Betjänanande Ledarskap (Robert K. Greenleaf)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Ietze Oostinga MA MGM

105 itens • 750.940 visitas


Sammanfattning

Vad är betjänande-ledarskap? Beskrivning

Betjänande-ledarskap är en praktisk altruistisk filosofi som stöttar personer, som väljar att tjäna först och därefter leda som ett sätt att utvidga tjänster till individer och institutioner. Betjänande-ledare kan eller kan inte inneha formella ledarskapspositioner. Betjänande-ledarskap uppmuntrar till samarbete, förtroende, förutseende, att lyssna och den etiska användningen av makt och självbestämmande makt.


Robert K. Greenleaf (1904-1990)I 1970 AT&T utöva Robert K. Greenleaf (1904-1990) myntade termen i en med titeln kort essä: ”Betjänten som ledare”. I essän beskriver Greenleaf några av egenskaperna och aktiviteter som en betjänande-ledare:

Betjänande-ledare är törst tjänare . Det börjar med den naturliga känslan, som en önskan att få betjäna, till att tjäna först. Därefter det medvetna valet frambringar en ambition om att få leda. Han eller hon är väldigt olika från personen som är ledare först, kanske på grund av behovet att mildra ett ovanligt maktdrev eller att få vissa materiella tillgångar. Av detta kommer att senare val att betjäna - efter ledarskapet är etablerat. Första-Ledaren och första-betjänten två ytterlighetstyper. Dem emellan finns det nyanseringar och blandningar som är en del av en oändlig variation i den mänskliga naturen.
Skillnaden manifesterar sig själv i omsorgen som de första-betjänandet tar för att se till att andra människors högsta prioriterade behov blir betjänade. Det bästa testet, och svårt att administrera, är: växer de betjänade som personer; blir de, medans som de betjänas mer sundare, klokare, friare, mer självstyrda, troligen också anser sig själv kunna komma att bli tjänare? Och, vad är effekten på de minst privilegierade i samhället; kommer de att gynnas eller, åtminstone, de kommer inte bli ytterligare eftersatta?

Ursprunget till betjänande-ledarskap. Historia

I öst, Chanakya eller Kautilya en strategisk tänkare från forntida Indien, skrev i hans 4:e århundrades bok Arthashastra: ”Konungen (ledaren) skall överväga som Gud inte vad som tillfresställer honom själv men vad är det som tillfresställer hans nästa (lärjungar, medföljare)”.  

I det västra koncept om betjänande ledarskap kan spåras tillbaka till Jesus, som undervisade hans lärjungar: ”Du vet att de, som betraktas som de som styr i det Hedninska Herren över dem och deras storrepresentanter utövar maktbefogenhet över dem. Inte så med dig. I stället för, vem som än önskar att bli stor bland dig måste vara din betjänande, och vem som än önskar att vara först måste först vara slav för alla. För även sonen till mannen kom inte för att betjänas utan för att tjäna och att ge hans liv som en ovärderlighet för många.” (Mark 10:42 - 45)
 

Egenskaperna hos betjänande-ledare. Karaktärsdrag

En betjänande ledare har de tio egenskaperna (Greenleaf, R.K., 2003):

 1. Lyssna. Ledare har ett djupt engagemang till att lyssna fast beslutsamt till andra. Lyssna innefattar även att få kontakt med sin innersta röst och söker att förstå vad ens kropp, ande och medvetande kommunicerar. Att lyssna kopplat ihop med reguljära perioder av reflektion, är nödvändigt för en tillväxten hos den betjänande-ledaren.
 2. Inlevelse. Betjänande-ledare strävar efter att förstå och känna empati med andra. Personers behov av att accepteras och erkännas för deras speciella och unika anda.
 3. Läka. Att lära att läka är en mäktig styrka för omformning och integration. En av de stora styrkorna med betjänande-ledarskap är potentialen att läka sig själv och andra.
 4. Medvetenhet. Den allmänna medvetenheten och speciellt själviaktagelsen, förstärker betjänande-ledare.
 5. Persuasion (Övertygelse). En ledare litar på övertalning, i stället för att använda ett positions befogenhet.
 6. Konceptualisering. Betjänande-ledare söker att fostra deras förmåga 'att drömma viktiga drömmar'. Förmågan att se ett problem (eller en organisation) från ett konceptualiserings perspektiv betyder att man måste tänka utöver de dagliga verkligheterna.
 7. Förutseende. Förmågan att förstå erfarenheter som lärts ifrån det förflutna, verkligheter i nuläget och troliga konsekvenser av ett beslut inför framtiden.
 8. Förvaltning. Att hålla något i förtroende för andra.
 9. Engagemanget för utvecklingen av andra personer. Betjänande-ledare är djupt engagerade för tillväxten hos varje individ inom hans eller hennes inrättning.
 10. Bygger gemenskap. Bland de som arbetar inom en given inrättning.

