Ledarskapsstilar | Ledarstilar | Ledningsstilar
(Goleman)

Kunskapscenter

Ledare som skapar resonans genom att vara Visionär, Coach, Samförstående, Demokratisk, Trendsättande eller Auktoritär. Förklaring till Ledarskapsstilar av Daniel Goleman.


I hans bok Primal Leadership (2002, med Richard Boyatzis och Annie McKee), introducerar Goleman sex ledarskapsstilar. För att ordentligt förstå de sex ledarskapsstilarna bör du först förstå hans mänskliga kommunikations-/interaktionskoncept kring resonans.


Ledare som skapar resonans

Golemans syn på goda ledare är att de är effektiva och därför skapar de resonans.


Resonans kommer från latinska uttrycket resonare. Återskapa ljud. Effektfulla ledare är anpassade till personens känslor och för dem i en positiv emotionell riktning. De talar autentiskt om deras egna värderingar, inriktning och prioriteringar och resonerar med känslor till de personer som de omgers av. Under vägledning av en effektiv ledare, kan människor känna en ömsesidig komfortabel nivå. Resonans upplevs naturligt för människor med en stor grad av emotionell intelligens (själviakttagelse, självkontroll, social medvetenhet och relationshantering) men involverar också de intellektuella aspekterna.


Skapandet av resonans kan göras på sex olika sätt som leder till Sex Ledarskapsstilar. Representativt nog kan de flesta effektiva ledare agera i enlighet med dessa och de kan även skickligt växla mellan de olika stilarna, beroende på situationen.


 

Visionärt ledarskap

Coachande stil

Samförstående ledarskap

Demokratiskt ledarskap

Trendsättande ledarskap

Kommenderande ledarskap

Ledaregenskaper

Inspirerar. Ha tilltro till den egna visionen. Empatisk. Förklarar hur och varför människors ansträngningar bidrar till ”framtidsdrömmen”. Lyssnar. Hjälper människor att identifiera deras egna styrkor och svagheter. Lägerledare. Uppmuntrar. Delegerar. Främjar harmoni. Vänskapsmatch. Empatisk. Ökar på moralen. Löser konflikter. Superb lyssnare. Lagarbetare. Lagspelare. Påverkare . Stark drift till att åstadkomma något. Höga egna mål och krav. Initiativ. Låg nivå på inlevelse och samarbete. Otålighet. Mikrostyrning. Driven av siffror. Befaller. ”Gör detta därför att jag säger så”. Hota. Täta kontroller. Övervakar flitigt. Skapa dissonans. Försämrar allas stämning. Driver bort talanger.

Hur stil bygger resonans

Han får människor med sig mot gemensamma drömmar Förbinder ihop vad en person önskar sig; med organisationens mål. Skapar harmoni, genom att förena personer med varandra. Uppskattar människors bidrag och får uppslutning genom deltagande. Förverkligar utmanande och spännande mål. Minskar rädslan genom att ge tydliga direktiv i ett nödläge.

Stilens effekt på  (affärs-) klimatet

+ + + + + + + Ofta  ― ―   när den används för exklusivt eller dåligt Ofta  ― ―

När stilen är lämplig

När förändringar kräver en ny vision. Eller när en tydlig riktning är nödvändig. Radikal förändring. Att hjälpa kompetenta motiverade anställda till att förbättra prestationen genom att bygga långsiktiga förmågor. Att läka sprickorna i ett lag. Att motivera under stressiga tider. Eller att förstärka sambanden. Att bygga support eller konsensus. Eller att få värdefulla bidrag från anställda. Att få högkvalitativa resultat från ett motiverat och kompetent lag. Försäljning. I en allvarlig kris. Eller med anställda som skapar problem. Att starta en akut organisatorisk turnaround. Traditionellt militäriskt.

