McKinsey Matrisen

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

44 itens • 1.150.381 visitas


Sammanfattning

GE McKinsey Matrisen Portföljanalys Vad är McKinsey matrisen?

McKinsey matrisen är en modell för att göra en affärsportföljsanalys på de strategiska affärsenheterna hos ett företaget. Synonymer för denna metod är; GE matris, Affärsskattningssammanställning/Business Assessment Array och GE Affärsöversiktsskärm/GE Business Screen.


Vad är en portfölj?

En affärsportfölj är en samling av strategiska affärsenheter som tillsammans bildar ett företag/koncern. Den optimala affärsportföljen är en som passar perfekt machat med företagets styrkor och hjälper till med att exploatera de attraktivaste industrierna eller marknaderna.


Vad är en strategisk affärsenhet?

En strategisk affärsenhet (SBU) kan endera vara ett helt medelstort företag eller en division på ett stort företag. Så länge som den formar sin egen affärsstrategi och har skilda målsättningar från moderbolaget.


Syftet med portföljanalys

 1. Analysera dess nuvarande affärsportfölj och avgöra vilka av affärsenheterna(SBU's) som bör få mer eller mindre investeringar
 2. Utveckla tillväxtstrategier för att tillföra nya produkter och affärer till portföljen
 3. Avgör vilka affärer/företag eller produkter som inte bör behållas längre.

BCG Matrix (Boston Consulting Group matrisen) är den mest kända portföljanalysen och planeringsramverket. McKinsey matrisen är en lite senare variant och i en mer avancerad form än BCG Matrisen.


McKinsey Matrisen

McKinsey matrisen är mer sofistikerad än BCG Matrisen på grund av följande tre aspekter:

 1. Marknads (industri) attraktiviteten används som dimension för attraktiviteten i industrin, i stället för marknadstillväxt. Marknadattraktiviteten inkluderar ett större ubud av faktorer än just bara graden av marknadstillväxt för att kunna bestämma attraktiviteten i en industri/på en marknad. Jämför också: Five Forces
 2. Konkurrenskraften ersätter marknadsandelar som den dimension genom vilket konkurrensläget bedöms utifrån på varje affärsenhet/SBU. Konkurrenskraften inkluderar likväl ett större utbud av faktorer än just bara marknadsandel som kan bestämma den konkurrenskraft som finns hos en strategisk affärsenhet.
 3. Dessutom har GE matrisen fler dimensioner 3*3 matris, medans BCG Matrisen har endast 2*2. Detta tillåter också att man kan göra mer sofistikerade analyser.

Typiska (yttre) faktorer som påverkar marknadattraktivitet:


- Marknadstorlek
- Marknadstillväxtsgrad
- Marknadens lönsamhet
- Prissättningstrender
- Konkurrenskraft/rivalitet
De risker som finns med intäkter inom industrin

- Inträdesbarriärer
- Möjlighet till att göra åtskillnad mellan produkter och tjänster

- Efterfrågevariabilitet
- Segmentering
- Distributionsstruktur

- Teknologiutveckling


Typiska (interna) faktorer som påverkar konkurrenstyrkan hos en strategisk affärsenhet:


- Styrkan hos tillgångar och kompetenser
- Relativ varumärkesfördel (marknadsföring)
- Marknadsandel

- Marknadsandelstillväxt
- Kundlojalitet
- Relativ kostnadsposition (kostnadsstrukturen jämfört med konkurrenter)

- Relativ vinstmarginal (som jämförs med konkurrenternas)
- Distributionsfördel och produktionskapacitet
- Innehav av teknologi eller annan typ av innovation

- Kvalitet
- Tillgång till finansiella och andra investeringsresurser

- Kraftfull företagsledningMestadels beskrivs de strategiska affärsenheterna som en ritad cirkel som representeras i GE matrisen, där:

 • Storleken  cirklarna representerar marknadstorleken
 • Storleken  pajdiagrammet representerar den marknadsandel som en SBU har
 • Pilarna representerar riktningen och förändringen för denna SBU i framtiden

En sex-stegs approach för att använda McKinsey matrisen

 1. Specificera drivfaktorer för varje dimension. Företaget måste försiktigt bestämma de faktorer som är av större vikt och avgörande för dess övergripande strategi.
 2. Bestäm vikten på varje drivfaktor. Företaget måste tilldela relativa vikter för drivfaktorerna.
 3. Skatta poängen per SBU och på varje drivfaktor.
 4. Multiplicera vikterna och resultatet för varje SBU.
 5. Betrakta den resulterande grafen och tolka den.
 6. Utför en översyn-/känslighetsanalys. Ta användning av andra justerade vikter och resultat (det kanske inte existerar konsensus kring bedömningarna).

