Strategiledningskontor
(Kaplan & Norton)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Strategiledningskontoret office of strategy management (osm)? Beskrivning

I en artikel i Harvard Business Review från Oktober 2005, Robert S. Kaplan och David P. Norton konstaterar att deras forskning avslöjer att av företagets anställda är i genomsnitt 95% omedvetna om deras strategi eller förstår den inte. De konstaterar att det fortfarande existerar ett mellanrum i många stora organisationer mellan strategiutformning och strategigenomförande, mellan ambition och prestation. Trots att de två berömda verktygen som Kaplan och Norton introducerade för samma syfte: Balanserade Styrkort Kaplan och Norton ('92) och Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton) ('92 och '01). Därför introducerar författarna nu ett tredje viktigt verktyg: ”Strategiledningskontoret/Office of Strategy Management”. Dess huvudsakliga syfte är att koordinera strategi och genomförandet.
 

Ursprunget till strategiledningskontoret. Historia

Tidigare så introducerade samma författare Balanced Scorecard ('92) och Strategy Maps ('92 och '01). År 2000 Bill Russo VP, för affärsstrategi på DaimlerChrysler ansvarade för en strategisk enhet, som redan hade de faciliterande funktionerna som beskrivs nedan. Författarna nämner också amerikanska-armens, Balanced Scorecardprojekt (RSS) som ett tidigt exempel.


Aktiviteter i strategiledningskontoret. Funktioner

 1. Skapa och styra resultatkortet. Se till att strategin blir översatt till företagets Strategikarta och till företagets Balanced Scorecard.
  • Standardisera terminologi- och mätningsdefinitioner.
  • Välj och styra rapporteringssystemet för resultatkortet.
  • Se till att det råder dataintegriteten för resultatkortet.
  • Erbjud utbildning och konsultverksamhet kring resultatkortet för affärsenheterna.
 2. Rikta in organisationen.
  • Ha uppsikt över resultatkortsprocessen.
  • Kaskadera/sprid resultatkortet.
  • Definiera och se till synergierna.
 3. Granska strategin. Leda månatliga prestationsgranskningsmöten.
  • Briefa VD före dessa möten om identifierade strategiska frågeställningar.
  • Bestäm handlingsplaner och följ upp.
  • Förbered adekvat information inför bolagsstyrelsen.
 4. Utveckla strategin.
  • Integrera den strategiska planeringsenheten in i OSM.
   • Yttre och intern konkurrensanalys.
   • Utför Scenarioplanering.
   • Organisera och kör strategimöten.
   • Coacha  Ledningsstyrelsen om strategic options (Realoptioner).
  • Att filtrera de strategiska idéer som har sitt ursprung inifrån organisationen.
 5. Kommunicera strategin.
  • Granska budskapen från den interna kommunikationsavdelningen.
  • Granska budskapen från företagets kommunikationsavdelning.
  • Samarbeta med Human Resources/HR om resultatkortsutbildning.
 6. Styra strategiska insatser.
  • Bedöma och omprioritera strategiska program.
  • Övervaka strategiska program inom varje enhet.
  • Klara av tvärfunktionella enheters insatser och tvärfunktionella funktioners insatser.
 7. Integrera strategiska prioriteter med andra supportfunktioner. Konsultera och integrera de följande funktionerna/avdelningarna in i strategin:
  • Planera och budgetera
  • Inriktning för mänskligt resurser.
  • Kunskapshantering.

Styrkorna med strategiledningskontoret. Fördelar

 • Förbättrat strategiutförande.
 • Förbättrad kommunikation om strategin.

Begränsningar med strategiledningskontoret. Nackdelar

 • Ett OSM kräver bemanning och resurser. Enligt en graf i artikeln typisk 6 - 8.5 FTE (Full Time Equivalent/ Fulltidspersoner) kommer att räcka för ett typisk storföretag. Notera att ”stort” definieras här någon annanstans i artikeln som runt 1.000 till 10.000 anställda! Förbise de påtänkta funktionerna till Strategiledningskontoret, denna estimering verkar extremt lågt beräknat för ett stort företag.
 • Kan leda till ett extra lager av byråkrati.
 • Att centralisera ansvaret för strategiutförandet/kommunikationen kan leda till ”inte uppfunnit här beteendet” i affärsenheter (linjen) och organisatoriska funktioner (personal).
 • Fokusera på strategiutförandet, och styrning av den strategi kan demoralisera eller hindra den kreativa strategiutformningen (det är ett konstverk).

Antaganden med strategiledningskontoret. Villkor

 • Strategiskt genomförande blir svagt utan ett strategiledningskontor.
 • Kommunikationen omkring strategin är tunn utan en OSM.

Bok: Robert S. Kaplan and David P. Norton - To be expected? -


Strategiledningskontor Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum om Strategiledningskontor  

De senaste ämnena om: Strategiledningskontor.


Strategy Management Organization Size
I wonder what the size of a strategy management organization should be in a company of 300,000 people? (...)
27
 
1 reaktioner
 
Setting up a Planning Department
How could you structure a department for planning and follow up in a medium size organization? (...)
25
 
0 reaktioner
 
Creating an Office of Strategy Management
There was a lot of resistance in creating the OSM. But when it was up an running, the whole process of strategy developm (...)
19
 
0 reaktioner
 
Best Practices om Strategiledningskontor

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips om Office of Strategy Management (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor om Strategiledningskontor

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Strategiledningskontoret med: Angreppssätt vid Förändringar Kotter  |  Change Dimensions  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Program- och Projektledning  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Strategiledningskontor? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 22-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.