Ledarskapsstilar | Ledarstilar | Ledningsstilar
(Goleman)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


I hans bok Primal Leadership (2002, med Richard Boyatzis och Annie McKee), introducerar Goleman sex ledarskapsstilar. För att ordentligt förstå de sex ledarskapsstilarna bör du först förstå hans mänskliga kommunikations-/interaktionskoncept kring resonans.


Ledare som skapar resonans

Golemans syn på goda ledare är att de är effektiva och därför skapar de resonans.


Resonans kommer från latinska uttrycket resonare. Återskapa ljud. Effektfulla ledare är anpassade till personens känslor och för dem i en positiv emotionell riktning. De talar autentiskt om deras egna värderingar, inriktning och prioriteringar och resonerar med känslor till de personer som de omgers av. Under vägledning av en effektiv ledare, kan människor känna en ömsesidig komfortabel nivå. Resonans upplevs naturligt för människor med en stor grad av emotionell intelligens (själviakttagelse, självkontroll, social medvetenhet och relationshantering) men involverar också de intellektuella aspekterna.


Skapandet av resonans kan göras på sex olika sätt som leder till Sex Ledarskapsstilar. Representativt nog kan de flesta effektiva ledare agera i enlighet med dessa och de kan även skickligt växla mellan de olika stilarna, beroende på situationen.


 

Visionärt ledarskap

Coachande stil

Samförstående ledarskap

Demokratiskt ledarskap

Trendsättande ledarskap

Kommenderande ledarskap

Ledaregenskaper

Inspirerar. Ha tilltro till den egna visionen. Empatisk. Förklarar hur och varför människors ansträngningar bidrar till ”framtidsdrömmen”. Lyssnar. Hjälper människor att identifiera deras egna styrkor och svagheter. Lägerledare. Uppmuntrar. Delegerar. Främjar harmoni. Vänskapsmatch. Empatisk. Ökar på moralen. Löser konflikter. Superb lyssnare. Lagarbetare. Lagspelare. Påverkare . Stark drift till att åstadkomma något. Höga egna mål och krav. Initiativ. Låg nivå på inlevelse och samarbete. Otålighet. Mikrostyrning. Driven av siffror. Befaller. ”Gör detta därför att jag säger så”. Hota. Täta kontroller. Övervakar flitigt. Skapa dissonans. Försämrar allas stämning. Driver bort talanger.

Hur stil bygger resonans

Han får människor med sig mot gemensamma drömmar Förbinder ihop vad en person önskar sig; med organisationens mål. Skapar harmoni, genom att förena personer med varandra. Uppskattar människors bidrag och får uppslutning genom deltagande. Förverkligar utmanande och spännande mål. Minskar rädslan genom att ge tydliga direktiv i ett nödläge.

Stilens effekt på  (affärs-) klimatet

+ + + + + + + Ofta  ― ―   när den används för exklusivt eller dåligt Ofta  ― ―

När stilen är lämplig

När förändringar kräver en ny vision. Eller när en tydlig riktning är nödvändig. Radikal förändring. Att hjälpa kompetenta motiverade anställda till att förbättra prestationen genom att bygga långsiktiga förmågor. Att läka sprickorna i ett lag. Att motivera under stressiga tider. Eller att förstärka sambanden. Att bygga support eller konsensus. Eller att få värdefulla bidrag från anställda. Att få högkvalitativa resultat från ett motiverat och kompetent lag. Försäljning. I en allvarlig kris. Eller med anställda som skapar problem. Att starta en akut organisatorisk turnaround. Traditionellt militäriskt.

Bok: Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee - Primal Leadership -


Ledarskapsstilar | Ledarstilar Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (22 medlemmar)

Forum om Ledarskapsstilar | Ledarstilar  

De senaste ämnena om: Ledarskapsstilar | Ledarstilar.


