Whole Brain-model van Herrmann

Kenniscentrum

Het analyseren van persoonlijke en organisatorische denkvoorkeuren. Verklaring van het Whole Brain-model van Herrmann. ('76)


Model van de Hersenen van Herrmann het Gehele

Wat is het Whole Brain-model? Beschrijving

Het Whole Brain-model van Ned Herrmann is een techniek die voor het analyseren van persoonlijke en organisatorische denkvoorkeuren kan worden gebruikt.


Mensen hebben duidelijk verschillende manieren waarop zij waarnemen en informatie assimileren, besluiten nemen en problemen oplossen. Wanneer een individu zijn of haar denkstijlvoorkeur begrijpt, staat de deur open voor betere communicatie, leiderschap, management, problemen oplossen, besluitvorming en andere aspecten van persoonlijke en interpersoonlijke ontwikkeling.


Het Whole Brain-model is een mentaal model dat denkvoorkeuren beschrijft. Dit zijn de manieren om te denken die ons het meest tevredenstellen en die natuurlijk voor ons lijken op dit punt van ons leven. Deze manieren om te denken kunnen veranderen, vaak als resultaat van significante emotionele ervaringen, levensovergangen en andere belangrijk inzichten. Denkvoorkeuren beschrijven de patronen van waaraan wij aandacht verkiezen te besteden en waaraan niet.


Denkvoorkeuren kunnen verschillend zijn van onze vaardigheden of van de inhoud van ons werk of van ons ons gedrag, afhankelijk van de situatie. Wanneer wij anders denken of functioneren dan onze voorkeur, dan is het, zelfs als wij uitstekende vaardigheden bezitten, waarschijnlijker dat wij het enigszins ongemakkelijk en meer van onze energie verbruikend zullen vinden.


De vier denkstijlen in het Whole Brain Model zijn:

  1. Logicus. Analytisch, wiskundig, technisch en problemen oplossend.
  2. Organisator. Beheerst, conservatief, gepland, georganiseerd en administratief in aard.
  3. Communiceerder. Interpersoonlijk, emotioneel, muzikaal, spiritueel en de „pratende“ manieren.
  4. Ziener. Fantasierijk, synthetiserend, artistiek, holistisch en conceptuele manieren.

In de kern van het meest recente boek van Ned Herrmann, ligt zijn overtuiging dat het functioneren van de menselijke hersenen  wordt gestuwd door een vierkwadrant onderling verbonden reeks geestelijke verwerkingswijzen. Deze vier denkstijlen, zegt Hermann, komen voort uit de linker en rechter hersenhelften, en uit de linker en rechter limbische systemen, elk resulterend in beduidend andere en distincte gedragskenmerken bij mensen. Hoe deze complexe herseneninteractie de denkwijze overheersing en denkstijlvoorkeur bepaalt, en hoe individuen en organisaties van dergelijk begrip kunnen profiteren, zijn de belangrijkste thema's van het boek van Herrmann (zie verder).


Het werk van Herrmann wordt breed gebruikt door training en ontwikkelingsspecialisten. Het Whole Brain Model vervangt het „linker hersenen / rechter hersenen“ denken in eerdere modellen. Ook heeft het nieuwe concepten van denkenonderzoek en hun toepassingen in bedrijfssituaties naar voren gebracht. Het dominante denken in één van de vier denkenstijlen, veroorzaakt de ontwikkeling van denkvoorkeuren. Vervolgens brengen deze denkvoorkeuren onze interesses tot stand, bevorderen de ontwikkeling van competenties, en beïnvloeden onze carrièrekeuzen en uiteindelijk ons werk. Beweert Herrmann.
 

Oorsprong van het Whole Brain-model. Geschiedenis

In 1976, onderzocht het Ned Herrmann de hersenen als de bron van creativiteit. Op dat ogenblik, leerde hij van pionierende hersenenonderzoek van Roger Sperry, Paul MacLean, Joseph Bogen en Michael Gazzanaga. Uit hun werk werd het duidelijk dat de hersenen vier verschillende en gespecialiseerde structuren hebben. Geïnspireerd door dit onderzoek, werkte Herrmann met EEG scans en later met vragenlijsten om vier distincte types van denken te identificeren, elk ruwweg corresponderend met één van de hersenenstructuren. Het resultaat van dit onderzoek is het Whole Brain Model van Herrmann. In Augustus 1979, na vele tests, diepgaand onderzoek, en bergen van gegevens, had Herrmann een geldige zelfbeoordeling ontwikkeld, die het individuen mogelijk maakt om hun eigen denkenstijlvoorkeur te begrijpen - het HBDI (Herrmann Brain Dominance Instrument.)


Boek: Ned Herrmann - The Whole Brain Business Book -


Special Interest Group - Whole Brain (menselijk denken)


Special Interest Group (84 leden)


Forum - Whole Brain (menselijk denken)  

Op dit forum vindt u recente interessante discussies.


  Sinek: Leaders in Business 'get' the 'why' of a Business and Communicate it
Sinek, on TED, has an interesting analysis of leadership, ba...
 
 
 
 
  HBDI Exercises for Reinforcement? (1 reacties)
I often incorporate HBDI into my learning solutions for clie...
 
 
 
 
  Whole Brain Self-Assessment (1 reacties)
Would like to know more on how to evaluate oneself on the WB...
 
 
 
 
  Using the Whole Brain Model for Projects (1 reacties)
Hi! Please, let us know how you use this model for project m...
 
 
 
 
  What is Whole Brain Learning? Definitions
What is whole brain learning?...
 
 
 
 
  Using Whole Brain for Professional Development (1 reacties)
The Whole Brain model helps professionals to know themselves...
 
 
 
 

Best Practices - Whole Brain (menselijk denken)

Hier vindt u de meest waardevolle discussies uit het verleden.


  The Immense Power of your Brain... (4 reacties)
Your brain is more powerful than you think!. I found this re...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Whole Brain (Human Thinking)

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Theory of Multiple Intelligences

Skills Development...
 
 
 

Changing HBDI Your (Coachee's) Thinking Preference

4 Exercises to Access Other Preferences...
 
 
 

The Brain's Lymbic System is an Open-loop System. The Phenomenon of Mirroring

EI Awareness...
 
 
 

Assessing Thinking Style Preferences with HBDI

Best Practices to Consider...
 
 
 

The Main Conclusions of Whole Brain Thinking

Unleashing Creative and Innovative Potential of Organizations...
 
 
 

Thorndike on Intelligence 1920

3 distinct types...
 
 

Hulpbronnen - Whole Brain (menselijk denken)

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Whole Brain Herrmann


     
 

Nieuws over Menselijk Denken


     
 

Video's over Whole Brain Herrmann


     
 

Video's over Menselijk Denken


     
 

Presentaties over Whole Brain Herrmann


     
 

Presentaties over Menselijk Denken


     
 

Meer over Whole Brain Herrmann


     
 

Meer over Menselijk Denken


     

Vergelijk met het Whole Brain-model:  Emotionele Intelligentie  |  Spiral Dynamics  |  Behoeftentheorie (Theory of Needs)  |  Pyramideprincipe  |  Belbin Teamrollen  |  De Zes Denkhoeden  |  Groepsdenken  |  Coachen  |  MentorenJohari Venster  |  Ashridge Missiemodel


Keer terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |  Besluitvorming & Waardering  |  Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Human Resources  |  Leiderschap


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Laatst bijgewerkt op: 19-11-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.