Varumärkes Identitetsprisma (Kapferer)
(Kapferer)

Kunskapscenter

   

Analysering av identiteten hos ett varumärke. Förklaring av Brand Identity Prisma/Varumärkesidentitets prisma av Jean-Noël Kapferer. ('92)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Varumärkes Identitetsprisma (Kapferer)

En tydligt fördel av att använda en människa som en metafor för ett varumärke är att det blir mycket lättare, speciellt för icke-experter, att förstå och diskutera vad ett varumärke står för. Konsumenter uppfattar lätt varumärken som, om de har personlighetsdrag.

 

Vad är Varumärkesidentitets prisma? Beskrivning

Enligt Jean-Noël Kapferer, bör varumärkespersonlighet just vara bara en nyckelaspekt hos varumärkesidentiteten.

Jennifer Aaker förtjänar beröm för att ha revitaliserat den mänskliga metaforen för ett varumärke, men hon orsakar begreppsmässig förvirring, genom att applicera ett antal dimensioner av varumärkesidentiteten in i varumärkespersonligheten. Kapferer rekommenderar att revitalisera till den ursprungliga terminologin av varumärkesidentiteten som den mest förekommande varumärkeskildraren.


Ursprunget till Varumärkesidentitets prisma. Historia

För att förstå Kapferers modell är det nyttigt att läsa lite om den bakomliggande historian:

Redan år 1958, använde Martineau uttrycket "varumärkespersonlighet" för att se till de icke-materiella dimensionerna som gör en butik speciell: dess kännetecken.


På 60-talet och 70-talet fanns det ett växande missnöje med att likställa produkten och varumärket. Ett typisk exempel för det var benämningen "Unique Selling Proposition" eller USP från Rosser Reeves.


Året 1982, Séguela, VP för en reklambyrå som rekommenderade att alla varumärken beskrivs genom dessa tre aspekter:

 1. Fysiskt. Vad, produkten gör och hur väl den utförs?
 2. Karaktärer. Varumärkespersonlighetsaspekt.
 3. Stil. Operativa beståndsdelar för reklam och kommunikation.

Under den senare delen av 80-talet, introducerade Ted Bates benämningen "Unique Selling Personality". Som en följd av den berömda 'kopieringsstrategin' - det viktiga singel papperet som summerar reklamstrategin i relation till att kopiera - den blev utbredd och för att se ett nytt objekt som ska fyllas av kundnsvariga chefer: varumärkespersonligheter.


Motsvarigheten till att använda benämningen "personlighet" i psykologi, och på forskarsidan, varumärkesidentitetensramverk citerar alltid varumärkespersonligheten som en dimension  av varumärkesidentiteten - nämligen de karaktärer av mänsklig personlighet som kan tillskrivas till varumärket. Bland de andra dimensioner finns:

 • Varumärkets inre värden (den kulturella aspekten)
 • Varumärkets relations aspekt (dess stil i uppförandet, som ledande)
 • Varumärkets-reflekterande konsumentaspekt
 • Varumärkets fysiska aspekt  (dess materiella särskiljande karaktärer)

Bok: Jean-Noël Kapferer - The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining… -


Varumärkes Identitetsprisma Forumet
  Brand Identity Strategy
Branding is the discipline of setting apart, distinguishing a company/product from the rest of the world, thereby establishing a brand with specific attributes just like a distinct personality.
Key in this is positioning: what the brand s...
     
 
  Using the Brand Image for Recruiting and Selecting People
Dear all, I need some tips and literature on how you can use the brand image in the selection / recruitment process. I appreciate your reactions....
     
 
  Developing an Advertising Campaign
It is important to make a creative brief, a Kapferer model and a funnel for the development of an advertising campaign....
     
 
  How to apply the Kapferer Model in a Product and Service Dimension
How will the Kapferer model fit or how will it explain a product (tangible) and a service (intangiable)? Example?...
     
 
  Significance of Kapferer Model for Developing an Advertising Campaign
What is the significance / importance of Kapferer's model in the development of an advertising campaign?...
     
 

Varumärkes Identitetsprisma Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Varumärkes Identitetsprisma Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Varumärkes Identitetsprisma Premium
  Top-10 Naming Blunders For a Company, Product or Brand
Here's a list of errors you should avoid when choosing a name for your brand, product or company:
1. Using your family name. Unless your name is unique and memorable, it contains minimal promotional...
     
