Humankapital Indexet
(Watson Wyatt)

Kunskapscenter

   

Beräkning av korrelationen mellan humankapitalet och aktieägarvärdet. Förklaring till begreppet Humankapitalindex (HKI) /Human Capital index (HCI) av Watson Wyatt.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Humankapital Index Humankapitalindexet (HKI) är en metodologi från Watson Wyatt som beräknar korrelationen mellan humankapitalet och aktieägarvärdet.


Watson Wyatt utvecklade en uppsättning av olika mått som kvantifierar exakt vilka de personalresursernas färdigheter och riktlinjersom har den störst korrelationen på aktieägarvärdet.

Genom att använda dessa för att tilldela ett Humankapital index (HKI) ”sätta poäng” på varje utfrågat företag tillåts man att leverera slutliga resultat. Där det finns tillgång till överlägsna personalresurser, så finns det ett högre aktieägarevärde.


Med andra ord:  Humankapitalindex visar att om en organisation är bättre på att ta hand om sitt humankapital, så kommer det att leda till att de också blir bättre på att ge avkastning till dess aktieägare.

 

Formeln för Humankapitalindex

Svaren matchas mot de finansiella målen och måtten, inklusive marknadsvärdet, på tre-års och fem-års total avkastning till aktieägarna (TRS Total Shareholder Returns) och Tobins Q, en ekonoms förhållande som mäter en organisations förmåga att skapa värde utöver dess fysiska tillgångar. Offentlig data från Standard and Poor's databaser ger vanligtvis tillgång till den finansiella information som erfordras.


För att utforska förhållandet mellan Humankapitalets utförande och värdeskapande, så genomförs en serie av multipla regressionsanalyser som identifierar ett synligt och tydligt förhållande mellan effektiviteten hos ett företagets utförande av humankapitalet och dess aktieägarvärdeskapande. Trettio nyckelpersonalområden och utförande var associerade med en 30 procents ökning av marknadsvärdet. Det totala HKI-resultatet skapades för enskilda organisationer, så att resultatet kunde uttryckas på en skala från 0 till 100. Ett HKI värde på 0 poäng representerar den sämsta humankapitalledningen i ett företag, medans om man kan nå 100 poäng är idealiskt.Humankapital Indexet Forumet
  The Value of Human Capital
Is 'human capital' a dream or utopia?
It sounds wonderfully true - albeit only in theories. The practices are different, sometimes a bit, sometimes totally......
     
 
  H2 Use Human Capital More Effectively?
Please raise any ideas / strategies through which human capital can be used more effectively? Thank you....
     
 
  Human Resources Capacity Planning Tool
I'm searching for a tool for human resource planning for a period of 6 to 12 months. If possible as a excel-tool. Does anybody have good experiences or tips? It doesn't have to be for free....
     
 
  Importance of Human Resources
Humans are real resources for any organization. This is an interesting point that both employee and employer claim to understand the importance of HR but do not carry out their responsibility respectively.
It is imperative that HR management sho...
     
 
  Physical Assets / Human Capital
It's true that the human capital is amongst the most valuable assets that an organization acquires, I deem personnel the hidden power that contributes to the strength and success of any business.
Yet there is always a controverse i...
     
 

Humankapital Indexet Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Humankapital Indexet Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Humankapital Indexet Premium
  Human Capital Does not Depreciate
HC is the only capital of an organization that has got no depreciation. Rather human capital becomes more valuable in the course of time and adds more value to the organization....
     
 

Expert Tips (ENG) - Human Capital Index Premium
 

Approaches by Accenture and Deloitte

- Since 1999, WATSON WYATT’s Human Capital Index project has collected data on HR activities at nearly 150 large North American organizations, and the...
Usage (application): Measuring Human Capital
 
 
 

The Impact Areas of HR Practices on Market Value

In addition to providing the evidence that good human capital management creates shareholder value, Watson Wyatt’s Human Capital Index study also show...
Usage (application): Shareholder Value, Market Value
 
 

Resurser - Humankapital Indexet Premium
 

Nyheter

Hci Watson
     
 

Nyheter

Human Kapital
     
 

Videor

Hci Watson
     
 

Videor

Human Kapital
     
 

Presentationer

Hci Watson
     
 

Presentationer

Human Kapital
     
 

Mer

Hci Watson
     
 

Mer

Human Kapital
     

Retur till Management Start: HRM och Personalfrågor  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 27-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.