Verkligt Nyckelpersonsengagemang | Det Normativa Angreppssättet

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Intrinsic Stakeholder Commitment beskrivs av Berman, Wicks, Kotha, Jones (Academy of Management Journal; Oct99-, Vol. 42 Issue 5). De använder ett tidigare arbete av Edward Freeman om det Normativa Angreppssättet.


Vad är Verkligt nyckelpersons engagemang (Intrinsic Stakeholder Commitment)? Definition

Denna modell kallas den verkliga eller normativa nyckelpersonernas engagemangsmodell därför att  intresset hos nyckelpersonerna har ett verkligt värde. Dessa intressen riktar sig mot ett företags beslutsfattande som går före de strategiska övervägandena, och de bildar ett moraliskt fundament för företagsstrategin i sig själv.


Det normativa angreppssättet är en approach som strävar efter att omfatta alla beslutsfattarnivåer i en organisation innebärande att:


Chefer borde ägna mer uppmärksamhet åt sitt förhållande till nyckel beslutsfattare/nyckelpersoner.


Enligt detta perspektiv så är styrelsens förhållande till nyckelpersoner baserat på normativa moraliska förpliktelser. I stället för på en önskan att använda de nyckelpersonerna endast för att maximera vinster. Kortfattat innebär detta att ett företag etablerar vissa grundliga moraliska principer. Dessa vägleder i hur företaget gör affärer och särskilt beträffande hur de hanterar nyckelpersonerna. Och företaget använder dessa principer som en grund för deras beslutsfattande.

Verkligt nyckelpersons engagemang /Normativt Angreppssätt Ett av skälen till uppkomsten av denna normativa modell är det faktum att företagsbeslut påverkar nyckelpersonernas resultat. Etik i allmänhet, hanterar förpliktaganden som uppstår, när en individ eller ett företags representanters beslut påverkar andra; utan hänsyn till exakt vad det är som utgör ett etiskt beslut, beslut som kan tas utan något övervägande av vad det får för effekt på andra, betraktas vanligtvis för att vara oetiskt. Donaldson och Preston (1995) fångade dessa implikationer av detta synsätt på ledningen av nyckelpersoner väl genom att påstå att nyckelpersonernas intresse har ett verkligt internt värde. Detta är att vissa krav på nyckelpersoner baseras på grundläggande moraliska principer. De är inte relaterade till det bidragande värdet hos nyckelpersonerna i ett företag. Ett företag kan inte ignorera eller inskränka på dessa krav helt enkelt därför att belöna dem inte tjänar företagets strategiska intresse, eller är direkt strategiskt olämpligt. På ett sätt kan dessa krav göras oberoende av, adresseras före ett företags strategiska överväganden. Nyckelpersonernas intresse är tänkt att bilda ett fundament för företagets strategi i sig själv. De representerar vad vi står för och är som företag, och hur vi tänker är också viktigt.

Givet e sådan nyckelpersonsorientering så formar ett företag dess strategi runt om kring bestämda moraliska förpliktelser för dess nyckelpersoner. I denna åder en Kantskt ställing (Bowie, 1994; Evan & Freeman, 1983), ett feministiskt perspektiv (Wicks, Gilbert & Freeman, 1994), och rättvist kontraktsförslag (Freeman, 1994; Phillips 1997) är exempel på moraliska principer som kan bilda ett normativt fundament för nyckelpersoners-orienterad ledning. Freeman och Gilbert redogör för detta perspektiv:

Vi kan inte koppla ihop etik och strategi. Såvida det inte finns en punkt i skärningen mellan värderingar och etik, vidhåller vi, och företagets tillämpningar som exemplifierar dessa värderingar och etiken. För att bygga strategi på etik och för att undvika en process som mest ser ut att likna de tidigare rationaliseringar vi faktiskt gjorde och vi behöver fråga oss: ”Vad är det vi står för?”, i samband med våra strategiska beslut. (1988)

