Ledarskapsstilar | Ledarstilar | Ledningsstilar
(Goleman)

Kunskapscenter

   

Ledare som skapar resonans genom att vara Visionär, Coach, Samförstående, Demokratisk, Trendsättande eller Auktoritär. Förklaring till Ledarskapsstilar av Daniel Goleman.

Innehåll

Premium

I hans bok Primal Leadership (2002, med Richard Boyatzis och Annie McKee), introducerar Goleman sex ledarskapsstilar. För att ordentligt förstå de sex ledarskapsstilarna bör du först förstå hans mänskliga kommunikations-/interaktionskoncept kring resonans.


Ledare som skapar resonans

Golemans syn på goda ledare är att de är effektiva och därför skapar de resonans.


Resonans kommer från latinska uttrycket resonare. Återskapa ljud. Effektfulla ledare är anpassade till personens känslor och för dem i en positiv emotionell riktning. De talar autentiskt om deras egna värderingar, inriktning och prioriteringar och resonerar med känslor till de personer som de omgers av. Under vägledning av en effektiv ledare, kan människor känna en ömsesidig komfortabel nivå. Resonans upplevs naturligt för människor med en stor grad av emotionell intelligens (själviakttagelse, självkontroll, social medvetenhet och relationshantering) men involverar också de intellektuella aspekterna.


Skapandet av resonans kan göras på sex olika sätt som leder till Sex Ledarskapsstilar. Representativt nog kan de flesta effektiva ledare agera i enlighet med dessa och de kan även skickligt växla mellan de olika stilarna, beroende på situationen.


 

Visionärt ledarskap

Coachande stil

Samförstående ledarskap

Demokratiskt ledarskap

Trendsättande ledarskap

Kommenderande ledarskap

Ledaregenskaper

Inspirerar. Ha tilltro till den egna visionen. Empatisk. Förklarar hur och varför människors ansträngningar bidrar till ”framtidsdrömmen”. Lyssnar. Hjälper människor att identifiera deras egna styrkor och svagheter. Lägerledare. Uppmuntrar. Delegerar. Främjar harmoni. Vänskapsmatch. Empatisk. Ökar på moralen. Löser konflikter. Superb lyssnare. Lagarbetare. Lagspelare. Påverkare . Stark drift till att åstadkomma något. Höga egna mål och krav. Initiativ. Låg nivå på inlevelse och samarbete. Otålighet. Mikrostyrning. Driven av siffror. Befaller. ”Gör detta därför att jag säger så”. Hota. Täta kontroller. Övervakar flitigt. Skapa dissonans. Försämrar allas stämning. Driver bort talanger.

Hur stil bygger resonans

Han får människor med sig mot gemensamma drömmar Förbinder ihop vad en person önskar sig; med organisationens mål. Skapar harmoni, genom att förena personer med varandra. Uppskattar människors bidrag och får uppslutning genom deltagande. Förverkligar utmanande och spännande mål. Minskar rädslan genom att ge tydliga direktiv i ett nödläge.

Stilens effekt på  (affärs-) klimatet

+ + + + + + + Ofta  ― ―   när den används för exklusivt eller dåligt Ofta  ― ―

När stilen är lämplig

När förändringar kräver en ny vision. Eller när en tydlig riktning är nödvändig. Radikal förändring. Att hjälpa kompetenta motiverade anställda till att förbättra prestationen genom att bygga långsiktiga förmågor. Att läka sprickorna i ett lag. Att motivera under stressiga tider. Eller att förstärka sambanden. Att bygga support eller konsensus. Eller att få värdefulla bidrag från anställda. Att få högkvalitativa resultat från ett motiverat och kompetent lag. Försäljning. I en allvarlig kris. Eller med anställda som skapar problem. Att starta en akut organisatorisk turnaround. Traditionellt militäriskt.

Bok: Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee - Primal Leadership -


Ledarskapsstilar av Goleman | Ledarstilar av Goleman | Ledningsstilar av Goleman Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (22 medlemmar)


Ledarskapsstilar av Goleman | Ledarstilar av Goleman | Ledningsstilar av Goleman Forumet  

Nya ämnen

  How to Assess Your Own Leadership Style?
Did Goleman, Boyatzis and McKee provide a test to assess your own leadership styles out of the six mentioned?
Are there any other similar leaders...
     
