Inclusive Value Measurement IVM (Omfattande Värdemätning)
(M'Pherson)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

8 itens • 144.290 visitas


Sammanfattning

IVM Omfattande Värdemätning ”IVM” är en förkortning av Inclusive Value Measurement. IVM är innovativ i att omfatta värdeströmmar utöver de finansiella. Omfattande Värdemätningsmetodologin (från Prof. Philip M'Pherson) är i grunden en regelbaserad matematisk modell av en multidimensionell human-värdering och fri från subjektivitet som kan passas in på flera olika användningsområden i företag, offentlig sektor och utvecklingsarbete.


Detta tillåter den Omfattandevärdemätningen att tillhandahålla ett sätt att styra och att integrera olika källor som skapar värde.   Med den Omfattande värdemätningen, kan alla aspekter av värde mätas, kombinerat, integrerat och styrd, inklusive immateriella tillgångar och processer - på ett sätt som är effektivt och pålitligt. OVM kan användas till:

  • Att optimera värdet av investerade medel för företag, tjänster och projekt.

  • Styra Kostnad nyttoanalys (Cost Benefit Analysis) och livscykelns kostnadseffektivitetsdesign projekten.

  • Att på ett bra sätt kunna redogöra för immateriellt värde, liksom: intellektuellt kapital, anseende, rykte och information.

  • Att upprätta den monetära motsvarigheten av värdebidragen från immateriella tillgångar.

  • Att erbjuda en modelleringsmiljö för strategiskt beslutsfattande och komplexitet i ledningsfrågor.

  • Att genomföra och visualisera komplexa avväganden mellan kostnader och nytta.

  • Att tjäna som ett giltigt mätinstrument för företagets värde.


Särskild Intressegrupp SIG

Omfattande Värdemätning Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG

Forum

Forumdiskussioner om Omfattande Värdemätning. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Omfattande Värdemätning

 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Omfattande Värdemätning. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Inclusive Value Measurement (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Omfattande Värdemätning. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Management Accounting of Intangible Assets

Intangible Assets, Intellectual Capital Measurement
This presentation provides information about intangible assets and the effective management/accounting of these assets. ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Omfattande Värdemätning.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Omfattande värdemätning med: Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Skandia Navigator Edvinsson  |  IAM  |  Värdebaserad Styrning  |  Värdestyrning  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  CFROI Cash Flow Return on Investment (Kassamässig Avkastning baserad på kassaflöden)


Retur till Management Start: Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Omfattande Värdemätning? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 29-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.