Attributionsteori
(Heider)

Kunskapscenter

   

Hur personer gör orsaksmässiga förklaringar. Förklaring till Attributionsteori (Attribution Theory) av Heider. ('58)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är Attributionsteori? Beskrivning

Attributionsteor av Fritz Heider är en metod som kan användas för utvärdering av hur personalen uppfattar beteendet hos sig själva och hos andra personer. Attributionsteorin handlar om hur personer gör orsaksmässiga förklaringar. I hans bok från år 1958 ”The Psychology of Interpersonal Relations”, säger Heider att allt beteende betraktas att bestämmas utifrån endera inre eller av yttre faktorer:

 • Yttre attribution: orsakssambandet tilldelas till en yttre faktor, orsak eller kraft. Utvändiga faktorer faller utanför din kontroll. Du uppfattar det som att du inte har något val. Så ditt beteende påverkas, begränsat eller även fullständigt beslutade genom inverkan utanför din kontroll. Därför känner du dig inte ansvarig. Ett allmänt exempel är vädret. Också kallat: Läges attribution.
 • Inre attribution: orsakssambandet tilldelas en inre faktor, orsak eller kraft. Inre faktorer faller inom din egen kontroll. Du kan välja att uppföra dig på ett särskilt sätt eller inte. Så ditt beteende påverkas inte, begränsat eller även fullt ut bestämt av inverkan utanför din kontroll. Därför känner du dig ansvarig. Ett typisk exempel är din egen intelligens. Också kallat: Anlags attribution.

En av de mest fantastiska egenskaperna hos människor är att vi tror oss kunna förklara vad som helst. Forskning av psykologer har avslöjat att de flesta personer är subjektiva i deras bedömning av vem eller vad som är ansvarigt för en händelse eller en handling:

 • Vi tenderar till att tillskriva framgångarna hos andra och våra egna fel till yttre faktorer. Vi betraktar dessa som att  inte vara deras egen merit och inte vårt eget fel.
 • Vi tenderar till att tillskriva våra egna framgångar och andras fel till interna faktorer. Vi betraktar dessa som våra egen merit och deras eget fel.

Andra faktorer som tros till att vara relevanta till attribution är:

 • Gillar vi andra personer eller inte?   Om så är fallet är intern attribution mera troligt i fallet med framgång.
 • Finns det en belöning eller en bestraffning som kopplat till ett beteende? Om så är fallet, är yttre attribution mera troligt.
 • Är den andra personen starkt motiverad till att uppnå något eller inte? Enligt Weiner ('80), en högpresterare kommer att:
  1. Angripa i stället för att undvika uppgifter som är relaterade till att lyckas. Därför att han tror framgång är tack vare hög förmåga och ansträngning som han är säker på. Fel betraktas att ha orsakats pga otur eller en dålig undersökning, dvs. inte hans fel. Således felet skadar inte hans självkänsla utan framgång bygger stolthet och förtroende.
  2. Framhärdar när arbetet blir tufft i stället för att ge upp. Därför att fel antas att ha orsakats av en brist på ansträngning som han kan förändra genom att jobba mera.
  3. Valda utmaningar av begränsad svårighet (50% framgångsresultat). Därför att återkopplingen från dessa uppgifter berättar mer för dig om hur bra det går för dig, i stället för mycket svåra eller mycket lätta uppgifter vilka berättar lite om din förmåga eller effektivitet.
  4. Arbeta med mycket energi, därför att resultaten tros att vara bestämda av hur hårt du anstränger dig.
 • Attributionsfaktorer av Kelley (1967): Kelley förstärkte Heiders teori, genom att tillföra hypoteser om faktorer som påverkar bildandet av attributioner:
  • Konsistent Information. I den graden som utövaren utför samma beteende mot ett objekt vid olika tillfällen.
  • Distinkt Information. I den graden som utövaren utför olika beteenden med olika objekt.
  • Konsensus Information. I den grad som andra utövare utför samma beteende med samma objekt.
 • Är orsaken till framgång eller fel kontrollerbara eller inte? En kontrollerbar faktor är en som vi tror oss själva kunna förändra om vi önskar att göra så. En okontrollerbar faktor är en som vi inte tror oss så lätt kunna förändra.

Prestationen kan tillskrivas till åtminstone fyra saker:

 1. Ansträngning. En intern och instabil faktor över vilken som vi kan utöva en mycket stor kontroll.
 2. Förmåga. En förhållandevis intern och stabil faktor över vilken vi inte utövar speciellt mycket direkt kontroll.
 3. Nivå på uppgiftens svårighet. En yttre och stabil faktor som i hög grad är utöver vår kontroll.
 4. Lycka. En yttre och instabil faktor som vi utövar mycket lite kontroll över.

Ursprunget till Attributionsteorin. Historia

Heider skrev först om attributionsteori i hans bok om The Psychology of Interpersonal Relationships (1958). Boken spelade en central roll i alstrandet och definitionen på attributionsteorin. Jones och Davis systematiska hypoteser om uppfattningen om avsikten publicerades år 1965 i essäen ”From Acts to Dispositions.”, Kelley publicerade ”Attribution i social psykologi” år 1967. Kelley (1967) förstärkte Heiders teori, genom att tillfoga hypoteser om faktorer som påverkar bildandet av attributioner: konsistens, egenart och konsensus.


