Analoog Strategisch Redeneren
(Gavetti Rivkin)

Kenniscentrum

Het gebruiken van analogieŽn om strategische keuzen te maken. Verklaring van Analoog Strategisch Redeneren van Gavetti en Rivkin. ('05)


Wat is Analoog Strategisch Redeneren? Beschrijving

Analoog strategisch redeneren wordt door Giovanni Gavetti en Januari W. Rivkin beschreven in een fascinerend artikel in HBR, April 2005. Hoewel de auteurs zeker het analoge redeneren niet hebben uitgevonden, verdienen zij krediet voor hun uitleg van het gebruik ervan, en van hoe de methode†binnen strategische besluitvorming het best kan worden gebruikt. Volgens de auteurs kunnen managers ervan profiteren als zij hun eigen redeneren door middel van analogie begrijpen.

Geconfronteerd met een onbekend, nieuw probleem of met een onbekende, nieuwe kans, denken hogere managers vaak terug aan ťťn of andere ongeveer gelijksoortige†situatie die zij hebben meegemaakt of waarover zij hebben gehoord, of waar zij van hebben geleerd, en vervolgens verklaren zij die lessen van toepassing door middel van een transfer naar de huidige situatie. Strategisch redeneren door middel van analogie kan zeer krachtig zijn als het correct wordt gebruikt, maar het heeft jammer genoeg ook belangrijke valkuilen.

Vergeleken met deductie en trial and error, heeft Analoog Strategisch Redeneren (volgens Gavetti en Rivkin) het voordeel dat strategische problemen noch zo nieuw en complex zijn dat slechts trial and error hulp kan bieden, noch dat zij zo vertrouwd en modulair zijn dat zij deductie toelaten. Dit is waarom Analoog Strategisch Redeneren vaak door strategiemakers wordt gebruikt:

 • De hoeveelheid informatie die beschikbaar is in vele strategische situaties is gelijkaardig aan de informatie die wordt vereist om analogieŽn te trekken.
 • De rijkdom aan†managementervaringen komt overeen met†de behoefte aan die ervaring in het analoge redeneren.
 • De behoefte aan creatieve strategieŽn kan door de analogie goed worden vervuld.

Oorsprong van Analoog Strategisch Redeneren. Geschiedenis

De politieke wetenschappers Ernest May en Richard Neustadt vonden uit dat analoog redeneren beleidsbepalers vaak op een dwaalspoor brengt.


Gebruik van Analoog Strategisch Redeneren. Toepassingen

 1. Hulpmiddel om tussen mogelijke oplossingen voor strategische problemen te kiezen (maar volg wel de hieronder genoemde 4 stappen)
 2. Als katalysator voor het genereren van creatieve opties (out of the box thinking).
 3. Voor het snel communiceren van complexe berichten (mensen begrijpen gemakkelijk eenvoudige analogieŽn).

Sterke punten van Analoog Strategisch Redeneren. Voordelen

 • Vergeleken met deductie en trial and error, heeft Analoog Strategisch Redeneren (volgens Gavetti en Rivkin) het voordeel dat strategische problemen noch zo nieuw en complex zijn dat slechts trial and error hulp kan bieden, noch dat zij zo vertrouwd en modulair zijn dat zij deductie toelaten.
 • De hoeveelheid informatie die beschikbaar is in vele strategische situaties is gelijkaardig aan de informatie die wordt vereist om analogieŽn te trekken.
 • De rijkdom aan†managementervaringen komt overeen met†de behoefte aan die ervaring in het analoge redeneren.
 • De behoefte aan creatieve strategieŽn kan door de analogie goed worden vervuld.
   

Beperkingen van Analoog Strategisch Redeneren. Nadelen

 • Het gevaar bestaat dat men een analogie trekt op basis van een te oppervlakkige gelijkenis,†en niet op†de dieper gelegen oorzaken.
 • Het onderscheid maken tussen diepe gelijkenissen en oppervlakkige gelijkenissen is moeilijk. Mensen neigen ertoe om weinig inspanning te leveren om dit onderscheid te maken. Dit wordt veroorzaakt door anchoring (wanneer een analogie wordt getrokken,†verankert deze†zich en is deze moeilijk te vergeten), en wordt ook veroorzaakt door confirmation bias (besluitvormers neigen ertoe om informatie te zoeken die hun†overtuigingen bevestigt en tegensprekende gegevens te negeren).

