8D Probleemoplossing (Acht Disciplines)

Kenniscentrum
Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

Bijgedragen door: David Bruce Doane

111 items • 1.135.762 bezoeken


Samenvatting

8D Probleemoplossing (Acht Disciplines) Wat is de 8D Probleem OplossingsMethode? Beschrijving

De 8D Probleemoplossingaanpak kan worden gebruikt om herhalend optredende kwaliteitsproblemen te identificeren, te corrigeren, en te elimineren. 8D is een methode voor het oplossen van problemen op het gebied van product- en procesverbetering. De methode is opgebouwd uit acht disciplines, welke teamsynergie benadrukken. Het team als geheel wordt verondersteld beter en slimmer te zijn dan de som van de kwaliteiten van de deelnemende personen. 8D staat ook bekend als: Global 8D, Ford 8D, of TOPS 8D.
 

Oorsprong van het Acht Disciplines concept. Geschiedenis

De Amerikaanse overheid gebruikte voor het eerst een op 8D lijkend proces tijdens de Tweede Wereldoorlog, ernaar refererende als Militaire Standaard 1520 (Correctief actie- en afhandelingsysteem voor materialen met onjuiste specificaties). Ford Motor Company documenteerde de 8D methode voor het eerst in 1987 in een cursushandboek getiteld „Team-Georiënteerd Probleem Oplossen“. Deze cursus werd gegeven op verzoek van het senior management van de Power Train organisatie van de autofabrikant, die gefrustreerd was over steeds dezelfde jaarlijks terugkerende problemen.


Gebruik van de Acht DIsciplines aanpak. Toepassingen

 • Belangrijke niet-conformiteiten
 • Klachten van klanten
 • Heroptredende problemen
 • Wanneer een teamaanpak noodzakelijk is

Stappen in 8D Probleemoplossing. Proces

D0. Creëer en Bereid Bewustwording voor. Eerst moet u voorbereidingen treffen voor 8D. Niet ieder probleem rechtvaardigt of vereist 8D. Bovendien is 8D een op feiten gebaseerd probleemoplossingproces dat enkele gespecialiseerde vaardigheden vereist, alsmede een cultuur van ononderbroken verbetering. Het zou kunnen zijn dat er wat onderwijs en training nodig is alvorens 8D effectief zal kunnen werken in een organisatie.

 • D1. Breng het Team bij elkaar. Breng een multifunctioneel team bij elkaar (met een effectieve teamleider) welk de kennis, de tijd, de autoriteit en de vaardigheid heeft om het probleem op te lossen en correctieve acties uit te voeren. En realiseer de structuur, doelstellingen, rollen, procedures en relaties om een effectief team tot stand te brengen.
 • D2. Beschrijf het Probleem. Definieer het probleem in meetbare terminologie. Specificeer het interne of externe klantprobleem door het in specifieke, kwantificeerbare termen te beschrijven: Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom, Hoe, Hoeveel (5W2H Analyse).
 • D3. Implementeer en Verifieer Voorlopige Beheersingsacties. Tijdelijke oplossingen. Bepaal en implementeer zodanige tussentijdse acties welke alle klanten tegen het probleem zullen beschermen, totdat de permanente correctieve actie wordt geïmplementeerd. Verifi de doeltreffendheid van de beheersingsacties met gegevens.
 • D4. Identificeer en Verifieer Onderliggende Oorzaken. Identificeer alle potentiële oorzaken die zouden kunnen verklaren waarom het probleem optrad. Oorzaak en Gevolg Diagram. Test elke potentiële oorzaak tegen de de probleembeschrijving en gegevens. Identificeer alternatieve correctieve acties om de onderliggende oorzaak te elimineren. Merk op dat er twee parallelle soorten van onderliggende oorzaken bestaan: een Onderliggende Oorzaak van de Gebeurtenis (het systeem dat het toeliet dat het probleem optrad), en een Onderliggende Oorzaak van Ontsnapping / Ontsnappingspunt (het systeem dat toeliet dat het probleem ontsnapte aan de aandacht; zonder gedetecteerd te worden).
 • D5. Kies en Verifieer Correctieve Acties. Stel vast dat de geselecteerde correctieve acties het probleem voor de klant inderdaad zullen oplossen en dat zij geen ongewenste bijwerkingen zullen veroorzaken. Bepaal indien noodzakelijk - gelet op de potentiële neveneffecten - acties bij onvoorziene gebeurtenissen.
 • D6. Implementeer en Valideer Permanente Correctieve Acties. Arrangeer terugkerende controles om te verzekeren dat de onderliggende oorzaak wordt geëlimineerd. Hou na in productie gaan de lange termijn effecten in de gaten en voer zonodig extra acties bij onvoorziene gebeurtenissen in.
 • D7. Verhinder Herhaling. Identificeer en voer maatregelen in om dezelfde of gelijksoortige problemen in de toekomst te voorkómen: wijzig specificaties, werk opleidingen bij, herzie werkschema's, en verbeter managementsystemen, besturingssystemen, praktijken en procedures.
 • D8. Feliciteer het Team. Erken de collectieve prestaties van uw team. Publiceer uw prestaties. Deel uw kennis en het geleerde in de gehele organisatie.