 
  Pitfalls and Drawbacks of Authentic Leadership
Although authenticity has become a popular and according to some people critical feature for efficient leadership, Ibarra (2015) argues that the succe...
     
 
  Effective Leadership: Switching Between Dominance and Prestige
The leadership styles Dominance and Prestige are fundamental strategies used by (potential) leaders to find their ways through organizational hierarch...
     
 

Best Practices - Ledarskapsstilar av Goleman | Ledarstilar av Goleman | Ledningsstilar av Goleman
  Authentic Leadership
I can't wait for great authentic leadership to emerge in the current context in which the trust is shaken. In times of crisis people discover ways to ...
     
 
  Shaw about Situational Leaders
As the saying goes by George Bernard Shaw - "The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable persists in trying to adapt the world to...
     
 
  Leadership and Humilty
Nokia CEO Olli-Pekka Kallasvuo says in the HBR of last January that when he started as CFO in 1990, when Nokia was in financial distress, he had to be...
     
 
  Leadership Style: born or made
Are you born with a particular leadership style, or can you learn one?...
     
 
  Use Non Crisis mode to Retain Dignity
The difference between a "you go and do" and a "lets go and do." Never strip the dignity away from team members by demeaning them. Listen, respect, as...
     
 
  Utilising and Altering / Varying Leadership Styles
After reading briefly on leadership styles it had me thinking, how often are leaders aware that they are using leadership styles? And how often do ...
     
 Allt du behöver veta om management


  Adapt the Suitable Leadership Style
Humans are one thing in this world that can't be explained very concisely by theory or formulas. "One size fits all" concept may not be too useful in ...
     
 
  The Best Leadership Style
The democratic or cooperative style is the best style of leadership. It motivates the employee to work properly. By this style, an employee fee...
     
 
  Process - Based Leadership Vs. Situational Leadership
Our understanding on leadership needs to include:
1. Process-based leadership: which simply means there are leaders who practice 4 basic l...
     
 
  Why is Commanding Leadership Style Still Abundant?
The commanding leadership style demotivates workers. And even if it worsens the employer <> employee relationships, and even if workers will not produ...
     
 
  Leadership Styles and Motivation
How do leadership styles actually relate to motivation?...
     
 
  General Allenby (Field Marshal Viscount Allenby)
Does anyone know what sort of leadership style Allenby had? He was known as the 'bull' and had a mixed career. He had success in South Africa w...
     
 
  Leadership and change
I'm an HR student and writing an essay on the role of leadership theories in a climate that demands high productivity coupled with constant change. P...
     
 
  Reverse Determination of Leadership Style
If a leader creates followers who are willing to give their full efforts, can we determine which leadership style has been used?...
     
 
  Leadership Styles are Labels
I think most of the leadership styles we heard and read about are simply labels made by people, in particular social scientists, to interpret those...
     
 
  Dominant Leadership Styles
We all have some dominant leadership style based upon our particular nature. Someone may be commanding, democratic etc. May be with one of these style...
     
 
  Creating Resonance versus Buy-in?
I'm struggling with the following question: is creating resonance the same as creating buy-in?...
     
 
  More Leadership Styles?
I wonder if there are other styles of leadership besides the ones described by Goleman. I believe that leadership takes many forms....
     
 
  Situational Leadership Styles
Situational styles are adequate variations of leadership, adjusted to the actual situations and needs.
One of my trainers stated: "Leadership has...
     
 
  Oligarchical Leadership Styles
What kind of leadership is in effect in a oligarchy? (Ed: Oligarchy (from Greek ὀλιγαρχία, oligarkhía) i...
     
 
  Situational Leadership is Tough
Perhaps the most useful, and hardest to master is the situational leadership style.
Different people and problems require different solutions. A ...
     
 
  Employee discipline?
I will be starting my first real management position soon, one in which I may have to work out negative situations, and possibly disciple and/or dismi...
     
 
  The Diplomatic Leadership Approach
Goleman has indeed given a useful guideline about leadership and its qualities. But at times practical situations do differ from the theoretical model...
     
