Ledarskapsstilar | Ledarstilar | Ledningsstilar
(Goleman)

Kunskapscenter

   

Ledare som skapar resonans genom att vara Visionär, Coach, Samförstående, Demokratisk, Trendsättande eller Auktoritär. Förklaring till Ledarskapsstilar av Daniel Goleman.

Innehåll

Premium

I hans bok Primal Leadership (2002, med Richard Boyatzis och Annie McKee), introducerar Goleman sex ledarskapsstilar. För att ordentligt förstå de sex ledarskapsstilarna bör du först förstå hans mänskliga kommunikations-/interaktionskoncept kring resonans.


Ledare som skapar resonans

Golemans syn på goda ledare är att de är effektiva och därför skapar de resonans.


Resonans kommer från latinska uttrycket resonare. Återskapa ljud. Effektfulla ledare är anpassade till personens känslor och för dem i en positiv emotionell riktning. De talar autentiskt om deras egna värderingar, inriktning och prioriteringar och resonerar med känslor till de personer som de omgers av. Under vägledning av en effektiv ledare, kan människor känna en ömsesidig komfortabel nivå. Resonans upplevs naturligt för människor med en stor grad av emotionell intelligens (själviakttagelse, självkontroll, social medvetenhet och relationshantering) men involverar också de intellektuella aspekterna.


Skapandet av resonans kan göras på sex olika sätt som leder till Sex Ledarskapsstilar. Representativt nog kan de flesta effektiva ledare agera i enlighet med dessa och de kan även skickligt växla mellan de olika stilarna, beroende på situationen.


 

Visionärt ledarskap

Coachande stil

Samförstående ledarskap

Demokratiskt ledarskap

Trendsättande ledarskap

Kommenderande ledarskap

Ledaregenskaper

Inspirerar. Ha tilltro till den egna visionen. Empatisk. Förklarar hur och varför människors ansträngningar bidrar till ”framtidsdrömmen”. Lyssnar. Hjälper människor att identifiera deras egna styrkor och svagheter. Lägerledare. Uppmuntrar. Delegerar. Främjar harmoni. Vänskapsmatch. Empatisk. Ökar på moralen. Löser konflikter. Superb lyssnare. Lagarbetare. Lagspelare. Påverkare . Stark drift till att åstadkomma något. Höga egna mål och krav. Initiativ. Låg nivå på inlevelse och samarbete. Otålighet. Mikrostyrning. Driven av siffror. Befaller. ”Gör detta därför att jag säger så”. Hota. Täta kontroller. Övervakar flitigt. Skapa dissonans. Försämrar allas stämning. Driver bort talanger.

Hur stil bygger resonans

Han får människor med sig mot gemensamma drömmar Förbinder ihop vad en person önskar sig; med organisationens mål. Skapar harmoni, genom att förena personer med varandra. Uppskattar människors bidrag och får uppslutning genom deltagande. Förverkligar utmanande och spännande mål. Minskar rädslan genom att ge tydliga direktiv i ett nödläge.

Stilens effekt på  (affärs-) klimatet

+ + + + + + + Ofta  ― ―   när den används för exklusivt eller dåligt Ofta  ― ―

När stilen är lämplig

När förändringar kräver en ny vision. Eller när en tydlig riktning är nödvändig. Radikal förändring. Att hjälpa kompetenta motiverade anställda till att förbättra prestationen genom att bygga långsiktiga förmågor. Att läka sprickorna i ett lag. Att motivera under stressiga tider. Eller att förstärka sambanden. Att bygga support eller konsensus. Eller att få värdefulla bidrag från anställda. Att få högkvalitativa resultat från ett motiverat och kompetent lag. Försäljning. I en allvarlig kris. Eller med anställda som skapar problem. Att starta en akut organisatorisk turnaround. Traditionellt militäriskt.

Bok: Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee - Primal Leadership -


Ledarskapsstilar av Goleman | Ledarstilar av Goleman | Ledningsstilar av Goleman Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (22 medlemmar)


Ledarskapsstilar av Goleman | Ledarstilar av Goleman | Ledningsstilar av Goleman Forumet  

Nya ämnen

  How to Assess Your Own Leadership Style?
Did Goleman, Boyatzis and McKee provide a test to assess your own leadership styles out of the six mentioned?
Are there any other similar leaders...
     
 
  Pitfalls and Drawbacks of Authentic Leadership
Although authenticity has become a popular and according to some people critical feature for efficient leadership, Ibarra (2015) argues that the succe...
     
 
  Creating Resonance versus Buy-in?
I'm struggling with the following question: is creating resonance the same as creating buy-in?...
     
 
  More Leadership Styles?
I wonder if there are other styles of leadership besides the ones described by Goleman. I believe that leadership takes many forms....
     