4 stappen in Analoog Strategisch Redeneren. Proces

Om de beperkingen of de valkuilen te vermijden van analoog strategische redeneren, adviseren Gavetti en Rivkin de volgende vier stappen:

 1. Erken de analogie en identificeer zijn doel. Wordt analogie gebruikt en hoe wordt deze gebruikt?
 2. Begrijp de bron. Waarom werkte de strategie in de vroegere situatie?
 3. Beoordeel gelijkenis. Is de gelijkenis meer dan oppervlakkig? Waar zijn de verschillen?
 4. Vertaal, beslis en pas aan. Zal de op de juiste manier vertaalde strategie ook werken in de industrie waar men zich op richt?

Veronderstellingen van Analoog Strategisch Redeneren. Voorwaarden

 • Strategische problemen zijn noch zo nieuw en complex dat slechts trial and error hulp kan bieden, noch zijn zij zo vertrouwd en modulair dat zij deductie toelaten.
 • Vroegere ervaringen kunnen nuttig zijn in strategievorming.
 • Het is mogelijk om goede analogieŽn (vooraf) van oppervlakkige te onderscheiden.
 • De auteurs vermelden slechts deductie en trial and error als alternatieven voor het strategische redeneren door analogie. Maar er bestaan veel meer aanpakken. Hieronder vindt u hiervan enkele voorbeelden.

Boek: Nog geen!


Special Interest Group - Analoog Strategisch Redeneren (Gavetti Rivkin)


Special Interest Group (19 leden)


Forum - Analoog Strategisch Redeneren (Gavetti Rivkin)  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.
Best Practices - Analoog Strategisch Redeneren (Gavetti Rivkin)

Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn.Expert Tips (ENG) - Analogical Strategic Reasoning

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

How to Avoid Being Misguided by Experience-based Biases

Analogical Strategic Reasoning, Decision-making, Cognitive Bias, Bandwagon Effect, Confirmation Bias, Anchoring...
 
 
 

One More Assumption Behind Analogical Strategic Reasoning

Things to Realize when Reasoning Analogically...
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes...
 
 
 

Learning via the Case Method

Decision-making, Problem-solving...
 
 
 

Meta-cognition (Meta-thinking) in Strategic Thinking

Schools of Thought, Strategic Thinking, Scenario Thinking, Strategic Assumptions, Strategic Reasoning...
 
 

Hulpbronnen - Analoog Strategisch Redeneren (Gavetti Rivkin)

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Analoog Redeneren


     
 

Nieuws over Strategisch Redeneren


     
 

Video's over Analoog Redeneren


     
 

Video's over Strategisch Redeneren


     
 

Presentaties over Analoog Redeneren


     
 

Presentaties over Strategisch Redeneren


     
 

Meer over Analoog Redeneren


     
 

Meer over Strategisch Redeneren


     

Vergelijk met Analoog Strategisch Redeneren van Gavetti en Rivkin: Dialectic Inquiry  |† Analyse van de Onderliggende Oorzaak  |† Oorzaak- en Gevolgdiagram  |† Pyramideprincipe  |† Chaostheorie  |† Actieleren (Actie-Leren)  |† Knelpuntentheorie (Theory of Constraints)  |† Brainstormen  |† De Zes Denkhoeden  |† Mindmappen  |† System Dynamics  |† Scenarioplanning  |† Speltheorie (Game Theory)  |† Real Options-analyse  |† Kepner-Tregoe Matrix  |† Plausibiliteitstheorie  |† Groepsdenken  |† Delphimethode  |† Krachtenveldanalyse  |† Metaplan


Keer terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |† Besluitvorming & Waardering  |† Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 19-8-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.