Faciliteringsmetoder | Faciliteringsstilar (John Heron)

Kunskapscenter

   

Olika sätt att facilitera och underlätta i möten. Förklaring av Faciliteringsmetoder | Faciliteringsstilar (Facilitaion Styles) av John Heron. (1975)

Innehåll

Premium

Faciliteringsmetoder Vad är Faciliteringsmodellen? Beskrivning

Faciliteringsmetodernas ramverk av John Heron som skiljer mellan 6 möjliga sätt att analysera ett urval av olika hjälpåtgärder mellan en kund och den som hjälper till. Heron definierar en intervention som en identifierbar del av verbala och/eller icke verbala beteenden som är en del av utövarens tjänst till kunden (2001).
 

Ursprunget till Faciliteringsramverket. Historia

John Heron (B. 1928) är en banbrytare i skapandet av en delaktighetsforskningsmetod inom de sociala vetenskaperna. Heron är bekant för hans arbete kring interventionsmetoder.

En tidigare modell (1975) av Heron kallades för de Sex Kategoriernas Interventionsanalys eller Sex Faciliteringsinterventioner och bestod av sex faciliteringsmetoder i två huvudsakliga kategorier:

 1. Auktoritativa interventioner. Utövar en mer dominant eller mer självsäker roll när det gäller att ta ansvar för kunden.
  1. Normativ intervention. Styr kunden genom att ge råd och inriktning.
  2. Informativ intervention. Söker att ge kunskap, information och mening till kunden genom att ge anvisning.
  3. Konfronterande intervention. Utmanar beteendet eller attityden hos kunden genom att ge direkt återkoppling.
 2. Faciliterande interventioner. Utövaren söker att möjliggöra för kunder att bli mer självstyrande och att de skall ta mer eget ansvar.
  1. Renande intervention. Hjälper kunden till att uttrycka och komma över överväldigande tankar eller känslor. Känna empati.
  2. Katalytisk intervention. Hjälper kunden att reflektera, upptäcka och lära. Frågar frågor.
  3. Stöttande intervention. Uppbyggnad av kundförtroende. Pläderar för värderingar och stöttar kunden.

Heron förfinar senare sin modell till sex dimensioner och tre beslutslägen och kallar den: Faciliteringsmetodsmodellen. (Bild).


Användningen av Faciliteringsmetodsmodellen. Användningsområden

Styrkor med Faciliteringsmetodsmodellen. Fördelar

 • Skapar medvetenhet om nuvarande och möjliga stöttningsmetoder.
 • Ett ramverk för att kommunicera och diskutera lärande eller konsulterande metoder.
 • Kan användas på både individ- eller gruppnivå.

Begränsningar med Faciliteringsramverket. Nackdelar

 • För att det skall vara möjligt att ändra faciliteringsmetoder i riktning mot mer självstyrande former krävs förändringar i beteenden, värderingar och färdigheter.
 • Från föreläsare till facilitator från expert till mentor från kontroll till risk, från struktur till tvetydighet.
 • Inte all personal kommer att vara beredd för detta avancerade sätt att hjälpa. ”Rättvist behov för I dig att berätta mig vad för att göra nu”.

Bok: John Heron - Six category intervention analysis. Human Potential Research Project. University of Surrey (1975) University of Surrey (1975) -

Bok: John Heron - The Facilitator's Handbook (1999) -

Bok: John Heron - Helping the Client: A Creative, Practical Guide (2001) A Creative, Practical Guide (2001) -


Faciliteringsmetoder | Faciliteringsstilar Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)


Faciliteringsmetoder | Faciliteringsstilar Forumet  

Nya ämnen

  Facilitation Styles of van Maurik
J. van Maurik argues good facilitators are those who are able to give accurate and flexible responses to their teams. He develops four styles that ca...
     
 
  How to Become an Authority as a Consultant?
I am currently researching the development of a model which maps the process of becoming an authority in some chosen field of expertise (focused on bu...
     
 
  Corrupt Interventions after Heron
Heron was keen to ensure that the ethical aspect of caring was maintained throughout the client journey and so included the category of corrupt int...
     
 

Best Practices - Faciliteringsmetoder | Faciliteringsstilar
  Four Sets of Activities of Donaghue
John Heron's work focused on the relationship between the helper and the client.
In 1992 Charles Donaghue incorporates a responsibility for the ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Facilitation StylesUtveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Faciliteringsmetoder | Faciliteringsstilar
 

Nyheter om Faciliteringsstilar Heron


     
 

Nyheter om Interventionsmodell Intervenera


     
 

Videor om Faciliteringsstilar Heron


     
 

Videor om Interventionsmodell Intervenera


     
 

Presentationer om Faciliteringsstilar Heron


     
 

Presentationer om Interventionsmodell Intervenera


     
 

Mer om Faciliteringsstilar Heron


     
 

Mer om Interventionsmodell Intervenera


     Accelerera din managementkarriärJämför Faciliteringsmetoder med: Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Ledningsmatris  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 
 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 10-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.