Beyond Budgeting
(Fraser, Hope)

Kenniscentrum

12manage is looking for students!

Het managen van prestaties zonder vaste budgetten en prestatiecontracten. Verklaring van Beyond Budgeting van Fraser, Hope en Bunce. ('03)

Bijgedragen door: Niels Pflaeging, BBRT


Beyond budgeting traditionele wendbaar

Wat is het Beyond budgeting model? Beschrijving

Het werken met begrotingen, zoals dat in veel bedrijven wordt gepraktiseerd zou moeten worden afgeschaft. Dat kan klinken als een radicaal voorstel, maar het is slechts ťťn stap in een langlopende slag om organisaties van gecentraliseerde hiŽrarchieŽn te veranderen in netwerken. De meeste andere bouwstenen zijn al op hun†plaats. Firma's hebben reusachtige bedragen in kwaliteitsprogramma's geÔnvesteerd, in IT netwerken, het herontwerpen van processen, en in een†reeks van managementhulpmiddelen als†EVA, Balanced Scorecards, en Activity Based Costing. Maar zij kunnen deze nieuwe ideeŽn soms niet realiseren, omdat de ondersteunende begroting en†bevels- en controlecultuur nog steeds overheersen.

Beyond Budgeting (BB) is een alternatief dat meer wendbaar en doorontwikkeld is. Het vervangt het begrotingsmodel met een meer aanpasbaar en verder ontwikkeld alternatief. Het bekritiseren van begrotingen is niet nieuw. Maar een reeks beginselen vaststellen, die leiders naar een nieuw managementmodel begeleiden dat buigzaam, wendbaar en ethisch is, is wel nieuw.


Oorsprong van de Beyond budgeting methode. Geschiedenis

De BBRT (Beyond Budgeting Round Table) werd opgericht in 1998 in antwoord op de groeiende ontevredenheid of zelfs frustratie met traditionele budgettering. De BBRT gemeenschap behandelde met succes drie belangrijke vragen:

 1. Is er een alternatief voor budgetteren? - Ja.
 2. Is er een beter managementmodel? - Ja.
 3. Hoe zou het moeten worden uitgevoerd? - Dit is nu de belangrijkste focus.

Voorbeelden van Beyond Budgeting. Toepassingen

Organisaties van welke grootte dan ook en de industrie kunnen BB gebruiken. Enkele voorbeelden zijn:

 • Toyota, de Japanse automobielfabrikant, Svenska Handelsbanken, de Zweedse bank, Aldi, de Duitse detailhandelaar, Southwest Airlines en de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij.
 • Andere, minder bekende voorbeelden zijn Ahlsell, de Zweedse bouwmaterialengroothandelaar en ISS, de internationale Deense groep van faciliteitendienst.
 • De Wereldbank
 • Kleine non-profit ondernemingen: Sightsavers International, een Britse liefdadigheidsinstelling.

Stappen in het Beyond budgeting model. Principes

BB is geen proces. Het is een managementmodel gebaseerd op twee groepen van uitgangspunten.

De zes principes voor het managen†met wendbare managementprocessen zijn:

 1. Doelstellingen zijn gebaseerd op het maximaliseren van prestatiepotentieel.
 2. Basisevaluatie en -beloningen gebaseerd op relatieve verbeteringscontracten achteraf.
 3. Maak actieplanning tot een ononderbroken en inbegrepen proces.
 4. Stel zonodig extra middelen ter beschikking.
 5. CoŲrdineer acties dwars door het bedrijf rekening houdend met war de klant wil.
 6. Baseer controles op effectief†bestuur en op een reeks van relatieve prestatie-indicatoren.

De zes op devolutie gebaseerde principes:

 1. Verstrek een besturingsraamwerk dat op duidelijke principes en grenzen wordt gebaseerd.
 2. CreŽer een high-performance klimaat dat op relatief succes wordt gebaseerd.
 3. Geef mensen de vrijheid om lokale besluiten te nemen die met de besturingsprincipes en de doelstellingen van de organisatie consistent zijn.
 4. Plaats de verantwoordelijkheid voor waardecreatiebesluiten bij frontlinieteams.
 5. Maak mensen verantwoordelijk voor klantenresultaten .
 6. Steun open en ethische informatiesystemen die Ąťťn waarheidď door de organisatie bieden.

