Beyond Budgeting
(Fraser, Hope)

Kenniscentrum
Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

Bijgedragen door: Niels Pflaeging, BBRT

95 items • 459.077 bezoeken


Samenvatting

Beyond budgeting traditionele wendbaar

Wat is het Beyond budgeting model? Beschrijving

Het werken met begrotingen, zoals dat in veel bedrijven wordt gepraktiseerd zou moeten worden afgeschaft. Dat kan klinken als een radicaal voorstel, maar het is slechts één stap in een langlopende slag om organisaties van gecentraliseerde hiërarchieën te veranderen in netwerken. De meeste andere bouwstenen zijn al op hun plaats. Firma's hebben reusachtige bedragen in kwaliteitsprogramma's geïnvesteerd, in IT netwerken, het herontwerpen van processen, en in een reeks van managementhulpmiddelen als EVA, Balanced Scorecards, en Activity Based Costing. Maar zij kunnen deze nieuwe ideeën soms niet realiseren, omdat de ondersteunende begroting en bevels- en controlecultuur nog steeds overheersen.

 

Beyond Budgeting (BB) is een alternatief dat meer wendbaar en doorontwikkeld is. Het vervangt het begrotingsmodel met een meer aanpasbaar en verder ontwikkeld alternatief. Het bekritiseren van begrotingen is niet nieuw. Maar een reeks beginselen vaststellen, die leiders naar een nieuw managementmodel begeleiden dat buigzaam, wendbaar en ethisch is, is wel nieuw.


Oorsprong van de Beyond budgeting methode. Geschiedenis

De BBRT (Beyond Budgeting Round Table) werd opgericht in 1998 in antwoord op de groeiende ontevredenheid of zelfs frustratie met traditionele budgettering. De BBRT gemeenschap behandelde met succes drie belangrijke vragen:

 1. Is er een alternatief voor budgetteren? - Ja.
 2. Is er een beter managementmodel? - Ja.
 3. Hoe zou het moeten worden uitgevoerd? - Dit is nu de belangrijkste focus.

Voorbeelden van Beyond Budgeting. Toepassingen

Organisaties van welke grootte dan ook en de industrie kunnen BB gebruiken. Enkele voorbeelden zijn:

 • Toyota, de Japanse automobielfabrikant, Svenska Handelsbanken, de Zweedse bank, Aldi, de Duitse detailhandelaar, Southwest Airlines en de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij.
 • Andere, minder bekende voorbeelden zijn Ahlsell, de Zweedse bouwmaterialengroothandelaar en ISS, de internationale Deense groep van faciliteitendienst.
 • De Wereldbank
 • Kleine non-profit ondernemingen: Sightsavers International, een Britse liefdadigheidsinstelling.

Stappen in het Beyond budgeting model. Principes

BB is geen proces. Het is een managementmodel gebaseerd op twee groepen van uitgangspunten.

De zes principes voor het managen met wendbare managementprocessen zijn:

 1. Doelstellingen zijn gebaseerd op het maximaliseren van prestatiepotentieel.
 2. Basisevaluatie en -beloningen gebaseerd op relatieve verbeteringscontracten achteraf.
 3. Maak actieplanning tot een ononderbroken en inbegrepen proces.
 4. Stel zonodig extra middelen ter beschikking.
 5. Coördineer acties dwars door het bedrijf rekening houdend met war de klant wil.
 6. Baseer controles op effectief bestuur en op een reeks van relatieve prestatie-indicatoren.

De zes op devolutie gebaseerde principes:

 1. Verstrek een besturingsraamwerk dat op duidelijke principes en grenzen wordt gebaseerd.
 2. Creëer een high-performance klimaat dat op relatief succes wordt gebaseerd.
 3. Geef mensen de vrijheid om lokale besluiten te nemen die met de besturingsprincipes en de doelstellingen van de organisatie consistent zijn.
 4. Plaats de verantwoordelijkheid voor waardecreatiebesluiten bij frontlinieteams.
 5. Maak mensen verantwoordelijk voor klantenresultaten .
 6. Steun open en ethische informatiesystemen die „één waarheid“ door de organisatie bieden.

