Emotionele Intelligentie
(Goleman)

Kenniscentrum

Niet-cognitieve aspecten van intelligentie. Verklaring van Emotionele Intelligentie. Robert Thorndike ['37], David Wechsler ['40], Howard Gardner ['83], Salovey & Mayer ['90], Daniel Goleman. ['95]


Geschiedenis van Emotionele Intelligentie

Toen psychologen over intelligentie begonnen te schrijven en te denken, concentreerden zij zich aanvankelijk op cognitieve aspecten, zoals het geheugen en het oplossen van problemen. Maar sommige onderzoekers herkenden het belang van niet-cognitieve aspecten al vroeg:

 • Robert Thorndike schreef over sociale intelligentie in 1937,

 • David Wechsler definieerde intelligentie als de verzamelde of globale capaciteit van het individu om doelbewust te handelen, rationeel te denken, en effectief om te gaan met zijn omgeving (Wechsler, 1958, p. 7). Reeds in 1940 verwees Wechsler naar niet-intellectuele evenals intellectuele elementen (Wechsler, 1940), waarmee hij affectieve, persoonlijke, en sociale factoren bedoelde. Voorts stelde Wechsler reeds in 1943 voor dat de niet-intellectuele capaciteiten essentieel zijn voor het voorspellen van iemands capaciteit om in het leven te slagen.

 • Howard Gardner begon te schrijven over meervoudige intelligentie in 1983. Hij stelde voor dat intrapersoonlijke en interpersoonlijke intelligentie en het type van intelligentie (die typisch door IQ en verwante tests wordt gemeten) even belangrijk zijn.

 • Salovey en Mayer vonden eigenlijk de term emotionele intelligentie in 1990 uit. Zij beschreven emotionele intelligentie als „een vorm van sociale intelligentie die de capaciteit inhoudt om de eigen gevoelens en emoties en die bij anderen te controleren, onderling te onderscheiden, en deze informatie te gebruiken om zijn denken en actie te leiden“ (Salovey & Mayer, 1990). Salovey en Mayer startten ook een onderzoeksprogramma om geldige metingen van emotionele intelligentie te ontwikkelen en om haar betekenis te onderzoeken.

Bij het doen van het onderzoek voor zijn eerste boek, werd Daniel Goleman bewust van Salovey en het werk van Mayers in de vroege jaren '90. Opgeleid zijnde als psycholoog in Harvard, waar hij met David McClelland werkte, schreef Goleman de populaire bestseller „Emotional Intelligence (Emotionele Intelligentie)“ (1995), waarin hij het eerste „bewijs“ gaf dat emotionele en sociale factoren belangrijk zijn.


Vijf Domeinen van Emotionele Intelligentie

Goleman gaat in 1995 akkoord met de Vijf Belangrijke Domeinen van Salovey van Emotionele Intelligentie (p. 43)

 • Het kennen van zijn eigen emoties. Zelfbewustzijn, een gevoel herkennend terwijl deze gebeurt.

 • Het managen van emoties. De capaciteit van het omgaan met gevoelens zodat zij passend zijn.

 • Zichzelf motiveren. Het gebruiken van emoties ten dienste van een doel.

 • Het herkennen van emoties bij anderen. Empathie, sociaal bewustzijn.

 • Het omgaan met relaties. Vaardigheid in het managen van emoties bij anderen.

Vier domeinen van Emotionele Intelligentie

Meer onlangs, wil Goleman nog maar Vier Domeinen van EI. De 4 domeinen hebben 19 categorieën, zoals die in zijn boek „Primal Leadership worden beschreven“ van 2002. 2 extra categorieën werden toegevoegd door Hay Group:

 • Zelfbewustzijn (Emotioneel Zelfbewustzijn. Nauwkeurige Zelfbeoordeling en Zelfvertrouwen)

 • Zelfmanagement (Emotionele zelfcontrole. Transparantie (Betrouwbaarheid). Aanpassingsvermogen. Gerichtheid op presteren. Initiatief. Optimisme. Conscientieusheid)

 • Sociaal bewustzijn (Empathie. Organisatie bewustzijn. Service gerichtheid)

 • Relatiemanagement (Inspirerend Leiderschap. Invloed. Het ontwikkelen van anderen. Katalysator bij verandering. Conflict management. Banden smedend. Teamwork en Samenwerking. Communicatie)

Een belangrijk iets om te begrijpen is dat - volgens Goleman - deze bekwaamheden van EI geen aangeboren talenten zijn. Het zijn aangeleerde capaciteiten.


