Gestaltteori

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

29 itens • 392.525 visitas


Sammanfattning

Gestaltteori (GT) är en bred tvärvetenskaplig allmän teori som erbjuder ett ramverk med en bred variation av psykologiska fenomen, processer och användningsområden.


Essensen med ett lyckat problem-lösnings beteende är enligt Wertheimer: att det är möjligt att kunna se den totala strukturen med ett problem: En bestämd region inom detta fält blir avgörande och fokuserad; men den blir inte isolerad. En ny djupare strukturell syn på situationen utvecklas och det innebär förändringar i den funktionella betydelsen, grupperandet, etc. hos ett objekt. Givet av vad som krävs utav strukturen i en viss situationen för ett viktigt område, så leds man till en rimlig förutsägelse, vilka av de andra parterna i strukturen troligtvis , kräver verifikation, direkt eller indirekt. Två riktningar är involverade: få en hel och sammansatt bild, och se vad strukturen för helheten kräver för delarna.


Med andra ord Gestaltteorin innefattar ”där finns helheter som i stället för att vara summan av delarna existerar självständigt, ge dessa delar specifika funktioner eller rättigheter som endast kan definieras i förhållande till den helheten som är i fråga” (Wolfgang Köhler).


Fokuset med GT är idén om ”att gruppera”, dvs. egenskaperna hos dessa stimuli får oss till att strukturera eller tolka ett visuellt fält eller ett problem på ett visst bestämt sätt (Max Wertheimer, 1922).


De primära skälen till att gruppera

 1. Närhet, Släktskap. Beståndsdelarna anses att kunna grupperas tillsammans enligt deras närbelägenhet.
 2. Likhet. Objekten som liknar varandra i något avseende, anses att kunna grupperas tillsammans.
 3. Stängning. Objekten grupperas tillsammans, om de anses komma att avsluta någon enhet.
 4. Enkelhet. Objekten kommer att organiseras i form av enkla figurer enligt viss symmetri, regularitet och jämnhet.

Dessa faktorer kallas för organisationens lagar och förklaras i sammanhanget av varseblivning och problemlösande.
 

Människor betraktas som öppna system i aktiv samverkan med deras miljö. Enligt Wertheimer år 1924 (Über Gestalttheorie) så  finns det helheter, beteenden av vilka som inte är beslutade på grund av deras individuella beståndsdelar, utan där delprocesserna i sig själva bestämms av den inneboende beskaffenheten hos helheten. Det är hoppet med GT att kunna bestämma beskaffenheten hos sådan helheter.


GT passar speciellt väl in för förståelsen av ordning och struktur vid psykologiska händelser och har sitt ursprung i några orienteringarna från Johann Wolfgang von Goethe, Ernst Mach och särskilt från Kristen von Ehrenfels och forskningarbetet från Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka och Kurt Lewin, som kontrasterande det elementäriska tillvägagångssättet till psykologiskt skeende, associationismen, beteendepsykologi och till psykooanalys. Den kommande makten för nationell socialism avbröt väsentligen den fruktbara vetenskapliga utvecklingen av Gestaltteorin i den tysktalande världen; Koffka, Wertheimer, Köhler och Lewin, emigrerade eller tvingades till att fly över till förenta staterna.


Gestaltteorin begränsas inte bara till konceptet med gestalt eller helheten eller till gestaltprinciperna för organisationens perception (liksom den framläggs i många publikationer), utan den måste bli sedd långt mer vidare och mer övergripande:

 • Företrädet med de fenomenala: Att erkänna och att ta allvarligt på den mänskliga världens erfarenhet som den enda omedelbara givna verkligheten och inte bara enkelt diskutera bort den, är ett grundläggande påstående hos GT, och fördelaktigheten att som för psykologi och psykoterapi har utan orsak utvidgats.

 • Det är i samverkan mellan individ och situationen och i känslan av ett dynamiskt fält, som bestämmer erfarenhet och beteendet, och inte endast driver(psykooanalys, etologi) eller yttre stimulanser (beteendepsykologi, Skinner) eller statiska personlighetskaraktärsdrag (klassisk personlighetsteori).

 • Sambanden bland det psykologiska innehållet skapas klarare och mer permanent på grund av de substantiellt konkreta förhållanden än av ren upprepning och förstärkning.

 • Tänkande och problemlösning karakteriserades av en lämplig och självständig organisation omstrukturerad och centrerad med den givna (”insikten”) i riktningen mot en önskad lösning.

 • I minnesstrukturer som baseras på associerade samband är utarbetade och åtskilda enligt en strävan för en optimal organisation.

 • Kognitioner, som en individ inte kan integrera, kommer att leda till en erfarenhet av dissonans. Och mot kognitiva processer inriktade på att reducera denna dissonans.

 • I en supra-individuell helhet liksom en grupp så finns det en benägenhet mot vissa specifika förhållanden i samverkan med styrkor och behov.

Den epistemologiska orienteringen av Gestaltteorin anses till att vara en sorts kritisk realism. Metodiskt försöker den att uppnå en meningsfull integration av det experimentella och fenomenologiska tillvägagångssättet (den experimentella-fenomenologiska metoden). Avgörande fenomen undersöks utan att göra avkall på den experimentella precisionen. GT bör inte förstås som en statiskt vetenskaplig position. Utan som ett paradigm som fortsätter att utvecklas. Genom utveckling liksom teorin med självorganiserade system når den fram till en mycket stor betydelse för många med ett nuvarande intresse för psykologi.


Särskild Intressegrupp SIG

Gestaltteori Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (6 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Gestaltteori. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Gestaltteori

 

Ignorance of the Big Picture
Ignorance of the big picture is the mother of Murphy.
Seven blind men, so an old Asian story goes, each held a part of an elephant. One boasted that he held a snake. Another said this was a wall. A...
11
 
8 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Gestaltteori. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Gestalt Theory (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


How to Create an Adaptive Organization that can Deal with a Complex Environment?

Organizational Development, Strategy
Definition and qualifications of complex adaptive systems capable of successfully coping with chaos: 1. A system must b...

Structure your Organization at the Edge of Chaos

Organizational Development
Although chaos theory was discovered decades ago, it only has emerged in recent years as a model for explaining the chao...

Principles of Complex Environments

Organizational Development, Strategy
Characteristics of an environment conducive for complex adaptive systems: 1. Complex adaptive systems are at risk when ...
Informationskällor

Olika informationskällor om Gestaltteori. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Systems, Systems Thinking and Soft System Methodology (SSM)

Systems Thinking, Soft System Methodology, SSM, Checkland
Presentation that provides well structured information about what are Systems, System Thinking and Soft Systems Methodol...

Systems Thinking for Leaders

Systems Thinking, Leadership, Gestalt Theory, Complexity
Presentation about systems thinking leadership, including the following sections: 1. What is systems thinking? 2. What...

Introduction to Service Management

Initial Understanding of the Difference Between Service Management and Systems Management
In this video five several IBM experts give their views on Service Management and the difference with Systems Management...

Gestalt-Switch

IBRD, IMF, globalization
This essay by Robert C. Hockett suggests means by which the international financial institutions (IFIs), the IBRD and th...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Gestaltteori.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Gestaltteori med: Systemdynamik, Systemtänkande  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Organiska Organisationer  |  Nivåer av Organisatorisk Kultur  |  Idékläckning (Brainstorming)  |  Sex Tänkhattar  |  Soft Systems-metodik


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  Kommunikation och Färdigheter  |  Beslutsfattande och Värdering


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Gestaltteori? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 25-3-2023. Alla namn ™ av deras ägare.