Tolv Principer för Nätverksekonomin
(Kelly)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

75 itens • 305.474 visitas


Sammanfattning

En artikel i WIRED av Kevin Kelly

I en superb och omvälvande artikel i Wired (5:e September, 1997) beskriver Kevin Kelly de Tolv Principerna med den Nya Nätverksekonomin. Enligt Kelly representerar den nya framträdande ekonomin en arkitektonisk omstörtning av vårt samhälle, en social förskjutning som organiserar om våra liv. Mer än vad bara hårdvara eller programvara någonsin kan göra. Den har sina egna distinkta möjligheter och sina egna nya regler. Personer som spelar med på de nya reglerna, kommer att blomstra och personer som ignorerar dem kommer inte att göra det.


Fyra axlar för de nya reglerna

Kelly argumenterar för att de nya regler som reglerar den globala omstruktureringen kretsar omkring 4 axlar:

 1. Välstånd i denna nya regimen flödar direkt från innovation, inte optimering; det är, välstånd nås inte genom att göra perfekt vad som redan är känt. Men genom att ofullständigt göra det som är obekant.
 2. Den ideala miljön för att odla det okända är att fostra den suveräna rörligheten och flinkheten med nätverken.
 3. Omvandlingen av det okända betyder oundvikligen att man överger det mycket lyckade bekanta - att sluta göra vad som var fulländat.
 4. I den förtätade webben i nätverksekonomin, cykeln med att ”finna, fostra, förstöra” händer snabbare och intensivare än någonsin förr.

Tolv Principer för Nätverksekonomin

Följande Tolv Principer för Nätverksekonomin förväntades att erbjuda nya regler för interneteran:

 1. Lagen om Förbindelse/Samband. Gå över till den stumma makten: Av den kollapsande mikrokosmos av chips och den exploderande telekosmos av sambanden.
 2. Lagen om Rikfullhet. Mer ger mer: Matematiker har bevisat att summan av nätverken ökar med kvadraten på antalet medlemmar. Med andra ord eftersom knutpunkterna i ett nätverk ökar aritmetiskt, så är värdet på ökningen av nätverk exponentiellt.
 3. Lagen om Exponentiellt Värde. Framgång är ickelinjär: Under sina första 10 år var Microsofts vinster försumbara. Deras vinster steg över störningar i bakgrunden blott omkring 1985. Men när de började att stiga så exploderade de.
 4. Lagen om Tippande (avgörande) punkter . Betydelsen kommer före kraften: I epidemiologi är den tidpunkt då en sjukdom har smittat tillräckligt många värdar att infektionen förflyttar sig från en lokal sjukdom till att bli en rasande epidemi (pandemi) kan tänkas vara som tanken är med den tippande punkten. Smittans kraft har tippat från att pusha uppåt mot alla odds till att rulla nedför med alla oddsen med sig. I biologin är de tippande (avgörande skedet) av dödliga sjukdomar är tämligen höga, men inom teknologin verkar de kunna starta till mycket lägre procentsatser hos offer eller medlemmar.
 5. Lagen om Ökande avkastning. Skapa rättmätiga cirklar: Värde exploderar med medlemsskap, och värdeexplosionen drar till sig mer medlemmar som sammanför resultatet. Ett gammalt ordstäv säger det mer koncist: De, som har fått, får mer. Ett levande exempel på en virtuous cykel i företagsvärlden är Wal-Marts succeartade tillväxt.
 6. Lagen om Motsatt prissättning. Förutse det billiga: Genom den största delen av den industriella tidsepoken erfor konsumenter obetydliga förbättringar i kvalitet till obetydliga höjningar av priset. Men genom uppkomsten av mikroprocessorn så flippade prisekvationen ur. I informationstidsålderns era, kom konsumenter snabbt att kunna räkna med en drastiskt överlägsen kvalitet till ett lägre pris över tiden. Pris- och kvalitetskurvorna avviker så dramatiskt att det verkar ibland som om att ju bättre något är ju lägre kostnad kommer det att ha.
 7. Lagen om Generositet. Följ det fria flödet: Detta med att ge bort något gratis är en applåderat förståndig strategi som knackar på nätverkets nya regler. Därför att sammansatt nätverkkunskap inverterar priser, den marginella kostnaden av en extra kopia (immateriella eller materiellt) är mycket nära noll. Därför att värdet ökar i proportion till  den stora mängden, en flod av kopior förhöjer värdet på alla kopior. Därför att ju mer värde kopieringen växer till, ju mer önskvärd blir den, spridningen av produkten blir självuppfyllande. När produktens värde och oumbärlighet är etablerade, säljer företaget understödjande tjänster, eller förbättringar som möjliggör att man kan fortsätta sin generositet och underhålla dessa fantastiska cirklar.
 8. Lagen om Lojalitet. Mata och fyll webben först: De särskiljande egenskaperna med nätverken är att de har inget tydligt centrum och inga tydliga yttre gränser. Den livsviktiga skillnaden mellan självet (oss) och icke självet (dem) - en gång exemplifierat av lojaliteten hos den industriella-era organisations man - blir mindre betydelsfull i en nätverksekonomi. Den enda ”insidan” nu är huruvida du är med i nätverket eller utanför. Jämför: Organisationskarta.
 9. Lagen av Decentralisering. Släpp på tyglarna i toppen: Den biologiska formen för denna period betyder att den plötsliga nedbrytningen av etablerade områden kommer att vara så bestämda som det plötsliga uppdykandet av det som är nytt. I nätverksekonomin förmågan att avstå en produkt eller en sysselsättning eller en industri på dess topp kommer att vara obetalbart.
 10. Lagen om Förskjutning. Nätet segrar: Frågan är ”hur stort kommer kommersen på nätet att bli?” kommer att ha minskad relevans, därför att all handel kommer mer och mer bli på Internet.
 11. Lagen om ”Att Mjölka”. Sök bibehållen ojämvikt: Nätverksekonomin flyttar från förändring till ”att mjölka”. Förändring även i dess mest giftiga form är snabbt skillnaden. ”Mjölka”, är å ena sidan mer likt den hinduiska guden Shiva, en kreativ styrka av förstörelse och uppkomst. ”Mjölka”stjälper innevarande konkurrenten och skapar en plattform som är ideal för mer innovation och födelse. Det är ”blandad pånyttfödelse.”, Och denna uppkomst svävar på framkanten av ett kaos.
 12. Lagen om Ineffektiviteter. Lös inte problem: I nätverksekonomin är produktivitet inte vår flaskhals. Vår förmåga att lösa våra sociala och ekonomiska problem kommer att begränsas i första hand av vår brist på fantasi och i att gripa möjligheter, i stället för, pröva att optimera lösningar. I uttrycket från Peter Drucker, som återupptogs för en tid sedan av George Gilder, ”Lös inte problem, sök möjligheter.”

Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Nätverksekonomi (Internetstrategi) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Nätverksekonomi (Internetstrategi).


The Impact of the Internet
Since we are approaching the end of year, I was thinking back to the end of the 20th century. The year was 1999 and at t (...)
12
 
20 kommentarer
Network Economy: New Rules or New Tools?
The 12 rules of Kelly on the network economy are certainly impressive.
But we shouldn't speak about new rules, fund (...)
11
 
2 kommentarer
From Customer Centricity to an Everyone-to-Everyone Economy (E2E)
We now live for some time in a world with rapidly developing technologies, high interconnectedness and with easy access (...)
8
 
Interacting with Other People Via the Internet. Impact on Business
Actually, the web is a great tool and does change a lot of commercial rules we built in past hundred years. Now, whether (...)
4
 
9 kommentarer
Network Society - Digital Culture and Transculturality
There is a correlation between culture, knowledge and the role of ICTs. These lead to an approach that allows us to conn (...)
3
 
Some More Implications of 'e- Network': FAIR approach
Spotlighting some more implications, we can rightly say, that “e- network” enables the FAIR approach among all its netwo (...)
3
 
Social Media Usage in Public Sector
Social Media has acquired considerable attention in both, public and private sectors. Social media is a convenient tool (...)
2
 
Long Tail Theory - Anderson
In his 2006 book: "Investing in the Long Tail: Why the future of Business is Selling Less of More", Chris Anderson - Edi (...)
0
 
3 kommentarer

Starta ett nytt forumämne om Nätverksekonomi (Internetstrategi).

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Nätverksekonomi (Internetstrategi). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Network Economy (Internet Strategy) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning
The Internet age represents a huge challenge for most businesses. Why? Because the Internet, wireless devices such as m (...)

Influence of Internet

Impact of Internet on Industry
In his article called "Strategy and the Internet" (HBR, March 2001) M.Porter takes his Industry Structure framework one (...)

What are Smart Creatives? Traits

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Innovation, HR, Career Management
To accommodate the strategic demands of the internet age, clever, creative knowledge workers are needed in product/servi (...)

Meta-cognition (Meta-thinking) in Thinking About the Future

Schools of Thought, Strategic Thinking, Scenario Thinking, Strategic Assumptions, Strategic Reasoning
Most businesses are primarily concerned with the type of thinking that tries to make complex problems or interconnected (...)

