Hagbergs Modell om Personlig Makt

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

42 itens • 276.089 visitas


Sammanfattning

Vad är Hagbergs modell om den personliga Makten? Beskrivning

Janet O. Hagberg definierar personlig Makt som kombinationen av yttre makt (kapacitet ATT AGERA) med intern makt (kapacitet ATT REFLEKTERA). Hennes Personliga Maktmodell skiljer på följande sex skeden av personlig makt och ledarskap i organisationer:


  Skede Egenskaperna: Leder genom: Leder genom: Motiverad av: Stöd från chef:
Externorienterat   Makt söks och erhålls i första hand utifrån personen, från titlar, positioner, eller andra symboler eller status        
1. Maktlöshet Säkrar och beroende, låg självkänsla, oupplysten, hjälplös men som inte är hopplös Dominans styrka Visar muskelstyrka Skräck Support, riktning
2. Makt vid Associering Lärling som lär sig kulturen, beroende av arbetsledaren/ledaren, ny självkännedom Hålla sig till reglerna Manövrerande, och uppfångande Lärande Säkerhet och frihet utforska
3. Makt genom Prestation Moget ego, realistisk och konkurrenskraftig, expert, ambitiös Karisma personlig övertalning Övervakar resultaten Synligt tecken på framgång Återkoppling, utmaning, frågor
Internorienterat   Makt söks i första hand och erhålls från den inre resan som personen genomgår        
4. Makt genom Reflektion Reflekterande/förvirrat, kompetent i samarbete, stark, bekväm med personlig stil, kompetent på rådgivning, visar på ett sannt ledarskap Modellerande integritet som genererar förtroende Mentoring (Mentorskap) process Inre utforskning Tid, utrymme
Väggen Rör sig bortom intellektet och släpper på kontrollen, upptäcker sin skugga och håller sig till sin kärna, och finner kontakt med sin högre kraft/makt, glimtar visdom        
5. Makt genom ett syfte Självacceptans, modig, samvete till organisationen, enkla praktiska mystics, gäckas kvaliteter som är generösa, i att övermanna andra, säker på livets begär Ger makt åt andra, servar andra (jämför: Betjänanande Ledarskap) Agerar som katalysatorn Lever enligt deras kall Skydd
6. Makt genom Visdom Integrerande skugga, orädd inför döden, maktlös, jobbar i det tysta, samvete för samhället/världen, medkänsla för världen Visdom, ett sätt att vara Tankfull Självuppoffrande Ingenting

Ursprunget till Hagberg modellen och personlig makt. Historia

Den personliga maktmodellen utvecklades ursprungligen som en kulmen av Hagbergs studiearbete i slutförandet av hennes filosofie doktors examen i Vuxen Utveckling, på universitetet i Minnesota, samt många år av affärs och professionell erfarenhet, personliga intervjuer och med återkoppling från hundratals personer ute i organisationer.


Användningen av Hagberg modellen och personlig makt. Användningsområden

 • Chefer
  • Chefer bör lära sig hur man läser av de anställda och väljer dem, förutom den bekvämmaste ledningsstilen (för dem själva), en lämplig ledningstil för varje anställd. Jämför: Situationsanpassat Ledarskap Kontingenttheori Vroom.
 • Ledare
  • I stort sett så utvecklar ledare i varje skede efterföljare som är eller önskar att vara som ledaren. Jämför: Ledarskapsutveckling Charan och Drotter.
  • Positionen eller statusen hos personen är ingen garanti för ett sannt ledarskap. Kvaliteten hos en person är det som bestämmer ett sannt ledarskap.
  • Enligt Hagberg, att vara en verklig ledare kräver att personen har erfarit en kris av integritet och uppnått steg 4 eller högre. Hursomhelst så strävar inte dessa personer efter positioner av makt för deras egen skull och kan även dra sig undan från dem.
 • Självreflexion.
 • Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare Mentoring (Mentorskap).
 • HRM

Begränsning med Hagberg modellen och personlig makt. Nackdel Modellen om Personlig Makt (Janet O. Hagberg)

 • Personer för steg 4-6 för världen den omgivande är drivan från mycket mer smal visioner för steg 1-3 och kan sällan uppskatta eller riktigt uppmuntra utvecklingen av mer stort nivåer av ledarskap.

