Varumärkes Identitetsprisma (Kapferer)
(Kapferer)

Kunskapscenter

   

Analysering av identiteten hos ett varumärke. Förklaring av Brand Identity Prisma/Varumärkesidentitets prisma av Jean-Noël Kapferer. ('92)

Innehåll

Premium

Varumärkes Identitetsprisma (Kapferer)

En tydligt fördel av att använda en människa som en metafor för ett varumärke är att det blir mycket lättare, speciellt för icke-experter, att förstå och diskutera vad ett varumärke står för. Konsumenter uppfattar lätt varumärken som, om de har personlighetsdrag.

 

Vad är Varumärkesidentitets prisma? Beskrivning

Enligt Jean-Noël Kapferer, bör varumärkespersonlighet just vara bara en nyckelaspekt hos varumärkesidentiteten.

Jennifer Aaker förtjänar beröm för att ha revitaliserat den mänskliga metaforen för ett varumärke, men hon orsakar begreppsmässig förvirring, genom att applicera ett antal dimensioner av varumärkesidentiteten in i varumärkespersonligheten. Kapferer rekommenderar att revitalisera till den ursprungliga terminologin av varumärkesidentiteten som den mest förekommande varumärkeskildraren.


Ursprunget till Varumärkesidentitets prisma. Historia

För att förstå Kapferers modell är det nyttigt att läsa lite om den bakomliggande historian:

Redan år 1958, använde Martineau uttrycket "varumärkespersonlighet" för att se till de icke-materiella dimensionerna som gör en butik speciell: dess kännetecken.


På 60-talet och 70-talet fanns det ett växande missnöje med att likställa produkten och varumärket. Ett typisk exempel för det var benämningen "Unique Selling Proposition" eller USP från Rosser Reeves.


Året 1982, Séguela, VP för en reklambyrå som rekommenderade att alla varumärken beskrivs genom dessa tre aspekter:

  1. Fysiskt. Vad, produkten gör och hur väl den utförs?
  2. Karaktärer. Varumärkespersonlighetsaspekt.
  3. Stil. Operativa beståndsdelar för reklam och kommunikation.

Under den senare delen av 80-talet, introducerade Ted Bates benämningen "Unique Selling Personality". Som en följd av den berömda 'kopieringsstrategin' - det viktiga singel papperet som summerar reklamstrategin i relation till att kopiera - den blev utbredd och för att se ett nytt objekt som ska fyllas av kundnsvariga chefer: varumärkespersonligheter.


Motsvarigheten till att använda benämningen "personlighet" i psykologi, och på forskarsidan, varumärkesidentitetensramverk citerar alltid varumärkespersonligheten som en dimension  av varumärkesidentiteten - nämligen de karaktärer av mänsklig personlighet som kan tillskrivas till varumärket. Bland de andra dimensioner finns:

  • Varumärkets inre värden (den kulturella aspekten)
  • Varumärkets relations aspekt (dess stil i uppförandet, som ledande)
  • Varumärkets-reflekterande konsumentaspekt
  • Varumärkets fysiska aspekt  (dess materiella särskiljande karaktärer)

Bok: Jean-Noël Kapferer - The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining… -


Varumärkes Identitetsprisma Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (6 medlemmar)


Varumärkes Identitetsprisma Forumet  

Nya ämnen

  Top-10 Naming Blunders For a Company, Product or Brand
Here's a list of errors you should avoid when choosing a name for your brand, product or company:
1. Usin...
     
 
  Brand Identity Strategy
Branding is the discipline of setting apart, distinguishing a company/product from the rest of the world, thereby establishing a brand with spe...
     
 
  Functional and Emotional Benefits of Brands
It's time to build brands beyond their functionality.
Every brand which has succeeded over time has provided two important benefit categories:
...
     
 

Best Practices - Varumärkes Identitetsprisma
  How to Apply the Kapferer Model to a Brand
How to apply the Kapferer model in a practical sense… How will it explain a product (tangible) or a service (intangible)? Example?...
     
 
  Developing an Advertising Campaign
It is important to make a creative brief, a Kapferer model and a funnel for the development of an advertising
     
 
  Using the Brand Image for Recruiting and Selecting People
Dear all, I need some tips and literature on how you can use the brand image in the selection / recruitment process. I appreciate your reactions....
     
 Allt du behöver veta om management


  Significance of Kapferer Model for Developing an Advertising Campaign
What is the significance / importance of Kapferer's model in the development of an advertising campaign?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Brand Identity Prism
 

Pitfalls of International / Global Brands

 
 
 

How to Build a Brand in China

 
 
 

What are Attributes of Strong Brands?

 
 
 

Characteristics of a Good Brand Identity Prism

 
 
 

How to Divest 2nd Tier CPG Brands?

 
 
 

Generic Traits of a Good Brand

 
 
 

Nationalism and Patriotism in Corporate Brand Communication Strategies

 
 
 

Why are Brands Often So Similar? Understanding Brand Similarity/Parity

 
 
 

The Need for Brand Authenticity

 
 
 

Generic Implementation Steps of a Global Brand

 
 
 

The 22 Laws of Branding (Trout & Ries)

 
 
 

Status Brands: The influence of Power-distance Beliefs

 
 
 

Brand Relationship Quality

 
 
 

Focus Points in City Branding

 
 
 

Three Dimensions in How Global Brands are Evaluated by Consumers

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Varumärkes Identitetsprisma
 

Nyheter om Varumärke Identitet


     
 

Nyheter om Varumärkespersonlighet Dimensionser


     
 

Videor om Varumärke Identitet


     
 

Videor om Varumärkespersonlighet Dimensionser


     
 

Presentationer om Varumärke Identitet


     
 

Presentationer om Varumärkespersonlighet Dimensionser


     
 

Mer om Varumärke Identitet


     
 

Mer om Varumärkespersonlighet Dimensionser


     Accelerera din managementkarriärJämför Varumärkesidentitets prisma /Brand Identity Prisma med:   Varumärkespersonlighet  |  Varumärkesvärdering  |  Företagets Anseendekvot


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  | Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 10-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.