Attributionsteori
(Heider)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

54 itens • 1.061.801 visitas


Sammanfattning

Vad är Attributionsteori? Beskrivning

Attributionsteor av Fritz Heider är en metod som kan användas för utvärdering av hur personalen uppfattar beteendet hos sig själva och hos andra personer. Attributionsteorin handlar om hur personer gör orsaksmässiga förklaringar. I hans bok från år 1958 ”The Psychology of Interpersonal Relations”, säger Heider att allt beteende betraktas att bestämmas utifrån endera inre eller av yttre faktorer:

 • Yttre attribution: orsakssambandet tilldelas till en yttre faktor, orsak eller kraft. Utvändiga faktorer faller utanför din kontroll. Du uppfattar det som att du inte har något val. Så ditt beteende påverkas, begränsat eller även fullständigt beslutade genom inverkan utanför din kontroll. Därför känner du dig inte ansvarig. Ett allmänt exempel är vädret. Också kallat: Läges attribution.
 • Inre attribution: orsakssambandet tilldelas en inre faktor, orsak eller kraft. Inre faktorer faller inom din egen kontroll. Du kan välja att uppföra dig på ett särskilt sätt eller inte. Så ditt beteende påverkas inte, begränsat eller även fullt ut bestämt av inverkan utanför din kontroll. Därför känner du dig ansvarig. Ett typisk exempel är din egen intelligens. Också kallat: Anlags attribution.

En av de mest fantastiska egenskaperna hos människor är att vi tror oss kunna förklara vad som helst. Forskning av psykologer har avslöjat att de flesta personer är subjektiva i deras bedömning av vem eller vad som är ansvarigt för en händelse eller en handling:

 • Vi tenderar till att tillskriva framgångarna hos andra och våra egna fel till yttre faktorer. Vi betraktar dessa som att  inte vara deras egen merit och inte vårt eget fel.
 • Vi tenderar till att tillskriva våra egna framgångar och andras fel till interna faktorer. Vi betraktar dessa som våra egen merit och deras eget fel.

Andra faktorer som tros till att vara relevanta till attribution är:

 • Gillar vi andra personer eller inte?   Om så är fallet är intern attribution mera troligt i fallet med framgång.
 • Finns det en belöning eller en bestraffning som kopplat till ett beteende? Om så är fallet, är yttre attribution mera troligt.
 • Är den andra personen starkt motiverad till att uppnå något eller inte? Enligt Weiner ('80), en högpresterare kommer att:
  1. Angripa i stället för att undvika uppgifter som är relaterade till att lyckas. Därför att han tror framgång är tack vare hög förmåga och ansträngning som han är säker på. Fel betraktas att ha orsakats pga otur eller en dålig undersökning, dvs. inte hans fel. Således felet skadar inte hans självkänsla utan framgång bygger stolthet och förtroende.
  2. Framhärdar när arbetet blir tufft i stället för att ge upp. Därför att fel antas att ha orsakats av en brist på ansträngning som han kan förändra genom att jobba mera.
  3. Valda utmaningar av begränsad svårighet (50% framgångsresultat). Därför att återkopplingen från dessa uppgifter berättar mer för dig om hur bra det går för dig, i stället för mycket svåra eller mycket lätta uppgifter vilka berättar lite om din förmåga eller effektivitet.
  4. Arbeta med mycket energi, därför att resultaten tros att vara bestämda av hur hårt du anstränger dig.
 • Attributionsfaktorer av Kelley (1967): Kelley förstärkte Heiders teori, genom att tillföra hypoteser om faktorer som påverkar bildandet av attributioner:
  • Konsistent Information. I den graden som utövaren utför samma beteende mot ett objekt vid olika tillfällen.
  • Distinkt Information. I den graden som utövaren utför olika beteenden med olika objekt.
  • Konsensus Information. I den grad som andra utövare utför samma beteende med samma objekt.
 • Är orsaken till framgång eller fel kontrollerbara eller inte? En kontrollerbar faktor är en som vi tror oss själva kunna förändra om vi önskar att göra så. En okontrollerbar faktor är en som vi inte tror oss så lätt kunna förändra.

Prestationen kan tillskrivas till åtminstone fyra saker:

 1. Ansträngning. En intern och instabil faktor över vilken som vi kan utöva en mycket stor kontroll.
 2. Förmåga. En förhållandevis intern och stabil faktor över vilken vi inte utövar speciellt mycket direkt kontroll.
 3. Nivå på uppgiftens svårighet. En yttre och stabil faktor som i hög grad är utöver vår kontroll.
 4. Lycka. En yttre och instabil faktor som vi utövar mycket lite kontroll över.

Ursprunget till Attributionsteorin. Historia

Heider skrev först om attributionsteori i hans bok om The Psychology of Interpersonal Relationships (1958). Boken spelade en central roll i alstrandet och definitionen på attributionsteorin. Jones och Davis systematiska hypoteser om uppfattningen om avsikten publicerades år 1965 i essäen ”From Acts to Dispositions.”, Kelley publicerade ”Attribution i social psykologi” år 1967. Kelley (1967) förstärkte Heiders teori, genom att tillfoga hypoteser om faktorer som påverkar bildandet av attributioner: konsistens, egenart och konsensus.


