Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)

Kunskapscenter

   

Försörjningskedjans planering/ Supply Chain Planning. Förklaring till Just-in-time filosofin av Taiichi Ohno. ('70)

Innehåll

Premium

Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)

Vad är Just-in-Time? Definition

Just-in-time pionjären var Taiichi Ohno ifrån Japan på Toyotas bilmonteringsfabrik under det tidiga 70-talet. Det är en tillverkningsorganisations filosofi.   JIT minskar kassation/förluster genom att leverera delarna just när monteringsprocessen behöver dem.  I centrum för JIT ligger kanban, ett japanskt ord för kort. Detta kanban kort överförs till lagret för att be om en standard uppsättning av delar som då och då har förbrukats i monterings/tillverkningsprocessen. JIT kräver precision, eftersom de rätta delarna måste anlända ”just-in-time” på rätt plats (till arbetsstationen på monteringsbandet). Den används i första hand för högvolyms upprepande flödestillverkningsprocesser.


Historia bakom Just-in-time

Historiskt så uppstod JIT-filosofin utifrån två andra skäl:

  1. Japanerna önskade att förbättra sin produktionkvalitet. Då japanska företag hade ett dåligt anseende så långt, som det berörde kvaliteten i tillverkningen och biltillverkning i synnerhet.
  2. Kaizen är också en japansk metod om ständig förbättring.

Just-in-time ramverket gällande lagret är en dålig ursäkt för dålig planering, stelhet, fel maskineri, kvalitetsproblem, etc.. Målet med JIT är att snabba upp kundresponsen medans man samtidigt minimerar lagret. Lager  hjälper till att reagera snabbt på förändrade kundbehov men kostar oundvikligen också pengar och ökar på det nödvändiga rörelsekapitalet.


 År 1990 så skrev James  Womack en bok som kallades ”The Machine That Changed The World” som introducerade terminologin ”Lean Manufacturing”. Också du kan stöta på uttrycket: ”Lean production”. Principerna bakom dessa angreppssätt skiljer sig inte väsentligen åt från de tekniker som utvecklades av Ohno på Toyota.


Uppmärksamhetsområden vid Just-in-time

Typiska uppmärksamhetsområden av JIT-genomföranden inkluderar:

  • Lager minskning.
  • Mer av mindre produktionstilldelningar och storleken på tillverkningsomgångarna.
  • Kvalitetskontroll.
  • Minskning av komplexitet och transparens.
  • Platt organisationsstruktur och delegering.
  • Minimering av kassation och spill.

Extern och utvidgad Just-in-time

I och med uppkomsten av Internet och Försörjningskedjans Planering-/Supply Chain Planerings programvara, har företag under tiden utvidgat Just-in-time tillverkningen till att omfattas även utanför företagets gränser. Genom att begära av deras leverantörer att leverera lagret till fabriken endast när den behövs för monteringen, gör att JIT tillverkning och att beställa, leveransprocesser ännu snabbare och mer flexibla och effektivare. På dettta sätt kan Integrerade Leverantörs Nätverk (Köparnätverk) eller elektroniska leveranskedjor bildas.


Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin Forumet
  List of Barriers to Just-in-Time | Barriers to JIT
Though JIT as a theoretical concept seems superb, ...
     
 
  Single Minute Exchange of Dies
Dear reader, I am currently working on a Single Mi...
     
 
  Customer Support in Just in Time is Needed
I think for implementing Just-In-Time, the custome...
     
 
  Can Just-in-Time Work Without Kanban?
Just-in-Time is a basic philosophy or a paradigm. ...
     
 
  The Principles of Lean
Lean works on certain principles:
1. Identify...
     
 
  Classification of Lean Tools
Can you briefly explain how to classify lean tools...
     
 
  Just-in-time Needs Flexibility
Of course, Just-in-time needs a flexible manufa...
     
 
  How to Reduce the Vendor Risks with Just-in-Time ?
When we execute JIT, we normally require our vendo...
     
 
  The Impact of JIT on the Organization of Production Planning
JIT will have a strong impact on your organization...
     
