Speltheorie (Game Theory)

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Het van de manier waarop mensen op elkaar inwerken en besluiten nemen door middel van wiskundige modellen. Verklaring van Speltheorie (Game Theory) van Von Neumann, Morgenstern, en Nash.

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Wat is Speltheorie (Game Theory)? Beschrijving

Game Theory (Spel Theorie) is een speciale tak van wiskunde die voor het bestuderen van besluitvorming in complexe omstandigheden is ontwikkeld. Speltheorie tracht om resultaten te voorspellen gebaseerd op interactieve modellen waarin de besluiten van elke partij de besluiten van de andere partijen beïnvloeden. De betekenis van „Spel“ is hier: een beweging door één speler zal resulteren in bewegingen door anderen. Het idee gaat historisch terug tot de Talmud en de geschriften van Sun Tzu. Maar de hedendaagse codificatie wordt toegeschreven aan John von Neumann en Oskar Morgenstern. Zij publiceerden de Theory of Games and Economic Behavior in 1944. In de vroege jaren '50, veralgemeniseerde John Nash hun resultaten en vormde de basis van het moderne gebied van Speltheorie. Een snelle opkomst in theoretische ontwikkelingen leidde in 1972 tot het oprichten door Oskar Morgenstern van het eerste academische tijdschrift toegewijd aan het gebied. Weinig bedrijven denken tegenwoordig over hun strategie zonder enkele game theorie modellen of spelelementen in hun strategieproces op te nemen.


Gametheorie kan worden gedefinieerd als de studie van hoe mensen op elkaar inwerken en besluiten nemen. Deze algemene definitie is op de meeste sociale wetenschappen van toepassing, maar speltheorie past wiskundige modellen toe op deze interactie in de veronderstelling dat het gedrag van elke persoon het welzijn van alle andere deelnemers in het spel beïnvloedt. Deze modellen zijn vaak behoorlijk vereenvoudigde abstracties van werkelijke interacties. Terwijl vele spel theoretici zeker genieten van het spelen van spelletjes, is een "spel" in de zin van gametheorie een abstracte vertegenwoordiging van serieuze situaties en heeft een serieus doel.


Gebruik van Speltheorie. Toepassingen

 • Het voorbereiden van bedrijfsonderhandelingen.
 • Het analyseren van toekomstige marktvoorwaarden.
 • Strategische besluitvorming.
 • Het beoordelen van de uitvoerbaarheid van een nieuwe onderneming, een bedrijfsmodel, een programma, een project, een product, dienst of een technologie.

Veronderstellingen in Speltheorie

Een belangrijk punt met speltheorie is dat het noodzakelijk is om veronderstellingen te maken. Ieder model van de reële wereld moet veronderstellingen maken die de werkelijkheid vereenvoudigen, omdat de echte wereld te complex is om te analyseren met enige precisie. Er is een constante afruil tussen realisme en het technische vermogen om problemen op te lossen. Zelfs als men een model kon opschrijven dat accuraat beschrijft hoe mensen in het algemeen besluiten nemen, zou geen enkele hoeveelheid computers het kunnen berekenen.

Welke veronderstellingen worden normaal gedaan? De gebruikelijke veronderstellingen zijn:

 • Rationaliteit. Mensen nemen welke acties dan ook die hen waarschijnlijk gelukkiger zullen maken. En zij weten wat hen gelukkig maakt.
 • Gemeenschappelijke kennis. Wij weten dat iedereen probeert om zichzelf zo gelukkig mogelijk te maken, potentieel op onze kosten.

Deze veronderstellingen nemen vele wiskundige vormen aan, van zeer sterk (en waarschijnlijk onrealistisch) naar veel zwakkere vormen in de studie van gedragsspeltheorie.

Experimentele economie onderzoekt de geldigheid van deze veronderstellingen door te bekijken hoe echte mensen in gecontroleerde omgevingen handelen.


