Tolv Principer för Nätverksekonomin
(Kelly)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


En artikel i WIRED av Kevin Kelly

I en superb och omvälvande artikel i Wired (5:e September, 1997) beskriver Kevin Kelly de Tolv Principerna med den Nya Nätverksekonomin. Enligt Kelly representerar den nya framträdande ekonomin en arkitektonisk omstörtning av vårt samhälle, en social förskjutning som organiserar om våra liv. Mer än vad bara hårdvara eller programvara någonsin kan göra. Den har sina egna distinkta möjligheter och sina egna nya regler. Personer som spelar med på de nya reglerna, kommer att blomstra och personer som ignorerar dem kommer inte att göra det.


Fyra axlar för de nya reglerna

Kelly argumenterar för att de nya regler som reglerar den globala omstruktureringen kretsar omkring 4 axlar:

 1. Välstånd i denna nya regimen flödar direkt från innovation, inte optimering; det är, välstånd nås inte genom att göra perfekt vad som redan är känt. Men genom att ofullständigt göra det som är obekant.
 2. Den ideala miljön för att odla det okända är att fostra den suveräna rörligheten och flinkheten med nätverken.
 3. Omvandlingen av det okända betyder oundvikligen att man överger det mycket lyckade bekanta - att sluta göra vad som var fulländat.
 4. I den förtätade webben i nätverksekonomin, cykeln med att ”finna, fostra, förstöra” händer snabbare och intensivare än någonsin förr.

Tolv Principer för Nätverksekonomin

Följande Tolv Principer för Nätverksekonomin förväntades att erbjuda nya regler för interneteran:

 1. Lagen om Förbindelse/Samband. Gå över till den stumma makten: Av den kollapsande mikrokosmos av chips och den exploderande telekosmos av sambanden.
 2. Lagen om Rikfullhet. Mer ger mer: Matematiker har bevisat att summan av nätverken ökar med kvadraten på antalet medlemmar. Med andra ord eftersom knutpunkterna i ett nätverk ökar aritmetiskt, så är värdet på ökningen av nätverk exponentiellt.
 3. Lagen om Exponentiellt Värde. Framgång är ickelinjär: Under sina första 10 år var Microsofts vinster försumbara. Deras vinster steg över störningar i bakgrunden blott omkring 1985. Men när de började att stiga så exploderade de.
 4. Lagen om Tippande (avgörande) punkter . Betydelsen kommer före kraften: I epidemiologi är den tidpunkt då en sjukdom har smittat tillräckligt många värdar att infektionen förflyttar sig från en lokal sjukdom till att bli en rasande epidemi (pandemi) kan tänkas vara som tanken är med den tippande punkten. Smittans kraft har tippat från att pusha uppåt mot alla odds till att rulla nedför med alla oddsen med sig. I biologin är de tippande (avgörande skedet) av dödliga sjukdomar är tämligen höga, men inom teknologin verkar de kunna starta till mycket lägre procentsatser hos offer eller medlemmar.
 5. Lagen om Ökande avkastning. Skapa rättmätiga cirklar: Värde exploderar med medlemsskap, och värdeexplosionen drar till sig mer medlemmar som sammanför resultatet. Ett gammalt ordstäv säger det mer koncist: De, som har fått, får mer. Ett levande exempel på en virtuous cykel i företagsvärlden är Wal-Marts succeartade tillväxt.
 6. Lagen om Motsatt prissättning. Förutse det billiga: Genom den största delen av den industriella tidsepoken erfor konsumenter obetydliga förbättringar i kvalitet till obetydliga höjningar av priset. Men genom uppkomsten av mikroprocessorn så flippade prisekvationen ur. I informationstidsålderns era, kom konsumenter snabbt att kunna räkna med en drastiskt överlägsen kvalitet till ett lägre pris över tiden. Pris- och kvalitetskurvorna avviker så dramatiskt att det verkar ibland som om att ju bättre något är ju lägre kostnad kommer det att ha.
 7. Lagen om Generositet. Följ det fria flödet: Detta med att ge bort något gratis är en applåderat förståndig strategi som knackar på nätverkets nya regler. Därför att sammansatt nätverkkunskap inverterar priser, den marginella kostnaden av en extra kopia (immateriella eller materiellt) är mycket nära noll. Därför att värdet ökar i proportion till  den stora mängden, en flod av kopior förhöjer värdet på alla kopior. Därför att ju mer värde kopieringen växer till, ju mer önskvärd blir den, spridningen av produkten blir självuppfyllande. När produktens värde och oumbärlighet är etablerade, säljer företaget understödjande tjänster, eller förbättringar som möjliggör att man kan fortsätta sin generositet och underhålla dessa fantastiska cirklar.
 8. Lagen om Lojalitet. Mata och fyll webben först: De särskiljande egenskaperna med nätverken är att de har inget tydligt centrum och inga tydliga yttre gränser. Den livsviktiga skillnaden mellan självet (oss) och icke självet (dem) - en gång exemplifierat av lojaliteten hos den industriella-era organisations man - blir mindre betydelsfull i en nätverksekonomi. Den enda ”insidan” nu är huruvida du är med i nätverket eller utanför. Jämför: Organisationskarta.
 9. Lagen av Decentralisering. Släpp på tyglarna i toppen: Den biologiska formen för denna period betyder att den plötsliga nedbrytningen av etablerade områden kommer att vara så bestämda som det plötsliga uppdykandet av det som är nytt. I nätverksekonomin förmågan att avstå en produkt eller en sysselsättning eller en industri på dess topp kommer att vara obetalbart.
 10. Lagen om Förskjutning. Nätet segrar: Frågan är ”hur stort kommer kommersen på nätet att bli?” kommer att ha minskad relevans, därför att all handel kommer mer och mer bli på Internet.
 11. Lagen om ”Att Mjölka”. Sök bibehållen ojämvikt: Nätverksekonomin flyttar från förändring till ”att mjölka”. Förändring även i dess mest giftiga form är snabbt skillnaden. ”Mjölka”, är å ena sidan mer likt den hinduiska guden Shiva, en kreativ styrka av förstörelse och uppkomst. ”Mjölka”stjälper innevarande konkurrenten och skapar en plattform som är ideal för mer innovation och födelse. Det är ”blandad pånyttfödelse.”, Och denna uppkomst svävar på framkanten av ett kaos.
 12. Lagen om Ineffektiviteter. Lös inte problem: I nätverksekonomin är produktivitet inte vår flaskhals. Vår förmåga att lösa våra sociala och ekonomiska problem kommer att begränsas i första hand av vår brist på fantasi och i att gripa möjligheter, i stället för, pröva att optimera lösningar. I uttrycket från Peter Drucker, som återupptogs för en tid sedan av George Gilder, ”Lös inte problem, sök möjligheter.”