Pitfalls and Drawbacks of Authentic Leadership
Although authenticity has become a popular and according to some people critical feature for efficient leadership, Ibarr (...)
7
 
 
What is the Preferred Leadership Style in Various Countries?
Greetings. Could anyone let me know what is the best leadership? Which kinds of leaderships are appropriate to the follo (...)
3
 
 
Effective Leadership: Switching Between Dominance and Prestige
The leadership styles Dominance and Prestige are fundamental strategies used by (potential) leaders to find their ways t (...)
3
 
 
Best Practices om Ledarskapsstilar | Ledarstilar

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Authentic Leadership
I can't wait for great authentic leadership to emerge in the current context in which the trust is shaken. In times of c (...)
77
 
 
🥈 Shaw about Situational Leaders
As the saying goes by George Bernard Shaw - "The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable persists i (...)
67
 
 
🥉 Leadership and Humilty
Nokia CEO Olli-Pekka Kallasvuo says in the HBR of last January that when he started as CFO in 1990, when Nokia was in fi (...)
57
 
 
Leadership Style: born or made
Are you born with a particular leadership style, or can you learn one? (...)
49
 
 
Use Non Crisis mode to Retain Dignity
The difference between a "you go and do" and a "lets go and do." Never strip the dignity away from team members by demea (...)
38
 
 
Utilising and Altering / Varying Leadership Styles
After reading briefly on leadership styles it had me thinking, how often are leaders aware that they are using leadershi (...)
33
 
 
Adapt the Suitable Leadership Style
Humans are one thing in this world that can't be explained very concisely by theory or formulas. "One size fits all" con (...)
23
 
 
The Best Leadership Style
The democratic or cooperative style is the best style of leadership. It motivates the employee to work properly. By this (...)
20
 
 
Process - Based Leadership Vs. Situational Leadership
Our understanding on leadership needs to include: 1. Process-based leadership: which simply means there are leaders who (...)
19
 
 
Why is Commanding Leadership Style Still Abundant?
The commanding leadership style demotivates workers. And even if it worsens the employer <> employee relationships, and (...)
19
 
 
Leadership Styles and Motivation
How do leadership styles actually relate to motivation? (...)
16
 
 
General Allenby (Field Marshal Viscount Allenby)
Does anyone know what sort of leadership style Allenby had? He was known as the 'bull' and had a mixed career. He had su (...)
14
 
 
Leadership and change
I'm an HR student and writing an essay on the role of leadership theories in a climate that demands high productivity co (...)
13
 
 
Reverse Determination of Leadership Style
If a leader creates followers who are willing to give their full efforts, can we determine which leadership style has be (...)
12
 
 
Leadership Styles are Labels
I think most of the leadership styles we heard and read about are simply labels made by people, in particular social sci (...)
12
 
 
How to Assess Your Own Leadership Style?
Did Goleman, Boyatzis and McKee provide a test to assess your own leadership styles out of the six mentioned? Are there (...)
11
 
 
Dominant Leadership Styles
We all have some dominant leadership style based upon our particular nature. Someone may be commanding, democratic etc. (...)
10
 
 
Creating Resonance versus Buy-in?
I'm struggling with the following question: is creating resonance the same as creating buy-in? (...)
9
 
 
More Leadership Styles?
I wonder if there are other styles of leadership besides the ones described by Goleman. I believe that leadership takes (...)
9
 
 
Leadership Skills Development
I am planning a leadership training workshop for a social service organization. The expected participants will be from v (...)
8
 
 
Situational Leadership is Tough
Perhaps the most useful, and hardest to master is the situational leadership style. Different people and problems requi (...)
8
 
 
Situational Leadership Styles
Situational styles are adequate variations of leadership, adjusted to the actual situations and needs. One of my traine (...)
8
 
 
Oligarchical Leadership Styles
What kind of leadership is in effect in a oligarchy? (Ed: Oligarchy (from Greek ὀλιγαρ (...)
8
 
 
The Diplomatic Leadership Approach
Goleman has indeed given a useful guideline about leadership and its qualities. But at times practical situations do dif (...)
7
 
 
Employee discipline?
I will be starting my first real management position soon, one in which I may have to work out negative situations, and (...)
7
 
