Zes Benaderingen voor Verandering
(Kotter)

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Het omgaan met weerstand tegen verandering. Verklaring van de Zes Benaderingen voor Verandering van Kotter en Schlesinger. ('79)

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

De zes (6) Benaderingen voor Verandering van Kotter en Schlesinger is een model om weerstand tegen verandering in organisaties te voorkomen, te verminderen of te minimaliseren.


Redenen voor weerstand tegen verandering

Volgens Kotter en Schlesinger (1979), zijn er vier redenen dat bepaalde mensen zich tegen verandering verzetten:

 1. Parochiaal eigenbelang. Sommige mensen zijn meer bezig met†de implicatie van de verandering voor zichzelf en hoe het hun eigen belangen kan beÔnvloeden, dan met het overwegen van de gevolgen voor het succes van het bedrijf.

 2. Misverstand. Communicatie problemen; ontoereikende informatie.

 3. Lage tolerantie voor verandering. Bepaalde mensen zijn erg gespitst op het zich veilig voelen en het hebben van stabiliteit in hun werk.

 4. Verschillende beoordelingen van de situatie. Sommige werknemers kunnen het oneens zijn met de redenen voor de verandering en met de voordelen en de nadelen van het veranderingsproces.

Zes aanpakken om weerstand tegen verandering te behandelen

Kotter en Schlesinger hebben de volgende zes (6) veranderingsaanpakken opgesteld voor het omgaan met weerstand tegen verandering:

 1. Onderwijs en Communicatie. Waar er een gebrek aan informatie of onnauwkeurige informatie en analyse is. …ťn van de beste manieren om weerstand tegen verandering te overwinnen is: om mensen vooraf te informeren en op te leiden over de veranderingsinspanning. Voorafgaande communicatie en opleiding kunnen werknemers helpen de logica te zien in de veranderingsinspanning. Dit vermindert ongegronde en onjuiste geruchten betreffende de gevolgen van verandering in de organisatie.

 2. Participatie en Betrokkenheid. Waar de initiatiefnemers niet alle noodzakelijke informatie hebben om de verandering te ontwerpen, en waar anderen aanzienlijke macht hebben om zich te verzetten. Als werknemers in de veranderingspoging betrokken zijn, zullen zij eerder veranderen willen dan zich ertegen te verzetten. Deze aanpak zal waarschijnlijk de weerstand verminderen bij hen, die slechts toestemmen in de verandering.

 3. Faciliteren en Steun. Waar de mensen zich tegen verandering verzetten, wegens aanpassingsproblemen. Door steunend te zijn voor werknemers tijdens moeilijke tijden, kunnen managers potentiŽle weerstand voorkomen. Steun van managers helpt werknemers om met hun vrees en bezorgdheid om te gaan tijdens een overgangsperiode. De basis van weerstand tegen verandering zal waarschijnlijk zijn: het gevoel dat er ťťn of ander nadelig effect zal zijn, dat veroorzaakt wordt door de verandering in de organisatie. Typisch voor deze aanpak zijn speciale opleidingen en advies, buiten het normale kantoorgebouw.

 4. Onderhandeling en Overeenkomst. Waar iemand of ťťn of andere groep wegens een verandering kan verliezen, en waar dat individu of die groep aanzienlijke bevoegdheden hebben om tegen zich te verzetten. Managers kunnen weerstand bestrijden door aanmoedigingspremies aan werknemers aan te bieden, die zich niet tegen verandering verzetten. Dit kan worden gedaan door mensen die zich tegen de verandering verzetten toe te staan om een veto uit te spreken over bepaalde elementen van verandering die bedreigend zijn. Of de mensen die zich tegen de verandering verzetten kunnen aanmoedigingspremies worden aangeboden om het bedrijf door vroege uitkopen of door pensioneringen te verlaten. Om zo de ervaring van de veranderingsinspanning te kunnen vermijden. Deze aanpak zal passend zijn waar diegenen die zich tegen verandering verzetten, een machtspositie innemen.

 5. Manipulatie en Samenwerking Waar andere tactieken niet zullen werken of te kostbaar zijn. Kotter en Schlesinger stellen voor dat een efficiŽnte manipulatietechniek is: om met mensen samen te werken die zich tegen de verandering verzetten. Samenwerking impliceert het inbrengen van een persoon in een verandering plannende groep omwille van de schijn, eerder dan omwille van hun aanzienlijke bijdrage. Dit impliceert vaak het selecteren van leiders van de mensen die zich tegen de verandering verzetten, om aan de veranderingsinspanning deel te nemen. Deze leiders kunnen een symbolische rol in de besluitvorming worden gegeven, zonder de veranderingsinspanning te bedreigen. Let op: als deze leiders merken dat zij worden bedrogen, zullen zij waarschijnlijk hun weerstand verder verhogen dan als zij nooit in het management van de veranderingsinspanning werden betrokken.

 6. Expliciete en Impliciete Dwang. Waar snelheid essentieel is. En slechts te gebruiken als laatste redmiddel. Managers kunnen werknemers uitdrukkelijk of impliciet dwingen tot het goedkeuren van de verandering, door duidelijk te maken dat weerstand tegen de verandering kan leiden tot: verlies van arbeidskrachten, ontslagen, overgeplaatste werknemers, of tot het niet bevorderen van werknemers.