 
  Bad Leadership in Organizations
I would appreciate any inputs on the questions: Does it make sense to say a certain way of leadership is bad? Isn't there something wrong with the ide...
     
 
  Leadership Skills Development
I am planning a leadership training workshop for a social service organization. The expected participants will be from various backgrounds. All of the...
     
 
  Current Leadership Styles
In this era we do not need either pacesetting or commanding types of leadership.
In my opinion, we currently live in a world where we need mainly...
     
 
  Goleman's Use of the Word 'he'
Is Goleman referring to both 'females' and 'males' within the creation of resonance table, or simply males. I have noted that Goleman uses the word 'h...
     
 
  People Ignore Inefficient & Ineffective Leaders
Leadership styles has always been a complex affair. Over the last 40 years I had the opportunity to work in eastern and western cultures as a follower...
     
 
  Democratic Leadership
Democratic or participative management style sometimes is not always good, for example when you have good team members that have differing opinions. Y...
     
 
  Leadership by Setting an Example
Many leadership styles such as paternalistic leadership, creative leadership, task-oriented leadership, laissez-faire leadership, leading by example w...
     
 
  3 Kinds of Leaders: Builders, Maintainers and Destroyers
There are three kind of 'leaders', namely builders, maintainers and destroyers.
- Builders are always with a new vision and they work tow...
     
 
  It is a Nightmare to Coach Leaders
Learning to shift among different leadership styles is a nightmare for both Leaders and HR Practitioners.
- For Leaders, it is a tough an...
     
 
  Resonating Leadership Character and Persona
Army General Douglas McArthur is an example of leadership character and a commanding persona who was dismissed by President Harry Truman in the exerci...
     
 
  Leading in and Towards More Ethnic Diverse Schools
Leading towards more ethnic diverse schools requires a critical balance floating between the Goleman leadership styles (minus 'pace setting & commandi...
     
 
  Mostly Used Leadership Style in Developed Countries
This topic is really very important for executives. I am willing to know which type leadership style is being used mostly in developed countries?
...
     
 
  Adapt around the style
My experience in achieving higher performance dealing with high level of intellectual people is by adapting the style around the situation of the peop...
     
 
  Leadership by Connecting using Individual Psychology
Effective leaders understand the psyche of their teams. Those who struggle tend to be technically focused and think they can succeed without winning p...
     
 
  Leadership Styles and Manager / Employee Relationships
I wonder why employees in organisations are never in good terms with their managers, yet employees contribute a lot toward attaining organisational o...
     
 

Expert Tips (ENG) - Leadership Styles
 

Factors Affecting the Required Leadership Style

 
 
 

Categeories of CEO's

 
 
 

Leadership Self-Assessement

 
 
 

Write a Personal Mission Statement

 
 
 

Five Leadership Development Ideas

 
 
 

Identify and Develop Leadership Abilities

 
 
 

What is Your Leadership Point of View?

 
 
 

Leadership Best Practices

 
 
 

LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

 
 
 

How to Develop your Own Leadership Philosophy

 
 
 

For Resonance, One Must Differentiate Between Various Discrete Forms of Positive Emotions

 
 
 

Reasons and Remedies to Dissonance in Leaders

 
 
 

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

 
 
 

Emotional Style and Leadership Performance

 
 
 

Freud ‘s Personality Types

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Ledarskapsstilar av Goleman | Ledarstilar av Goleman | Ledningsstilar av Goleman
 

Nyheter om Ledarskapsstilar Goleman


     
 

Nyheter om Ledarskap Ledarbeteende


     
 

Videor om Ledarskapsstilar Goleman


     
 

Videor om Ledarskap Ledarbeteende


     
 

Presentationer om Ledarskapsstilar Goleman


     
 

Presentationer om Ledarskap Ledarbeteende


     
 

Mer om Ledarskapsstilar Goleman


     
 

Mer om Ledarskap Ledarbeteende


     Accelerera din managementkarriärJämför Goleman Ledarskapsstilar med:   Emotionell Intelligens Goleman  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Betjänanande Ledarskap  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Ledningsmatris  |  Kontingenttheori Vroom  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Förväntansteori  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  | HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  | Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 13-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.