhet är viktigt. Och bör endast användas som en sista utväg. Chefer kan tydligt, eller underförstått tvinga anställda till att acceptera en förändring, genom att göra klart att ett motstånd till förändring, kan leda till: jobbförlust, avskedande, omplaceringar eller att inte befordra anställda.


Särskild Intressegrupp SIG

Sex Angreppssätt vid Förändringar Särskild Intressegrupp SIG.


Särskild Intressegrupp SIG
Särskild Intressegrupp SIG (19 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Sex Angreppssätt vid Förändringar. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


ämne Dealing with Resistance to Change
- MAINTAINING STATUS QUO means living and working within the known and the comfort zone. - CHANGE means going beyond frontiers of the known, learning to work with new challenges. - RESISTANCE TO CHA...
Betyg18
 
Kommentarer4 kommentarer
ämne Change Ability is a Core Competence
The capacity or ability of an organization to change quickly and successfully (skillfully combining various change approaches) can be viewed as a core competence, which can be continually upgraded and...
Betyg18
 
Kommentarer16 kommentarer
ämne Why Communication is Crucial in Change Processes
Communication is a very critical process in today's challenging times. The success factor is proper communication on: - Why the change is inevitable, and - Why the support and involvement of all st...
Betyg18
 
Kommentarer4 kommentarer
ämne Everyone is Part in Change
There is a saying that says "you either get better or you get worse"; you don't stay the same. So anyway you slice it, you are part of change, it's either good or bad. This goes for every part of an...
Betyg14
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Combining Multiple Change Approaches?
In order to select the appropriate change approach (as categorized by Kotter), it's useful to understand the change management iceberg model of Kruger. There are probably different groups with differe...
Betyg12
 
Kommentarer6 kommentarer
ämne Resistance to Change Types
Resistance to change can be considered along various dimensions: - Individual versus Collective resistance - Passive versus Active resistance - Direct versus Indirect resistance - Minor versus Ma...
Betyg11
 
ämne First Values and Culture
I believe that the change must be made by participation and involvement but first we have to work on organization values and culture because we have to prepare the field, any other way can´t be follow...
Betyg11
 
ämne Change Leadership AND Change Management: 2 Parts of the Same Whole
Thank you for the video of this week explaining the differences between Change Leadership (CL) and Change Management (CM) in Kotter's view. I humbly suggest that they are mutually inclusive: Without...
Betyg9
 
Kommentarer23 kommentarer
ämne Expansion (Change) in Business Focus
Our company is undergoing a major change. We are expanding in a very fast pace and it is a great change! Due to expansion, we have recruited a lot of talented and good people who have the drive, passi...
Betyg7
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Participatory Approaches Towards Taking on Change
I think you will find in most cases larger organisations will use a programmatic approach, i.e. a top down approach towards implementing and communicating change. Here I believe issues arise as it doe...
Betyg7
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Using Change Approaches for Post-election Violence
Extremely useful information. I used it to advice people on post election violence and on how they can manage change....
Betyg6
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Displacement Through Change
Forging change of a political government and of leadership in a country may mean displacement of political leaders in power. In such case, it appears that their resistance to change is influenced by p...
Betyg4
 
ämne Approach #7 to Deal with Resistance
I would add 7th approach. This is facilitation to inner, spiritual development of all those involved into change. Wise people do not resist change, but are open to it. Inner spiritual path, growth to ...
Betyg3
 
ämne Mention Change in Introduction Training
It is advisable to emphazise the subject of change (management) during the introduction training of new employees....
Betyg3
 
Kommentarer3 kommentarer
ämne Organizational Ideology as a Change Approach
I believe another (7th) approach to change could be: 'Organizational Ideology'. Ideological change following the situation is a competency and shows the flexibility of management. One way to change ...
Betyg2
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Kotter Change Model and ADKAR Model
I am comparing Kotter's model with ADKAR from Prosci, they closely resemble each other though Kotter seems to be more forceful in implementing change....
Betyg2
 
Kommentarer2 kommentarer
ämne Resistance to Change not Just Self-Interest
The first factor in resistance, self interest, may be something less "toxic" and that is complacency (Editor: ~self-satisfaction). At first an individual isn't resistant to change, per se, but it sim...
Betyg2
 
Kommentarer4 kommentarer
ämne The Origin of Resistance to Change
It is my belief that resistance to change stems from fear and lack of information. When free-flow of information forms part of the policy of an organization, every worker is able to analyze available...
Betyg2
 
Kommentarer4 kommentarer
ämne Change Dynamics of People Being in the Organization for a Long Time
It seems to me as if the longer people stay in an organisation, the more resistance they develop to any change initiative - despite their advantages. Is this impression of mine correct?...
Betyg2
 
Kommentarer3 kommentarer
ämne First the Rational and Hard Factors
Organizational change management can be effectively carried if the rational and hard factors are addressed first before applying the models which are supposed to address the emotional and soft factors...
Betyg1
 
Kommentarer1 kommentarer
ämne Why *assume* they are wrong and we are right?
Too many of these explanations for why "they" are fearful, uninformed, unaware are simply an excuse for failing to consider all the implications of the change. If you do that - and you still consider ...
Betyg1
 