Sterke punten van Beyond Budgeting. Voordelen

 • Snellere reactie. BB Bedrijven werken snel en simpel, en deze eenvoud komt voort uit het verminderen van ingewikkeldheid in het managementproces. Dit kan het best worden bereikt door managers de gelegenheid te geven om onmiddellijk en ontegenzeglijk te handelen binnen duidelijke principes, waarden en strategische grenzen. Werken binnen een flexibel netwerk is ook van belang om managers in staat te stellen om snel aan aangepaste wensen gevolg te geven door de processen aan te passen. Maar het belangrijkste element in een snelle reagerende organisatie is wellicht de strategie te maken tot een open, ononderbroken en wendbaar proces. Dit stelt de firma in staat om te reageren op nieuwe bedreigingen en kansen wanneer zij ontstaan, in plaats van te worden beperkt door een vast en verouderd plan. Wat dit betreft kunnen regelmatige rolling forecasts nuttig zijn, en toegang tot middelen op het moment dat zij nodig zijn is ook belangrijk. Ten grondslag aan al deze aanpakken ligt het vernietigen van de bureaucratie, die nog steeds de meeste grote organisaties teistert
 • Innovatieve strategieën. In BB bedrijven werken mensen in een open- en zelfkritische omgeving. Duidelijke besturingsprincipes scheppen het juiste klimaat en bouwen het wederzijdse vertrouwen dat nodig is om kennis en de beste ervaringen te delen. Dit wordt ook aangemoedigd door te stoppen met beloningen gebaseerd op budget „cellen“ (een formidabele barrière voor een delende cultuur). En door op beloningen over te gaan gebaseerd op de resultaten van een business unit of een afdeling. De dringende noodzaak tot kennisdeling wordt vaak door de behoefte gestuurd om ambitieuze doelstellingen te bereiken. Dit kan bedrijven er zelfs toe brengen om kennis te ruilen met leveranciers en contractanten, die vroeger als tegenstanders werden gezien. (Vergelijk: Samenwerking en Concurrentie (Co-opetition))
 • Lagere kosten. Slechts door operationele processen te zien als leverancier-klant verhoudingen, zullen managers reageren op vragen om verbetering van kwaliteit en kosten. En slechts door het uitroeien van de budgeteringsmentaliteit, zullen de managers aangemoedigd worden om vaste kosten aan te pakken en naar duurzame kostenverminderingen te streven. Beyond budgeting bedrijven hebben lagere kosten. Zij verbinden niet alleen het werk dat de mensen doen met de behoeften van de klant, maar zij stemmen ook producten, processen, projecten en structuren af op de strategie. Het management op de werkvloer stelt de middelen te discussie in plaats van deze te zien als „verworven rechten“. Enkel de vraag te stellen, „voegt het waarde toe voor de klant?“ is vaak al voldoende om ervoor te zorgen dat onnodig werk wordt geëlimineerd.
 • Loyalere klanten. BB bedrijven plaatsen de waardebehoeften van klanten in het centrum van hun strategie, en passen hun processen aan om hen tevreden te stellen. Een snelle reactie op klantverzoeken is ook belangrijk. Daarom moeten mensen in de frontlinie het gezag hebben om snel besluiten te kunnen nemen. De „goede“ klanten moeten ook winstgevend zijn. Daarom is het meten van winstgevendheid per orderlijn essentieel, na het aftrekken van alle kosten die betrekking hebben op klanten.

Beperkingen van Beyond Budgeting. Nadelen

Het is moeilijk om categorisch te zeggen of een veranderingsprogramma, (zelfs met het voordeel van achteromkijken), binnen een bepaalde periode tot een directe en meetbare verbetering leidt in de rijkdom van aandeelhouders. Het is gemakkelijker om te zeggen wat niet heeft gewerkt. Zo is het bijvoorbeeld twijfelachtig of veel van de agressieve expansieprojecten uit de jaren 90, die significante fusies en overnames inhielden, de rijkdom van de aandeelhouders hebben verbeterd (behalve dan in de bedrijven die zij overnamen). Maar in een aantal organisaties die zijn overgegaan op het wendbare en gedecentraliseerde model, zijn hun leiders ervan overtuigd dat het deze verandering was, die hun prestatietransformatie ondersteunde.


