Intellectueel Kapitaal Waardering

Kenniscentrum

12manage is looking for students!

Het meten van Intellectueel Kapitaal. Verklaring van Intellectueel Kapitaal Waardering van Intellectual Capital Sweden AB.


Intellectueel Kapitaal

Intellectueel kapitaal kan waarde creŽrende factoren vormen die niet in traditionele financiŽle verslagen worden getoond, maar die van essentieel belang zijn voor de winstgevendheid van een bedrijf op de lange termijn.

Wat is Intellectueel Kapitaal Waardering? Definitie

Intellectueel Kapitaal Waardering is een manier om intellectueel kapitaal te meten vanuit een nieuw perspectief en met een nieuwe benaderingsfocus op de activa die in feite beslissen over de bekwaamheid van op kennis gebaseerde bedrijven om waarde te creŽren voor zijn belangengroepen.

Intellectueel Kapitaal Waardering ICS Intellectueel Kapitaal Waardering voorziet het management van een fundament voor het optimaliseren van het concurrentievermogen van de organisatie door te functioneren als:

 • Een fundament van een modern bedrijfscontrolesysteem met duidelijke en meetbare doelstellingen om toekomstige winstgevendheid te maximaliseren. Deze analyse kan worden herhaald voor het meten van de mate waarin de doelstelling wordt bereikt.

 • Een basis voor verbeterings- en veranderingsactiviteiten welke zowel op management als op operationele niveaus kunnen worden gebruikt. De verbeteringsgebieden kunnen geÔdentificeerd worden waarna de besluiten over veranderingen kunnen worden genomen;

 • Een gestructureerde weergave van waardecreŽrende activa die in marktcommunicatie (investeerderrelaties, jaarverslagen) en ook binnen de organisatie kunnen worden gebruikt, waar het hulpmiddel een nieuwe basis en een nieuwe taal voor interne aspecten creŽert die belangrijk is voor de bedrijfsactiviteit.

Situaties die vereisen dat het Intellectueel Kapitaal wordt gemeten

 • Waardering. Wanneer u een bedrijf koopt of verkoopt, zal Intellectueel Kapitaal Waardering u onschatbare informatie geven over het toekomstig potentieel.
 • Benchmarken. Wanneer u verscheidene units hebt die u wilt vergelijken, hetzij binnen bedrijven of tussen bedrijven, verstrekt Intellectueel Kapitaal Waardering een gestandaardiseerd hulpmiddel en een terminologie.
 • Organizational Development. Het resultaat van een Intellectueel Kapitaal Waardering zal gebieden aanwijzen die ontwikkeld en verbeterd kunnen worden, en staat u ook toe om verbeteringen consistent in de tijd te meten.
 • Externe Rapportering. Er is een stijgende vraag naar transparantie in bedrijfsrapportering. Intellectueel Kapitaal Waardering vult traditionele financiŽle verslaglegging aan, en verstrekt een uitvoerige en naar de toekomst gerichte zienswijze op uw bedrijf.