Kommentarer1 kommentarer

Starta ett nytt ämne

Starta ett nytt ämne om Sex Angreppssätt vid Förändringar

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Sex Angreppssätt vid Förändringar. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 5th Reason for Resistance to Change: Over Protectiveness of the Status Quo
I am managing a change program for a voluntary organisation for people with learning disabilities whose over caring attitude has developed over decades. The necessary change needs to happen for the or...
Betyg14
 
Kommentarer6 kommentarer

🥈 Manage Change Like a Salesman
In order to make effective change, the manager has to believe in the change. It is top down. You hear words like "buy in" which means a manager has to talk up the change and make it practical and tang...
Betyg12
 
Kommentarer3 kommentarer

🥉 Trust, change and management
Trust creates trust, mistrust creates mistrust! Managers should create trust in order to be trusted by others. A barrier towards mistrust is a lack of knowledge and the understanding of concepts which...
Betyg6
 
Kommentarer4 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Six Change Approaches (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Subject

Personal Networks of Successful Change Agents

Leading Major and Minor Change Initiatives
Organizational change is often difficult to achieve because it disturbs the hierarchical structures and the way to accom...
Subject

Leadership Strategies for Change

Initiate, implement, develop and sustain change
In response to the high rate of change failure, Ken Blanchard and his team have developed the Blanchard Leading Through ...
Subject

Key Success Factors when you're Designing your Change Management Program

Best Practices, Change Management, Organizational Change
In their article "Making Change Happen, and Making It Stick" (published in the online edition of strategy+business, Dece...
Subject

Categories of Change Tools and Approaches

Change Management, Organizational Change
According to Christensen et al. in HBR Oct 2007, 4 types of "tools" can be distinguished, depending on the extent that p...
Subject

What Change Agents Should I Use?

Change Management, Organizational Change, Turnaround Management
When choosing between internal or external change agents, organizations should consider following advantages and disadva...
Subject

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / Implementation

Change Management, Strategic Change, Resistance to CHange, Strategy Implementation
Speculand (2009) suggests six mind shifts that people should consider when they're implementing new strategies in organi...
Subject

Types of Change. Classification

Change Management, Organizational Change, Expected/Unexpected Change, Incremental/Radical Change
Organizational change varies along at least to dimensions (expected-unexpected and incremental-radical) and can be manag...
Subject

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

Communicating Strategic Change
In management literature the role of the CEO in formulating and implementing strategic change has often been emphasized....
Subject

Approaches to Planned Change

Change Management, Organizational Change
Organizations may take one of the following three approaches to planned change: - Structural Approach: The structural a...
Informationskällor

Olika informationskällor om Sex Angreppssätt vid Förändringar. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Video

Your Organization Needs to Change its Strategy Implementation Method

Strategy Execution, Strategic Change, Change Management, Strategy Implementation
Dr. John Kotter explains most clearly how the rate of change of events, technology, globalization, products and markets ...
Presentation

How to Communicate Organizational Change to Affected Audiences

Organizational Change, Change Management, Change Communications
This presentation elaborates on the process of communicating change towards those affected by the change. The presentati...
Artikel

Effective Change Leadership and Management: Principles, Frameworks and Tools

Change Management, Change Leadership
Comprehensive presentation on leadership and management in a change context. 1. Introduction and Overview 2. What is t...
Artikel

Organizational Change & Dev.

Organizational Change Overview
Overview paper on Organisational Change and Development by Sharika Gupta Sr. deals with following topics: 1. INTRODUCTI...
Presentation

Resistance to Change and Its Management

Change Management, Resistance to Change, Change Resistance
This presentation focuses on a specific dimension of change management, namely the management of resistance to change of...
Presentation

Dealing with Resistance to Change

Change Management, Resistance to Change
This presentation focuses on resistance to change and ways to overcome or prevent it. The presentation has good graphics...
Video

Change Management versus Change Leadership

Understanding the Difference Between Change Management and Change Leadership
This video explores and explains some differences between Change Management and Change Leadership: CHANGE MANAGEMENT ...
Presentation

Managing Organizational Change

Change Management, Leading Change, Organizational Development
This is a presentation about the ways to manage change. The presentation includes the following sections: 1. Introducti...
Video

Dealing with Strong Resisters

Dealing with Resistance to Change, Change Management, Training, Workshop
Dr. John Kotter gives remarkable advice on dealing with "No, No, People" (strong resisters in change initiatives). Acco...
Artikel

Compensation for Change

Change compensation
This paper by Karen Hopper Wruck explains why establishing a strong, positive relation between rewards and performance i...
Presentation

Managing Organizational Change and Managing Stress

Organizational Change; Change Management; Stress Management
Presentation about organizational change with a special emphasis on stress management. The presentation includes the fol...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Sex Angreppssätt vid Förändringar.


NWS

Nyheter

VID

Videor

PRS

Presentationer

 
BKS

Böcker

ACA

Akademisk

WIK

Mer


Jämför de 6 Förändringsangreppssätten med: Förändringsfaser  |  Kontingenttheori Vroom  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Organiska Organisationer  |  Teori om Planerat Beteende  |  Business Process Reengineeringmetoden Hammer och Champy  |  Kaizen Filosofin  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  Förändringsledning  |  Förändringsdimensioner  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Strategiledningskontor  |  Orsaksmässigaa modell av det organisatorisk resultat och förändring


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |   HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Program- och Projektledning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Sex Angreppssätt vid Förändringar? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Senast uppdaterad: 29-9-2023. Alla namn ™ av deras ägare.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.