Varumärkes Identitetsprisma (Kapferer)
(Kapferer)

Kunskapscenter

   

Analysering av identiteten hos ett varumärke. Förklaring av Brand Identity Prisma/Varumärkesidentitets prisma av Jean-Noël Kapferer. ('92)

Innehåll

Premium

Varumärkes Identitetsprisma (Kapferer)

En tydligt fördel av att använda en människa som en metafor för ett varumärke är att det blir mycket lättare, speciellt för icke-experter, att förstå och diskutera vad ett varumärke står för. Konsumenter uppfattar lätt varumärken som, om de har personlighetsdrag.

 

Vad är Varumärkesidentitets prisma? Beskrivning

Enligt Jean-Noël Kapferer, bör varumärkespersonlighet just vara bara en nyckelaspekt hos varumärkesidentiteten.

Jennifer Aaker förtjänar beröm för att ha revitaliserat den mänskliga metaforen för ett varumärke, men hon orsakar begreppsmässig förvirring, genom att applicera ett antal dimensioner av varumärkesidentiteten in i varumärkespersonligheten. Kapferer rekommenderar att revitalisera till den ursprungliga terminologin av varumärkesidentiteten som den mest förekommande varumärkeskildraren.


Ursprunget till Varumärkesidentitets prisma. Historia

För att förstå Kapferers modell är det nyttigt att läsa lite om den bakomliggande historian:

Redan år 1958, använde Martineau uttrycket "varumärkespersonlighet" för att se till de icke-materiella dimensionerna som gör en butik speciell: dess kännetecken.


På 60-talet och 70-talet fanns det ett växande missnöje med att likställa produkten och varumärket. Ett typisk exempel för det var benämningen "Unique Selling Proposition" eller USP från Rosser Reeves.


Året 1982, Séguela, VP för en reklambyrå som rekommenderade att alla varumärken beskrivs genom dessa tre aspekter:

  1. Fysiskt. Vad, produkten gör och hur väl den utförs?
  2. Karaktärer. Varumärkespersonlighetsaspekt.
  3. Stil. Operativa beståndsdelar för reklam och kommunikation.

Under den senare delen av 80-talet, introducerade Ted Bates benämningen "Unique Selling Personality". Som en följd av den berömda 'kopieringsstrategin' - det viktiga singel papperet som summerar reklamstrategin i relation till att kopiera - den blev utbredd och för att se ett nytt objekt som ska fyllas av kundnsvariga chefer: varumärkespersonligheter.


Motsvarigheten till att använda benämningen "personlighet" i psykologi, och på forskarsidan, varumärkesidentitetensramverk citerar alltid varumärkespersonligheten som en dimension  av varumärkesidentiteten - nämligen de karaktärer av mänsklig personlighet som kan tillskrivas till varumärket. Bland de andra dimensioner finns:

  • Varumärkets inre värden (den kulturella aspekten)
  • Varumärkets relations aspekt (dess stil i uppförandet, som ledande)
  • Varumärkets-reflekterande konsumentaspekt
  • Varumärkets fysiska aspekt  (dess materiella särskiljande karaktärer)

Bok: Jean-Noël Kapferer - The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining… -


Varumärkes Identitetsprisma Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)


Varumärkes Identitetsprisma Forumet  

Nya ämnen

  Top-10 Naming Blunders For a Company, Product or Brand
Here's a list of errors you should avoid when choosing a name for your brand, product or company:
1. Usin...
     
 
  Developing an Advertising Campaign
It is important to make a creative brief, a Kapferer model and a funnel for the development of an advertising
     
 
  Functional and Emotional Benefits of Brands
It's time to build brands beyond their functionality.
Every brand which has succeeded over time has provided two important benefit categories:
...
     
 
  Brand Identity Strategy
Branding is the discipline of setting apart, distinguishing a company/product from the rest of the world, thereby establishing a brand with spe...
     
 
  Using the Brand Image for Recruiting and Selecting People
Dear all, I need some tips and literature on how you can use the brand image in the selection / recruitment process. I appreciate your reactions....
     