IQ of EI?

Volgens sommige wetenschappers, is het IQ op zichzelf geen erg goede voorspeller van werkprestatie. Hunter en Hunter (1984) schatten dat in het gunstigste geval het IQ ongeveer 25 procent van het verschil verklaart. Sternberg (1996) heeft erop gewezen dat de studies verschillen van elkaar en dat 10 procent een realistischere raming kan zijn. In sommige studies, telt het IQ zelfs maar voor 4 procent van het verschil. In een recente meta-analyse die de correlatie en de voorspellende kracht van EI onderzoekt wanneer deze wordt met IQ of algemene geestelijke capaciteit, vonden Van Rooy en Viswesvaran (2004) dat IQ een betere voorspeller is van het werk en de academische prestatie dan EI. Maar wanneer het over de vraag gaat of een persoon een „ster presteerder“ (in de hoogste tien procent, als een dergelijke prestatie geschikt beoordeeld wordt) binnen die rol zal worden of een eminente leider zal zijn, kan het IQ een minder krachtige voorspeller zijn dan emotionele intelligentie (Goleman 1998, 2001, 2002).


IQ en EI: pure types

Volgens Goleman, zouden het IQ en de EI niet als bekwaamheden met een tegengestelde richting moeten worden beschouwd. Zij zijn eerder afzonderlijke bekwaamheden. Mensen met een hoog IQ maar met een laag EI (of het tegengestelde) zijn vrij zeldzaam ondanks de stereotypen. Er is een correlatie tussen IQ en sommige aspecten van EI. De stereotypen (pure types) zijn:

 • (Puur) hoog-IQ man. Hij wordt getypeerd - niet verrassend - door een brede waaier van intellectuele interesses en capaciteiten. Hij is ambitieus en productief. Voorspelbaar en vasthoudend. En hij is onbezorgd over zaken die hemzelf betreffen. Hij neigt er ook toe kritisch te zijn en neerbuigend. Veeleisend en geremd. Moeilijk met sexualiteit en sensuele ervaring. Niet expressief en losgemaakt. En emotioneel zachtaardig en koud.

 • (Puur) hoog-EI man. Hij is sociaal evenwichtig. Uitgaand en vrolijk. Niet geneigd tot angstigheid of ongerustmakende overpeinzing. Hij heeft een opmerkelijke capaciteit voor commitment aan mensen of doelen, voor het nemen van verantwoordelijkheid, en voor het hebben van een ethisch bewustzijn. Hij is sympathiek en zorgzaam in zijn verhoudingen. Zijn emotioneel leven is rijk, maar passend. Hij is comfortabel met zichzelf, anderen, en de sociale omgeving waarin hij leeft.

 • (Puur) hoog-IQ vrouw. Zij heeft het verwachte intellectuele vertrouwen. Is vloeiend in het uitdrukken van haar gedachten. Waardeert intellectuele zaken. En heeft een brede waaier van intellectuele en esthetische belangen. Zij neigt introspectief te zijn. Geneigd tot bezorgdheid, overpeinzing, en schuld. En aarzelt om haar woede openlijk uit te drukken.

 • (Puur) hoog-EI vrouw. Zij neigt ernaar assertief te zijn en drukt haar gevoelens direct uit. En heeft een goed gevoel over zichzelf. Het leven heeft betekenis voor haar. Zij is extravert en houdt van gezelschap. En zij drukt haar gevoelens passend uit. Zij past zich goed aan aan spanning. Haar sociaal evenwicht laat haar gemakkelijk nieuwe mensen bereiken. Zij is comfortabel genoeg met zichzelf om speels, spontaan, en open voor sensuele ervaring te zijn. Zij voelt zich zelden schuldig, of zakt zelden weg in overpeinzing.

De beoordeling van en het meten van Emotionele Intelligentie

Instrumenten die voor het meten van Emotionele Intelligentie worden gebruikt

 • Eq-I (Bar-On, 1997): een zelfrapportage-instrument om die persoonlijke kwaliteiten te beoordelen welke sommige mensen in staat stellen om een om beter emotioneel welzijn te bezitten dan anderen.

