Hela Hjärnmodellen från Herrmann

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

44 itens • 676.729 visitas


Sammanfattning

Herrmanns Helhjärnstänkande modell

Vad är Helhjärnstänkande Modelllen? Beskrivning

Hela Hjärnmodellen från Ned Herrmann är en teknik som kan användas till att analysera personliga och organisatoriska tankepreferenser.


Människor har tydligt olika sätt för hur de uppfattar och tar till sig information, tar beslut och löser problem. Såfort en individ förstår sin egen tankepreferensstil, är dörren öppen för en förbättrad kommunikation, ledarskap, ledning, problemlösning, beslutsfattande och andra aspekter av personlig och mellanmänsklig utveckling.


Hela Hjärnmodellen är en mental modell som beskriver tankepreferenser. Detta är det sätt att tänka på som tillfredsställer oss mest och verkar naturligast för oss vid denna tidpunkt i våra liv. Dessa sätt att tänka på kan förändras, ofta som ett resultat av betydande emotionella erfarenheter, livets övergångar och andra viktiga insikter. Tankepreferenser beskriver mönster av vad vi föredrar att ge uppmärksamhet till och vad vi inte föredrar att ge uppmärksamhet till.


Tankepreferenser kan vara annorlunda än de kunskaper som vi besitter eller innehållet i vårt arbete eller vårt beteende som är beroende på situationen. När vi tänker eller fungerar annorlunda än våra preferenser, även om vi har utmärkta kunskaper, är det mer troligt att vi kommer att finna det på något vis obekvämt och förbrukar mer av vår energi.


Den fyra tankepreferenserna i Helhjärnstänkande modellen är:

  1. Logiker. Analytisk, matematisk, teknisk och problemlösning.
  2. Organisatör. Kontrollerande, konservativ, planerande, organiserad och administrativ till sin natur.
  3. Kommunikatör. Mellanmänsklig, emotionell, musikalisk, andlig och ”pratmakare” former.
  4. Visionären. Fantasirik, syntetiserar, konstnärliga, holistiska och konceptmässiga former.

I kärnan av den senaste boken av Ned Herrmann, ligger hans övertygelse om att funktionen hos den mänskliga hjärnan är driven av en fyra kvadranters sammankopplade uppsättning av mentala processformer. Dessa fyra tankestilar, säger Herrmann, har sitt ursprung i hjärnans vänstra och högra cerebrala hemisfär och i den vänstra och högra halvan av det limbiska systemen som var och en resulterar i markant olika och distinkta beteende egenskaper hos människor. Hur denna komplexa hjärnväxelverkan bestämmer tänkandets funktionslägesdominans och tänkande stilpreferanser, och hur individer och organisationer kan dra fördel av sådan förståelse är det huvudsakliga temat i Herrmanns bok (Se nedan).


Herrmanns arbete används brett av träning- och utvecklingsspecialister. Helhjärnstänkande Modellen ersätter ”vänster hjärna/höger hjärna”  tänkandet i tidigare modeller. Även avancerade nya koncept kring tankeforskning och deras användningsområden i affärssammanhang. Dominant tänkande i en av de fyra tankestilarna, orsakar utvecklingen av tankepreferanser. När dessa tanke preferenser upptar vårt intresse, och vårdar utvecklingen av kompetenser och inverkan på våra karriärval och slutligen vårt arbete. Argumenterar Herrmann.
 

Ursprunget till helhjärnstänkandemodellen. Historia

År 1976 forskade Ned Herrmann på hjärnan som en källa till kreativitet. Vid den tiden tog han lärdom av den tidens banbrytande hjärnforskning av Roger Sperry, Paul MacLean, Joseph Bogen och Michael Gazzanaga. Från deras arbete är det tydligt att hjärnan har fyra distinkta och specialiserade strukturer. Inspirerat av denna forskning, arbetade Herrmann Resultatet av denna forskning är Herrmanns Helhjärnstänkande Modell. I Augusti år 1979, efter många tester och djupgående forskning och berg av data, hade Herrmann utvecklat ett giltigt självbedömningsverktyg som möjliggör för individer att förstå deras egna tankepreferenser - HBDI (Herrmann Brain Dominance Instrument.)


