POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner (Gulick)

Kunskapscenter

   

Vad chefer gör: de 7 ledningsfunktionerna. Förklaring av POSDCORB Funktioner om Management av Luther Gulick. (1937)

Bidraget kommer från: Meir Peleg

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Luther Gulick 1892-1992, författare till POSDCORB Funktioner om ManagementkonceptVad är POSDCORB Funktioner om Management? Beskrivning

År 1937 beskriver socialforskare Luther Gulick och L. Urwick (Rapporter om Vetenskapen för administration) sju ”större aktiviteter och högsta chefens arbetsuppgifter”. Sedan dess har akronymen POSDCORB använts för att beskriva de 7 chefsfunktionerna:

 • Planning/Planering. Att i breda ordalag utarbeta och skissa på de saker som behöver komma att göras och metoderna för att göra dem för att åstadkomma syftet, som är fastställd av företaget.
 • Organizing/Organisera. Etableringen av den formella strukturen för befogenhet genom vilket arbetet indelas och ordnas i underavdelningar, definierade och koordinerade för den definierade målsättningen med organisation. Jämför: Organisationskarta.
 • Staffing/Bemanning. Hela personalfunktionen med att bemanna och utbilda personalstyrkan och att underhålla gynnsamma arbetsvillkor. Både kvalitativt och kvantitativt.
 • Directing/Dirigerar. Den ständiga uppgiften av att fatta beslut och förkroppsliga dem i specifika och allmänna direktiv och anvisningar och tjäna som ledaren för företaget.
 • Coordinating/Koordinerar. Att skapa ett sammanhang mellan de olika enheterna och arbetsprocesserna.
 • Reporting/Rapportering. Att hålla dom som chefen är ansvariga för så väl som de underlydande informerade genom protokoll, undersökning och kontroller.
 • Budgeting/Budgeterar. Årliga planer, redovisning och kontroll.

Ursprunget till POSDCORB. Historia

Gulick och Urwick byggde deras idéer på den tidigare teorin 14 Principles of Management (14 Ledningsprinciper)  av Fayol. Notera att år 1937, så var den gängse praxisen att man skilde på verksamheten och administrationen. Gulick förespråkade att det var omöjligt att skilja på de två.


Användningen av POSDCORB. Användningsområden

 • Bra startpunkt för att analysera ledningsfunktioner och aktiviteter på ett strukturellt sätt.

Styrkor med POSDCORB. Fördelar

 • Hjälp som strukturerar och som analyserar ledningsaktiviteter.

Begränsningar med POSDCORB. Nackdelar

 • Mark Moore (1995, Creating Public Value: Strategic Management in Government) Strategic Management in Government) tror, att POSDCORB tittar för mycket inåt organisationen. Enligt hans åsikt är den enskilt viktigaste jobbet för en chef, förståelse och att forma miljön i organisationen, i första hand, men inte endast, med hjälp av tjänster den levererar till dess kunder och beställare.
 • Enligt Dr. Lewis Meriam, har den viktigaste biten utelämnats i det fascinerade uttrycket POSDCORB: Kunskap på området ifråga. Till slut, du måste planera något, du måste organisera något, du måste dirigera/leda något…, Jämför: Industriträning, Industriutbildning
 • Ägnar inte någon uppmärksamhet till vad chefer bör uppnå/åstadkomma.
POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner Forumet
  POSDCORB Assessment on School Management
Im looking for a ready made questionnaire on assessing school management involving planning, organizing, staffing, directing, controlling and budgeting. Please help me. In presently working on a research study on management practices of elementary sc...
     
 
  Mintzberg Critique on POSDCORB
Just like Gulick, Mintzberg also studied the description of managerial functions and asked himself what managers really do. In his analysis, he critically reviewed the description of managerial functions according to Gulick and Urwick (1937), the POS...
     
 
  Budgeting Function Came at the End in POSDCORB Just for the Sake of Readability
In my opinion and personal understanding, budgeting appears at the end just for the sake of readability and pronunciation. Practically, all management functions except planning and reporting, are overlapping in priority. Logically, planning (the blue...
     
 
  About Organizing as a Management Function
Organizing is the framework of dividing, grouping and/or coordinating job tasks.
The primary aim of organizing is to 1. divide jobs into departments, 2. coordinate them, 3. cluster the job into the units, 4. establish relationships, 5. establish...
     
 
  Add 8th Function of a Manager to POSDCORB: Communication
Apart from Gulick's 7 managerial activities or functions, another important role is: communication with passion or inner belief.
Planning, directing, reporting all needs communication & percolation to all employees for further action, achievemen...
     
 
  POSDCORB: The B of Budgeting is Important
I have to agree about the budgeting being at the end. Without the money you're not doing anything....
     
 
  The History of POSDCORB
POSDCORB is an acronym widely used in the field of management and public administration that reflects the classic view of administrative management. Largely drawn from the french industrialist Henry Fayol, it first appeared in a 1973 staff paper by L...
     
 
  Does Directing include Leadership?
I am not sure how much weight the word Directing carries as compared to leading in the 7 management functions of Gulick. A good manager has to be a good leader too and can then achieve a lot....
     
 
  Planning as Quintessence
I am preparing for the sgt's test and dont understand one question on my pretest. The question or fill in as follows:
PLANING: The ___________ of administration?
Then the fill in is "quintessence". what does this mean and how is it used. I...
     
 
  Question on POSDCORB
Why is BUDGETING put at the end? When it is the basis for management......
     
 
  10 Managerial Roles by Mintzberg
Another major concept in this area is by Henry Mintzberg. In 'The Nature of Managerial Work' (1973), he identified 10 managerial roles in 3 groups:
- Informational (Monitor, Disseminator, Spokesperson),
- Interpersonal (Figurehead,...
     
 

POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner Premium

Expert Tips (ENG) - POSDCORB | Functions of Management | Functions of Managers Premium
 

Why and How the Functions of Managers Have Changed

Traditionally, the task of managers would be described or summarized as "getting the work done by others". Nowadays, the tasks and functions of manage...
Usage (application): Modern Management, Management Functions, Management Roles
 
 
 

Fayol's 16 Management Duties of the Organisation

1. To aim at giving serious thoughts to activity plans and having them firmly executed.
2. To aim at having employed people and used equipment be...
Usage (application): Management Science
 
 
 

Fayol's 7 Qualities of Managers

The 7 qualities Fayol expected from managers were:
1. Health and vigour
2. Cleverness
3. Moral qualities
4. General knowledge (cul...
Usage (application): Management Science
 
 
 

Fayol's 5 Elements of Administration

Fayol wrote any organisation can be subdivided into 6 types of Operations. The sixth one has 5 elements:
6. Administrative Operations:
I. De...
Usage (application): Management Science
 
 

Resurser - POSDCORB Funktioner om Management | Ledningsfunktioner | Chefsfunktioner Premium
 

Nyheter

Posdcorb Ledningsfunktioner
     
 

Nyheter

Ledningsuppgifter Ledningsfokus
     
 

Videor

Posdcorb Ledningsfunktioner
     
 

Videor

Ledningsuppgifter Ledningsfokus
     
 

Presentationer

Posdcorb Ledningsfunktioner
     
 

Presentationer

Ledningsuppgifter Ledningsfokus
     
 

Mer

Posdcorb Ledningsfunktioner
     
 

Mer

Ledningsuppgifter Ledningsfokus
     

Jämför POSDCORB med: 14 Ledningsprinciper av Fayol  |  Fjorton Punkter av Deming  |  Industriträning, Industriutbildning  |  Åtta Attribut hos Framgångsrikt Ledda Företag  |  Organisationskarta


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.