Verkligt Nyckelpersonsengagemang | Det Normativa Angreppssättet

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

42 itens • 366.317 visitas


Sammanfattning

Intrinsic Stakeholder Commitment beskrivs av Berman, Wicks, Kotha, Jones (Academy of Management Journal; Oct99-, Vol. 42 Issue 5). De använder ett tidigare arbete av Edward Freeman om det Normativa Angreppssättet.


Vad är Verkligt nyckelpersons engagemang (Intrinsic Stakeholder Commitment)? Definition

Denna modell kallas den verkliga eller normativa nyckelpersonernas engagemangsmodell därför att  intresset hos nyckelpersonerna har ett verkligt värde. Dessa intressen riktar sig mot ett företags beslutsfattande som går före de strategiska övervägandena, och de bildar ett moraliskt fundament för företagsstrategin i sig själv.


Det normativa angreppssättet är en approach som strävar efter att omfatta alla beslutsfattarnivåer i en organisation innebärande att:


Chefer borde ägna mer uppmärksamhet åt sitt förhållande till nyckel beslutsfattare/nyckelpersoner.


Enligt detta perspektiv så är styrelsens förhållande till nyckelpersoner baserat på normativa moraliska förpliktelser. I stället för på en önskan att använda de nyckelpersonerna endast för att maximera vinster. Kortfattat innebär detta att ett företag etablerar vissa grundliga moraliska principer. Dessa vägleder i hur företaget gör affärer och särskilt beträffande hur de hanterar nyckelpersonerna. Och företaget använder dessa principer som en grund för deras beslutsfattande.

Verkligt nyckelpersons engagemang /Normativt Angreppssätt Ett av skälen till uppkomsten av denna normativa modell är det faktum att företagsbeslut påverkar nyckelpersonernas resultat. Etik i allmänhet, hanterar förpliktaganden som uppstår, när en individ eller ett företags representanters beslut påverkar andra; utan hänsyn till exakt vad det är som utgör ett etiskt beslut, beslut som kan tas utan något övervägande av vad det får för effekt på andra, betraktas vanligtvis för att vara oetiskt. Donaldson och Preston (1995) fångade dessa implikationer av detta synsätt på ledningen av nyckelpersoner väl genom att påstå att nyckelpersonernas intresse har ett verkligt internt värde. Detta är att vissa krav på nyckelpersoner baseras på grundläggande moraliska principer. De är inte relaterade till det bidragande värdet hos nyckelpersonerna i ett företag. Ett företag kan inte ignorera eller inskränka på dessa krav helt enkelt därför att belöna dem inte tjänar företagets strategiska intresse, eller är direkt strategiskt olämpligt. På ett sätt kan dessa krav göras oberoende av, adresseras före ett företags strategiska överväganden. Nyckelpersonernas intresse är tänkt att bilda ett fundament för företagets strategi i sig själv. De representerar vad vi står för och är som företag, och hur vi tänker är också viktigt.

Givet e sådan nyckelpersonsorientering så formar ett företag dess strategi runt om kring bestämda moraliska förpliktelser för dess nyckelpersoner. I denna åder en Kantskt ställing (Bowie, 1994; Evan & Freeman, 1983), ett feministiskt perspektiv (Wicks, Gilbert & Freeman, 1994), och rättvist kontraktsförslag (Freeman, 1994; Phillips 1997) är exempel på moraliska principer som kan bilda ett normativt fundament för nyckelpersoners-orienterad ledning. Freeman och Gilbert redogör för detta perspektiv:

Vi kan inte koppla ihop etik och strategi. Såvida det inte finns en punkt i skärningen mellan värderingar och etik, vidhåller vi, och företagets tillämpningar som exemplifierar dessa värderingar och etiken. För att bygga strategi på etik och för att undvika en process som mest ser ut att likna de tidigare rationaliseringar vi faktiskt gjorde och vi behöver fråga oss: ”Vad är det vi står för?”, i samband med våra strategiska beslut. (1988)

