Ledarskapsstilar | Ledarstilar | Ledningsstilar
(Goleman)

Kunskapscenter

   

Ledare som skapar resonans genom att vara Visionär, Coach, Samförstående, Demokratisk, Trendsättande eller Auktoritär. Förklaring till Ledarskapsstilar av Daniel Goleman.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

I hans bok Primal Leadership (2002, med Richard Boyatzis och Annie McKee), introducerar Goleman sex ledarskapsstilar. För att ordentligt förstå de sex ledarskapsstilarna bör du först förstå hans mänskliga kommunikations-/interaktionskoncept kring resonans.


Ledare som skapar resonans

Golemans syn på goda ledare är att de är effektiva och därför skapar de resonans.


Resonans kommer från latinska uttrycket resonare. Återskapa ljud. Effektfulla ledare är anpassade till personens känslor och för dem i en positiv emotionell riktning. De talar autentiskt om deras egna värderingar, inriktning och prioriteringar och resonerar med känslor till de personer som de omgers av. Under vägledning av en effektiv ledare, kan människor känna en ömsesidig komfortabel nivå. Resonans upplevs naturligt för människor med en stor grad av emotionell intelligens (själviakttagelse, självkontroll, social medvetenhet och relationshantering) men involverar också de intellektuella aspekterna.


Skapandet av resonans kan göras på sex olika sätt som leder till Sex Ledarskapsstilar. Representativt nog kan de flesta effektiva ledare agera i enlighet med dessa och de kan även skickligt växla mellan de olika stilarna, beroende på situationen.


 

Visionärt ledarskap

Coachande stil

Samförstående ledarskap

Demokratiskt ledarskap

Trendsättande ledarskap

Kommenderande ledarskap

Ledaregenskaper

Inspirerar. Ha tilltro till den egna visionen. Empatisk. Förklarar hur och varför människors ansträngningar bidrar till ”framtidsdrömmen”. Lyssnar. Hjälper människor att identifiera deras egna styrkor och svagheter. Lägerledare. Uppmuntrar. Delegerar. Främjar harmoni. Vänskapsmatch. Empatisk. Ökar på moralen. Löser konflikter. Superb lyssnare. Lagarbetare. Lagspelare. Påverkare . Stark drift till att åstadkomma något. Höga egna mål och krav. Initiativ. Låg nivå på inlevelse och samarbete. Otålighet. Mikrostyrning. Driven av siffror. Befaller. ”Gör detta därför att jag säger så”. Hota. Täta kontroller. Övervakar flitigt. Skapa dissonans. Försämrar allas stämning. Driver bort talanger.

Hur stil bygger resonans

Han får människor med sig mot gemensamma drömmar Förbinder ihop vad en person önskar sig; med organisationens mål. Skapar harmoni, genom att förena personer med varandra. Uppskattar människors bidrag och får uppslutning genom deltagande. Förverkligar utmanande och spännande mål. Minskar rädslan genom att ge tydliga direktiv i ett nödläge.

Stilens effekt på  (affärs-) klimatet

+ + + + + + + Ofta  ― ―   när den används för exklusivt eller dåligt Ofta  ― ―

När stilen är lämplig

När förändringar kräver en ny vision. Eller när en tydlig riktning är nödvändig. Radikal förändring. Att hjälpa kompetenta motiverade anställda till att förbättra prestationen genom att bygga långsiktiga förmågor. Att läka sprickorna i ett lag. Att motivera under stressiga tider. Eller att förstärka sambanden. Att bygga support eller konsensus. Eller att få värdefulla bidrag från anställda. Att få högkvalitativa resultat från ett motiverat och kompetent lag. Försäljning. I en allvarlig kris. Eller med anställda som skapar problem. Att starta en akut organisatorisk turnaround. Traditionellt militäriskt.

Bok: Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie McKee - Primal Leadership -


Ledarskapsstilar av Goleman | Ledarstilar av Goleman | Ledningsstilar av Goleman Forumet
  4 Practices for Inclusive Leadership
Organizations that prioritize inclusiveness have shown to outperform those that are not. However, it remains for leaders/managers to create more inclusive teams. Finkelstein (2017), practices for leaders/managers to become more inclusive.
    ...
     
 
  Effective Leadership: Switching Between Dominance and Prestige
The leadership styles Dominance and Prestige are fundamental strategies used by (potential) leaders to find their ways through organizational hierarchies:
  • Leading through Dominance refers to the act of being assertive, leverag...
     
 
  Pitfalls and Drawbacks of Authentic Leadership
Although authenticity has become a popular and according to some people critical feature for efficient leadership, Ibarra (2015) argues that the success of the authentic leadership approach depends on the way it is perceived/defined. A too static def...
     
 
  How to Assess Your Own Leadership Style?
Did Goleman, Boyatzis and McKee provide a test to assess your own leadership styles out of the six mentioned?
Are there any other similar leadership style self-tests?...
     
