IAS (Internationella Redovisnings Standarder)
(IAS)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

75 itens • 514.255 visitas


Sammanfattning

IAS (Internationella Redovisningsstandarder) är en uppsättning av standarder som påtalar hur vissa bestämda typer av transaktioner och andra händelser bör reflekteras i bokföringsunderlaget.

IAS utfärdas av IASB, (the Board) styrelsen för International Accounting Standards Committee (IASC).


Redovisningsstandarder är auktoritativa beskrivningar av hur bestämda typer av transaktioner och andra händelser bör reflekteras i bokföringsunderlaget. Följaktligen, ett uppfyllande av redovisningsstandarderna är vanligtvis nödvändigt för en rätt och riktig presentation av bokföringsunderlaget.

Standarder som utfärdas av IASB, betecknas som: Internationell Financial Reporting Standards (IFRSs). Standarder som ursprungligen utfärdades av styrelsen för IAS kommittén (1973-2001) fortsätter för att vara den fastställda: Internationella Redovisningsstandarder (IAS).

Tolkningar förbereds av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (tidigare Standing Interpretations Committee (SIC) ge bemyndigad vägledning kring frågeställningar där det är troligt att man kan få motta en avvikande eller oacceptabel behandling på, när det saknas liknande dokumenterad vägledning.
 

Även om IASC inte har en formell maktbefogenhet som kräver efterföljande av deras redovisningsstandarder, så kräver man i många länder och inom EU att bokföringsunderlagen hos börsnoterade aktiebolag till att vara beredda i enlighet med IAS.


Många länder rekommenderar redan de internationella redovisningsstandarderna (IAS) som deras egna redovisningsstandarder. Endera utan rättelse eller med vissa smärre tillägg eller undantag. Dessutom så äger en viktig utveckling rum inom EU just nu, där Europeiska kommissionen framskrider med förslag som kommer att kräva att alla listade företag inom EU till att förbereda deras konsoliderade bokföringsunderlag genom att använda internationella redovisningsstandarder. Redan inom och utanför EU, är det många ledande företag som har sagt att de förbereder deras finansiella rapporter i enlighet med de internationella redovisningstandarderna.

Andra länder tillåter inte företag till att använda IAS (International Accounting Standards) utan en sammanjämkning med hemlandets allmänt accepterade redovisningsprinciper. De mest framstående bland dessa länder är Kanada, Hongkong, Japan och Förenta staterna.


Särskild Intressegrupp SIG

Internationella Redovisnings Standarder Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (43 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Internationella Redovisnings Standarder. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Internationella Redovisnings Standarder

 

Interpretation of IAS Standards
International accounting standards cover the best accounting policies and principles, which help and guide users in preparing their financial statements. But the interpretation of these standards is ...
227
 
4 kommentarer
Difference between Indian Accounting Standards and IFRS
What are the main differences between Indian accounting standards and IFRS? Thank you.....
215
 
3 kommentarer
How People see the Accounting Job
One of the bigger problems in the accounting job is the way the rest of the employees think about accounting. They are thinking that accountants are a wall against them and a cause of non-advance in t...
6
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Internationella Redovisnings Standarder. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Benefits of International Accounting Standards (IAS)
IAS is an instrument which permits all companies in the world to develop their transparency in the business. In addition it is a legal framework for the harmonization of accounting standards....
425
 
3 kommentarer

🥈 Consequences of Violation of IAS?
What if the International Accounting Standards are violated by one member... What happens?...
408
 
1 kommentarer

🥉 Types of Auditing Standards
What are the types of auditing standards?...
386
 
1 kommentarer

Influence IAS on IT Systems
How do international accounting standards influence the information technology industry? Thanks for your reactions......
314
 
2 kommentarer

Usage of International Accounting Standards (IAS)
International accounting standards are very good to use when preparing financial statements. They are very easy to understand....
307
 
How Many Accounting Standards
Hi, how many accounting standards are existing in the world except IAS and US GAAP?...
253
 
Role of International Accounting Standards Committee
Do you agree that the International Accounting Standards Committee is essential for the growth of international business? Why (not)....
237
 
2 kommentarer

IAS and 'Fair' Financial Statements
IAS aims to give fair financial statements. It is the ideal state. However, when you put it in the practice, you will face questions like: what does fair mean for you and me? Does it mean the same thi...
219
 
1 kommentarer

International Acconnting Standards for a Public Limited Company
Please tell what international standards are affecting the public limited company....
115
 
1 kommentarer

Total Number of IAS Standards?
How many number of standards are there really in IAS?...
11
 
6 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om International Accounting Standards (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Activities of the IASB, FASB: The Norwalk Agreement

Financial Accounting
In October 2002, the Financial Accounting Standards Board (FASB) and the International Accounting Standards Board (IASB)...
Informationskällor

Olika informationskällor om Internationella Redovisnings Standarder. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Dealing with Complexity / Transparency in Financial Information

Corporate Transparency, Financial Complexity, Information Complexity, Information Transparancy
This presentation is about information transparency, and includes the following sections: 1. Introduction: an experimen...

USGAAP versus IFRS on Intangibles Accounting

Intangible Assets, Accounting, USGAAP, IFRS
This presentation compares USGAAP and IFRS, and includes the following sections: 1. Presentation Overview 2. Executive...

IFRS Adoption in Europe

IFRS, IAS 39, Convergence
This paper by Chris Armstrong examines the European stock market reaction to sixteen key events associated with the adop...

IAS and US GAAP

Accounting Quality
Mary E. Barth a.o. (all from the US) compare measures of accounting quality for firms applying IAS with US firms to inve...

Introduction and Summary of Intangible Assets (IAS38)

Initial Understanding of Intangible Assets, Accounting Treatment
Accounting treatment of intangible assets: - Identifiable (seperable, legal right) - Non-monetary Assets (non-cash) -...

IFRS Pros and Cons

IAS, IFRS, fair value
Paper by Ray Ball. There is little settled theory or evidence on which to build an assessment of the advantages and disa...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Internationella Redovisnings Standarder.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför med:  Skäligt Marknadsvärde  |  US GAAP (GAAP USA:s motsvarighet till Sveriges FAR)


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Internationella Redovisnings Standarder? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 3-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.