Ledarskapsstilar | Ledarstilar | Ledningsstilar
(Goleman)

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Ledare som skapar resonans genom att vara Visionär, Coach, Samförstående, Demokratisk, Trendsättande eller Auktoritär. Förklaring till Ledarskapsstilar av Daniel Goleman.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

I hans bok Primal Leadership (2002, med Richard Boyatzis och Annie McKee), introducerar Goleman sex ledarskapsstilar. För att ordentligt förstå de sex ledarskapsstilarna bör du först förstå hans mänskliga kommunikations-/interaktionskoncept kring resonans.


Ledare som skapar resonans

Golemans syn på goda ledare är att de är effektiva och därför skapar de resonans.


Resonans kommer från latinska uttrycket resonare. Återskapa ljud. Effektfulla ledare är anpassade till personens känslor och för dem i en positiv emotionell riktning. De talar autentiskt om deras egna värderingar, inriktning och prioriteringar och resonerar med känslor till de personer som de omgers av. Under vägledning av en effektiv ledare, kan människor känna en ömsesidig komfortabel nivå. Resonans upplevs naturligt för människor med en stor grad av emotionell intelligens (själviakttagelse, självkontroll, social medvetenhet och relationshantering) men involverar också de intellektuella aspekterna.


Skapandet av resonans kan göras på sex olika sätt som leder till Sex Ledarskapsstilar. Representativt nog kan de flesta effektiva ledare agera i enlighet med dessa och de kan även skickligt växla mellan de olika stilarna, beroende på situationen.


 

Visionärt ledarskap

Coachande stil

Samförstående ledarskap

Demokratiskt ledarskap

Trendsättande ledarskap

Kommenderande ledarskap

Ledaregenskaper

Inspirerar. Ha tilltro till den egna visionen. Empatisk. Förklarar hur och varför människors ansträngningar bidrar till ”framtidsdrömmen”. Lyssnar. Hjälper människor att identifiera deras egna styrkor och svagheter. Lägerledare. Uppmuntrar. Delegerar. Främjar harmoni. Vänskapsmatch. Empatisk. Ökar på moralen. Löser konflikter. Superb lyssnare. Lagarbetare. Lagspelare. Påverkare . Stark drift till att åstadkomma något. Höga egna mål och krav. Initiativ. Låg nivå på inlevelse och samarbete. Otålighet. Mikrostyrning. Driven av siffror. Befaller. ”Gör detta därför att jag säger så”. Hota. Täta kontroller. Övervakar flitigt. Skapa dissonans. Försämrar allas stämning. Driver bort talanger.

Hur stil bygger resonans

Han får människor med sig mot gemensamma drömmar Förbinder ihop vad en person önskar sig; med organisationens mål. Skapar harmoni, genom att förena personer med varandra. Uppskattar människors bidrag och får uppslutning genom deltagande. Förverkligar utmanande och spännande mål. Minskar rädslan genom att ge tydliga direktiv i ett nödläge.

Stilens effekt på  (affärs-) klimatet

+ + + + + + + Ofta  ― ―   när den används för exklusivt eller dåligt Ofta  ― ―

När stilen är lämplig

När förändringar kräver en ny vision. Eller när en tydlig riktning är nödvändig. Radikal förändring. Att hjälpa kompetenta motiverade anställda till att förbättra prestationen genom att bygga långsiktiga förmågor. Att läka sprickorna i ett lag. Att motivera under stressiga tider. Eller att förstärka sambanden. Att bygga support eller konsensus. Eller att få värdefulla bidrag från anställda. Att få högkvalitativa resultat från ett motiverat och kompetent lag. Försäljning. I en allvarlig kris. Eller med anställda som skapar problem. Att starta en akut organisatorisk turnaround. Traditionellt militäriskt.

Bok: Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee - Primal Leadership -


Ledarskapsstilar av Goleman | Ledarstilar av Goleman | Ledningsstilar av Goleman Forumet
  Effective Leadership: Switching Between Dominance and Prestige
The leadership styles Dominance and Prestige are f...
     
 
  Pitfalls and Drawbacks of Authentic Leadership
Although authenticity has become a popular and acc...
     
 
  How to Assess Your Own Leadership Style?
Did Goleman, Boyatzis and McKee provide a test to ...
     
 
  Bad Leadership in Organizations
I would appreciate any inputs on the questions: Do...
     
 
  Leadership by Connecting using Individual Psychology
Effective leaders understand the psyche of their t...
     
 
  3 Kinds of Leaders: Builders, Maintainers and Destroyers
There are three kind of 'leaders', namely builders...
     
 
  Current Leadership Styles
In this era we do not need either pacesetting or c...
     
 
  Leadership Styles are Labels
I think most of the leadership styles we heard and...
     
 
  Oligarchical Leadership Styles
What kind of leadership is in effect in a oligarch...
     
 
  People Ignore Inefficient & Ineffective Leaders
Leadership styles has always been a complex affair...
     
