Bruttovinstmarginal | Bruttovinstandel | Bruttovinstprocent

Kunskapscenter

   

Att bestämma effektivitetsresultatet. Förklaring till Bruttovinstandel även benämnt Bruttovinstmarginal,Bruttovinstprocent, Bruttoöverskott / Gross Profit Percentage.

Innehåll

Premium

Vad är bruttovinstandel? Beskrivning

Bruttovinstandelen är ett förhållande som kan hämtas från en resultaträkning. GPP avslöjar vinstresultatet från verksamheter, efter det att alla rörliga kostnader har reducerats från intäkterna. Den kan användas till att bestämma effektiviteten av ett företags prestation och därför att den visar på produktionseffektivitet i förhållande till priser och enhetsvolymer som produkter eller tjänster säljs för.
 

Bruttovinstmarginal, Bruttovinstandel, Bruttovinstprocent Jämförelse med  bruttovinstandelsförhållandet

Detta erbjuder den mest betydelsefulla informationen. Till exempel:

  • Jämföra Bruttovinstandelsförhållandet med ett industrigenomsnitt (använd samma metod för att beräkna industriförhållandet). Detta visar på en indikering om huruvida företaget presterar bättre eller sämre än industrin i sin helhet. Jämförelsen är användbar för att erhålla en preliminär vetskap om företagets affär.

  • Jämföra Bruttovinstandelen mellan olika avdelningar inom ett företag. Denna jämförelse indikerar vilka avdelningar som kan komma att kräva ytterligare utredning. Jämförelsen är användbar för att erhålla en specificerad vetskap om företagets affär.

  • Jämföra Bruttovinstandel över tiden. Till exempel: jämföra detta år med fjolårets. En ökning i förhållandet till det föregående året kan vara en indikering på att kostnaden för försäljningen underskattats (däribland, till exempel, en överskattning av det utgående lagret) eller att intäkter överskattats; en minskning kan indikera att kostnad för försäljningen överskattats eller att bruttointäkten underskattats. (Där månatliga siffror är tillgängliga, en undersökning av förhållandet för de sista två månaderna av räkenskapsåret skulle kunna hjälpa till att sätta strålkastarna på vilka justeringar som måste göras på försäljningsintäkt och kostnad inför årets slut.) I många fall, så är en förändring i förhållandet orsakat av en förändring i produktionsmetoder, produktmixen eller någon annan typ av legitima skäl.

beräkning av bruttovinstandelsförhållandet

En vanlig beräkning av Bruttovinstandelsförhållandet går till som följer: Lägg ihop kostnader för overhead, direkt material och direkt arbete; subtrahera denna total från intäkterna; och dividera därefter resultatet med intäkterna. Ett problem med detta tillvägagångssätt är att många av produktionskostnaderna inte är riktigt variabla.

För att undvika detta kan du använda en annan beräkningsformel, som inkluderar endast direkt material i formeln och som skiftar de andra produktionskostnaderna till operativa och administrativa kostnader. Detta framställer självfallet en högre bruttomarginalprocentsats.


Bruttovinstmarginal | Bruttovinstandel | Bruttovinstprocent Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Bruttovinstmarginal | Bruttovinstandel | Bruttovinstprocent Forumet  

Nya ämnen

  Gross Profit Percentage of Video Games
What is the gross profit percentage for the video games industry or were would I find it?...
     
 

Best Practices - Bruttovinstmarginal | Bruttovinstandel | Bruttovinstprocent

Expert Tips (ENG) - Gross Profit PercentageUtveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Bruttovinstmarginal | Bruttovinstandel | Bruttovinstprocent
 

Nyheter om Brutto Vinst


     
 

Nyheter om Bruttovinstprocent Förhållande


     
 

Videor om Brutto Vinst


     
 

Videor om Bruttovinstprocent Förhållande


     
 

Presentationer om Brutto Vinst


     
 

Presentationer om Bruttovinstprocent Förhållande


     
 

Mer om Brutto Vinst


     
 

Mer om Bruttovinstprocent Förhållande


     Accelerera din managementkarriärJämför Bruttovinstandel med:   Rörelsens Vinstprocent


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 21-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.