Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar | Intangible Assets Monitor
(Sveiby)

Kunskapscenter

   

Mäta immateriella tillgångar. Förklaring till Mäta Immateriella Tillgångar, Kunskapsflödesmätning (KFM) /Intangible Assets Monitor av Karl-Erik Sveiby.

Innehåll

Premium

Intangible Assets Monitor (IAM) är en metod för att mäta immateriella tillgångar. Dess presentationsformat belyser relevanta indikatorer för att mäta immateriella tillgångar på ett enkelt sätt. Valen av indikatorer beror på företagsstrategin. Formatet är mycket relevant för företag med stora immateriella tillgångar.


Användningen av Att mäta immateriella tillgångar/kunskapsflöden

IAM/KFM kan integreras i ett ledningsinformationssystem. Mätningsinstrumentets innehåll bör inte överskrida mer än en sida, enligt Sveiby. Den bör presenteras med hjälp av ett antal kommentarer. Endast ett fåtal av de möjliga indikatorerna bör väljas ut. De viktigaste områdena att täcka in är tillväxt/förnyelse, effektivitet och stabilitet. Syftet är att få en ganska bred bild, så en eller två indikatorer i varje kategori bör skapas. Vi intresserade av de indikatorer som indikerar förändring. Dvs. tillväxt och förnyelse såväl som effektivitets- och stabilitetsmått. Mätningsinstrumentet kan användas till att designa ett ledningsinformationssystem eller till att utföra en revision.


När vi använder Intangible Assets Monitorn (IAM), så uppfattar vi de tre Immateriella tillgångar; Extern struktur, (Kunskapskapital:) Intern struktur och Kompetens, som ”verkliga” tillgångar.

Kunskapsflödesmätningen intresserar sig för indikatorer som indikerar förändring och indikerar kunskapsflöden. Dvs. tillväxt, förnyelse/innovation, effektivitet/nyttjande och risk/stabilitet/mått. Idén är att:  titta närmare på hur immateriella tillgångar utvecklas, genom att designa och konstruera indikatorerer som korrelerar med: tillväxt hos tillgången i fokus, dess förnyelsehastighet, hur effektivt vi använder den, och risken att den upphör att existera.

Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar | Intangible Assets Monitor


Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar | Intangible Assets Monitor Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar | Intangible Assets Monitor Forumet  

Nya ämnen

  Disadvantages of Intangible Assets Monitor (Sveiby)
Hello everyone! I have a question about Sveiby's monitor. Do you have any thoughts about weaknesses or disadvantages of the IAM model apart from the p...
     
 

Best Practices - Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar | Intangible Assets Monitor

Expert Tips (ENG) - Intangible Assets Monitor
 

Intellectual Capital Management

 
 
 

How to Measure Intangible Assets?

 
 
 

Measuring the Immeasurable: Finding the Value of Intangibles

 
 
 

IC Formula?

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar | Intangible Assets Monitor
 

Nyheter om Immateriella Sveiby


     
 

Nyheter om Mäta Kunskapsflöden


     
 

Videor om Immateriella Sveiby


     
 

Videor om Mäta Kunskapsflöden


     
 

Presentationer om Immateriella Sveiby


     
 

Presentationer om Mäta Kunskapsflöden


     
 

Mer om Immateriella Sveiby


     
 

Mer om Mäta Kunskapsflöden


     Accelerera din managementkarriärJämför Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar med:  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton)  |  Resultat Prisma (Performance Prism)  |  ValueReporting Framework (Värderapporteringsramverk) (PWC)  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning  |  Business Intelligens


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Beslutsfattande och Värdering  | HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 12-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.