Bok: Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee - Primal Leadership -


Särskild Intressegrupp SIG - Ledarskapsstilar | Ledarstilar


Särskild Intressegrupp SIG (20 medlemmar)


Forum - Ledarskapsstilar | Ledarstilar  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  Shaw about Situational Leaders (3 reaktioner)
As the saying goes by George Bernard Shaw - "The reasonable ...
 
 
 
 
  Leadership and Humilty (1 reaktioner)
Nokia CEO Olli-Pekka Kallasvuo says in the HBR of last Janua...
 
 
 
 
  Use Non Crisis mode to Retain Dignity
The difference between a "you go and do" and a "lets go and ...
 
 
 
 
  General Allenby (Field Marshal Viscount Allenby) (1 reaktioner)
Does anyone know what sort of leadership style Allenby
 
 
 
 
  Leadership and change (3 reaktioner)
I'm an HR student and writing an essay on the role of leader...
 
 
 
 
  Reverse Determination of Leadership Style (2 reaktioner)
If a leader creates followers who are willing to give their ...
 
 
 
 
  How to Assess Your Own Leadership Style? (1 reaktioner)
Did Goleman, Boyatzis and McKee provide a test to assess you...
 
 
 
 
  Dominant Leadership Styles
We all have some dominant leadership style based upon our pa...
 
 
 
 
  Creating Resonance versus Buy-in? (6 reaktioner)
I'm struggling with the following question: is creating reso...
 
 
 
 
  More Leadership Styles? (1 reaktioner)
I wonder if there are other styles of leadership besides the...
 
 
 
 
  Leadership Skills Development (1 reaktioner)
I am planning a leadership training workshop for a social se...
 
 
 
 
  Situational Leadership is Tough (3 reaktioner)
Perhaps the most useful, and hardest to master is the situat...
 
 
 
 
  Oligarchical Leadership Styles (1 reaktioner)
What kind of leadership is in effect in a oligarchy? (Ed: Ol...
 
 
 
 
  The Diplomatic Leadership Approach
Goleman has indeed given a useful guideline about leadership...
 
 
 
 
  Employee discipline? (4 reaktioner)
I will be starting my first real management position soon, o...
 
 
 
 
  Current Leadership Styles (2 reaktioner)
In this era we do not need either pacesetting or commanding ...
 
 
 
 
  Leadership by Setting an Example (2 reaktioner)
Many leadership styles such as paternalistic leadership, cre...
 
 
 
 
  Democratic Leadership (5 reaktioner)
Democratic or participative management style sometimes is no...
 
 
 
 
  Goleman's Use of the Word 'he' (4 reaktioner)
Is Goleman referring to both 'females' and 'males' within th...
 
 
 
 
  3 Kinds of Leaders: Builders, Maintainers and Destroyers (4 reaktioner)
There are three kind of 'leaders', namely builders, maintain...
 
 
 
 
  People Ignore Inefficient & Ineffective Leaders (1 reaktioner)
Leadership styles has always been a complex affair. Over the...
 
 
 
 
  Resonating Leadership Character and Persona (3 reaktioner)
Army General Douglas McArthur is an example of leadership ch...
 
 
 
 
  Leadership by Using Individual Psychology to Develop a Strong Team (2 reaktioner)
Effective leaders understand the psyche of their teams. Thos...
 
 
 
 
  It is a Nightmare to Coach Leaders (1 reaktioner)
Learning to shift among different leadership styles is a ...
 
 
 
 
  What is the Preferred Leadership Style in Various Countries? (3 reaktioner)
Greetings. Could anyone let me know what is the best leaders...
 
 
 
 
  Mostly Used Leadership Style in Developed Countries
This topic is really very important for executives. I am wil...
 
 
 
 
  Leading in and Towards More Ethnic Diverse Schools
Leading towards more ethnic diverse schools requires a criti...
 
 
 
 
  Effective Leadership: Switching Between Dominance and Prestige (4 reaktioner)
The leadership styles Dominance and Prestige are fundamental...
 