 
Bad Leadership in Organizations
I would appreciate any inputs on the questions: Does it make sense to say a certain way of leadership is bad? Isn't ther (...)
7
 
 
Current Leadership Styles
In this era we do not need either pacesetting or commanding types of leadership. In my opinion, we currently live in a (...)
7
 
 
Leadership by Setting an Example
Many leadership styles such as paternalistic leadership, creative leadership, task-oriented leadership, laissez-faire le (...)
6
 
 
Democratic Leadership
Democratic or participative management style sometimes is not always good, for example when you have good team members t (...)
6
 
 
Goleman's Use of the Word 'he'
Is Goleman referring to both 'females' and 'males' within the creation of resonance table, or simply males. I have noted (...)
6
 
 
3 Kinds of Leaders: Builders, Maintainers and Destroyers
There are three kind of 'leaders', namely builders, maintainers and destroyers. - Builders are always with a new visio (...)
6
 
 
People Ignore Inefficient & Ineffective Leaders
Leadership styles has always been a complex affair. Over the last 40 years I had the opportunity to work in eastern and (...)
6
 
 
Leadership by Using Individual Psychology to Develop a Strong Team
Effective leaders understand the psyche of their teams. Those who struggle tend to be technically focused and think they (...)
4
 
 
Resonating Leadership Character and Persona
Army General Douglas McArthur is an example of leadership character and a commanding persona who was dismissed by Presid (...)
4
 
 
It is a Nightmare to Coach Leaders
Learning to shift among different leadership styles is a nightmare for both Leaders and HR Practitioners. - For Leader (...)
4
 
 
Mostly Used Leadership Style in Developed Countries
This topic is really very important for executives. I am willing to know which type leadership style is being used mostl (...)
3
 
 
Leading in and Towards More Ethnic Diverse Schools
Leading towards more ethnic diverse schools requires a critical balance floating between the Goleman leadership styles ( (...)
3
 
 
Leadership Styles and Manager / Employee Relationships
I wonder why employees in organisations are never in good terms with their managers, yet employees contribute a lot towa (...)
0
 
 
Experttips om Leadership Styles (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Factors Affecting the Required Leadership Style

Choosing an Appropriate Leadership Style (...)
   
 
 
 

Categeories of CEO's

Leadership Styles, CEO Types (...)
   
 
 
 

Leadership Self-Assessement

Leadership Training, Leadership Development, Coaching, Mentoring (...)
   
 
 
 

Building an Organizational Coaching Capacity

Developing an Organizational Coaching Capacity, Learning Organization, Developing Coaching as an Organizational Capacity (...)
   
 
 
 

Five Leadership Development Ideas

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring (...)
   
 
 
 

Leadership Best Practices

Leadership Development, Leadership Tips (...)
   
 
 
 

What is Your Leadership Point of View?

Reflection on your Leadership Style (...)
   
 
 
 

Identify and Develop Leadership Abilities

Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring (...)
   
 
 
 

Write a Personal Mission Statement

Establish focus on who you want to be in your life... (...)
   
 
 
 

LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style (...)
   
 
 
 

How to Develop your Own Leadership Philosophy

Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring (...)
   
 
 
 

Emotional Style and Leadership Performance

Leadership Coaching, Understanding the Mechanisms behind Leadership (...)
   
 
 
 

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education (...)
   
 
 
 

Reasons and Remedies to Dissonance in Leaders

Primal Leadership, Emotional Intelligence, Stress, Cognitive Dissonance, Resonance (...)
   
 
 
 

For Resonance, One Must Differentiate Between Various Discrete Forms of Positive Emotions

Leadership Skills, Management Skills, Emotional Intelligence (...)
   
 
 
 

Freud ‘s Personality Types

Personality Types, Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Ledarskapsstilar | Ledarstilar

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Goleman Ledarskapsstilar med:   Emotionell Intelligens Goleman  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Betjänanande Ledarskap  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Ledningsmatris  |  Kontingenttheori Vroom  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Förväntansteori  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  | HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  | Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Ledarskapsstilar | Ledarstilar? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 30-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.