Strategisk Intention | Strategisk Avsikt
(Hamel Prahalad)

Kunskapscenter

   

Sammanjämkning av företagets syfte med dess mening. Förklaring av Strategisk Intention | Strategisk Avsikt (Strategic Intent) av Hamel och Prahalad. ('89)

Innehåll

Premium

År 1989 skapade Gary Hamel och C.K. Prahalad uppståndelse med deras artikel med titeln ”Strategic Intent”. Den publicerades i Harvard Business Review. Hamel och Prahalad anförde, för att uppnå framgång måste ett företag sammanjämka dess syfte/uppdrag (slutmål) med dess mening genom att definiera den strategiska intentionen.


Vad är Strategisk avsikt? Beskrivning

I deras bok Strategic Intent definierar Hamel och Prahalad följande: en ambitiös och tvingande dröm som aktiverar; vilket erbjuder den emotionella och intellektuella energin en resa in i framtiden. Om den strategiska arkitekturen ( en grov planskiss för utvecklingen av nya funktioner, förvärv av nya kompetenser eller övergång av existerande kompetenser och omkonfigurering av kontaktytan med kunderna), är hjärnan, så är den strategiska intentionen, hjärtat. Det bör uttrycka en känsla av en agressiv (utmaning) - och att nuvarande resurser och kapaciteter inte är tillräckliga för uppgiften.
 

Strategisk Intentionsattribut

Hamel och Prahalad ger följande tre attribut för strategisk intention: riktning, upptäcktsresa och ödet.

  1. Känsla av riktningen. En särskild synpunkt om den långsiktiga marknaden eller konkurrensläget som ett företag hoppas på att bygga över det kommande årtiondet eller så. Det bör vara en bild av framtiden och det bör uttrycka en känsla av riktning som enar och personifierar.
  2. Känsla av upptäcksresan. En strategisk intention gör skillnad på; att den medför en konkurrenskraftigt unik synpunkt om framtiden. Den håller fast vid löftet till anställda om att undersöka nya konkurrenskraftiga områden.
  3. Känsla av ödet. Strategisk intentionen har en emotionell sida; det är ett mål som anställda uppfattar som värdefullt till sin natur.

Typiska tre stegen för Strategisk avsikt process

  1. Sätta upp Strategisk Intention och att ha alla de tre egenskaperna ovan bestämda.
  2. Sätta upp Utmaningar. Finna lämpliga utmaningar och kommunicera dem till hela arbetsstyrkan. Dessa utmaningar är vägen till att uppnå Strategisk intention. Till exempel: Anta att Canons strategiska intention är: ”Slå Xerox”. En strategisk utmaning skulle då kunna vara: Utveckla en hemkopieringsapparat till ett målpris av $1000.
  3. Bemyndigandet (Involvera alla) i den Strategiska intention. Viktigt i alla Strategiska intentions processer är: att inse att om man vill uppnå (erhålla den) den Strategiska Intentionen är en fråga som berör alla. Högsta ledningens uppgift här är ”att erövra visdomen hos myrstacken”: att förändra den traditionella nedåtriktade kommunikationsstilen med en uppåtriktad kommunikationsström av nya idéer som kommer från hela organisationen.

Bakgrunden till detta tillvägagångssätt för företags strategi och strategiskt tänkande i allmänhet var det dramatiska efterkrigs ökningen av japanskt företagande. Den japanska ekonomin dominerade mer och mer världsmarknaderna, genom att ha initiala ambitioner som i väst kom att betraktats som mycket orealistiskt. Orealistiskt angående deras resurser och kapaciteter. En besatthet för att segra skapades och bibehölls på alla nivåer i organisationen. Således skapades grunden för 10 - 20-års sökande efter globalt marknadsledarskap.


Bok: Hamel & Prahalad - Competing for the future -


Strategisk Intention | Strategisk Avsikt Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)


Strategisk Intention | Strategisk Avsikt Forumet  

Nya ämnen

  Setting the Challenge of Strategic Intent
Should the challenge (always) be declared publicly?...
     
 
  4 Dimensions of Strategic Intent
Strategic Intent has four key dimensions and it is important to discern their inter-relatedness and distinctness at the same time. The Four Dimensi...
     
 
  Start Every Activity with an Intent
We tend to forget that an intent paves the way to reach any objective.
If we don't formulate an intent, that means we don't have any objective. O...
     
 

Best Practices - Strategisk Intention | Strategisk Avsikt
  Measuring the Attributes of Strategic Intent
How to measure these three attributes: sense of direction, sense of discovery and sense of destiny?...
     
 
  Strategic Intent - 2 Quotes
I like 2 sentences about S.I. From Competing for the Future:
Page 148: ".. Strategic intent aims to create employee excitement, not just employee...
     
 
  Strategic Intent accommodates all sides
It is hard to translate individual strategies of people in a company into corporate strategies. That is why a company has to have strategic intent in ...
     
 
  Intent-Intent Made strategic
Strategic intent provides for the right frame of direction as well as geared towards the achievement of the company's common destiny as opposed to com...
     
 Allt du behöver veta om management


  Strategic Intent Demands
Strategic Intent demands equal commitment from mind, body, and soul. Its an obsession. It is to walk thro the journey with clear-cut agenda to reach t...
     
 
  Strategic Intent Creates a Shared Obsesssion
The strategic intent concept helps to increase the abilty of an organization to achieve its strategic purpose by creating a strong shared desire or...
     
 
  You're Lost without Intent
Without strategic intent you are lost and as good as travelling in the dark without a torch. Strategic intent provides one with the weapon to overcome...
     
 
  Intent vs Strategic Values
Strategic intent must be underpinned by strategic values. The corporate world must understand that an obsession to win or achieve strategic intents no...
     
 

Expert Tips (ENG) - Strategic Intent
 

Weaknesses of Strategic Intent

 
 
 

Three Functions of a Mission (Statement)

 
 
 

Content of Value Statements

 
 
 

3 Stages of Cultural Change

 
 
 

Success Story of Benetton

 
 
 

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?

 
 
 

4 Types of Mission Statements

 
 
 

Dealing with Barriers in Strategic Intent

 
 
 

Impact on Performance

 
 
 

Strategic Intent in No-Profit (Peter Drucker)

 
 
 

Strategic Intent and Organizational Culture

 
 
 

Strategic Intent Examples

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Strategisk Intention | Strategisk Avsikt
 

Nyheter om Strategisk Intention


     
 

Nyheter om Strategisk Avsikt


     
 

Videor om Strategisk Intention


     
 

Videor om Strategisk Avsikt


     
 

Presentationer om Strategisk Intention


     
 

Presentationer om Strategisk Avsikt


     
 

Mer om Strategisk Intention


     
 

Mer om Strategisk Avsikt


     Accelerera din managementkarriärJämför strategisk intention (avsikt) med:   Ashridge Missionsmodell  |  Värdebaserad Styrning  |  Kärnkompetens  |  I Botten på Pyramiden Prahalad  |  Moraliskt Syfte  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Sju Överraskningar Porter  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Spiral Dynamics Modell  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 16-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.