Betjänanande Ledarskap (Robert K. Greenleaf)

Kunskapscenter

Leda genom att betjäna först. Förklaring av Betjänande-Ledarskap av Robert K. Greenleaf. (1970)

Bidraget kommer från: Ietze Oostinga MA MGM


Vad är betjänande-ledarskap? Beskrivning

Betjänande-ledarskap är en praktisk altruistisk filosofi som stöttar personer, som väljar att tjäna först och därefter leda som ett sätt att utvidga tjänster till individer och institutioner. Betjänande-ledare kan eller kan inte inneha formella ledarskapspositioner. Betjänande-ledarskap uppmuntrar till samarbete, förtroende, förutseende, att lyssna och den etiska användningen av makt och självbestämmande makt.


Robert K. Greenleaf (1904-1990)I 1970 AT&T utöva Robert K. Greenleaf (1904-1990) myntade termen i en med titeln kort essä: ”Betjänten som ledare”. I essän beskriver Greenleaf några av egenskaperna och aktiviteter som en betjänande-ledare:

Betjänande-ledare är törst tjänare . Det börjar med den naturliga känslan, som en önskan att få betjäna, till att tjäna först. Därefter det medvetna valet frambringar en ambition om att få leda. Han eller hon är väldigt olika från personen som är ledare först, kanske på grund av behovet att mildra ett ovanligt maktdrev eller att få vissa materiella tillgångar. Av detta kommer att senare val att betjäna - efter ledarskapet är etablerat. Första-Ledaren och första-betjänten två ytterlighetstyper. Dem emellan finns det nyanseringar och blandningar som är en del av en oändlig variation i den mänskliga naturen.
Skillnaden manifesterar sig själv i omsorgen som de första-betjänandet tar för att se till att andra människors högsta prioriterade behov blir betjänade. Det bästa testet, och svårt att administrera, är: växer de betjänade som personer; blir de, medans som de betjänas mer sundare, klokare, friare, mer självstyrda, troligen också anser sig själv kunna komma att bli tjänare? Och, vad är effekten på de minst privilegierade i samhället; kommer de att gynnas eller, åtminstone, de kommer inte bli ytterligare eftersatta?

Ursprunget till betjänande-ledarskap. Historia

I öst, Chanakya eller Kautilya en strategisk tänkare från forntida Indien, skrev i hans 4:e århundrades bok Arthashastra: ”Konungen (ledaren) skall överväga som Gud inte vad som tillfresställer honom själv men vad är det som tillfresställer hans nästa (lärjungar, medföljare)”.  

I det västra koncept om betjänande ledarskap kan spåras tillbaka till Jesus, som undervisade hans lärjungar: ”Du vet att de, som betraktas som de som styr i det Hedninska Herren över dem och deras storrepresentanter utövar maktbefogenhet över dem. Inte så med dig. I stället för, vem som än önskar att bli stor bland dig måste vara din betjänande, och vem som än önskar att vara först måste först vara slav för alla. För även sonen till mannen kom inte för att betjänas utan för att tjäna och att ge hans liv som en ovärderlighet för många.” (Mark 10:42 - 45)
 

Egenskaperna hos betjänande-ledare. Karaktärsdrag

En betjänande ledare har de tio egenskaperna (Greenleaf, R.K., 2003):

 1. Lyssna. Ledare har ett djupt engagemang till att lyssna fast beslutsamt till andra. Lyssna innefattar även att få kontakt med sin innersta röst och söker att förstå vad ens kropp, ande och medvetande kommunicerar. Att lyssna kopplat ihop med reguljära perioder av reflektion, är nödvändigt för en tillväxten hos den betjänande-ledaren.
 2. Inlevelse. Betjänande-ledare strävar efter att förstå och känna empati med andra. Personers behov av att accepteras och erkännas för deras speciella och unika anda.
 3. Läka. Att lära att läka är en mäktig styrka för omformning och integration. En av de stora styrkorna med betjänande-ledarskap är potentialen att läka sig själv och andra.
 4. Medvetenhet. Den allmänna medvetenheten och speciellt själviaktagelsen, förstärker betjänande-ledare.
 5. Persuasion (Övertygelse). En ledare litar på övertalning, i stället för att använda ett positions befogenhet.
 6. Konceptualisering. Betjänande-ledare söker att fostra deras förmåga 'att drömma viktiga drömmar'. Förmågan att se ett problem (eller en organisation) från ett konceptualiserings perspektiv betyder att man måste tänka utöver de dagliga verkligheterna.
 7. Förutseende. Förmågan att förstå erfarenheter som lärts ifrån det förflutna, verkligheter i nuläget och troliga konsekvenser av ett beslut inför framtiden.
 8. Förvaltning. Att hålla något i förtroende för andra.
 9. Engagemanget för utvecklingen av andra personer. Betjänande-ledare är djupt engagerade för tillväxten hos varje individ inom hans eller hennes inrättning.
 10. Bygger gemenskap. Bland de som arbetar inom en given inrättning.

