Dienend Leiderschap (Robert K. Greenleaf)

Kenniscentrum
Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

Bijgedragen door: Ietze Oostinga MA MGM

105 items • 750.777 bezoeken


Samenvatting

Wat is Dienend Leiderschap? Beschrijving

Dienend Leiderschap is een praktische altruďstische filosofie die mensen steunt die verkiezen om in de eerste plaats te dienen, en dan te leiden als een manier om deze dienst uit te breiden naar individuen en instellingen. Dienende leiders kunnen wel of niet formele leiderschapsposities bekleden. Dienstbaar leiderschap bevordert samenwerking, vertrouwen, vooruitziendheid, luisteren, en het ethische gebruik van macht en autorisatie.


Robert K. Greenleaf (1904-1990) In 1970, vond AT&T manager Robert K. Greenleaf (1904-1990) de term uit in een kort opstel getiteld: De „Dienaar als Leider“. In het opstel, beschrijft Greenleaf enkele kenmerken en activiteiten van dienende leiders:

De dienend leider is allereerst dienaar. Het begint met het natuurlijke gevoel dat men wil dienen, in de eerste plaats te dienen. Vervolgens leidt een bewuste keus ertoe dat iemand leiding wil geven. Of hij verschilt zeer van de persoon die allereerst leider is, misschien vanwege de wens om een ongebruikelijke machtsbehoefte te bevredigen of materieel bezit te verwerven. Voor zulke mensen zal het een latere keus zijn te dienen - nadat het leiderschap tot stand is gebracht. De eerst-leider en de eerst-dienaar zijn twee extreme types. Tussen deze types zijn er grijstinten en mengsels die deel uitmaken van de oneindige verscheidenheid van de menselijke aard.
Het verschil manifesteert zich in de zorg die door de eerst-dienaar wordt besteed om ervoor te zorgen dat de belangrijkste prioriteiten van andere mensen worden gediend. De beste test, maar moeilijk te meten is: Groeien zij die gediend worden als personen; worden zij, terwijl zij worden gediend, gezonder, wijzer, vrijer, autonomer, en wordt het waarschijnlijker dat zij zelf dienaars worden? En, wat is het effect op de minst bevoorrechten in de maatschappij; zullen zij profiteren, of zullen zij tenminste niet verder achterop raken?

De Oorsprong van Dienend Leiderschap. Geschiedenis

In het Verre Oosten, schreef Chanakya of Kautilya, een strategische denker in het antieke India, in zijn boek Arthashastra uit de 4e eeuw: „De Koning (leider) zal als goed beschouwen, niet wat hemzelf tevreden stelt, maar wat zijn onderdanen (aanhangers) tevredenstelt“.  

In het Westen, kan het concept dienend leiderschap terug worden gevoerd naar Jesus, die aan zijn discipelen leerde: „Gij weet, dat degenen, die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn, en wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen, om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.“ (Markus 10:42 - 45)
 

Kenmerken van Dienende leiders. Karaktertrekken

Een dienend leider heeft tien kenmerken (Greenleaf, R.K., 2003):

 1. Luisteren. De leider heeft een diepe overtuiging om intensief te luisteren naar anderen. Het luisteren omvat ook het krijgen in aanraking met zijn eigen binnenstem en het willen begrijpen wat zijn lichaam, geest en mening communiceren. Luisteren, gekoppeld aan regelmatige periodes van bezinning, is essentieel voor de groei van de dienende leider.
 2. Empathie. De dienende leider streeft ernaar anderen te begrijpen en zich in hen te verplaatsen. Mensen hebben een behoefte om te worden geaccepteerd en erkend voor hun speciale en unieke gedachten.
 3. Helen. Het leren om te helen is een sterke kracht voor transformatie en integratie. Één van de grote sterke punten van dienend leiderschap is het potentieel om zichzelf en anderen te helen.
 4. Bewustwording. Algemene bewustwording en vooral zelfbewustzijn, versterken de dienend leider.
 5. Overtuiging. Een dienend leider baseert zich op overtuiging, eerder dan zijn positionele autoriteit te gebruiken.
 6. Conceptualisering. Dienende leiders willen hun talenten voeden „om grote dromen te dromen“. Het in staat zijn om een probleem (of een organisatie) vanuit een conceptualiserend perspectief te bekijken betekent dat men voorbij de werkelijkheid van dag tot dag moet denken.
 7. Vooruitziendheid. Het in staat zijn om de lessen van het verleden te begrijpen, almede de werkelijkheden van het heden, en de waarschijnlijke gevolgen van een besluit voor de toekomst.
 8. Rentmeesterschap. Het in vertrouwen bewaren van iets voor een ander.
 9. Commitment aan de groei van mensen. De dienend leider is diep geëngageerd aan de groei van elk individu binnen zijn of haar instelling.
 10. Het bouwen van gemeenschappen. Onder hen die binnen een bepaalde instelling werken.

