De Competentie Baseline van IPMA
(ICB)

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

De projectmanagement certificatiemethodologie voor projectmanagers van de International Project Management Association (IPMA). Verklaring van de IPMA Competentie Baseline van Caupin, Knoepfel, Morris en Pannenbäcker. ('99)

Bijgedragen door: Jean-Michel DE JAEGER

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

De Competentie Baseline van IPMAWat is de Competentie Baseline van IPMA? Beschrijving

Tegenwoordig wordt projectmanagement over de hele wereld gebruikt door zowel grote bedrijven, overheden, als kleinere organisaties, teneinde te voldoen aan de wensen van hun klanten of constituenten om zowel te standaardiseren als de basistaken te reduceren die nodig zijn om een project op de meest effectieve en efficiënte manier te voltooien.

Om deze doelstelling te bereiken, is de Competentie Baseline van IPMA een methodologie die kan worden gebruikt om de noodzakelijke capaciteiten van projectmanagers te evalueren en te certificeren in 4 gecertificeerde niveaus:

 • IPMA Niveau A: Gecertificeerd Projecten Directeur
 • IPMA Niveau B: Gecertificeerd Senior Projectmanager
 • IPMA Niveau C: Gecertificeerd Projectmanager
 • IPMA Niveau D: Gecertificeerd Junior Projectmanager

Om de algemene bekwaamheid te beoordelen, wordt een beschrijvend document gebruikt: de De Competentie Baseline van IPMA. De laatste versie van ICB, versie 3, werd gelanceerd in 2006.

Het model van ICB bevat een reeks van 7 bekwaamheden met 60 elementen:

 1. Grondbeginselen van Projectmanagement: 1) Projecten en Projectmanagement. 2) Projectmanagement implementatie. 3) Managen d.m.v. een Project. 4) Systeembenadering en Integratie. 5) Context van het Project. 6) Fasen en Levenscyclus van het Project. 7) Ontwikkeling van het Project en Waardebepaling. 8) Doelstellingen en Strategieën van het Project. 9) Project Succes- en Mislukkingcriteria. 10) Opstarten van het Project. 11) Afsluiten van het Project.
 2. Methodes en Technieken: 12) Structuren van het Project. 13) Inhoud, Werkingsgebied. 14) de Plannings van de Tijd. 15) Middelen. 16) Kosten en Financiën van het Project. 17) Configuraties en Veranderingen. 18) Risico's van het Project. 19) Prestatiemeting. 20) Controleren van het Project. 21) Informatie, Documentatie, Rapportage.
 3. Organisatorische Bekwaamheid: 22) Projectorganisatie. 27) Inkoop, Contracten. 30) Standaards en Regels. 31) Oplossen van Problemen. 32) Onderhandelingen, Vergaderingen. 33) Permanente Organisatie. 34) Bedrijfsprocessen. 35) Persoonlijke Ontwikkeling. 36) Organisatorisch Leren.
 4. Sociale Bekwaamheid: 23) Teamwork. 24) Leiderschap. 25) Communicatie. 26) Conflict en Crisissen.
 5. Algemeen Management: 28) Kwaliteit van het Project. 29) Informatiesysteem van het Project. 37) Management van Verandering. 38) Marketing, Productmanagement. 39) Systeemmanagement. 40) Veiligheid, Gezondheid, Omgeving. 41) Wettelijke Aspecten. 42) Financiën en Boekhouding.
 6. Persoonlijke Attitudes: 43) Bekwaamheid om te Communiceren. 44) Bekwaamheid tot Motivatie (initiatief, betrokkenheid, enthousiasme). 45) Bekwaamheid om Relaties aan te gaan (openheid). 46) Bekwaamheid tot Appreciatie van Waarde. 47) Bekwaamheid tot Onderhandelen (conflict het oplossen, argumentatiecultuur, billijkheid). 48) Bekwaamheid tot het Vinden van Oplossingen (holistisch denken). 49) Bekwaamheid tot Loyaliteit (solidariteit, bereidheid om te helpen). 50) Bekwaamheid tot Leiderschap.
 7. Algemene Indruk: 51) Logica. 52) Gestructureerde Denkwijze. 53) Ontbreken van Fouten. 54) Duidelijkheid. 55) Gezond Verstand. 56) Transparantie. 57) Overzicht. 58) Evenwichtig oordeel. 59) Horizon van Ervaring. 60) Handigheid.

De rangschikking voor ieder element gaat van Laag, naar Middelmatig tot Hoog.

De taxonomie, Standaarden en Richtlijnen, en de Referenties completeren het ICB beoordelingssysteem.
 

Oorsprong van de Competentie Baseline van IPMA. Geschiedenis

IPMA werd in 1965 gelanceerd in Zwitserland onder de naam INTERNET (tot 1994) door een Europese groep Projectmanagers. Het eerste congres was in 1967 in Wenen (Oostenrijk) met vertegenwoordigers uit 30 landen. De belangrijkste bijdragers aan het Europese ICB model waren Gilles Caupin uit Frankrijk, Dr. Hans Knoepfel uit Zwitserland, Prof. Dr. Peter WG Morris uit het Verenigd Koninkrijk, en Dr. Olaf Pannenbäcker uit Duitsland.
 