 • De multifactor Schaal van Emotionele Intelligentie (Mayer, Caruso, & Salovey, 1998):   een capaciteitstest waar de test-afnemer een reeks taken uitvoert welke zijn ontworpen om diens capaciteit om emoties waar te nemen, te identificeren, te begrijpen, en te werken met emoties te beoordelen.

 • Emotional Competence Inventory (ECI) (Goleman, 1998):  een 360 graden instrument, waarin mensen de individuen evalueren binnen een organisatie (Individuele Feedbackrapporten). Of de organisatie als geheel (Work Force Audits). Deze audits kunnen een organisatorisch profiel voor om het even welke grootte van een groep binnen het bedrijf bieden. Emotional Competence Inventory werkt met de 19/21 hierboven beschreven bekwaamheden (zie onder Vier Domeinen van EI).

Boek: Daniel Goleman - Emotional Intelligence -


Special Interest Group - Emotionele Intelligentie


Special Interest Group (16 leden)


Forum - Emotionele Intelligentie  

Op dit forum vindt u recente interessante discussies.


  The Benefits of Emotional Intelligence (EQ) (3 reacties)
Emotional Intelligence skills influence people to self a...
 
 
 
 
  Emotions and Motivation
Emotions are the motivating force in our lives depending on ...
 
 
 
 
  Cross-cultural Validity of Emotional Intelligence (5 reacties)
To what extent is the Emotional Intelligence model valid cro...
 
 
 
 
  EQ / EI Questionaire (3 reacties)
Where can i find an inventory or questionnaire on EI / EQ?...
 
 
 
 
  Best Compliment: 'You must have a high EQ'. (2 reacties)
I had a wonderful compliment the other day. On meeting a man...
 
 
 
 
  Emotional & Social Intelligence
"Emotional Intelligence responsible for Intra-personal Commu...
 
 
 
 
  Emotional Intelligence - Better Predictor of Success then IQ (2 reacties)
Studies have shown that there is a direct co-relation betwee...
 
 
 
 
  3 Approaches Towards Emotional Intelligence
In an article “Human Abilities: Emotional Intelligence”
 
 
 
 
  Emotional Intelligence of Groups and Companies (2 reacties)
I wonder, besides the obvious EI on the individual level, ca...
 
 
 
 
  How can EQ and IQ be Combined? (7 reacties)
Of course, EQ and IQ can be combined in one individual. But ...
 
 
 
 
  Emotional Intelligence not Opposite of Intelligence
As indicated in the main text, it is very important to under...
 
 
 
 
  Some Level of EQ and IQ Either Way is Needed (2 reacties)
A very intelligent person (high IQ) might be great to have a...
 
 
 
 
  Cleaning our Emotions (4 reacties)
The important thing about emotional intelligence is self awa...
 
 
 
 
  Importance of Emotional Intelligence for Organisations (1 reacties)
I consider it very important for organisations to recognise ...
 
 
 
 
  Emotional Intelligence and Conflict Management Skills
I am looking for material that outlines the relationship or ...
 
 
 
 
  Influencing Factors of Emotional Intelligence
To what extent do you think emotional intelligence can be in...
 
 
 
 
  How you Should Manage Yourself (Drucker)
Peter Drucker (1999) emphasises several components of effect...
 
 
 
 
  Teaching Emotional Intelligence at Schools (1 reacties)
Today, 10-21-2009, my wife and I attended a session ("APA sp...
 
 
 
 
  EI and Sensitivity for Subconscious Mind (1 reacties)
Has EI anything to do with being more sensitive or tolerant ...
 
 
 
 
  The 4 Domains and 12 Competencies of Emotional Intelligence (4 reacties)
Don’t shortchange your development as a leader by assuming t...
 
 
 
 
  Mayer's Ability Model of Emotional Intelligence. Comparison Goleman
The Ability Model of Mayer of Emotional Intelligence (EI) ve...
 
 
 
 
  Understanding Emotions Logically (1 reacties)
Through "social intelligence", which is about observi...
 
