Deltamodellen

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

18 itens • 304.851 visitas


Sammanfattning

Deltamodellen är ett strategiskt ramverk som utvecklades av Dean Wilde tillsammans med en andra medlemmar av Dean & Company och Arnoldo Hax av MIT/Sloan School of  Management. Den syftar till att hjälpa chefer i artikuleringen och genomförandet av effektiva företags- och affärsstrategier.
Utvecklingen av Internet och dess revolutionära potential för kommunikation och teknologierna som omger e-affärer och e-handel, tillgängliggör några nya alternativ och verktyg som tillåter utförandet av ny affärs- tillvägagångssätt.


Competive Advantage, Resource-Based View, Delta Model


Deltamodell: Storföretag

Hax och Wilde II integrerar Konkurrensfördel- och Värdekedjan Porter ramverken från Porter med Resource-Based View i företaget och de kompletterar med ett nytt storföretagsperspektiv samt att erbjuda totala kundlösningar.


Hax Wilde Deltamodellenstorföretag

 

Deltamodellens Beståndsdelar

  1. Strategiska triangeln: används för att definiera strategiska positioner som reflekterar nya källor till lönsamhet. Tre strategiska alternativ: bästa produkt, kundlösningar och inlåsningssystem.
  2. Få överensstämmelse med dessa strategiska alternativ med ett företags aktiviteter och att ge en inbördes överensstämmelse mellan den strategiska inriktningen och utförandet. Tre grundläggande processer är alltid aktuella och är samlingsplatsen för de strategiska uppgifterna: effektivitet, kundfokusering  och innovation.
  3. Anpassade processer: de viktigaste processerna i företaget måste fås att överensstämma med den valda strategin. På så sätt kan framsteg göras på den strategiska dagordningen, och ett för generellt resultat kan undvikas. Deltamodellen identifierar kärnprocesserna i affären och erbjuder en vägledning för hur de kan behöva komma att fungera annorlunda för att uppnå olika strategiska positioner som är kapabla till att ständigt svara upp mot en osäker omgivning.
  4. Mått/Mätetal. Mätetal som ger överblick, bör kompletteras med mätetal på en detaljerad nivå.

Kunder i Delta Modellen (Hax)

Hax och Wilde tror på synen att ett företag är sig själv skyldig för sina kunder. De är det ultimata fokuset för alla företags aktiviteter. I ledningens och strategins hjärta är självklart kunden i centrum. Vi måste tjäna kunden på ett särskiljande sätt, om vi förväntar oss att tycka om överlägsen prestation.  Att driva affärsverksamhet betyder att attrahera, tillfredsställa och behålla kunder.


Intimiteten och uppkopplingsbarheten  i den nätverksuppkopplade ekonomin erbjuder möjligheter till att skapa konkurrenspositioner som baseras på strukturen i kundförhållandet.

Ett företag kan upprätta en obrytbar koppling, en djup kunskap och ett nära förhållande som Hax och Wilde ”Kundbindning”. Dessa bindningar kan bildas direkt med kunden. De kan också bildas indirekt genom 

Båda är kraftfulla källor till marginal och uthålligheten. Bindningarna representerar investeringar som görs av kunder och komplementerärer i och omkring företagens produkt.


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Deltamodellen (Utvidgade Företagskoncernen) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Deltamodellen (Utvidgade Företagskoncernen).


The Strategy of Google
What strategic model does Google use? (...)
14
 
2 kommentarer

Starta ett nytt forumämne om Deltamodellen (Utvidgade Företagskoncernen). Mer info.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Deltamodellen (Utvidgade Företagskoncernen). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Delta Model (Extended Enterprise) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Delta Model Best Practices

Delta Model Implementation Strategies
In their article “The Delta Model – a New Framework of Strategy”, Hax and Wilde II suggest following ‘Winning Formula’ f (...)

Consequences of the Delta Model for the Innovation Process

Implementing the Delta Model
In order to support and achieve the different strategic positions of the Delta triangle, the adaptive process of INNOVAT (...)

Consequences of the Delta Model for Customer Targeting

Implementing the Delta model
In order to support and achieve the different strategic positions of the Delta triangle, the adaptive process of CUSTOME (...)

Consequences of the Delta Model for Operational Effectiveness

Implementing the Delta model
In order to support and achieve the different strategic positions of the Delta triangle, the adaptive process of OPERATI (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om Deltamodellen (Utvidgade Företagskoncernen). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Delta Model

Original Paper
This paper by Arnoldo C. Hax and Dean L. Wilde II presents briefly an overview of the two most influential frameworks of (...)

Towards Total Customer Solutions with the Delta Model

Delta Model, Network Economy, Total Customer Solutions
This presentation provides an overview of the Delta Model and includes the following sections: 1. The Tenets of Strateg (...)

Comparison Diagram

Porter vs RBV vs Delta Model
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in (...)

Delta Model Diagram

Business Strategy
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Deltamodellen (Utvidgade Företagskoncernen).


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför Deltamodellen med: Konkurrensfördel Porter  |  Strategic Types  |  Regeln om Tre  |  Värdekedjan Porter  |  Resursbaserad Vy på Företaget (Barney)  |  Kärnkompetens Prahalad  |  Porter Competitive Forces  |  Värdenätet, Co-opetition  |  Just-in-time Filosofin (JIT Filosofin)  |  TDC-matris  |  Utkontraktering  |  Effekt och Värde Ramwerk för IT Hammer  |  Strategiska Drivkrafter Wiseman  |  Traditionell Handel och Internet  |  Tolv Principer för Nätverksekonomin


Retur till Management Start: Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Deltamodellen (Utvidgade Företagskoncernen)? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 19-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.