Nätverksekonomi (Internetstrategi) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)

Forum om Nätverksekonomi (Internetstrategi)  

De senaste ämnena om: Nätverksekonomi (Internetstrategi).


The Impact of the Internet
Since we are approaching the end of year, I was thinking back to the end of the 20th century. The year was 1999 and at t (...)
12
 
 
From Customer Centricity to an Everyone-to-Everyone Economy (E2E)
We now live for some time in a world with rapidly developing technologies, high interconnectedness and with easy access (...)
8
 
 
Some More Implications of 'e- Network': FAIR approach
Spotlighting some more implications, we can rightly say, that “e- network” enables the FAIR approach among all its netwo (...)
3
 
 
Best Practices om Nätverksekonomi (Internetstrategi)

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Network Economy: New Rules or New Tools?
The 12 rules of Kelly on the network economy are certainly impressive. But we shouldn't speak about new rules, f (...)
11
 
 
🥈 Interacting with Other People Via the Internet. Impact on Business
Actually, the web is a great tool and does change a lot of commercial rules we built in past hundred years. Now, whether (...)
4
 
 
🥉 Long Tail Theory - Anderson
In his 2006 book: "Investing in the Long Tail: Why the future of Business is Selling Less of More", Chris Anderson - Edi (...)
0
 
 
Experttips om Network Economy (Internet Strategy) (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning (...)
   
 
 
 

Influence of Internet

Impact of Internet on Industry (...)
   
 
 
 

What are Smart Creatives? Traits

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Innovation, HR, Career Management (...)
   
 
 
 

Meta-cognition (Meta-thinking) in Thinking About the Future

Schools of Thought, Strategic Thinking, Scenario Thinking, Strategic Assumptions, Strategic Reasoning (...)
   
 
 
 

Full Text of New Rules For The New Economy

New Economy (...)
   
 
 
 

Internet of Things and Marketing

Marketing, Supply Chain Management, Internet Strategy (...)
   
 
 
 

Six Steps for Integrating Social Media Into your Organization

Social Media Integration, Using Social Media, Social Media for Business (...)
   
 
 
 

Enterprise 2.0: Integration of Internal and Public Social Media in the Organization

Enterprise 2.0, Social Media Integration, Business Process Management (...)
   
 
 
 

Strategic Options for Dot-coms and Established Firms

Internet Strategy, Business Strategy (...)
   
 
 
 

The Importance of Customer Differences in Markets with Network Effects: the Limits of Scale

Network Effect, Network Strategy, First Mover Advantage, Second-mover Strategy, Customer Intimacy, Market Segmentation (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Nätverksekonomi (Internetstrategi)

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Tolv Principer för Nätverksekonomin med: Omvälvande Innovation  |  Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer  |  Strategiska Drivkrafter Wiseman  |  Traditionell Handel och Internet  |  Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring  |  Affiliatemarknadsföring  |  4S Webb Marknadsmixen  |  Konkurrensfördel (Porter)  |  Strategisk Samordnading  |  Resursbaserad Vy på Företaget (Barney)  |  Deltamodellen  |  Regeln om Tre  |  Strategic Types


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |   Ekonomi och Investera  |   Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Nätverksekonomi (Internetstrategi)? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 30-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.