Betjänanande Ledarskap (Robert K. Greenleaf)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Ietze Oostinga MA MGM


Sammanfattning

Vad är betjänande-ledarskap? Beskrivning

Betjänande-ledarskap är en praktisk altruistisk filosofi som stöttar personer, som väljar att tjäna först och därefter leda som ett sätt att utvidga tjänster till individer och institutioner. Betjänande-ledare kan eller kan inte inneha formella ledarskapspositioner. Betjänande-ledarskap uppmuntrar till samarbete, förtroende, förutseende, att lyssna och den etiska användningen av makt och självbestämmande makt.


Robert K. Greenleaf (1904-1990)I 1970 AT&T utöva Robert K. Greenleaf (1904-1990) myntade termen i en med titeln kort essä: ”Betjänten som ledare”. I essän beskriver Greenleaf några av egenskaperna och aktiviteter som en betjänande-ledare:

Betjänande-ledare är törst tjänare . Det börjar med den naturliga känslan, som en önskan att få betjäna, till att tjäna först. Därefter det medvetna valet frambringar en ambition om att få leda. Han eller hon är väldigt olika från personen som är ledare först, kanske på grund av behovet att mildra ett ovanligt maktdrev eller att få vissa materiella tillgångar. Av detta kommer att senare val att betjäna - efter ledarskapet är etablerat. Första-Ledaren och första-betjänten två ytterlighetstyper. Dem emellan finns det nyanseringar och blandningar som är en del av en oändlig variation i den mänskliga naturen.
Skillnaden manifesterar sig själv i omsorgen som de första-betjänandet tar för att se till att andra människors högsta prioriterade behov blir betjänade. Det bästa testet, och svårt att administrera, är: växer de betjänade som personer; blir de, medans som de betjänas mer sundare, klokare, friare, mer självstyrda, troligen också anser sig själv kunna komma att bli tjänare? Och, vad är effekten på de minst privilegierade i samhället; kommer de att gynnas eller, åtminstone, de kommer inte bli ytterligare eftersatta?

Ursprunget till betjänande-ledarskap. Historia

I öst, Chanakya eller Kautilya en strategisk tänkare från forntida Indien, skrev i hans 4:e århundrades bok Arthashastra: ”Konungen (ledaren) skall överväga som Gud inte vad som tillfresställer honom själv men vad är det som tillfresställer hans nästa (lärjungar, medföljare)”.  

I det västra koncept om betjänande ledarskap kan spåras tillbaka till Jesus, som undervisade hans lärjungar: ”Du vet att de, som betraktas som de som styr i det Hedninska Herren över dem och deras storrepresentanter utövar maktbefogenhet över dem. Inte så med dig. I stället för, vem som än önskar att bli stor bland dig måste vara din betjänande, och vem som än önskar att vara först måste först vara slav för alla. För även sonen till mannen kom inte för att betjänas utan för att tjäna och att ge hans liv som en ovärderlighet för många.” (Mark 10:42 - 45)
 

Egenskaperna hos betjänande-ledare. Karaktärsdrag

En betjänande ledare har de tio egenskaperna (Greenleaf, R.K., 2003):

 1. Lyssna. Ledare har ett djupt engagemang till att lyssna fast beslutsamt till andra. Lyssna innefattar även att få kontakt med sin innersta röst och söker att förstå vad ens kropp, ande och medvetande kommunicerar. Att lyssna kopplat ihop med reguljära perioder av reflektion, är nödvändigt för en tillväxten hos den betjänande-ledaren.
 2. Inlevelse. Betjänande-ledare strävar efter att förstå och känna empati med andra. Personers behov av att accepteras och erkännas för deras speciella och unika anda.
 3. Läka. Att lära att läka är en mäktig styrka för omformning och integration. En av de stora styrkorna med betjänande-ledarskap är potentialen att läka sig själv och andra.
 4. Medvetenhet. Den allmänna medvetenheten och speciellt själviaktagelsen, förstärker betjänande-ledare.
 5. Persuasion (Övertygelse). En ledare litar på övertalning, i stället för att använda ett positions befogenhet.
 6. Konceptualisering. Betjänande-ledare söker att fostra deras förmåga 'att drömma viktiga drömmar'. Förmågan att se ett problem (eller en organisation) från ett konceptualiserings perspektiv betyder att man måste tänka utöver de dagliga verkligheterna.
 7. Förutseende. Förmågan att förstå erfarenheter som lärts ifrån det förflutna, verkligheter i nuläget och troliga konsekvenser av ett beslut inför framtiden.
 8. Förvaltning. Att hålla något i förtroende för andra.
 9. Engagemanget för utvecklingen av andra personer. Betjänande-ledare är djupt engagerade för tillväxten hos varje individ inom hans eller hennes inrättning.
 10. Bygger gemenskap. Bland de som arbetar inom en given inrättning.

Styrkor med den betjänande-ledarskapsfilosofin. Fördelar

 • Betjänande-ledarskap är en långsiktigt omformande approach till livet och arbete - i essensen, ett sätt av att vara - som har potentialen att skapa positiva förändring igenom hela samhället.
 • Betjänande-ledarskap jämförs ofta med omformande ledarskapsangreppssätt, som också betonar samarbete. Omformande ledare och betjänande-ledare visar båda omsorg för deras medarbetare, så är det allenarådande fokuset hos betjänande-ledare på att betjäna deras medarbetare. Omformningsledare har en större omsorg för att få medarbetare att engagera sig i och stötta organisatoriska målsättningar. Jämför: Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider. I deen utsträckningen, som ledare är i stånd till att skifta det primära fokus på detta eller hans ledarskap från organisationen till medarbetaren är den särskiljande faktorn, i att bestämma huruvida ledare, kan vara en omformande eller en betjänande ledare.

