Hagbergs Modell om Personlig Makt

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är Hagbergs modell om den personliga Makten? Beskrivning

Janet O. Hagberg definierar personlig Makt som kombinationen av yttre makt (kapacitet ATT AGERA) med intern makt (kapacitet ATT REFLEKTERA). Hennes Personliga Maktmodell skiljer på följande sex skeden av personlig makt och ledarskap i organisationer:


  Skede Egenskaperna: Leder genom: Leder genom: Motiverad av: Stöd från chef:
Externorienterat   Makt söks och erhålls i första hand utifrån personen, från titlar, positioner, eller andra symboler eller status        
1. Maktlöshet Säkrar och beroende, låg självkänsla, oupplysten, hjälplös men som inte är hopplös Dominans styrka Visar muskelstyrka Skräck Support, riktning
2. Makt vid Associering Lärling som lär sig kulturen, beroende av arbetsledaren/ledaren, ny självkännedom Hålla sig till reglerna Manövrerande, och uppfångande Lärande Säkerhet och frihet utforska
3. Makt genom Prestation Moget ego, realistisk och konkurrenskraftig, expert, ambitiös Karisma personlig övertalning Övervakar resultaten Synligt tecken på framgång Återkoppling, utmaning, frågor
Internorienterat   Makt söks i första hand och erhålls från den inre resan som personen genomgår        
4. Makt genom Reflektion Reflekterande/förvirrat, kompetent i samarbete, stark, bekväm med personlig stil, kompetent på rådgivning, visar på ett sannt ledarskap Modellerande integritet som genererar förtroende Mentoring (Mentorskap) process Inre utforskning Tid, utrymme
Väggen Rör sig bortom intellektet och släpper på kontrollen, upptäcker sin skugga och håller sig till sin kärna, och finner kontakt med sin högre kraft/makt, glimtar visdom        
5. Makt genom ett syfte Självacceptans, modig, samvete till organisationen, enkla praktiska mystics, gäckas kvaliteter som är generösa, i att övermanna andra, säker på livets begär Ger makt åt andra, servar andra (jämför: Betjänanande Ledarskap) Agerar som katalysatorn Lever enligt deras kall Skydd
6. Makt genom Visdom Integrerande skugga, orädd inför döden, maktlös, jobbar i det tysta, samvete för samhället/världen, medkänsla för världen Visdom, ett sätt att vara Tankfull Självuppoffrande Ingenting

 

Ursprunget till Hagberg modellen och personlig makt. Historia

Den personliga maktmodellen utvecklades ursprungligen som en kulmen av Hagbergs studiearbete i slutförandet av hennes filosofie doktors examen i Vuxen Utveckling, på universitetet i Minnesota, samt många år av affärs och professionell erfarenhet, personliga intervjuer och med återkoppling från hundratals personer ute i organisationer.


Användningen av Hagberg modellen och personlig makt. Användningsområden

 • Chefer
  • Chefer bör lära sig hur man läser av de anställda och väljer dem, förutom den bekvämmaste ledningsstilen (för dem själva), en lämplig ledningstil för varje anställd. Jämför: Situationsanpassat Ledarskap Kontingenttheori Vroom.
 • Ledare
  • I stort sett så utvecklar ledare i varje skede efterföljare som är eller önskar att vara som ledaren. Jämför: Ledarskapsutveckling Charan och Drotter.
  • Positionen eller statusen hos personen är ingen garanti för ett sannt ledarskap. Kvaliteten hos en person är det som bestämmer ett sannt ledarskap.
  • Enligt Hagberg, att vara en verklig ledare kräver att personen har erfarit en kris av integritet och uppnått steg 4 eller högre. Hursomhelst så strävar inte dessa personer efter positioner av makt för deras egen skull och kan även dra sig undan från dem.
 • Självreflexion.
 • Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare Mentoring (Mentorskap).
 • HRM

Begränsning med Hagberg modellen och personlig makt. Nackdel Modellen om Personlig Makt (Janet O. Hagberg)

 • Personer för steg 4-6 för världen den omgivande är drivan från mycket mer smal visioner för steg 1-3 och kan sällan uppskatta eller riktigt uppmuntra utvecklingen av mer stort nivåer av ledarskap.

Antaganden kring Hagberg modellen och personlig makt. Villkor

Hagberg nämner följande antaganden:

 • Skedena kring personlig makt är ordnade i den takt de utvecklas.
 • Varje skede är olikt alla de andra.
 • Personer kan befinna sig i olika skeden av makt på olika områden i deras liv, på olika tider och med olika personer. Emellertid så har var och en av oss ett "hemma" skede som typiskt representerar oss.
 • Man kan endast förflytta sig mellan och hemmastegen ifrån ett till sex.
 • Makt beskrivs och befästes på ett annorlunda sätt i varje skede.
 • Varje skede har en positiv och negativ dimension, såväl som utvecklingen kämpar inom dessa.
 • Kvinnor identifierar sig troligen oftare med vissa bestämda skeden och män med andra.
 • Du fortsätter inte nödvändigtvis till nya skeden endast genom din ålder eller erfarenhet även om båda är giltiga faktorer.
 • De mest externa- och organisatoriskt orienterade maktskedena (1-3) visar på en marknads kontrast till de internorienterade maktstegen (4-6).
 • Utvecklingen av ett ego och därefter frigörandet av egot är centrala uppgifter som är inbyggda i denna modell. Kulturella ritualer är nödvändiga för att göra det framgångsrikt.
 • Skedena beskriver i första hand utvecklingen hos individer som lever och arbetar i USA under den första halvan av  2000-talet. Jämför: Kulturdimensioner.

Bok: Janet O. Hagberg - Real Power - Stages of Personal Power in Organizations -


Personlig Makt (Hagberg) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum om Personlig Makt (Hagberg)  

De senaste ämnena om: Personlig Makt (Hagberg).


How to Build up Influence in an Organization?
I read the summary of the Model of Personal Power (Hagberg) with interest. Recently I began to have a keen interest i (...)
19
 
 
How to Manage Personal Power in a Team Setting?
Seeking help. Suggestions/recommendations how to handle a (airport) building maintenance crew who are all capable trades (...)
6
 
 
The Power of Information
Over time, I have come to realise that the more informed you are, the more powerful and relevant you are most likely to (...)
2
 
 
Best Practices om Personlig Makt (Hagberg)

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Gaining Personal Power by Association. Example
I personally tried "Power by association". I teamed up with someone else and together we agreed that whenever some othe (...)
3
 
 
🥈 The Personal Power Model by Hagberg is Woman Inner Power
This way of talking is only the woman inner power, nothing else. (...)
3
 
 
Experttips om Personal Power (Hagberg) (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style (...)
   
 
 
 

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education (...)
   
 
 
 

Leadership Self-Assessement

Leadership Training, Leadership Development, Coaching, Mentoring (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Personlig Makt (Hagberg)

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Hagbergs modell och personlig Makt med: Grundval för Makt och Inflytande  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Betjänanande Ledarskap  |  Spiral Dynamics Modell  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Personlig Makt (Hagberg)? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 1-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.