 
  Bad Leadership in Organizations
I would appreciate any inputs on the questions: Does it make sense to say a certain way of leadership is bad? Isn't there something wrong with the idea of 'bad leadership'?...
     
 
  Leadership by Connecting using Individual Psychology
Effective leaders understand the psyche of their teams. Those who struggle tend to be technically focused and think they can succeed without winning people over.
Technical skills are important, but you need motivated and committed people for it ...
     
 
  3 Kinds of Leaders: Builders, Maintainers and Destroyers
There are three kind of 'leaders', namely builders, maintainers and destroyers.
- Builders are always with a new vision and they work towards the vision by selling their vision to their followers by inspiration, performance and guidance....
     
 
  Current Leadership Styles
In this era we do not need either pacesetting or commanding types of leadership.
In my opinion, we currently live in a world where we need mainly visionary leaders to achieve the objectives of our organisations. ...
     
 
  Leadership Styles are Labels
I think most of the leadership styles we heard and read about are simply labels made by people, in particular social scientists, to interpret those demonstrable behaviors. They are after-thoughts.
The very basic definition of "effective ...
     
 
  Oligarchical Leadership Styles
What kind of leadership is in effect in a oligarchy? (Ed: Oligarchy (from Greek ὀλιγαρχία, oligarkhía) is a form of power structure in which power effectively rests with a small number of people. These pe...
     
 
  People Ignore Inefficient & Ineffective Leaders
Leadership styles has always been a complex affair. Over the last 40 years I had the opportunity to work in eastern and western cultures as a follower as well as in in leadership roles.
Followers soon evaluate and judge leaders who can deliver r...
     
 
  Resonating Leadership Character and Persona
Army General Douglas McArthur is an example of leadership character and a commanding persona who was dismissed by President Harry Truman in the exercise of civilian command and control over the military.
Two impersonated egos but only one leade...
     
 
  Dominant Leadership Styles
We all have some dominant leadership style based upon our particular nature. Someone may be commanding, democratic etc. May be with one of these styles we afford to get thro many situations depending on our position in the organisation. But "change s...
     
 
  Situational Leadership Styles
Situational styles are adequate variations of leadership, adjusted to the actual situations and needs.
One of my trainers stated: "Leadership has to be democratic-dictatoric!...
     
 
  Mostly Used Leadership Style in Developed Countries
This topic is really very important for executives. I am willing to know which type leadership style is being used mostly in developed countries?
I would be grateful to have your replies....
     
 
  Democratic Leadership
Democratic or participative management style sometimes is not always good, for example when you have good team members that have differing opinions. You cannot enter into a common ground if everybody participates and would like his idea to be the one...
     
 
  Leadership Styles and Motivation
How do leadership styles actually relate to motivation?...
     
 
  General Allenby (Field Marshal Viscount Allenby)
Does anyone know what sort of leadership style Allenby had? He was known as the 'bull' and had a mixed career. He had success in South Africa where the cavalry used its mobility. Frustration in WWI on the western front – trench warfare and a l...
     
 

Ledarskapsstilar av Goleman | Ledarstilar av Goleman | Ledningsstilar av Goleman Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Ledarskapsstilar av Goleman | Ledarstilar av Goleman | Ledningsstilar av Goleman Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Ledarskapsstilar av Goleman | Ledarstilar av Goleman | Ledningsstilar av Goleman Premium
  Authentic Leadership
I can't wait for great authentic leadership to emerge in the current context in which the trust is shaken. In times of crisis people discover ways to better deal with the future.
As an authentic leader, self-consciousness is absolutely fu...
     
 
  Why is Commanding Leadership Style Still Abundant?
The commanding leadership style demotivates workers. And even if it worsens the employer <> employee relationships, and even if workers will not produce the best results under this type of leadership style, unfortunately it seems this style is still ...
     
 
  Utilising and Altering / Varying Leadership Styles
After reading briefly on leadership styles it had me thinking, how often are leaders aware that they are using leadership styles? And how often do leaders think before they act as to what leadership style they will use? And would there be a di...
     
 
  Adapt the Suitable Leadership Style
Humans are one thing in this world that can't be explained very concisely by theory or formulas. "One size fits all" concept may not be too useful in the people context.
Personally I would think that the "best" leadership style is always subject...
     
 
  The Best Leadership Style
The democratic or cooperative style is the best style of leadership. It motivates the employee to work properly. By this style, an employee feels that he has some importance in the organisation and he increases his efficiency....
     