Några av begränsningarna med McKinsey matrisen

 • Värderingen av realiseringen på ett antal olika faktorer.
 • Aggregation, sammanhopning av indikatorererna är svårt.
 • Kärnkompetenser (Core Competences) är inte representerade.
 • Samverkan mellan de strategiska affärsenheterna övervägs inte.

Särskild Intressegrupp SIG

Strategisk Portfolio Management (McKinsey Matrisen) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (11 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Strategisk Portfolio Management (McKinsey Matrisen). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Strategisk Portfolio Management (McKinsey Matrisen)

 

Example of McKinsey Matrix
Who can provide an example on this matrix in any industry to understand this tool practically... Please....
8
 
Calculation of Weights and Attributes in McKinsey Matrix
The y-axis parameter (vertical) is attractiveness(value) which is the result of the Sum of (a1*w1+a2*w2...) .
The evaluation process of w1, w2 .. as well as a1, a2 ... itself needs serious marke...
8
 
Pitfalls of using McKinsey Matrix
Beware of the stereotypical pitfall: often the outcomes of these kind of portfolio management models / methods are based on assumptions rather than facts. Models as well as their inputs variables shou...
7
 
1 kommentarer
Other Kinds of Portfolios Analysis Than Business Portfolios Analysis
Generally speaking, a portfolio is a collection of assets. Managers use portfolio analysis in a number of ways and at different levels, not just for deciding what markets or industries to in which to ...
6
 
1 kommentarer
How to Assess the Corporate Strategy of a Large Corporation
Are there generic models to assess a public company's corporate strategy? The company should be a multi business company. I have an assignment to assess a company's corporate strategy of my choice for...
5
 
1 kommentarer
How to Analyze an Industry with Several Companies?
Can I apply the McKinsey Matrix to analyze an industry with several companies operating in it under different management, but in the same field?...
4
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Strategisk Portfolio Management (McKinsey Matrisen). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Arrow direction in McKinsey Matrix
We plot the organization's current position through this. Where does the input for the arrow of the bubble (market) come from?...
20
 
3 kommentarer

Strategies associated with boxes
The picture should contain what each box represents i.e. build, harvest, divest. An explanation of these terms would also be useful....
8
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Strategic Portfolio Management (McKinsey Matrix) (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Strategisk Portfolio Management (McKinsey Matrisen). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


GE Matrix / McKinsey Matrix Explained

GE/McKinsey Matrix, Portfolia Analysis
Presentation that briefly and well explains the GE/McKinsey Matrix. The presentation includes the following sections: 1...

Diversification Strategy and Portfolio Management

Diversification, Corporate Strategy, Portfolio Management, Corporate Center
Presentation about diversification including many graphs and figures for clarification. The presentation includes the fo...

Introduction and Summary of McKinsey Matrix

Initial Understanding, Training, Workshops
Introduction video on the GE / McKinsey Matrix. Made at the top of the Grand Canyon which is nice, but there are heavy w...

McKinsey Matrix Diagram

Business Portfolio Analysis
Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Strategisk Portfolio Management (McKinsey Matrisen).


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför McKinsey Matrisen med: BCG Matrisen  |  ADL Matris Arthur D. Little  |  Placering, Placera Trout  |  Produkt/Marknadsmatris  |  Tredimensionella Affärsdefinitionsmodellen  |  STRATPORT  |  Vinstpooler (Profit Pools) Gadiesh och Gilbert  |  Industriförändring  |  Produktlivscykler (Produktlivscykel)  |  Blåa Oceanens Strategi Kim


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Strategisk Portfolio Management (McKinsey Matrisen)? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.0 - Senast uppdaterad: 29-1-2023. Alla namn ™ av deras ägare.