Styrkor med den betjänande-ledarskapsfilosofin. Fördelar

 • Betjänande-ledarskap är en långsiktigt omformande approach till livet och arbete - i essensen, ett sätt av att vara - som har potentialen att skapa positiva förändring igenom hela samhället.
 • Betjänande-ledarskap jämförs ofta med omformande ledarskapsangreppssätt, som också betonar samarbete. Omformande ledare och betjänande-ledare visar båda omsorg för deras medarbetare, så är det allenarådande fokuset hos betjänande-ledare på att betjäna deras medarbetare. Omformningsledare har en större omsorg för att få medarbetare att engagera sig i och stötta organisatoriska målsättningar. Jämför: Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider. I deen utsträckningen, som ledare är i stånd till att skifta det primära fokus på detta eller hans ledarskap från organisationen till medarbetaren är den särskiljande faktorn, i att bestämma huruvida ledare, kan vara en omformande eller en betjänande ledare.

Begränsningar med det betjänande-ledarskapskoncept. Nackdelar

 • Det är inte en snabblösningsapproach. Inte heller är den något som kan snabbt ingjutas inom en inrättning.
 • Kan uppfattas av några som relativt ”mjuk”. Att lyssna och att känna empati för mycket med andra kan leda till obeslutsamhet eller en brist på vision.

Bok: Robert K. Greenleaf (1998) - Insights on leadership: Service, stewardship, spirit, and servant-leadership (L. C. Spears, Ed.)

Bok: Robert K. Greenleaf (2002) - Servant-leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness (L. C. Spears, Ed.)

Bok: Robert K. Greenleaf (2003) - The servant-leader within: A transformative path (H. Beazley, Julie Beggs, & Larry C. Spears, Eds.)


Särskild Intressegrupp SIG

Betjänanande Ledarskap Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (5 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Betjänanande Ledarskap. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Betjänanande Ledarskap

 

Influence of Culture on Servant Leadership
In an article, Dierendock discusses how culture might influence servant leadership, mentioning two cultural dimensions (Hofstede) that (positively) affect servant leadership within cultures (organizat...
17
 
2 kommentarer
Quotes on Servant Leadership and Servanthood
Here are some good quoatations I collected on servant leadership:
- To manage, one must lead. To lead, one must understand the work [and the people] that he and his [team] are responsible for. – ...
11
 
2 kommentarer
Serving and Educating
A leader should begin by the aphorism ‘to serve.’
This he integrates by developing character and responsibility in himself and his ‘associates’.
He seeks to actively listen first before do...
7
 
1 kommentarer
Is Servant Leadership a Seperate Style?
I'm wondering whether servant leadership can be considered a leadership style of its own, or is it a portion of every leadership style that exists......
6
 
2 kommentarer
Difference between Style and Leadership
If any can answer my question, which is, what is the difference between "style" and "leadership?" For example, a charismatic leader or charismatic style....
6
 
4 kommentarer
Servant Leadership Paradox
The paradox, or seemingly contradicting statement of servant leadership, in the context of leadership and management, can only be the idea “You can’t serve, if you lead.” this may look correct at the ...
6
 
2 kommentarer
Followers Empower Servant Leaders
Whether paid or volunteer, cooperation is a choice followers make. The better the leaders serves the followers, the more the followers will empower the leader to lead them. Followers let us lead. They...
6
 
1 kommentarer
Do not Confuse Kindness and Humility of Servant Leaders with Weakness
Kindness and humility are often confused for weakness in today's competitive world....
5
 
2 kommentarer
The Servant-Leadership Model Should Be Taught to Anyone in a Position of Authority
I believe that each CEO, political leader and anyone in a position of authority should be taught the servant leadership concept.
Furthermore, I believe that people may respect another person's po...
5
 
4 kommentarer
Servant Leaders can Turn into Manipulators
Humans are intrinsically selfish, power seekers. And even when one starts out to seek the welfare of others, sometimes in the end one turns out to be a manipulator.
It is the "pedagogue of the op...
4
 
4 kommentarer
Servant Leadership at the Top Position
For me this way of leadership is generally the best, but it sometimes depends of the position. The best way to serve people is by being in the top position. The efficiency is going up with high respon...
3
 
2 kommentarer
Values-based Leadership
We propose a reflection about the fact of values-driven organizations being successful.
In order to understand this subject, we need to reflect about what values are, and what those values mean t...
3
 
2 kommentarer
Needed! Servant Leaders for the Corporate World
Too often we see corporates turning to the "new buzz" in corporate management concepts almost like cows in a herd.
Hence, we see a lot of concepts such as servant leadership being adapted to suit...
2
 
