Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

154 itens • 819.461 visitas


Sammanfattning
Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)

Vad är Just-in-Time? Definition

Just-in-time pionjären var Taiichi Ohno ifrån Japan på Toyotas bilmonteringsfabrik under det tidiga 70-talet. Det är en tillverkningsorganisations filosofi.   JIT minskar kassation/förluster genom att leverera delarna just när monteringsprocessen behöver dem.  I centrum för JIT ligger kanban, ett japanskt ord för kort. Detta kanban kort överförs till lagret för att be om en standard uppsättning av delar som då och då har förbrukats i monterings/tillverkningsprocessen. JIT kräver precision, eftersom de rätta delarna måste anlända ”just-in-time” på rätt plats (till arbetsstationen på monteringsbandet). Den används i första hand för högvolyms upprepande flödestillverkningsprocesser.


Historia bakom Just-in-time

Historiskt så uppstod JIT-filosofin utifrån två andra skäl:

  1. Japanerna önskade att förbättra sin produktionkvalitet. Då japanska företag hade ett dåligt anseende så långt, som det berörde kvaliteten i tillverkningen och biltillverkning i synnerhet.
  2. Kaizen är också en japansk metod om ständig förbättring.

Just-in-time ramverket gällande lagret är en dålig ursäkt för dålig planering, stelhet, fel maskineri, kvalitetsproblem, etc.. Målet med JIT är att snabba upp kundresponsen medans man samtidigt minimerar lagret. Lager  hjälper till att reagera snabbt på förändrade kundbehov men kostar oundvikligen också pengar och ökar på det nödvändiga rörelsekapitalet.


 År 1990 så skrev James  Womack en bok som kallades ”The Machine That Changed The World” som introducerade terminologin ”Lean Manufacturing”. Också du kan stöta på uttrycket: ”Lean production”. Principerna bakom dessa angreppssätt skiljer sig inte väsentligen åt från de tekniker som utvecklades av Ohno på Toyota.


Uppmärksamhetsområden vid Just-in-time

Typiska uppmärksamhetsområden av JIT-genomföranden inkluderar:

  • Lager minskning.
  • Mer av mindre produktionstilldelningar och storleken på tillverkningsomgångarna.
  • Kvalitetskontroll.
  • Minskning av komplexitet och transparens.
  • Platt organisationsstruktur och delegering.
  • Minimering av kassation och spill.

Extern och utvidgad Just-in-time

I och med uppkomsten av Internet och Försörjningskedjans Planering-/Supply Chain Planerings programvara, har företag under tiden utvidgat Just-in-time tillverkningen till att omfattas även utanför företagets gränser. Genom att begära av deras leverantörer att leverera lagret till fabriken endast när den behövs för monteringen, gör att JIT tillverkning och att beställa, leveransprocesser ännu snabbare och mer flexibla och effektivare. På dettta sätt kan Integrerade Leverantörs Nätverk (Köparnätverk) eller elektroniska leveranskedjor bildas.


Särskild Intressegrupp SIG

Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (48 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin

 

Single Minute Exchange of Dies
Dear reader, I am currently working on a Single Minute Exchange of Dies (SMED) project in a beer production facility. To implement SMED, I need to determine the baseline on which processes are done n...
14
 
6 kommentarer
Combining JIT and Outsourcing
JIT and outsourcing go hand in hand. On one side it seems contradictory. JIT stands for producing and delivering to the customer what he wants when he wants. This is an extreme challenging condition....
13
 
2 kommentarer
How to Reduce the Vendor Risks with Just-in-Time ?
When we execute JIT, we normally require our vendor to prepare some stock to deliver fast. If there are design change requests, or other products updates, how to reduce vendor stock risk?...
9
 
1 kommentarer
Can Just-in-Time Work Without Kanban?
Just-in-Time is a basic philosophy or a paradigm. If you read about it, you still have no idea HOW to do it. Kanban however gives a practical way to achieve Just-in-Time. As Taiichi Ohno says:”Kanban...
8
 
