Emotionele Intelligentie
(Goleman)

Kenniscentrum

   

Niet-cognitieve aspecten van intelligentie. Verklaring van Emotionele Intelligentie. Robert Thorndike ['37], David Wechsler ['40], Howard Gardner ['83], Salovey & Mayer ['90], Daniel Goleman. ['95]

Inhoud

Premium

Geschiedenis van Emotionele Intelligentie

Toen psychologen over intelligentie begonnen te schrijven en te denken, concentreerden zij zich aanvankelijk op cognitieve aspecten, zoals het geheugen en het oplossen van problemen. Maar sommige onderzoekers herkenden het belang van niet-cognitieve aspecten al vroeg:

 • Robert Thorndike schreef over sociale intelligentie in 1937,

 • David Wechsler definieerde intelligentie als de verzamelde of globale capaciteit van het individu om doelbewust te handelen, rationeel te denken, en effectief om te gaan met zijn omgeving (Wechsler, 1958, p. 7). Reeds in 1940 verwees Wechsler naar niet-intellectuele evenals intellectuele elementen (Wechsler, 1940), waarmee hij affectieve, persoonlijke, en sociale factoren bedoelde. Voorts stelde Wechsler reeds in 1943 voor dat de niet-intellectuele capaciteiten essentieel zijn voor het voorspellen van iemands capaciteit om in het leven te slagen.

 • Howard Gardner begon te schrijven over meervoudige intelligentie in 1983. Hij stelde voor dat intrapersoonlijke en interpersoonlijke intelligentie en het type van intelligentie (die typisch door IQ en verwante tests wordt gemeten) even belangrijk zijn.

 • Salovey en Mayer vonden eigenlijk de term emotionele intelligentie in 1990 uit. Zij beschreven emotionele intelligentie als „een vorm van sociale intelligentie die de capaciteit inhoudt om de eigen gevoelens en emoties en die bij anderen te controleren, onderling te onderscheiden, en deze informatie te gebruiken om zijn denken en actie te leiden“ (Salovey & Mayer, 1990). Salovey en Mayer startten ook een onderzoeksprogramma om geldige metingen van emotionele intelligentie te ontwikkelen en om haar betekenis te onderzoeken.

Bij het doen van het onderzoek voor zijn eerste boek, werd Daniel Goleman bewust van Salovey en het werk van Mayers in de vroege jaren '90. Opgeleid zijnde als psycholoog in Harvard, waar hij met David McClelland werkte, schreef Goleman de populaire bestseller „Emotional Intelligence (Emotionele Intelligentie)“ (1995), waarin hij het eerste „bewijs“ gaf dat emotionele en sociale factoren belangrijk zijn.


Vijf Domeinen van Emotionele Intelligentie

Goleman gaat in 1995 akkoord met de Vijf Belangrijke Domeinen van Salovey van Emotionele Intelligentie (p. 43)

 • Het kennen van zijn eigen emoties. Zelfbewustzijn, een gevoel herkennend terwijl deze gebeurt.

 • Het managen van emoties. De capaciteit van het omgaan met gevoelens zodat zij passend zijn.

 • Zichzelf motiveren. Het gebruiken van emoties ten dienste van een doel.

 • Het herkennen van emoties bij anderen. Empathie, sociaal bewustzijn.

 • Het omgaan met relaties. Vaardigheid in het managen van emoties bij anderen.

Vier domeinen van Emotionele Intelligentie

Meer onlangs, wil Goleman nog maar Vier Domeinen van EI. De 4 domeinen hebben 19 categorieën, zoals die in zijn boek „Primal Leadership worden beschreven“ van 2002. 2 extra categorieën werden toegevoegd door Hay Group:

 • Zelfbewustzijn (Emotioneel Zelfbewustzijn. Nauwkeurige Zelfbeoordeling en Zelfvertrouwen)

 • Zelfmanagement (Emotionele zelfcontrole. Transparantie (Betrouwbaarheid). Aanpassingsvermogen. Gerichtheid op presteren. Initiatief. Optimisme. Conscientieusheid)

 • Sociaal bewustzijn (Empathie. Organisatie bewustzijn. Service gerichtheid)

 • Relatiemanagement (Inspirerend Leiderschap. Invloed. Het ontwikkelen van anderen. Katalysator bij verandering. Conflict management. Banden smedend. Teamwork en Samenwerking. Communicatie)

Een belangrijk iets om te begrijpen is dat - volgens Goleman - deze bekwaamheden van EI geen aangeboren talenten zijn. Het zijn aangeleerde capaciteiten.


IQ of EI?

