Whole Brain-model van Herrmann

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Het analyseren van persoonlijke en organisatorische denkvoorkeuren. Verklaring van het Whole Brain-model van Herrmann. ('76)

Inhoud

  1. Samenvatting
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Hulpbronnen
  6. Afdrukken

Model van de Hersenen van Herrmann het Gehele

Wat is het Whole Brain-model? Beschrijving

Het Whole Brain-model van Ned Herrmann is een techniek die voor het analyseren van persoonlijke en organisatorische denkvoorkeuren kan worden gebruikt.


Mensen hebben duidelijk verschillende manieren waarop zij waarnemen en informatie assimileren, besluiten nemen en problemen oplossen. Wanneer een individu zijn of haar denkstijlvoorkeur begrijpt, staat de deur open voor betere communicatie, leiderschap, management, problemen oplossen, besluitvorming en andere aspecten van persoonlijke en interpersoonlijke ontwikkeling.


Het Whole Brain-model is een mentaal model dat denkvoorkeuren beschrijft. Dit zijn de manieren om te denken die ons het meest tevredenstellen en die natuurlijk voor ons lijken op dit punt van ons leven. Deze manieren om te denken kunnen veranderen, vaak als resultaat van significante emotionele ervaringen, levensovergangen en andere belangrijk inzichten. Denkvoorkeuren beschrijven de patronen van waaraan wij aandacht verkiezen te besteden en waaraan niet.


Denkvoorkeuren kunnen verschillend zijn van onze vaardigheden of van de inhoud van ons werk of van ons ons gedrag, afhankelijk van de situatie. Wanneer wij anders denken of functioneren dan onze voorkeur, dan is het, zelfs als wij uitstekende vaardigheden bezitten, waarschijnlijker dat wij het enigszins ongemakkelijk en meer van onze energie verbruikend zullen vinden.


De vier denkstijlen in het Whole Brain Model zijn:

  1. Logicus. Analytisch, wiskundig, technisch en problemen oplossend.
  2. Organisator. Beheerst, conservatief, gepland, georganiseerd en administratief in aard.
  3. Communiceerder. Interpersoonlijk, emotioneel, muzikaal, spiritueel en de „pratende“ manieren.
  4. Ziener. Fantasierijk, synthetiserend, artistiek, holistisch en conceptuele manieren.

In de kern van het meest recente boek van Ned Herrmann, ligt zijn overtuiging dat het functioneren van de menselijke hersenen  wordt gestuwd door een vierkwadrant onderling verbonden reeks geestelijke verwerkingswijzen. Deze vier denkstijlen, zegt Hermann, komen voort uit de linker en rechter hersenhelften, en uit de linker en rechter limbische systemen, elk resulterend in beduidend andere en distincte gedragskenmerken bij mensen. Hoe deze complexe herseneninteractie de denkwijze overheersing en denkstijlvoorkeur bepaalt, en hoe individuen en organisaties van dergelijk begrip kunnen profiteren, zijn de belangrijkste thema's van het boek van Herrmann (zie verder).


Het werk van Herrmann wordt breed gebruikt door training en ontwikkelingsspecialisten. Het Whole Brain Model vervangt het „linker hersenen / rechter hersenen“ denken in eerdere modellen. Ook heeft het nieuwe concepten van denkenonderzoek en hun toepassingen in bedrijfssituaties naar voren gebracht. Het dominante denken in één van de vier denkenstijlen, veroorzaakt de ontwikkeling van denkvoorkeuren. Vervolgens brengen deze denkvoorkeuren onze interesses tot stand, bevorderen de ontwikkeling van competenties, en beïnvloeden onze carrièrekeuzen en uiteindelijk ons werk. Beweert Herrmann.
 