Importance of Inventory Velocity
Why is inventory velocity so important in supply chain management?...
6
 
2 kommentarer
Experiences with Including Purchased Parts in Kanban
Taiichi Ohno was plant manager of a Toyota factory when he started experimenting with JIT, Kanban and other Lean tools. This is one of his stories: ‘ … we used Kanban in select areas only and the pur...
6
 
1 kommentarer
Sustainable Business Approach after Years of JIT
I had a very interesting conversation with someone who has become recently Chief Sustainability Officer of a top 10 pharma company (after years as global head of engineering there). He is using a Sus...
5
 
2 kommentarer
Just-in-time Needs Flexibility
Of course, Just-in-time needs a flexible manufacturing system. But actually, this flexibility has several aspects. For a proper functioning JIT-system, flexibility is required towards: * Changes in ...
5
 
1 kommentarer
Classification of Lean Tools
Can you briefly explain how to classify lean tools? I mean: different people seem to classify Lean tools in different ways, for example according to the 8 wastes. Who can give me another way to class...
5
 
1 kommentarer
Kanban and Procurement Planning
Does the Kanban or the pull system contradict with the procurement planning early in the project life cycle?...
5
 
2 kommentarer
The Impact of JIT on the Organization of Production Planning
JIT will have a strong impact on your organization of production planning. With JIT, a factory should operate in a company similar as the autonomic nervous system in the human body. For example the h...
5
 
1 kommentarer
List of Barriers to Just-in-Time | Barriers to JIT
Though JIT as a theoretical concept seems superb, there are practical barriers in getting this concept to work in reality and get JIT implemented properly. Let's create a complete a list of all those ...
4
 
4 kommentarer
JIT in Variable Marketplaces
In trying to implement a JIT system within my organisation. We are finding difficulties due to the random flows we are seeing. This random flow of products is making it hard to establish optimal stock...
4
 
5 kommentarer
Customer Support in Just in Time is Needed
I think for implementing Just-In-Time, the customer must support it with firm and better forecasting, co-operative and committed for inwarding supplies as per the issued schedules. Else we will get sa...
3
 
1 kommentarer
Information Velocity
Why is information velocity important in supply chain management?...
3
 
2 kommentarer
Poka Yoke - Explanation
Poka Yoke is a method that shapes the production process the way it gets almost impossible to make mistakes. Employees have to make improvements in the process and needs to come up with proposals on h...
3
 
1 kommentarer
Disadvantages of JIT
A lean system has no resilience. Integrating JIT as far as possible back up the supply line creates rigid connections between manufacturing units, leaving the entire system vulnerable to exogenous fa...
2
 
14 kommentarer
JIT is Playground for Big Companies
I think that JIT or zero inventory or any system aiming similar targets needs power to execute. There are three cushions against delivery time variability. 1. Stock 2. Extra capacity 3. Unhappy cus...
0
 
4 kommentarer
Intent of Just in Time
In my view, ultimately the intent of just in time is to minimise cost. Which must be understood very well and planning should be done accordingly. For example if a process takes changeover time of 4 h...
-1
 
4 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Definition of Just-in-time
JIT can be considered as: 1. A way of life 2. A philosophy of continuous improvement 3. A way to achieve manufacturing excellence by continually eliminating waste....
20
 
3 kommentarer

🥈 Assumptions of Just-in-time (JIT)
Assumptions for effective JIT: 1. It depends on the type of product a company is manufacturing. JIT works best in food (perishable) business, fashion but can also be applied in cars manufacturing lik...
16
 
6 kommentarer

🥉 The Principles of Lean
Lean works on certain principles: 1. Identify customer specific value (customer requirements); 2. Value stream mapping for the process (identify process); 3. Create flow (reduce cycle time); 4. El...
11
 
4 kommentarer

Lean Manufacturing Tools for Beginners
Could somebody tell me what are the most important lean tools and techniques that should be used in a company that are about to implement lean manufacturing for the first time? Why? Thank you for your...
8
 
10 kommentarer

Just-in-time: Problematic or Possible?
Just-in-time (JIT) has always been a troublesome part of the management of any supply chain. However, it is feasible if the parties have a better understanding of their respective roles and the value ...
7
 
5 kommentarer

Lean and JIT Manufacturing
Is there any difference between Lean and JIT Production?...
6
 
7 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Just-in-time (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Main Advantages of JIT?

