Emotionele Intelligentie
(Goleman)

Kenniscentrum

Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.


Geschiedenis van Emotionele Intelligentie

Toen psychologen over intelligentie begonnen te schrijven en te denken, concentreerden zij zich aanvankelijk op cognitieve aspecten, zoals het geheugen en het oplossen van problemen. Maar sommige onderzoekers herkenden het belang van niet-cognitieve aspecten al vroeg:

 • Robert Thorndike schreef over sociale intelligentie in 1937,

 • David Wechsler definieerde intelligentie als de verzamelde of globale capaciteit van het individu om doelbewust te handelen, rationeel te denken, en effectief om te gaan met zijn omgeving (Wechsler, 1958, p. 7). Reeds in 1940 verwees Wechsler naar niet-intellectuele evenals intellectuele elementen (Wechsler, 1940), waarmee hij affectieve, persoonlijke, en sociale factoren bedoelde. Voorts stelde Wechsler reeds in 1943 voor dat de niet-intellectuele capaciteiten essentieel zijn voor het voorspellen van iemands capaciteit om in het leven te slagen.

 • Howard Gardner begon te schrijven over meervoudige intelligentie in 1983. Hij stelde voor dat intrapersoonlijke en interpersoonlijke intelligentie en het type van intelligentie (die typisch door IQ en verwante tests wordt gemeten) even belangrijk zijn.

 • Salovey en Mayer vonden eigenlijk de term emotionele intelligentie in 1990 uit. Zij beschreven emotionele intelligentie als „een vorm van sociale intelligentie die de capaciteit inhoudt om de eigen gevoelens en emoties en die bij anderen te controleren, onderling te onderscheiden, en deze informatie te gebruiken om zijn denken en actie te leiden“ (Salovey & Mayer, 1990). Salovey en Mayer startten ook een onderzoeksprogramma om geldige metingen van emotionele intelligentie te ontwikkelen en om haar betekenis te onderzoeken.

Bij het doen van het onderzoek voor zijn eerste boek, werd Daniel Goleman bewust van Salovey en het werk van Mayers in de vroege jaren '90. Opgeleid zijnde als psycholoog in Harvard, waar hij met David McClelland werkte, schreef Goleman de populaire bestseller „Emotional Intelligence (Emotionele Intelligentie)“ (1995), waarin hij het eerste „bewijs“ gaf dat emotionele en sociale factoren belangrijk zijn.


Vijf Domeinen van Emotionele Intelligentie

Goleman gaat in 1995 akkoord met de Vijf Belangrijke Domeinen van Salovey van Emotionele Intelligentie (p. 43)

 • Het kennen van zijn eigen emoties. Zelfbewustzijn, een gevoel herkennend terwijl deze gebeurt.

 • Het managen van emoties. De capaciteit van het omgaan met gevoelens zodat zij passend zijn.

 • Zichzelf motiveren. Het gebruiken van emoties ten dienste van een doel.

 • Het herkennen van emoties bij anderen. Empathie, sociaal bewustzijn.

 • Het omgaan met relaties. Vaardigheid in het managen van emoties bij anderen.

Vier domeinen van Emotionele Intelligentie

Meer onlangs, wil Goleman nog maar Vier Domeinen van EI. De 4 domeinen hebben 19 categorieën, zoals die in zijn boek „Primal Leadership worden beschreven“ van 2002. 2 extra categorieën werden toegevoegd door Hay Group:

 • Zelfbewustzijn (Emotioneel Zelfbewustzijn. Nauwkeurige Zelfbeoordeling en Zelfvertrouwen)

 • Zelfmanagement (Emotionele zelfcontrole. Transparantie (Betrouwbaarheid). Aanpassingsvermogen. Gerichtheid op presteren. Initiatief. Optimisme. Conscientieusheid)

 • Sociaal bewustzijn (Empathie. Organisatie bewustzijn. Service gerichtheid)

 • Relatiemanagement (Inspirerend Leiderschap. Invloed. Het ontwikkelen van anderen. Katalysator bij verandering. Conflict management. Banden smedend. Teamwork en Samenwerking. Communicatie)

Een belangrijk iets om te begrijpen is dat - volgens Goleman - deze bekwaamheden van EI geen aangeboren talenten zijn. Het zijn aangeleerde capaciteiten.


IQ of EI?

