Strategisk Intention | Strategisk Avsikt
(Hamel Prahalad)

Kunskapscenter

   

Sammanjämkning av företagets syfte med dess mening. Förklaring av Strategisk Intention | Strategisk Avsikt (Strategic Intent) av Hamel och Prahalad. ('89)

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

År 1989 skapade Gary Hamel och C.K. Prahalad uppståndelse med deras artikel med titeln ”Strategic Intent”. Den publicerades i Harvard Business Review. Hamel och Prahalad anförde, för att uppnå framgång måste ett företag sammanjämka dess syfte/uppdrag (slutmål) med dess mening genom att definiera den strategiska intentionen.


Vad är Strategisk avsikt? Beskrivning

I deras bok Strategic Intent definierar Hamel och Prahalad följande: en ambitiös och tvingande dröm som aktiverar; vilket erbjuder den emotionella och intellektuella energin en resa in i framtiden. Om den strategiska arkitekturen ( en grov planskiss för utvecklingen av nya funktioner, förvärv av nya kompetenser eller övergång av existerande kompetenser och omkonfigurering av kontaktytan med kunderna), är hjärnan, så är den strategiska intentionen, hjärtat. Det bör uttrycka en känsla av en agressiv (utmaning) - och att nuvarande resurser och kapaciteter inte är tillräckliga för uppgiften.
 

Strategisk Intentionsattribut

Hamel och Prahalad ger följande tre attribut för strategisk intention: riktning, upptäcktsresa och ödet.

 1. Känsla av riktningen. En särskild synpunkt om den långsiktiga marknaden eller konkurrensläget som ett företag hoppas på att bygga över det kommande årtiondet eller så. Det bör vara en bild av framtiden och det bör uttrycka en känsla av riktning som enar och personifierar.
 2. Känsla av upptäcksresan. En strategisk intention gör skillnad på; att den medför en konkurrenskraftigt unik synpunkt om framtiden. Den håller fast vid löftet till anställda om att undersöka nya konkurrenskraftiga områden.
 3. Känsla av ödet. Strategisk intentionen har en emotionell sida; det är ett mål som anställda uppfattar som värdefullt till sin natur.

Typiska tre stegen för Strategisk avsikt process

 1. Sätta upp Strategisk Intention och att ha alla de tre egenskaperna ovan bestämda.
 2. Sätta upp Utmaningar. Finna lämpliga utmaningar och kommunicera dem till hela arbetsstyrkan. Dessa utmaningar är vägen till att uppnå Strategisk intention. Till exempel: Anta att Canons strategiska intention är: ”Slå Xerox”. En strategisk utmaning skulle då kunna vara: Utveckla en hemkopieringsapparat till ett målpris av $1000.
 3. Bemyndigandet (Involvera alla) i den Strategiska intention. Viktigt i alla Strategiska intentions processer är: att inse att om man vill uppnå (erhålla den) den Strategiska Intentionen är en fråga som berör alla. Högsta ledningens uppgift här är ”att erövra visdomen hos myrstacken”: att förändra den traditionella nedåtriktade kommunikationsstilen med en uppåtriktad kommunikationsström av nya idéer som kommer från hela organisationen.

Bakgrunden till detta tillvägagångssätt för företags strategi och strategiskt tänkande i allmänhet var det dramatiska efterkrigs ökningen av japanskt företagande. Den japanska ekonomin dominerade mer och mer världsmarknaderna, genom att ha initiala ambitioner som i väst kom att betraktats som mycket orealistiskt. Orealistiskt angående deras resurser och kapaciteter. En besatthet för att segra skapades och bibehölls på alla nivåer i organisationen. Således skapades grunden för 10 - 20-års sökande efter globalt marknadsledarskap.


Bok: Hamel & Prahalad - Competing for the future -


Strategisk Intention | Strategisk Avsikt Forumet
  Start Every Activity with an Intent
We tend to forget that an intent paves the way to reach any objective.
If we don't formulate an intent, that means we don't have any objective. Of course, things can be done without an intent, but you will achieve more or less random things.
...
     
 
  Setting the Challenge of Strategic Intent
Should the challenge (always) be declared publicly?...
     
 
  4 Dimensions of Strategic Intent
Strategic Intent has four key dimensions and it is important to discern their inter-relatedness and distinctness at the same time. The Four Dimensions of Strategic Intent are:
1. The Desired Future State
2. The Strategic Position
...
     
 
  Measuring the Attributes of Strategic Intent
How to measure these three attributes: sense of direction, sense of discovery and sense of destiny?...
     
 
  Strategic Intent - 2 Quotes
I like 2 sentences about S.I. From Competing for the Future:
Page 148: ".. Strategic intent aims to create employee excitement, not just employee satisfaction", and
Page 142 &ff: "direction, discovery and destiny. These are the attributes o...
     
 
  Strategic Intent accommodates all sides
It is hard to translate individual strategies of people in a company into corporate strategies. That is why a company has to have strategic intent in order to synergize individual concepts and competencies in running a task. Intent will affect the st...
     
