Fritt Kassaflöde

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Fritt kassaflödesmetoden/Free Cash Flow method, är ett uttryck för den mängd kapital som är tillgängligt för aktieägarna.


Fritt kassaflödes beräkning


      Rörelsens nettovinst

-     Skatter

------------------------------------------------------

=    Rörelseresultat Efter Ska


-     Netto investering

-     Nettoförändring på rörelsekapitalet

------------------------------------------------------

=   Fritt Kassaflöde


Hur företaget tjänar pengar?

De tjänar pengar genom att driva affärsenheter där de tillverkar produkter eller erbjuder tjänster. Ett företag genererar intäkter genom att sälja dess produkter och tjänster till andra parter. I att generera intäkt, ett företag åsamka sig utgifter - lön, kostnad av sålt gods (CGS), att sälja och allmänna administrativa utgifter (SGA), forskning och utveckling (FoU). Skillnaden mellan operativ intäkt och operativ utgift är rörelsens operationella resultat eller rörelsens nettovinst.


Avkastningsräntan, skatter och det fria kassaflödet

För att skapa intäkt så åsamkar sig ett företag inte bara driftkostnader, utan de måste också investera pengar i byggnader och utrustningar och i rörelsekapitalet för att stötta dess affärsverksamheter. Dessutom måste företaget betala inkomstskatter på dess intäkter. Den del av kapitalet som blir kvar efter betalningen av dessa investeringar och skatter är känd som det fria kassaflödet (Free Cash Flow).


Användningen av det Fria kassa Flödet

Fritt kassaflöde (eller den Fria kassaflödesmetoden) är ett viktigt mått för aktieägare. Kassan som blir kvar efter alla betalningar av kapitalutgifter och de operationella investeringar som krävs av företaget. Det är pengarna som är tillgängliga för att betala företagets olika fordringsägare, och i synnerhet aktieägarna.


Bok: S. David Young, Stephen F.O'Byrne - EVA and Value-Based Management: A Practical Guide. -

Bok: Aswath Damodaran - Investment Valuation: Tools and Techniques. -

Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -


Fritt Kassaflöde Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)

Forum om Fritt Kassaflöde  

De senaste ämnena om: Fritt Kassaflöde.


EVA and Free Cash Flow
What are the differences between EVA and free cash flow (FCF)? How to apply both of them? (...)
7
 
 
Alternate Way to Find Free Cash Flow
A simpler method to extract the Free Cash Flow is to derive it from the firm's Statement of Cash Flow. Using Total Cash (...)
5
 
 
Valuation of a Savings And Credit Co-operative Society (SACCO)
In my opinion, the FCF and income cap are not suitable for valuing a SACCO (Savings And Credit Co-operative Society). Th (...)
1
 
 
Best Practices om Fritt Kassaflöde

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips om Free Cash Flow (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor om Fritt Kassaflöde

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför Fritt Kassaflöde med: Diskonterat Kassaflöde (Diskonterat Kassaflöde)   | Internränta (IRR)  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  |  Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys)  |  Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Fritt Kassaflöde? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 1-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.