Volgens sommige wetenschappers, is het IQ op zichzelf geen erg goede voorspeller van werkprestatie. Hunter en Hunter (1984) schatten dat in het gunstigste geval het IQ ongeveer 25 procent van het verschil verklaart. Sternberg (1996) heeft erop gewezen dat de studies verschillen van elkaar en dat 10 procent een realistischere raming kan zijn. In sommige studies, telt het IQ zelfs maar voor 4 procent van het verschil. In een recente meta-analyse die de correlatie en de voorspellende kracht van EI onderzoekt wanneer deze wordt met IQ of algemene geestelijke capaciteit, vonden Van Rooy en Viswesvaran (2004) dat IQ een betere voorspeller is van het werk en de academische prestatie dan EI. Maar wanneer het over de vraag gaat of een persoon een „ster presteerder“ (in de hoogste tien procent, als een dergelijke prestatie geschikt beoordeeld wordt) binnen die rol zal worden of een eminente leider zal zijn, kan het IQ een minder krachtige voorspeller zijn dan emotionele intelligentie (Goleman 1998, 2001, 2002).


IQ en EI: pure types

Volgens Goleman, zouden het IQ en de EI niet als bekwaamheden met een tegengestelde richting moeten worden beschouwd. Zij zijn eerder afzonderlijke bekwaamheden. Mensen met een hoog IQ maar met een laag EI (of het tegengestelde) zijn vrij zeldzaam ondanks de stereotypen. Er is een correlatie tussen IQ en sommige aspecten van EI. De stereotypen (pure types) zijn:

 • (Puur) hoog-IQ man. Hij wordt getypeerd - niet verrassend - door een brede waaier van intellectuele interesses en capaciteiten. Hij is ambitieus en productief. Voorspelbaar en vasthoudend. En hij is onbezorgd over zaken die hemzelf betreffen. Hij neigt er ook toe kritisch te zijn en neerbuigend. Veeleisend en geremd. Moeilijk met sexualiteit en sensuele ervaring. Niet expressief en losgemaakt. En emotioneel zachtaardig en koud.

 • (Puur) hoog-EI man. Hij is sociaal evenwichtig. Uitgaand en vrolijk. Niet geneigd tot angstigheid of ongerustmakende overpeinzing. Hij heeft een opmerkelijke capaciteit voor commitment aan mensen of doelen, voor het nemen van verantwoordelijkheid, en voor het hebben van een ethisch bewustzijn. Hij is sympathiek en zorgzaam in zijn verhoudingen. Zijn emotioneel leven is rijk, maar passend. Hij is comfortabel met zichzelf, anderen, en de sociale omgeving waarin hij leeft.

 • (Puur) hoog-IQ vrouw. Zij heeft het verwachte intellectuele vertrouwen. Is vloeiend in het uitdrukken van haar gedachten. Waardeert intellectuele zaken. En heeft een brede waaier van intellectuele en esthetische belangen. Zij neigt introspectief te zijn. Geneigd tot bezorgdheid, overpeinzing, en schuld. En aarzelt om haar woede openlijk uit te drukken.

 • (Puur) hoog-EI vrouw. Zij neigt ernaar assertief te zijn en drukt haar gevoelens direct uit. En heeft een goed gevoel over zichzelf. Het leven heeft betekenis voor haar. Zij is extravert en houdt van gezelschap. En zij drukt haar gevoelens passend uit. Zij past zich goed aan aan spanning. Haar sociaal evenwicht laat haar gemakkelijk nieuwe mensen bereiken. Zij is comfortabel genoeg met zichzelf om speels, spontaan, en open voor sensuele ervaring te zijn. Zij voelt zich zelden schuldig, of zakt zelden weg in overpeinzing.

De beoordeling van en het meten van Emotionele Intelligentie

Instrumenten die voor het meten van Emotionele Intelligentie worden gebruikt

 • Eq-I (Bar-On, 1997): een zelfrapportage-instrument om die persoonlijke kwaliteiten te beoordelen welke sommige mensen in staat stellen om een om beter emotioneel welzijn te bezitten dan anderen.

 • De multifactor Schaal van Emotionele Intelligentie (Mayer, Caruso, & Salovey, 1998):   een capaciteitstest waar de test-afnemer een reeks taken uitvoert welke zijn ontworpen om diens capaciteit om emoties waar te nemen, te identificeren, te begrijpen, en te werken met emoties te beoordelen.

