IAS (Internationella Redovisnings Standarder)
(IAS)

Kunskapscenter

IAS (Internationella Redovisningsstandarder) (IAS). Förklaring till Internationella Redovisningsstandarder.


IAS (Internationella Redovisningsstandarder) är en uppsättning av standarder som påtalar hur vissa bestämda typer av transaktioner och andra händelser bör reflekteras i bokföringsunderlaget.

IAS utfärdas av IASB, (the Board) styrelsen för International Accounting Standards Committee (IASC).


Redovisningsstandarder är auktoritativa beskrivningar av hur bestämda typer av transaktioner och andra händelser bör reflekteras i bokföringsunderlaget. Följaktligen, ett uppfyllande av redovisningsstandarderna är vanligtvis nödvändigt för en rätt och riktig presentation av bokföringsunderlaget.

Standarder som utfärdas av IASB, betecknas som: Internationell Financial Reporting Standards (IFRSs). Standarder som ursprungligen utfärdades av styrelsen för IAS kommittén (1973-2001) fortsätter för att vara den fastställda: Internationella Redovisningsstandarder (IAS).

Tolkningar förbereds av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (tidigare Standing Interpretations Committee (SIC) ge bemyndigad vägledning kring frågeställningar där det är troligt att man kan få motta en avvikande eller oacceptabel behandling på, när det saknas liknande dokumenterad vägledning.
 

Även om IASC inte har en formell maktbefogenhet som kräver efterföljande av deras redovisningsstandarder, så kräver man i många länder och inom EU att bokföringsunderlagen hos börsnoterade aktiebolag till att vara beredda i enlighet med IAS.


Många länder rekommenderar redan de internationella redovisningsstandarderna (IAS) som deras egna redovisningsstandarder. Endera utan rättelse eller med vissa smärre tillägg eller undantag. Dessutom så äger en viktig utveckling rum inom EU just nu, där Europeiska kommissionen framskrider med förslag som kommer att kräva att alla listade företag inom EU till att förbereda deras konsoliderade bokföringsunderlag genom att använda internationella redovisningsstandarder. Redan inom och utanför EU, är det många ledande företag som har sagt att de förbereder deras finansiella rapporter i enlighet med de internationella redovisningstandarderna.

Andra länder tillåter inte företag till att använda IAS (International Accounting Standards) utan en sammanjämkning med hemlandets allmänt accepterade redovisningsprinciper. De mest framstående bland dessa länder är Kanada, Hongkong, Japan och Förenta staterna.


Särskild Intressegrupp SIG - Internationella Redovisnings Standarder


Särskild Intressegrupp SIG (47 medlemmar)


Forum - Internationella Redovisnings Standarder  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Benefits of International Aaccounting Standards (IAS) (3 reaktioner)
IAS is an instrument which permits all companies in the worl...
 
 
 
 
  Consequences of Violation of IAS? (1 reaktioner)
What if the International Accounting Standards are violated ...
 
 
 
 
  Types of Auditing Standards (1 reaktioner)
What are the types of auditing standards?...
 
 
 
 
  Usage of International Accounting Standards (IAS)
International accounting standards are very good to use when...
 
 
 
 
  How Many Accounting Standards
Hi, how many accounting standards are existing in the world ...
 
 
 
 
  Role of International Accounting Standards Committee (2 reaktioner)
Do you agree that the International Accounting Standards Com...
 
 
 
 
  Interpretation of IAS Standards (3 reaktioner)
International accounting standards cover the best accounting...
 
 
 
 
  IAS and 'Fair' Financial Statements (1 reaktioner)
IAS aims to give fair financial statements. It is the ideal ...
 
 
 
 
  Difference between Indian Accounting Standards and IFRS (3 reaktioner)
What are the main differences between Indian accounting stan...
 
 
 
 
  International Acconnting Standards for a Public Limited Company (1 reaktioner)
Please tell what international standards are affecting the p...
 
 
 
 
  Total Number of IAS Standards? (6 reaktioner)
How many number of standards are there really in IAS?...
 
 
 
 

Best Practices - Internationella Redovisnings Standarder

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Influence IAS on IT Systems (2 reaktioner)
How do international accounting standards influence the info...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - International Accounting Standards

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Activities of the IASB, FASB: The Norwalk Agreement

Financial Accounting...
 
 

Resurser - Internationella Redovisnings Standarder

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Ias Redovisning


     
 

Nyheter om Iasb Bokföring


     
 

Videor om Ias Redovisning


     
 

Videor om Iasb Bokföring


     
 

Presentationer om Ias Redovisning


     
 

Presentationer om Iasb Bokföring


     
 

Mer om Ias Redovisning


     
 

Mer om Iasb Bokföring


     

Jämför med:  Skäligt Marknadsvärde  |  US GAAP (GAAP USA:s motsvarighet till Sveriges FAR)


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 20-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.