Bok: Ned Herrmann - The Whole Brain Business Book


Särskild Intressegrupp SIG

Hela Hjärnmodellen (Mänskligt Tänkande) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (10 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Hela Hjärnmodellen (Mänskligt Tänkande). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Hela Hjärnmodellen (Mänskligt Tänkande)

 

Sinek: Leaders in Business 'get' the 'why' of a Business and Communicate it
Sinek, on TED, has an interesting analysis of leadership, based on the ability to 'touch' the limbic brain (which cannot connect to speech), saying that great leaders in business 'get' the 'why' of a ...
6
 
What are the Benefits of Understanding the Thinking Modes / Preferences / Styles of Others?
How do individuals benefit from understanding the thinking mode dominances and thinking preferences of other people?...
5
 
HBDI Exercises for Reinforcement?
I often incorporate HBDI into my learning solutions for clients and am looking for interesting and engaging exercises that you have used (or experienced) that help reinforce HBDI in various contexts (...
5
 
1 kommentarer
What are the Benefits of Using Whole Brain Thinking Modes / Preferences in Organizations?
How do organizations benefit from understanding thinking modes dominances and thinking preferences of their employees? What are the advantages at the organizational level?...
4
 
Whole Brain Self-Assessment
Would like to know more on how to evaluate oneself on the WB model. Does anybody have any useful inputs?...
4
 
1 kommentarer
What are the Benefits of Knowing the Thinking Modes / Preferences / Styles of Yourself?
How can you benefit from understanding your own thinking mode dominances and thinking preferences?...
3
 
1 kommentarer
Using the Whole Brain Model for Projects
Hi! Please, let us know how you use this model for project management and project team building? Thanks for participating......
2
 
1 kommentarer
What is Whole Brain Learning? Definitions
What is whole brain learning?...
2
 
Using Whole Brain for Professional Development
The Whole Brain model helps professionals to know themselves better and know others better too. Knowing one's thinking style preference and that of others is important in communication as we will know...
0
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Hela Hjärnmodellen (Mänskligt Tänkande). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 The Immense Power of your Brain...
Your brain is more powerful than you think!. I found this remarkable text on the web: Cna yuo raed tihs? Olny 55 plepoe out of 100 can... I cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I wa...
26
 
5 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Whole Brain (Human Thinking) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Theory of Multiple Intelligences

Skills Development
In 1983, Howard Gardner proposed the Theory of Multiple Intelligences. According to Gardner there are a wide variety of ...

Changing HBDI Your (Coachee's) Thinking Preference

4 Exercises to Access Other Preferences
As explained by Ned Herrmann, the four quadrants of the brain represent differences in mental processing within a person...

The Brain's Lymbic System is an Open-loop System. The Phenomenon of Mirroring

EI Awareness
A closed-loop system is self-regulating, it is not influenced by things outside of the system. An open-loop system depe...

Assessing Thinking Style Preferences with HBDI

Best Practices to Consider
The Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI) can be a powerful tool for assessing thinking style preferences. In many ...

The Main Conclusions of Whole Brain Thinking

Unleashing Creative and Innovative Potential of Organizations
For more than two decades, Ned Herrmann has been exploring brain functions and their relation to creativity. Some of the...

Thorndike on Intelligence 1920

3 distinct types
E.L. Thorndike (1920: Intelligence and its uses) distinguished between three distinct types of intelligence: 1. Abstrac...
Informationskällor

Olika informationskällor om Hela Hjärnmodellen (Mänskligt Tänkande). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Personal Problem Solving: Process, Principles and Efficiency

Problem Solving Process, Problem Solving Stages, Problem Solving Steps, Interpersonal Problem Solving
A brief but excellent presentation about some key aspects of effective (personal) problem solving. The presentation incl...

The Influence of Emotions and Moods on Decision-Making and Entrepreneurship

Decision Making, Emotional Intelligence, Entrepreneurship, Cognitive Bias
This presentation is about emotions in decision-making, thereby paying specific attention to Emotional Intelligence 1. ...

Assess your Personality Type to Plan your Career

Career Management, Career Planning, Personality Types
This presentation elaborates on how to define your personality and the career that suits best to you. The presentation i...

Whole Brain Diagram

Analyzing Thinking Preferences
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Hela Hjärnmodellen (Mänskligt Tänkande).


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Helhjärnstänkande Modellen med:   Emotionell Intelligens Goleman  |  Spiral Dynamics Modell  |  Behovsteorin (McClelland)  |  Pyramidprincipen  |  Belbin Teamroller  |  Sex Tänkhattar  |  Grupptänkande  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Johari Fönster  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Hela Hjärnmodellen (Mänskligt Tänkande)? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 7-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.