POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner (Gulick)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Vad chefer gör: de 7 ledningsfunktionerna. Förklaring av POSDCORB Funktioner om Management av Luther Gulick. (1937)

Bidraget kommer från: Meir Peleg

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Luther Gulick 1892-1992, författare till POSDCORB Funktioner om ManagementkonceptVad är POSDCORB Funktioner om Management? Beskrivning

År 1937 beskriver socialforskare Luther Gulick och L. Urwick (Rapporter om Vetenskapen för administration) sju ”större aktiviteter och högsta chefens arbetsuppgifter”. Sedan dess har akronymen POSDCORB använts för att beskriva de 7 chefsfunktionerna:

 • Planning/Planering. Att i breda ordalag utarbeta och skissa på de saker som behöver komma att göras och metoderna för att göra dem för att åstadkomma syftet, som är fastställd av företaget.
 • Organizing/Organisera. Etableringen av den formella strukturen för befogenhet genom vilket arbetet indelas och ordnas i underavdelningar, definierade och koordinerade för den definierade målsättningen med organisation. Jämför: Organisationskarta.
 • Staffing/Bemanning. Hela personalfunktionen med att bemanna och utbilda personalstyrkan och att underhålla gynnsamma arbetsvillkor. Både kvalitativt och kvantitativt.
 • Directing/Dirigerar. Den ständiga uppgiften av att fatta beslut och förkroppsliga dem i specifika och allmänna direktiv och anvisningar och tjäna som ledaren för företaget.
 • Coordinating/Koordinerar. Att skapa ett sammanhang mellan de olika enheterna och arbetsprocesserna.
 • Reporting/Rapportering. Att hålla dom som chefen är ansvariga för så väl som de underlydande informerade genom protokoll, undersökning och kontroller.
 • Budgeting/Budgeterar. Årliga planer, redovisning och kontroll.

Ursprunget till POSDCORB. Historia

Gulick och Urwick byggde deras idéer på den tidigare teorin 14 Principles of Management (14 Ledningsprinciper)  av Fayol. Notera att år 1937, så var den gängse praxisen att man skilde på verksamheten och administrationen. Gulick förespråkade att det var omöjligt att skilja på de två.


Användningen av POSDCORB. Användningsområden

 • Bra startpunkt för att analysera ledningsfunktioner och aktiviteter på ett strukturellt sätt.

Styrkor med POSDCORB. Fördelar

 • Hjälp som strukturerar och som analyserar ledningsaktiviteter.

Begränsningar med POSDCORB. Nackdelar

 • Mark Moore (1995, Creating Public Value: Strategic Management in Government) Strategic Management in Government) tror, att POSDCORB tittar för mycket inåt organisationen. Enligt hans åsikt är den enskilt viktigaste jobbet för en chef, förståelse och att forma miljön i organisationen, i första hand, men inte endast, med hjälp av tjänster den levererar till dess kunder och beställare.
 • Enligt Dr. Lewis Meriam, har den viktigaste biten utelämnats i det fascinerade uttrycket POSDCORB: Kunskap på området ifråga. Till slut, du måste planera något, du måste organisera något, du måste dirigera/leda något…, Jämför: Industriträning, Industriutbildning
 • Ägnar inte någon uppmärksamhet till vad chefer bör uppnå/åstadkomma.
POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner Forumet
  Changes in Management Functions in Modern Time
How are the changes that are occurring in the busi...
     
 
  POSDCORB Assessment on School Management
Im looking for a ready made questionnaire on asses...
     
 
  Mintzberg Critique on POSDCORB
Just like Gulick, Mintzberg also studied the descr...
     
 
  Budgeting Function Came at the End in POSDCORB Just for the Sake of Readability
In my opinion and personal understanding, budgetin...
     
 
  About Organizing as a Management Function
Organizing is the framework of dividing, grouping ...
     
 
  Add 8th Function of a Manager to POSDCORB: Communication
Apart from Gulick's 7 managerial activities or fun...
     
 
  POSDCORB: The B of Budgeting is Important
I have to agree about the budgeting being at the e...
     
 
  The History of POSDCORB
POSDCORB is an acronym widely used in the field of...
     
 
  Does Directing include Leadership?
I am not sure how much weight the word Directin...
     
 
  Planning as Quintessence
I am preparing for the sgt's test and dont underst...
     
 
  Question on POSDCORB
Why is BUDGETING put at the end? When it is the b...
     
 
  10 Managerial Roles by Mintzberg
Another major concept in this area is by Henry Min...
     
 

POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner Premium

Expert Tips (ENG) - POSDCORB | Functions of Management | Functions of Managers Premium
 

Why and How the Functions of Managers Have ChangedBli Medlem

Traditionally, the task of managers would be descr...
Usage (application): Modern Management, Management Functions, Management Roles
 
 
 

Fayol's 16 Management Duties of the OrganisationBli Medlem

1. To aim at giving serious thoughts to activity p...
Usage (application): Management Science
 
 
 

Fayol's 7 Qualities of ManagersBli Medlem

The 7 qualities Fayol expected from managers were:...
Usage (application): Management Science
 
 
 

Fayol's 5 Elements of AdministrationBli Medlem

Fayol wrote any organisation can be subdivided int...
Usage (application): Management Science
 
 

Resurser - POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner Premium
 

Nyheter om Posdcorb LedningsfunktionerBli Medlem


     
 

Nyheter om Ledningsuppgifter LedningsfokusBli Medlem


     
 

Videor om Posdcorb LedningsfunktionerBli Medlem


     
 

Videor om Ledningsuppgifter LedningsfokusBli Medlem


     
 

Presentationer om Posdcorb LedningsfunktionerBli Medlem


     
 

Presentationer om Ledningsuppgifter LedningsfokusBli Medlem


     
 

Mer om Posdcorb LedningsfunktionerBli Medlem


     
 

Mer om Ledningsuppgifter LedningsfokusBli Medlem


     

Jämför POSDCORB med: 14 Ledningsprinciper av Fayol  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Industriträning, Industriutbildning  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Organisationskarta


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 15-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.