 
  Why is a Sustainable Business Approach Capable of Removing So Much Inefficiency after years of JIT?
I had a very interesting conversation with someone...
     
 
  Experiences with Including Purchased Parts in Kanban
Taiichi Ohno was plant manager of a Toyota ...
     
 
  Just-in-time: Problematic or Possible?
Just-in-time (JIT) has always been a troublesome p...
     
 
  Definition of Just-in-time
JIT can be considered as:
1. A way of life
     
 
  Poka Yoke - Explanation
Poka Yoke is a method that shapes the production p...
     
 
  Information Velocity
Why is information velocity important in supply ch...
     
 
  Importance of Inventory Velocity
Why is inventory velocity so important in supply c...
     
 
  Lean Manufacturing Tools for Beginners
Could somebody tell me what are the most important...
     
 
  JIT is Playground for Big Companies
I think that JIT or zero inventory or any system a...
     
 
  JIT in Variable Marketplaces
In trying to implement a JIT system within my orga...
     
 

Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin Premium
  Combining JIT and Outsourcing
JIT and outsourcing go hand in hand.
On one s...
     
 
  Assumptions of Just-in-time (JIT)
Assumptions for effective JIT:
1. It depends ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Just-in-time Premium
 

Main Advantages of JIT?Bli Medlem

Among the main causes for the success of Just-i...
Usage (application): Benefits of Just-in-time
 
 
 

Lean Tools to Attack WasteBli Medlem

What lean tools you can use for every waste you ca...
Usage (application): Waste Management, Waste Tools Overview
 
 
 

7 Things to Avoid in Just-in-TimeBli Medlem

The seven zeros or seven areas of wastes in JIT / ...
Usage (application): Just-in-Time Pitfalls
 
 
 

Use of Andon as Part of Just-in-timeBli Medlem

Just-in-time is a pull-system. That means t...
Usage (application): Signaling Abnormalities
 
 
 

The 8 Wastes of Lean ExplainedBli Medlem

T - Transport - Moving people, products & informat...
Usage (application): Waste Management
 
 
 

Standard Work in Just-in-TimeBli Medlem

A just-in-time organization has to be capab...
Usage (application): Just-in-Time
 
 
 

Operation Management Issues and Focus AreasBli Medlem

According to Heizer and Render, there are 10 de...
Usage (application): Operations Management, JIT, Kaizen
 
 
 

How to Focus your Improvement Efforts?Bli Medlem

Very often organizations consider continuous impro...
Usage (application): Achieve More With Less, Kaizen, BPR, JIT, Lean, Value Chain
 
 
 

Synonyms of Just-in-time (JIT)Bli Medlem

Instead of JIT, you may also find the following si...
Usage (application): Other Terms that are used to Indicate JIT
 
 
 

JIT IIBli Medlem

The term JIT II has been applied as co-location an...
Usage (application): JIT with supplier
 
 
 

Obtaining a High Supplier QualityBli Medlem

W. Edward Deming, a well-known management consulta...
Usage (application): Best Practice to Consider
 
 

Resurser - Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin Premium
 

Nyheter om Jit FilosofiBli Medlem


     
 

Nyheter om Tillverkning Just-in-timeBli Medlem


     
 

Videor om Jit FilosofiBli Medlem


     
 

Videor om Tillverkning Just-in-timeBli Medlem


     
 

Presentationer om Jit FilosofiBli Medlem


     
 

Presentationer om Tillverkning Just-in-timeBli Medlem


     
 

Mer om Jit FilosofiBli Medlem


     
 

Mer om Tillverkning Just-in-timeBli Medlem


     

Jämför med: Kaizen Filosofin  |  Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Vetenskapliga Management  |  Sex Sigma-metodologi  |  Värdekedjan Porter  |  Värdeflödeskartläggning  |  CPFR - Gemensam Planering, Beräkning och Påfyllnad  |  Traditionell Handel och Internet  |  Deltamodellen  |  Tredjepartslogistik (3PL)  |  RFID-technologi


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.