Veronderstellingen van Beyond Budgeting. Voorwaarden

 • Het beyond budgetingmodel maakt een meer gedecentraliseerde manier van managen mogelijk. In plaats van de traditionele hiërarchie en gecentraliseerd leiderschap, maakt BB het mogelijk besluitvorming en prestatieverantwoordelijkheid over te dragen aan lijnmanagers, en creëert zij een zelfsturende werkomgeving en een cultuur van persoonlijke verantwoordelijkheid. Dit veroorzaakt een verhoogde motivatie, hogere productiviteit en een betere service aan de klanten.
  Individueel kunnen deze twee belangrijke eigenschappen al significante voordelen veroorzaken. Maar in combinatie kunnen zij helpen om een visie op leiderschap te realiseren die tot nu toe sterk was als visie, maar zwak op het gebied van resultaten.
 • Omdat BB een coherent model is waarin alle componenten in harmonie werken, kan het een opmerkelijk en aanhoudend succes veroorzaken. Dit succes wordt gestuurd door vier directe waardefactoren: innovatieve strategieën, lage kosten, loyale en winstgevende klanten, en ethische rapportering. Maar deze factoren zullen ineffectief zijn tenzij de mensen in de frontlinie het werkingsgebied, de kennis en de bevoegdheid hebben om ze te realiseren. Het resultaat is een organisatie die lean, wendbaar en ethisch is, en die het potentieel in zich heeft om aan de top te blijven van de lijst met vergelijkbare bedrijven.

Boek: Robin Fraser, Jeremy Hope - Beyond Budgeting

Boek: Thomas Johnson - Profit Beyond Measure

Boek: Stephan H. Haeckel - Adaptive Enterprise

Boek: Gary Cokins - Activity-based Cost Management

Boek: Ricardo Semler - The Seven-Day Weekend

Boek: Dieter Brandes - Bare Essentials

Boek: Henry Mintzberg - Rise and Fall of Strategic Planning


Special Interest Group

(Beyond) Budgettering Special Interest Group.Special Interest Group (37 leden)

Forum

Forumdiscussies over (Beyond) Budgettering. Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


Begin een nieuw onderwerp over (Beyond) Budgettering

 

Budgeting Must Be Flexible and Auditable
Just like a strategy, a budget needs to be flexible to change with limits and confines for the reason for existence of any agency.
On the other hand it must still be subject to audit and monitori...
9
 
1 reacties
Financial Measure / Budgeting is no Longer Dominant
It is interesting to observe that over the last 15 years or so, most big companies have left the idea of controlling their operations solely on the basis of measuring money.
Currently a number of...
9
 
Budgeting for Guidance, not for Control
Budgeting by itself is not bad. It is the importance that some organisations give to budgeting that may drive some to despise it.
Without budgets we would be playing hockey and reacting to stimul...
6
 
2 reacties
'Beyond' Budgeting -- Call it Whatever, It's Necessary
Budgeting, in whatever form at whatever level is a critical process for management to exercise. When properly performed, it is the key cost and operational analysis duty.
True, some companies ig...
5
 
2 reacties
Budgeting Has Become the End Instead of a Tool to an End
Budgeting - like many other activities - has often become an end instead of a tool to an end.
It is the deviance, compliance that indicates that some action or inaction should be taken, given the...
4
 
Add Rolling Quarterly Forecasts to Traditional Budgeting Process
One should look at a budget plan as a base against which company and budget holder’s performance is measured.
Any economic changes can be captured and adjusted for during rolling forecast done on...
4
 
1 reacties
Can we Use Beyond Budgeting in Entrepreneurial Companies?
Is it possible to embed the BB model in a young company?
One of principles of the BB model is allocation of available resourses by needs, so now there are cost plans. And how in this case we can ...
4
 
3 reacties
Budgets Should Facilitate Communication, Collaboration, Cooperation, and Coordination
The metaphor of an algorithm explains the dynamics of budgeting. Traditional budgeting is like those early cobol and basic programming. As organizations and societies have evolved, having had to becom...
4
 
What is a Budget? Definition
What precisely is a budget? Let's collects some good definitions here.
According to Wikipedia, a budget (from old French bougette, purse) is a financial plan and a list of all planned expenses an...
4
 
4 reacties
Budgeting is the Essence of Good Management
25 years ago I ran a public school knowing I had a certain amount for 1 year. If there was some money left, I could use it the next year with the constraint I should use it just for investment. Actual...
4
 
1 reacties
Budgeting Must Be Integrated in Strategic Process
Budgeting is not an independent process. It has to be integrated and follows from strategic planning process.
Every corporate should have a vision and long term goals. Strategies are to be devel...
3
 
3 reacties
Value Based Budgeting
Typically, the budgeting process in many companies is based on previous year's costs and assumptions. This was not the case for the new normal after pandemic where the year 2020 could not be used as a...
3
 