Styrkor med den betjänande-ledarskapsfilosofin. Fördelar

 • Betjänande-ledarskap är en långsiktigt omformande approach till livet och arbete - i essensen, ett sätt av att vara - som har potentialen att skapa positiva förändring igenom hela samhället.
 • Betjänande-ledarskap jämförs ofta med omformande ledarskapsangreppssätt, som också betonar samarbete. Omformande ledare och betjänande-ledare visar båda omsorg för deras medarbetare, så är det allenarådande fokuset hos betjänande-ledare på att betjäna deras medarbetare. Omformningsledare har en större omsorg för att få medarbetare att engagera sig i och stötta organisatoriska målsättningar. Jämför: Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider. I deen utsträckningen, som ledare är i stånd till att skifta det primära fokus på detta eller hans ledarskap från organisationen till medarbetaren är den särskiljande faktorn, i att bestämma huruvida ledare, kan vara en omformande eller en betjänande ledare.

Begränsningar med det betjänande-ledarskapskoncept. Nackdelar

 • Det är inte en snabblösningsapproach. Inte heller är den något som kan snabbt ingjutas inom en inrättning.
 • Kan uppfattas av några som relativt ”mjuk”. Att lyssna och att känna empati för mycket med andra kan leda till obeslutsamhet eller en brist på vision.

Bok: Robert K. Greenleaf (1998) - Insights on leadership: Service, stewardship, spirit, and servant-leadership (L. C. Spears, Ed.) -

Bok: Robert K. Greenleaf (2002) - Servant-leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness (L. C. Spears, Ed.) -

Bok: Robert K. Greenleaf (2003) - The servant-leader within: A transformative path (H. Beazley, Julie Beggs, & Larry C. Spears, Eds.) -


Särskild Intressegrupp SIG - Betjänanande Ledarskap


Särskild Intressegrupp SIG (4 medlemmar)


Forum - Betjänanande Ledarskap  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Influence of Culture on Servant Leadership (2 reaktioner)
In an article, Dierendock discusses how culture might influe...
 
 
 
 
  Serving and Educating (1 reaktioner)
A leader should begin by the aphorism ‘to serve.’ This he ...
 
 
 
 
  Difference between Style and Leadership (2 reaktioner)
If any can answer my question, which is, what is the differe...
 
 
 
 
  Followers Empower Servant Leaders (1 reaktioner)
Whether paid or volunteer, cooperation is a choice followers...
 
 
 
 
  Do not Confuse Kindness and Humility of Servant Leaders with Weakness (2 reaktioner)
Kindness and humility are often confused for weakness in tod...
 
 
 
 
  Servant Leaders can Turn into Manipulators (4 reaktioner)
Humans are intrinsically selfish, power seekers. And even wh...
 
 
 
 
  Servant Leadership at the Top Position (2 reaktioner)
For me this way of leadership is generally the best, but it ...
 
 
 
 
  The Servant-Leadership Model Should Be Taught to Anyone in a Position of Authority (4 reaktioner)
I believe that each CEO, political leader and anyone in a po...
 
 
 
 
  Servant Leadership Paradox (1 reaktioner)
The paradox, or seemingly contradicting statement of servant...
 
 
 
 
  Is Servant Leadership a Seperate Style? (2 reaktioner)
I'm wondering whether servant leadership can be considered a...
 
 
 
 
  Values-based Leadership (2 reaktioner)
We propose a reflection about the fact of values-driven orga...
 
 
 
 
  Needed! Servant Leaders for the Corporate World (4 reaktioner)
Too often we see corporates turning to the "new buzz" in cor...
 
 
 
 
  Egalitarianism and Servant Leadership (2 reaktioner)
This topic is so near and dear to me that I just wanted to s...
 
 
 
 
  Servant Leadership Blended with Quantum Leadership and Diversity (2 reaktioner)
I have discovered that diversity is "primus inter pares - fi...
 
 
 
 

Best Practices - Betjänanande Ledarskap

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Examples of Great Servant Leaders (4 reaktioner)
In studying the bible, the most concise history of the world...
 
 
 
 
  Servant vs Charismatic Leaders (11 reaktioner)
Are Servant-Leadership and Charismatic Leadership opposites?...
 
 
 
 
  The Leader is an Enabler (5 reaktioner)
Within the context of the Mission-Men-Self ethos of servant ...
 
 
 
 
  Quotes on Servant Leadership and Servanthood (2 reaktioner)
Here are some good quoatations I collected on servant leader...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Servant-Leadership

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Write a Personal Mission Statement

Establish focus on who you want to be in your life......
 
 
 

Why can Servant Leaders have such Strong Influence?

Understanding the Mechanisms behind Servant Leadership...
 
 
 

Exactly How Does the Servant-leadership Lead to Need Satisfaction of the Followers?

Servant Leadership, Organizational Justice Satisfaction...
 
 

Resurser - Betjänanande Ledarskap

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Betjänanande Ledarskap


     
 

Nyheter om Ledarskap Greenleaf


     
 

Videor om Betjänanande Ledarskap


     
 

Videor om Ledarskap Greenleaf


     
 

Presentationer om Betjänanande Ledarskap


     
 

Presentationer om Ledarskap Greenleaf


     
 

Mer om Betjänanande Ledarskap


     
 

Mer om Ledarskap Greenleaf


     

Jämför Betjänande-ledarskap med: Nivå 5 Ledarskap  |  Uppskattande Undersökningsmetodik Cooperrider  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Förändringsekvationen  |  Förändring av Organisationskulturer  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Kärngruppsteorin Kleiner  |  Ledarskapsstilar, Ledarstilar  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Kontingenttheori Vroom  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Förväntansteori  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  Situationsanpassat Ledarskap


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Etik och Ansvar  |  Ledarskap


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 14-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.