Zes Benaderingen voor Verandering Forum
  Verandering Leiden? Communicatievaardigheden!
Een projectleider van een veranderproject heeft ee...
     
 
  Organizational Ideology as a Change Approach
I believe another (7th) approach to change could b...
     
 
  Change Leadership AND Change Management: 2 Parts of the Same Whole
Thank you for the  
   
 
  Everyone is Part in Change
There is a saying that says "you either get better...
     
 
  Manage Change Like a Salesman
In order to make effective change, the manager has...
     
 
  Participatory Approaches Towards Taking on Change
I think you will find in most cases larger organis...
     
 
  Dealing with Resistance to Change
- MAINTAINING STATUS QUO means living and working ...
     
 
  Change Dynamics of People Being in the Organization for a Long Time
It seems to me as if the longer people stay in an ...
     
 
  Displacement Through Change
Forging change of a political government and of le...
     
 
  Diversity and Inclusion
When organizational change involves creating a mor...
     
 
  Kotter Change Model and ADKAR Model
I am comparing Kotter's model with ADKAR from Pros...
     
 
  Why Communication is Crucial in Change Processes
Communication is a very critical process in today'...
     
 
  Why *assume* they are wrong and we are right?
Too many of these explanations for why "they" are ...
     
 
  Resistance to Change Types
Resistance to change can be considered along vario...
     
 
  Expansion (Change) in Business Focus
Our company is undergoing a major change. We are e...
     
 
  Approach #7 to Deal with Resistance
I would add 7th approach. This is facilitation to ...
     
 
  Resistance to Change not Just Self-Interest
The first factor in resistance, self interest, may...
     
 
  The Origin of Resistance to Change
It is my belief that resistance to change stems fr...
     
 
  Trust, change and management
Trust creates trust, mistrust creates mistrust! Ma...
     
 

Zes Benaderingen voor Verandering Special Interest Group


Special Interest Group

Zes Benaderingen voor Verandering Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Zes Benaderingen voor Verandering Premium
  5th Reason for Resistance to Change: Over Protectiveness of the Status Quo
I am managing a change program for a voluntary org...
     
 

Expert Tips (ENG) - Six Change Approaches Premium
 

Personal Networks of Successful Change AgentsSchrijf u in

Organizational change is often difficult to achiev...
Usage (application): Leading Major and Minor Change Initiatives
 
 
 

Leadership Strategies for ChangeSchrijf u in

In response to the high rate of change failure, Ke...
Usage (application): Initiate, implement, develop and sustain change
 
 
 

Key Success Factors when you're Designing your Change Management ProgramSchrijf u in

In their article "Making Change Happen, and Making...
Usage (application): Best Practices, Change Management, Organizational Change
 
 
 

Categories of Change Tools and ApproachesSchrijf u in

According to Christensen et al. in HBR Oct 2007, 4...
Usage (application): Change Management, Organizational Change
 
 
 

What Change Agents Should I Use?Schrijf u in

When choosing between internal or external chan...
Usage (application): Change Management, Organizational Change, Turnaround Management
 
 
 

Six Crucial Mind Shifts for Strategy Execution / ImplementationSchrijf u in

Speculand (2009) suggests six mind shifts that peo...
Usage (application): Change Management, Strategic Change, Resistance to CHange, Strategy Implementation
 
 
 

Types of Change. ClassificationSchrijf u in

Organizational change varies along at least to dim...
Usage (application): Change Management, Organizational Change, Expected/Unexpected Change, Incremental/Radical Change
 
 
 

The Role of the CEO in Strategic Change InitiationSchrijf u in

In management literature the role of the CEO in fo...
Usage (application): Communicating Strategic Change
 
 
 

Approaches to Planned ChangeSchrijf u in

Organizations may take one of the following three ...
Usage (application): Change Management, Organizational Change
 
 

Hulpbronnen - Zes Benaderingen voor Verandering Premium
 

Nieuws over Verandering KotterSchrijf u in


     
 

Nieuws over Weerstand Tegen VeranderingSchrijf u in


     
 

Video's over Verandering KotterSchrijf u in


     
 

Video's over Weerstand Tegen VeranderingSchrijf u in


     
 

Presentaties over Verandering KotterSchrijf u in


     
 

Presentaties over Weerstand Tegen VeranderingSchrijf u in


     
 

Meer over Verandering KotterSchrijf u in


     
 

Meer over Weerstand Tegen VeranderingSchrijf u in


     

Vergelijk met de Zes (6) Benaderingen voor Verandering: Veranderingsfasen  |† Contingentietheorie  |† Veranderen van Organisatieculturen  |† Leiderschapsstijlen  |† Kerngroeptheorie  |† Bases van Sociale Macht  |† Organische Organisatie  |† Gepland Gedragtheorie |† Herontwerpen van Bedrijfsprocessen  |† Kaizen  |† People CMM  |† Change Management  |† Dimensies van Verandering  |† 4 Dimensies van Relationeel Werk  |† Cultuurniveaus  |† Strategie-Office  |† Causaal Model van Organisatorische Prestatie en Verandering


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |†† Human Resources  |†† Leiderschap  |† Programma- & Projectmanagement  |† Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 15-8-2018. Alle namen ô van hun eigenaren.