4 kommentarer
Egalitarianism and Servant Leadership
This topic is so near and dear to me that I just wanted to share following tidbit with visitors.
Mr. Greenleaf referenced the bible numerous times in his dialogue while creating the Servant Leade...
1
 
2 kommentarer
Servant Leadership Blended with Quantum Leadership and Diversity
I have discovered that diversity is "primus inter pares - first among equals." Women and minorities have and will continue to cause structure / hierachy changes in organizations and institutitons.
...
-1
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Betjänanande Ledarskap. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Servant vs Charismatic Leaders
Are Servant-Leadership and Charismatic Leadership opposites?...
17
 
11 kommentarer

Examples of Great Servant Leaders
In studying the bible, the most concise history of the world and our existence, it becomes evident that the most amazing example of the Servant Leadership model is the servant leadership of the son of...
16
 
4 kommentarer

The Leader is an Enabler
Within the context of the Mission-Men-Self ethos of servant leadership, the Leader enables those around him or her to transcend their personal expectations as a means for achieving the common purpose....
10
 
5 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Servant-Leadership (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Write a Personal Mission Statement

Establish focus on who you want to be in your life...
Covey wrote this pearl of wisdom in his book Seven Habits: "The key to the ability to change is a changeless sense of wh...

Why can Servant Leaders have such Strong Influence?

Understanding the Mechanisms behind Servant Leadership
French and Raven have distinguished 6 bases of social power (excluding a 7th one: connectional power). Among these some ...

Exactly How Does the Servant-leadership Lead to Need Satisfaction of the Followers?

Servant Leadership, Organizational Justice Satisfaction
The main distinction of servant-leadership from other leadership theories is the focus on followers’ needs instead of fo...
Informationskällor

Olika informationskällor om Betjänanande Ledarskap. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Primer on Servant Leadership

What is it? Skills? Relevance?
Primer by Don M. Frick on Servant Leadership, taken from Robert K. Greenleaf: A Life of Servant Leadership, San Francisc...

Servant Leadership Models and Research

Teaching Servant Leadership, Coaching, Mentoring
Presentation about Servant Leadership, in which some important studies about servant leadership are discussed. The prese...

Two Recent Trends in Leadership

Leadership Development, Leadership Styles, Coaching, Mentoring, Servant Leadership, Vision, Business Model Innovation
Business thought leader John Spence presents 2 important trends in leadership: BEHAVORIAL: Spence argues there is a mo...

Authentic Leadership: Your Own Style?

Authentic Leadership
This presentation focuses specifically on authentic leadership (using Fire Chiefs as an example), and discusses the conc...

Servant Leadership Models and Characteristics

Teaching Servant Leadership
Author: Dr. Lawson. Presentation about the concept of Servant Leadership, in which the models of servant leadership by...

Reflection for Business Leaders

Leadership Reflection, Servant Leadership, Values, Moral Leadership, Vocation, Leadership Ethics, Bounded Ethicality
This presentation is about the reflection in the context of business leaders. The presentation includes the following se...

Ineffective Leadership and Unethical Leadership

Leadership Types, Management, Ethics
Presentation about Bad or Unethical Leadership that includes the following sections: 1. Webs of Significance 2. The We...

Servant Leadership and Trust

Servant Leadership, Leadership
Although many studies have investigated the clear relationship that exist between leadership and trust, only few studies...

Interview Desmond Tutu: Introduction to Servant Leadership

Initial Understanding of Servant Leadership, Trainings, Workshops
1984 Nobel Peace Laureate Desmond Tutu on (Servant) Leadership by answering the question: "What in your opinion makes a ...

Introduction Into Welfarenomics

Welfarenomics
This presentation elaborates on the concept of welfarenomics. The presentation includes the following sections; 1. Cont...

Stewardship and Leadership

Stewardship, Leadership, Family Businesses, Family Firms, Servant Leadership
Stewardship, the careful and responsible management of something entrusted to one`s care, is an area where many organiza...

10 Leadership Theories in a Nutshell

Leadership Theories Overview, Leadership Development, Management Development, Leadership Styles, Coaching, Mentoring
This 5-minute video gives a brief overview of 10 theories of leadership, explaining their main differences: 1. The Grea...

Summary by Deepak Chopra on 'True, Enlightened Leadership'

True Leadership, Enlightened Leadership, Servant Leadership, Authentic Leadership, Visionary Leadership, Leadership Valu
Indian writer of many alternative and spiritual books Deepak Chopra explains what he believes is "True Leadership": Grea...

Introduction to Leadership

Leadership Training
Presentation about Leadership that explains key characteristics of leaders as seen by several authors. The presentation ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Betjänanande Ledarskap.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Betjänande-ledarskap med: Nivå 5 Ledarskap  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Förändringsekvationen  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Kontingenttheori Vroom  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Förväntansteori  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  Situationsanpassat Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Etik och Ansvar  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Betjänanande Ledarskap? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 29-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.