POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner (Gulick)

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Vad chefer gör: de 7 ledningsfunktionerna. Förklaring av POSDCORB Funktioner om Management av Luther Gulick. (1937)

Bidraget kommer från: Meir Peleg


Luther Gulick 1892-1992, författare till POSDCORB Funktioner om ManagementkonceptVad är POSDCORB Funktioner om Management? Beskrivning

År 1937 beskriver socialforskare Luther Gulick och L. Urwick (Rapporter om Vetenskapen för administration) sju ”större aktiviteter och högsta chefens arbetsuppgifter”. Sedan dess har akronymen POSDCORB använts för att beskriva de 7 chefsfunktionerna:

 • Planning/Planering. Att i breda ordalag utarbeta och skissa på de saker som behöver komma att göras och metoderna för att göra dem för att åstadkomma syftet, som är fastställd av företaget.
 • Organizing/Organisera. Etableringen av den formella strukturen för befogenhet genom vilket arbetet indelas och ordnas i underavdelningar, definierade och koordinerade för den definierade målsättningen med organisation. Jämför: Organisationskarta.
 • Staffing/Bemanning. Hela personalfunktionen med att bemanna och utbilda personalstyrkan och att underhålla gynnsamma arbetsvillkor. Både kvalitativt och kvantitativt.
 • Directing/Dirigerar. Den ständiga uppgiften av att fatta beslut och förkroppsliga dem i specifika och allmänna direktiv och anvisningar och tjäna som ledaren för företaget.
 • Coordinating/Koordinerar. Att skapa ett sammanhang mellan de olika enheterna och arbetsprocesserna.
 • Reporting/Rapportering. Att hålla dom som chefen är ansvariga för så väl som de underlydande informerade genom protokoll, undersökning och kontroller.
 • Budgeting/Budgeterar. Årliga planer, redovisning och kontroll.

Ursprunget till POSDCORB. Historia

Gulick och Urwick byggde deras idéer på den tidigare teorin 14 Principles of Management (14 Ledningsprinciper)  av Fayol. Notera att år 1937, så var den gängse praxisen att man skilde på verksamheten och administrationen. Gulick förespråkade att det var omöjligt att skilja på de två.


Användningen av POSDCORB. Användningsområden

 • Bra startpunkt för att analysera ledningsfunktioner och aktiviteter på ett strukturellt sätt.

Styrkor med POSDCORB. Fördelar

 • Hjälp som strukturerar och som analyserar ledningsaktiviteter.

Begränsningar med POSDCORB. Nackdelar

 • Mark Moore (1995, Creating Public Value: Strategic Management in Government) Strategic Management in Government) tror, att POSDCORB tittar för mycket inåt organisationen. Enligt hans åsikt är den enskilt viktigaste jobbet för en chef, förståelse och att forma miljön i organisationen, i första hand, men inte endast, med hjälp av tjänster den levererar till dess kunder och beställare.
 • Enligt Dr. Lewis Meriam, har den viktigaste biten utelämnats i det fascinerade uttrycket POSDCORB: Kunskap på området ifråga. Till slut, du måste planera något, du måste organisera något, du måste dirigera/leda något…, Jämför: Industriträning, Industriutbildning
 • Ägnar inte någon uppmärksamhet till vad chefer bör uppnå/åstadkomma.
Särskild Intressegrupp SIG - Funktioner om Management (POSDCORB)


Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)


Forum - Funktioner om Management (POSDCORB)  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  10 Managerial Roles by Mintzberg (2 reaktioner)
Another major concept in this area is by Henry Mintzberg. In...
 
 
 
 
  Does Directing include Leadership?
I am not sure how much weight the word Directing carr...
 
 
 
 
  Mintzberg Critique on POSDCORB
Just like Gulick, Mintzberg also studied the description of ...
 
 
 
 
  POSDCORB: The B of Budgeting is Important (3 reaktioner)
I have to agree about the budgeting being at the end. Withou...
 
 
 
 
  Changes in Management Functions in Modern Time (1 reaktioner)
How are the changes that are occurring in the business envir...
 
 
 
 
  About Organizing as a Management Function (5 reaktioner)
Organizing is the framework of dividing, grouping and/or coo...
 
 
 
 
  Add 8th Function of a Manager to POSDCORB: Communication (1 reaktioner)
Apart from Gulick's 7 managerial activities or functions, an...
 
 
 
 
  Planning as Quintessence (1 reaktioner)
I am preparing for the sgt's test and dont understand one qu...
 
 
 
 
  POSDCORB Assessment on School Management (1 reaktioner)
Im looking for a ready made questionnaire on assessing schoo...
 
 
 
 
  The History of POSDCORB (1 reaktioner)
POSDCORB is an acronym widely used in the field of managemen...
 
 
 
 
  About Budgeting in POSDCORB (2 reaktioner)
Why is BUDGETING put at the end? When it is the basis for m...
 
 
 
 

Best Practices - Funktioner om Management (POSDCORB)

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Functions of Management (POSDCORB)

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Why and How the Functions of Managers Have Changed

Modern Management, Management Functions, Management Roles...
 
 
 

Mintzberg: 7 Myths on Management

Management Development, Leadership Development, Managers versus Leaders, MBA...
 
 
 

Fayol's 16 Management Duties of the Organisation

Management Science...
 
 
 

Fayol's 7 Qualities of Managers

Management Science...
 
 
 

Fayol's 5 Elements of Administration

Management Science...
 
 

Resurser - Funktioner om Management (POSDCORB)

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Posdcorb


     
 

Nyheter om Funktioner Management


     
 

Videor om Posdcorb


     
 

Videor om Funktioner Management


     
 

Presentationer om Posdcorb


     
 

Presentationer om Funktioner Management


     
 

Mer om Posdcorb


     
 

Mer om Funktioner Management


     

Jämför POSDCORB med: 14 Ledningsprinciper av Fayol  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Industriträning, Industriutbildning  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Organisationskarta


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.