Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)

Vad är Just-in-Time? Definition

Just-in-time pionjären var Taiichi Ohno ifrån Japan på Toyotas bilmonteringsfabrik under det tidiga 70-talet. Det är en tillverkningsorganisations filosofi.   JIT minskar kassation/förluster genom att leverera delarna just när monteringsprocessen behöver dem.  I centrum för JIT ligger kanban, ett japanskt ord för kort. Detta kanban kort överförs till lagret för att be om en standard uppsättning av delar som då och då har förbrukats i monterings/tillverkningsprocessen. JIT kräver precision, eftersom de rätta delarna måste anlända ”just-in-time” på rätt plats (till arbetsstationen på monteringsbandet). Den används i första hand för högvolyms upprepande flödestillverkningsprocesser.


Historia bakom Just-in-time

Historiskt så uppstod JIT-filosofin utifrån två andra skäl:

  1. Japanerna önskade att förbättra sin produktionkvalitet. Då japanska företag hade ett dåligt anseende så långt, som det berörde kvaliteten i tillverkningen och biltillverkning i synnerhet.
  2. Kaizen är också en japansk metod om ständig förbättring.

Just-in-time ramverket gällande lagret är en dålig ursäkt för dålig planering, stelhet, fel maskineri, kvalitetsproblem, etc.. Målet med JIT är att snabba upp kundresponsen medans man samtidigt minimerar lagret. Lager  hjälper till att reagera snabbt på förändrade kundbehov men kostar oundvikligen också pengar och ökar på det nödvändiga rörelsekapitalet.


 År 1990 så skrev James  Womack en bok som kallades ”The Machine That Changed The World” som introducerade terminologin ”Lean Manufacturing”. Också du kan stöta på uttrycket: ”Lean production”. Principerna bakom dessa angreppssätt skiljer sig inte väsentligen åt från de tekniker som utvecklades av Ohno på Toyota.


Uppmärksamhetsområden vid Just-in-time

Typiska uppmärksamhetsområden av JIT-genomföranden inkluderar:

  • Lager minskning.
  • Mer av mindre produktionstilldelningar och storleken på tillverkningsomgångarna.
  • Kvalitetskontroll.
  • Minskning av komplexitet och transparens.
  • Platt organisationsstruktur och delegering.
  • Minimering av kassation och spill.

Extern och utvidgad Just-in-time

I och med uppkomsten av Internet och Försörjningskedjans Planering-/Supply Chain Planerings programvara, har företag under tiden utvidgat Just-in-time tillverkningen till att omfattas även utanför företagets gränser. Genom att begära av deras leverantörer att leverera lagret till fabriken endast när den behövs för monteringen, gör att JIT tillverkning och att beställa, leveransprocesser ännu snabbare och mer flexibla och effektivare. På dettta sätt kan Integrerade Leverantörs Nätverk (Köparnätverk) eller elektroniska leveranskedjor bildas.


Särskild Intressegrupp SIG

Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (49 medlemmar)

Forum  

Forum om Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin.


Single Minute Exchange of Dies
Dear reader, I am currently working on a Single Minute Exchange of Dies (SMED) project in a beer production facility. T (...)
13
 
6 reaktioner
 
List of Barriers to Just-in-Time | Barriers to JIT
Though JIT as a theoretical concept seems superb, there are practical barriers in getting this concept to work in realit (...)
4
 
4 reaktioner
 
Customer Support in Just in Time is Needed
I think for implementing Just-In-Time, the customer must support it with firm and better forecasting, co-operative and c (...)
3
 
1 reaktioner
 
Intent of Just in Time
In my view, ultimately the intent of just in time is to minimise cost. Which must be understood very well and planning s (...)
-1
 
4 reaktioner
 
Best Practices

Topprankade diskussionsämnen om Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Definition of Just-in-time
JIT can be considered as: 1. A way of life 2. A philosophy of continuous improvement 3. A way to achieve manufacturin (...)
20
 
3 reaktioner

 
🥈 Assumptions of Just-in-time (JIT)
Assumptions for effective JIT: 1. It depends on the type of product a company is manufacturing. JIT works best in food (...)
15
 
6 reaktioner

 
🥉 Combining JIT and Outsourcing
JIT and outsourcing go hand in hand. On one side it seems contradictory. JIT stands for producing and delivering to the (...)
13
 
2 reaktioner

 
The Principles of Lean
Lean works on certain principles: 1. Identify customer specific value (customer requirements); 2. Value stream mapping (...)
11
 
