Emotionele Intelligentie
(Goleman)

Kenniscentrum

   

Niet-cognitieve aspecten van intelligentie. Verklaring van Emotionele Intelligentie. Robert Thorndike ['37], David Wechsler ['40], Howard Gardner ['83], Salovey & Mayer ['90], Daniel Goleman. ['95]

Inhoud

Premium

Geschiedenis van Emotionele Intelligentie

Toen psychologen over intelligentie begonnen te schrijven en te denken, concentreerden zij zich aanvankelijk op cognitieve aspecten, zoals het geheugen en het oplossen van problemen. Maar sommige onderzoekers herkenden het belang van niet-cognitieve aspecten al vroeg:

 • Robert Thorndike schreef over sociale intelligentie in 1937,

 • David Wechsler definieerde intelligentie als de verzamelde of globale capaciteit van het individu om doelbewust te handelen, rationeel te denken, en effectief om te gaan met zijn omgeving (Wechsler, 1958, p. 7). Reeds in 1940 verwees Wechsler naar niet-intellectuele evenals intellectuele elementen (Wechsler, 1940), waarmee hij affectieve, persoonlijke, en sociale factoren bedoelde. Voorts stelde Wechsler reeds in 1943 voor dat de niet-intellectuele capaciteiten essentieel zijn voor het voorspellen van iemands capaciteit om in het leven te slagen.

 • Howard Gardner begon te schrijven over meervoudige intelligentie in 1983. Hij stelde voor dat intrapersoonlijke en interpersoonlijke intelligentie en het type van intelligentie (die typisch door IQ en verwante tests wordt gemeten) even belangrijk zijn.

 • Salovey en Mayer vonden eigenlijk de term emotionele intelligentie in 1990 uit. Zij beschreven emotionele intelligentie als „een vorm van sociale intelligentie die de capaciteit inhoudt om de eigen gevoelens en emoties en die bij anderen te controleren, onderling te onderscheiden, en deze informatie te gebruiken om zijn denken en actie te leiden“ (Salovey & Mayer, 1990). Salovey en Mayer startten ook een onderzoeksprogramma om geldige metingen van emotionele intelligentie te ontwikkelen en om haar betekenis te onderzoeken.

Bij het doen van het onderzoek voor zijn eerste boek, werd Daniel Goleman bewust van Salovey en het werk van Mayers in de vroege jaren '90. Opgeleid zijnde als psycholoog in Harvard, waar hij met David McClelland werkte, schreef Goleman de populaire bestseller „Emotional Intelligence (Emotionele Intelligentie)“ (1995), waarin hij het eerste „bewijs“ gaf dat emotionele en sociale factoren belangrijk zijn.


Vijf Domeinen van Emotionele Intelligentie

Goleman gaat in 1995 akkoord met de Vijf Belangrijke Domeinen van Salovey van Emotionele Intelligentie (p. 43)

 • Het kennen van zijn eigen emoties. Zelfbewustzijn, een gevoel herkennend terwijl deze gebeurt.

 • Het managen van emoties. De capaciteit van het omgaan met gevoelens zodat zij passend zijn.

 • Zichzelf motiveren. Het gebruiken van emoties ten dienste van een doel.

 • Het herkennen van emoties bij anderen. Empathie, sociaal bewustzijn.

 • Het omgaan met relaties. Vaardigheid in het managen van emoties bij anderen.

Vier domeinen van Emotionele Intelligentie

Meer onlangs, wil Goleman nog maar Vier Domeinen van EI. De 4 domeinen hebben 19 categorieën, zoals die in zijn boek „Primal Leadership worden beschreven“ van 2002. 2 extra categorieën werden toegevoegd door Hay Group:

 • Zelfbewustzijn (Emotioneel Zelfbewustzijn. Nauwkeurige Zelfbeoordeling en Zelfvertrouwen)

 • Zelfmanagement (Emotionele zelfcontrole. Transparantie (Betrouwbaarheid). Aanpassingsvermogen. Gerichtheid op presteren. Initiatief. Optimisme. Conscientieusheid)

 • Sociaal bewustzijn (Empathie. Organisatie bewustzijn. Service gerichtheid)

 • Relatiemanagement (Inspirerend Leiderschap. Invloed. Het ontwikkelen van anderen. Katalysator bij verandering. Conflict management. Banden smedend. Teamwork en Samenwerking. Communicatie)

Een belangrijk iets om te begrijpen is dat - volgens Goleman - deze bekwaamheden van EI geen aangeboren talenten zijn. Het zijn aangeleerde capaciteiten.


IQ of EI?

Volgens sommige wetenschappers, is het IQ op zichzelf geen erg goede voorspeller van werkprestatie. Hunter en Hunter (1984) schatten dat in het gunstigste geval het IQ ongeveer 25 procent van het verschil verklaart. Sternberg (1996) heeft erop gewezen dat de studies verschillen van elkaar en dat 10 procent een realistischere raming kan zijn. In sommige studies, telt het IQ zelfs maar voor 4 procent van het verschil. In een recente meta-analyse die de correlatie en de voorspellende kracht van EI onderzoekt wanneer deze wordt met IQ of algemene geestelijke capaciteit, vonden Van Rooy en Viswesvaran (2004) dat IQ een betere voorspeller is van het werk en de academische prestatie dan EI. Maar wanneer het over de vraag gaat of een persoon een „ster presteerder“ (in de hoogste tien procent, als een dergelijke prestatie geschikt beoordeeld wordt) binnen die rol zal worden of een eminente leider zal zijn, kan het IQ een minder krachtige voorspeller zijn dan emotionele intelligentie (Goleman 1998, 2001, 2002).