 

Expert Tips (ENG) - Brand Identity Prism Premium
 

Pitfalls of International / Global Brands

Consistent with current trends in globalization, international firms have concentrated their efforts on t...
Usage (application): Brand Portfolio Management, Brand Valuation
 
 
 

How to Build a Brand in China

Based on data about Chinese consumers’ expectations, Paul F. Nunes, Susan A. Piotroski, Lay Lim Teo and R. Michael Matheis are offering following “...
Usage (application): Brand Development, China, Best Practices
 
 
 

What are Attributes of Strong Brands?

In the article “The Brand Report Card” (Harvard Business Review, January 2000), Kevin Lane Keller argues that the world’s strongest brands shar...
Usage (application): Brand Management, Brand Valuation
 
 
 

Characteristics of a Good Brand Identity Prism

A well-built Brand Identity Prism typically has the following formal characteristics:
1. There are few words to each facet
2. The words ar...
Usage (application): Demands for Brand Identity Prism
 
 
 

How to Divest 2nd Tier CPG Brands?

On top of the value of each individual brand comes the value of brands combined whith eachother. Bahadur, Landry and Treppo of consultancy firm BAH gi...
Usage (application): Brand Portfolio Management, Freeing up Resources for Main Brands, Brand Valuation
 
 
 

Generic Traits of a Good Brand

A good brand displays nine traits:
1. It drives shareholder value.
2. Top executives support the branding effort, marketing people ma...
Usage (application): Brand Management, Checklist
 
 
 

Nationalism and Patriotism in Corporate Brand Communication Strategies

Past research in market communication revealed that many consumers prefer to purchase domestic brands because they want to stimulate their own country...
Usage (application): Corporate Branding, Corporate Reputation, Corporate Nationality, Corporate Patriotism, Corporate Nationalism
 
 
 

Why are Brands Often So Similar? Understanding Brand Similarity/Parity

Despite of the efforts of companies to differentiate their brand from other brands, in many product categories a high level of brand similarity/brand ...
Usage (application): Branding, Brand Management, Brand Parity, Brand Similarity, Know Model, Brand Differentiation
 
 
 

The Need for Brand Authenticity

In an article called "Embrace the Dark Side" in the HBR of Oct 2006, Michael J. Fanuelle says that to be strong, brands need authenticity. Perfect pur...
Usage (application): Branding
 
 
 

Generic Implementation Steps of a Global Brand

Firms that want to build global brands should take following 10 steps:
1. Involve the CEO and board to provide top-down guidance.
2. ...
Usage (application): Global Brand Development, Best Practices
 
 
 

The 22 Laws of Branding (Trout & Ries)

1. The Law of Expansion: The power of a brand is inversely proportional to its scope. Trying to be all things to all people undermines the power of th...
Usage (application): Branding, Brand Recognition
 
 
 

Status Brands: The influence of Power-distance Beliefs

Status brands are brands that can inherently raise the social prestige of its owners within a certain community or society.
Status brands are dif...
Usage (application): Branding, Brand Management, Power Distance, Brand Recognition
 
 
 

Brand Relationship Quality

A lot of research has been done to consumers’ brand evaluations about brands by examining factors such as brand attitudes and perceived brand quality....
Usage (application): Branding, Brand Management, Brand Differentiation, Brand Relationship
 
 
 

Focus Points in City Branding

Although most people are used to products and services marketing, cities are increasingly being used as a marketing tool since the end of the twentiet...
Usage (application): City Branding, Regional Branding, Geographical Branding
 
 
 

Three Dimensions in How Global Brands are Evaluated by Consumers

Holt et al. (2004) researched how people evaluate and value global brands. They found out that 3 main characteristics are critical in the evaluation o...
Usage (application): Global Branding, Corporate Reputation, CSR, Globalization
 
 

Resurser - Varumärkes Identitetsprisma Premium
 

Nyheter

Varumärke Identitet
     
 

Nyheter

Varumärkespersonlighet Dimensionser
     
 

Videor

Varumärke Identitet
     
 

Videor

Varumärkespersonlighet Dimensionser
     
 

Presentationer

Varumärke Identitet
     
 

Presentationer

Varumärkespersonlighet Dimensionser
     
 

Mer

Varumärke Identitet
     
 

Mer

Varumärkespersonlighet Dimensionser
     

Jämför Varumärkesidentitets prisma /Brand Identity Prisma med:   Varumärkespersonlighet  |  Varumärkesvärdering  |  Företagets Anseendekvot


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  | Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 23-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.