 • Emotional Competence Inventory (ECI) (Goleman, 1998):  een 360 graden instrument, waarin mensen de individuen evalueren binnen een organisatie (Individuele Feedbackrapporten). Of de organisatie als geheel (Work Force Audits). Deze audits kunnen een organisatorisch profiel voor om het even welke grootte van een groep binnen het bedrijf bieden. Emotional Competence Inventory werkt met de 19/21 hierboven beschreven bekwaamheden (zie onder Vier Domeinen van EI).

Boek: Daniel Goleman - Emotional Intelligence -


Emotionele Intelligentie Special Interest Group


Special Interest Group (15 leden)

Forum over Emotionele Intelligentie  

De meest recente onderwerpen over: Emotionele Intelligentie.


Goleman's 3 Questions to Increase your Emotional Intelligence
To improve your Emotional Intelligence (EI) you have to know the areas where to focus your efforts. And you must underst (...)
29
6 reacties
 
The Importance of Soft Skills for Young People
Most young people aspiring to a job or already having one, do not realize the importance of developing soft skills until (...)
22
21 reacties
 
The 4 Domains and 12 Competencies of Emotional Intelligence
Don’t shortchange your development as a leader by assuming that emotional intelligence (EI) is all about being sweet and (...)
10
4 reacties
 
Ethical Emotional Intelligence??
I was wondering how EI impacts on the Ethical foundation of individuals and how EI impacts on Ethical Decision Making? A (...)
0
0 reacties
 
Best Practices over Emotionele Intelligentie

Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


🥇 Intelligence of the Heart
I shall begin with some some real life incidents that happened to me. Incident 1: the girl standing up for her friend (...)
55
79 reacties

 
🥈 (How) Can I improve my Emotional Intelligence?
Can we improve our EI? How can I learn to be more emotional intelligent, and how can I unlearn ineffective habits I may (...)
45
11 reacties

 
🥉 The Benefits of Emotional Intelligence (EQ)
Emotional Intelligence skills influence people to self awareness, self managing, awareness of other people and relations (...)
29
3 reacties

 
How to Moderate the Effect of Negative Moods on Your (Team's) Performance
POSITIVE AND NEGATIVE MOODS You and your employees experience different moods. These moods can be roughly divided into (...)
21
8 reacties

 
Emotional Intelligence and Age
Does Emotional Intelligence increase or decrease when we grow older? Or is age irrelevant? (...)
20
9 reacties

 
The Effects of Emotional Intelligence on Leadership
It is well known nowadays that leadership is connected with emotions. Leaders who are able to manage their emotions and (...)
20
5 reacties

 
Soft Skills and Emotional Intelligence
What are the differences between Soft Skills (SS) and Emotional Intelligence (EI)? What is the meaning and scope of the (...)
19
27 reacties

 
The Role of Management in Developing EI and Soft Skills
Previously, IQ and/or knowledge was seen by many as the main factor determining individual success, however, this paradi (...)
18
8 reacties

 
Cross-cultural Validity of Emotional Intelligence
To what extent is the Emotional Intelligence model valid cross-culturally? It appears EI derived out of Western thinking (...)
17
5 reacties

 
Emotional Intelligence versus IQ
I think we can link EQ with wisdom and IQ with knowledge. One can be knowledgeable with others knowledge but one cannot (...)
13
6 reacties

 
Emotions versus Reason
An emotion is an automatic response, an automatic effect of our value premises - therefore it is an effect not a cause. (...)
12
3 reacties

 
3 Approaches Towards Emotional Intelligence
In an article “Human Abilities: Emotional Intelligence” Mayer, Roberts and Barsade describe the theoretical appro (...)
12
0 reacties

 
EQ / EI Questionaire
Where can i find an inventory or questionnaire on EI / EQ? (...)
12
3 reacties

 
Emotional Intelligence is NOT Opposite of Intelligence
As indicated in the main text, it is very important to understand that emotional intelligence is NOT the opposite of int (...)
11
0 reacties

 
Where does Wisdom come from?
Why are some wiser? We see educated people but unwise. We see less literate people but wise. Is it one's thoughts which (...)
10
5 reacties

 
How you Should Manage Yourself (Drucker)
Peter Drucker (1999) emphasises several components of effective self-management. The underlying principle of one-own’s s (...)
9
0 reacties

 
Emotional Intelligence - Better Predictor of Success then IQ
Studies have shown that there is a direct co-relation between emotional intelligence and success in real life. A high IQ (...)
8
2 reacties