Den andra uppkomsten till en normativa nyckelpersonsorientering baserat på moraliska principer är argumentet att åstadkomma ett strategiskt förpliktigande till moralitet är inte bara konceptuellt fel utan också ineffektivt. Att strategiskt applicera etiska principer betyder att ett företag endast agerar enligt moraliska principer när detta är till dess fördel. Likväl så är detta per definition inte att följa etiska principer överhuvudtaget. Dessutom förordar Quinn och Jones (1995) att om syftet är att agera etiskt och få ett gott anseende som i sin tur kommer att erbjuda ett företag ekonomiska fördelar, varför inte försöka få ett gott anseende direkt utan den intellektuella utflykten via en moralisk filosofi? I vissa fall naturligtvis så kommer beteendet som efterfrågats att sammanträffa med det som dikterats genom etiken, men i andra kanske man inte ser någon effekt. Vilken skillnad etiken gör, och om man kan agera medverkande utan att hänvisa till etiken?

Från ett praktiskt perspektiv Jones (1995) argumenterade att de bidragande fördelarna med hanteringen av nyckelpersoners intresse resulterar paradoxalt nog endast från ett äkta engagemang för etiska principer. Han argumenterade för att företag, som skapar och bibehåller, nyckelpersoners förehållande som baseras på ett ömsesidigt förtroende, och som kommer att samarbeta har en konkurrensfördel över andra företag som inte agerar på detta sätt (Cf. Barney & Hansen, 1994). Om ett företags inställning till förtroende och samarbete är strategisk i stället för inbyggd, kommer det att bli svårt för företaget att behålla ett uppriktigt ärligt beteende och anseende (Frank 1988) som krävs för dess differentierade önskvärdhet som en ekonomisk partner. Med andra ord pålitligheten, ärligheten och integriteten är svåra att fejka. Dock för att skörda de bidragande fördelarna med ledning av nyckelpersoner, måste ett företag ställa upp för de etiska förhållandena med nyckelpersoner. Utan hänsyn till de förväntade fördelarna. Strategiskt tillämpat så är inte moraliska förpliktelser inte egentligen moraliska. Och paradoxalt nog så kan de inte åstadkomma de önskade strategiska resultaten.


Särskild Intressegrupp SIG

Verkligt Nyckelpersonsengagemang | Det Normativa Angreppssättet Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG

Forum

Forumdiskussioner om Verkligt Nyckelpersonsengagemang | Det Normativa Angreppssättet. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Verkligt Nyckelpersonsengagemang | Det Normativa Angreppssättet

 

Building Trust in your Firm
One clear advantage of deploying an intrinsic stakeholder commitment philosophy is that it it is very strong in building trust between the business and the stakeholders / civic society as a whole. Bec...
12
 
8 kommentarer
Business Ethics and Stakeholder Management
Stakeholders' Intrinsic Value Perspective implies that as a manager you should never harm stakeholders in a non-ethical way. For example you should not take advantage of your employees, you should not...
7
 
Reasons for Adopting a Code of Ethics by a Company
What are the motivations for adopting the code of ethics using the normative form and using the instrumental form of stakeholder theory?...
6
 
1 kommentarer
Stakeholders in Mine Project Development
Indigenous community owners of surface lands are no longer passive participants of the mining businesses. At the contrary, nowadays they have become very active stakeholders with a veto right on the p...
4
 
2 kommentarer
What is Normative Management?
What does normative management mean?...
3
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Verkligt Nyckelpersonsengagemang | Det Normativa Angreppssättet. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Intrinsic Stakeholder Commitment | Normative Approach (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Stakeholder Capitalism (Freeman)

Stakeholder Management
Professor Freeman has recently published a formidable article about this subject in the Journal of Business Ethics (2007...

