Strategiledningskontor
(Kaplan & Norton)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

20 itens • 274.529 visitas


Sammanfattning

Vad är Strategiledningskontoret office of strategy management (osm)? Beskrivning

I en artikel i Harvard Business Review från Oktober 2005, Robert S. Kaplan och David P. Norton konstaterar att deras forskning avslöjer att av företagets anställda är i genomsnitt 95% omedvetna om deras strategi eller förstår den inte. De konstaterar att det fortfarande existerar ett mellanrum i många stora organisationer mellan strategiutformning och strategigenomförande, mellan ambition och prestation. Trots att de två berömda verktygen som Kaplan och Norton introducerade för samma syfte: Balanserade Styrkort Kaplan och Norton ('92) och Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton) ('92 och '01). Därför introducerar författarna nu ett tredje viktigt verktyg: ”Strategiledningskontoret/Office of Strategy Management”. Dess huvudsakliga syfte är att koordinera strategi och genomförandet.
 

Ursprunget till strategiledningskontoret. Historia

Tidigare så introducerade samma författare Balanced Scorecard ('92) och Strategy Maps ('92 och '01). År 2000 Bill Russo VP, för affärsstrategi på DaimlerChrysler ansvarade för en strategisk enhet, som redan hade de faciliterande funktionerna som beskrivs nedan. Författarna nämner också amerikanska-armens, Balanced Scorecardprojekt (RSS) som ett tidigt exempel.


Aktiviteter i strategiledningskontoret. Funktioner

 1. Skapa och styra resultatkortet. Se till att strategin blir översatt till företagets Strategikarta och till företagets Balanced Scorecard.
  • Standardisera terminologi- och mätningsdefinitioner.
  • Välj och styra rapporteringssystemet för resultatkortet.
  • Se till att det råder dataintegriteten för resultatkortet.
  • Erbjud utbildning och konsultverksamhet kring resultatkortet för affärsenheterna.
 2. Rikta in organisationen.
  • Ha uppsikt över resultatkortsprocessen.
  • Kaskadera/sprid resultatkortet.
  • Definiera och se till synergierna.
 3. Granska strategin. Leda månatliga prestationsgranskningsmöten.
  • Briefa VD före dessa möten om identifierade strategiska frågeställningar.
  • Bestäm handlingsplaner och följ upp.
  • Förbered adekvat information inför bolagsstyrelsen.
 4. Utveckla strategin.
  • Integrera den strategiska planeringsenheten in i OSM.
   • Yttre och intern konkurrensanalys.
   • Utför Scenarioplanering.
   • Organisera och kör strategimöten.
   • Coacha  Ledningsstyrelsen om strategic options (Realoptioner).
  • Att filtrera de strategiska idéer som har sitt ursprung inifrån organisationen.
 5. Kommunicera strategin.
  • Granska budskapen från den interna kommunikationsavdelningen.
  • Granska budskapen från företagets kommunikationsavdelning.
  • Samarbeta med Human Resources/HR om resultatkortsutbildning.
 6. Styra strategiska insatser.
  • Bedöma och omprioritera strategiska program.
  • Övervaka strategiska program inom varje enhet.
  • Klara av tvärfunktionella enheters insatser och tvärfunktionella funktioners insatser.
 7. Integrera strategiska prioriteter med andra supportfunktioner. Konsultera och integrera de följande funktionerna/avdelningarna in i strategin:
  • Planera och budgetera
  • Inriktning för mänskligt resurser.
  • Kunskapshantering.

Styrkorna med strategiledningskontoret. Fördelar

 • Förbättrat strategiutförande.
 • Förbättrad kommunikation om strategin.

Begränsningar med strategiledningskontoret. Nackdelar

 • Ett OSM kräver bemanning och resurser. Enligt en graf i artikeln typisk 6 - 8.5 FTE (Full Time Equivalent/ Fulltidspersoner) kommer att räcka för ett typisk storföretag. Notera att ”stort” definieras här någon annanstans i artikeln som runt 1.000 till 10.000 anställda! Förbise de påtänkta funktionerna till Strategiledningskontoret, denna estimering verkar extremt lågt beräknat för ett stort företag.
 • Kan leda till ett extra lager av byråkrati.
 • Att centralisera ansvaret för strategiutförandet/kommunikationen kan leda till ”inte uppfunnit här beteendet” i affärsenheter (linjen) och organisatoriska funktioner (personal).
 • Fokusera på strategiutförandet, och styrning av den strategi kan demoralisera eller hindra den kreativa strategiutformningen (det är ett konstverk).

Antaganden med strategiledningskontoret. Villkor

 • Strategiskt genomförande blir svagt utan ett strategiledningskontor.
 • Kommunikationen omkring strategin är tunn utan en OSM.

Bok: Robert S. Kaplan and David P. Norton - To be expected?


Särskild Intressegrupp SIG

Strategiledningskontor Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Strategiledningskontor. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Strategiledningskontor

 

Strategy Management Office in Large Organization
I wonder what the size of a strategy management organization should be in a company of 300,000 people?...
27
 
3 kommentarer
Setting Up a Strategic Planning Department in Medium Size Organization
How could you structure a department for planning and follow up in a medium size organization?...
25
 
3 kommentarer
In Well-Managed Enterprises, an 'Office of Strategy Management' is Totally Unnecessary
In a company that understands its business strategy and, in the context of a diversified company, its corporate strategy, I am unable to see any need whatsoever for an 'office of strategy management.'...
1
 
3 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Strategiledningskontor. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Office of Strategy Management (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Strategiledningskontor. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Conducting a Strategy Review (Strategic Review). Types and Tips

Strategy Review, Strategic Management, Strategy Process
Erica Olsen explains how to run a strategy review, she considers to be the heartbeat of any strategic management process...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Strategiledningskontor.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Strategiledningskontoret med: Angreppssätt vid Förändringar Kotter  |  Change Dimensions  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Organisatoriska Konfigurationer  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Program- och Projektledning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Strategiledningskontor? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 5-2-2023. Alla namn ™ av deras ägare.