voordelen om Intellectueel Kapitaal te meten

 • Een beter inzicht in niet-financiŽle activa en hun belang in de waardecreatie van het bedrijf.
 • Een gedeelde taal en terminologie evenals een systeem om activa te managen.
 • Beter management van intellectueel kapitaal.
 • Verhoogde transparantie en mogelijkheden voor zowel interne als externe rapportage.
 • Een bedrijfsrecept bestaat uit het business idee van het bedrijf en de strategie in combinatie met de marktomstandigheden in de gekozen bedrijfsomgeving. …ťn van de evaluaties van de sterkte van het bedrijfsrecept is bijvoorbeeld hoe goed een bedrijf zich onderscheidt in zijn gekozen bedrijfsomgeving.
 • Het organisatorische structurele kapitaal is een resultaat van de inspanningen van de werknemers om hun kennis naar het bedrijf over te brengen. Het is onafhankelijk van individuele werknemers en is 24 uur per dag effectief.
 • Intellectuele eigendommen kunnen worden gedefinieerd als verpakte en beschermde kennis. Voorbeelden van intellectuele eigendommen zijn patenten, licentieovereenkomsten en intern ontwikkelde software die concurrentievoordelen en tijdelijke monopolies creŽren.
 • Processen. Het proceskapitaal poogt om het voor de werknemers mogelijk te maken de financiŽle opbrengst van hun kennis en bekwaamheid te verhogen. Dit doel wordt bereikt door de condities voor het menselijke kapitaal te verbeteren om zich op zijn kernbekwaamheid te concentreren. Voorbeelden van proceskapitaal zijn goed ontwikkelde werkprocessen en methodes, IT ondersteuning, opnieuw te gebruiken competenties en organisatorische doeltreffendheid enz.
 • Menselijk kapitaal bestaat uit de mensen die voor het bedrijf werken. Het bedrijf heeft slechts beperkte controle over deze resource bijvoorbeeld door middel van arbeidscontracten.
 • Het management is verantwoordelijk voor de algemene ontwikkeling van het intellectuele kapitaal door het optimaliseren van het gebruik ervan om zo waarde voor de aandeelhouders en andere stakeholders van het bedrijf te creŽren.
 • Werknemers. De werknemers maken gebruik van hun kennis en ervaring om de eisen van de klanten te vervullen en om hun kennis over te brengen in opnieuw te gebruiken structuren en processen, welke door anderen in het bedrijf kunnen worden gebruikt. Factoren die controle kunnen verbeteren zijn b.v. concurrerende lonen en een bevredigende werkomgeving.
 • Relationeel structureel kapitaal. GeÔnteresseerde partijen in de bedrijfsomgeving van een bedrijf zijn de belangrijkste bijdragers voor de waarde van dit deel van het structurele kapitaal. Het bestaat uit relaties met bedrijfspartners en andere externe verbindingen die ertoe bijdragen om de behoeften van het bedrijf te vervullen, en omvat ook elementen zoals reputatie en klantenpotentieel.
 • Netwerk. Het netwerk van een bedrijf wordt gevormd door alle netwerken die van significant belang zijn voor de toekomstige winstgevendheid van een bedrijf. Huidige klanten uitgesloten. Voorbeelden van netwerken zijn rekrutering-, verkoop-, competentie- en R&D-netwerken. De sterkte van deze relaties is beslissend voor de efficiency van de netwerken.
 • Het merk wordt bepaald door de herkenning en de reputatie in de doelgroep, en door hoe goed het bedrijf erin is geslaagd om zichzelf van de concurrentie te onderscheiden. Dit wordt mogelijk gemaakt door het merk te versterken en het te associŽren met waarden die op een positieve manier het bedrijf onderscheiden.
 • Klanten. Behalve voor het genereren van omzetten, dient de klantbasis ook andere positieve functies. Het kan andere bedrijfsaspecten vergemakkelijken aangezien klanten ook als een verwijzing dienen voor de capaciteiten van het bedrijf, b.v. verhoogde aantrekkelijkheid voor nieuwe cliŽnten en medewerkers. Het belangrijkste aspect is in staat te zijn om klanten aan te trekken en te behouden.
 • Intellectueel kapitaal. Het bedrijfsrecept vormt de de voorwaarden voor de andere elementen van het intellectueel kapitaal. Het bedrijfsconcept en de strategie worden afzonderlijk beoordeeld van de verschillende types van kapitaal, maar de beoordeling evalueert niettemin de voorwaarden van het menselijke kapitaal en van het structurele kapitaal in de context die het bedrijfsrecept biedt. De waarde van het intellectuele kapitaal van een bedrijf is een combinatie van de sterkte van het bedrijfsrecept en de efficiency van het menselijke- en structurele kapitaal.

Special Interest Group - Intellectueel Kapitaal Waardering


Special Interest Group (3 leden)


Forum - Intellectueel Kapitaal Waardering  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.


  Cost of Intellectual Capital (2 reacties)
I recently published a paper with Sigse on intellectual capi...
 
 
 
 
  Psychological Capital (2 reacties)
I am a PhD student in management (organizational behavior) a...
 
 
 
 
  Measuring IC: Business IQ
In 2004 Egil Sandvik published the book ĒBusiness IQ Ė strat...
 
 
 
 
  How to Measure the Level of Innovation in an Organization?
My MBA thesis topic was about the Influence of Knowledge Sha...
 
 
 
 

Best Practices - Intellectueel Kapitaal Waardering

Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn.Expert Tips (ENG) - IC Rating

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

How to Measure Intangible Assets?

Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators...
 
 
 

Intellectual Capital Management

Managing Intellectual Capital...
 
 
 

Measuring the Immeasurable: Finding the Value of Intangibles

Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators...
 
 
 

IC Formula?

Numerical IC Estimation...
 
 
 

Skandia IC Vision

IC Valuation...
 
 

Hulpbronnen - Intellectueel Kapitaal Waardering

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Intellectueel Kapitaal Waardering


     
 

Nieuws over Intellectual Capital Meten


     
 

Video's over Intellectueel Kapitaal Waardering


     
 

Video's over Intellectual Capital Meten


     
 

Presentaties over Intellectueel Kapitaal Waardering


     
 

Presentaties over Intellectual Capital Meten


     
 

Meer over Intellectueel Kapitaal Waardering


     
 

Meer over Intellectual Capital Meten


     

Vergelijk met: Zachte Activa Monitor  |† Balanced Scorecardmethode |† Strategiekaart (Strategy Map)  |† Organische Organisatie  |† Organisatorisch Leren  |† Value Profit Chain  |† Kennismanagement (Collison & Parcell)


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |† Besluitvorming & Waardering  |†† Human Resources  |† Kennis & Ontastbare Zaken


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 17-9-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.