Användning av AttributionsTeorin. Användningsområden

 • Psykologi straffrätt, etik, beslutsfattande. Förståelse för Kognitiv påverkan.
 • HRM. Utvärderingar, självskattning, framträdande utvärderingar, etc.
 • Utbildning.
 • Marknadsföring kommunikation. Tillämpad på annonsering, argumenterar attributionsteorin för att konsumenter kan attribuera anspråk på endera till annonsörens lust att sälja produkten (ensidig annonsering) eller till de aktuella attribut hos produkten som kommuniceras av en ärlig annonsör (dubbelsidig annonsering). Denna teori föreslår att dubbelsidiga meddelanden inklusive negativ information om produkten kan leda åhörarna att tänka att annonsören berättar sanningen. Denna förhöjda uppfattning av annonsörstrovärdighet förstärker tilltron som angår de positiva attributen som annonsören hävdar är associerade med produkten.

Stegen i AttributionsTeorin. Process

Det finns en trestegs process bakomliggande attribution:

 1. Varseblivning. Observera. Personen måste uppfatta eller observera beteendet.
 2. Bedömning. Bestäm med betänksamhet. Personen måste tro att beteendet utfördes avsiktligt.
 3. Attribut. Personen måste bestämma, om han tror att den andra personen tvingades till att utföra detta beteendet (i det fall fall orsaken tillskrivs till situationen), eller inte (i det fall orsaken tillskrivs till den andra personen).

Bok: Fritz Heider - The Psychology of Interpersonal Relations


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Mänsklig tillskrivning Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (21 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Mänsklig tillskrivning.


Self-Efficacy Theory and Employee Performance
Efficacy In English, "efficacy" means the ability to produce a desired or intended result.

Self-Efficacy The (...)
17
 
9 kommentarer
Disadvantages of Attribution Theory: Distracts the Attention From Our Own Responsibility
We have to understand that attribution theory takes away from us the responsibility of owning up to our decisions.
(...)
11
 
Applicant Attribution-Reaction Theory
Ployart and Harold proposed a new theory called the Applicant Attribution-Reaction Theory (AART) by combining both theo (...)
9
 
1 kommentarer
Why do Work Conflicts Occur? Reasons of Conflict in the Workplace
Ben Dattner in his article "Most Work Conflicts Aren't Due to Personality", HBR Blog, May 20, 2014, argues that the real (...)
8
 
3 kommentarer
What is Perception Management?
Actors (members) in an organisation behave in such a way, in order to influence the public’s perceptions about themselve (...)
8
 
How to Ensure the (Managerial) Perception of Some Issue is Correct?
The first stage in attribution (theory) is PERCEPTION.
Usually, we are confident that our perception about some spe (...)
6
 
1 kommentarer
Good Summary of Attribution Theory
I was in class on the 02/10/2009 and did not understand what attribution theory mean, but after reading your article, it (...)
6
 
Is the Causality of Our Behaviors Certain?
Can we say that the causality of our behaviors is certain? (...)
5
 
1 kommentarer
Attribution Quotes
People are not disturbed by things, but by the view they take of them.
Epictetus AD 55-135, Greek Stoic philosopher (...)
3
 

Starta ett nytt forumämne om Mänsklig tillskrivning. Mer info.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Mänsklig tillskrivning. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


What is the Influence of Culture on Attribution?
How does culture affect the process of attribution in communication? (...)
17
 
7 kommentarer

More Ways in which we Explain an Outcome...
The article mentions that there are at least 4 things or reasons that people use to explain an outcome: 1. Effort, 2. Ab (...)
17
 
1 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Attribution (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Ineffective Behavior

Analyzing Manager, Employee or Self Behavior
There are many different forms or manifestations of ineffective behavior, such as - Finding it difficult to say 'no'. (...)

Attribution Differences between Optimists and Pessimists

Attribution Styles
Of course, people with an optimistic character typically have different attribution styles than pessimists. Optimistic (...)

Internal and External Factors in Attribution

Attribution
Note that in reality it is not always evident if a factor should be considered as external or internal. For example: gr (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Mänsklig tillskrivning. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


About Overconfident CEOs

Overconfidence, hubris, self-attribution, frequent acquirer, mergers and acquisitions
Paper by Matthew T. BIlett and Yiming Qian explores the source of hubris in mergers and acquisitions by examining the hi (...)

Introduction of the Attribution Theory

Teaching
Explanation of the Attribution Theory, including: 1. Types of Attribution 2. Fundamental Attribution Error 3. Self-se (...)

The Power of Persuasion: 3 Main Principles of Influencing Others

Persuasion Techniques, Managing Behavior, Cognitive Bias, Bounded Rationality, Resistance to Change
An extensive presentation about persuasion including many types and examples of persuasion experiements. The following s (...)

Attitudes: Definition, Functions, Models and Application to Business and Marketing

Attitudes
This presentation elaborates on the concept and models related to attitudes, including the following sections: 1. What (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Mänsklig tillskrivning.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Attributionsteori med: Inramning, Framing (Tversky)  |  Emotionell Intelligens Goleman  |  Kulturell Intelligens (Early)  |  Johari Fönster  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Förväntansteori  |  Teori om Planerat Beteende  |  Hawthorne Effekten  |  Behovsteorin (McClelland)


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Marknadsföring och Försäljning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Mänsklig tillskrivning? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 20-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.