IQ en EI: pure types

Volgens Goleman, zouden het IQ en de EI niet als bekwaamheden met een tegengestelde richting moeten worden beschouwd. Zij zijn eerder afzonderlijke bekwaamheden. Mensen met een hoog IQ maar met een laag EI (of het tegengestelde) zijn vrij zeldzaam ondanks de stereotypen. Er is een correlatie tussen IQ en sommige aspecten van EI. De stereotypen (pure types) zijn:

 • (Puur) hoog-IQ man. Hij wordt getypeerd - niet verrassend - door een brede waaier van intellectuele interesses en capaciteiten. Hij is ambitieus en productief. Voorspelbaar en vasthoudend. En hij is onbezorgd over zaken die hemzelf betreffen. Hij neigt er ook toe kritisch te zijn en neerbuigend. Veeleisend en geremd. Moeilijk met sexualiteit en sensuele ervaring. Niet expressief en losgemaakt. En emotioneel zachtaardig en koud.

 • (Puur) hoog-EI man. Hij is sociaal evenwichtig. Uitgaand en vrolijk. Niet geneigd tot angstigheid of ongerustmakende overpeinzing. Hij heeft een opmerkelijke capaciteit voor commitment aan mensen of doelen, voor het nemen van verantwoordelijkheid, en voor het hebben van een ethisch bewustzijn. Hij is sympathiek en zorgzaam in zijn verhoudingen. Zijn emotioneel leven is rijk, maar passend. Hij is comfortabel met zichzelf, anderen, en de sociale omgeving waarin hij leeft.

 • (Puur) hoog-IQ vrouw. Zij heeft het verwachte intellectuele vertrouwen. Is vloeiend in het uitdrukken van haar gedachten. Waardeert intellectuele zaken. En heeft een brede waaier van intellectuele en esthetische belangen. Zij neigt introspectief te zijn. Geneigd tot bezorgdheid, overpeinzing, en schuld. En aarzelt om haar woede openlijk uit te drukken.

 • (Puur) hoog-EI vrouw. Zij neigt ernaar assertief te zijn en drukt haar gevoelens direct uit. En heeft een goed gevoel over zichzelf. Het leven heeft betekenis voor haar. Zij is extravert en houdt van gezelschap. En zij drukt haar gevoelens passend uit. Zij past zich goed aan aan spanning. Haar sociaal evenwicht laat haar gemakkelijk nieuwe mensen bereiken. Zij is comfortabel genoeg met zichzelf om speels, spontaan, en open voor sensuele ervaring te zijn. Zij voelt zich zelden schuldig, of zakt zelden weg in overpeinzing.

De beoordeling van en het meten van Emotionele Intelligentie

Instrumenten die voor het meten van Emotionele Intelligentie worden gebruikt

 • Eq-I (Bar-On, 1997): een zelfrapportage-instrument om die persoonlijke kwaliteiten te beoordelen welke sommige mensen in staat stellen om een om beter emotioneel welzijn te bezitten dan anderen.

 • De multifactor Schaal van Emotionele Intelligentie (Mayer, Caruso, & Salovey, 1998):   een capaciteitstest waar de test-afnemer een reeks taken uitvoert welke zijn ontworpen om diens capaciteit om emoties waar te nemen, te identificeren, te begrijpen, en te werken met emoties te beoordelen.

 • Emotional Competence Inventory (ECI) (Goleman, 1998):  een 360 graden instrument, waarin mensen de individuen evalueren binnen een organisatie (Individuele Feedbackrapporten). Of de organisatie als geheel (Work Force Audits). Deze audits kunnen een organisatorisch profiel voor om het even welke grootte van een groep binnen het bedrijf bieden. Emotional Competence Inventory werkt met de 19/21 hierboven beschreven bekwaamheden (zie onder Vier Domeinen van EI).

Boek: Daniel Goleman - Emotional Intelligence -


Emotionele Intelligentie Forum
  How to Boost your Emotional Intelligence (EI)
To improve your EI you have to know the areas wher...
     
 
  The Role of Management in Developing EI and Soft Skills
Previously, IQ and/or knowledge was seen by many a...
     
 
  Shapers/Influencers of Emotional Intelligence
To what extent do you think emotional intelligence...
     
 
  Understanding Emotions Logically
Through "social intelligence", which is abo...
     
 
  How you Should Manage Yourself (Drucker)
Peter Drucker (1999) emphasises several components...
     
 
  How can EQ and IQ be Combined?
Of course, EQ and IQ can be combined in one indivi...
     