Den andra uppkomsten till en normativa nyckelpersonsorientering baserat på moraliska principer är argumentet att åstadkomma ett strategiskt förpliktigande till moralitet är inte bara konceptuellt fel utan också ineffektivt. Att strategiskt applicera etiska principer betyder att ett företag endast agerar enligt moraliska principer när detta är till dess fördel. Likväl så är detta per definition inte att följa etiska principer överhuvudtaget. Dessutom förordar Quinn och Jones (1995) att om syftet är att agera etiskt och få ett gott anseende som i sin tur kommer att erbjuda ett företag ekonomiska fördelar, varför inte försöka få ett gott anseende direkt utan den intellektuella utflykten via en moralisk filosofi? I vissa fall naturligtvis så kommer beteendet som efterfrågats att sammanträffa med det som dikterats genom etiken, men i andra kanske man inte ser någon effekt. Vilken skillnad etiken gör, och om man kan agera medverkande utan att hänvisa till etiken?

Från ett praktiskt perspektiv Jones (1995) argumenterade att de bidragande fördelarna med hanteringen av nyckelpersoners intresse resulterar paradoxalt nog endast från ett äkta engagemang för etiska principer. Han argumenterade för att företag, som skapar och bibehåller, nyckelpersoners förehållande som baseras på ett ömsesidigt förtroende, och som kommer att samarbeta har en konkurrensfördel över andra företag som inte agerar på detta sätt (Cf. Barney & Hansen, 1994). Om ett företags inställning till förtroende och samarbete är strategisk i stället för inbyggd, kommer det att bli svårt för företaget att behålla ett uppriktigt ärligt beteende och anseende (Frank 1988) som krävs för dess differentierade önskvärdhet som en ekonomisk partner. Med andra ord pålitligheten, ärligheten och integriteten är svåra att fejka. Dock för att skörda de bidragande fördelarna med ledning av nyckelpersoner, måste ett företag ställa upp för de etiska förhållandena med nyckelpersoner. Utan hänsyn till de förväntade fördelarna. Strategiskt tillämpat så är inte moraliska förpliktelser inte egentligen moraliska. Och paradoxalt nog så kan de inte åstadkomma de önskade strategiska resultaten.


Verkligt Nyckelpersonsengagemang | Det Normativa Angreppssättet Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)

Forum om Verkligt Nyckelpersonsengagemang | Det Normativa Angreppssättet  

De senaste ämnena om: Verkligt Nyckelpersonsengagemang | Det Normativa Angreppssättet.


Building Trust in your Firm
One clear advantage of deploying an intrinsic stakeholder commitment philosophy is that it it is very strong in building (...)
 
 
 
 
Business Ethics and Stakeholder Management
Stakeholders' Intrinsic Value Perspective implies that as a manager you should never harm stakeholders in a non-ethical (...)
 
 
 
 
Stakeholders in Mine Project Development
Indigenous community owners of surface lands are no longer passive participants of the mining businesses. At the contrar (...)
 
 
 
 
Best Practices om Verkligt Nyckelpersonsengagemang | Det Normativa Angreppssättet

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Reasons for Adopting a Code of Ethics by a Company
What are the motivations for adopting the code of ethics using the normative form and using the instrumental form of sta (...)
 
 
 
 
🥈 What is Normative Management?
What does normative management mean? (...)
 
 
 
 
Experttips om Intrinsic Stakeholder Commitment | Normative Approach (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Stakeholder Capitalism (Freeman)

Stakeholder Management (...)
   
 
 
 

4 Levers to Pursue a Dual Corporate Purpose

CSR, Impact on Society, Balancing Financial and Social Goals, Dual Purpose (...)
   
 
 
 

CEOs Time Spent per Stakeholder / Constituency

CEO Coaching, CEO Time Management, Stakeholder Management (...)
   
 
 
 

How to Effectively Conduct a Stakeholders Meeting?

Stakeholder Meetings, Best Practices (...)
   
 
 
 

The Maturity Stages of Corporate Responsibility

Organizational Development, Corporate Responsibility Maturity (...)
   
 
 
 

Putting Purpose at the Core of Strategy Works

Strategy, CSR, Stakeholder Management (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Verkligt Nyckelpersonsengagemang | Det Normativa Angreppssättet

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Verkligt nyckelpersons engagemang/ Normativt angreppssättet med: Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings  |  Moraliskt Syfte  |  Värdebaserad Styrning  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning


Retur till Management Start: Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Verkligt Nyckelpersonsengagemang | Det Normativa Angreppssättet? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 20-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.