IAS (Internationella Redovisnings Standarder)
(IAS)

Kunskapscenter

   

IAS (Internationella Redovisningsstandarder) (IAS). Förklaring till Internationella Redovisningsstandarder.

Innehåll

Premium

IAS (Internationella Redovisningsstandarder) är en uppsättning av standarder som påtalar hur vissa bestämda typer av transaktioner och andra händelser bör reflekteras i bokföringsunderlaget.

IAS utfärdas av IASB, (the Board) styrelsen för International Accounting Standards Committee (IASC).


Redovisningsstandarder är auktoritativa beskrivningar av hur bestämda typer av transaktioner och andra händelser bör reflekteras i bokföringsunderlaget. Följaktligen, ett uppfyllande av redovisningsstandarderna är vanligtvis nödvändigt för en rätt och riktig presentation av bokföringsunderlaget.

Standarder som utfärdas av IASB, betecknas som: Internationell Financial Reporting Standards (IFRSs). Standarder som ursprungligen utfärdades av styrelsen för IAS kommittén (1973-2001) fortsätter för att vara den fastställda: Internationella Redovisningsstandarder (IAS).

Tolkningar förbereds av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (tidigare Standing Interpretations Committee (SIC) ge bemyndigad vägledning kring frågeställningar där det är troligt att man kan få motta en avvikande eller oacceptabel behandling på, när det saknas liknande dokumenterad vägledning.
 

Även om IASC inte har en formell maktbefogenhet som kräver efterföljande av deras redovisningsstandarder, så kräver man i många länder och inom EU att bokföringsunderlagen hos börsnoterade aktiebolag till att vara beredda i enlighet med IAS.


Många länder rekommenderar redan de internationella redovisningsstandarderna (IAS) som deras egna redovisningsstandarder. Endera utan rättelse eller med vissa smärre tillägg eller undantag. Dessutom så äger en viktig utveckling rum inom EU just nu, där Europeiska kommissionen framskrider med förslag som kommer att kräva att alla listade företag inom EU till att förbereda deras konsoliderade bokföringsunderlag genom att använda internationella redovisningsstandarder. Redan inom och utanför EU, är det många ledande företag som har sagt att de förbereder deras finansiella rapporter i enlighet med de internationella redovisningstandarderna.

Andra länder tillåter inte företag till att använda IAS (International Accounting Standards) utan en sammanjämkning med hemlandets allmänt accepterade redovisningsprinciper. De mest framstående bland dessa länder är Kanada, Hongkong, Japan och Förenta staterna.


Internationella Redovisnings Standarder Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (48 medlemmar)


Internationella Redovisnings Standarder Forumet  

Nya ämnen

  Influence IAS on IT Systems
How do international accounting standards influence the information technology industry? Thanks for your reactions......
     
 
  Role of International Accounting Standards Committee
Do you agree that the International Accounting Standards Committee is essential for the growth of international business? Why (not)....
     
 
  Interpretation of IAS Standards
International accounting standards cover the best accounting policies and principles, which help and guide users in preparing their financial statemen...
     
 
  IAS and 'Fair' Financial Statements
IAS aims to give fair financial statements. It is the ideal state. However, when you put it in the practice, you will face questions like: what does f...
     
 
  Difference between Indian Accounting Standards and IFRS
What are the main differences between Indian accounting standards and IFRS? Thank you.....
     
 

Best Practices - Internationella Redovisnings Standarder
  Benefits of International Aaccounting Standards (IAS)
IAS is an instrument which permits all companies in the world to develop their transparency in the business.
In addition it is a legal fra...
     
 
  Consequences of Violation of IAS?
What if the International Accounting Standards are violated by one member... What happens?...
     
 
  Types of Auditing Standards
What are the types of auditing standards?...
     
 
  Usage of International Accounting Standards (IAS)
International accounting standards are very good to use when preparing financial statements. They are very easy to understand....
     
 
  How Many Accounting Standards
Hi, how many accounting standards are existing in the world except IAS and US GAAP?...
     
 
  International Acconnting Standards for a Public Limited Company
Please tell what international standards are affecting the public limited company....
     
 
  Total Number of IAS Standards?
How many number of standards are there really in IAS?...
     
 

Expert Tips (ENG) - International Accounting Standards
 

Activities of the IASB, FASB: The Norwalk Agreement

Financial Accounting
In October 2002, the Financial Accounting Standards Board (FASB) and the International Accounting St...
 
 

Resurser - Internationella Redovisnings Standarder
 

Nyheter om Ias Redovisning


     
 

Nyheter om Iasb Bokföring


     
 

Videor om Ias Redovisning


     
 

Videor om Iasb Bokföring


     
 

Presentationer om Ias Redovisning


     
 

Presentationer om Iasb Bokföring


     
 

Mer om Ias Redovisning


     
 

Mer om Iasb Bokföring


     

Jämför med:  Skäligt Marknadsvärde  |  US GAAP (GAAP USA:s motsvarighet till Sveriges FAR)


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 18-2-2019. Alla namn ™ av deras ägare.