Internränta

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

40 itens • 723.217 visitas


Sammanfattning

Vad är Internränta? Definition

Internränta (IRR) är kalkylräntan som levererar en avkastningsvärde av nolla för en serie av framtida betalningsflöden. Det är en approach för Discounted Cash Flow (Diskonterat kassaflöde) (Diskonterat Kassaflöde) till värderingen och investeran. Som är Avkastningsvärde. IRR och NPV är van vid avgör brett vilka investeringar bör företa sig, och vilka investeringar som ska inte åstadkommas.
 

Skillnad av IRR och NPV

Den större skillnaden är, att medansen Net Present Value uttrycks i monetära enheter (Euro eller dollar for example), IRR är den verkliga ränteintäkten som förväntas från en investering som procentuellt uttrycks. 


Internränta är baksidasidan av avkastningsvärde och baseras på de samma principerna och de samma beräkningarna. NPV visar att värdet av en strömma av framtida betalningsflöden som tillbaka avfärdas till nuläget av någon procentsats som representerar den önskade minimien, klassa av avkastning, ofta ditt företags avkastningsränta. IRR, beräknar å ena sidan en break-even(nollpunkt) klassar av avkastning. Den visar kalkylräntan som en investering orsakar nedanför ett positiv NPV (och bör åstadkommas). Och ovanför vilket en investering orsakar en negation NPV (och bör undvikas). Den s jämvikt kalkylränta, klassa på som värdet av kontant utflöden vara lika bra som värdet av kassainflöden.
 

Många personer finner procentsatserna av IRR som är lättare att förstå än avkastningsvärde. Another gynnar från IRR är att det kan beräknas utan måste bedömningen (den absolut) avkastningsräntan.


IRR-approachen

När IRR användas, den vanliga approachen är att välja projekten vars IRR överskrider avkastningsräntan (den ofta kalla häcken klassar, när den användas i IRR-sammanhang). Detta kan verka enkla, och enkelt sikta först. However en major missgynnar av att använda, Internränta i stället för Net Present Value är att, om chefer fokuserar på maximerande IRR och inte NPV, det finns ett betydande riskerar i företag, var avkastningen på investering är mer stort, än den vägda genomsnittlig Avkastningsränta, Kalkylränta, Kapitalkostnader (WACC (VÄGD GENOMSSNITTLIG KAPITALKOSTNAD)): det chefer kommer att för att inte investera i projekt, som förväntas att intjäna mer än WACC (VÄGD GENOMSSNITTLIG KAPITALKOSTNAD), men mindre än avkastningen på existerande tillgångar. IRR är en verkliga indikering av ett projekt årsbokavkastning av investeringen, när endast projekt genererar inget interimsbetalningsflöden - eller när de interimsinvesteringar kan investeras på den aktuella IRR.


Syftet till värdeorienterat chef bör vara att investera i något projekt som har ett positiv NPV! Om IRR-användning är oundviklig, därefter chefer är klokt att använda såkallad ändrad IRR (vilken, medanser att inte göra perfekt, tillåter åtminstone till uppsättningen den som mer realistiska interimsåterinvesteringen klassar), och dessutom att få en nära titta på interimskassaflöden, om speciellt de är tendentiösa till början till projektperiod (distorsionen är större därefter).


Med andra ord: syftet bör inte vara att maximera Internränta, men att maximera avkastningsvärde.


Bok: Aswath Damodaran - Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value.

Bok: James R. Hitchner - Financial Valuation: Applications and Models

Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide


Särskild Intressegrupp SIG

Internränta Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Diskussioner

Forum om Internränta.


 

Flat Rate versus Internal Rate of Return (IRR)
In Financial Budgeting & Planning, what is Internal Rate of Return and the difference between Flat Rate and IRR?...
14
 
Calculating the Rate of Return
A leading broker has advertised money multiplier certificates that will triple your money in 9 years. If you buy one for...
11
 
2 kommentarer
Internal Rate of Return and Real Estate
As an example if an owner puts up $7,500,000 equity to buy an office building. After 10 years it threw of $7,000,000 of ...
8
 
1 kommentarer
TVM versus Internal Rate of Return (IRR)
I seem to get different return or interest rates when using TVM vs and IRR scenario. The scenario is putting $250 into ...
8
 
Internal Rate of Return (IRR) Based KPIs
Given that IRR and NPV methods are about making decisions about the future based on expected cash flows I'm not sure tha...
5
 
Internal Rate of Return (IRR) in Real Value?
How to calculate IRR when cash flows are in real value?? Can IRR be calculated in real value?? How can the rate be chang...
5
 
Advantages of Internal Rate of Return (IRR) Method
What are the main advantages of using Internal Rate of Return for an investment proposal?...
4
 

Best Practices

Topprankade ämnen om Internränta. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Internal Rate of Return (IRR) versus ROE versus ROA
How can we explain that IRR is different from Return on Equity and Return on Asset?...
77
 
1 kommentarer

Internal Rate of Return (IRR) Formula
Who can supply the exact mathematical formula of internal rate of return? - thanks.....
28
 
2 kommentarer

Calculating Internal Rate of Return
A project has an initial outlay of $4000. It has a single payoff at the end of year 4 of $6996.46.
What is the inte...
21
 
2 kommentarer

Weaknesses of Internal Rate of Return (IRR)
The primary weaknesses of this method are:
- IIR sometimes requires unrealistic assumptions about reinvestment of f...
5
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Internal Rate of Return (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Sensitivity Analysis

Define Minimum or Maximum Margins of the IRR
A sensitivity analysis is very helpful to define minimum or maximum margins of the IRR. A series of sensitivity analys...
Informationskällor

Olika informationskällor om Internränta. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Why Managers prefer IRR

Capital Budgeting
Finance textbooks recommend the use of Net Present Value (NPV) as the evaluation tool for Capital Budgeting. Yet surveys...

Analyzing Financial Feasibility

Financial Feasibility Analysis, Project Selection, ROI, NPV, IRR
Presentation about Feasibility Studies in the Financial Area. The presentation includes the following sections: 1. Fina...

Capital Budgeting

Calculate NPV, IRR, ROC
Basic capital budgeting analysis for a project. Compute NPV, IRR and ROI. Spreadsheet by Aswath Damodaran....

IRR or NPV?

Investment Appraisal
Two of the most important criteria for choosing between capital investment projects are net present value (NPV) and inte...

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Internränta.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför med: Net Present Value


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |   Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Internränta? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 24-5-2022. Alla namn ™ av deras ägare.