Benefits of Just-in-time
Among the main causes for the success of Just-in-time are its capabilities to deal with certain major economic trends: ...

Lean Tools to Attack Waste

Waste Management, Waste Tools Overview
What lean tools you can use for every waste you can find at your company? Before you try to implement these lean tools ...

7 Things to Avoid in Just-in-Time

Just-in-Time Pitfalls
The seven zeros or seven areas of wastes in JIT / Lean Thinking are: - Zero Defects: To avoid delays due to defects -...

Use of Andon as Part of Just-in-time

Signaling Abnormalities
Just-in-time is a pull-system. That means that when the customer places his order, the machine starts rolling. Of cours...

The 8 Wastes of Lean Explained

Waste Management
T - Transport - Moving people, products & information I - Inventory - Storing parts, pieces, documentation ahead of req...

Standard Work in Just-in-Time

Just-in-Time
A just-in-time organization has to be capable to function 100% reliable when ‘pulled’ by the customer. To achieve this ...

Operation Management Issues and Focus Areas

Operations Management, JIT, Kaizen
According to Heizer and Render, there are 10 decision areas of Operation Management (each having typical issues): 1. Go...

How to Focus your Improvement Efforts?

Achieve More With Less, Kaizen, BPR, JIT, Lean, Value Chain
Very often organizations consider continuous improvement as committing on improvement efforts, and thus creating project...

Synonyms of Just-in-time (JIT)

Other Terms that are used to Indicate JIT
Instead of JIT, you may also find the following similar terms: - Continuous Flow Manufacturing (IBM) - Stockless Produ...

JIT II

JIT with supplier
The term JIT II has been applied as co-location and is a further step toward reducing unnecessary logistics times and co...

Obtaining a High Supplier Quality

Best Practice to Consider
W. Edward Deming, a well-known management consultant, strongly recommended Sole (Single) Sourcing as the only management...
Informationskällor

Olika informationskällor om Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Summary of Lean Manufacturing and Maintenance. History, Tools, PROs and CONs

Operational Excellence, Maximizing Efficiency
Detailed presentation about Lean Production, including the interesting origins of Lean Production in Toyota Motor Compan...

The Role of Value Chain Functions, Quality Management and Innovation in Competitive Advantage

Value Chain Management, Quality Management, Innovation, Operational Excellence
This presentation firstly presents the role of functional strategies and the value chain in the achievement of competiti...

Financial Consequences from Implementing Lean Manufacturing

JIT, TQM
In the last 30 years, many U.S. firms have adopted lean manufacturing strategies. Despite evidence of substantial variat...

Lean Production for a Green Environment

Lean Production, Lean Manufcaturing
Presentation about lean manufacturing and its relation with sustainable business. The presentation includes the followin...

Lean Assessment Tool

Lean / Six Sigma Assessment
Spreadsheet calculates current and future Lean and Six Sigma scores based on scoring in 28 criteria. Generates Lean Over...

Managing your Inventory: Quick Introduction to Just in Time, Stock Review and ABC Analysis

Basic Understanding of 3Inventory Management Techniques
This video gives a brief introduction to three popular Inventory Management Techniques: 1. JIT (Just in Time): Involve...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför med: Kaizen Filosofin  |  Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Vetenskapliga Management  |  Sex Sigma-metodologi  |  Värdekedjan Porter  |  Värdeflödeskartläggning  |  CPFR - Gemensam Planering, Beräkning och Påfyllnad  |  Traditionell Handel och Internet  |  Deltamodellen  |  Tredjepartslogistik (3PL)  |  RFID-technologi


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 2-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.