Sterke punten van de filosofie van het Dienend Leiderschap. Voordelen

 • Dienend leiderschap is een transformationele aanpak op de lange termijn voor het leven en voor het werk - in essentie, een manier van leven - die het potentieel bezit voor het creëren van positieve verandering in de gehele maatschappij.
 • Dienend leiderschap wordt vaak vergeleken met transformationele leiderschap-aanpakken, welke ook samenwerking benadrukken. Terwijl transformationele leiders en dienende leiders allebei betrokkenheid tonen met hun aanhangers, is de belangrijkste focus van de dienend leider het dienen van zijn of haar volgers. Transformationele leiders hebben een grotere zorg voor het ertoe brengen van hun volgers om mee te gaan met organisatorische doelstellingen en deze te ondersteunen. Vergelijk: Appreciatief Onderzoek. De mate waarnaar de leider het primaire focus van dit of haar leiderschap van de organisatie naar de aanhanger kan verplaatsen is de onderscheidende factor in het bepalen of de leider transformationeel of een dienend leider kan zijn.

Beperkingen van het concept van Dienend Leiderschap. Nadelen

 • Het is geen quick-fix aanpak. Noch is het iets dat snel kan worden ingevoerd binnen een organisatie.
 • Kan door sommigen worden gepercipieerd als „soft“. Het teveel luisteren naar en zich verplaatsen in anderen kan tot besluiteloosheid of een gebrek aan visie leiden.

Boek: Robert K. Greenleaf (1998) - Insights on leadership: Service, stewardship, spirit, and servant-leadership (L. C. Spears, Ed.)

Boek: Robert K. Greenleaf (2002) - Servant-leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness (L. C. Spears, Ed.)

Boek: Robert K. Greenleaf (2003) - The servant-leader within: A transformative path (H. Beazley, Julie Beggs, & Larry C. Spears, Eds.)


Special Interest Group

Dienend Leiderschap Special Interest Group.Special Interest Group (76 leden)

Forum

Forumdiscussies over Dienend Leiderschap. Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


Begin een nieuw onderwerp over Dienend Leiderschap

 

Influence of Culture on Servant Leadership
In an article, Dierendock discusses how culture might influence servant leadership, mentioning two cultural dimensions (Hofstede) that (positively) affect servant leadership within cultures (organizat...
17
 
2 reacties
Quotes on Servant Leadership and Servanthood
Here are some good quoatations I collected on servant leadership:
- To manage, one must lead. To lead, one must understand the work [and the people] that he and his [team] are responsible for. – ...
11
 
2 reacties
Serving and Educating
A leader should begin by the aphorism ‘to serve.’
This he integrates by developing character and responsibility in himself and his ‘associates’.
He seeks to actively listen first before do...
7
 
1 reacties
Is Servant Leadership a Seperate Style?
I'm wondering whether servant leadership can be considered a leadership style of its own, or is it a portion of every leadership style that exists......
6
 
2 reacties
Difference between Style and Leadership
If any can answer my question, which is, what is the difference between "style" and "leadership?" For example, a charismatic leader or charismatic style....
6
 
4 reacties
Servant Leadership Paradox
The paradox, or seemingly contradicting statement of servant leadership, in the context of leadership and management, can only be the idea “You can’t serve, if you lead.” this may look correct at the ...
6
 
2 reacties
Followers Empower Servant Leaders
Whether paid or volunteer, cooperation is a choice followers make. The better the leaders serves the followers, the more the followers will empower the leader to lead them. Followers let us lead. They...
6
 
1 reacties
Do not Confuse Kindness and Humility of Servant Leaders with Weakness
Kindness and humility are often confused for weakness in today's competitive world....
5
 
2 reacties
The Servant-Leadership Model Should Be Taught to Anyone in a Position of Authority
I believe that each CEO, political leader and anyone in a position of authority should be taught the servant leadership concept.
Furthermore, I believe that people may respect another person's po...
5
 
4 reacties
Servant Leaders can Turn into Manipulators
Humans are intrinsically selfish, power seekers. And even when one starts out to seek the welfare of others, sometimes in the end one turns out to be a manipulator.
It is the "pedagogue of the op...
4
 
4 reacties
Servant Leadership at the Top Position
For me this way of leadership is generally the best, but it sometimes depends of the position. The best way to serve people is by being in the top position. The efficiency is going up with high respon...
3
 
2 reacties
Values-based Leadership
We propose a reflection about the fact of values-driven organizations being successful.
In order to understand this subject, we need to reflect about what values are, and what those values mean t...
3
 
2 reacties
Needed! Servant Leaders for the Corporate World
Too often we see corporates turning to the "new buzz" in corporate management concepts almost like cows in a herd.
Hence, we see a lot of concepts such as servant leadership being adapted to suit...
2
 
4 reacties
Egalitarianism and Servant Leadership
This topic is so near and dear to me that I just wanted to share following tidbit with visitors.
Mr. Greenleaf referenced the bible numerous times in his dialogue while creating the Servant Leade...
1
 
2 reacties
Servant Leadership Blended with Quantum Leadership and Diversity
I have discovered that diversity is "primus inter pares - first among equals." Women and minorities have and will continue to cause structure / hierachy changes in organizations and institutitons.
...
-1
 
2 reacties

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over Dienend Leiderschap. Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


Servant vs Charismatic Leaders
Are Servant-Leadership and Charismatic Leadership opposites?...
17
 
11 reacties

Examples of Great Servant Leaders
In studying the bible, the most concise history of the world and our existence, it becomes evident that the most amazing example of the Servant Leadership model is the servant leadership of the son of...
16
 
4 reacties

The Leader is an Enabler
Within the context of the Mission-Men-Self ethos of servant leadership, the Leader enables those around him or her to transcend their personal expectations as a means for achieving the common purpose....
10
 
5 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over Servant-Leadership (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Write a Personal Mission Statement

Establish focus on who you want to be in your life...
Covey wrote this pearl of wisdom in his book Seven Habits: "The key to the ability to change is a changeless sense of wh...