Begränsningar med det betjänande-ledarskapskoncept. Nackdelar

 • Det är inte en snabblösningsapproach. Inte heller är den något som kan snabbt ingjutas inom en inrättning.
 • Kan uppfattas av några som relativt ”mjuk”. Att lyssna och att känna empati för mycket med andra kan leda till obeslutsamhet eller en brist på vision.

Bok: Robert K. Greenleaf (1998) - Insights on leadership: Service, stewardship, spirit, and servant-leadership (L. C. Spears, Ed.) -

Bok: Robert K. Greenleaf (2002) - Servant-leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness (L. C. Spears, Ed.) -

Bok: Robert K. Greenleaf (2003) - The servant-leader within: A transformative path (H. Beazley, Julie Beggs, & Larry C. Spears, Eds.) -


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Betjänanande Ledarskap Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om Betjänanande Ledarskap.


Influence of Culture on Servant Leadership
In an article, Dierendock discusses how culture might influence servant leadership, mentioning two cultural dimensions ( (...)
16
 
2 reaktioner
Quotes on Servant Leadership and Servanthood
Here are some good quoatations I collected on servant leadership: - To manage, one must lead. To lead, one must underst (...)
11
 
2 reaktioner
Serving and Educating
A leader should begin by the aphorism ‘to serve.’ This he integrates by developing character and responsibility in him (...)
7
 
1 reaktioner
Is Servant Leadership a Seperate Style?
I'm wondering whether servant leadership can be considered a leadership style of its own, or is it a portion of every le (...)
6
 
2 reaktioner
Difference between Style and Leadership
If any can answer my question, which is, what is the difference between "style" and "leadership?" For example, a charis (...)
6
 
2 reaktioner
Followers Empower Servant Leaders
Whether paid or volunteer, cooperation is a choice followers make. The better the leaders serves the followers, the more (...)
6
 
1 reaktioner
Do not Confuse Kindness and Humility of Servant Leaders with Weakness
Kindness and humility are often confused for weakness in today's competitive world. (...)
5
 
2 reaktioner
The Servant-Leadership Model Should Be Taught to Anyone in a Position of Authority
I believe that each CEO, political leader and anyone in a position of authority should be taught the servant leadership (...)
5
 
4 reaktioner
Servant Leaders can Turn into Manipulators
Humans are intrinsically selfish, power seekers. And even when one starts out to seek the welfare of others, sometimes i (...)
4
 
4 reaktioner
Values-based Leadership
We propose a reflection about the fact of values-driven organizations being successful. In order to understand this sub (...)
3
 
2 reaktioner
Servant Leadership at the Top Position
For me this way of leadership is generally the best, but it sometimes depends of the position. The best way to serve peo (...)
3
 
2 reaktioner
Servant Leadership Paradox
The paradox, or seemingly contradicting statement of servant leadership, in the context of leadership and management, ca (...)
3
 
1 reaktioner
Needed! Servant Leaders for the Corporate World
Too often we see corporates turning to the "new buzz" in corporate management concepts almost like cows in a herd. Henc (...)
2
 
4 reaktioner
Egalitarianism and Servant Leadership
This topic is so near and dear to me that I just wanted to share following tidbit with visitors. Mr. Greenleaf referenc (...)
1
 
2 reaktioner
Servant Leadership Blended with Quantum Leadership and Diversity
I have discovered that diversity is "primus inter pares - first among equals." Women and minorities have and will contin (...)
-1
 
2 reaktioner
Best Practices

Bli Medlem

Topprankade ämnen om Betjänanande Ledarskap. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Examples of Great Servant Leaders
In studying the bible, the most concise history of the world and our existence, it becomes evident that the most amazing (...)
16
 
4 reaktioner

Servant vs Charismatic Leaders
Are Servant-Leadership and Charismatic Leadership opposites? (...)
14
 
11 reaktioner

The Leader is an Enabler
Within the context of the Mission-Men-Self ethos of servant leadership, the Leader enables those around him or her to tr (...)
9
 
5 reaktioner

Experttips

Bli Medlem

Avancerad insikt om Servant-Leadership (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Write a Personal Mission Statement

Establish focus on who you want to be in your life...
Covey wrote this pearl of wisdom in his book Seven Habits: "The key to the ability to change is a changeless sense of wh (...)

Why can Servant Leaders have such Strong Influence?

Understanding the Mechanisms behind Servant Leadership
French and Raven have distinguished 6 bases of social power (excluding a 7th one: connectional power). Among these some (...)

Exactly How Does the Servant-leadership Lead to Need Satisfaction of the Followers?

Servant Leadership, Organizational Justice Satisfaction
The main distinction of servant-leadership from other leadership theories is the focus on followers’ needs instead of fo (...)
Informationskällor

Bli Medlem

Olika informationskällor om Betjänanande Ledarskap. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


NyheterVideorPresentationerBöckerMer

Jämför Betjänande-ledarskap med: Nivå 5 Ledarskap  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Förändringsekvationen  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Kontingenttheori Vroom  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Förväntansteori  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  Situationsanpassat Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Etik och Ansvar  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Är du intresserad av Betjänanande Ledarskap? Anmäl dig gratis

Meddela dina studenter

Kopiera detta till ditt studiematerial:

och lägg till en hyperlänk till:

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här HTML-koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.7 - Senast uppdaterad: 28-1-2021. Alla namn ™ av deras ägare.