 
  Situational Leadership Styles
Situational styles are adequate variations of leadership, adjusted to the actual situations and needs.
One of my trainers stated: "Leadership has...
     
 
  Oligarchical Leadership Styles
What kind of leadership is in effect in a oligarchy? (Ed: Oligarchy (from Greek ὀλιγαρχία, oligarkhía) i...
     
 
  Situational Leadership is Tough
Perhaps the most useful, and hardest to master is the situational leadership style.
Different people and problems require different solutions. A ...
     
 
  Employee discipline?
I will be starting my first real management position soon, one in which I may have to work out negative situations, and possibly disciple and/or dismi...
     
 
  The Diplomatic Leadership Approach
Goleman has indeed given a useful guideline about leadership and its qualities. But at times practical situations do differ from the theoretical model...
     
 
  Bad Leadership in Organizations
I would appreciate any inputs on the questions: Does it make sense to say a certain way of leadership is bad? Isn't there something wrong with the ide...
     
 
  Leadership Skills Development
I am planning a leadership training workshop for a social service organization. The expected participants will be from various backgrounds. All of the...
     
 
  Current Leadership Styles
In this era we do not need either pacesetting or commanding types of leadership.
In my opinion, we currently live in a world where we need mainly...
     
 
  Goleman's Use of the Word 'he'
Is Goleman referring to both 'females' and 'males' within the creation of resonance table, or simply males. I have noted that Goleman uses the word 'h...
     
 
  People Ignore Inefficient & Ineffective Leaders
Leadership styles has always been a complex affair. Over the last 40 years I had the opportunity to work in eastern and western cultures as a follower...
     
 
  Democratic Leadership
Democratic or participative management style sometimes is not always good, for example when you have good team members that have differing opinions. Y...
     
 
  Leadership by Setting an Example
Many leadership styles such as paternalistic leadership, creative leadership, task-oriented leadership, laissez-faire leadership, leading by example w...
     
 
  3 Kinds of Leaders: Builders, Maintainers and Destroyers
There are three kind of 'leaders', namely builders, maintainers and destroyers.
- Builders are always with a new vision and they work tow...
     
 
  It is a Nightmare to Coach Leaders
Learning to shift among different leadership styles is a nightmare for both Leaders and HR Practitioners.
- For Leaders, it is a tough an...
     
 
  Resonating Leadership Character and Persona
Army General Douglas McArthur is an example of leadership character and a commanding persona who was dismissed by President Harry Truman in the exerci...
     
 
  Leading in and Towards More Ethnic Diverse Schools
Leading towards more ethnic diverse schools requires a critical balance floating between the Goleman leadership styles (minus 'pace setting & commandi...
     
 
  Effective Leadership: Switching Between Dominance and Prestige
The leadership styles Dominance and Prestige are fundamental strategies used by (potential) leaders to find their ways through organizational hierarch...
     
 
  Mostly Used Leadership Style in Developed Countries
This topic is really very important for executives. I am willing to know which type leadership style is being used mostly in developed countries?
...
     
 
  Adapt around the style
My experience in achieving higher performance dealing with high level of intellectual people is by adapting the style around the situation of the peop...
     
 
  Leadership by Connecting using Individual Psychology
Effective leaders understand the psyche of their teams. Those who struggle tend to be technically focused and think they can succeed without winning p...
     
 
  Leadership Styles and Manager / Employee Relationships
I wonder why employees in organisations are never in good terms with their managers, yet employees contribute a lot toward attaining organisational o...
     
 

Best Practices - Ledarskapsstilar av Goleman | Ledarstilar av Goleman | Ledningsstilar av Goleman
  Authentic Leadership
I can't wait for great authentic leadership to emerge in the current context in which the trust is shaken. In times of crisis people discover ways to ...
     
 
  Shaw about Situational Leaders
As the saying goes by George Bernard Shaw - "The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable persists in trying to adapt the world to...
     
 
  Leadership and Humilty
Nokia CEO Olli-Pekka Kallasvuo says in the HBR of last January that when he started as CFO in 1990, when Nokia was in financial distress, he had to be...
     
 
  Leadership Style: born or made
Are you born with a particular leadership style, or can you learn one?...
     
 
  Use Non Crisis mode to Retain Dignity
The difference between a "you go and do" and a "lets go and do." Never strip the dignity away from team members by demeaning them. Listen, respect, as...
     
 
  Utilising and Altering / Varying Leadership Styles
After reading briefly on leadership styles it had me thinking, how often are leaders aware that they are using leadership styles? And how often do ...
     
 
  Adapt the Suitable Leadership Style
Humans are one thing in this world that can't be explained very concisely by theory or formulas. "One size fits all" concept may not be too useful in ...
     
