8D Probleemoplossing (Acht Disciplines)

Kenniscentrum

   

Het identificeren, corrigeren en elimineren van herhaaldelijk optredende kwaliteitsproblemen. Verklaring van 8D Probleemoplossing (Acht Disciplines). (1987)

Bijgedragen door: David Bruce Doane

Inhoud

Premium

8D Probleemoplossing (Acht Disciplines) Wat is de 8D Probleem OplossingsMethode? Beschrijving

De 8D Probleemoplossingaanpak kan worden gebruikt om herhalend optredende kwaliteitsproblemen te identificeren, te corrigeren, en te elimineren. 8D is een methode voor het oplossen van problemen op het gebied van product- en procesverbetering. De methode is opgebouwd uit acht disciplines, welke teamsynergie benadrukken. Het team als geheel wordt verondersteld beter en slimmer te zijn dan de som van de kwaliteiten van de deelnemende personen. 8D staat ook bekend als: Global 8D, Ford 8D, of TOPS 8D.
 

Oorsprong van het Acht Disciplines concept. Geschiedenis

De Amerikaanse overheid gebruikte voor het eerst een op 8D lijkend proces tijdens de Tweede Wereldoorlog, ernaar refererende als Militaire Standaard 1520 (Correctief actie- en afhandelingsysteem voor materialen met onjuiste specificaties). Ford Motor Company documenteerde de 8D methode voor het eerst in 1987 in een cursushandboek getiteld „Team-Georiënteerd Probleem Oplossen“. Deze cursus werd gegeven op verzoek van het senior management van de Power Train organisatie van de autofabrikant, die gefrustreerd was over steeds dezelfde jaarlijks terugkerende problemen.


Gebruik van de Acht DIsciplines aanpak. Toepassingen

 • Belangrijke niet-conformiteiten
 • Klachten van klanten
 • Heroptredende problemen
 • Wanneer een teamaanpak noodzakelijk is

Stappen in 8D Probleemoplossing. Proces

D0. Creëer en Bereid Bewustwording voor. Eerst moet u voorbereidingen treffen voor 8D. Niet ieder probleem rechtvaardigt of vereist 8D. Bovendien is 8D een op feiten gebaseerd probleemoplossingproces dat enkele gespecialiseerde vaardigheden vereist, alsmede een cultuur van ononderbroken verbetering. Het zou kunnen zijn dat er wat onderwijs en training nodig is alvorens 8D effectief zal kunnen werken in een organisatie.

 • D1. Breng het Team bij elkaar. Breng een multifunctioneel team bij elkaar (met een effectieve teamleider) welk de kennis, de tijd, de autoriteit en de vaardigheid heeft om het probleem op te lossen en correctieve acties uit te voeren. En realiseer de structuur, doelstellingen, rollen, procedures en relaties om een effectief team tot stand te brengen.
 • D2. Beschrijf het Probleem. Definieer het probleem in meetbare terminologie. Specificeer het interne of externe klantprobleem door het in specifieke, kwantificeerbare termen te beschrijven: Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom, Hoe, Hoeveel (5W2H Analyse).
 • D3. Implementeer en Verifieer Voorlopige Beheersingsacties. Tijdelijke oplossingen. Bepaal en implementeer zodanige tussentijdse acties welke alle klanten tegen het probleem zullen beschermen, totdat de permanente correctieve actie wordt geïmplementeerd. Verifi de doeltreffendheid van de beheersingsacties met gegevens.
 • D4. Identificeer en Verifieer Onderliggende Oorzaken. Identificeer alle potentiële oorzaken die zouden kunnen verklaren waarom het probleem optrad. Oorzaak en Gevolg Diagram. Test elke potentiële oorzaak tegen de de probleembeschrijving en gegevens. Identificeer alternatieve correctieve acties om de onderliggende oorzaak te elimineren. Merk op dat er twee parallelle soorten van onderliggende oorzaken bestaan: een Onderliggende Oorzaak van de Gebeurtenis (het systeem dat het toeliet dat het probleem optrad), en een Onderliggende Oorzaak van Ontsnapping / Ontsnappingspunt (het systeem dat toeliet dat het probleem ontsnapte aan de aandacht; zonder gedetecteerd te worden).
 • D5. Kies en Verifieer Correctieve Acties. Stel vast dat de geselecteerde correctieve acties het probleem voor de klant inderdaad zullen oplossen en dat zij geen ongewenste bijwerkingen zullen veroorzaken. Bepaal indien noodzakelijk - gelet op de potentiële neveneffecten - acties bij onvoorziene gebeurtenissen.
 • D6. Implementeer en Valideer Permanente Correctieve Acties. Arrangeer terugkerende controles om te verzekeren dat de onderliggende oorzaak wordt geëlimineerd. Hou na in productie gaan de lange termijn effecten in de gaten en voer zonodig extra acties bij onvoorziene gebeurtenissen in.
 • D7. Verhinder Herhaling. Identificeer en voer maatregelen in om dezelfde of gelijksoortige problemen in de toekomst te voorkómen: wijzig specificaties, werk opleidingen bij, herzie werkschema's, en verbeter managementsystemen, besturingssystemen, praktijken en procedures.
 • D8. Feliciteer het Team. Erken de collectieve prestaties van uw team. Publiceer uw prestaties. Deel uw kennis en het geleerde in de gehele organisatie.

