IAS (Internationella Redovisnings Standarder)
(IAS)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

IAS (Internationella Redovisningsstandarder) (IAS). Förklaring till Internationella Redovisningsstandarder.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

IAS (Internationella Redovisningsstandarder) är en uppsättning av standarder som påtalar hur vissa bestämda typer av transaktioner och andra händelser bör reflekteras i bokföringsunderlaget.

IAS utfärdas av IASB, (the Board) styrelsen för International Accounting Standards Committee (IASC).


Redovisningsstandarder är auktoritativa beskrivningar av hur bestämda typer av transaktioner och andra händelser bör reflekteras i bokföringsunderlaget. Följaktligen, ett uppfyllande av redovisningsstandarderna är vanligtvis nödvändigt för en rätt och riktig presentation av bokföringsunderlaget.

Standarder som utfärdas av IASB, betecknas som: Internationell Financial Reporting Standards (IFRSs). Standarder som ursprungligen utfärdades av styrelsen för IAS kommittén (1973-2001) fortsätter för att vara den fastställda: Internationella Redovisningsstandarder (IAS).

Tolkningar förbereds av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (tidigare Standing Interpretations Committee (SIC) ge bemyndigad vägledning kring frågeställningar där det är troligt att man kan få motta en avvikande eller oacceptabel behandling på, när det saknas liknande dokumenterad vägledning.
 

Även om IASC inte har en formell maktbefogenhet som kräver efterföljande av deras redovisningsstandarder, så kräver man i många länder och inom EU att bokföringsunderlagen hos börsnoterade aktiebolag till att vara beredda i enlighet med IAS.


Många länder rekommenderar redan de internationella redovisningsstandarderna (IAS) som deras egna redovisningsstandarder. Endera utan rättelse eller med vissa smärre tillägg eller undantag. Dessutom så äger en viktig utveckling rum inom EU just nu, där Europeiska kommissionen framskrider med förslag som kommer att kräva att alla listade företag inom EU till att förbereda deras konsoliderade bokföringsunderlag genom att använda internationella redovisningsstandarder. Redan inom och utanför EU, är det många ledande företag som har sagt att de förbereder deras finansiella rapporter i enlighet med de internationella redovisningstandarderna.

Andra länder tillåter inte företag till att använda IAS (International Accounting Standards) utan en sammanjämkning med hemlandets allmänt accepterade redovisningsprinciper. De mest framstående bland dessa länder är Kanada, Hongkong, Japan och Förenta staterna.


Internationella Redovisnings Standarder Forumet
  Difference between Indian Accounting Standards and IFRS
What are the main differences between Indian accou...
     
 
  Interpretation of IAS Standards
International accounting standards cover the best ...
     
 
  IAS and 'Fair' Financial Statements
IAS aims to give fair financial statements. It is ...
     
 
  Role of International Accounting Standards Committee
Do you agree that the International Accounting Sta...
     
 
  Influence IAS on IT Systems
How do international accounting standards influenc...
     
 
  Consequences of Violation of IAS?
What if the International Accounting Standards are...
     
 
  Types of Auditing Standards
What are the types of auditing standards?...
     
 
  Benefits of International Aaccounting Standards (IAS)
IAS is an instrument which permits all companies i...
     
 
  Usage of International Accounting Standards (IAS)
International accounting standards are very good t...
     
 
  How Many Accounting Standards
Hi, how many accounting standards are existing in ...
     
 
  International Acconnting Standards for a Public Limited Company
Please tell what international standards are affec...
     
 

Internationella Redovisnings Standarder Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Internationella Redovisnings Standarder Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Internationella Redovisnings Standarder Premium
  Total Number of IAS Standards?
How many number of standards are there really in I...
     
 

Expert Tips (ENG) - International Accounting Standards Premium
 

Activities of the IASB, FASB: The Norwalk AgreementBli Medlem

In October 2002, the Financial Accounting Standard...
Usage (application): Financial Accounting
 
 

Resurser - Internationella Redovisnings Standarder Premium
 

Nyheter om Ias RedovisningBli Medlem


     
 

Nyheter om Iasb BokföringBli Medlem


     
 

Videor om Ias RedovisningBli Medlem


     
 

Videor om Iasb BokföringBli Medlem


     
 

Presentationer om Ias RedovisningBli Medlem


     
 

Presentationer om Iasb BokföringBli Medlem


     
 

Mer om Ias RedovisningBli Medlem


     
 

Mer om Iasb BokföringBli Medlem


     

Jämför med:  Skäligt Marknadsvärde  |  US GAAP (GAAP USA:s motsvarighet till Sveriges FAR)


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.