Horisontell Integration

Kunskapscenter

   

Skaffa affärsverksamheter på samma nivå i värdekedjan. Förklaring till Horisontell Integration (Horizontal Integration).

Bidraget kommer från: Ed Walters

Innehåll

Premium

Horisontell Integration

Vad är Horisontell Integration? Beskrivning

Precis som dess motpart, Vertikal integration, så är Horisontell Integration ett potentiellt strategiskt drag som ett företag kan överväga. Horisontell Integration betyder den som förvärvar affärsverksamheter på samma nivå i värdekedjan. Detta kan innebära:

 • Förvärva aktiviteter för att hantera liknande produkter, så att synergier uppstår och där det är en viss grad av ”förnuftig” diversifiering. Till exempel kompletterande konfektionsprodukter stöttat av samma fundament i marknadsföringsbudskapen.
 • Förvärva aktiviteter som är ersättare för någons produkter.  Då ett företag kan täcka hot från substitut som inbegriper en av Porters 5 styrkor. Till exempel så förflyttade sig Canon över till digitalkameror.
 • Förvärva konkurrenter. På så sätt minska hotet från konkurrensen.
 • Att göra produkterbjudandet komplett  detta ”förväntas” av kunden. Till exempel har Microsoft följt denna strategi med dess Microsoft Office Software.

Användning av Horisontell Integration. Användningsområden

Strategisk planering.


Stegen i Horisontell Integration. Processen

Se: Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison


Styrkorna med Horisontell Integration. Fördelar

 • Skalekonomi.
 • Synergi. Ekonomiska verksamhets- och synergieffekter.
 • Försvar mot alternativ och ersättningar.
 • Reducerar konkurrensen.
 • Uppfyller kundens förväntningar.
 • Ökad förhandlingsmakt. Får mer inflytande över starka leverantörer eller kunder.

Begränsningar med Horisontell Integration. Nackdelar

 • Synergier kan vara mer imaginära än verkliga. Ett berömt exempel är SAAB med dess bilar och flygplan.
 • Substitutmarknaden är ofta mycket annorlunda. Att vända ett förvärv till en framgång är en stor och lång ledningsutmaning.
 • Reducering av konkurrensen eller även monopol, kan leda till att anti-trust frågeställningar kan komma ifråga.

Horisontell Integration Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Horisontell Integration Forumet  

Nya ämnen

  Examples and Case Studies of Horizontal Integration
Who can share and explain an example of horizontal integration? Thanks......
     
 
  Advantages of Horizontal Integration
Are there besides the benefits mentioned above still more advantages of horizontal integration? Why?...
     
 
  Disadvantages of Horizontal Integration
Are there besides the limitations mentioned above still more disadvantages of horizontal integration? Why?...
     
 

Best Practices - Horisontell Integration

Expert Tips (ENG) - Horizontal Integration
 

Two More Forms of Strategic Integration

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Horisontell Integration
 

Nyheter om Horisontell Integration


     
 

Nyheter om Strategisk Förvärv


     
 

Videor om Horisontell Integration


     
 

Videor om Strategisk Förvärv


     
 

Presentationer om Horisontell Integration


     
 

Presentationer om Strategisk Förvärv


     
 

Mer om Horisontell Integration


     
 

Mer om Strategisk Förvärv


     Accelerera din managementkarriärJämför  Horisontell Integration med: Vertikal Integration  |  Värdekedjan Porter  |  5 Krafter Porter  |  Lånefinansierat Företagsköp (Leveraged Buy-out)  |  Förvärvs och Integrations Angrepssätt Haspeslagh och Jemison  |  Moderbolagstilar, Koncernstilar  |  Kärnkompetens  |  Insourcing  |  Co-opetition


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 18-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.