Interventionsmetoder | Interventionsstilar (John Heron)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Interventionsmetoder Vad är Faciliteringsmodellen? Beskrivning

Interventionsmetodernas ramverk av John Heron som skiljer mellan 6 möjliga sätt att analysera ett urval av olika hjälpåtgärder mellan en kund och den som hjälper till. Heron definierar en intervention som en identifierbar del av verbala och/eller icke verbala beteenden som är en del av utövarens tjänst till kunden (2001).
 

Ursprunget till Faciliteringsramverket. Historia

John Heron (B. 1928) är en banbrytare i skapandet av en delaktighetsforskningsmetod inom de sociala vetenskaperna. Heron är bekant för hans arbete kring interventionsmetoder.

En tidigare modell (1975) av Heron kallades för de Sex Kategoriernas Interventionsanalys eller Sex Faciliteringsinterventioner och bestod av sex Interventionsmetoder i två huvudsakliga kategorier:

 1. Auktoritativa interventioner. Utövar en mer dominant eller mer självsäker roll när det gäller att ta ansvar för kunden.
  1. Normativ intervention. Styr kunden genom att ge råd och inriktning.
  2. Informativ intervention. Söker att ge kunskap, information och mening till kunden genom att ge anvisning.
  3. Konfronterande intervention. Utmanar beteendet eller attityden hos kunden genom att ge direkt återkoppling.
 2. Faciliterande interventioner. Utövaren söker att möjliggöra för kunder att bli mer självstyrande och att de skall ta mer eget ansvar.
  1. Renande intervention. Hjälper kunden till att uttrycka och komma över överväldigande tankar eller känslor. Känna empati.
  2. Katalytisk intervention. Hjälper kunden att reflektera, upptäcka och lära. Frågar frågor.
  3. Stöttande intervention. Uppbyggnad av kundförtroende. Pläderar för värderingar och stöttar kunden.

Heron förfinar senare sin modell till sex dimensioner och tre beslutslägen och kallar den: Faciliteringsmetodsmodellen. (Bild).


Användningen av Faciliteringsmetodsmodellen. Användningsområden

Styrkor med Faciliteringsmetodsmodellen. Fördelar

 • Skapar medvetenhet om nuvarande och möjliga stöttningsmetoder.
 • Ett ramverk för att kommunicera och diskutera lärande eller konsulterande metoder.
 • Kan användas på både individ- eller gruppnivå.

Begränsningar med Faciliteringsramverket. Nackdelar

 • För att det skall vara möjligt att ändra Interventionsmetoder i riktning mot mer självstyrande former krävs förändringar i beteenden, värderingar och färdigheter.
 • Från föreläsare till facilitator från expert till mentor från kontroll till risk, från struktur till tvetydighet.
 • Inte all personal kommer att vara beredd för detta avancerade sätt att hjälpa. ”Rättvist behov för I dig att berätta mig vad för att göra nu”.

Bok: John Heron - Six category intervention analysis. Human Potential Research Project. University of Surrey (1975) University of Surrey (1975) -

Bok: John Heron - The Facilitator's Handbook (1999) -

Bok: John Heron - Helping the Client: A Creative, Practical Guide (2001) A Creative, Practical Guide (2001) -


Interventioner Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)

Forum om Interventioner  

De senaste ämnena om: Interventioner.


Corrupt Interventions after Heron
Heron was keen to ensure that the ethical aspect of caring was maintained throughout the client journey and so included (...)
8
0 reaktioner
 
How to Become an Authority as a Consultant?
I am currently researching the development of a model which maps the process of becoming an authority in some chosen fie (...)
6
23 reaktioner
 
Best Practices om Interventioner

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Facilitation Styles of van Maurik
J. van Maurik argues good facilitators are those who are able to give accurate and flexible responses to their teams. He (...)
12
2 reaktioner

 
🥈 Four Sets of Activities of Donaghue
John Heron's work focused on the relationship between the helper and the client. In 1992 Charles Donaghue incorporates (...)
6
0 reaktioner

 
Experttips om Interventions (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


All 3 Forms, 2 Classes and 6 Categories of Intervention in Detail (Heron)

Interpersonal Relationships, Therapeutic, Coaching, Mentoring, Counseling, Facilitating, and Consulting Interactions (...)
   
 
 
 

Building an Organizational Coaching Capacity

Developing an Organizational Coaching Capacity, Learning Organization, Developing Coaching as an Organizational Capacity (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Interventioner

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Interventionsmetoder med: Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Ledningsmatris  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Interventioner? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 
 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 24-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.