 
  Mayer's Ability Model of Emotional Intelligence. Comparison Goleman
The Ability Model of Mayer of Emotional Intelligen...
     
 
  3 Approaches Towards Emotional Intelligence
In an article “Human Abilities: Emotional Intel...
     
 
  EI and Sensitivity for Subconscious Mind
Has EI anything to do with being more sensitive or...
     
 
  By-Products of Emotional Intelligence
One's own emotional intelligence culminates in per...
     
 
  Categories of Emotional Intelligence
Typification is helpful, but up to a point. Every ...
     
 
  Emotional Intelligence within Organisations
I consider it very important and essential for org...
     
 
  Cleaning our Emotions
The important thing about emotional intelligence i...
     
 
  Some Level of EQ and IQ Either Way is Needed
A very intelligent person (high IQ) might be great...
     
 
  The Benefits of Emotional Intelligence (EQ)
Emotional Intelligence skills influence people...
     
 

Emotionele Intelligentie Special Interest Group


Special Interest Group

Emotionele Intelligentie Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Emotionele Intelligentie Premium
  How to Moderate the Effect of Negative Moods on Your (Team's) Performance
POSITIVE AND NEGATIVE MOODS
You and your empl...
     
 
  The Effects of Emotional Intelligence on Leadership
It is well known nowadays that leadership is conne...
     
 
  Intelligence of the Heart
I shall begin with some some real life incidents t...
     
 
  Soft Skills and Emotional Intelligence
What are the differences between Soft Skills (SS) ...
     
 
  Emotional Intelligence versus IQ
I think we can link EQ with wisdom and IQ with ...
     
 
  Emotional Intelligence and Age
Does Emotional Intelligence increase or decrease ...
     
 
  Cross-cultural Validity of Emotional Intelligence
To what extent is the Emotional Intelligence model...
     
 
  (How) Can I improve my Emotional Intelligence?
Can we improve our EI? How can I learn to b...
     
 

Expert Tips (ENG) - Emotional Intelligence Premium
 

Theory of Multiple IntelligencesSchrijf u in

In 1983, Howard Gardner proposed the Theory of Mul...
Usage (application): Skills Development
 
 
 

The Brain's Lymbic System is an Open-loop System. The Phenomenon of MirroringSchrijf u in

A closed-loop system is self-regulating, it is not...
Usage (application): EI Awareness
 
 
 

How to Develop Your / Someone's Emotional Intelligence?Schrijf u in

In order to develop Emotional Intelligence, Steve ...
Usage (application): Emotional Intelligence Development, Coaching, Mentoring
 
 
 

How to Assess Your / Someone's Social Intelligence and Leadership SkillsSchrijf u in

In their article "Social Intelligence and the Biol...
Usage (application): Social Intelligence, Leadership Development
 
 
 

Limitations of Emotional IntelligenceSchrijf u in

Some significant limitations of Emotional Intellig...
Usage (application): EI Consulting, Coaching, Mentoring, Measuring Emotional Intelligence
 
 
 

Emotional Style and Leadership PerformanceSchrijf u in

Goleman made another contribution to the study of ...
Usage (application): Leadership Coaching, Understanding the Mechanisms behind Leadership
 
 
 

How to Develop Better Relational Skills?Schrijf u in

Although it is not necessary to be interested in o...
Usage (application): Human Resources, Leadership
 
 
 

Thorndike on Intelligence 1920Schrijf u in

E.L. Thorndike (1920: Intelligence and its uses) d...
Usage (application): 3 distinct types
 
 
 

Reasons and Remedies to Dissonance in LeadersSchrijf u in

In today’s constantly changing, challenging and de...
Usage (application): Primal Leadership, Emotional Intelligence, Stress, Cognitive Dissonance, Resonance
 
 
 

Bar-On Measure of EQ 1985Schrijf u in

R. Bar-On (1985: The development of an operational...
Usage (application): Measuring EQ
 
 

Hulpbronnen - Emotionele Intelligentie Premium
 

Nieuws over Emotionele IntelligentieSchrijf u in


     
 

Nieuws over Emotionele CompetentieSchrijf u in


     
 

Video's over Emotionele IntelligentieSchrijf u in


     
 

Video's over Emotionele CompetentieSchrijf u in


     
 

Presentaties over Emotionele IntelligentieSchrijf u in


     
 

Presentaties over Emotionele CompetentieSchrijf u in


     
 

Meer over Emotionele IntelligentieSchrijf u in


     
 

Meer over Emotionele CompetentieSchrijf u in


     

Vergelijk met Emotionele Intelligentie: Culturele Intelligentie  |  Whole Brain-model  |  Johari Venster  |  Attributietheorie  |  Leiderschapsstijlen  |  Framen (Inkaderen)  |  ERG Theorie  |  Path-Goal Theorie  |  4 Dimensies van Relationeel Werk  |  Concurrerende Waardenraamwerk  |  Pyramide van Maslow  |  Zes Benaderingen voor Verandering  |  Zeven Eigenschappen  |  PAEI  |  Actieleren (Actie-Leren)  |  Teammanagementprofiel


Keer terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |  Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Human Resources  |  Leiderschap


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 21-9-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.