POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner (Gulick)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.

Bidraget kommer från: Meir Peleg


Luther Gulick 1892-1992, författare till POSDCORB Funktioner om ManagementkonceptVad är POSDCORB Funktioner om Management? Beskrivning

År 1937 beskriver socialforskare Luther Gulick och L. Urwick (Rapporter om Vetenskapen för administration) sju ”större aktiviteter och högsta chefens arbetsuppgifter”. Sedan dess har akronymen POSDCORB använts för att beskriva de 7 chefsfunktionerna:

 • Planning/Planering. Att i breda ordalag utarbeta och skissa på de saker som behöver komma att göras och metoderna för att göra dem för att åstadkomma syftet, som är fastställd av företaget.
 • Organizing/Organisera. Etableringen av den formella strukturen för befogenhet genom vilket arbetet indelas och ordnas i underavdelningar, definierade och koordinerade för den definierade målsättningen med organisation. Jämför: Organisationskarta.
 • Staffing/Bemanning. Hela personalfunktionen med att bemanna och utbilda personalstyrkan och att underhålla gynnsamma arbetsvillkor. Både kvalitativt och kvantitativt.
 • Directing/Dirigerar. Den ständiga uppgiften av att fatta beslut och förkroppsliga dem i specifika och allmänna direktiv och anvisningar och tjäna som ledaren för företaget.
 • Coordinating/Koordinerar. Att skapa ett sammanhang mellan de olika enheterna och arbetsprocesserna.
 • Reporting/Rapportering. Att hålla dom som chefen är ansvariga för så väl som de underlydande informerade genom protokoll, undersökning och kontroller.
 • Budgeting/Budgeterar. Årliga planer, redovisning och kontroll.

Ursprunget till POSDCORB. Historia

Gulick och Urwick byggde deras idéer på den tidigare teorin 14 Principles of Management (14 Ledningsprinciper)  av Fayol. Notera att år 1937, så var den gängse praxisen att man skilde på verksamheten och administrationen. Gulick förespråkade att det var omöjligt att skilja på de två.


Användningen av POSDCORB. Användningsområden

 • Bra startpunkt för att analysera ledningsfunktioner och aktiviteter på ett strukturellt sätt.

Styrkor med POSDCORB. Fördelar

 • Hjälp som strukturerar och som analyserar ledningsaktiviteter.

Begränsningar med POSDCORB. Nackdelar

 • Mark Moore (1995, Creating Public Value: Strategic Management in Government) Strategic Management in Government) tror, att POSDCORB tittar för mycket inåt organisationen. Enligt hans åsikt är den enskilt viktigaste jobbet för en chef, förståelse och att forma miljön i organisationen, i första hand, men inte endast, med hjälp av tjänster den levererar till dess kunder och beställare.
 • Enligt Dr. Lewis Meriam, har den viktigaste biten utelämnats i det fascinerade uttrycket POSDCORB: Kunskap på området ifråga. Till slut, du måste planera något, du måste organisera något, du måste dirigera/leda något…, Jämför: Industriträning, Industriutbildning
 • Ägnar inte någon uppmärksamhet till vad chefer bör uppnå/åstadkomma.
Särskild Intressegrupp SIG

Bli Medlem

Funktioner om Management (POSDCORB) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)

Forum

Bli Medlem

Forum om Funktioner om Management (POSDCORB).


Changes in Management Functions in Modern Time
How are the changes that are occurring in the business environment are affecting the management function(s)? (...)
4
 
2 reaktioner
 
How Managers can Boost Productivity
In my view, managers can boost productivity by... - Hiring the right employees. - Making the best work (project) assig (...)
3
 
0 reaktioner
 
POSDCORB Assessment on School Management
Im looking for a ready made questionnaire on assessing school management involving planning, organizing, staffing, direc (...)
2
 
1 reaktioner
 
Best Practices

Bli Medlem

Topprankade ämnen om Funktioner om Management (POSDCORB). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


10 Managerial Roles by Mintzberg
Another major concept in this area is by Henry Mintzberg. In 'The Nature of Managerial Work' (1973), he identified 10 ma (...)
32
 
2 reaktioner

 
Does Directing include Leadership?
I am not sure how much weight the word Directing carries as compared to leading in the 7 management functions of Gulick. (...)
7
 
0 reaktioner

 
Mintzberg Critique on POSDCORB
Just like Gulick, Mintzberg also studied the description of managerial functions and asked himself what managers really (...)
6
 
0 reaktioner

 
POSDCORB: The B of Budgeting is Important
I have to agree about the budgeting being at the end. Without the money you're not doing anything. (...)
5
 
3 reaktioner

 
About Organizing as a Management Function
Organizing is the framework of dividing, grouping and/or coordinating job tasks. The primary aim of organizing is to < (...)
4
 
5 reaktioner

 
Add 8th Function of a Manager to POSDCORB: Communication
Apart from Gulick's 7 managerial activities or functions, another important role is: communication with passion or inner (...)
3
 
1 reaktioner

 
Planning as Quintessence
I am preparing for the sgt's test and dont understand one question on my pretest. The question or fill in as follows: P (...)
3
 
1 reaktioner

 
The History of POSDCORB
POSDCORB is an acronym widely used in the field of management and public administration that reflects the classic view o (...)
2
 
1 reaktioner

 
About Budgeting in POSDCORB
Why is BUDGETING put at the end? When it is the basis for management... (...)
0
 
2 reaktioner

 
Experttips

Bli Medlem

Avancerad insikt om Functions of Management (POSDCORB) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Why and How the Functions of Managers Have Changed

Modern Management, Management Functions, Management Roles
Traditionally, the task of managers would be described or summarized as "getting the work done by others". Nowadays, the (...)
   
 
 
 

Mintzberg: 7 Myths on Management

Management Development, Leadership Development, Managers versus Leaders, MBA
Prof. Henry Mintzberg refutes 7 myths on leadership and management:
 1. ORCHESTRA CONDUCTOR: One myth about managem (...)
   
 
 
 

Fayol's 16 Management Duties of the Organisation

Management Science
1. To aim at giving serious thoughts to activity plans and having them firmly executed. 2. To aim at having employed pe (...)
   
 
 
 

Fayol's 7 Qualities of Managers

Management Science
The 7 qualities Fayol expected from managers were: 1. Health and vigour 2. Cleverness 3. Moral qualities 4. General (...)
   
 
 
 

Fayol's 5 Elements of Administration

Management Science
Fayol wrote any organisation can be subdivided into 6 types of Operations. The sixth one has 5 elements: 6. Administrat (...)
   
 
 
 
Informationskällor

Bli Medlem

Olika informationskällor om Funktioner om Management (POSDCORB). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför POSDCORB med: 14 Ledningsprinciper av Fayol  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Industriträning, Industriutbildning  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Organisationskarta


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Funktioner om Management (POSDCORB)? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 1-12-2020. Alla namn ™ av deras ägare.