Inclusive Value Measurement IVM (Omfattande Värdemätning)
(M'Pherson)

Kunskapscenter

   

Värdera immateriella tillgångar. Förklaring av Omfattande Värdemätning (OVM) / Inclusive Value Measurement (IVM) av M'Pherson. IVM.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

IVM Omfattande Värdemätning ”IVM” är en förkortning av Inclusive Value Measurement. IVM är innovativ i att omfatta värdeströmmar utöver de finansiella. Omfattande Värdemätningsmetodologin (från Prof. Philip M'Pherson) är i grunden en regelbaserad matematisk modell av en multidimensionell human-värdering och fri från subjektivitet som kan passas in på flera olika användningsområden i företag, offentlig sektor och utvecklingsarbete.


Detta tillåter den Omfattandevärdemätningen att tillhandahålla ett sätt att styra och att integrera olika källor som skapar värde.   Med den Omfattande värdemätningen, kan alla aspekter av värde mätas, kombinerat, integrerat och styrd, inklusive immateriella tillgångar och processer - på ett sätt som är effektivt och pålitligt. OVM kan användas till:

 • Att optimera värdet av investerade medel för företag, tjänster och projekt.

 • Styra Kostnad nyttoanalys (Cost Benefit Analysis) och livscykelns kostnadseffektivitetsdesign projekten.

 • Att på ett bra sätt kunna redogöra för immateriellt värde, liksom: intellektuellt kapital, anseende, rykte och information.

 • Att upprätta den monetära motsvarigheten av värdebidragen från immateriella tillgångar.

 • Att erbjuda en modelleringsmiljö för strategiskt beslutsfattande och komplexitet i ledningsfrågor.

 • Att genomföra och visualisera komplexa avväganden mellan kostnader och nytta.

 • Att tjäna som ett giltigt mätinstrument för företagets värde.


Omfattande Värdemätning Forumet
  Quotes on the Value of Intangibles. Quotations
Hi, do you know of a remarkable, humorous quote by...
     
 

Omfattande Värdemätning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Omfattande Värdemätning Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Omfattande Värdemätning Premium

Expert Tips (ENG) - Inclusive Value Measurement Premium

Resurser - Omfattande Värdemätning Premium
 

Nyheter om Ivm Värde


     
 

Nyheter om Omfattande Värdemätning M'pherson


     
 

Videor om Ivm Värde


     
 

Videor om Omfattande Värdemätning M'pherson


     
 

Presentationer om Ivm Värde


     
 

Presentationer om Omfattande Värdemätning M'pherson


     
 

Mer om Ivm Värde


     
 

Mer om Omfattande Värdemätning M'pherson


     

Jämför Omfattande värdemätning med: Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Skandia Navigator Edvinsson  |  IAM  |  Värdebaserad Styrning  |  Värdestyrning  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  CFROI Cash Flow Return on Investment (Kassamässig Avkastning baserad på kassaflöden)


Retur till Management Start: Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2018 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-1-2018. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.