Oorsprong van het Whole Brain-model. Geschiedenis

In 1976, onderzocht het Ned Herrmann de hersenen als de bron van creativiteit. Op dat ogenblik, leerde hij van pionierende hersenenonderzoek van Roger Sperry, Paul MacLean, Joseph Bogen en Michael Gazzanaga. Uit hun werk werd het duidelijk dat de hersenen vier verschillende en gespecialiseerde structuren hebben. Geïnspireerd door dit onderzoek, werkte Herrmann met EEG scans en later met vragenlijsten om vier distincte types van denken te identificeren, elk ruwweg corresponderend met één van de hersenenstructuren. Het resultaat van dit onderzoek is het Whole Brain Model van Herrmann. In Augustus 1979, na vele tests, diepgaand onderzoek, en bergen van gegevens, had Herrmann een geldige zelfbeoordeling ontwikkeld, die het individuen mogelijk maakt om hun eigen denkenstijlvoorkeur te begrijpen - het HBDI (Herrmann Brain Dominance Instrument.)


Boek: Ned Herrmann - The Whole Brain Business Book -


Whole Brain-model van Hermann Forum
  Using the Whole Brain Model for Projects
Hi! Please, let us know how you use this model for...
     
 
  The Immense Power of your Brain...
Your brain is more powerful than you think!. I fou...
     
 
  Sinek: Leaders in Business 'get' the 'why' of a Business and Communicate it
Sinek, on TED, has an interesting analysis of lead...
     
 
  Whole Brain Self-Assessment
Would like to know more on how to evaluate oneself...
     
 
  HBDI Exercises for Reinforcement?
I often incorporate HBDI into my learning solution...
     
 
  What is Whole Brain Learning? Definitions
What is whole brain learning?...
     
 

Whole Brain-model van Hermann Special Interest Group


Special Interest Group

Whole Brain-model van Hermann Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Whole Brain-model van Hermann Premium

Expert Tips (ENG) - Whole Brain Model Premium
 

Theory of Multiple IntelligencesSchrijf u in

In 1983, Howard Gardner proposed the Theory of Mul...
Usage (application): Skills Development
 
 
 

Changing HBDI Your (Coachee's) Thinking PreferenceSchrijf u in

As explained by Ned Herrmann, the four quadrants o...
Usage (application): 4 Exercises to Access Other Preferences
 
 
 

The Brain's Lymbic System is an Open-loop System. The Phenomenon of MirroringSchrijf u in

A closed-loop system is self-regulating, it is not...
Usage (application): EI Awareness
 
 
 

Assessing Thinking Style Preferences with HBDISchrijf u in

The Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI)<...
Usage (application): Best Practices to Consider
 
 
 

The Main Conclusions of Whole Brain ThinkingSchrijf u in

For more than two decades, Ned Herrmann has been e...
Usage (application): Unleashing Creative and Innovative Potential of Organizations
 
 
 

Thorndike on Intelligence 1920Schrijf u in

E.L. Thorndike (1920: Intelligence and its uses) d...
Usage (application): 3 distinct types
 
 

Hulpbronnen - Whole Brain-model van Hermann Premium
 

Nieuws over Whole Brain HerrmannSchrijf u in


     
 

Nieuws over Whole Brain ModelSchrijf u in


     
 

Video's over Whole Brain HerrmannSchrijf u in


     
 

Video's over Whole Brain ModelSchrijf u in


     
 

Presentaties over Whole Brain HerrmannSchrijf u in


     
 

Presentaties over Whole Brain ModelSchrijf u in


     
 

Meer over Whole Brain HerrmannSchrijf u in


     
 

Meer over Whole Brain ModelSchrijf u in


     

Vergelijk met het Whole Brain-model:  Emotionele Intelligentie  |  Spiral Dynamics  |  Behoeftentheorie (Theory of Needs)  |  Pyramideprincipe  |  Belbin Teamrollen  |  De Zes Denkhoeden  |  Groepsdenken  |  Coachen  |  MentorenJohari Venster  |  Ashridge Missiemodel


Keer terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |  Besluitvorming & Waardering  |  Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Human Resources  |  Leiderschap


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 17-8-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.