Tolv Principer för Nätverksekonomin
(Kelly)

Kunskapscenter

   

Ny regler för interneteran. Förklaring till Tolv Principer för Nätverksekonomin/ Twelve Principles of the Network Economy av Kevin Kelly. (Wired, '97)

Innehåll

Premium

En artikel i WIRED av Kevin Kelly

I en superb och omvälvande artikel i Wired (5:e September, 1997) beskriver Kevin Kelly de Tolv Principerna med den Nya Nätverksekonomin. Enligt Kelly representerar den nya framträdande ekonomin en arkitektonisk omstörtning av vårt samhälle, en social förskjutning som organiserar om våra liv. Mer än vad bara hårdvara eller programvara någonsin kan göra. Den har sina egna distinkta möjligheter och sina egna nya regler. Personer som spelar med på de nya reglerna, kommer att blomstra och personer som ignorerar dem kommer inte att göra det.


Fyra axlar för de nya reglerna

Kelly argumenterar för att de nya regler som reglerar den globala omstruktureringen kretsar omkring 4 axlar:

 1. Välstånd i denna nya regimen flödar direkt från innovation, inte optimering; det är, välstånd nås inte genom att göra perfekt vad som redan är känt. Men genom att ofullständigt göra det som är obekant.
 2. Den ideala miljön för att odla det okända är att fostra den suveräna rörligheten och flinkheten med nätverken.
 3. Omvandlingen av det okända betyder oundvikligen att man överger det mycket lyckade bekanta - att sluta göra vad som var fulländat.
 4. I den förtätade webben i nätverksekonomin, cykeln med att ”finna, fostra, förstöra” händer snabbare och intensivare än någonsin förr.

Tolv Principer för Nätverksekonomin

Följande Tolv Principer för Nätverksekonomin förväntades att erbjuda nya regler för interneteran:

 1. Lagen om Förbindelse/Samband. Gå över till den stumma makten: Av den kollapsande mikrokosmos av chips och den exploderande telekosmos av sambanden.
 2. Lagen om Rikfullhet. Mer ger mer: Matematiker har bevisat att summan av nätverken ökar med kvadraten på antalet medlemmar. Med andra ord eftersom knutpunkterna i ett nätverk ökar aritmetiskt, så är värdet på ökningen av nätverk exponentiellt.
 3. Lagen om Exponentiellt Värde. Framgång är ickelinjär: Under sina första 10 år var Microsofts vinster försumbara. Deras vinster steg över störningar i bakgrunden blott omkring 1985. Men när de började att stiga så exploderade de.
 4. Lagen om Tippande (avgörande) punkter . Betydelsen kommer före kraften: I epidemiologi är den tidpunkt då en sjukdom har smittat tillräckligt många värdar att infektionen förflyttar sig från en lokal sjukdom till att bli en rasande epidemi (pandemi) kan tänkas vara som tanken är med den tippande punkten. Smittans kraft har tippat från att pusha uppåt mot alla odds till att rulla nedför med alla oddsen med sig. I biologin är de tippande (avgörande skedet) av dödliga sjukdomar är tämligen höga, men inom teknologin verkar de kunna starta till mycket lägre procentsatser hos offer eller medlemmar.
 5. Lagen om Ökande avkastning. Skapa rättmätiga cirklar: Värde exploderar med medlemsskap, och värdeexplosionen drar till sig mer medlemmar som sammanför resultatet. Ett gammalt ordstäv säger det mer koncist: De, som har fått, får mer. Ett levande exempel på en virtuous cykel i företagsvärlden är Wal-Marts succeartade tillväxt.
 6. Lagen om Motsatt prissättning. Förutse det billiga: Genom den största delen av den industriella tidsepoken erfor konsumenter obetydliga förbättringar i kvalitet till obetydliga höjningar av priset. Men genom uppkomsten av mikroprocessorn så flippade prisekvationen ur. I informationstidsålderns era, kom konsumenter snabbt att kunna räkna med en drastiskt överlägsen kvalitet till ett lägre pris över tiden. Pris- och kvalitetskurvorna avviker så dramatiskt att det verkar ibland som om att ju bättre något är ju lägre kostnad kommer det att ha.
 7. Lagen om Generositet. Följ det fria flödet: Detta med att ge bort något gratis är en applåderat förståndig strategi som knackar på nätverkets nya regler. Därför att sammansatt nätverkkunskap inverterar priser, den marginella kostnaden av en extra kopia (immateriella eller materiellt) är mycket nära noll. Därför att värdet ökar i proportion till  den stora mängden, en flod av kopior förhöjer värdet på alla kopior. Därför att ju mer värde kopieringen växer till, ju mer önskvärd blir den, spridningen av produkten blir självuppfyllande. När produktens värde och oumbärlighet är etablerade, säljer företaget understödjande tjänster, eller förbättringar som möjliggör att man kan fortsätta sin generositet och underhålla dessa fantastiska cirklar.
 8. Lagen om Lojalitet. Mata och fyll webben först: De särskiljande egenskaperna med nätverken är att de har inget tydligt centrum och inga tydliga yttre gränser. Den livsviktiga skillnaden mellan självet (oss) och icke självet (dem) - en gång exemplifierat av lojaliteten hos den industriella-era organisations man - blir mindre betydelsfull i en nätverksekonomi. Den enda ”insidan” nu är huruvida du är med i nätverket eller utanför. Jämför: Organisationskarta.
 9. Lagen av Decentralisering. Släpp på tyglarna i toppen: Den biologiska formen för denna period betyder att den plötsliga nedbrytningen av etablerade områden kommer att vara så bestämda som det plötsliga uppdykandet av det som är nytt. I nätverksekonomin förmågan att avstå en produkt eller en sysselsättning eller en industri på dess topp kommer att vara obetalbart.
 10. Lagen om Förskjutning. Nätet segrar: Frågan är ”hur stort kommer kommersen på nätet att bli?” kommer att ha minskad relevans, därför att all handel kommer mer och mer bli på Internet.
 11. Lagen om ”Att Mjölka”. Sök bibehållen ojämvikt: Nätverksekonomin flyttar från förändring till ”att mjölka”. Förändring även i dess mest giftiga form är snabbt skillnaden. ”Mjölka”, är å ena sidan mer likt den hinduiska guden Shiva, en kreativ styrka av förstörelse och uppkomst. ”Mjölka”stjälper innevarande konkurrenten och skapar en plattform som är ideal för mer innovation och födelse. Det är ”blandad pånyttfödelse.”, Och denna uppkomst svävar på framkanten av ett kaos.
 12. Lagen om Ineffektiviteter. Lös inte problem: I nätverksekonomin är produktivitet inte vår flaskhals. Vår förmåga att lösa våra sociala och ekonomiska problem kommer att begränsas i första hand av vår brist på fantasi och i att gripa möjligheter, i stället för, pröva att optimera lösningar. I uttrycket från Peter Drucker, som återupptogs för en tid sedan av George Gilder, ”Lös inte problem, sök möjligheter.”

