Bruttovinstmarginal | Bruttovinstandel | Bruttovinstprocent

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

11 itens • 401.247 visitas


Sammanfattning

Vad är bruttovinstandel? Beskrivning

Bruttovinstandelen är ett förhållande som kan hämtas från en resultaträkning. GPP avslöjar vinstresultatet från verksamheter, efter det att alla rörliga kostnader har reducerats från intäkterna. Den kan användas till att bestämma effektiviteten av ett företags prestation och därför att den visar på produktionseffektivitet i förhållande till priser och enhetsvolymer som produkter eller tjänster säljs för.
 

Bruttovinstmarginal, Bruttovinstandel, Bruttovinstprocent Jämförelse med  bruttovinstandelsförhållandet

Detta erbjuder den mest betydelsefulla informationen. Till exempel:

  • Jämföra Bruttovinstandelsförhållandet med ett industrigenomsnitt (använd samma metod för att beräkna industriförhållandet). Detta visar på en indikering om huruvida företaget presterar bättre eller sämre än industrin i sin helhet. Jämförelsen är användbar för att erhålla en preliminär vetskap om företagets affär.

  • Jämföra Bruttovinstandelen mellan olika avdelningar inom ett företag. Denna jämförelse indikerar vilka avdelningar som kan komma att kräva ytterligare utredning. Jämförelsen är användbar för att erhålla en specificerad vetskap om företagets affär.

  • Jämföra Bruttovinstandel över tiden. Till exempel: jämföra detta år med fjolårets. En ökning i förhållandet till det föregående året kan vara en indikering på att kostnaden för försäljningen underskattats (däribland, till exempel, en överskattning av det utgående lagret) eller att intäkter överskattats; en minskning kan indikera att kostnad för försäljningen överskattats eller att bruttointäkten underskattats. (Där månatliga siffror är tillgängliga, en undersökning av förhållandet för de sista två månaderna av räkenskapsåret skulle kunna hjälpa till att sätta strålkastarna på vilka justeringar som måste göras på försäljningsintäkt och kostnad inför årets slut.) I många fall, så är en förändring i förhållandet orsakat av en förändring i produktionsmetoder, produktmixen eller någon annan typ av legitima skäl.

beräkning av bruttovinstandelsförhållandet

En vanlig beräkning av Bruttovinstandelsförhållandet går till som följer: Lägg ihop kostnader för overhead, direkt material och direkt arbete; subtrahera denna total från intäkterna; och dividera därefter resultatet med intäkterna. Ett problem med detta tillvägagångssätt är att många av produktionskostnaderna inte är riktigt variabla.

För att undvika detta kan du använda en annan beräkningsformel, som inkluderar endast direkt material i formeln och som skiftar de andra produktionskostnaderna till operativa och administrativa kostnader. Detta framställer självfallet en högre bruttomarginalprocentsats.


Särskild Intressegrupp SIG

Bruttovinstmarginal | Bruttovinstandel | Bruttovinstprocent Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Bruttovinstmarginal | Bruttovinstandel | Bruttovinstprocent. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Bruttovinstmarginal | Bruttovinstandel | Bruttovinstprocent

 

Gross Profit Percentage of an Industry
What is the gross profit percentage for say the video games industry or were would I find it?...
5
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Bruttovinstmarginal | Bruttovinstandel | Bruttovinstprocent. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Gross Profit Percentage (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Bruttovinstmarginal | Bruttovinstandel | Bruttovinstprocent. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Financial Statement Analysis | Ratio Analysis

Ratio Analysis, Finanical Statement Analysis
This presentation provides insights in Financial statement and ratio analysis, and includes the following sectios: 1. F...

Gross Profit Percentage Diagram

Efficiency of the Performance of a Ccompany
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Bruttovinstmarginal | Bruttovinstandel | Bruttovinstprocent.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Bruttovinstandel med:   Rörelsens Vinstprocent


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Bruttovinstmarginal | Bruttovinstandel | Bruttovinstprocent? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 7-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.