Voorbeeld van Speltheorie (Game Theory)

Het meest bekende voorbeeld van speltheorie is waarschijnlijk het Prisoners Dilemma (Dilemma van de Gevangene): Dit zero-sum samenwerkingsspel kreeg zijn naam vanuit de volgende hypothetische situatie: veronderstel dat twee misdadigers worden gearresteerd onder de verdenking van het samen  te hebben begaan van een een misdaad. Maar de politie heeft geen voldoende bewijs om hen veroordeeld te krijgen. De twee gevangenen worden geïsoleerd van elkaar, en de politie biedt elk van hen een overeenkomst aan: de persoon die bewijsmateriaal tegen de ander aanbiedt zal worden vrijgelaten.

Als geen van hen de aanbieding aanneemt, werken zij in feite samen tegen de politie, en zullen zij allebei slechts een kleine straf krijgen wegens gebrek aan bewijs. Zij zullen allebei winnen.

Maar als één persoon de andere verraadt, door te bekennen aan de politie, zal hij meer winnen, aangezien hij wordt vrijgelaten. Maar degene die bleef zwijgen zal de volledige straf ontvangen, aangezien hij de politie niet hielp, en er voldoende bewijs tegen hem is.

Als allebei de ander verraden, zullen zij allebei worden gestraft, maar minder streng dan als zij hadden geweigerd te spreken. Het dilemma ligt in het feit dat elke gevangene slechts een keus tussen twee opties heeft. Maar zij kunnen geen goed besluit nemen, zonder te weten wat de andere persoon zal doen.


Speltheorie (Game Theory) Forum
  Gametheorie voor Bedrijven
In nummer 46 van S+B staat een interview met Prof....
     
 
  Game Theory in Communities
If I were to take this topic away from management ...
     
 
  Game Theory Calculations
A person has a utility function defined over her w...
     
 
  What are the Uses of Game Theory? List of Usages
According to Luis Garicano (Professor Economics an...
     
 
  Game Theory and Oligopolistic Competition
Game theory can be used to analyze decision-making...
     
 
  Types of Game Theory
Are there different types of game theory? If yes, ...
     
 
  What is Dominance Theory?
Can anybody explain to me the concepts of dominanc...
     
 
  Using Game Theory for Making Investments
How can we use Game Theory in making investment de...
     
 
  Game Theory Cases in Strategy?
Though I have heard of game theory being used in a...
     
 
  Can Game Theory deal with Bounded Rationality?
A key assumption of Game Theory, as mentioned in t...
     
 
  Is Business Strategy a Non-Zero-Sum Game?
I found that a ZERO-SUM GAME is a game with a clea...
     
 
  Game Theory vs. SWOT Analysis in the Strategy Process
A major advantage of Game Theory over SWOT analysi...
     
 
  Game Theory in Business
Issue #46 of S+B has an interview with Prof. Naleb...
     
 

Speltheorie (Game Theory) Special Interest Group


Special Interest Group

Speltheorie (Game Theory) Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Speltheorie (Game Theory) Premium

Expert Tips (ENG) - Game Theory Premium

Hulpbronnen - Speltheorie (Game Theory) Premium
 

Nieuws over Game TheorieSchrijf u in


     
 

Nieuws over Speltheorie BeslissenSchrijf u in


     
 

Video's over Game TheorieSchrijf u in


     
 

Video's over Speltheorie BeslissenSchrijf u in


     
 

Presentaties over Game TheorieSchrijf u in


     
 

Presentaties over Speltheorie BeslissenSchrijf u in


     
 

Meer over Game TheorieSchrijf u in


     
 

Meer over Speltheorie BeslissenSchrijf u in


     

Vergelijk met: Bedrijfs Simulatie  |  System Dynamics  |  Chaostheorie  |  Benchmarken  |  Strategisch Risicomanagement  |  Brainstormen  |  De Zes Denkhoeden  |  Krachtenveldanalyse  |  Exponential Smoothing  |  Scenarioplanning  |  Delphimethode  |  Analoog Strategisch Redeneren  |  Dialectisch Onderzoek  |  Knelpuntentheorie (Theory of Constraints)  |  Operations Research  |  The Value Net (Het Waardenetwerk), Co-opetition


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |  Financiën & Investeren  |  Strategie  |  Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 15-8-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.