Värdfördelskedja (Värdevinstkedjan)
Heskett Sasser Schlesinger

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Uppnår resultaten och processkvaliteten, genom att vårda nyckel beståndsdelarna som lojalitet, förtroende, engagemang och äganderätt. Förklaring till Värdfördelskedja / Värdevinstkedjan (Value Profit Chain) av Heskett, Sasser och Schlesinger. ('03)


Vad är Värdfördelskedja (Värdevinstkedjan)? Beskrivning

Med deras Värdfördelskedja modell James Heskett, Earl Sasser och Leonard Schlesinger argumenterar för att organisationer behöver fokusera på att ge det som deras anställda, kunder, investerare, leverantörer och andra värderar mest. Fokusering på värde kommer att föra med sig nödvändig organisatorisk förändring och binda upp en organisation till de mest värderade behoven hos dess kunder detta kommer att göra dem mer responsiva för marknadens krav. Dessutom om man ser till att ge de anställda vad de uppskattar i en organisation kommer detta att göra dem mer produktiva och minskar kostnaderna för personalomsättningen. Författarna avslutar med att ett värdeangreppssätt kommer att resultera i större organisatorisk effektivitet och lönsamhet.

Värdfördelskedja modellen bekräftar betydelsen av företagetsbeteenden på dessa tre nyckelområden:

 1. Kunder eller kunder,
 2. Anställda, och
 3. Investerare.

Ramverket betonar betydelsen av samverkan inom dessa tre grupper. Deras beteenden kan var och en delas in i tre områden:

 • Bibehållande,
 • Relaterad försäljning, och
 • Hänvisning, Rekommendera andra kunder

1. Kunder

I stort önskar vi att alla våra kunder ska komma tillbaka till oss. Detta är ett beteende som vi refererar till som bibehållandet. Bibehållandet kan mätas genom att beräkna intäkten som är associerad med att behålla kunderna. Inte bara önskar vi att våra kunder till stannar med oss, utan vi önskar också att de köper mer från oss. Vi önskar oss en större andel av deras plånbok vad beträffar de saker som de inhandlar. Det tredje beteendet, som företag söker efter, innebär hänvisning. Vi önskar att våra kunder är så nöjda med oss att de kommer att rekommendera våra produkter eller tjänster till andra personer. Således att få kunder till att stanna hos ett företag (bibehållande), köpa mer (relaterad försäljning), och berätta för andra (hänvisa) är avgörande beteenden. Dessa beteenden orsakar långsiktig lönsamhet och tillväxt för företaget.
 

2. Anställda

Men vinst och tillväxt kan inte förväntas bara genom att fokusera på våra kunder. Vi behöver också ta en titt på våra anställda. Det är avgörande för företag att titta på samma beteenden som de själva utvärderar för deras kunder och se hur man applicerar dem på deras anställda. Självfallet önskar vi att behålla våra verkligt duktiga anställda; vi önskar att de ska bry sig om företaget. Vi önskar att de ska uppföra sig som om de var ägare. Vi önskar också mer av deras mentala energi, något som vi kallar för ”utbyte av deras medvetande”. Och vi önskar att de trivs så bra att arbeta för vår organisation att de kommer att berätta detta för deras familj och vänner att detta är ett fantastiskt ställe att arbeta på.
 

3. Investerare

Det finns en spegeleffekt mellan det beteende som ett företag önskar sig att se hos deras kunder och anställda. Vi önskar att få behålla våra anställda precis som vi önskar att få behålla våra kunder; vi önskar ett större utbyte av våra anställdas energi precis som vi önskar en större andel av våra kunders plånböcker; och vi önskar att våra anställda ska referera oss till andra, precis som vi önskar att våra kunder ska referera oss till andra.

Om ett företag gör detta väl, då kommer de tre beteendena att upprepas av investerarna. Om vi uppnår de önskade beteendena hos våra kunder och våra anställda, kommer våra investerare att stanna hos oss. De kommer att göra vårt aktiekapital eller äganderätt till en större andel av deras portfölj, och de kommer att gå ut och berätta för deras familjer och vänner, att detta är ett fantastiskt bra företag att investera i.


