Exponentiell Utjämning

Kunskapscenter

   

Storskalig statistisk prognosticering. Förklaring till Exponentiell Utjämningsmetodik/Exponential Smoothing.

Innehåll

Premium

Inget kan egentligen se in i framtiden. Hur som helst moderna statistiska metoder, ekonometriska modeller och (BI) Business intelligence programvara kan i viss utsträckning hjälpa företag till att förutse och bedöma vad som kommer att ske i framtiden.


Den Exponentiella utjämningsmetodik modellen

Exponentiell Utjämningsmetodik (EUM)/ Exponential Smoothing (ESM) modellen använder sig av ett viktat genomsnitt av de förflutna och nuvärdena, justerat med vikt på nuvärden för att redogöra för effekterna av svängningar i dataunderlaget, liksom för säsongsvariationer. Genom att använda ett numeriskt tal (mellan 0-1), kan du justera för känsligheten med utjämningseffekterna. ESM används ofta på statistiska prognosticeringsproblem i större skala, därför att den är både robust och lätt att applicera.


EUM/ESM är ett populärt förslag på att skapa en utjämnad tidserie. Eftersom i det Enkla Glidande Medelvärdet/(Single Moving Average) är de redan gjorda observationerna viktade lika, exponentiell ujämningsmetodik tilldelar exponentiellt minskande vikter om observationen är från ett äldre datum. Med andra ord: nya observationer ges mer vikt, vid prognosticering än de äldre observationerna.

I fallet med glidande medelvärdet, vikten som tilldelas till observationerna är desamma och är lika med 1/N. Emellertid i exponentiell utjämningsmetodik, finns det en eller flera utjämnande parametrar som måste vara bestämda eller beräknade. Dessa val bestämmer vikterna som tilldelas till observationerna.


Exponentiell Utjämning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Exponentiell Utjämning Forumet  

Nya ämnenBest Practices - Exponentiell Utjämning

Expert Tips (ENG) - Exponential SmoothingUtveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Exponentiell Utjämning
 

Nyheter om Exponentiell Utjämning


     
 

Nyheter om Statistik Analys


     
 

Videor om Exponentiell Utjämning


     
 

Videor om Statistik Analys


     
 

Presentationer om Exponentiell Utjämning


     
 

Presentationer om Statistik Analys


     
 

Mer om Exponentiell Utjämning


     
 

Mer om Statistik Analys


     Accelerera din managementkarriärJämför också: Regressionsanalys  |  Dynamisk Regression  |  ARIMA  |  Operationsanalys  |  Spelteori (Nash)  |  Business Intelligens  |  Analytisk CRM


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 13-11-2018. Alla namn ™ av deras ägare.