IAS (Internationella Redovisnings Standarder)
(IAS)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


IAS (Internationella Redovisningsstandarder) är en uppsättning av standarder som påtalar hur vissa bestämda typer av transaktioner och andra händelser bör reflekteras i bokföringsunderlaget.

IAS utfärdas av IASB, (the Board) styrelsen för International Accounting Standards Committee (IASC).


Redovisningsstandarder är auktoritativa beskrivningar av hur bestämda typer av transaktioner och andra händelser bör reflekteras i bokföringsunderlaget. Följaktligen, ett uppfyllande av redovisningsstandarderna är vanligtvis nödvändigt för en rätt och riktig presentation av bokföringsunderlaget.

Standarder som utfärdas av IASB, betecknas som: Internationell Financial Reporting Standards (IFRSs). Standarder som ursprungligen utfärdades av styrelsen för IAS kommittén (1973-2001) fortsätter för att vara den fastställda: Internationella Redovisningsstandarder (IAS).

Tolkningar förbereds av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (tidigare Standing Interpretations Committee (SIC) ge bemyndigad vägledning kring frågeställningar där det är troligt att man kan få motta en avvikande eller oacceptabel behandling på, när det saknas liknande dokumenterad vägledning.
 

Även om IASC inte har en formell maktbefogenhet som kräver efterföljande av deras redovisningsstandarder, så kräver man i många länder och inom EU att bokföringsunderlagen hos börsnoterade aktiebolag till att vara beredda i enlighet med IAS.


Många länder rekommenderar redan de internationella redovisningsstandarderna (IAS) som deras egna redovisningsstandarder. Endera utan rättelse eller med vissa smärre tillägg eller undantag. Dessutom så äger en viktig utveckling rum inom EU just nu, där Europeiska kommissionen framskrider med förslag som kommer att kräva att alla listade företag inom EU till att förbereda deras konsoliderade bokföringsunderlag genom att använda internationella redovisningsstandarder. Redan inom och utanför EU, är det många ledande företag som har sagt att de förbereder deras finansiella rapporter i enlighet med de internationella redovisningstandarderna.

Andra länder tillåter inte företag till att använda IAS (International Accounting Standards) utan en sammanjämkning med hemlandets allmänt accepterade redovisningsprinciper. De mest framstående bland dessa länder är Kanada, Hongkong, Japan och Förenta staterna.


Internationella Redovisnings Standarder Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (45 medlemmar)

Forum om Internationella Redovisnings Standarder  

De senaste ämnena om: Internationella Redovisnings Standarder.


Interpretation of IAS Standards
International accounting standards cover the best accounting policies and principles, which help and guide users in prep (...)
228
4 reaktioner
 
Difference between Indian Accounting Standards and IFRS
What are the main differences between Indian accounting standards and IFRS? Thank you.. (...)
215
3 reaktioner
 
How People see the Accounting Job
One of the bigger problems in the accounting job is the way the rest of the employees think about accounting. They are t (...)
6
0 reaktioner
 
Best Practices om Internationella Redovisnings Standarder

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Benefits of International Accounting Standards (IAS)
IAS is an instrument which permits all companies in the world to develop their transparency in the business. In additio (...)
425
3 reaktioner

 
🥈 Consequences of Violation of IAS?
What if the International Accounting Standards are violated by one member... What happens? (...)
408
1 reaktioner

 
🥉 Types of Auditing Standards
What are the types of auditing standards? (...)
386
1 reaktioner

 
Influence IAS on IT Systems
How do international accounting standards influence the information technology industry? Thanks for your reactions... (...)
314
2 reaktioner

 
Usage of International Accounting Standards (IAS)
International accounting standards are very good to use when preparing financial statements. They are very easy to under (...)
307
0 reaktioner

 
How Many Accounting Standards
Hi, how many accounting standards are existing in the world except IAS and US GAAP? (...)
253
0 reaktioner

 
Role of International Accounting Standards Committee
Do you agree that the International Accounting Standards Committee is essential for the growth of international business (...)
237
2 reaktioner

 
IAS and 'Fair' Financial Statements
IAS aims to give fair financial statements. It is the ideal state. However, when you put it in the practice, you will fa (...)
219
1 reaktioner

 
International Acconnting Standards for a Public Limited Company
Please tell what international standards are affecting the public limited company. (...)
115
1 reaktioner

 
Total Number of IAS Standards?
How many number of standards are there really in IAS? (...)
11
6 reaktioner

 
Experttips om International Accounting Standards (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Activities of the IASB, FASB: The Norwalk Agreement

Financial Accounting (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Internationella Redovisnings Standarder

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med:  Skäligt Marknadsvärde  |  US GAAP (GAAP USA:s motsvarighet till Sveriges FAR)


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Internationella Redovisnings Standarder? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 26-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.