 
  Resonating Leadership Character and Persona
Army General Douglas McArthur is an example of lea...
     
 
  Dominant Leadership Styles
We all have some dominant leadership style based u...
     
 
  Situational Leadership Styles
Situational styles are adequate variations of lead...
     
 
  Mostly Used Leadership Style in Developed Countries
This topic is really very important for executives...
     
 
  Democratic Leadership
Democratic or participative management style somet...
     
 
  Leadership Styles and Motivation
How do leadership styles actually relate to motiva...
     
 
  General Allenby (Field Marshal Viscount Allenby)
Does anyone know what sort of leadership style ...
     
 
  Goleman's Use of the Word 'he'
Is Goleman referring to both 'females' and 'males'...
     
 

Ledarskapsstilar av Goleman | Ledarstilar av Goleman | Ledningsstilar av Goleman Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Ledarskapsstilar av Goleman | Ledarstilar av Goleman | Ledningsstilar av Goleman Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Ledarskapsstilar av Goleman | Ledarstilar av Goleman | Ledningsstilar av Goleman Premium
  Authentic Leadership
I can't wait for great authentic leadership to eme...
     
 
  Why is Commanding Leadership Style Still Abundant?
The commanding leadership style demotivates worker...
     
 
  Utilising and Altering / Varying Leadership Styles
After reading briefly on leadership styles it had ...
     
 
  Adapt the Suitable Leadership Style
Humans are one thing in this world that can't be e...
     
 
  The Best Leadership Style
The democratic or cooperative style is the ...
     
 
  Leadership Style: born or made
Are you born with a particular leadership style, o...
     
 

Expert Tips (ENG) - Leadership Styles Premium
 

Factors Affecting the Required Leadership StyleBli Medlem

Goleman provides a good framework to understand an...
Usage (application): Choosing an Appropriate Leadership Style
 
 
 

Categeories of CEO'sBli Medlem

In their book "The Secrets of CEOs", Steve Tappin ...
Usage (application): Leadership Styles, CEO Types
 
 
 

Leadership Self-AssessementBli Medlem

Before you seek training in leadership, you should...
Usage (application): Leadership Training, Leadership Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Write a Personal Mission StatementBli Medlem

Covey wrote this pearl of wisdom in his book Usage (application): Establish focus on who you want to be in your life...
 
 
 

Five Leadership Development IdeasBli Medlem

Although years of research and analysis by biograp...
Usage (application): Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Identify and Develop Leadership AbilitiesBli Medlem

Four Rules of Leadership...  
 
 

What is Your Leadership Point of View?Bli Medlem

In my experience very few leaders are able to defi...
Usage (application): Reflection on your Leadership Style
 
 
 

Leadership Best PracticesBli Medlem

- The best leaders always know how to involve o...
Usage (application): Leadership Development, Leadership Tips
 
 
 

LEADER: Best Practices for Effective Leadership BehaviorBli Medlem

Following six short behavioral tips can help you t...
Usage (application): Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style
 
 
 

How to Develop your Own Leadership PhilosophyBli Medlem

In an article “When should a leader be directive o...
Usage (application): Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

For Resonance, One Must Differentiate Between Various Discrete Forms of Positive EmotionsBli Medlem

Effective leadership involves moving peoples' feel...
Usage (application): Leadership Skills, Management Skills, Emotional Intelligence
 
 
 

Reasons and Remedies to Dissonance in LeadersBli Medlem

In today’s constantly changing, challenging and de...
Usage (application): Primal Leadership, Emotional Intelligence, Stress, Cognitive Dissonance, Resonance
 
 
 

The Relationship between the Power of Leaders and OverconfidenceBli Medlem

Fast et al. (2012) researched the relationship bet...
Usage (application): Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education
 
 
 

Emotional Style and Leadership PerformanceBli Medlem

Goleman made another contribution to the study of ...
Usage (application): Leadership Coaching, Understanding the Mechanisms behind Leadership
 
 
 

Freud ‘s Personality TypesBli Medlem

Freud recognized that there are an almost infinite...
Usage (application): Personality Types, Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
 
 

Resurser - Ledarskapsstilar av Goleman | Ledarstilar av Goleman | Ledningsstilar av Goleman Premium
 

Nyheter om Ledarskapsstilar GolemanBli Medlem


     
 

Nyheter om Ledarskap LedarbeteendeBli Medlem


     
 

Videor om Ledarskapsstilar GolemanBli Medlem


     
 

Videor om Ledarskap LedarbeteendeBli Medlem


     
 

Presentationer om Ledarskapsstilar GolemanBli Medlem


     
 

Presentationer om Ledarskap LedarbeteendeBli Medlem


     
 

Mer om Ledarskapsstilar GolemanBli Medlem


     
 

Mer om Ledarskap LedarbeteendeBli Medlem


     

Jämför Goleman Ledarskapsstilar med:   Emotionell Intelligens Goleman  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Betjänanande Ledarskap  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Ledningsmatris  |  Kontingenttheori Vroom  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Förväntansteori  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  | HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  | Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 18-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.