 
 
 
  Leadership Styles and Manager / Employee Relationships (3 reaktioner)
I wonder why employees in organisations are never in good te...
 
 
 
 

Best Practices - Ledarskapsstilar | Ledarstilar

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Authentic Leadership (62 reaktioner)
I can't wait for great authentic leadership to emerge in the...
 
 
 
 
  Leadership Style: born or made (19 reaktioner)
Are you born with a particular leadership style, or can you ...
 
 
 
 
  Utilising and Altering / Varying Leadership Styles (28 reaktioner)
After reading briefly on leadership styles it had me thinkin...
 
 
 
 
  Adapt the Suitable Leadership Style (12 reaktioner)
Humans are one thing in this world that can't be explained v...
 
 
 
 
  The Best Leadership Style (14 reaktioner)
The democratic or cooperative style is the best style...
 
 
 
 
  Process - Based Leadership Vs. Situational Leadership
Our understanding on leadership needs to include: 1. Pro...
 
 
 
 
  Why is Commanding Leadership Style Still Abundant? (38 reaktioner)
The commanding leadership style demotivates workers. And eve...
 
 
 
 
  Leadership Styles and Motivation (1 reaktioner)
How do leadership styles actually relate to motivation?...
 
 
 
 
  Leadership Styles are Labels (4 reaktioner)
I think most of the leadership styles we heard and read abou...
 
 
 
 
  Situational Leadership Styles (5 reaktioner)
Situational styles are adequate variations of leadership, ad...
 
 
 
 
  Bad Leadership in Organizations (6 reaktioner)
I would appreciate any inputs on the questions: Does it make...
 
 
 
 
  Pitfalls and Drawbacks of Authentic Leadership (13 reaktioner)
Although authenticity has become a popular and according to ...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Leadership Styles

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Factors Affecting the Required Leadership Style

Choosing an Appropriate Leadership Style...
 
 
 

Categeories of CEO's

Leadership Styles, CEO Types...
 
 
 

Leadership Self-Assessement

Leadership Training, Leadership Development, Coaching, Mentoring...
 
 
 

Write a Personal Mission Statement

Establish focus on who you want to be in your life......
 
 
 

Five Leadership Development Ideas

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring...
 
 
 

Identify and Develop Leadership Abilities

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring...
 
 
 

What is Your Leadership Point of View?

Reflection on your Leadership Style...
 
 
 

Leadership Best Practices

Leadership Development, Leadership Tips...
 
 
 

LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style...
 
 
 

How to Develop your Own Leadership Philosophy

Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring...
 
 
 

For Resonance, One Must Differentiate Between Various Discrete Forms of Positive Emotions

Leadership Skills, Management Skills, Emotional Intelligence...
 
 
 

Reasons and Remedies to Dissonance in Leaders

Primal Leadership, Emotional Intelligence, Stress, Cognitive Dissonance, Resonance...
 
 
 

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education...
 
 
 

Emotional Style and Leadership Performance

Leadership Coaching, Understanding the Mechanisms behind Leadership...
 
 
 

Freud ‘s Personality Types

Personality Types, Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring...
 
 

Resurser - Ledarskapsstilar | Ledarstilar

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Ledarskapsstilar Goleman


     
 

Nyheter om Ledarskap Stilar


     
 

Videor om Ledarskapsstilar Goleman


     
 

Videor om Ledarskap Stilar


     
 

Presentationer om Ledarskapsstilar Goleman


     
 

Presentationer om Ledarskap Stilar


     
 

Mer om Ledarskapsstilar Goleman


     
 

Mer om Ledarskap Stilar


     

Jämför Goleman Ledarskapsstilar med:   Emotionell Intelligens Goleman  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Betjänanande Ledarskap  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Ledningsmatris  |  Kontingenttheori Vroom  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Förväntansteori  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  | HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  | Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 20-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.