Faciliteringsmetoder | Faciliteringsstilar (John Heron)

Kunskapscenter

   

Olika sätt att facilitera och underlätta i möten. Förklaring av Faciliteringsmetoder | Faciliteringsstilar (Facilitaion Styles) av John Heron. (1975)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Faciliteringsmetoder Vad är Faciliteringsmodellen? Beskrivning

Faciliteringsmetodernas ramverk av John Heron som skiljer mellan 6 möjliga sätt att analysera ett urval av olika hjälpåtgärder mellan en kund och den som hjälper till. Heron definierar en intervention som en identifierbar del av verbala och/eller icke verbala beteenden som är en del av utövarens tjänst till kunden (2001).
 

Ursprunget till Faciliteringsramverket. Historia

John Heron (B. 1928) är en banbrytare i skapandet av en delaktighetsforskningsmetod inom de sociala vetenskaperna. Heron är bekant för hans arbete kring interventionsmetoder.

En tidigare modell (1975) av Heron kallades för de Sex Kategoriernas Interventionsanalys eller Sex Faciliteringsinterventioner och bestod av sex faciliteringsmetoder i två huvudsakliga kategorier:

 1. Auktoritativa interventioner. Utövar en mer dominant eller mer självsäker roll när det gäller att ta ansvar för kunden.
  1. Normativ intervention. Styr kunden genom att ge råd och inriktning.
  2. Informativ intervention. Söker att ge kunskap, information och mening till kunden genom att ge anvisning.
  3. Konfronterande intervention. Utmanar beteendet eller attityden hos kunden genom att ge direkt återkoppling.
 2. Faciliterande interventioner. Utövaren söker att möjliggöra för kunder att bli mer självstyrande och att de skall ta mer eget ansvar.
  1. Renande intervention. Hjälper kunden till att uttrycka och komma över överväldigande tankar eller känslor. Känna empati.
  2. Katalytisk intervention. Hjälper kunden att reflektera, upptäcka och lära. Frågar frågor.
  3. Stöttande intervention. Uppbyggnad av kundförtroende. Pläderar för värderingar och stöttar kunden.

Heron förfinar senare sin modell till sex dimensioner och tre beslutslägen och kallar den: Faciliteringsmetodsmodellen. (Bild).


Användningen av Faciliteringsmetodsmodellen. Användningsområden

Styrkor med Faciliteringsmetodsmodellen. Fördelar

 • Skapar medvetenhet om nuvarande och möjliga stöttningsmetoder.
 • Ett ramverk för att kommunicera och diskutera lärande eller konsulterande metoder.
 • Kan användas på både individ- eller gruppnivå.

Begränsningar med Faciliteringsramverket. Nackdelar

 • För att det skall vara möjligt att ändra faciliteringsmetoder i riktning mot mer självstyrande former krävs förändringar i beteenden, värderingar och färdigheter.
 • Från föreläsare till facilitator från expert till mentor från kontroll till risk, från struktur till tvetydighet.
 • Inte all personal kommer att vara beredd för detta avancerade sätt att hjälpa. ”Rättvist behov för I dig att berätta mig vad för att göra nu”.

Bok: John Heron - Six category intervention analysis. Human Potential Research Project. University of Surrey (1975) University of Surrey (1975) -

Bok: John Heron - The Facilitator's Handbook (1999) -

Bok: John Heron - Helping the Client: A Creative, Practical Guide (2001) A Creative, Practical Guide (2001) -


Faciliteringsmetoder | Faciliteringsstilar Forumet
  Corrupt Interventions after Heron
Heron was keen to ensure that the ethical aspect o...
     
 
  How to Become an Authority as a Consultant?
I am currently researching the development of a mo...
     
 
  Four Sets of Activities of Donaghue
John Heron's work focused on the relationship betw...
     
 

Faciliteringsmetoder | Faciliteringsstilar Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Faciliteringsmetoder | Faciliteringsstilar Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Faciliteringsmetoder | Faciliteringsstilar Premium
  Facilitation Styles of van Maurik
J. van Maurik argues good facilitators are those w...
     
 

Expert Tips (ENG) - Facilitation Styles Premium

Resurser - Faciliteringsmetoder | Faciliteringsstilar Premium
 

Nyheter om Faciliteringsstilar HeronBli Medlem


     
 

Nyheter om Interventionsmodell InterveneraBli Medlem


     
 

Videor om Faciliteringsstilar HeronBli Medlem


     
 

Videor om Interventionsmodell InterveneraBli Medlem


     
 

Presentationer om Faciliteringsstilar HeronBli Medlem


     
 

Presentationer om Interventionsmodell InterveneraBli Medlem


     
 

Mer om Faciliteringsstilar HeronBli Medlem


     
 

Mer om Interventionsmodell InterveneraBli Medlem


     

Jämför Faciliteringsmetoder med: Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Ledningsmatris  |  Dimensioner på Relationsarbete Butler och Waldroop


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


 
Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2018 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 24-2-2018. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.