Why can Servant Leaders have such Strong Influence?

Understanding the Mechanisms behind Servant Leadership
French and Raven have distinguished 6 bases of social power (excluding a 7th one: connectional power). Among these some ...

Exactly How Does the Servant-leadership Lead to Need Satisfaction of the Followers?

Servant Leadership, Organizational Justice Satisfaction
The main distinction of servant-leadership from other leadership theories is the focus on followers’ needs instead of fo...
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende Dienend Leiderschap. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


Primer on Servant Leadership

What is it? Skills? Relevance?
Primer by Don M. Frick on Servant Leadership, taken from Robert K. Greenleaf: A Life of Servant Leadership, San Francisc...

Servant Leadership Models and Research

Teaching Servant Leadership, Coaching, Mentoring
Presentation about Servant Leadership, in which some important studies about servant leadership are discussed. The prese...

Two Recent Trends in Leadership

Leadership Development, Leadership Styles, Coaching, Mentoring, Servant Leadership, Vision, Business Model Innovation
Business thought leader John Spence presents 2 important trends in leadership: BEHAVORIAL: Spence argues there is a mo...

Authentic Leadership: Your Own Style?

Authentic Leadership
This presentation focuses specifically on authentic leadership (using Fire Chiefs as an example), and discusses the conc...

Servant Leadership Models and Characteristics

Teaching Servant Leadership
Author: Dr. Lawson. Presentation about the concept of Servant Leadership, in which the models of servant leadership by...

Reflection for Business Leaders

Leadership Reflection, Servant Leadership, Values, Moral Leadership, Vocation, Leadership Ethics, Bounded Ethicality
This presentation is about the reflection in the context of business leaders. The presentation includes the following se...

Ineffective Leadership and Unethical Leadership

Leadership Types, Management, Ethics
Presentation about Bad or Unethical Leadership that includes the following sections: 1. Webs of Significance 2. The We...

Servant Leadership and Trust

Servant Leadership, Leadership
Although many studies have investigated the clear relationship that exist between leadership and trust, only few studies...

Interview Desmond Tutu: Introduction to Servant Leadership

Initial Understanding of Servant Leadership, Trainings, Workshops
1984 Nobel Peace Laureate Desmond Tutu on (Servant) Leadership by answering the question: "What in your opinion makes a ...

Introduction Into Welfarenomics

Welfarenomics
This presentation elaborates on the concept of welfarenomics. The presentation includes the following sections; 1. Cont...

Stewardship and Leadership

Stewardship, Leadership, Family Businesses, Family Firms, Servant Leadership
Stewardship, the careful and responsible management of something entrusted to one`s care, is an area where many organiza...

10 Leadership Theories in a Nutshell

Leadership Theories Overview, Leadership Development, Management Development, Leadership Styles, Coaching, Mentoring
This 5-minute video gives a brief overview of 10 theories of leadership, explaining their main differences: 1. The Grea...

Summary by Deepak Chopra on 'True, Enlightened Leadership'

True Leadership, Enlightened Leadership, Servant Leadership, Authentic Leadership, Visionary Leadership, Leadership Valu
Indian writer of many alternative and spiritual books Deepak Chopra explains what he believes is "True Leadership": Grea...

Introduction to Leadership

Leadership Training
Presentation about Leadership that explains key characteristics of leaders as seen by several authors. The presentation ...

Researchlinks

Springen naar verdere onderzoeksbronnen met betrekking tot Dienend Leiderschap.


Nieuws

Nieuws

Video's

Video's

Presentaties

Presentaties

 
Boeken

Boeken

Academisch

Academisch

Meer

Meer


Vergelijk Dienend Leiderschap met: Level (Niveau) 5 Leiderschap  |  Appreciatief Onderzoek  |  Hagberg Model van Persoonlijke Macht  |  Vergelijking voor VeranderingVeranderen van Organisatieculturen  |  Bases van Sociale Macht  |  Charismatisch Leiderschap  |  EPIC ADVISERS  |  Kerngroeptheorie  |  Leiderschapsstijlen  |  Leiderschapcontinuum  |  Contingentietheorie  |  Concurrerende Waardenraamwerk  |  Verwachtingstheorie  |  Zeven Verrassingen voor CEOs  |  Zeven Eigenschappen  |  Situationeel Leiderschap


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Leiderschap


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Weet u veel af van Dienend Leiderschap? Word onze SIG-leider en verwerf wereldwijde erkenning als expert.Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 27-3-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.