Effekt och Värde Ramwerk för IT (Hammer)

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Att värdera Informationsteknik. Förklaring till Effekt/Värde ramverket för IT/ Impact/Value framework av Hammer och Mangurian. ('87)


Effekt och Värde Ramwerk för IT (Hammer) I deras artikel från 1987 "The changing value of communications technology" presenterade Michael Hammer och Glenn Mangurian ramverket Impact/Value som kan användas för att fundera kring värdet av informationsteknik.


Vertikala axeln i effekt/värde ramverket

  • Tid: särskilt viktig är tidskompressionen.
  • Avstånd: särskilt viktigt är det att kunna komma över geografiska begränsningar.
  • Förhållanden: ibland kan de organisatoriska förhållanden omdefineras.

Horisontella axeln i effekt/värde ramverket

  • Effektivitet gör ”saker” rätt, till exempel ökad produktivitet.
  • Effektivitet gör ”rätt” saker  till exempel bättre ledningsförmåga/beslut.
  • Innovation gör ”nya” saker, till exempel förbättrar produkter och tjänster.

Alternativt så kan fördelarna med informationsteknik klassas som:


A. Strategiska fördelar

    A1. Konkurrensfördel

    A2. Inriktning

    A3. Kundrelationer

B. Informativa fördelar

    B1. Informationstillgänglighet

    B2. Informationskvalitet

    B3. Informationsflexibilitet

C. Transaktionsbaserade fördelar
    C1. Kommunikationseffektivitet
    C2. Systemutvecklingsprestationsförmåga
    C3. Affärsprestationsförmåga


Särskild Intressegrupp SIG - Effekt och Värde Ramwerk för IT


Särskild Intressegrupp SIG (12 medlemmar)


Forum - Effekt och Värde Ramwerk för IT  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Impact / Value Framework Implementation (1 reaktioner)
How do we exactly implement this framework? Is it by using t...
 
 
 
 
  Impact of Internet and IT on Communication? (5 reaktioner)
What's the impact of Internet and IT in general on communica...
 
 
 
 
  The Impact of IT and AI on Human Work and Employment (2 reaktioner)
The act of automation has traditionally displaced workers by...
 
 
 
 
  The Impact and Use of ICT and Internet in Higher Education (2 reaktioner)
How is Information Communication Technology used as a tool f...
 
 
 
 
  Impact of ICT and Internet on HR (1 reaktioner)
What about the role computing systems are playing and are go...
 
 
 
 
  Integrating Social Media Into Business (1 reaktioner)
I believe that social media power can be harnessed in order ...
 
 
 
 

Best Practices - Effekt och Värde Ramwerk för IT

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.


  (How) should you manage smart phones and Facebook usage by employees? (54 reaktioner)
It seems that some in the millenia's may have challenges dea...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Impact/Value framework

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Key Challenges of Internet Age for Management and for Product and Service Development

R&D, Product Development, Service Development, Strategy, Marketing, Innovation, Visioning...
 
 
 

Characteristics of Organizations with an IT-driven Business Transformation Strategy

IT-driven Strategy, IT-led Strategy, Competitive Potential, Innovation Accelerators, Disruptive Innovation...
 
 
 

Enterprise 2.0: Integration of Internal and Public Social Media in the Organization

Enterprise 2.0, Social Media Integration, Business Process Management...
 
 
 

Strategic Options for Dot-coms and Established Firms

Internet Strategy, Business Strategy...
 
 

Resurser - Effekt och Värde Ramwerk för IT

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om It Värdering


     
 

Nyheter om Information Strategisk


     
 

Videor om It Värdering


     
 

Videor om Information Strategisk


     
 

Presentationer om It Värdering


     
 

Presentationer om Information Strategisk


     
 

Mer om It Värdering


     
 

Mer om Information Strategisk


     

Jämför Effekt/Värde ramverket med: TDC-matris  |  Strategiska Drivkrafter Wiseman  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin  |  Flerkanalsmarknadsföring, Multikanalsmarknadsföring  |  Strategisk Samordnading  |  Deltamodellen


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  | Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 18-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.