Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)

Kunskapscenter

Försörjningskedjans planering/ Supply Chain Planning. Förklaring till Just-in-time filosofin av Taiichi Ohno. ('70)


Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)

Vad är Just-in-Time? Definition

Just-in-time pionjären var Taiichi Ohno ifrån Japan på Toyotas bilmonteringsfabrik under det tidiga 70-talet. Det är en tillverkningsorganisations filosofi.   JIT minskar kassation/förluster genom att leverera delarna just när monteringsprocessen behöver dem.  I centrum för JIT ligger kanban, ett japanskt ord för kort. Detta kanban kort överförs till lagret för att be om en standard uppsättning av delar som då och då har förbrukats i monterings/tillverkningsprocessen. JIT kräver precision, eftersom de rätta delarna måste anlända ”just-in-time” på rätt plats (till arbetsstationen på monteringsbandet). Den används i första hand för högvolyms upprepande flödestillverkningsprocesser.


Historia bakom Just-in-time

Historiskt så uppstod JIT-filosofin utifrån två andra skäl:

  1. Japanerna önskade att förbättra sin produktionkvalitet. Då japanska företag hade ett dåligt anseende så långt, som det berörde kvaliteten i tillverkningen och biltillverkning i synnerhet.
  2. Kaizen är också en japansk metod om ständig förbättring.

Just-in-time ramverket gällande lagret är en dålig ursäkt för dålig planering, stelhet, fel maskineri, kvalitetsproblem, etc.. Målet med JIT är att snabba upp kundresponsen medans man samtidigt minimerar lagret. Lager  hjälper till att reagera snabbt på förändrade kundbehov men kostar oundvikligen också pengar och ökar på det nödvändiga rörelsekapitalet.


 År 1990 så skrev James  Womack en bok som kallades ”The Machine That Changed The World” som introducerade terminologin ”Lean Manufacturing”. Också du kan stöta på uttrycket: ”Lean production”. Principerna bakom dessa angreppssätt skiljer sig inte väsentligen åt från de tekniker som utvecklades av Ohno på Toyota.


Uppmärksamhetsområden vid Just-in-time

Typiska uppmärksamhetsområden av JIT-genomföranden inkluderar:

  • Lager minskning.
  • Mer av mindre produktionstilldelningar och storleken på tillverkningsomgångarna.
  • Kvalitetskontroll.
  • Minskning av komplexitet och transparens.
  • Platt organisationsstruktur och delegering.
  • Minimering av kassation och spill.

Extern och utvidgad Just-in-time

I och med uppkomsten av Internet och Försörjningskedjans Planering-/Supply Chain Planerings programvara, har företag under tiden utvidgat Just-in-time tillverkningen till att omfattas även utanför företagets gränser. Genom att begära av deras leverantörer att leverera lagret till fabriken endast när den behövs för monteringen, gör att JIT tillverkning och att beställa, leveransprocesser ännu snabbare och mer flexibla och effektivare. På dettta sätt kan Integrerade Leverantörs Nätverk (Köparnätverk) eller elektroniska leveranskedjor bildas.


Särskild Intressegrupp SIG - Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin


Särskild Intressegrupp SIG (49 medlemmar)


Forum - Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  How to Reduce the Vendor Risks with Just-in-Time ? (1 reaktioner)
When we execute JIT, we normally require our vendor to prepa...
 
 
 
 
  Can Just-in-Time Work Without Kanban?
Just-in-Time is a basic philosophy or a paradigm. If you rea...
 
 
 
 
  Importance of Inventory Velocity (2 reaktioner)
Why is inventory velocity so important in supply chain manag...
 
 
 
 
  Experiences with Including Purchased Parts in Kanban (1 reaktioner)
Taiichi Ohno was plant manager of a Toyota factory wh...
 
 
 
 
  Sustainable Business Approach after Years of JIT (2 reaktioner)
I had a very interesting conversation with someone who has b...
 
 
 
 
  Just-in-time Needs Flexibility (1 reaktioner)
Of course, Just-in-time needs a flexible manufacturing sy...
 
 
 
 
  Classification of Lean Tools (1 reaktioner)
Can you briefly explain how to classify lean tools? I mean:...
 