5 reacties
Budgeting in Uncertain Business Climate
What about when you are doing your business in an uncertain environment, for example your revenues comes from few mega projects with government, wining a deal or not will means millions +/- in your bu...
3
 
2 reacties
Rolling Forecast in Beyond Budgeting
A rolling forecast is a financial approach that predicts the future performance of a business over a continuous period, based on historical data. Unlike static forecasts that forecast the future for a...
3
 
Why Budgeting and Sound Financial Practices are Crucial
Folks, all you have to do is look at the US debt and look at the fact that we have lived "beyond our means" for sometime now. You can't continue to operate without a plan for your money! It gets you i...
3
 
6 reacties
Lump Sum Budgeting with a Cushion
Business environments are becoming less predictive and adherence to customary exercise of traditional annual budgeting has become less relevant in such an environment.
It may be more appropriate ...
2
 

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over (Beyond) Budgettering. Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


Weaknesses of Traditional Budgeting
Fraser and Hope mention the main weaknesses of annual (traditional) budgeting that gave rise to the development of thinking beyond budgeting:
1. Time Consuming - Budgeting takes a lot of time. Av...
42
 
28 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over (Beyond) Budgeting (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Implementing Adaptive Rolling Forecasts

Generic Implementation Steps
An alternative to traditional budgets is the implementation of an adaptive rolling forecast process, e.g. a six-quarter ...

Better Budgeting Best Practices

Improving the Budgeting Process
It is not always necessary to replace budgets completely or radically transform the planning process. Management account...

12 Principles for a Robust Beyond Budgeting Framework

Implementing Beyond Budgeting
In his article “Beyond Budgeting” the author mentions twelve principles that together form a robust framework for Beyond...

How to Avoid that Forecasts Fail?

Dealing with Uncertainty
In a paper titled “Why Forecasts Fail. What to Do Instead” by Spyros Makridakis, Robin M. Hogarth and Anil Gaba (MIT Slo...

The Value of Traditional Financial Planning, Budgeting and Forecasting in Difficult Economic Times

Budgeting, Uncertainty
How can nowadays companies recover performance by gaining more value out of financial planning, budgeting, and forecasti...

List of Problems with Traditional Budgets

Potential Improvement Areas of Budgeting Processes
In the article "Re-Evaluating the Traditional Budget" (Accountancy SA, June 2007), Pierre Naude describes a number of re...

Beyond Budgeting Implementation Approaches

Budgeting, Controlling
Approach 1: The first approach begins in the controlling and corporate management department, as CFOs and Controllers ar...

The Reasons Why Forecasts Fail

Understanding Forecasting Limitations
In business school academia in the 1970s and 1980s, business professors and other social scientists hoped that sophistic...
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende (Beyond) Budgettering. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


Activity-based Budgeting

Flexible Budgeting
- Shortcomings of traditional budgeting processes. - Static vs Flexible budgets. - Participative Budgeting, - Zero-...

Beyond Budgeting Case

Svenska Handelsbanken AB
This case by R. Murray Lindsay and Theresa Libby explains how Svenska Handelsbanken AB, (Handelsbanken), under the leade...

A Corporate Strategic Tool: Beyond Budgeting

Budgeting, Managing Performance, Strategy
Good presentation about Beyond Budgeting. The following sections are included: 1. Traditional Performance Management Pr...

Beyond Budgeting Diagram

Dynamic Budgeting
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Beyond Budgeting of Statoil

Budgeting, Performance Management
Presentation about the implementation of Beyond Budgeting Principles in Statoil (a big gas and oil production company), ...

Researchlinks

Springen naar verdere onderzoeksbronnen met betrekking tot (Beyond) Budgettering.


Nieuws

Nieuws

Video's

Video's

Presentaties

Presentaties

 
Boeken

Boeken

Academisch

Academisch

Meer

Meer


Vergelijk met Beyond Budgeting:  Balanced Scorecardmethode Waardemanagement  |  Activity Based Costing  |  Bedrijfsintelligentie (Business Intelligence)  |  Leiderschapcontinuum  |  People CMM  |  Adaptive Management  |  Decentralisatie


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Financiën & Investeren  |  LeiderschapMeer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Weet u veel af van (Beyond) Budgettering? Word onze SIG-leider en verwerf wereldwijde erkenning als expert.Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 27-3-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.