 
 
 
  Are these Responses Proof of Emotional Intelligence? (2 reacties)
Suppose you were to choke while eating and I would bring you...
 
 
 
 

Best Practices - Emotionele Intelligentie

Hier vindt u de meest waardevolle discussies uit het verleden.


  Intelligence of the Heart (79 reacties)
I shall begin with some some real life incidents that happen...
 
 
 
 
  (How) Can I improve my Emotional Intelligence? (11 reacties)
Can we improve our EI? How can I learn to be more emo...
 
 
 
 
  Goleman's 3 Questions to Increase your Emotional Intelligence (6 reacties)
To improve your Emotional Intelligence (EI) you have to know...
 
 
 
 
  How to Moderate the Effect of Negative Moods on Your (Team's) Performance (8 reacties)
POSITIVE AND NEGATIVE MOODS You and your employees experien...
 
 
 
 
  The Effects of Emotional Intelligence on Leadership (4 reacties)
It is well known nowadays that leadership is connected with ...
 
 
 
 
  Emotional Intelligence and Age (9 reacties)
Does Emotional Intelligence increase or decrease when we gr...
 
 
 
 
  Soft Skills and Emotional Intelligence (27 reacties)
What are the differences between Soft Skills (SS) and Emotio...
 
 
 
 
  The Role of Management in Developing EI and Soft Skills (8 reacties)
Previously, IQ and/or knowledge was seen by many as the main...
 
 
 
 
  Emotional Intelligence versus IQ (6 reacties)
I think we can link EQ with wisdom and IQ with knowledge<...
 
 
 
 
  Emotions versus Reason (3 reacties)
An emotion is an automatic response, an automatic effect of ...
 
 
 
 
  Where does Wisdom come from? (5 reacties)
Why are some wiser? We see educated people but unwise. We se...
 
 
 
 
  Emotional Intelligence = Maturity? (4 reacties)
Would Emotional intelligence not be the same as maturity. O...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Emotional Intelligence

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Theory of Multiple Intelligences

Skills Development...
 
 
 

The Brain's Lymbic System is an Open-loop System. The Phenomenon of Mirroring

EI Awareness...
 
 
 

How to Develop Your / Someone's Emotional Intelligence?

Emotional Intelligence Development, Coaching, Mentoring...
 
 
 

How to Assess Your / Someone's Social Intelligence and Leadership Skills

Social Intelligence, Leadership Development...
 
 
 

Limitations of Emotional Intelligence

EI Consulting, Coaching, Mentoring, Measuring Emotional Intelligence...
 
 
 

Emotional Style and Leadership Performance

Leadership Coaching, Understanding the Mechanisms behind Leadership...
 
 
 

How to Develop Better Relational Skills?

Human Resources, Leadership...
 
 
 

Thorndike on Intelligence 1920

3 distinct types...
 
 
 

Reasons and Remedies to Dissonance in Leaders

Primal Leadership, Emotional Intelligence, Stress, Cognitive Dissonance, Resonance...
 
 
 

Bar-On Measure of EQ 1985

Measuring EQ...
 
 
 

History of Emotional Intelligence

Emotional Intelligence, ESCI Model...
 
 

Hulpbronnen - Emotionele Intelligentie

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Emotionele Intelligentie


     
 

Nieuws over Emotionele Competentie


     
 

Video's over Emotionele Intelligentie


     
 

Video's over Emotionele Competentie


     
 

Presentaties over Emotionele Intelligentie


     
 

Presentaties over Emotionele Competentie


     
 

Meer over Emotionele Intelligentie


     
 

Meer over Emotionele Competentie


     

Vergelijk met Emotionele Intelligentie: Culturele Intelligentie  |  Whole Brain-model  |  Johari Venster  |  Attributietheorie  |  Leiderschapsstijlen  |  Framen (Inkaderen)  |  ERG Theorie  |  Path-Goal Theorie  |  4 Dimensies van Relationeel Werk  |  Concurrerende Waardenraamwerk  |  Pyramide van Maslow  |  Zes Benaderingen voor Verandering  |  Zeven Eigenschappen  |  PAEI  |  Actieleren (Actie-Leren)  |  Teammanagementprofiel


Keer terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |  Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Human Resources  |  Leiderschap


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Laatst bijgewerkt op: 13-11-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.