Sterke punten van Beyond Budgeting. Voordelen

 • Snellere reactie. BB Bedrijven werken snel en simpel, en deze eenvoud komt voort uit het verminderen van ingewikkeldheid in het managementproces. Dit kan het best worden bereikt door managers de gelegenheid te geven om onmiddellijk en ontegenzeglijk te handelen binnen duidelijke principes, waarden en strategische grenzen. Werken binnen een flexibel netwerk is ook van belang om managers in staat te stellen om snel aan aangepaste†wensen gevolg te geven door de processen aan te passen. Maar het belangrijkste element in een snelle reagerende†organisatie is wellicht de strategie te maken tot een open, ononderbroken en wendbaar proces. Dit stelt de firma in staat om te reageren op nieuwe bedreigingen en kansen wanneer zij ontstaan, in plaats van†te worden beperkt door een vast en verouderd plan. Wat dit betreft kunnen regelmatige rolling forecasts nuttig zijn, en toegang tot middelen op het moment dat zij nodig zijn is ook belangrijk. Ten grondslag aan al deze aanpakken ligt het vernietigen van de bureaucratie, die nog steeds de meeste grote organisaties teistert
 • Innovatieve strategieŽn. In BB bedrijven werken mensen in een open- en zelfkritische omgeving. Duidelijke besturingsprincipes scheppen het juiste klimaat en bouwen het wederzijdse vertrouwen dat nodig is om kennis en de beste ervaringen te delen. Dit wordt ook aangemoedigd door te stoppen met beloningen gebaseerd op budget Ącellenď (een formidabele barriŤre voor een delende cultuur). En door op beloningen over te gaan gebaseerd op de resultaten van een business unit of een afdeling. De dringende noodzaak tot kennisdeling wordt vaak door de behoefte gestuurd om ambitieuze doelstellingen te bereiken. Dit kan bedrijven er zelfs toe brengen om kennis te ruilen met leveranciers en contractanten, die vroeger als tegenstanders werden gezien. (Vergelijk: Samenwerking en Concurrentie (Co-opetition))
 • Lagere kosten. Slechts door operationele processen te zien als leverancier-klant verhoudingen, zullen managers reageren op vragen om verbetering van kwaliteit en kosten. En slechts door het uitroeien van de budgeteringsmentaliteit, zullen de managers aangemoedigd worden om vaste kosten aan te pakken en naar duurzame kostenverminderingen te streven. Beyond budgeting bedrijven hebben lagere kosten. Zij verbinden niet alleen†het werk dat de mensen doen met de behoeften van de klant, maar zij†stemmen ook†producten, processen, projecten en structuren af op de strategie. Het management op de werkvloer†stelt de†middelen te discussie in plaats van deze†te zien†als Ąverworven rechtenď. Enkel de vraag te stellen, Ąvoegt het waarde toe voor de klant?ď is vaak al voldoende om ervoor te zorgen dat onnodig werk wordt geŽlimineerd.
 • Loyalere klanten. BB bedrijven plaatsen de waardebehoeften van klanten in het centrum van hun strategie, en passen hun processen aan om hen tevreden te stellen. Een snelle reactie op klantverzoeken is ook belangrijk. Daarom moeten mensen in de frontlinie het gezag hebben om snel besluiten te kunnen nemen. De Ągoedeď klanten moeten ook winstgevend zijn. Daarom is het meten van winstgevendheid per orderlijn essentieel, na het aftrekken van alle kosten die betrekking hebben op klanten.

Beperkingen van Beyond Budgeting. Nadelen

Het is moeilijk om categorisch te zeggen of een veranderingsprogramma, (zelfs met het voordeel van achteromkijken), binnen een bepaalde periode tot een directe en meetbare verbetering leidt in de rijkdom van aandeelhouders. Het is gemakkelijker om te zeggen wat niet heeft gewerkt. Zo is het bijvoorbeeld twijfelachtig of veel van de agressieve expansieprojecten uit de jaren 90, die significante fusies en overnames inhielden, de rijkdom van de aandeelhouders hebben verbeterd (behalve dan in de bedrijven die zij overnamen). Maar in een aantal organisaties die zijn overgegaan op het wendbare en gedecentraliseerde model, zijn hun leiders ervan overtuigd†dat het deze verandering was, die hun prestatietransformatie ondersteunde.


Veronderstellingen van Beyond Budgeting. Voorwaarden

 • Het beyond budgetingmodel maakt een meer gedecentraliseerde manier van managen mogelijk. In plaats van de traditionele hiŽrarchie en gecentraliseerd leiderschap, maakt†BB het mogelijk besluitvorming en prestatieverantwoordelijkheid over te dragen aan lijnmanagers, en creŽert zij een zelfsturende werkomgeving en een cultuur van persoonlijke verantwoordelijkheid. Dit veroorzaakt een verhoogde motivatie, hogere productiviteit en een betere service aan de klanten.
  Individueel kunnen deze twee belangrijke eigenschappen al significante voordelen veroorzaken. Maar in combinatie kunnen zij helpen om een visie op leiderschap te realiseren die tot nu toe sterk was als visie, maar zwak op het gebied van resultaten.
 • Omdat BB een coherent model is waarin alle componenten in harmonie werken, kan het een opmerkelijk en aanhoudend succes veroorzaken. Dit succes wordt gestuurd door vier directe waardefactoren: innovatieve strategieŽn, lage kosten, loyale en winstgevende klanten, en ethische rapportering. Maar deze†factoren zullen ineffectief zijn tenzij de mensen in de frontlinie het werkingsgebied, de kennis en de bevoegdheid hebben om ze te realiseren. Het resultaat is een organisatie die lean, wendbaar en ethisch is, en die het potentieel in zich heeft om aan de†top te blijven van de lijst met vergelijkbare bedrijven.