Berekening van de Competentie Baseline van IPMA. Formule

De capaciteiten voor ieder niveau worden als volgt bepaald en berekend:


Bekwaamheid = Toegepaste Kennis + Relevante Ervaring (Vaardigheid) + Professioneel Gedrag (Houding).


Gebruik van de Competentie Baseline van IPMA. Toepassingen

Het IPMA certificatiemodel kan over de gehele range van Projectmanagers worden gebruikt. Het beoordeelt het kennisniveau, de ervaring (vaardigheid), de persoonlijke attitudes en het gedrag (de houding) van projectmanagers om ingewikkelde projecten te managen. De range loopt van het coördineren van één enkel project tot het managen van de corporate projectenportefeuille door het managen van meerdere projecten en programma's.


Stappen in de Competentie Baseline van IPMA. Proces

De niveaus van IPMA certificatie zijn gebaseerd op de ICB Competentie Baseline en worden aangepast voor iedere nationale associatie binnen de IPMA-NCB (Nationale Competentie Baseline) om het model aan te passen aan de bijzondere cultuur en gewoontes in een land.

Elk Certificatieniveau bestaat uit een proces met 3 stadia:

 • Stadium 1: Aanmelding, carrièreresumé, zelfbeoordeling en daaropvolgend de projectlijsten en referenties.
 • Stadium 2: Een schriftelijk examen (voor de lagere niveaus), een optionele workshop, seminars en een projectrapport (voor de hogere niveaus).
 • Stadium 3: Een gesprek.

De geldigheidsduur van de certificatie is 5 jaar. Het vereiste voor elk niveau is:

 • Niveau A: leeftijd > 35, 3-7 jaar ervaring (volgend op de diplomering) met een projectenportefeuille of met een programma.
 • Niveau B: leeftijd > 30, 3-7 jaar ervaring met complexe projecten in de laatste 2 jaar.
 • Niveau C: leeftijd > 25, 3-5 jaar ervaring met projecten in de laatste 2 jaar.
 • Niveau D: leeftijd > 20, 1 jaar ervaring, gedeeltelijk met projecten, zonder verantwoordelijkheid.

Sterke punten van de Competentie Baseline van IPMA. Voordelen

 • Het IPMA model focust zich op een vaardigheidsbeoordeling en een verbetering van de projectmanager door middel van 4 niveaus van bekwaamheid.
 • De belangrijkste uitdagingen in projectmanagement liggen in feite in het managen. ICB honoreert dit feit.

Beperkingen van de Competentie Baseline van IPMA. Nadelen

IPMA is een projectmanagementcompetentie- en bekwaamheidsmodel voor certificatie van het niveau van projectmanagers. Het bouwt voort op de PMI methodologie en deontologie. Waar de PMI methodologie zich op de Processen richt, en de PRINCE2 methodologie zich op de te leveren Producten concentreert, focust het IPMA-ICB model zich op de Capaciteiten van de projectmanager.


Veronderstellingen van de Competentie Baseline van IPMA. Voorwaarden

Het is nuttig om het bekwaamheidsniveau van projectmanagers te certificeren, teneinde een erkenning te verkrijgen van hun behendigheid, onafhankelijk van het bedrijf waar zij momenteel werkzaam zijn.


Boek: IPMA Competence Baseline Version 3.0 -


De Competentie Baseline van IPMA | IPMA Competentie Basis (ICB) Forum
  Project Managment Certification Levels
I want to know diferent kind of certification leve...
     
 

De Competentie Baseline van IPMA | IPMA Competentie Basis (ICB) Special Interest Group


Special Interest Group

De Competentie Baseline van IPMA | IPMA Competentie Basis (ICB) Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - De Competentie Baseline van IPMA | IPMA Competentie Basis (ICB) Premium

Expert Tips (ENG) - IPMA Competence Baseline Premium
 

Project Management AssociationsSchrijf u in

While project management associations have made at...
Usage (application): The Role of ICB and IPMA
 
 
 

IPMA-ICB3Schrijf u in

The IPMA-ICB Model was improved in March 2006 with...
Usage (application): Project Management
 
 

Hulpbronnen - De Competentie Baseline van IPMA | IPMA Competentie Basis (ICB) Premium
 

Nieuws over Ipma Competence Baseline ModelSchrijf u in


     
 

Nieuws over Ipma Competence BaselineSchrijf u in


     
 

Video's over Ipma Competence Baseline ModelSchrijf u in


     
 

Video's over Ipma Competence BaselineSchrijf u in


     
 

Presentaties over Ipma Competence Baseline ModelSchrijf u in


     
 

Presentaties over Ipma Competence BaselineSchrijf u in


     
 

Meer over Ipma Competence Baseline ModelSchrijf u in


     
 

Meer over Ipma Competence BaselineSchrijf u in


     

Vergelijk met ICB: PRINCE2  |  PMBOK  |  OPM3  |  MSP  |  PMMM  |  Teammanagementprofiel  |  Ontwikkelingsstadia van Teams  |  RACI


Keer terug naar Management Discipline: Programma- & Projectmanagement


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 19-8-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.