Sterke punten van de 8D Probleem OplossingsMethode. Voordelen

 • Effectieve aanpak voor het vinden van een onderliggende oorzaak, voor het ontwikkelen van de juiste acties om onderliggende oorzaken te elimineren, en voor het invoeren van de permanente correctieve actie.
 • Helpt om het controlesysteem te vinden dat het probleem aan de aandacht liet ontsnappen. Dit ontsnappingspunt wordt bestudeerd met als doel: het verbeteren van de mate waarin het Controlesysteem in staat is om problemen of de oorzaak te detecteren, indien en wanneer deze opnieuw zou optreden.
 • De preventielus brengt de systemen aan het licht die de condities toelieten waaronder het mechanisme van mislukking en oorzaak überhaupt kon ontstaan.

Beperkingen van 8D Probleem Oplossing. Nadelen

 • 8D training kan tijdrovend zijn en moeilijk om te ontwikkelen.
 • Vereist training in het 8D probleemoplossingproces, evenals in data collectie en analyse hulpmiddelen zoals Pareto diagrammen, Visgraat Diagrammen, en stroomschema's om er maar enkele te noemen.

Boek: Rambaud, Laurie. (2006). 8D Structured Problem Solving: A Guide to Creating High Quality 8D Reports (in spiraalband) -


8D Probleemoplossing (Acht Disciplines) Special Interest Group


Special Interest Group (482 leden)


8D Probleemoplossing (Acht Disciplines) Forum  

Recente onderwerpen

  Variant op 5W2H Analyse
Ik ken een 5W2H variant die de Is/Is-niet matrix wordt genoemd. Dit model van T.W. den Hoed en P.R. Scholtes gaat uit van de vragen 1. Wie, 2. Wanneer...
     
 
  How Does One Prevent Recurrence of a Problem?
How do you do to prevent recurrence? By making an Efficacy Analysis. Some signs to consider:
- Problem didn't occur again;
- Establis...
     
 
  Difference Between 8D and 6 Sigma? And Commonalities?
What is the relation between 8D and 6 Sigma?...
     
 
  Add D0 to 8D Problem Solving: Create the Appropriate Culture
There should be a D0 phase added to create the organization culture to initiate this kind of practices, especially in Asian countries....
     
 

Best Practices - 8D Probleemoplossing (Acht Disciplines)
  Using the 5 Whys in 8D
Is there a 5 Whys in 8D? How does it work?...
     
 
  8D Problem Solving : D2 Phase (Describing the Problem)
When we are searching for the problem root cause, as far as I know from previous knowledge, we should avoid asking: who?
Because the intention is...
     
 
  8D Forms and Programs
Is there any one that can give good reference to programs that handle 8D or web pages there I can get some 8D-forms so I can avoid to find the wheel a...
     
 Alles wat u moet weten over management


  Emergency Response Action (ERA) in Global 8D D0
In Discipline D0 of the Global 8D Process there is also the Emergency Response Action (ERA) which needs to be implemented to protect the Custom...
     
 
  D6 is Redundant and Add Judgement at D5
If review the chart, we find this may change as,
If verify the corrective action at D5, then D7, else identify possible soluton(red box)....
     
 
  What Is, What is Not
When I took 8D training (2003) I was most impressed with the "What is What is Not" questioning process (in D2. Describing the Problem). It allowed the...
     
 
  8D Problem Solving Examples
Please share some practical examples of problem solving using 8D... Thanks......
     
 
  Is there a 9th D in 8D Problem Solving?
Are there any updates for this method? Is there a 9th D?...
     
 
  Why is Structured Problem Solving Taking Too Long?
Is anyone aware of any research that has been conducted on 'Why does problem resolution take longer than desired'? I am trying to find empirica...
     
 
  Does 8D Problem Solving Work with 3rd Party?
How does one deal with the fault of 3rd party or something which is out of our control - does this apply to 8D as well?...
     
 
  Should D1 and D2 Be Changed?
You have to describe problem at first, then set up a team....
     
 
  The Key to Intelligent Solving
Pick it up the best team according in profile to the target to be reached.
Analyze the history of the problem 5W2H in depth.
Get yourself st...
     
 
  8D = CLosed Loop Process
This method is well known too as closed loop, a process to search root cause and adopt corrective actions. These corrective actions should gene...
     
 

Expert Tips (ENG) - 8D Problem Solving (Eight Disciplines)
 

Capturing Learned Lessons

 
 
 

3 Potential Categories of (Root) Causes

 
 
 

How Can I Improve my Problem Description?

 
 Ontwikkel uzelf in bedrijfskunde en managementHulpbronnen - 8D Probleemoplossing (Acht Disciplines)
 

Nieuws over Acht Disciplines Probleemoplossing


     
 

Nieuws over Acht Disciplines Methode


     
 

Video's over Acht Disciplines Probleemoplossing


     
 

Video's over Acht Disciplines Methode


     
 

Presentaties over Acht Disciplines Probleemoplossing


     
 

Presentaties over Acht Disciplines Methode


     
 

Meer over Acht Disciplines Probleemoplossing


     
 

Meer over Acht Disciplines Methode


     Versnel uw managementcarrièreVergelijk met 8D Probleemoplossing: Analyse van de Onderliggende Oorzaak  |  Integrale Kwaliteitszorg  |  Kaizen  |  Six Sigma  |  Kwaliteitscirkel van Deming  |  Knelpuntentheorie (Theory of Constraints)  |  Oorzaak- en Gevolgdiagram  |  Delphimethode  |  Actieleren (Actie-Leren)


Keer terug naar Management Discipline: Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 22-10-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.