Sterke punten van de 8D Probleem OplossingsMethode. Voordelen

 • Effectieve aanpak voor het vinden van een onderliggende oorzaak, voor het ontwikkelen van de juiste acties om onderliggende oorzaken te elimineren, en voor het invoeren van de permanente correctieve actie.
 • Helpt om het controlesysteem te vinden dat het probleem aan de aandacht liet ontsnappen. Dit ontsnappingspunt wordt bestudeerd met als doel: het verbeteren van de mate waarin het Controlesysteem in staat is om problemen of de oorzaak te detecteren, indien en wanneer deze opnieuw zou optreden.
 • De preventielus brengt de systemen aan het licht die de condities toelieten waaronder het mechanisme van mislukking en oorzaak überhaupt kon ontstaan.

Beperkingen van 8D Probleem Oplossing. Nadelen

 • 8D training kan tijdrovend zijn en moeilijk om te ontwikkelen.
 • Vereist training in het 8D probleemoplossingproces, evenals in data collectie en analyse hulpmiddelen zoals Pareto diagrammen, Visgraat Diagrammen, en stroomschema's om er maar enkele te noemen.

Boek: Rambaud, Laurie. (2006). 8D Structured Problem Solving: A Guide to Creating High Quality 8D Reports (in spiraalband) 


Special Interest Group

8D Probleemoplossing (Acht Disciplines) Special Interest Group.Special Interest Group (437 leden)

Forum

Forumdiscussies over 8D Probleemoplossing (Acht Disciplines). Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


Begin een nieuw onderwerp over 8D Probleemoplossing (Acht Disciplines)

 

🔥 NIEUW Variant op 5W2H Analyse
Ik ken een 5W2H variant die de Is/Is-niet matrix wordt genoemd. Dit model van T.W. den Hoed en P.R. Scholtes gaat uit van de vragen 1. Wie, 2. Wanneer, 3. Wat (-voor type of hoeveel), 4. Wie en 5. Ben...
7
 
How Does One Prevent Recurrence of a Problem?
How do you do to prevent recurrence? By making an Efficacy Analysis. Some signs to consider: - Problem didn't occur again; - Establish a period of time to do follow-up; - Perform abrangency analysi...
29
 
14 reacties
Add a D0 phase to 8D Problem Solving
There should be a D0 phase added to create the organization culture to initiate this kind of practices, especially in Asian countries....
18
 
4 reacties
Difference Between 8D and 6 Sigma? And Commonalities?
What is the relation between 8D and 6 Sigma?...
16
 
4 reacties
8D Problem Solving Examples
Please share some practical examples of problem solving using 8D... Thanks......
10
 
2 reacties
D6 is Redundant and Add Judgement at D5
If review the chart, we find this may change as, If verify the corrective action at D5, then D7, else identify possible soluton(red box)....
9
 
2 reacties
What Is, What is Not
When I took 8D training (2003) I was most impressed with the "What is What is Not" questioning process (in D2. Describing the Problem). It allowed the problem to be viewed from different angles and wo...
9
 
1 reacties
Is there a 9th D in 8D Problem Solving?
Are there any updates for this method? Is there a 9th D?...
8
 
2 reacties
Does 8D Problem Solving Work with 3rd Party?
How does one deal with the fault of 3rd party or something which is out of our control - does this apply to 8D as well?...
4
 
Should D1 and D2 Be Changed?
You have to describe problem at first, then set up a team....
3
 
3 reacties
The Key to Intelligent Solving
Pick it up the best team according in profile to the target to be reached. Analyze the history of the problem 5W2H in depth. Get yourself started with a first solution option by identifying the caus...
3
 
8D = Closed Loop Process
This method is well known too as closed loop, a process to search root cause and adopt corrective actions. These corrective actions should generate changes in conducts and methods and be standarized t...
1
 
2 reacties

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over 8D Probleemoplossing (Acht Disciplines). Hier vindt u de meest waardevolle ideeën en praktische suggesties.


