POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner (Gulick)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Meir Peleg

48 itens • 661.360 visitas


Sammanfattning

Luther Gulick 1892-1992, författare till POSDCORB Funktioner om ManagementkonceptVad är POSDCORB Funktioner om Management? Beskrivning

År 1937 beskriver socialforskare Luther Gulick och L. Urwick (Rapporter om Vetenskapen för administration) sju ”större aktiviteter och högsta chefens arbetsuppgifter”. Sedan dess har akronymen POSDCORB använts för att beskriva de 7 chefsfunktionerna:

 • Planning/Planering. Att i breda ordalag utarbeta och skissa på de saker som behöver komma att göras och metoderna för att göra dem för att åstadkomma syftet, som är fastställd av företaget.
 • Organizing/Organisera. Etableringen av den formella strukturen för befogenhet genom vilket arbetet indelas och ordnas i underavdelningar, definierade och koordinerade för den definierade målsättningen med organisation. Jämför: Organisationskarta.
 • Staffing/Bemanning. Hela personalfunktionen med att bemanna och utbilda personalstyrkan och att underhålla gynnsamma arbetsvillkor. Både kvalitativt och kvantitativt.
 • Directing/Dirigerar. Den ständiga uppgiften av att fatta beslut och förkroppsliga dem i specifika och allmänna direktiv och anvisningar och tjäna som ledaren för företaget.
 • Coordinating/Koordinerar. Att skapa ett sammanhang mellan de olika enheterna och arbetsprocesserna.
 • Reporting/Rapportering. Att hålla dom som chefen är ansvariga för så väl som de underlydande informerade genom protokoll, undersökning och kontroller.
 • Budgeting/Budgeterar. Årliga planer, redovisning och kontroll.

Ursprunget till POSDCORB. Historia

Gulick och Urwick byggde deras idéer på den tidigare teorin 14 Principles of Management (14 Ledningsprinciper)  av Fayol. Notera att år 1937, så var den gängse praxisen att man skilde på verksamheten och administrationen. Gulick förespråkade att det var omöjligt att skilja på de två.


Användningen av POSDCORB. Användningsområden

 • Bra startpunkt för att analysera ledningsfunktioner och aktiviteter på ett strukturellt sätt.

Styrkor med POSDCORB. Fördelar

 • Hjälp som strukturerar och som analyserar ledningsaktiviteter.

Begränsningar med POSDCORB. Nackdelar

 • Mark Moore (1995, Creating Public Value: Strategic Management in Government) Strategic Management in Government) tror, att POSDCORB tittar för mycket inåt organisationen. Enligt hans åsikt är den enskilt viktigaste jobbet för en chef, förståelse och att forma miljön i organisationen, i första hand, men inte endast, med hjälp av tjänster den levererar till dess kunder och beställare.
 • Enligt Dr. Lewis Meriam, har den viktigaste biten utelämnats i det fascinerade uttrycket POSDCORB: Kunskap på området ifråga. Till slut, du måste planera något, du måste organisera något, du måste dirigera/leda något…, Jämför: Industriträning, Industriutbildning
 • Ägnar inte någon uppmärksamhet till vad chefer bör uppnå/åstadkomma.

Särskild Intressegrupp SIG

Funktioner om Management (POSDCORB) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (9 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Funktioner om Management (POSDCORB). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Funktioner om Management (POSDCORB)

 

Does Directing include Leadership?
I am not sure how much weight the word Directing carries as compared to leading in the 7 management functions of Gulick. A good manager has to be a good leader too and can then achieve a lot....
7
 
Mintzberg Critique on POSDCORB
Just like Gulick, Mintzberg also studied the description of managerial functions and asked himself what managers really do. In his analysis, he critically reviewed the description of managerial functi...
6
 
Changes in Management Functions in Modern Time
How are the changes that are occurring in the business environment are affecting the management function(s)?...
4
 
2 kommentarer
About Organizing as a Management Function
Organizing is the framework of dividing, grouping and/or coordinating job tasks. The primary aim of organizing is to Divide jobs into departments Coordinate them Cluster the jobs into the uni...
4
 