4 Levers to Pursue a Dual Corporate Purpose

CSR, Impact on Society, Balancing Financial and Social Goals, Dual Purpose
These is a slow but steadily increasing trend for corporations to diminish their single-minded pursuit of shareholder va...

CEOs Time Spent per Stakeholder / Constituency

CEO Coaching, CEO Time Management, Stakeholder Management
Research by Porter, Nohria and Higgins among 27 CEOs revealed the following interesting data on with whom they spend the...

How to Effectively Conduct a Stakeholders Meeting?

Stakeholder Meetings, Best Practices
Here are a few tips to effectively manage a stakeholders meeting: 1. Try to avoid getting into details and drawn into...

The Maturity Stages of Corporate Responsibility

Organizational Development, Corporate Responsibility Maturity
Simon Zadek provides a useful best practice five-stage maturity model of how organizations deal with Corporate Responsib...

Putting Purpose at the Core of Strategy Works

Strategy, CSR, Stakeholder Management
IMD Professor Malnight A. O. Presented results of 8 years of study on high growth in companies, initially considering 3 ...
Informationskällor

Olika informationskällor om Verkligt Nyckelpersonsengagemang | Det Normativa Angreppssättet. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


The Purpose of Business: Stockholder versus Stakeholder Theories

Stakeholder Analysis; Stakeholder Commitment
This presentation elaborates on the objectives and purposes of businesses according to different views: those of stockho...

Change of Governance in Historic Perspective: The German Experience

German Experience
Various threads of the insider-controlled and stakeholder-oriented governance system in Germany have started to unravel,...

Exceptional Speech by then 13 year-old Severn Suzuki at the UN, 2008 on Environmental and Social Responsibility

Environmental Responsibility, Social Responsibility
At the United Nations Conference on Environment and Development 2008, a 13 years old child, speaking for ECO, the Enviro...

Stakeholder versus Shareholder Satisfaction in Corporate Risk Management

Corporate Risk Management
Inherent in corporate governance is the conflict between satisfying stakeholders in general versus satisfying shareholde...

The Dawn of Conscious Capitalism

Conscious Capitalism, Value-driven Consumer, Socially Responsible Investing, Corporate Responsibility
This presentation provides an introduction into the concept of conscious capitalism, and includes the following sections...

CSR Implementation and Communication Model (Schmeltz)

CSR Communication, CSR Implementation, CSR Strategy, Corporate Identity, Corporate Values, CSR Stages,
Because Corporate Social Responsibility is a value-based concept, it is highly connected with an organization’s values a...

Fundamentals of Business Ethics

Business Ethics, Corporate Ethics, Ethical Behavior, Corporate Responsibility, Stakeholder Management
Presentation about business ethics, including an explanation of its relation with economics and the law. It also include...

Stakeholder Theory and Corporate Governance: The Role of Intangible Assets

Stakeholder Theory, Governance
This paper by Arturo Capasso, building on the resource based view of the firm, but also on stakeholder approach to strat...

Stephen Covey on the Speed of Trust

Corporate Strategy, Global Economy, Banking System, Leadership Development, Stakeholder Management
Steven Covey hints at some of the reasons why trust is so fundamental for corporations, the banking system, financial in...

Introduction to Stakeholder Management

Introduction to Stakeholder Management
David Butter explains what stakeholders are and their importance for organizations, distinguishing internal from externa...

Intrinsic Stakeholder Commitment Diagram

Stakeholder Management
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Verkligt Nyckelpersonsengagemang | Det Normativa Angreppssättet.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Verkligt nyckelpersons engagemang/ Normativt angreppssättet med: Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Sju Tecken på Etisk Kollaps Jennings  |  Moraliskt Syfte  |  Värdebaserad Styrning  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Strategisk Intention, Strategisk Avsikt Hamel och Prahalad  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning


Retur till Management Start: Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |   Ledarskap  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Verkligt Nyckelpersonsengagemang | Det Normativa Angreppssättet? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 31-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.