Attributionsteori
(Heider)

Kunskapscenter

   

Hur personer gör orsaksmässiga förklaringar. Förklaring till Attributionsteori (Attribution Theory) av Heider. ('58)

Innehåll

Premium

Vad är Attributionsteori? Beskrivning

Attributionsteor av Fritz Heider är en metod som kan användas för utvärdering av hur personalen uppfattar beteendet hos sig själva och hos andra personer. Attributionsteorin handlar om hur personer gör orsaksmässiga förklaringar. I hans bok från år 1958 ”The Psychology of Interpersonal Relations”, säger Heider att allt beteende betraktas att bestämmas utifrån endera inre eller av yttre faktorer:

 • Yttre attribution: orsakssambandet tilldelas till en yttre faktor, orsak eller kraft. Utvändiga faktorer faller utanför din kontroll. Du uppfattar det som att du inte har något val. Så ditt beteende påverkas, begränsat eller även fullständigt beslutade genom inverkan utanför din kontroll. Därför känner du dig inte ansvarig. Ett allmänt exempel är vädret. Också kallat: Läges attribution.
 • Inre attribution: orsakssambandet tilldelas en inre faktor, orsak eller kraft. Inre faktorer faller inom din egen kontroll. Du kan välja att uppföra dig på ett särskilt sätt eller inte. Så ditt beteende påverkas inte, begränsat eller även fullt ut bestämt av inverkan utanför din kontroll. Därför känner du dig ansvarig. Ett typisk exempel är din egen intelligens. Också kallat: Anlags attribution.

En av de mest fantastiska egenskaperna hos människor är att vi tror oss kunna förklara vad som helst. Forskning av psykologer har avslöjat att de flesta personer är subjektiva i deras bedömning av vem eller vad som är ansvarigt för en händelse eller en handling:

 • Vi tenderar till att tillskriva framgångarna hos andra och våra egna fel till yttre faktorer. Vi betraktar dessa som att  inte vara deras egen merit och inte vårt eget fel.
 • Vi tenderar till att tillskriva våra egna framgångar och andras fel till interna faktorer. Vi betraktar dessa som våra egen merit och deras eget fel.

Andra faktorer som tros till att vara relevanta till attribution är:

 • Gillar vi andra personer eller inte?   Om så är fallet är intern attribution mera troligt i fallet med framgång.
 • Finns det en belöning eller en bestraffning som kopplat till ett beteende? Om så är fallet, är yttre attribution mera troligt.
 • Är den andra personen starkt motiverad till att uppnå något eller inte? Enligt Weiner ('80), en högpresterare kommer att:
  1. Angripa i stället för att undvika uppgifter som är relaterade till att lyckas. Därför att han tror framgång är tack vare hög förmåga och ansträngning som han är säker på. Fel betraktas att ha orsakats pga otur eller en dålig undersökning, dvs. inte hans fel. Således felet skadar inte hans självkänsla utan framgång bygger stolthet och förtroende.
  2. Framhärdar när arbetet blir tufft i stället för att ge upp. Därför att fel antas att ha orsakats av en brist på ansträngning som han kan förändra genom att jobba mera.
  3. Valda utmaningar av begränsad svårighet (50% framgångsresultat). Därför att återkopplingen från dessa uppgifter berättar mer för dig om hur bra det går för dig, i stället för mycket svåra eller mycket lätta uppgifter vilka berättar lite om din förmåga eller effektivitet.
  4. Arbeta med mycket energi, därför att resultaten tros att vara bestämda av hur hårt du anstränger dig.
 • Attributionsfaktorer av Kelley (1967): Kelley förstärkte Heiders teori, genom att tillföra hypoteser om faktorer som påverkar bildandet av attributioner:
  • Konsistent Information. I den graden som utövaren utför samma beteende mot ett objekt vid olika tillfällen.
  • Distinkt Information. I den graden som utövaren utför olika beteenden med olika objekt.
  • Konsensus Information. I den grad som andra utövare utför samma beteende med samma objekt.
 • Är orsaken till framgång eller fel kontrollerbara eller inte? En kontrollerbar faktor är en som vi tror oss själva kunna förändra om vi önskar att göra så. En okontrollerbar faktor är en som vi inte tror oss så lätt kunna förändra.

Prestationen kan tillskrivas till åtminstone fyra saker:

 1. Ansträngning. En intern och instabil faktor över vilken som vi kan utöva en mycket stor kontroll.
 2. Förmåga. En förhållandevis intern och stabil faktor över vilken vi inte utövar speciellt mycket direkt kontroll.
 3. Nivå på uppgiftens svårighet. En yttre och stabil faktor som i hög grad är utöver vår kontroll.
 4. Lycka. En yttre och instabil faktor som vi utövar mycket lite kontroll över.

