Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)

Kunskapscenter

12manage is looking for
MBA students.

   

Försörjningskedjans planering/ Supply Chain Planning. Förklaring till Just-in-time filosofin av Taiichi Ohno. ('70)

Innehåll

Premium

Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)

Vad är Just-in-Time? Definition

Just-in-time pionjären var Taiichi Ohno ifrån Japan på Toyotas bilmonteringsfabrik under det tidiga 70-talet. Det är en tillverkningsorganisations filosofi.   JIT minskar kassation/förluster genom att leverera delarna just när monteringsprocessen behöver dem.  I centrum för JIT ligger kanban, ett japanskt ord för kort. Detta kanban kort överförs till lagret för att be om en standard uppsättning av delar som då och då har förbrukats i monterings/tillverkningsprocessen. JIT kräver precision, eftersom de rätta delarna måste anlända ”just-in-time” på rätt plats (till arbetsstationen på monteringsbandet). Den används i första hand för högvolyms upprepande flödestillverkningsprocesser.


Historia bakom Just-in-time

Historiskt så uppstod JIT-filosofin utifrån två andra skäl:

  1. Japanerna önskade att förbättra sin produktionkvalitet. Då japanska företag hade ett dåligt anseende så långt, som det berörde kvaliteten i tillverkningen och biltillverkning i synnerhet.
  2. Kaizen är också en japansk metod om ständig förbättring.

Just-in-time ramverket gällande lagret är en dålig ursäkt för dålig planering, stelhet, fel maskineri, kvalitetsproblem, etc.. Målet med JIT är att snabba upp kundresponsen medans man samtidigt minimerar lagret. Lager  hjälper till att reagera snabbt på förändrade kundbehov men kostar oundvikligen också pengar och ökar på det nödvändiga rörelsekapitalet.


 År 1990 så skrev James  Womack en bok som kallades ”The Machine That Changed The World” som introducerade terminologin ”Lean Manufacturing”. Också du kan stöta på uttrycket: ”Lean production”. Principerna bakom dessa angreppssätt skiljer sig inte väsentligen åt från de tekniker som utvecklades av Ohno på Toyota.


Uppmärksamhetsområden vid Just-in-time

Typiska uppmärksamhetsområden av JIT-genomföranden inkluderar:

  • Lager minskning.
  • Mer av mindre produktionstilldelningar och storleken på tillverkningsomgångarna.
  • Kvalitetskontroll.
  • Minskning av komplexitet och transparens.
  • Platt organisationsstruktur och delegering.
  • Minimering av kassation och spill.

Extern och utvidgad Just-in-time

I och med uppkomsten av Internet och Försörjningskedjans Planering-/Supply Chain Planerings programvara, har företag under tiden utvidgat Just-in-time tillverkningen till att omfattas även utanför företagets gränser. Genom att begära av deras leverantörer att leverera lagret till fabriken endast när den behövs för monteringen, gör att JIT tillverkning och att beställa, leveransprocesser ännu snabbare och mer flexibla och effektivare. På dettta sätt kan Integrerade Leverantörs Nätverk (Köparnätverk) eller elektroniska leveranskedjor bildas.


Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (58 medlemmar)


Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin Forumet  

Nya ämnen

  Single Minute Exchange of Dies
Dear reader, I am currently working on a Single Minute Exchange of Dies (SMED) project in a beer production facility.
To implement SMED, I need t...
     
 
  The Principles of Lean
Lean works on certain principles:
1. Identify customer specific value (customer requirements);
2. Value stream mapping for the process (iden...
     
 
  Lean Manufacturing Tools for Beginners
Could somebody tell me what are the most important lean tools and techniques that should be used in a company that are about to implement lean manufac...
     
 
  How to Reduce the Vendor Risks with Just-in-Time ?
When we execute JIT, we normally require our vendor to prepare some stock to deliver fast.
If there are design change requests, or other products...
     
 
  Just-in-time: Problematic or Possible?
Just-in-time (JIT) has always been a troublesome part of the management of any supply chain. However, it is feasible if the parties have a better unde...
     
 
  Can Just-in-Time Work Without Kanban?
Just-in-Time is a basic philosophy or a paradigm. If you read about it, you still have no idea HOW to do it.

Kanban however gives a pr...
     
 
  Importance of Inventory Velocity
Why is inventory velocity so important in supply chain management?...
     