 
 
 
  Lean and JIT Manufacturing (7 reaktioner)
Is there any difference between Lean and JIT Production?...
 
 
 
 
  Kanban and Procurement Planning (2 reaktioner)
Does the Kanban or the pull system contradict with the procu...
 
 
 
 
  The Impact of JIT on the Organization of Production Planning (1 reaktioner)
JIT will have a strong impact on your organization of produc...
 
 
 
 
  List of Barriers to Just-in-Time | Barriers to JIT (4 reaktioner)
Though JIT as a theoretical concept seems superb, there are ...
 
 
 
 
  JIT in Variable Marketplaces (5 reaktioner)
In trying to implement a JIT system within my organisation. ...
 
 
 
 
  Customer Support in Just in Time is Needed (1 reaktioner)
I think for implementing Just-In-Time, the customer must sup...
 
 
 
 
  Information Velocity (2 reaktioner)
Why is information velocity important in supply chain manage...
 
 
 
 
  Poka Yoke - Explanation (1 reaktioner)
Poka Yoke is a method that shapes the production process the...
 
 
 
 
  Disadvantages of JIT (14 reaktioner)
A lean system has no resilience. Integrating JIT as ...
 
 
 
 
  JIT is Playground for Big Companies (4 reaktioner)
I think that JIT or zero inventory or any system aiming simi...
 
 
 
 
  Intent of Just in Time (4 reaktioner)
In my view, ultimately the intent of just in time is to mini...
 
 
 
 

Best Practices - Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Definition of Just-in-time (3 reaktioner)
JIT can be considered as: 1. A way of life 2. A philosophy...
 
 
 
 
  Assumptions of Just-in-time (JIT) (6 reaktioner)
Assumptions for effective JIT: 1. It depends on the type of...
 
 
 
 
  Single Minute Exchange of Dies (6 reaktioner)
Dear reader, I am currently working on a Single Minute Excha...
 
 
 
 
  Combining JIT and Outsourcing (2 reaktioner)
JIT and outsourcing go hand in hand. On one side it seems c...
 
 
 
 
  The Principles of Lean (4 reaktioner)
Lean works on certain principles: 1. Identify customer spec...
 
 
 
 
  Lean Manufacturing Tools for Beginners (10 reaktioner)
Could somebody tell me what are the most important lean tool...
 
 
 
 
  Just-in-time: Problematic or Possible? (5 reaktioner)
Just-in-time (JIT) has always been a troublesome part of the...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Just-in-time

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Main Advantages of JIT?

Benefits of Just-in-time...
 
 
 

Lean Tools to Attack Waste

Waste Management, Waste Tools Overview...
 
 
 

7 Things to Avoid in Just-in-Time

Just-in-Time Pitfalls...
 
 
 

Use of Andon as Part of Just-in-time

Signaling Abnormalities...
 
 
 

The 8 Wastes of Lean Explained

Waste Management...
 
 
 

Standard Work in Just-in-Time

Just-in-Time...
 
 
 

Operation Management Issues and Focus Areas

Operations Management, JIT, Kaizen...
 
 
 

How to Focus your Improvement Efforts?

Achieve More With Less, Kaizen, BPR, JIT, Lean, Value Chain...
 
 
 

Synonyms of Just-in-time (JIT)

Other Terms that are used to Indicate JIT...
 
 
 

JIT II

JIT with supplier...
 
 
 

Obtaining a High Supplier Quality

Best Practice to Consider...
 
 

Resurser - Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Jit Filosofi


     
 

Nyheter om Tillverkning Just-in-time


     
 

Videor om Jit Filosofi


     
 

Videor om Tillverkning Just-in-time


     
 

Presentationer om Jit Filosofi


     
 

Presentationer om Tillverkning Just-in-time


     
 

Mer om Jit Filosofi


     
 

Mer om Tillverkning Just-in-time


     

Jämför med: Kaizen Filosofin  |  Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Vetenskapliga Management  |  Sex Sigma-metodologi  |  Värdekedjan Porter  |  Värdeflödeskartläggning  |  CPFR - Gemensam Planering, Beräkning och Påfyllnad  |  Traditionell Handel och Internet  |  Deltamodellen  |  Tredjepartslogistik (3PL)  |  RFID-technologi


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 14-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.