 
Best Compliment: 'You must have a high EQ'.
I had a wonderful compliment the other day. On meeting a man and him taking me out on our first date. It was the best co (...)
8
2 reacties

 
Emotional Intelligence = Maturity?
Would Emotional intelligence not be the same as maturity. Ordinarily, maturity comes with age, but sometimes you find a (...)
8
4 reacties

 
Some Level of EQ and IQ Either Way is Needed
A very intelligent person (high IQ) might be great to have around. But he has to have some emotional capacity (high EQ) (...)
8
2 reacties

 
Emotional Intelligence of Groups and Companies
I wonder, besides the obvious EI on the individual level, can we also observe Emotional Intelligent groups or even Emoti (...)
8
2 reacties

 
Cleaning our Emotions
The important thing about emotional intelligence is self awareness. It starts with knowing oneself, and with cleaning al (...)
8
4 reacties

 
EI and Sensitivity for Subconscious Mind
Has EI anything to do with being more sensitive or tolerant into the subconscious mind of other persons? (...)
7
1 reacties

 
Are these Responses Proof of Emotional Intelligence?
Suppose you were to choke while eating and I would bring you a glass of water. Or if you spilled water, without you hav (...)
7
2 reacties

 
Mayer's Ability Model of Emotional Intelligence. Comparison Goleman
The Ability Model of Mayer of Emotional Intelligence (EI) versus Goleman. Mayer has been the first who defined the conc (...)
6
0 reacties

 
How can EQ and IQ be Combined?
Of course, EQ and IQ can be combined in one individual. But how can we assess the extent to an individual is successful (...)
5
7 reacties

 
Importance of Emotional Intelligence for Organisations
I consider it very important for organisations to recognise the importance of EI and develop it amongst their management (...)
5
1 reacties

 
Understanding Emotions Logically
Through "social intelligence", which is about observing nonverbal behavior and understanding emotions, you can learn to (...)
3
1 reacties

 
Expert Tips over Emotional Intelligence (Engels)

Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Theory of Multiple Intelligences

Skills Development (...)
   
 
 
 

The Brain's Lymbic System is an Open-loop System. The Phenomenon of Mirroring

EI Awareness (...)
   
 
 
 

How to Develop Your / Someone's Emotional Intelligence?

Emotional Intelligence Development, Coaching, Mentoring (...)
   
 
 
 

How to Assess Your / Someone's Social Intelligence and Leadership Skills

Social Intelligence, Leadership Development (...)
   
 
 
 

Limitations of Emotional Intelligence

EI Consulting, Coaching, Mentoring, Measuring Emotional Intelligence (...)
   
 
 
 

The Importance of Self-awareness for Project Managers

Professional Development, Personal Development, Project Management, Ethics, Beliefs, Values, Emotional Intelligence (...)
   
 
 
 

Emotional Style and Leadership Performance

Leadership Coaching, Understanding the Mechanisms behind Leadership (...)
   
 
 
 

How to Develop Better Relational Skills?

Human Resources, Leadership (...)
   
 
 
 

Thorndike on Intelligence 1920

3 distinct types (...)
   
 
 
 

Reasons and Remedies to Dissonance in Leaders

Primal Leadership, Emotional Intelligence, Stress, Cognitive Dissonance, Resonance (...)
   
 
 
 

Bar-On Measure of EQ 1985

Measuring EQ (...)
   
 
 
 

History of Emotional Intelligence

Emotional Intelligence, ESCI Model (...)
   
 
 
 
Informatiebronnen over Emotionele Intelligentie

Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.Vergelijk met Emotionele Intelligentie: Culturele Intelligentie  |  Whole Brain-model  |  Johari Venster  |  Attributietheorie  |  Leiderschapsstijlen  |  Framen (Inkaderen)  |  ERG Theorie  |  Path-Goal Theorie  |  4 Dimensies van Relationeel Werk  |  Concurrerende Waardenraamwerk  |  Pyramide van Maslow  |  Zes Benaderingen voor Verandering  |  Zeven Eigenschappen  |  PAEI  |  Actieleren (Actie-Leren)  |  Teammanagementprofiel


Keer terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |  Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Human Resources  |  Leiderschap


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

Bent u een expert in Emotionele Intelligentie? Meld u gratis aan

Link naar dit kenniscentrum

Kopieer deze code naar uw website:

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Laatst bijgewerkt op: 24-9-2020. Alle namen ™ van hun eigenaren.