Full Text of New Rules For The New Economy

New Economy
The 1998 book of Kevin Kelly "New Rules for the New Economy" is readable online, completely free of charge on his person (...)

Internet of Things and Marketing

Marketing, Supply Chain Management, Internet Strategy
Billions of physical devices around the world today are connected to the internet, all collecting and sharing data. This (...)

Six Steps for Integrating Social Media Into your Organization

Social Media Integration, Using Social Media, Social Media for Business
In order to successfully integrate social media into your organization, six useful steps can be used. These are the foll (...)

Enterprise 2.0: Integration of Internal and Public Social Media in the Organization

Enterprise 2.0, Social Media Integration, Business Process Management
Companies more and more often implement Enterprise 2.0 (E2.0), which means implementing either social media tools intern (...)

Strategic Options for Dot-coms and Established Firms

Internet Strategy, Business Strategy
M. Porter suggests the following strategic options for dot-coms and established companies in his article “Strategy and t (...)

The Importance of Customer Differences in Markets with Network Effects: the Limits of Scale

Network Effect, Network Strategy, First Mover Advantage, Second-mover Strategy, Customer Intimacy, Market Segmentation
The network effect (Metcalfe's Law) is the phenomenon that the value of a product or service increases (exponentially) w (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Nätverksekonomi (Internetstrategi). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Your Organization Needs to Change its Strategy Implementation Method

Strategy Execution, Strategic Change, Change Management, Strategy Implementation
Dr. John Kotter explains most clearly how the rate of change of events, technology, globalization, products and markets (...)

Winner Take All: Competition, Strategy, amd the Structure of Returns in the Internet Economy

Internet Competition & Strategy
In this paper by Thomas H. Noe and Geoffrey Parker, they develop an economic rationale for a the following stylized fact (...)

Ethical Issues of IT, Information Systems and the Internet

Ethics, Information Technology, Information Age, Moral Dimensions, Privay, Opt-in, Opt-out, Data Protection, Cookies
This presentation discusses ethical issues with regard to information systems and technologies. The presentation include (...)

Customer Behavior on the Internet

Internet Consumption Behavior, Internet Consumer Behavior, Web Customer
This presentation (2202) is about consumer behavior on the internet, but is still surprisingly relevant. Includes the fo (...)

Introduction to E-Marketing | Internet Marketing

E-marketing, Web Marketing, Affiliate program, Search engine optimization, Email campaigns, Mobile marketing
This presentation covers the topic of E-marketing, divided into various subcategories. It consist of the following secti (...)

Social Media for Organizations

Social Media for Business, Online Business Identity, Corporate Reputation, Social Networking for Business
This presentation provides interesting information about the usage of social media for businesses. The presentation incl (...)

Communication Types: Mass, Interactive, Internet

Mass Communication, Interactive Communication, Web Communication
This presentation provides a first understanding of communication, and its main types. It focuses on terms and aspects o (...)

Introduction to Network Organizations

Organizational Forms, Network Organization, Virtual Organization, Communities of Practice
Presentation about Network Organizations. The presentations explains its importance, its supporting factors and compares (...)

Integration of Social Media in Business

Internet Strategy, Online Strategy, Social Media Strategy, Integration
Presentation about the Internet, Social Media and the Integration of them in business by A. Siegle. The presentation ha (...)

The Internet / Social Media Revolution

Social Media, Internet Strategy, Internet Impact, Digital Revolution
Video shows how fast social media is growing. And gives a clear status of the position of social media by 2014. Great s (...)

Social Media for Business

Social Media in Business, Social Media for Business, Social Media and Business
This presentation is about social media in businesses that outlines some steps to integrate social media into you organi (...)

Social Networks and Ethical Issues

Social Networking, Social Media, Ethics
This presentation provides information about social networking, the virtual world and the ethical issues that accompany (...)

A Methodology to Build Systems in Dynamic, Complex Innovation Environments

Knowledge Management, Innovation Management
This presentation is about building sustainable systems in today’s dynamic environment. The presentation includes the fo (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Nätverksekonomi (Internetstrategi).


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Tolv Principer för Nätverksekonomin med: Omvälvande Innovation  |  Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer  |  Strategiska Drivkrafter Wiseman  |  Traditionell Handel och Internet  |  Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring  |  Affiliatemarknadsföring  |  4S Webb Marknadsmixen  |  Konkurrensfördel (Porter)  |  Strategisk Samordnading  |  Resursbaserad Vy på Företaget (Barney)  |  Deltamodellen  |  Regeln om Tre  |  Strategic Types


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |   Ekonomi och Investera  |   Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Nätverksekonomi (Internetstrategi)? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 6-12-2021. Alla namn ™ av deras ägare.