4 reaktioner

 
How to Reduce the Vendor Risks with Just-in-Time ?
When we execute JIT, we normally require our vendor to prepare some stock to deliver fast. If there are design change r (...)
9
 
1 reaktioner

 
Lean Manufacturing Tools for Beginners
Could somebody tell me what are the most important lean tools and techniques that should be used in a company that are a (...)
8
 
10 reaktioner

 
Can Just-in-Time Work Without Kanban?
Just-in-Time is a basic philosophy or a paradigm. If you read about it, you still have no idea HOW to do it. Kanban how (...)
8
 
0 reaktioner

 
Just-in-time: Problematic or Possible?
Just-in-time (JIT) has always been a troublesome part of the management of any supply chain. However, it is feasible if (...)
7
 
5 reaktioner

 
Importance of Inventory Velocity
Why is inventory velocity so important in supply chain management? (...)
6
 
2 reaktioner

 
Lean and JIT Manufacturing
Is there any difference between Lean and JIT Production? (...)
6
 
7 reaktioner

 
Experiences with Including Purchased Parts in Kanban
Taiichi Ohno was plant manager of a Toyota factory when he started experimenting with JIT, Kanban and other Lean tools. (...)
6
 
1 reaktioner

 
Sustainable Business Approach after Years of JIT
I had a very interesting conversation with someone who has become recently Chief Sustainability Officer of a top 10 phar (...)
5
 
2 reaktioner

 
Just-in-time Needs Flexibility
Of course, Just-in-time needs a flexible manufacturing system. But actually, this flexibility has several aspects. For (...)
5
 
1 reaktioner

 
Classification of Lean Tools
Can you briefly explain how to classify lean tools? I mean: different people seem to classify Lean tools in different w (...)
5
 
1 reaktioner

 
Kanban and Procurement Planning
Does the Kanban or the pull system contradict with the procurement planning early in the project life cycle? (...)
5
 
2 reaktioner

 
The Impact of JIT on the Organization of Production Planning
JIT will have a strong impact on your organization of production planning. With JIT, a factory should operate in a comp (...)
5
 
1 reaktioner

 
JIT in Variable Marketplaces
In trying to implement a JIT system within my organisation. We are finding difficulties due to the random flows we are s (...)
4
 
5 reaktioner

 
Information Velocity
Why is information velocity important in supply chain management? (...)
3
 
2 reaktioner

 
Poka Yoke - Explanation
Poka Yoke is a method that shapes the production process the way it gets almost impossible to make mistakes. Employees h (...)
3
 
1 reaktioner

 
Disadvantages of JIT
A lean system has no resilience. Integrating JIT as far as possible back up the supply line creates rigid connections b (...)
2
 
14 reaktioner

 
JIT is Playground for Big Companies
I think that JIT or zero inventory or any system aiming similar targets needs power to execute. There are three cushions (...)
0
 
4 reaktioner

 
Experttips

Avancerad insikt om Just-in-time (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Main Advantages of JIT?

Benefits of Just-in-time (...)
   
 
 
 

Lean Tools to Attack Waste

Waste Management, Waste Tools Overview (...)
   
 
 
 

7 Things to Avoid in Just-in-Time

Just-in-Time Pitfalls (...)
   
 
 
 

Use of Andon as Part of Just-in-time

Signaling Abnormalities (...)
   
 
 
 

The 8 Wastes of Lean Explained

Waste Management (...)
   
 
 
 

Standard Work in Just-in-Time

Just-in-Time (...)
   
 
 
 

Operation Management Issues and Focus Areas

Operations Management, JIT, Kaizen (...)
   
 
 
 

How to Focus your Improvement Efforts?

Achieve More With Less, Kaizen, BPR, JIT, Lean, Value Chain (...)
   
 
 
 

Synonyms of Just-in-time (JIT)

Other Terms that are used to Indicate JIT (...)
   
 
 
 

JIT II

JIT with supplier (...)
   
 
 
 

Obtaining a High Supplier Quality

Best Practice to Consider (...)
   
 
 
 
Informationskällor

Olika informationskällor om Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med: Kaizen Filosofin  |  Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Vetenskapliga Management  |  Sex Sigma-metodologi  |  Värdekedjan Porter  |  Värdeflödeskartläggning  |  CPFR - Gemensam Planering, Beräkning och Påfyllnad  |  Traditionell Handel och Internet  |  Deltamodellen  |  Tredjepartslogistik (3PL)  |  RFID-technologi


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 28-11-2020. Alla namn ™ av deras ägare.