Attributietheorie
(Heider)

Kenniscentrum

Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.


Wat is de Attributie Theorie? Beschrijving

De Attributie Theorie van Fritz Heider is een methode die kan worden gebruikt om te evalueren hoe mensen het gedrag van zichzelf en van andere mensen waarnemen. De attributietheorie gaat over hoe mensen oorzakelijke verklaringen maken. In zijn boek van 1958 „The Psychology of Interpersonal Relations“, zegt Heider dat al ons gedrag veroorzaakt wordt door hetzij interne of externe factoren:

 • Externe Attributie: de causaliteit wordt toegewezen aan een factor, agent of invloed van buitenaf. Externe factoren bevinden zich buiten uw controle. U neemt waar dat u geen keus hebt. Dus uw gedrag wordt beïnvloed, beperkt of zelfs volledig bepaald door invloeden buiten uw controle. Daarom voelt u zich niet verantwoordelijk. Een generiek voorbeeld is het weer. Ook genoemd: Situationele Attributie.
 • Interne Attributie: de causaliteit wordt toegewezen aan een interne factor, agent of kracht. Interne factoren vallen binnen uw eigen controle. U kunt verkiezen om zich wel of niet op een bepaalde manier te gedragen. Dus uw gedrag wordt niet beïnvloed, beperkt of zelfs volledig bepaald door invloeden die buiten uw controle zijn. Daarom voelt u zich verantwoordelijk. Een typisch voorbeeld is uw eigen intelligentie. Ook genoemd: Dispositionele Attributie.

Één van de meest verbazingwekkende eigenschappen van mensen is dat wij geloven dat wij alles kunnen verklaren. Onderzoek door psychologen heeft geopenbaard dat de meeste mensen een selectief oordeel (bias) hebben over wie of wat voor een gebeurtenis of voor een actie verantwoordelijk is:

 • Wij neigen ertoe om de successen van anderen en onze eigen mislukkingen aan externe factoren toe te schrijven. Wij percipiëren deze als niet hun eigen verdienste en niet onze eigen fout.
 • Wij neigen ertoe om onze eigen successen en mislukkingen van anderen aan interne factoren toe te schrijven. Wij percipiëren deze als onze eigen verdienste en hun eigen fout.

Andere factoren die worden verondersteld relevant te zijn voor attributie zijn:

 • Houden wij of niet van een andere persoon?  Als dat zo is, is interne attributie waarschijnlijker in het geval van succes.
 • Is er een beloning of een straf verbonden aan een gedrag? Als dat zo is, is externe attributie waarschijnlijker.
 • Is de andere persoon erg gemotiveerd tot de prestatie of niet? Volgens Weiner ('80), zal een goede presteerder:
  1. Taken die gerelateerd zijn aan het slagen eerder benaderen dan te vermijden. Omdat hij gelooft dat succes komt door hoge bekwaamheid en inspanning waarvan hij zeker is. Mislukking wordt gedacht veroorzaakt te zijn door pech of een slecht examen, d.w.z. niet zijn fout. Aldus, kwetst de mislukking zijn zelfrespect niet maar het succes bouwt trots en vertrouwen.
  2. Doorgaan wanneer het werk moeilijker wordt eerder dan op te geven. Omdat de mislukking verondersteld wordt te zijn veroorzaakt door een gebrek aan inspanning, dat hij kan veranderen door harder te proberen.
  3. Uitdagingen selecteren van gematigde moeilijkheid (50% succeskans). Omdat de feedback van die taken hem meer vertellen over hoe goed hij het doet, eerder dan zeer moeilijke of zeer gemakkelijke taken die weinig over zijn bekwaamheid of doeltreffendheid vertellen.
  4. Met veel energie werken omdat de resultaten worden verondersteld te worden bepaald door hoe hard hij probeert.
 • De attributiefactoren van Kelley (1967): Kelley ging verder door met de theorie van Heider door hypothesen over factoren toe te voegen die de vorming van attributies beïnvloeden:
  • Consistentie informatie. De graad waarin de acteur datzelfde gedrag naar een voorwerp bij verschillende gelegenheden uitvoert.
  • Kenmerkendheid informatie. De graad waarin de acteur verschillend gedrag met verschillende voorwerpen laat zien.
  • Consensus informatie. De graad waarin andere acteurs hetzelfde gedrag met het zelfde voorwerp laten zien.
 • Is de oorzaak van het succes of de mislukking wel of niet controleerbaar? Een controleerbare factor is er één waarvan wij geloven dat wij die zelf kunnen veranderen als wij dat wensen. Een niet te beheersen factor is een factor die wij als mensen niet gemakkelijk  kunnen veranderen.

Het bereiken van iets kan aan minstens vier dingen worden toegeschreven:

 1. Inspanning. Een interne en onstabiele factor waarop wij heel wat controle kunnen uitoefenen.
 2. Bekwaamheid. Een vrij interne en stabiele factor waarop wij niet veel directe controle uitoefenen.
 3. Moeilijkheidsniveau van de taak. Een externe en stabiele factor die grotendeels buiten onze controle is.
 4. Geluk. Een externe en onstabiele factor waarop wij zeer weinig controle uitoefenen.

Oorsprong van het Attributietheorie. Geschiedenis

Heider schreef over attributietheorie in zijn boek eerst de Psychologie van Interpersoonlijke Relaties (1958). Het boek speelde een centrale rol in de oorsprong en de definitie van attributietheorie. Jones en de systematische hypothesen van Davis over de waarneming van bedoeling werden gepubliceerd in 1965 in het opstel „van Handelingen aan Regelingen.“ Kelley publiceerde „Attributie in Sociale Psychologie“ in 1967. Kelley (1967) ging de theorie van Heider door hypothesen over factoren vooruit toe te voegen die de vorming van attributies beïnvloeden: consistentie, kenmerkendheid, en consensus.