Boek: Robin Fraser, Jeremy Hope - Beyond Budgeting -

Boek: Thomas Johnson - Profit Beyond Measure -

Boek: Stephan H. Haeckel - Adaptive Enterprise -

Boek: Gary Cokins - Activity-based Cost Management -

Boek: Ricardo Semler - The Seven-Day Weekend -

Boek: Dieter Brandes - Bare Essentials -

Boek: Henry Mintzberg - Rise and Fall of Strategic Planning -


Special Interest Group - Beyond Budgeting


Special Interest Group (44 leden)


Forum - Beyond Budgeting  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.


  Budgeting Must Be Flexible and Auditable (1 reacties)
Just like a strategy, a budget needs to be flexible t...
 
 
 
 
  Financial Measure / Budgeting is no Longer Dominant
It is interesting to observe that over the last 15 years or ...
 
 
 
 
  Budgeting for Guidance, not for Control (2 reacties)
Budgeting by itself is not bad. It is the importance that so...
 
 
 
 
  'Beyond' Budgeting -- Call it Whatever, It's Necessary (2 reacties)
Budgeting, in whatever form at whatever level is a critical ...
 
 
 
 
  Add Rolling Quarterly Forecasts to Traditional Budgeting Process (1 reacties)
One should look at a budget plan as a base against which com...
 
 
 
 
  Budgets Should Facilitate Communication, Collaboration, Cooperation, and Coordination
The metaphor of an algorithm explains the dynamics of budget...
 
 
 
 
  Budgeting Has Become the End Instead of a Tool to an End
Budgeting - like many other activities - has often become an...
 
 
 
 
  Budgeting is the Essence of Good Management (1 reacties)
25 years ago I ran a public school knowing I had a certain a...
 
 
 
 
  Can we Use Beyond Budgeting in Entrepreneurial Companies?
Is it possible to embed the BB model in a young company? On...
 
 
 
 
  What is a Budget? Definition (4 reacties)
What precisely is a budget? Let's collects some good definit...
 
 
 
 
  Budgeting in Uncertain Business Climate (2 reacties)
What about when you are doing your business in an uncertain ...
 
 
 
 
  Budgeting Must Be Integrated in Strategic Process (3 reacties)
Budgeting is not an independent process. It has to be integr...
 
 
 
 
  Why Budgeting and Sound Financial Practices are Crucial (6 reacties)
Folks, all you have to do is look at the US debt and look at...
 
 
 
 
  Lump Sum Budgeting with a Cushion
Business environments are becoming less predictive and adher...
 
 
 
 

Best Practices - Beyond Budgeting

Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn.


  Weaknesses of Traditional Budgeting (29 reacties)
Fraser and Hope mention the main weaknesses of annual (tr...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Beyond Budgeting

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Implementing Adaptive Rolling Forecasts

Generic Implementation Steps...
 
 
 

Better Budgeting Best Practices

Improving the Budgeting Process...
 
 
 

12 Principles for a Robust Beyond Budgeting Framework

Implementing Beyond Budgeting...
 
 
 

How to Avoid that Forecasts Fail?

Dealing with Uncertainty...
 
 
 

The Value of Traditional Financial Planning, Budgeting and Forecasting in Difficult Economic Times

Budgeting, Uncertainty...
 
 
 

List of Problems with Traditional Budgets

Potential Improvement Areas of Budgeting Processes...
 
 
 

Beyond Budgeting Implementation Approaches

Budgeting, Controlling...
 
 
 

The Reasons Why Forecasts Fail

Understanding Forecasting Limitations...
 
 

Hulpbronnen - Beyond Budgeting

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Beyond Budgeting


     
 

Nieuws over Budgeteren Flexibel


     
 

Video's over Beyond Budgeting


     
 

Video's over Budgeteren Flexibel


     
 

Presentaties over Beyond Budgeting


     
 

Presentaties over Budgeteren Flexibel


     
 

Meer over Beyond Budgeting


     
 

Meer over Budgeteren Flexibel


     

Vergelijk met Beyond Budgeting:† Balanced Scorecardmethode |† Waardemanagement  |† Activity Based Costing  |† Bedrijfsintelligentie (Business Intelligence)  |† Leiderschapcontinuum  |† People CMM †|† Adaptive Management† |† Decentralisatie


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |† FinanciŽn & Investeren  |† LeiderschapMeer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 19-9-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.