Fritt Kassaflöde

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

16 itens • 409.766 visitas


Sammanfattning

Fritt kassaflödesmetoden/Free Cash Flow method, är ett uttryck för den mängd kapital som är tillgängligt för aktieägarna.


Fritt kassaflödes beräkning


      Rörelsens nettovinst

-     Skatter

------------------------------------------------------

=    Rörelseresultat Efter Ska


-     Netto investering

-     Nettoförändring på rörelsekapitalet

------------------------------------------------------

=   Fritt Kassaflöde


Hur företaget tjänar pengar?

De tjänar pengar genom att driva affärsenheter där de tillverkar produkter eller erbjuder tjänster. Ett företag genererar intäkter genom att sälja dess produkter och tjänster till andra parter. I att generera intäkt, ett företag åsamka sig utgifter - lön, kostnad av sålt gods (CGS), att sälja och allmänna administrativa utgifter (SGA), forskning och utveckling (FoU). Skillnaden mellan operativ intäkt och operativ utgift är rörelsens operationella resultat eller rörelsens nettovinst.


Avkastningsräntan, skatter och det fria kassaflödet

För att skapa intäkt så åsamkar sig ett företag inte bara driftkostnader, utan de måste också investera pengar i byggnader och utrustningar och i rörelsekapitalet för att stötta dess affärsverksamheter. Dessutom måste företaget betala inkomstskatter på dess intäkter. Den del av kapitalet som blir kvar efter betalningen av dessa investeringar och skatter är känd som det fria kassaflödet (Free Cash Flow).


Användningen av det Fria kassa Flödet

Fritt kassaflöde (eller den Fria kassaflödesmetoden) är ett viktigt mått för aktieägare. Kassan som blir kvar efter alla betalningar av kapitalutgifter och de operationella investeringar som krävs av företaget. Det är pengarna som är tillgängliga för att betala företagets olika fordringsägare, och i synnerhet aktieägarna.


Bok: S. David Young, Stephen F.O'Byrne - EVA and Value-Based Management: A Practical Guide.

Bok: Aswath Damodaran - Investment Valuation: Tools and Techniques.

Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide


Särskild Intressegrupp SIG

Fritt Kassaflöde Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Fritt Kassaflöde. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Fritt Kassaflöde

 

EVA and Free Cash Flow
What are the differences between EVA and free cash flow (FCF)? How to apply both of them?...
7
 
1 kommentarer
Alternate Way to Find Free Cash Flow
A simpler method to extract the Free Cash Flow is to derive it from the firm's Statement of Cash Flow. Using Total Cash from Operations and subtracting Cap Ex and Dividends....
3
 
Valuation of a Savings And Credit Co-operative Society (SACCO)
In my opinion, the FCF and income cap are not suitable for valuing a SACCO (Savings And Credit Co-operative Society). This is because membership and share capital are unlimited and anyone (in some ins...
1
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Fritt Kassaflöde. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Free Cash Flow (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Fritt Kassaflöde. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Corporate Valuation for Businesses

Corporate Valuation, Book Value, Market Value, Intrinsic Value, Fundamental Value, M&A, VBM, Fundamental Investing
Presentation that elaborates on corporate valuation, including the following sections: 1. Three types of value: - Book...

Construction of Free Cash Flows (2)

Calculating Free CF
Second part of Pedagogical Note by Ignacioa Velez-Pareja....

Construction of Free Cash Flows

Calculating Free CF
Pedagogical Note by Ignacioa Velez-Pareja. Usually a great deal of effort is devoted in typical financial textbooks to t...

Buying the Asset versus Buying the Cash Flows

Understanding the Difference BetweenBuying the Asset versus Buying the Cash Flow
In this video Stephen Yacktman explains that you can buy an asset: - To speculate on an (uncertain) increase in value (...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Fritt Kassaflöde.


Nyheter

Nyheter

Videor

Videor

Presentationer

Presentationer

 
Böcker

Böcker

Akademisk

Akademisk

Mer

Mer


Jämför Fritt Kassaflöde med: Diskonterat Kassaflöde (Diskonterat Kassaflöde)   | Internränta (IRR)  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  |  Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys)  |  Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Fritt Kassaflöde? Bli vår SIG-ledareOm 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.0 - Senast uppdaterad: 29-1-2023. Alla namn ™ av deras ägare.