Volgens sommige wetenschappers, is het IQ op zichzelf geen erg goede voorspeller van werkprestatie. Hunter en Hunter (1984) schatten dat in het gunstigste geval het IQ ongeveer 25 procent van het verschil verklaart. Sternberg (1996) heeft erop gewezen dat de studies verschillen van elkaar en dat 10 procent een realistischere raming kan zijn. In sommige studies, telt het IQ zelfs maar voor 4 procent van het verschil. In een recente meta-analyse die de correlatie en de voorspellende kracht van EI onderzoekt wanneer deze wordt met IQ of algemene geestelijke capaciteit, vonden Van Rooy en Viswesvaran (2004) dat IQ een betere voorspeller is van het werk en de academische prestatie dan EI. Maar wanneer het over de vraag gaat of een persoon een „ster presteerder“ (in de hoogste tien procent, als een dergelijke prestatie geschikt beoordeeld wordt) binnen die rol zal worden of een eminente leider zal zijn, kan het IQ een minder krachtige voorspeller zijn dan emotionele intelligentie (Goleman 1998, 2001, 2002).


IQ en EI: pure types

Volgens Goleman, zouden het IQ en de EI niet als bekwaamheden met een tegengestelde richting moeten worden beschouwd. Zij zijn eerder afzonderlijke bekwaamheden. Mensen met een hoog IQ maar met een laag EI (of het tegengestelde) zijn vrij zeldzaam ondanks de stereotypen. Er is een correlatie tussen IQ en sommige aspecten van EI. De stereotypen (pure types) zijn:

 • (Puur) hoog-IQ man. Hij wordt getypeerd - niet verrassend - door een brede waaier van intellectuele interesses en capaciteiten. Hij is ambitieus en productief. Voorspelbaar en vasthoudend. En hij is onbezorgd over zaken die hemzelf betreffen. Hij neigt er ook toe kritisch te zijn en neerbuigend. Veeleisend en geremd. Moeilijk met sexualiteit en sensuele ervaring. Niet expressief en losgemaakt. En emotioneel zachtaardig en koud.

 • (Puur) hoog-EI man. Hij is sociaal evenwichtig. Uitgaand en vrolijk. Niet geneigd tot angstigheid of ongerustmakende overpeinzing. Hij heeft een opmerkelijke capaciteit voor commitment aan mensen of doelen, voor het nemen van verantwoordelijkheid, en voor het hebben van een ethisch bewustzijn. Hij is sympathiek en zorgzaam in zijn verhoudingen. Zijn emotioneel leven is rijk, maar passend. Hij is comfortabel met zichzelf, anderen, en de sociale omgeving waarin hij leeft.

 • (Puur) hoog-IQ vrouw. Zij heeft het verwachte intellectuele vertrouwen. Is vloeiend in het uitdrukken van haar gedachten. Waardeert intellectuele zaken. En heeft een brede waaier van intellectuele en esthetische belangen. Zij neigt introspectief te zijn. Geneigd tot bezorgdheid, overpeinzing, en schuld. En aarzelt om haar woede openlijk uit te drukken.

 • (Puur) hoog-EI vrouw. Zij neigt ernaar assertief te zijn en drukt haar gevoelens direct uit. En heeft een goed gevoel over zichzelf. Het leven heeft betekenis voor haar. Zij is extravert en houdt van gezelschap. En zij drukt haar gevoelens passend uit. Zij past zich goed aan aan spanning. Haar sociaal evenwicht laat haar gemakkelijk nieuwe mensen bereiken. Zij is comfortabel genoeg met zichzelf om speels, spontaan, en open voor sensuele ervaring te zijn. Zij voelt zich zelden schuldig, of zakt zelden weg in overpeinzing.

De beoordeling van en het meten van Emotionele Intelligentie

Instrumenten die voor het meten van Emotionele Intelligentie worden gebruikt

 • Eq-I (Bar-On, 1997): een zelfrapportage-instrument om die persoonlijke kwaliteiten te beoordelen welke sommige mensen in staat stellen om een om beter emotioneel welzijn te bezitten dan anderen.

 • De multifactor Schaal van Emotionele Intelligentie (Mayer, Caruso, & Salovey, 1998):   een capaciteitstest waar de test-afnemer een reeks taken uitvoert welke zijn ontworpen om diens capaciteit om emoties waar te nemen, te identificeren, te begrijpen, en te werken met emoties te beoordelen.

 • Emotional Competence Inventory (ECI) (Goleman, 1998):  een 360 graden instrument, waarin mensen de individuen evalueren binnen een organisatie (Individuele Feedbackrapporten). Of de organisatie als geheel (Work Force Audits). Deze audits kunnen een organisatorisch profiel voor om het even welke grootte van een groep binnen het bedrijf bieden. Emotional Competence Inventory werkt met de 19/21 hierboven beschreven bekwaamheden (zie onder Vier Domeinen van EI).