Antaganden kring Hagberg modellen och personlig makt. Villkor

Hagberg nämner följande antaganden:

 • Skedena kring personlig makt är ordnade i den takt de utvecklas.
 • Varje skede är olikt alla de andra.
 • Personer kan befinna sig i olika skeden av makt på olika områden i deras liv, på olika tider och med olika personer. Emellertid så har var och en av oss ett "hemma" skede som typiskt representerar oss.
 • Man kan endast förflytta sig mellan och hemmastegen ifrån ett till sex.
 • Makt beskrivs och befästes på ett annorlunda sätt i varje skede.
 • Varje skede har en positiv och negativ dimension, såväl som utvecklingen kämpar inom dessa.
 • Kvinnor identifierar sig troligen oftare med vissa bestämda skeden och män med andra.
 • Du fortsätter inte nödvändigtvis till nya skeden endast genom din ålder eller erfarenhet även om båda är giltiga faktorer.
 • De mest externa- och organisatoriskt orienterade maktskedena (1-3) visar på en marknads kontrast till de internorienterade maktstegen (4-6).
 • Utvecklingen av ett ego och därefter frigörandet av egot är centrala uppgifter som är inbyggda i denna modell. Kulturella ritualer är nödvändiga för att göra det framgångsrikt.
 • Skedena beskriver i första hand utvecklingen hos individer som lever och arbetar i USA under den första halvan av  2000-talet. Jämför: Kulturdimensioner.

Bok: Janet O. Hagberg - Real Power - Stages of Personal Power in Organizations


Särskild Intressegrupp SIG

Personlig Makt (Hagberg) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Personlig Makt (Hagberg). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Personlig Makt (Hagberg)

 

How to Build up Influence in an Organization?
I read the summary of the Model of Personal Power (Hagberg) with interest.

Recently I began to have a keen interest in the topic of "influence". To gain influence and to help improving the ...
19
 
16 kommentarer
How to Manage Personal Power in a Team Setting?
Seeking help. Suggestions/recommendations how to handle a (airport) building maintenance crew who are all capable tradesmen, but cannot get along. There are five in this crew and no formal leader. The...
6
 
1 kommentarer
Gaining Personal Power by Association. Example
I personally tried "Power by association". I teamed up with someone else and together we agreed that whenever some other person malign us verbally, we both will combat him.
Several times when so...
3
 
1 kommentarer
The Personal Power Model by Hagberg is Woman Inner Power
This way of talking is only the woman inner power, nothing else....
3
 
2 kommentarer
The Power of Information
Over time, I have come to realise that the more informed you are, the more powerful and relevant you are most likely to be.
In my years of experience both in the oil and gas industry and financia...
2
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Personlig Makt (Hagberg). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Personal Power (Hagberg) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style
Following six short behavioral tips can help you to enhance your leadership efficiency: 1. L - LISTENING: Actively list...

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education
Fast et al. (2012) researched the relationship between power and overconfidence. In many cases it can be seen that decis...

Leadership Self-Assessement

Leadership Training, Leadership Development, Coaching, Mentoring
Before you seek training in leadership, you should assess your strenghts and weaknesses as a Leader by comparing with th...
Informationskällor

Olika informationskällor om Personlig Makt (Hagberg). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Power and Politics in Organizations

Power Relations, Bases of Power, Political Behavior, Politics, Political Tactics, Organizational Politics
This presentation covers the topic of politics in organization, especially focusing on power issues. The presentation in...

Summary by Deepak Chopra on 'True, Enlightened Leadership'

True Leadership, Enlightened Leadership, Servant Leadership, Authentic Leadership, Visionary Leadership, Leadership Valu
Indian writer of many alternative and spiritual books Deepak Chopra explains what he believes is "True Leadership": Grea...

Organizations and Structures

Organizational Structure, Departmentalization, Centralization, Decentralization
Good presentation on Organizational Design. Author: Michael Crandall. First of all the concept of “organizations” is e...

Ineffective Leadership and Unethical Leadership

Leadership Types, Management, Ethics
Presentation about Bad or Unethical Leadership that includes the following sections: 1. Webs of Significance 2. The We...

Bullying: Workplace Performance and Preventive Strategies

Organizational Management, Strategy
This presentation is about bullying in the workplace, its impacts and management strategies that can help to address bul...

Personal Power Diagram

Management Development
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Personlig Makt (Hagberg).


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Hagbergs modell och personlig Makt med: Grundval för Makt och Inflytande  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Betjänanande Ledarskap  |  Spiral Dynamics Modell  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi


Retur till Management Start: Kommunikation och Färdigheter  |  Etik och Ansvar  |  HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Personlig Makt (Hagberg)? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 29-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.