 
  The Best Leadership Style
The democratic or cooperative style is the best style of leadership. It motivates the employee to work properly. By this style, an employee fee...
     
 
  Process - Based Leadership Vs. Situational Leadership
Our understanding on leadership needs to include:
1. Process-based leadership: which simply means there are leaders who practice 4 basic l...
     
 
  Why is Commanding Leadership Style Still Abundant?
The commanding leadership style demotivates workers. And even if it worsens the employer <> employee relationships, and even if workers will not produ...
     
 
  Leadership Styles and Motivation
How do leadership styles actually relate to motivation?...
     
 
  General Allenby (Field Marshal Viscount Allenby)
Does anyone know what sort of leadership style Allenby had? He was known as the 'bull' and had a mixed career. He had success in South Africa w...
     
 
  Leadership and change
I'm an HR student and writing an essay on the role of leadership theories in a climate that demands high productivity coupled with constant change. P...
     
 
  Reverse Determination of Leadership Style
If a leader creates followers who are willing to give their full efforts, can we determine which leadership style has been used?...
     
 
  Leadership Styles are Labels
I think most of the leadership styles we heard and read about are simply labels made by people, in particular social scientists, to interpret those...
     
 
  Dominant Leadership Styles
We all have some dominant leadership style based upon our particular nature. Someone may be commanding, democratic etc. May be with one of these style...
     
 

Expert Tips (ENG) - Leadership Styles
 

Factors Affecting the Required Leadership Style

Choosing an Appropriate Leadership Style
Goleman provides a good framework to understand and classify leadership styles. It is true that no l...
 
 
 

Categeories of CEO's

Leadership Styles, CEO Types
In their book "The Secrets of CEOs", Steve Tappin and Andrew Cave identified that top-quartile CEOs ...
 
 
 

Leadership Self-Assessement

Leadership Training, Leadership Development, Coaching, Mentoring
Before you seek training in leadership, you should assess your strenghts and weaknesses as a Leader ...
 
 
 

Write a Personal Mission Statement

Establish focus on who you want to be in your life...
Covey wrote this pearl of wisdom in his book Seven Habits<...
 
 
 

Five Leadership Development Ideas

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
Although years of research and analysis by biographers, historians, and scholars have produced an en...
 
 
 

Identify and Develop Leadership Abilities

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
Four Rules of Leadership...
 
 
 

What is Your Leadership Point of View?

Reflection on your Leadership Style
In my experience very few leaders are able to define and succinctly articulate their leadership poin...
 
 
 

Leadership Best Practices

Leadership Development, Leadership Tips
- The best leaders always know how to involve others in making decisions: You will get a bett...
 
 
 

LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style
Following six short behavioral tips can help you to enhance your leadership efficiency:
1. L - ...
 
 
 

How to Develop your Own Leadership Philosophy

Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring
In an article “When should a leader be directive or empowering? How to develop your own situational ...
 
 
 

For Resonance, One Must Differentiate Between Various Discrete Forms of Positive Emotions

Leadership Skills, Management Skills, Emotional Intelligence
Effective leadership involves moving peoples' feelings into a more positive direction, which implici...
 
 
 

Reasons and Remedies to Dissonance in Leaders

Primal Leadership, Emotional Intelligence, Stress, Cognitive Dissonance, Resonance
In today’s constantly changing, challenging and demanding environment, it is hard for leaders to rem...
 
 
 

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education
Fast et al. (2012) researched the relationship between power and overconfidence. In many cases it ca...
 
 
 

Emotional Style and Leadership Performance

Leadership Coaching, Understanding the Mechanisms behind Leadership
Goleman made another contribution to the study of successful leadership. This represented a deeper a...
 
 
 

Freud ‘s Personality Types

Personality Types, Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
Freud recognized that there are an almost infinite variety of personalities which could be in the en...
 
 

Resurser - Ledarskapsstilar av Goleman | Ledarstilar av Goleman | Ledningsstilar av Goleman
 

Nyheter om Ledarskapsstilar Goleman


     
 

Nyheter om Ledarskap Ledarbeteende


     
 

Videor om Ledarskapsstilar Goleman


     
 

Videor om Ledarskap Ledarbeteende


     
 

Presentationer om Ledarskapsstilar Goleman


     
 

Presentationer om Ledarskap Ledarbeteende


     
 

Mer om Ledarskapsstilar Goleman


     
 

Mer om Ledarskap Ledarbeteende


     

Jämför Goleman Ledarskapsstilar med:   Emotionell Intelligens Goleman  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Betjänanande Ledarskap  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Ledningsmatris  |  Kontingenttheori Vroom  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Förväntansteori  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  | HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  | Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 15-2-2019. Alla namn ™ av deras ägare.