Using the 5 Whys in 8D
Is there a 5 Whys in 8D? How does it work?...
27
 
6 reacties

8D Problem Solving : D2 Phase (Describing the Problem)
When we are searching for the problem root cause, as far as I know from previous knowledge, we should avoid asking: who? Because the intention is not to blame people, but to fix the system....
21
 
10 reacties

Emergency Response Action (ERA) in Global 8D D0
In Discipline D0 of the Global 8D Process there is also the Emergency Response Action (ERA) which needs to be implemented to protect the Customer against the Symptom. The ERA can be replaced by the In...
18
 
2 reacties

8D Forms and Programs
Is there any one that can give good reference to programs that handle 8D or web pages there I can get some 8D-forms so I can avoid to find the wheel again....
17
 
2 reacties

Why is Structured Problem Solving Taking Too Long?
Is anyone aware of any research that has been conducted on 'Why does problem resolution take longer than desired'? I am trying to find empirical research for my MSc dissertation, unfortunately with li...
5
 
5 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over 8D Problem Solving (Eight Disciplines) (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Capturing Learned Lessons

How to Capture Organizational Learning? Best Practices
Knowledge from bad and good experiences will lead you and your organization to better future performance. You can improv...

3 Potential Categories of (Root) Causes

Root Cause Analysis, Ishikawa, 8D, TOC
Latino and Latino consider in a 1999-paper called 'Root Cause Analysis – Improving Performance for Bottom Line Results' ...

How Can I Improve my Problem Description?

Elements of Problem Description
Many people start their problem solving process with the D2 phase, understanding a situation and describing the problem....
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende 8D Probleemoplossing (Acht Disciplines). Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


The 8D Problem Solving Process Step by Step In-depth

Problem Solving, 8D-model, 8D Problem Solving
This presentation elaborates on the 8D-problem solving process and includes the following sections: 1. Purpose and key ...

The 8 Disciplines of the 8D Process in Detail. Management Involvement in 8D

Team Problem Solving, 8D-model
This presentation provides an overview of the 8D-problem solving method including detailed descriptions of each of the 8...

First Introduction to 8D Problem Solving and Root Cause Analysis

Initial Understanding of Causes of Problems, Workshops, Trainings
In this video Adrian Gundy explains 3 important terms or principles you need to understand about the 8 Disciplines or 8D...

Quality Process Improvement Tools and Techniques by Shoji Shiba

Improvement of Processes, Quality Process Improvement, Reactive Problem Solving
Prof. Shoji Shiba, Deming Prize winner and expert in Total Quality Management (TQM), sees quality process improvement fu...

Employee Empowerment, Teamwork and Communication

Performance Management, Employee Empowerment
Colorful presentation with speaking notes about 3 tools to improve organizational performance: Teamwork, Communication a...

7 Steps of Problem Solving by Shoji Shiba

Improvement of Processes, Quality Process Improvement, Reactive Problem Solving
Prof. Shoji Shiba sees quality process improvement fundamentally as a way of solving problems. After all: If there is n...

8D Problem Solving Diagram

Quality Assurance
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

8D Presentation

8D preventive and corrective action system
How potential and actual problems will be processes across the organization in order to be eliminated for ever thanks to...

Researchlinks

Springen naar verdere onderzoeksbronnen met betrekking tot 8D Probleemoplossing (Acht Disciplines).


Nieuws

Nieuws

Video's

Video's

Presentaties

Presentaties

 
Boeken

Boeken

Academisch

Academisch

Meer

Meer


Vergelijk met 8D Probleemoplossing: Analyse van de Onderliggende Oorzaak  |  Integrale Kwaliteitszorg  |  Kaizen  |  Six Sigma  |  Kwaliteitscirkel van Deming  |  Knelpuntentheorie (Theory of Constraints)  |  Oorzaak- en Gevolgdiagram  |  Delphimethode  |  Actieleren (Actie-Leren)


Keer terug naar Management Discipline: Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Weet u veel af van 8D Probleemoplossing (Acht Disciplines)? Word onze SIG-leider en verwerf wereldwijde erkenning als expert.Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 1-4-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.