 
  Experiences with Including Purchased Parts in Kanban
Taiichi Ohno was plant manager of a Toyota factory when he started experimenting with JIT, Kanban and other Lean tools. This is one of his stor...
     
 
  The Impact of JIT on the Organization of Production Planning
JIT will have a strong impact on your organization of production planning.
With JIT, a factory should operate in a company similar as the autonom...
     
 
  Lean and JIT Manufacturing
Is there any difference between Lean and JIT Production?...
     
 
  Classification of Lean Tools
Can you briefly explain how to classify lean tools?
I mean: different people seem to classify Lean tools in different ways, for example
     
 
  Kanban and Procurement Planning
Does the Kanban or the pull system contradict with the procurement planning early in the project life cycle?...
     
 
  Just-in-time Needs Flexibility
Of course, Just-in-time needs a flexible manufacturing system.
But actually, this flexibility has several aspects. For a proper functionin...
     
 
  List of Barriers to Just-in-Time | Barriers to JIT
Though JIT as a theoretical concept seems superb, there are practical barriers in getting this concept to work in reality and get JIT implemented prop...
     
 
  JIT in Variable Marketplaces
In trying to implement a JIT system within my organisation. We are finding difficulties due to the random flows we are seeing. This random flow of pro...
     
 
  Information Velocity
Why is information velocity important in supply chain management?...
     
 
  Poka Yoke - Explanation
Poka Yoke is a method that shapes the production process the way it gets almost impossible to make mistakes. Employees have to make improvements in th...
     
 
  Why is a Sustainable Business Approach Capable of Removing So Much Inefficiency after years of JIT?
I had a very interesting conversation with someone who has become recently Chief Sustainability Officer of a top 10 pharma company (after years...
     
 
  Disadvantages of JIT
A lean system has no resilience. Integrating JIT as far as possible back up the supply line creates rigid connections between manufacturing un...
     
 
  JIT is Playground for Big Companies
I think that JIT or zero inventory or any system aiming similar targets needs power to execute. There are three cushions against delivery time vari...
     
 
  Customer Support in Just in Time is Needed
I think for implementing Just-In-Time, the customer must support it with firm and better forecasting, co-operative and committed for inwarding ...
     
 
  Intent of Just in Time
In my view, ultimately the intent of just in time is to minimise cost. Which must be understood very well and planning should be done accordingly. For...
     
 

Best Practices - Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin
  Definition of Just-in-time
JIT can be considered as:
1. A way of life
2. A philosophy of continuous improvement
3. A way to achieve manufacturing excellence by co...
     
 
  Assumptions of Just-in-time (JIT)
Assumptions for effective JIT:
1. It depends on the type of product a company is manufacturing. JIT works best in food (perishable) business, fas...
     
 
  Combining JIT and Outsourcing
JIT and outsourcing go hand in hand.
On one side it seems contradictory. JIT stands for producing and delivering to the customer what he wants wh...
     
 

Expert Tips (ENG) - Just-in-time
 

Main Advantages of JIT?

 
 
 

Lean Tools to Attack Waste

 
 
 

7 Things to Avoid in Just-in-Time

 
 
 

Use of Andon as Part of Just-in-time

 
 
 

The 8 Wastes of Lean Explained

 
 
 

Standard Work in Just-in-Time

 
 
 

Operation Management Issues and Focus Areas

 
 
 

How to Focus your Improvement Efforts?

 
 
 

Synonyms of Just-in-time (JIT)

 
 
 

JIT II

 
 
 

Obtaining a High Supplier Quality

 
 

Resurser - Just-in-time Filosofin | JIT Filosofin
 

Nyheter om Jit Filosofi


     
 

Nyheter om Tillverkning Just-in-time


     
 

Videor om Jit Filosofi


     
 

Videor om Tillverkning Just-in-time


     
 

Presentationer om Jit Filosofi


     
 

Presentationer om Tillverkning Just-in-time


     
 

Mer om Jit Filosofi


     
 

Mer om Tillverkning Just-in-time


     

Jämför med: Kaizen Filosofin  |  Demings Cykler (PDSA / PDCA)  |  Vetenskapliga Management  |  Sex Sigma-metodologi  |  Värdekedjan Porter  |  Värdeflödeskartläggning  |  CPFR - Gemensam Planering, Beräkning och Påfyllnad  |  Traditionell Handel och Internet  |  Deltamodellen  |  Tredjepartslogistik (3PL)  |  RFID-technologi


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 20-1-2019. Alla namn ™ av deras ägare.