Strategisk Intention | Strategisk Avsikt
(Hamel Prahalad)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Sammanjämkning av företagets syfte med dess mening. Förklaring av Strategisk Intention | Strategisk Avsikt (Strategic Intent) av Hamel och Prahalad. ('89)

Innehåll

Premium

År 1989 skapade Gary Hamel och C.K. Prahalad uppståndelse med deras artikel med titeln ”Strategic Intent”. Den publicerades i Harvard Business Review. Hamel och Prahalad anförde, för att uppnå framgång måste ett företag sammanjämka dess syfte/uppdrag (slutmål) med dess mening genom att definiera den strategiska intentionen.


Vad är Strategisk avsikt? Beskrivning

I deras bok Strategic Intent definierar Hamel och Prahalad följande: en ambitiös och tvingande dröm som aktiverar; vilket erbjuder den emotionella och intellektuella energin en resa in i framtiden. Om den strategiska arkitekturen ( en grov planskiss för utvecklingen av nya funktioner, förvärv av nya kompetenser eller övergång av existerande kompetenser och omkonfigurering av kontaktytan med kunderna), är hjärnan, så är den strategiska intentionen, hjärtat. Det bör uttrycka en känsla av en agressiv (utmaning) - och att nuvarande resurser och kapaciteter inte är tillräckliga för uppgiften.
 

Strategisk Intentionsattribut

Hamel och Prahalad ger följande tre attribut för strategisk intention: riktning, upptäcktsresa och ödet.

  1. Känsla av riktningen. En särskild synpunkt om den långsiktiga marknaden eller konkurrensläget som ett företag hoppas på att bygga över det kommande årtiondet eller så. Det bör vara en bild av framtiden och det bör uttrycka en känsla av riktning som enar och personifierar.
  2. Känsla av upptäcksresan. En strategisk intention gör skillnad på; att den medför en konkurrenskraftigt unik synpunkt om framtiden. Den håller fast vid löftet till anställda om att undersöka nya konkurrenskraftiga områden.
  3. Känsla av ödet. Strategisk intentionen har en emotionell sida; det är ett mål som anställda uppfattar som värdefullt till sin natur.

Typiska tre stegen för Strategisk avsikt process

  1. Sätta upp Strategisk Intention och att ha alla de tre egenskaperna ovan bestämda.
  2. Sätta upp Utmaningar. Finna lämpliga utmaningar och kommunicera dem till hela arbetsstyrkan. Dessa utmaningar är vägen till att uppnå Strategisk intention. Till exempel: Anta att Canons strategiska intention är: ”Slå Xerox”. En strategisk utmaning skulle då kunna vara: Utveckla en hemkopieringsapparat till ett målpris av $1000.
  3. Bemyndigandet (Involvera alla) i den Strategiska intention. Viktigt i alla Strategiska intentions processer är: att inse att om man vill uppnå (erhålla den) den Strategiska Intentionen är en fråga som berör alla. Högsta ledningens uppgift här är ”att erövra visdomen hos myrstacken”: att förändra den traditionella nedåtriktade kommunikationsstilen med en uppåtriktad kommunikationsström av nya idéer som kommer från hela organisationen.

Bakgrunden till detta tillvägagångssätt för företags strategi och strategiskt tänkande i allmänhet var det dramatiska efterkrigs ökningen av japanskt företagande. Den japanska ekonomin dominerade mer och mer världsmarknaderna, genom att ha initiala ambitioner som i väst kom att betraktats som mycket orealistiskt. Orealistiskt angående deras resurser och kapaciteter. En besatthet för att segra skapades och bibehölls på alla nivåer i organisationen. Således skapades grunden för 10 - 20-års sökande efter globalt marknadsledarskap.


Bok: Hamel & Prahalad - Competing for the future -


Strategisk Intention | Strategisk Avsikt Forumet
  Start Every Activity with an Intent
We tend to forget that an intent paves the way to ...
     
 
  Setting the Challenge of Strategic Intent
Should the challenge (always) be declared publi...
     