5 kommentarer
How Managers can Boost Productivity
In my view, managers can boost productivity by... - Hiring the right employees. - Making the best work (project) assignments. - Rewarding performance in the right way. - Promoting career developme...
3
 
Add 8th Function of a Manager to POSDCORB: Communication
Apart from Gulick's 7 managerial activities or functions, another important role is: communication with passion or inner belief. Planning, directing, reporting all needs communication & percolation t...
3
 
1 kommentarer
Planning as Quintessence
I am preparing for the sgt's test and dont understand one question on my pretest. The question or fill in as follows: PLANING: The ___________ of administration? Then the fill in is "quintessence"....
3
 
1 kommentarer
POSDCORB Assessment on School Management
Im looking for a ready made questionnaire on assessing school management involving planning, organizing, staffing, directing, controlling and budgeting. Please help me. In presently working on a resea...
2
 
1 kommentarer
The History of POSDCORB
POSDCORB is an acronym widely used in the field of management and public administration that reflects the classic view of administrative management. Largely drawn from the french industrialist Henry F...
2
 
1 kommentarer
About Budgeting in POSDCORB
Why is BUDGETING put at the end? When it is the basis for management......
0
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Funktioner om Management (POSDCORB). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 10 Managerial Roles by Mintzberg
Another major concept in this area is by Henry Mintzberg. In 'The Nature of Managerial Work' (1973), he identified 10 managerial roles in 3 groups: - Informational (Monitor, Disseminator, Spokesper...
72
 
2 kommentarer

🥈 POSDCORB: The B of Budgeting is Important
I have to agree about the budgeting being at the end. Without the money you're not doing anything....
5
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Functions of Management (POSDCORB) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Why and How the Functions of Managers Have Changed

Modern Management, Management Functions, Management Roles
Traditionally, the task of managers would be described or summarized as "getting the work done by others". Nowadays, the...

Mintzberg: 7 Myths on Management

Management Development, Leadership Development, Managers versus Leaders, MBA
Prof. Henry Mintzberg refutes 7 myths on leadership and management: ORCHESTRA CONDUCTOR: One myth about management is t...

Fayol's 16 Management Duties of the Organisation

Management Science
1. To aim at giving serious thoughts to activity plans and having them firmly executed. 2. To aim at having employed pe...

Fayol's 7 Qualities of Managers

Management Science
The 7 qualities Fayol expected from managers were: 1. Health and vigour 2. Cleverness 3. Moral qualities 4. General ...

Fayol's 5 Elements of Administration

Management Science
Fayol wrote any organisation can be subdivided into 6 types of Operations. The sixth one has 5 elements: 6. Administrat...
Informationskällor

Olika informationskällor om Funktioner om Management (POSDCORB). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Mintzberg's Managerial Roles, Ten Roles of Managers, 10 Management Roles

Management, Leadership, Reflection on What Management Fundamentally is, Workshops, Trainings
This superb presentation outlines the roles and tasks that managers perform. The presentation includes views of importan...

Scientific Management: Definitions, Theorists and Main Contributions

Scientific Management, Taylor, Gannt, Gilbreth, Gulick, Weber, Fayol
Presentation about Scientific Management that includes a description of the main theorists their contributions to the th...

Controlling as a Management Function

Controlling, Management Control
Presentation about controlling as a management activity includes the following sections: 1. Why Management Controlling?...

Leading versus Managing

Understanding the differences between Leading and managing
Dr. John Kotter gives his opinion on what are the key differences between leading and managing. - Management is a set o...

Young Steve Jobs on the Role of Managers

Management, Leadership, Talent Management, Talent Acquisition, Talent Development
This video is a nice start for any management course. Jobs shares some ideas on managers (in a high-tech environment) an...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Funktioner om Management (POSDCORB).


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför POSDCORB med: 14 Ledningsprinciper av Fayol  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Industriträning, Industriutbildning  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Organisationskarta


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Funktioner om Management (POSDCORB)? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 7-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.