Boek: Daniel Goleman - Emotional Intelligence -


Emotionele Intelligentie Special Interest Group


Special Interest Group (16 leden)


Emotionele Intelligentie Forum  

Recente onderwerpen

  Goleman's 3 Questions to Increase your Emotional Intelligence
To improve your Emotional Intelligence (EI) you have to know the areas where to focus your efforts. And you must understand how to improve these skill...
     
 
  The Role of Management in Developing EI and Soft Skills
Previously, IQ and/or knowledge was seen by many as the main factor determining individual success, however, this paradigm is shifting to  
   
 
  Best Compliment: 'You must have a high EQ'.
I had a wonderful compliment the other day. On meeting a man and him taking me out on our first date. It was the best compliment he could have given m...
     
 
  Emotional Intelligence = Maturity?
Would Emotional intelligence not be the same as maturity. Ordinarily, maturity comes with age, but sometimes you find a young person who behaves or ...
     
 
  Emotional & Social Intelligence
"Emotional Intelligence responsible for Intra-personal Communication and Social Intelligence responsible for Inter-personal Communication makes leader...
     
 
  Emotional Intelligence - Better Predictor of Success then IQ
Studies have shown that there is a direct co-relation between emotional intelligence and success in real life. A high IQ is not necessarily a predicto...
     
 
  3 Approaches Towards Emotional Intelligence
In an article “Human Abilities: Emotional Intelligence” Mayer, Roberts and Barsade describe the theoretical approaches to Emotional Intelligenc...
     
 
  How can EQ and IQ be Combined?
Of course, EQ and IQ can be combined in one individual. But how can we assess the extent to an individual is successful in achieving this?
The po...
     
 
  Emotional Intelligence not Opposite of Intelligence
As indicated in the main text, it is very important to understand that emotional intelligence is NOT the opposite of intelligence, it is not the trium...
     
 
  Cleaning our Emotions
The important thing about emotional intelligence is self awareness. It starts with knowing oneself, and with cleaning all those feelings that have blu...
     
 
  Emotional Intelligence and Conflict Management Skills
I am looking for material that outlines the relationship or link between an individual's EI and his or her proficiency in handling conflict in the wor...
     
 
  Teaching Emotional Intelligence at Schools
Today, 10-21-2009, my wife and I attended a session ("APA speaker series - what are our children going through") at our daughter's high school. The se...
     
 
  Influencing Factors of Emotional Intelligence
To what extent do you think emotional intelligence can be influenced by the following:
1. The level of the relationship that exist between indivi...
     
 
  How you Should Manage Yourself (Drucker)
Peter Drucker (1999) emphasises several components of effective self-management. The underlying principle of one-own’s self management is identificati...
     
 
  Mayer's Ability Model of Emotional Intelligence. Comparison Goleman
The Ability Model of Mayer of Emotional Intelligence (EI) versus Goleman.
Mayer has been the first who defined the concept of EI. After that, man...
     
 
  Understanding Emotions Logically
Through "social intelligence", which is about observing nonverbal behavior and understanding emotions, you can learn to differentiate between e...
     
 
  Some Level of EQ and IQ Either Way is Needed
A very intelligent person (high IQ) might be great to have around.
But he has to have some emotional capacity (high EQ) to assert a better coping...
     
 
  EI and Sensitivity for Subconscious Mind
Has EI anything to do with being more sensitive or tolerant into the subconscious mind of other persons?...
     
 
  What is Emotional Response?
If you were to choke while eating I will bring you a glass of water. If you spilled, without you having to ask I will hand you a napkin. I believe the...
     
 
  By-Products of Emotional Intelligence
One's own emotional intelligence culminates in personal traits like "vision" through which one develops other by-products like "intution", "introspect...
     
 
  Emotional Intelligence within Organisations
I consider it very important and essential for organisations to recognise the importance of EI and develop it amongst their management and leaders.
     
 
  Categories of Emotional Intelligence
Typification is helpful, but up to a point. Every individual is unique. In fact, I've seen people with admirable cognitive ability displaying equally ...
     
 
  Emotional Intelligence of Groups / Companies
I wonder, besides the obvious EI on the individual level, can we also observe Emotional Intelligent groups or even Emotional Intelligent enterprises?...
     
 

Best Practices - Emotionele Intelligentie
  Intelligence of the Heart
I shall begin with some some real life incidents that happened to me.

Incident 1: the girl standing up for her friend.
One day I was t...
     
 
  (How) Can I improve my Emotional Intelligence?
Can we improve our EI? How can I learn to be more emotional intelligent, and how can I unlearn ineffective habits I may have?...
     
 
  The Benefits of Emotional Intelligence (EQ)
Emotional Intelligence skills influence people to self awareness, self managing, awareness of other people and relations managing.
These abil...
     