 
  4 Dimensions of Strategic Intent
Strategic Intent has four key dimensions and it is...
     
 
  Measuring the Attributes of Strategic Intent
How to measure these three attributes: sense of di...
     
 
  Strategic Intent - 2 Quotes
I like 2 sentences about S.I. From Competing for t...
     
 
  Strategic Intent accommodates all sides
It is hard to translate individual strategies of p...
     
 
  Strategic Intent Demands
Strategic Intent demands equal commitment from min...
     
 
  Strategic Intent Creates a Shared Obsesssion
The strategic intent concept helps to increase the...
     
 
  Intent-Intent Made strategic
Strategic intent provides for the right frame of d...
     
 
  You're Lost without Intent
Without strategic intent you are lost and as good ...
     
 
  Intent vs Strategic Values
Strategic intent must be underpinned by strategic ...
     
 

Strategisk Intention | Strategisk Avsikt Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Strategisk Intention | Strategisk Avsikt Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Strategisk Intention | Strategisk Avsikt Premium

Expert Tips (ENG) - Strategic Intent Premium
 

Weaknesses of Strategic IntentBli Medlem

In an article Campbell and Yeung distinguish betwe...
Usage (application): Strategic Intent Compared to Vision, and Mission
 
 
 

Three Functions of a Mission (Statement)Bli Medlem

Defining the mission statement is a major part of ...
Usage (application): Reasons for Creating a Mission (Statement)
 
 
 

Content of Value StatementsBli Medlem

Common Topics in organization’s value state...
Usage (application): Strategy, Leadership
 
 
 

3 Stages of Cultural ChangeBli Medlem

In his 1994 paper "Leadership and Strategic Intent...
Usage (application): Creating Cultural Change with Strategic Intent
 
 
 

Success Story of BenettonBli Medlem

The impact of a consistent Strategic Intent on an ...
Usage (application): Impact of Strategic Intent on Organanizational Success
 
 
 

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?Bli Medlem

According to Professor Todd Zenger, companies shou...
Usage (application): Inside-out Corporate Strategy, Corporate Visioning
 
 
 

4 Types of Mission StatementsBli Medlem

Missions that have been formulated by company's ca...
Usage (application): Which Type of Mission Statement is Right for Your Firm?
 
 
 

Dealing with Barriers in Strategic IntentBli Medlem

Thinking about a future that is ‘unthinkable’, acc...
Usage (application): Overcoming Constraints in Executing Strategic Intent
 
 
 

Impact on PerformanceBli Medlem

In a comparison of the performance of companies wi...
Usage (application): Strategy, Formulation Mission
 
 
 

Strategic Intent in No-Profit (Peter Drucker)Bli Medlem

Peter Drucker, famous management guru once ...
Usage (application): Motivate by Strategic Intent
 
 
 

Strategic Intent and Organizational CultureBli Medlem

When companies start adopting the Strategic Intent...
Usage (application): Effects of Implementation
 
 
 

Strategic Intent ExamplesBli Medlem

- Dr. Robert Barthelemy, Program Director of the N...
Usage (application): Practical Cases
 
 

Resurser - Strategisk Intention | Strategisk Avsikt Premium
 

Nyheter om Strategisk Intention Bli Medlem


     
 

Nyheter om Strategisk Avsikt Bli Medlem


     
 

Videor om Strategisk Intention Bli Medlem


     
 

Videor om Strategisk Avsikt Bli Medlem


     
 

Presentationer om Strategisk Intention Bli Medlem


     
 

Presentationer om Strategisk Avsikt Bli Medlem


     
 

Mer om Strategisk Intention Bli Medlem


     
 

Mer om Strategisk Avsikt Bli Medlem


     

Jämför strategisk intention (avsikt) med:   Ashridge Missionsmodell  |  Värdebaserad Styrning  |  Kärnkompetens  |  I Botten på Pyramiden Prahalad  |  Moraliskt Syfte  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Sju Överraskningar Porter  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Spiral Dynamics Modell  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.