Varumärkes Identitetsprisma (Kapferer)
(Kapferer)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Varumärkes Identitetsprisma (Kapferer)

En tydligt fördel av att använda en människa som en metafor för ett varumärke är att det blir mycket lättare, speciellt för icke-experter, att förstå och diskutera vad ett varumärke står för. Konsumenter uppfattar lätt varumärken som, om de har personlighetsdrag.

 

Vad är Varumärkesidentitets prisma? Beskrivning

Enligt Jean-Noël Kapferer, bör varumärkespersonlighet just vara bara en nyckelaspekt hos varumärkesidentiteten.

Jennifer Aaker förtjänar beröm för att ha revitaliserat den mänskliga metaforen för ett varumärke, men hon orsakar begreppsmässig förvirring, genom att applicera ett antal dimensioner av varumärkesidentiteten in i varumärkespersonligheten. Kapferer rekommenderar att revitalisera till den ursprungliga terminologin av varumärkesidentiteten som den mest förekommande varumärkeskildraren.


Ursprunget till Varumärkesidentitets prisma. Historia

För att förstå Kapferers modell är det nyttigt att läsa lite om den bakomliggande historian:

Redan år 1958, använde Martineau uttrycket "varumärkespersonlighet" för att se till de icke-materiella dimensionerna som gör en butik speciell: dess kännetecken.


På 60-talet och 70-talet fanns det ett växande missnöje med att likställa produkten och varumärket. Ett typisk exempel för det var benämningen "Unique Selling Proposition" eller USP från Rosser Reeves.


Året 1982, Séguela, VP för en reklambyrå som rekommenderade att alla varumärken beskrivs genom dessa tre aspekter:

  1. Fysiskt. Vad, produkten gör och hur väl den utförs?
  2. Karaktärer. Varumärkespersonlighetsaspekt.
  3. Stil. Operativa beståndsdelar för reklam och kommunikation.

Under den senare delen av 80-talet, introducerade Ted Bates benämningen "Unique Selling Personality". Som en följd av den berömda 'kopieringsstrategin' - det viktiga singel papperet som summerar reklamstrategin i relation till att kopiera - den blev utbredd och för att se ett nytt objekt som ska fyllas av kundnsvariga chefer: varumärkespersonligheter.


Motsvarigheten till att använda benämningen "personlighet" i psykologi, och på forskarsidan, varumärkesidentitetensramverk citerar alltid varumärkespersonligheten som en dimension  av varumärkesidentiteten - nämligen de karaktärer av mänsklig personlighet som kan tillskrivas till varumärket. Bland de andra dimensioner finns:

  • Varumärkets inre värden (den kulturella aspekten)
  • Varumärkets relations aspekt (dess stil i uppförandet, som ledande)
  • Varumärkets-reflekterande konsumentaspekt
  • Varumärkets fysiska aspekt  (dess materiella särskiljande karaktärer)

Bok: Jean-Noël Kapferer - The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining… -


Varumärkes Identitet Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (9 medlemmar)

Forum om Varumärkes Identitet  

De senaste ämnena om: Varumärkes Identitet.


Top-10 Naming Blunders For a Company, Product or Brand
Here's a list of errors you should avoid when choosing a name for your brand, product or company: 1. Using your family (...)
28
 
40 reaktioner
 
Functional and Emotional Benefits of Brands
It's time to build brands beyond their functionality.Every brand which has succeeded over time has provided two importan (...)
3
 
0 reaktioner
 
Brand Identity Strategy
Branding is the discipline of setting apart, distinguishing a company/product from the rest of the world, thereby establ (...)
3
 
0 reaktioner
 
Best Practices om Varumärkes Identitet

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 How to Apply the Kapferer Model to a Brand
How to apply the Kapferer model in a practical sense… How will it explain a product (tangible) or a service (intangible) (...)
14
 
1 reaktioner

 
🥈 How to Use the Brand Image for Recruiting Employees?
Dear all, I need some tips and literature on how you can use the brand image in the selection / recruitment process. I a (...)
5
 
0 reaktioner

 
🥉 Developing an Advertising Campaign
It is important to make a creative brief, a Kapferer model and a funnel for the development of an campaign. (...)
5
 
0 reaktioner

 
Significance of the Brand Identity for Advertising Campaigns
What is the significance / importance of Kapferer's model in the development of an advertising campaign? (...)
5
 
1 reaktioner

 
Experttips om Brand Identity (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Pitfalls of International / Global Brands

Brand Portfolio Management, Brand Valuation (...)
   
 
 
 

How to Build a Brand in China

Brand Development, China, Best Practices (...)
   
 
 
 

What are Attributes of Strong Brands?

Brand Management, Brand Valuation (...)
   
 
 
 

Characteristics of a Good Brand Identity Prism

Demands for Brand Identity Prism (...)
   
 
 
 

How to Divest 2nd Tier CPG Brands?

Brand Portfolio Management, Freeing up Resources for Main Brands, Brand Valuation (...)
   
 
 
 

Generic Traits of a Good Brand

Brand Management, Checklist (...)
   
 
 
 

Nationalism and Patriotism in Corporate Brand Communication Strategies

Corporate Branding, Corporate Reputation, Corporate Nationality, Corporate Patriotism, Corporate Nationalism (...)
   
 
 
 

Why are Brands Often So Similar? Understanding Brand Similarity/Parity

Branding, Brand Management, Brand Parity, Brand Similarity, Know Model, Brand Differentiation (...)
   
 
 
 

The Need for Brand Authenticity

Branding (...)
   
 
 
 

Generic Implementation Steps of a Global Brand

Global Brand Development, Best Practices (...)
   
 
 
 

The 22 Laws of Branding (Trout & Ries)

Branding, Brand Recognition (...)
   
 
 
 

Status Brands: The influence of Power-distance Beliefs

Branding, Brand Management, Power Distance, Brand Recognition (...)
   
 
 
 

Brand Relationship Quality

Branding, Brand Management, Brand Differentiation, Brand Relationship (...)
   
 
 
 

Focus Points in City Branding

City Branding, Regional Branding, Geographical Branding (...)
   
 
 
 

Three Dimensions in How Global Brands are Evaluated by Consumers

Global Branding, Corporate Reputation, CSR, Globalization (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Varumärkes Identitet

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Varumärkesidentitets prisma /Brand Identity Prisma med:   Varumärkespersonlighet  |  Varumärkesvärdering  |  Företagets Anseendekvot


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  | Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Varumärkes Identitet? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 29-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.