Gebruik van het Attributietheorie. Toepassingen

 • Psychologie, Strafrecht, Ethiek, Besluitvorming. Het begrip van Cognitieve Neiging.
 • HRM. Beoordelingen, Zelfbeoordelingen, Collega-beoordelingen, enz.
 • Onderwijs.
 • Marketing Communicatie. Toegepast op reclame, beweert de attributietheorie dat consumenten claims kunnen toeschrijven hetzij aan de wens van de adverteerder om het product te verkopen (eenzijdige reclame) of aan daadwerkelijke eigenschappen van het product, dat door een eerlijke adverteerder wordt gecommuniceerd (tweezijdige reclame). Deze theorie suggereert dat tweezijdige berichten met inbegrip van negatieve informatie over het product het publiek kunnen ertoe brengen om te denken dat de adverteerder de waarheid vertelt. Deze uitgebreide waarneming van de geloofwaardigheid van de adverteerder versterkt overtuigingen betreffende de positieve attributen waarvan de adverteerder claimt dat zij met het product zijn geassocieerd.

Stappen in de Attributie Theorie. Proces

Er is een proces in drie stappen behorend bij attributie:

 1. Perceptie. Neem waar. De persoon moet het gedrag waarnemen of waarnemen.
 2. Oordeel. Bepaal opzettelijkheid. De persoon moet geloven dat het gedrag opzettelijk werd uitgevoerd.
 3. Attribueer. De persoon moet bepalen of hij gelooft dat de andere persoon werd gedwongen om het gedrag uit te voeren (waarbij de oorzaak wordt geattribueerd aan de situatie) of niet (waarbij de oorzaak wordt toegeschreven aan de andere persoon).

Boek: Fritz Heider - The Psychology of Interpersonal Relations -


Attributie Special Interest Group


Special Interest Group (43 leden)

Forum over Attributie  

De meest recente onderwerpen over: Attributie.


🔥 NIEUW Aannames zijn Dodelijk voor je Effectiviteit Als Manager
Denk je te weten hoe een ander in elkaar zit? Doe je allerlei aannames over iemands gedrag? Check je die aannames wel ee (...)
5
 
0 reacties
 
Voorbeeld van Causale Attributie
Kan er iemand een voorbeeld geven van causale attributie in de media? (...)
5
 
0 reacties
 
Self-Efficacy Theory and Employee Performance
Efficacy In English, "efficacy" means the ability to produce a desired or intended result. Self-Efficacy Theory Sel (...)
16
 
6 reacties
 
Why do Work Conflicts Occur? Reasons of Conflict in the Workplace
Ben Dattner in his article "Most Work Conflicts Aren't Due to Personality", HBR Blog, May 20, 2014, argues that the real (...)
8
 
2 reacties
 
How to Ensure the (Managerial) Perception of Some Issue is Correct?
The first stage in attribution (theory) is PERCEPTION. Usually, we are confident that our perception about some specifi (...)
6
 
1 reacties
 
Attribution Quotes
People are not disturbed by things, but by the view they take of them. Epictetus AD 55-135, Greek Stoic philosopher (...)
3
 
0 reacties
 
Best Practices over Attributie

Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


🥇 What is the Influence of Culture on Attribution?
How does culture affect the process of attribution in communication? (...)
17
 
7 reacties

 
🥈 More Ways in which we Explain an Outcome...
The article mentions that there are at least 4 things or reasons that people use to explain an outcome: 1. Effort, 2. Ab (...)
17
 
1 reacties

 
🥉 Disadvantages of Attribution Theory: Distracts the Attention From Our Own Responsibility
We have to understand that attribution theory takes away from us the responsibility of owning up to our decisions. Many (...)
11
 
0 reacties

 
Applicant Attribution-Reaction Theory
Ployart and Harold proposed a new theory called the Applicant Attribution-Reaction Theory (AART) by combining both theo (...)
9
 
1 reacties

 
What is Perception Management?
Actors (members) in an organisation behave in such a way, in order to influence the public’s perceptions about themselve (...)
8
 
0 reacties

 
Good Summary of Attribution Theory
I was in class on the 02/10/2009 and did not understand what attribution theory mean, but after reading your article, it (...)
6
 
0 reacties

 
Is the Causality of Our Behaviors Certain?
Can we say that the causality of our behaviors is certain? (...)
5
 
1 reacties

 
Expert Tips over Attribution (Engels)

Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Ineffective Behavior

Analyzing Manager, Employee or Self Behavior (...)
   
 
 
 

Attribution Differences between Optimists and Pessimists

Attribution Styles (...)
   
 
 
 

Internal and External Factors in Attribution

Attribution (...)
   
 
 
 
Informatiebronnen over Attributie

Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.Het Attributietheorie van het Vergelijk met: Framen (Inkaderen)  |  Emotionele Intelligentie  |  Culturele Intelligentie  |  Johari Venster  |  Path-Goal Theorie  |  Verwachtingstheorie  |  Gepland Gedragtheorie  |  Hawthorne Effect  |  Behoeftentheorie (Theory of Needs)


Keer terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |  Besluitvorming & Waardering  |  Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Human Resources  |  Leiderschap  |  Marketing


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

Bent u een expert in Attributie? Meld u gratis aan

Link naar dit kenniscentrum

Kopieer deze code naar uw website:

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Laatst bijgewerkt op: 20-10-2020. Alle namen ™ van hun eigenaren.