Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar | Intangible Assets Monitor
(Sveiby)

Kunskapscenter

Mäta immateriella tillgångar. Förklaring till Mäta Immateriella Tillgångar, Kunskapsflödesmätning (KFM) /Intangible Assets Monitor av Karl-Erik Sveiby.


Intangible Assets Monitor (IAM) är en metod för att mäta immateriella tillgångar. Dess presentationsformat belyser relevanta indikatorer för att mäta immateriella tillgångar på ett enkelt sätt. Valen av indikatorer beror på företagsstrategin. Formatet är mycket relevant för företag med stora immateriella tillgångar.


Användningen av Att mäta immateriella tillgångar/kunskapsflöden

IAM/KFM kan integreras i ett ledningsinformationssystem. Mätningsinstrumentets innehåll bör inte överskrida mer än en sida, enligt Sveiby. Den bör presenteras med hjälp av ett antal kommentarer. Endast ett fåtal av de möjliga indikatorerna bör väljas ut. De viktigaste områdena att täcka in är tillväxt/förnyelse, effektivitet och stabilitet. Syftet är att få en ganska bred bild, så en eller två indikatorer i varje kategori bör skapas. Vi intresserade av de indikatorer som indikerar förändring. Dvs. tillväxt och förnyelse såväl som effektivitets- och stabilitetsmått. Mätningsinstrumentet kan användas till att designa ett ledningsinformationssystem eller till att utföra en revision.


När vi använder Intangible Assets Monitorn (IAM), så uppfattar vi de tre Immateriella tillgångar; Extern struktur, (Kunskapskapital:) Intern struktur och Kompetens, som ”verkliga” tillgångar.

Kunskapsflödesmätningen intresserar sig för indikatorer som indikerar förändring och indikerar kunskapsflöden. Dvs. tillväxt, förnyelse/innovation, effektivitet/nyttjande och risk/stabilitet/mått. Idén är att:  titta närmare på hur immateriella tillgångar utvecklas, genom att designa och konstruera indikatorerer som korrelerar med: tillväxt hos tillgången i fokus, dess förnyelsehastighet, hur effektivt vi använder den, och risken att den upphör att existera.

Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar | Intangible Assets Monitor


Särskild Intressegrupp SIG - Immateriella Tillgångar


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Forum - Immateriella Tillgångar  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Disadvantages of Intangible Assets Monitor (Sveiby)
Hello everyone! I have a question about Sveiby's monitor. Do...
 
 
 
 

Best Practices - Immateriella Tillgångar

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.Expert Tips (ENG) - Intangible Assets

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Intellectual Capital Management

Managing Intellectual Capital...
 
 
 

How to Measure Intangible Assets?

Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators...
 
 
 

Measuring the Immeasurable: Finding the Value of Intangibles

Measuring Intangible Assets, Best Practices, Intangible Assets Indicators...
 
 
 

IC Formula?

Numerical IC Estimation...
 
 

Resurser - Immateriella Tillgångar

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Immateriella Tillgångar


     
 

Nyheter om Mäta Kunskapsflöden


     
 

Videor om Immateriella Tillgångar


     
 

Videor om Mäta Kunskapsflöden


     
 

Presentationer om Immateriella Tillgångar


     
 

Presentationer om Mäta Kunskapsflöden


     
 

Mer om Immateriella Tillgångar


     
 

Mer om Mäta Kunskapsflöden


     

Jämför Mäta Kunskapsflöden/Immateriella Tillgångar med:  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Strategiska Kartor, Strategikartor (Kaplan och Norton)  |  Resultat Prisma (Performance Prism)  |  ValueReporting Framework (Värderapporteringsramverk) (PWC)  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating  |  Prestationsstyrning, Resultatstyrning  |  Business Intelligens


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  | Beslutsfattande och Värdering  | HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 19-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.