Ursprunget till Attributionsteorin. Historia

Heider skrev först om attributionsteori i hans bok om The Psychology of Interpersonal Relationships (1958). Boken spelade en central roll i alstrandet och definitionen på attributionsteorin. Jones och Davis systematiska hypoteser om uppfattningen om avsikten publicerades år 1965 i essäen ”From Acts to Dispositions.”, Kelley publicerade ”Attribution i social psykologi” år 1967. Kelley (1967) förstärkte Heiders teori, genom att tillfoga hypoteser om faktorer som påverkar bildandet av attributioner: konsistens, egenart och konsensus.


Användning av AttributionsTeorin. Användningsområden

 • Psykologi straffrätt, etik, beslutsfattande. Förståelse för Kognitiv påverkan.
 • HRM. Utvärderingar, självskattning, framträdande utvärderingar, etc.
 • Utbildning.
 • Marknadsföring kommunikation. Tillämpad på annonsering, argumenterar attributionsteorin för att konsumenter kan attribuera anspråk på endera till annonsörens lust att sälja produkten (ensidig annonsering) eller till de aktuella attribut hos produkten som kommuniceras av en ärlig annonsör (dubbelsidig annonsering). Denna teori föreslår att dubbelsidiga meddelanden inklusive negativ information om produkten kan leda åhörarna att tänka att annonsören berättar sanningen. Denna förhöjda uppfattning av annonsörstrovärdighet förstärker tilltron som angår de positiva attributen som annonsören hävdar är associerade med produkten.

Stegen i AttributionsTeorin. Process

Det finns en trestegs process bakomliggande attribution:

 1. Varseblivning. Observera. Personen måste uppfatta eller observera beteendet.
 2. Bedömning. Bestäm med betänksamhet. Personen måste tro att beteendet utfördes avsiktligt.
 3. Attribut. Personen måste bestämma, om han tror att den andra personen tvingades till att utföra detta beteendet (i det fall fall orsaken tillskrivs till situationen), eller inte (i det fall orsaken tillskrivs till den andra personen).

Bok: Fritz Heider - The Psychology of Interpersonal Relations -


Attributionsteori Forumet
  Why do Work Conflicts Occur? Reasons of Conflict in the Workplace
Ben Dattner in his article "Most Work Conflicts Ar...
     
 
  Managerial Perception
Usually, we are confident that our perception abou...
     
 
  Attribution Quotes
People are not disturbed by things, but by the vie...
     
 
  Applicant Attribution-Reaction Theory
Ployart and Harold proposed a new theory called t...
     
 
  What is Perception Management?
Actors (members) in an organisation behave in such...
     
 
  Disadvantages of Attribution Theory: Distracts the Attention From Our Own Responsibility
We have to understand that attribution theory take...
     
 
  Learning, Perception and Attribution
How can managers use learning, perception and attr...
     
 
  Good Summary of Attribution Theory
I was in class on the 02/10/2009 and did not under...
     
 
  Is the Causality of Our Behaviors Certain?
Can we say that the causality of our behaviors is ...
     
 
  Relationship of Attribution and Self-esteem
Is there any relationship between attribution styl...
     
 
  More Ways in which we Explain an Outcome...
The article mentions that there are at least 4 thi...
     
 

Attributionsteori Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Attributionsteori Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Attributionsteori Premium
  What is the Influence of Culture on Attribution?
How does culture affect the process of attribution...
     
 

Expert Tips (ENG) - Attribution Theory Premium
 

Ineffective Behavior

There are many different forms or manifestations o...
Usage (application): Analyzing Manager, Employee or Self Behavior
 
 
 

Attribution Differences between Optimists and Pessimists

Of course, people with an optimistic character typ...
Usage (application): Attribution Styles
 
 
 

Internal and External Factors in Attribution

Note that in reality it is not always evident if a...
Usage (application): Attribution
 
 


Resurser - Attributionsteori Premium
 

Nyheter om Attributionsteori Heider


     
 

Nyheter om Orsaksmässiga Förklaringar Orsakssamband


     
 

Videor om Attributionsteori Heider


     
 

Videor om Orsaksmässiga Förklaringar Orsakssamband


     
 

Presentationer om Attributionsteori Heider


     
 

Presentationer om Orsaksmässiga Förklaringar Orsakssamband


     
 

Mer om Attributionsteori Heider


     
 

Mer om Orsaksmässiga Förklaringar Orsakssamband


     


Jämför Attributionsteori med: Inramning, Framing (Tversky)  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Johari Fönster  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Förväntansteori  |  Teori om Planerat Beteende  |  Hawthorne Effekten  |  Behovsteorin (McClelland)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 23-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.