Inclusive Value Measurement IVM (Omfattande Värdemätning)
(M'Pherson)

Kunskapscenter

Värdera immateriella tillgångar. Förklaring av Omfattande Värdemätning (OVM) / Inclusive Value Measurement (IVM) av M'Pherson. IVM.


IVM Omfattande Värdemätning ”IVM” är en förkortning av Inclusive Value Measurement. IVM är innovativ i att omfatta värdeströmmar utöver de finansiella. Omfattande Värdemätningsmetodologin (från Prof. Philip M'Pherson) är i grunden en regelbaserad matematisk modell av en multidimensionell human-värdering och fri från subjektivitet som kan passas in på flera olika användningsområden i företag, offentlig sektor och utvecklingsarbete.


Detta tillåter den Omfattandevärdemätningen att tillhandahålla ett sätt att styra och att integrera olika källor som skapar värde.   Med den Omfattande värdemätningen, kan alla aspekter av värde mätas, kombinerat, integrerat och styrd, inklusive immateriella tillgångar och processer - på ett sätt som är effektivt och pålitligt. OVM kan användas till:

  • Att optimera värdet av investerade medel för företag, tjänster och projekt.

  • Styra Kostnad nyttoanalys (Cost Benefit Analysis) och livscykelns kostnadseffektivitetsdesign projekten.

  • Att på ett bra sätt kunna redogöra för immateriellt värde, liksom: intellektuellt kapital, anseende, rykte och information.

  • Att upprätta den monetära motsvarigheten av värdebidragen från immateriella tillgångar.

  • Att erbjuda en modelleringsmiljö för strategiskt beslutsfattande och komplexitet i ledningsfrågor.

  • Att genomföra och visualisera komplexa avväganden mellan kostnader och nytta.

  • Att tjäna som ett giltigt mätinstrument för företagets värde.


Särskild Intressegrupp SIG - Omfattande Värdemätning


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Forum - Omfattande Värdemätning  

Diskussioner om Omfattande Värdemätning.
Best Practices - Omfattande Värdemätning

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.Expert Tips (ENG) - Inclusive Value Measurement

Här hittar du råd från experter.Resurser - Omfattande Värdemätning

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.Jämför Omfattande värdemätning med: Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Skandia Navigator Edvinsson  |  IAM  |  Värdebaserad Styrning  |  Värdestyrning  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  CFROI Cash Flow Return on Investment (Kassamässig Avkastning baserad på kassaflöden)


Retur till Management Start: Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 10-12-2019. Alla namn ™ av deras ägare.