Värdemappning
(Jack)

Kunskapscenter

   

Andra generationens Resultatledning. Förklaring till Värdemappning (Value Mapping) av Andrew Jack. (2001)

Innehåll

Premium

Värdemapp Värdemappningsmetoden av Andrew Jack är andra generationens Resultatledningsmodell som försöker att undvika några av de svagheter som finns i de existerande ramverken.


 

Resultatledning

Som ett resultat av resultatmätnings revolutionen har många organisationer ett talrikt antal av mått för prestation. Emellertid ofta med betydande svagheter på vilket sätt som dessa mått identifierades, integrerades, kommunicerades och agerades utifrån.


Första generationens resultatmätningsramverk har delvis bidraget till detta eftersom ingen av angreppssätten vänder sig till hela raden av de kriterier som är viktiga för framgång med resultatmätning. Användare av dessa ramverk har ofta blivit bundna till deras modell, och de har förlorat siktet för de mått som är viktigast för organisationen och de associerade nyckelpersonerna.


 

Värdemappning (Jack)

Formulerat i värdespråk och använder visuell bildmässig kartläggning för att integrera, och att representera de mest användbara resultatmåtten, Värdemappning kan hjälpa ledningen och anställda till att återkoppla med resultatmätning och resultatledning.


Värdemappning identifierar de viktigaste nyckelpersonsbehoven och använder dessa till mäta värderesultat så väl som att utveckla en inbyggd strategi. Dessutom Värdemappningsapproachen lägger stor betoning på den effektfulla kommunikationen av aktiviteter och tillgångar som skapar värde, värdedrivfaktorna och mätningen av deras resultat.


Det finns ett viktigt behov i organisationer, offentliga och privata, att kunna rapportera mer effektivt ikring värdeskapandet till deras nyckelpersoner/intressenter. Värdemappning är en approach som kan hjälpa till att strukturera rapporteringen av värde. För alla personer som är berörda kring framgången hos organisationen.


Värdemappning Forumet
  R&D Value Mapping (RVM)
Another form of value mapping can be found in the ...
     
 
  Updating Value Map is Necessary
This model is great at identifying areas that a co...
     
 
  Exemple of Value Mapping
Could someone share an example of applying this to...
     
 

Värdemappning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Värdemappning Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Värdemappning Premium

Expert Tips (ENG) - Value Mapping Premium
 

Advantages of Value MapsBli Medlem

Some advantages of Value Maps:
- Valu...
Usage (application): Performance Management
 
 

Resurser - Värdemappning Premium
 

Nyheter om Värdemappning JackBli Medlem


     
 

Nyheter om Värdemappning ResultatBli Medlem


     
 

Videor om Värdemappning JackBli Medlem


     
 

Videor om Värdemappning ResultatBli Medlem


     
 

Presentationer om Värdemappning JackBli Medlem


     
 

Presentationer om Värdemappning ResultatBli Medlem


     
 

Mer om Värdemappning JackBli Medlem


     
 

Mer om Värdemappning ResultatBli Medlem


     

Jämför Värdemappning med: Resultatledning   |  Värdebaserad Styrning  |  EFQM-modell  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  EVA  |  Resultat Prisma (Performance Prism)


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.