 
  Leadership Style: born or made
Are you born with a particular leadership style, or can you learn one?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Leadership Styles Premium
 

Factors Affecting the Required Leadership Style

Goleman provides a good framework to understand and classify leadership styles. It is true that no leader always leads in a particular style but adapt...
Usage (application): Choosing an Appropriate Leadership Style
 
 
 

Categeories of CEO's

In their book "The Secrets of CEOs", Steve Tappin and Andrew Cave identified that top-quartile CEOs fall into five distinct categories of leadershi...
Usage (application): Leadership Styles, CEO Types
 
 
 

Leadership Self-Assessement

Before you seek training in leadership, you should assess your strenghts and weaknesses as a Leader by comparing with these 5 traits:
- Self-Awa...
Usage (application): Leadership Training, Leadership Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Write a Personal Mission Statement

Covey wrote this pearl of wisdom in his book Seven Habits: "The key to the ability to change is a change...
Usage (application): Establish focus on who you want to be in your life...
 
 
 

Five Leadership Development Ideas

Although years of research and analysis by biographers, historians, and scholars have produced an enormous library of books on leadership, Robert J. A...
Usage (application): Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

Identify and Develop Leadership Abilities

Four Rules of Leadership...  
 
 

What is Your Leadership Point of View?

In my experience very few leaders are able to define and succinctly articulate their leadership point of view. The reason? They haven't taken the time...
Usage (application): Reflection on your Leadership Style
 
 
 

Leadership Best Practices

- The best leaders always know how to involve others in making decisions: You will get a better range of ideas and they will feel more commi...
Usage (application): Leadership Development, Leadership Tips
 
 
 

LEADER: Best Practices for Effective Leadership Behavior

Following six short behavioral tips can help you to enhance your leadership efficiency:
1. L - LISTENING: Actively listening to others will help ...
Usage (application): Leadership Behavior, Leadership Effectiveness, Leadership Style
 
 
 

How to Develop your Own Leadership Philosophy

In an article “When should a leader be directive or empowering? How to develop your own situational theory of leadership”, the best way to develop you...
Usage (application): Leadership/Management Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

For Resonance, One Must Differentiate Between Various Discrete Forms of Positive Emotions

Effective leadership involves moving peoples' feelings into a more positive direction, which implicitly suggest a positive effect of positive emotions...
Usage (application): Leadership Skills, Management Skills, Emotional Intelligence
 
 
 

Reasons and Remedies to Dissonance in Leaders

In today’s constantly changing, challenging and demanding environment, it is hard for leaders to remain effective and resonant (see here what Goleman ...
Usage (application): Primal Leadership, Emotional Intelligence, Stress, Cognitive Dissonance, Resonance
 
 
 

The Relationship between the Power of Leaders and Overconfidence

Fast et al. (2012) researched the relationship between power and overconfidence. In many cases it can be seen that decision making by power holders is...
Usage (application): Leadership, Power, Leadership Development, Executive Education
 
 
 

Emotional Style and Leadership Performance

Goleman made another contribution to the study of successful leadership. This represented a deeper analysis of earlier research on the effect of Emoti...
Usage (application): Leadership Coaching, Understanding the Mechanisms behind Leadership
 
 
 

Freud ‘s Personality Types

Freud recognized that there are an almost infinite variety of personalities which could be in the end broken down into 3 main types: erotics, obsessiv...
Usage (application): Personality Types, Leadership Development, Management Development, Coaching, Mentoring
 
 

Resurser - Ledarskapsstilar av Goleman | Ledarstilar av Goleman | Ledningsstilar av Goleman Premium
 

Nyheter

Ledarskapsstilar Goleman
     
 

Nyheter

Ledarskap Ledarbeteende
     
 

Videor

Ledarskapsstilar Goleman
     
 

Videor

Ledarskap Ledarbeteende
     
 

Presentationer

Ledarskapsstilar Goleman
     
 

Presentationer

Ledarskap Ledarbeteende
     
 

Mer

Ledarskapsstilar Goleman
     
 

Mer

Ledarskap Ledarbeteende
     

Jämför Goleman Ledarskapsstilar med:   Emotionell Intelligens Goleman  |  Ledarskapets Övergångsmodell Tannenbaum och Schmidt  |  Ledarskapsutveckling Charan och Drotter  |  Hagbergs Modell om Personlig Makt  |  Nivå 5 Ledarskap  |  Karismatiskt Ledarskap  |  Afrikanskt Ledarskapsmodell av Banhegyi   |  Betjänanande Ledarskap  |  Målvägsteori (Path-Goal Theori) House  |  Teori X Teori Y  |  Ledningsmatris  |  Kontingenttheori Vroom  |  Konkurrerande Värden Ramverk Quinn  |  Förväntansteori  |  Resultatorienterad Ledarskap  |  Grundval för Makt och Inflytande  |  Sju Överraskningar Porter  |  7 Goda Vanor Covey  |  Coaching, Coachande, Coachning, Rådgivare  |  Mentoring (Mentorskap)  |  Resultatbaserat Ledarskap Ulrich  |  Situationsanpassat Ledarskap  |  Metaplan Metoden Schnelle  |  Ashridge Missionsmodell


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  | HRM och Personalfrågor  |  Ledarskap  | Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 23-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.