 
  Emotions and Motivation
Emotions are the motivating force in our lives depending on the direction we take. Motivations can be productive, empowering and creative - or they ca...
     
 
  How to Moderate the Effect of Negative Moods on Your (Team's) Performance
POSITIVE AND NEGATIVE MOODS
You and your employees experience different moods. These moods can be roughly divided into positive and negative mood...
     
 
  The Effects of Emotional Intelligence on Leadership
It is well known nowadays that leadership is connected with emotions. Leaders who are able to manage their emotions and who show affinity towards empl...
     
 
  Emotional Intelligence and Age
Does Emotional Intelligence increase or decrease when we grow older? Or is age irrelevant?...
     
 
  Soft Skills and Emotional Intelligence
What are the differences between Soft Skills (SS) and Emotional Intelligence (EI)? What is the meaning and scope of the term SS? What categories of so...
     
 
  Cross-cultural Validity of Emotional Intelligence
To what extent is the Emotional Intelligence model valid cross-culturally? It appears EI derived out of Western thinking. I am looking for recent pape...
     
 
  Emotional Intelligence versus IQ
I think we can link EQ with wisdom and IQ with knowledge. One can be knowledgeable with others knowledge but one cannot be wise with others wis...
     
 
  EQ / EI Questionaire
Where can i find an inventory or questionnaire on EI / EQ?...
     
 
  Emotions versus Reason
An emotion is an automatic response, an automatic effect of our value premises - therefore it is an effect not a cause. There is no necessary clash...
     
 
  Where does Wisdom come from?
Why are some wiser? We see educated people but unwise. We see less literate people but wise. Is it one's thoughts which make someone wise/unwise? Or i...
     
 

Expert Tips (ENG) - Emotional Intelligence
 

Theory of Multiple Intelligences

Skills Development
In 1983, Howard Gardner proposed the Theory of Multiple Intelligences. According to Gardner there ar...
 
 
 

The Brain's Lymbic System is an Open-loop System. The Phenomenon of Mirroring

EI Awareness
A closed-loop system is self-regulating, it is not influenced by things outside of the system.
...
 
 
 

How to Develop Your / Someone's Emotional Intelligence?

Emotional Intelligence Development, Coaching, Mentoring
In order to develop Emotional Intelligence, Steve Hein suggests adopting following habits:
- Be...
 
 
 

How to Assess Your / Someone's Social Intelligence and Leadership Skills

Social Intelligence, Leadership Development
In their article "Social Intelligence and the Biology of Leadership" (HBR, September 2008), Daniel G...
 
 
 

Limitations of Emotional Intelligence

EI Consulting, Coaching, Mentoring, Measuring Emotional Intelligence
Some significant limitations of Emotional Intelligence mentioned by academics as well as professiona...
 
 
 

Emotional Style and Leadership Performance

Leadership Coaching, Understanding the Mechanisms behind Leadership
Goleman made another contribution to the study of successful leadership. This represented a deeper a...
 
 
 

How to Develop Better Relational Skills?

Human Resources, Leadership
Although it is not necessary to be interested in or skilled at all four dimensions of relational wor...
 
 
 

Thorndike on Intelligence 1920

3 distinct types
E.L. Thorndike (1920: Intelligence and its uses) distinguished between three distinct types of intel...
 
 
 

Reasons and Remedies to Dissonance in Leaders

Primal Leadership, Emotional Intelligence, Stress, Cognitive Dissonance, Resonance
In today’s constantly changing, challenging and demanding environment, it is hard for leaders to rem...
 
 
 

Bar-On Measure of EQ 1985

Measuring EQ
R. Bar-On (1985: The development of an operational concept of psychological well-being) mentions 5 i...
 
 

Hulpbronnen - Emotionele Intelligentie
 

Nieuws over Emotionele Intelligentie


     
 

Nieuws over Emotionele Competentie


     
 

Video's over Emotionele Intelligentie


     
 

Video's over Emotionele Competentie


     
 

Presentaties over Emotionele Intelligentie


     
 

Presentaties over Emotionele Competentie


     
 

Meer over Emotionele Intelligentie


     
 

Meer over Emotionele Competentie


     

Vergelijk met Emotionele Intelligentie: Culturele Intelligentie  |  Whole Brain-model  |  Johari Venster  |  Attributietheorie  |  Leiderschapsstijlen  |  Framen (Inkaderen)  |  ERG Theorie  |  Path-Goal Theorie  |  4 Dimensies van Relationeel Werk  |  Concurrerende Waardenraamwerk  |  Pyramide van Maslow  |  Zes Benaderingen voor Verandering  |  Zeven Eigenschappen  |  PAEI  |  Actieleren (Actie-Leren)  |  Teammanagementprofiel


Keer terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |  Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Human Resources  |  Leiderschap


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Laatst bijgewerkt op: 19-2-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.