Fritt Kassaflöde

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Förklaring till Fritt Kassaflöde (Free Cash Flow).

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Fritt kassaflödesmetoden/Free Cash Flow method, är ett uttryck för den mängd kapital som är tillgängligt för aktieägarna.


Fritt kassaflödes beräkning


      Rörelsens nettovinst

-     Skatter

------------------------------------------------------

=    Rörelseresultat Efter Ska


-     Netto investering

-     Nettoförändring på rörelsekapitalet

------------------------------------------------------

=   Fritt Kassaflöde


Hur företaget tjänar pengar?

De tjänar pengar genom att driva affärsenheter där de tillverkar produkter eller erbjuder tjänster. Ett företag genererar intäkter genom att sälja dess produkter och tjänster till andra parter. I att generera intäkt, ett företag åsamka sig utgifter - lön, kostnad av sålt gods (CGS), att sälja och allmänna administrativa utgifter (SGA), forskning och utveckling (FoU). Skillnaden mellan operativ intäkt och operativ utgift är rörelsens operationella resultat eller rörelsens nettovinst.


Avkastningsräntan, skatter och det fria kassaflödet

För att skapa intäkt så åsamkar sig ett företag inte bara driftkostnader, utan de måste också investera pengar i byggnader och utrustningar och i rörelsekapitalet för att stötta dess affärsverksamheter. Dessutom måste företaget betala inkomstskatter på dess intäkter. Den del av kapitalet som blir kvar efter betalningen av dessa investeringar och skatter är känd som det fria kassaflödet (Free Cash Flow).


Användningen av det Fria kassa Flödet

Fritt kassaflöde (eller den Fria kassaflödesmetoden) är ett viktigt mått för aktieägare. Kassan som blir kvar efter alla betalningar av kapitalutgifter och de operationella investeringar som krävs av företaget. Det är pengarna som är tillgängliga för att betala företagets olika fordringsägare, och i synnerhet aktieägarna.


Bok: S. David Young, Stephen F.O'Byrne - EVA and Value-Based Management: A Practical Guide. -

Bok: Aswath Damodaran - Investment Valuation: Tools and Techniques. -

Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -


Fritt Kassaflöde Forumet
  Valuation of a SACCO
In my opinion, the FCF and income cap are not suit...
     
 
  Free Cash Flow => Do More with Less
This definition of free cash flow is clear enough....
     
 
  EVA and Free Cash Flow
What are the differences between EVA and free cash...
     
 
  Alternate Way to Find Free Cash Flow
A simpler method to extract the Free Cash Flow is ...
     
 

Fritt Kassaflöde Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Fritt Kassaflöde Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Fritt Kassaflöde Premium

Expert Tips (ENG) - Free Cash Flow Premium

Resurser - Fritt Kassaflöde Premium
 

Nyheter om Fritt Kassa Flöde MetodBli Medlem


     
 

Nyheter om Företag VinsterBli Medlem


     
 

Videor om Fritt Kassa Flöde MetodBli Medlem


     
 

Videor om Företag VinsterBli Medlem


     
 

Presentationer om Fritt Kassa Flöde MetodBli Medlem


     
 

Presentationer om Företag VinsterBli Medlem


     
 

Mer om Fritt Kassa Flöde MetodBli Medlem


     
 

Mer om Företag VinsterBli Medlem


     

Jämför Fritt Kassaflöde med: Diskonterat Kassaflöde (Diskonterat Kassaflöde)   | Internränta (IRR)  |  Företagsledningens Utköp (Management Buyout)  |  Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys)  |  Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.