POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner (Gulick)

Kunskapscenter

   

Vad chefer gör: de 7 ledningsfunktionerna. Förklaring av POSDCORB Funktioner om Management av Luther Gulick. (1937)

Bidraget kommer från: Meir Peleg

Innehåll

Premium

Luther Gulick 1892-1992, författare till POSDCORB Funktioner om ManagementkonceptVad är POSDCORB Funktioner om Management? Beskrivning

År 1937 beskriver socialforskare Luther Gulick och L. Urwick (Rapporter om Vetenskapen för administration) sju ”större aktiviteter och högsta chefens arbetsuppgifter”. Sedan dess har akronymen POSDCORB använts för att beskriva de 7 chefsfunktionerna:

 • Planning/Planering. Att i breda ordalag utarbeta och skissa på de saker som behöver komma att göras och metoderna för att göra dem för att åstadkomma syftet, som är fastställd av företaget.
 • Organizing/Organisera. Etableringen av den formella strukturen för befogenhet genom vilket arbetet indelas och ordnas i underavdelningar, definierade och koordinerade för den definierade målsättningen med organisation. Jämför: Organisationskarta.
 • Staffing/Bemanning. Hela personalfunktionen med att bemanna och utbilda personalstyrkan och att underhålla gynnsamma arbetsvillkor. Både kvalitativt och kvantitativt.
 • Directing/Dirigerar. Den ständiga uppgiften av att fatta beslut och förkroppsliga dem i specifika och allmänna direktiv och anvisningar och tjäna som ledaren för företaget.
 • Coordinating/Koordinerar. Att skapa ett sammanhang mellan de olika enheterna och arbetsprocesserna.
 • Reporting/Rapportering. Att hålla dom som chefen är ansvariga för så väl som de underlydande informerade genom protokoll, undersökning och kontroller.
 • Budgeting/Budgeterar. Årliga planer, redovisning och kontroll.

Ursprunget till POSDCORB. Historia

Gulick och Urwick byggde deras idéer på den tidigare teorin 14 Principles of Management (14 Ledningsprinciper)  av Fayol. Notera att år 1937, så var den gängse praxisen att man skilde på verksamheten och administrationen. Gulick förespråkade att det var omöjligt att skilja på de två.


Användningen av POSDCORB. Användningsområden

 • Bra startpunkt för att analysera ledningsfunktioner och aktiviteter på ett strukturellt sätt.

Styrkor med POSDCORB. Fördelar

 • Hjälp som strukturerar och som analyserar ledningsaktiviteter.

Begränsningar med POSDCORB. Nackdelar

 • Mark Moore (1995, Creating Public Value: Strategic Management in Government) Strategic Management in Government) tror, att POSDCORB tittar för mycket inåt organisationen. Enligt hans åsikt är den enskilt viktigaste jobbet för en chef, förståelse och att forma miljön i organisationen, i första hand, men inte endast, med hjälp av tjänster den levererar till dess kunder och beställare.
 • Enligt Dr. Lewis Meriam, har den viktigaste biten utelämnats i det fascinerade uttrycket POSDCORB: Kunskap på området ifråga. Till slut, du måste planera något, du måste organisera något, du måste dirigera/leda något…, Jämför: Industriträning, Industriutbildning
 • Ägnar inte någon uppmärksamhet till vad chefer bör uppnå/åstadkomma.
POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (8 medlemmar)


POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner Forumet  

Nya ämnen

  Does Directing include Leadership?
I am not sure how much weight the word Directing carr...
     
 
  Mintzberg Critique on POSDCORB
Just like Gulick, Mintzberg also studied the description of ...
     
 
  POSDCORB: The B of Budgeting is Important
I have to agree about the budgeting being at the end. Withou...
     
 
  Add 8th Function of a Manager to POSDCORB: Communication
Apart from Gulick's 7 managerial activities or functions, an...
     
 
  Planning as Quintessence
I am preparing for the sgt's test and dont understand one qu...
     
 
  POSDCORB Assessment on School Management
Im looking for a ready made questionnaire on assessing schoo...
     
 
  The History of POSDCORB
POSDCORB is an acronym widely used in the field of managemen...
     
 
  Changes in Management Functions in Modern Time
How are the changes that are occurring in the business envir...
     
 
  About Organizing as a Management Function
Organizing is the framework of dividing, grouping and/or coo...
     
 
  Question on POSDCORB
Why is BUDGETING put at the end? When it is the basis for m...
     
 
  Budgeting Function Came at the End in POSDCORB Just for the Sake of Readability
In my opinion and personal understanding, budgeting appears ...
     
 

Best Practices - POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner
  10 Managerial Roles by Mintzberg
Another major concept in this area is by Henry Mintzberg. In...
     
 

Expert Tips (ENG) - POSDCORB | Functions of Management | Functions of Managers
 

Why and How the Functions of Managers Have Changed

Modern Management, Management Functions, Management Roles...
 
 
 

Fayol's 16 Management Duties of the Organisation

Management Science...
 
 
 

Fayol's 7 Qualities of Managers

Management Science...
 
 
 

Fayol's 5 Elements of Administration

Management Science...
 
 

Resurser - POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner
 

Nyheter om Posdcorb Ledningsfunktioner


     
 

Nyheter om Ledningsuppgifter Ledningsfokus


     
 

Videor om Posdcorb Ledningsfunktioner


     
 

Videor om Ledningsuppgifter Ledningsfokus


     
 

Presentationer om Posdcorb Ledningsfunktioner


     
 

Presentationer om Ledningsuppgifter Ledningsfokus


     
 

Mer om Posdcorb Ledningsfunktioner


     
 

Mer om Ledningsuppgifter Ledningsfokus


     

Jämför POSDCORB med: 14 Ledningsprinciper av Fayol  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Industriträning, Industriutbildning  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Organisationskarta


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 22-2-2019. Alla namn ™ av deras ägare.