 
  Significance of Kapferer Model for Developing an Advertising Campaign
What is the significance / importance of Kapferer's model in the development of an advertising campaign?...
     
 

Best Practices - Varumärkes Identitetsprisma
  How to Apply the Kapferer Model to a Brand
How to apply the Kapferer model in a practical sense… How will it explain a product (tangible) or a service (intangible)? Example?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Brand Identity Prism
 

Pitfalls of International / Global Brands

Brand Portfolio Management, Brand Valuation
Consistent with current trends in globalization, intern...
 
 
 

How to Build a Brand in China

Brand Development, China, Best Practices
Based on data about Chinese consumers’ expectations, Paul F. Nunes, Susan A. Piotroski, Lay Lim Teo ...
 
 
 

What are Attributes of Strong Brands?

Brand Management, Brand Valuation
In the article “The Brand Report Card” (Harvard Business Review, January 2000), Kevin Lane Ke...
 
 
 

Characteristics of a Good Brand Identity Prism

Demands for Brand Identity Prism
A well-built Brand Identity Prism typically has the following formal characteristics:
1. There...
 
 
 

How to Divest 2nd Tier CPG Brands?

Brand Portfolio Management, Freeing up Resources for Main Brands, Brand Valuation
On top of the value of each individual brand comes the value of brands combined whith eachother. Bah...
 
 
 

Generic Traits of a Good Brand

Brand Management, Checklist
A good brand displays nine traits:
1. It drives shareholder value.
2. Top executive...
 
 
 

Nationalism and Patriotism in Corporate Brand Communication Strategies

Corporate Branding, Corporate Reputation, Corporate Nationality, Corporate Patriotism, Corporate Nationalism
Past research in market communication revealed that many consumers prefer to purchase domestic brand...
 
 
 

Why are Brands Often So Similar? Understanding Brand Similarity/Parity

Branding, Brand Management, Brand Parity, Brand Similarity, Know Model, Brand Differentiation
Despite of the efforts of companies to differentiate their brand from other brands, in many product ...
 
 
 

The Need for Brand Authenticity

Branding
In an article called "Embrace the Dark Side" in the HBR of Oct 2006, Michael J. Fanuelle says that t...
 
 
 

Generic Implementation Steps of a Global Brand

Global Brand Development, Best Practices
Firms that want to build global brands should take following 10 steps:
1. Involve the CE...
 
 
 

The 22 Laws of Branding (Trout & Ries)

Branding, Brand Recognition
1. The Law of Expansion: The power of a brand is inversely proportional to its scope. Trying to be a...
 
 
 

Status Brands: The influence of Power-distance Beliefs

Branding, Brand Management, Power Distance, Brand Recognition
Status brands are brands that can inherently raise the social prestige of its owners within a certai...
 
 
 

Brand Relationship Quality

Branding, Brand Management, Brand Differentiation, Brand Relationship
A lot of research has been done to consumers’ brand evaluations about brands by examining factors su...
 
 
 

Focus Points in City Branding

City Branding, Regional Branding, Geographical Branding
Although most people are used to products and services marketing, cities are increasingly being used...
 
 
 

Three Dimensions in How Global Brands are Evaluated by Consumers

Global Branding, Corporate Reputation, CSR, Globalization
Holt et al. (2004) researched how people evaluate and value global brands. They found out that 3 mai...
 
 

Resurser - Varumärkes Identitetsprisma
 

Nyheter om Varumärke Identitet


     
 

Nyheter om Varumärkespersonlighet Dimensionser


     
 

Videor om Varumärke Identitet


     
 

Videor om Varumärkespersonlighet Dimensionser


     
 

Presentationer om Varumärke Identitet


     
 

Presentationer om Varumärkespersonlighet Dimensionser


     
 

Mer om Varumärke Identitet


     
 

Mer om Varumärkespersonlighet Dimensionser


     

Jämför Varumärkesidentitets prisma /Brand Identity Prisma med:   Varumärkespersonlighet  |  Varumärkesvärdering  |  Företagets Anseendekvot


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  | Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 15-2-2019. Alla namn ™ av deras ägare.