Prestationens trefaldighet

 • Ledarskap och ledning
 • Kultur och värderingar
 • Vision och strategi

De fem värdekedjeeffekterna

 1. Inflytande
 2. Fokus
 3. Passform
 4. Förtroende
 5. Anpassningsförmåga

Ursprunget till Värdfördelskedja. Historia

 • Heskett - Service Quality, 1986
 • Heskett, Sasser och Hart - Service Breakthroughs: Changing the Rules of the Game, 1991
 • Kotter och Heskett - Corporate Culture and Performance, 1992
 • HBR som Putting the Service Profit Chain to Work, 1994
 • Heskett, Sasser och Schlesinger - The Service Profit Chain, 1997
 • Heskett, Sasser och Schlesinger - The Value Profit Chain, 2003

Användningen av Värdfördelskedja. Användningsområden

Spektrat av företag, som drar nytta av Value Profit Chain modellen, är mycket bred. Det inkluderar små och stora organisationer, offentliga och privata organisationer, vinst och icke-kommersiella organisationer.


Styrkor med Value Profit Chain. Fördelar

 • Tänkandet bakom Value Profit Chain kan hjälpa oss att organisera det för våra chefer, ibland förvirrande uppbådet av idéer som existerar idag.
 • Den kan erbjuda en grund för en benchmarking/att jämföra en organisation mot det bästa utförandet på olika dimensioner i kedjan.

Begränsningar med Value Profit Chain. Nackdelar

Koncept är relativt enkelt på pappret men kan vara mycket utmanande i praktiken.


Antaganden med Value Profit Chain. Villkor

 • Anställdas värde orsakar tillfredsställelsen, lojaliteten och produktiviteten som producerar kundvärde.
 • Tillfredsställda lojala och engagerade kunder är den primära drivfaktorn för ett företags tillväxt och lönsamhet och bestämmande faktor för aktieägarvärde.

Särskild Intressegrupp SIG - Värdfördelskedja | Värdevinstkedjan


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Forum - Värdfördelskedja | Värdevinstkedjan  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Organizational Change Based on Values (1 reaktioner)
Does anybody know an actual model regarding organizational c...
 
 
 
 
  Applying the Value Chain Concept to Marketing Information System
Can someone provide an answer as to how the value chain conc...
 
 
 
 
  The Effect of Problems with Distribution Channel Strategy on Customer Value
Sometimes many customers can be in demand of some product, b...
 
 
 
 
  Service-Profit Chain
Is it right to say that if leaders (and managers) know what ...
 
 
 
 
  Using the Value Profit Chain with the Balanced Scorecard (1 reaktioner)
The model can be used alongside the Balanced Scorecard model...
 
 
 
 

Best Practices - Värdfördelskedja | Värdevinstkedjan

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Value Profit Chain

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

A Closer Look Into Customer Value

Customer Value Analysis, Strategic Marketing, Innovation Strategy...
 
 
 

Understanding your Customer's Needs

Customer Targeting and Strategy...
 
 

Resurser - Värdfördelskedja | Värdevinstkedjan

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Värdfördelskedja Modell


     
 

Nyheter om Värdevinstkedjan Koncept


     
 

Videor om Värdfördelskedja Modell


     
 

Videor om Värdevinstkedjan Koncept


     
 

Presentationer om Värdfördelskedja Modell


     
 

Presentationer om Värdevinstkedjan Koncept


     
 

Mer om Värdfördelskedja Modell


     
 

Mer om Värdevinstkedjan Koncept


     

Jämför Värdfördelskedja | Värdevinstkedjan med:   3C Modellen av Ohmae  |  Värde Discipliner  |  Balanserade Styrkort Kaplan och Norton  |  Värdebaserad Styrning  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy  |  Personalstyrkans Mognadsgrad (People CMM)  |  Värdering och Mäta Intellektuellt Kapital, IC Rating


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |  Marknadsföring  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 22-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.