 
  Strategic Intent Demands
Strategic Intent demands equal commitment from mind, body, and soul. Its an obsession. It is to walk thro the journey with clear-cut agenda to reach the destination of ultimate supremacy, distinct leadership, sustainable competitive advantage, domina...
     
 
  Strategic Intent Creates a Shared Obsesssion
The strategic intent concept helps to increase the abilty of an organization to achieve its strategic purpose by creating a strong shared desire or even obsession across the organization to achieve it....
     
 
  Intent-Intent Made strategic
Strategic intent provides for the right frame of direction as well as geared towards the achievement of the company's common destiny as opposed to commonly observed motivations of success in most management cases that at some point, their direction i...
     
 
  You're Lost without Intent
Without strategic intent you are lost and as good as travelling in the dark without a torch. Strategic intent provides one with the weapon to overcome future hurdles....
     
 
  Intent vs Strategic Values
Strategic intent must be underpinned by strategic values. The corporate world must understand that an obsession to win or achieve strategic intents notwithstanding, clear and 'sacred' strategic values should not be compromised in achieving these stra...
     
 

Strategisk Intention | Strategisk Avsikt Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Strategisk Intention | Strategisk Avsikt Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Strategisk Intention | Strategisk Avsikt Premium

Expert Tips (ENG) - Strategic Intent Premium
 

Weaknesses of Strategic Intent

In an article Campbell and Yeung distinguish between vision, mission and strategic intent. According to the authors:
- Vision means the mental im...
Usage (application): Strategic Intent Compared to Vision, and Mission
 
 
 

Three Functions of a Mission (Statement)

Defining the mission statement is a major part of the strategic planning process. A mission has three functions or goals:
1. Market def...
Usage (application): Reasons for Creating a Mission (Statement)
 
 
 

Content of Value Statements

Common Topics in organization’s value statements, include:
- Commitment to such outcomes as customer satisfaction and customer service, q...
Usage (application): Strategy, Leadership
 
 
 

3 Stages of Cultural Change

In his 1994 paper "Leadership and Strategic Intent" Charles E. Smith identified three main stages in the process of cultural change using the Strategi...
Usage (application): Creating Cultural Change with Strategic Intent
 
 
 

Success Story of Benetton

The impact of a consistent Strategic Intent on an organization can be better understood analyzing the success story of a well known multi natio...
Usage (application): Impact of Strategic Intent on Organanizational Success
 
 
 

A Corporate Theory: Long-term Handhold and Guidance in Turbulent Times?

According to Professor Todd Zenger, companies should focus less on competitive advantage (this isn't what really interests stock markets). Instead cor...
Usage (application): Inside-out Corporate Strategy, Corporate Visioning
 
 
 

4 Types of Mission Statements

Missions that have been formulated by company's can be very different from each other, depending on their goals / functions. Klemm did a search on 59 ...
Usage (application): Which Type of Mission Statement is Right for Your Firm?
 
 
 

Dealing with Barriers in Strategic Intent

Thinking about a future that is ‘unthinkable’, according to current standards, raises immediately the image of the practical difficulties that separat...
Usage (application): Overcoming Constraints in Executing Strategic Intent
 
 
 

Impact on Performance

In a comparison of the performance of companies with “high-content” mission statements versus those with “low-content” mission statements, Pearce and ...
Usage (application): Strategy, Formulation Mission
 
 
 

Strategic Intent in No-Profit (Peter Drucker)

Peter Drucker, famous management guru once said: “The best management practice and most innovative methods now come from the Girls Scouts and t...
Usage (application): Motivate by Strategic Intent
 
 
 

Strategic Intent and Organizational Culture

When companies start adopting the Strategic Intent concept initially that didn't change much. In a first stage what really changes will be the inte...
Usage (application): Effects of Implementation
 
 
 

Strategic Intent Examples

- Dr. Robert Barthelemy, Program Director of the National AeroSpace Plane Program, NASP was willing to create and manage an organization that will ...
Usage (application): Practical Cases
 
 

Resurser - Strategisk Intention | Strategisk Avsikt Premium
 

Nyheter

Strategisk Intention
     
 

Nyheter

Strategisk Avsikt
     
 

Videor

Strategisk Intention
     
 

Videor

Strategisk Avsikt
     
 

Presentationer

Strategisk Intention
     
 

Presentationer

Strategisk Avsikt
     
 

Mer

Strategisk Intention
     
 

Mer

Strategisk Avsikt
     

Jämför strategisk intention (avsikt) med:   Ashridge Missionsmodell  |  Värdebaserad Styrning  |  Kärnkompetens  |  I Botten på Pyramiden Prahalad  |  Moraliskt Syfte  |  Clarksons Grundläggande Principer  |  Verkligt Nyckelpersonsengagemang  |  Strategisk Hantering av Nyckelpersoner  |  Sju Överraskningar Porter  |  Nyckelpersoners Värdeperspektiv  |  Aktieägares Perspektiv på Värde  |  Spiral Dynamics Modell  |  Samskapande Prahalad och Ramaswamy


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 18-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.