Tolv Principer för Nätverksekonomin Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)


Tolv Principer för Nätverksekonomin Forumet  

Nya ämnen

  The Impact of the Internet
Since we are approaching the end of year, I was thinking back to the end of the 20th century. The year was 1999 and at the time I worked as an Interne...
     
 
  Some More Implications of 'e- Network': FAIR approach
Spotlighting some more implications, we can rightly say, that “e- network” enables the FAIR approach among all its network associates, where F stands ...
     
 
  From Customer Centricity to an Everyone-to-Everyone Economy (E2E)
We now live for some time in a world with rapidly developing technologies, high interconnectedness and with easy access to information. Aiming to bene...
     
 

Best Practices - Tolv Principer för Nätverksekonomin
  Network Economy: New Rules or New Tools?
The 12 rules of Kelly on the network economy are certainly impressive.
But we shouldn't speak about new rules, fundamentally altering the ...
     
 
  Interacting with Other People Via the Internet. Impact on Business
Actually, the web is a great tool and does change a lot of commercial rules we built in past hundred years. Now, whether you are a big company or a sm...
     
 
  Long Tail Theory - Anderson
In his 2006 book: "Investing in the Long Tail: Why the future of Business is Selling Less of More", Chris Anderson - Editor of Wired Magazine - presen...
     
 

Expert Tips (ENG) - Principles of the Network Economy
 

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

 
 
 

Influence of Internet

 
 
 

What are Smart Creatives? Traits

 
 
 

Meta-cognition (Meta-thinking) in Thinking About the Future

 
 
 

Full Text of New Rules For The New Economy

 
 
 

Six Steps for Integrating Social Media Into your Organization

 
 
 

Enterprise 2.0: Integration of Internal and Public Social Media in the Organization

 
 
 

Strategic Options for Dot-coms and Established Firms

 
 
 

The Importance of Customer Differences in Markets with Network Effects: the Limits of Scale

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Tolv Principer för Nätverksekonomin
 

Nyheter om Principer Kelly


     
 

Nyheter om Nätverksekonomi Kelly


     
 

Videor om Principer Kelly


     
 

Videor om Nätverksekonomi Kelly


     
 

Presentationer om Principer Kelly


     
 

Presentationer om Nätverksekonomi Kelly


     
 

Mer om Principer Kelly


     
 

Mer om Nätverksekonomi Kelly


     Accelerera din managementkarriärJämför Tolv Principer för Nätverksekonomin med: Omvälvande Innovation  |  Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer  |  Strategiska Drivkrafter Wiseman  |  Traditionell Handel och Internet  |  Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring  |  Affiliatemarknadsföring  |  4S Webb Marknadsmixen  |  Konkurrensfördel (Porter)  |  Strategisk Samordnading  |  Resursbaserad Vy på Företaget (Barney)  |  Deltamodellen  |  Regeln om Tre  |  Strategic Types


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |   Ekonomi och Investera  |   Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Ledarskap  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 17-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.