Hela Hjärnmodellen från Herrmann

Kunskapscenter

   

Analysera personliga och organisatoriska tankepreferenser. Förklaring till Hela Hjärnmodellen (Whole Brain Model) av Herrmann. ('76)

Innehåll

Premium

Herrmanns Helhjärnstänkande modell

Vad är Helhjärnstänkande Modelllen? Beskrivning

Hela Hjärnmodellen från Ned Herrmann är en teknik som kan användas till att analysera personliga och organisatoriska tankepreferenser.


Människor har tydligt olika sätt för hur de uppfattar och tar till sig information, tar beslut och löser problem. Såfort en individ förstår sin egen tankepreferensstil, är dörren öppen för en förbättrad kommunikation, ledarskap, ledning, problemlösning, beslutsfattande och andra aspekter av personlig och mellanmänsklig utveckling.


Hela Hjärnmodellen är en mental modell som beskriver tankepreferenser. Detta är det sätt att tänka på som tillfredsställer oss mest och verkar naturligast för oss vid denna tidpunkt i våra liv. Dessa sätt att tänka på kan förändras, ofta som ett resultat av betydande emotionella erfarenheter, livets övergångar och andra viktiga insikter. Tankepreferenser beskriver mönster av vad vi föredrar att ge uppmärksamhet till och vad vi inte föredrar att ge uppmärksamhet till.


Tankepreferenser kan vara annorlunda än de kunskaper som vi besitter eller innehållet i vårt arbete eller vårt beteende som är beroende på situationen. När vi tänker eller fungerar annorlunda än våra preferenser, även om vi har utmärkta kunskaper, är det mer troligt att vi kommer att finna det på något vis obekvämt och förbrukar mer av vår energi.


Den fyra tankepreferenserna i Helhjärnstänkande modellen är:

  1. Logiker. Analytisk, matematisk, teknisk och problemlösning.
  2. Organisatör. Kontrollerande, konservativ, planerande, organiserad och administrativ till sin natur.
  3. Kommunikatör. Mellanmänsklig, emotionell, musikalisk, andlig och ”pratmakare” former.
  4. Visionären. Fantasirik, syntetiserar, konstnärliga, holistiska och konceptmässiga former.

I kärnan av den senaste boken av Ned Herrmann, ligger hans övertygelse om att funktionen hos den mänskliga hjärnan är driven av en fyra kvadranters sammankopplade uppsättning av mentala processformer. Dessa fyra tankestilar, säger Herrmann, har sitt ursprung i hjärnans vänstra och högra cerebrala hemisfär och i den vänstra och högra halvan av det limbiska systemen som var och en resulterar i markant olika och distinkta beteende egenskaper hos människor. Hur denna komplexa hjärnväxelverkan bestämmer tänkandets funktionslägesdominans och tänkande stilpreferanser, och hur individer och organisationer kan dra fördel av sådan förståelse är det huvudsakliga temat i Herrmanns bok (Se nedan).


Herrmanns arbete används brett av träning- och utvecklingsspecialister. Helhjärnstänkande Modellen ersätter ”vänster hjärna/höger hjärna”  tänkandet i tidigare modeller. Även avancerade nya koncept kring tankeforskning och deras användningsområden i affärssammanhang. Dominant tänkande i en av de fyra tankestilarna, orsakar utvecklingen av tankepreferanser. När dessa tanke preferenser upptar vårt intresse, och vårdar utvecklingen av kompetenser och inverkan på våra karriärval och slutligen vårt arbete. Argumenterar Herrmann.
 

Ursprunget till helhjärnstänkandemodellen. Historia

År 1976 forskade Ned Herrmann på hjärnan som en källa till kreativitet. Vid den tiden tog han lärdom av den tidens banbrytande hjärnforskning av Roger Sperry, Paul MacLean, Joseph Bogen och Michael Gazzanaga. Från deras arbete är det tydligt att hjärnan har fyra distinkta och specialiserade strukturer. Inspirerat av denna forskning, arbetade Herrmann Resultatet av denna forskning är Herrmanns Helhjärnstänkande Modell. I Augusti år 1979, efter många tester och djupgående forskning och berg av data, hade Herrmann utvecklat ett giltigt självbedömningsverktyg som möjliggör för individer att förstå deras egna tankepreferenser - HBDI (Herrmann Brain Dominance Instrument.)


Bok: Ned Herrmann - The Whole Brain Business Book -


Hela Hjärnmodellen från Herrmann Forumet
  Using the Whole Brain Model for Projects
Hi! Please, let us know how you use this model for...
     
 
  The Immense Power of your Brain...
Your brain is more powerful than you think!. I fou...
     
 
  Sinek: Leaders in Business 'get' the 'why' of a Business and Communicate it
Sinek, on TED, has an interesting analysis of lead...
     
 
  Whole Brain Self-Assessment
Would like to know more on how to evaluate oneself...
     
 
  HBDI Exercises for Reinforcement?
I often incorporate HBDI into my learning solution...
     
 
  What is Whole Brain Learning? Definitions
What is whole brain learning?...
     
 

Hela Hjärnmodellen från Herrmann Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Hela Hjärnmodellen från Herrmann Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Hela Hjärnmodellen från Herrmann Premium

Expert Tips (ENG) - Whole Brain Model Premium
 

Theory of Multiple IntelligencesBli Medlem

In 1983, Howard Gardner proposed the Theory of Mul...
Usage (application): Skills Development
 
 
 

Changing HBDI Your (Coachee's) Thinking PreferenceBli Medlem

As explained by Ned Herrmann, the four quadrants o...
Usage (application): 4 Exercises to Access Other Preferences
 
 
 

The Brain's Lymbic System is an Open-loop System. The Phenomenon of MirroringBli Medlem

A closed-loop system is self-regulating, it is not...
Usage (application): EI Awareness
 
 
 

Assessing Thinking Style Preferences with HBDIBli Medlem

The Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI)<...
Usage (application): Best Practices to Consider
 
 
 

The Main Conclusions of Whole Brain ThinkingBli Medlem

For more than two decades, Ned Herrmann has been e...
Usage (application): Unleashing Creative and Innovative Potential of Organizations
 
 
 

Thorndike on Intelligence 1920Bli Medlem

E.L. Thorndike (1920: Intelligence and its uses) d...
Usage (application): 3 distinct types
 
 

Resurser - Hela Hjärnmodellen från Herrmann Premium
 

Nyheter om Hela Hjärnan HerrmannBli Medlem


     
 

Nyheter om Helhjärnstänkande Hbdi ModellBli Medlem


     
 

Videor om Hela Hjärnan HerrmannBli Medlem


     
 

Videor om Helhjärnstänkande Hbdi ModellBli Medlem


     
 

Presentationer om Hela Hjärnan HerrmannBli Medlem


     
 

Presentationer om Helhjärnstänkande Hbdi ModellBli Medlem


     
 

Mer om Hela Hjärnan HerrmannBli Medlem


     
 

Mer om Helhjärnstänkande Hbdi ModellBli Medlem


     

Jämför Helhjärnstänkande Modellen med:   Emotionell Intelligens Goleman  |  Spiral Dynamics Modell  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Pyramidprincipen  |  Belbin Teamroller  |  Sex Tänkhattar  |  Grupptänkande  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Johari Fönster  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.