Användning av AttributionsTeorin. Användningsområden

 • Psykologi straffrätt, etik, beslutsfattande. Förståelse för Kognitiv påverkan.
 • HRM. Utvärderingar, självskattning, framträdande utvärderingar, etc.
 • Utbildning.
 • Marknadsföring kommunikation. Tillämpad på annonsering, argumenterar attributionsteorin för att konsumenter kan attribuera anspråk på endera till annonsörens lust att sälja produkten (ensidig annonsering) eller till de aktuella attribut hos produkten som kommuniceras av en ärlig annonsör (dubbelsidig annonsering). Denna teori föreslår att dubbelsidiga meddelanden inklusive negativ information om produkten kan leda åhörarna att tänka att annonsören berättar sanningen. Denna förhöjda uppfattning av annonsörstrovärdighet förstärker tilltron som angår de positiva attributen som annonsören hävdar är associerade med produkten.

Stegen i AttributionsTeorin. Process

Det finns en trestegs process bakomliggande attribution:

 1. Varseblivning. Observera. Personen måste uppfatta eller observera beteendet.
 2. Bedömning. Bestäm med betänksamhet. Personen måste tro att beteendet utfördes avsiktligt.
 3. Attribut. Personen måste bestämma, om han tror att den andra personen tvingades till att utföra detta beteendet (i det fall fall orsaken tillskrivs till situationen), eller inte (i det fall orsaken tillskrivs till den andra personen).

Bok: Fritz Heider - The Psychology of Interpersonal Relations -


Attributionsteori Forumet
  Why do Work Conflicts Occur? Reasons of Conflict in the Workplace
Ben Dattner in his article "Most Work Conflicts Aren't Due to Personality", HBR Blog, May 20, 2014, argues that the real underlying cause of conflict in the workplace is the SITUATION ITSELF, rather than the PEOPLE INVOLVED, as people are inclined to...
     
 
  Managerial Perception
Usually, we are confident that our perception about some specific situation being examined is complete and accurate. So, when we attempt to change such a situation for the better, we expect that the outcome of our actions will yield the expected resu...
     
 
  Attribution Quotes
People are not disturbed by things, but by the view they take of them.
Epictetus AD 55-135, Greek Stoic philosopher

A man who views the world the same at fifty as he did at twenty has wasted thirty years of his life.
Muhammad Ali...
     
 
  Applicant Attribution-Reaction Theory
Ployart and Harold proposed a new theory called the Applicant Attribution-Reaction Theory (AART) by combining both theories from applicants reactions literature and of attribution theories. AART states that attributional processes are in fact...
     
 
  What is Perception Management?
Actors (members) in an organisation behave in such a way, in order to influence the public’s perceptions about themselves.
According to Erving Goffman, he/she will try to uphold a certain (self-) image by influencing the perceptions of others. T...
     
 
  Disadvantages of Attribution Theory: Distracts the Attention From Our Own Responsibility
We have to understand that attribution theory takes away from us the responsibility of owning up to our decisions.
Many cases like the issues of underdeveloped countries attributing their dire situations to colonialism and now neo colonialism co...
     
 
  Learning, Perception and Attribution
How can managers use learning, perception and attribution theory to impact their management practices?...
     
 
  Good Summary of Attribution Theory
I was in class on the 02/10/2009 and did not understand what attribution theory mean, but after reading your article, it really made sense to me. The use of simple english words made it easy for me to understand as a none english speaking person. I w...
     
 
  Is the Causality of Our Behaviors Certain?
Can we say that the causality of our behaviors is certain?...
     
 
  Relationship of Attribution and Self-esteem
Is there any relationship between attribution style and self-esteem? How?...
     
 
  More Ways in which we Explain an Outcome...
The article mentions that there are at least 4 things or reasons that people use to explain an outcome: 1. Effort, 2. Ability, 3. Level of task difficulty and 4. Luck. To those main attributional explanations we may add:
5. Situation
6. Eth...
     
 

Attributionsteori Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Attributionsteori Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Attributionsteori Premium
  What is the Influence of Culture on Attribution?
How does culture affect the process of attribution in communication?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Attribution Theory Premium
 

Ineffective Behavior

There are many different forms or manifestations of ineffective behavior, such as
- Finding it difficult to say 'no'.
- Being a perfectionis...
Usage (application): Analyzing Manager, Employee or Self Behavior
 
 
 

Attribution Differences between Optimists and Pessimists

Of course, people with an optimistic character typically have different attribution styles than pessimists.
Optimistic people will regard a mista...
Usage (application): Attribution Styles
 
 
 

Internal and External Factors in Attribution

Note that in reality it is not always evident if a factor should be considered as external or internal.
For example: group pressure will normally...
Usage (application): Attribution
 
 

Resurser - Attributionsteori Premium
 

Nyheter

Attributionsteori Heider
     
 

Nyheter

Orsaksmässiga Förklaringar Orsakssamband
     
 

Videor

Attributionsteori Heider
     
 

Videor

Orsaksmässiga Förklaringar Orsakssamband
     
 

Presentationer

Attributionsteori Heider
     
 

Presentationer

Orsaksmässiga Förklaringar Orsakssamband
     
 

Mer

Attributionsteori Heider
     
 

Mer

Orsaksmässiga Förklaringar Orsakssamband
     

Jämför Attributionsteori med: Inramning, Framing (Tversky)  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Johari Fönster  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Förväntansteori  |  Teori om Planerat Beteende  |  Hawthorne Effekten  |  Behovsteorin (McClelland)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 26-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.