Exponentiell Utjämning

Kunskapscenter

   

Storskalig statistisk prognosticering. Förklaring till Exponentiell Utjämningsmetodik/Exponential Smoothing.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Inget kan egentligen se in i framtiden. Hur som helst moderna statistiska metoder, ekonometriska modeller och (BI) Business intelligence programvara kan i viss utsträckning hjälpa företag till att förutse och bedöma vad som kommer att ske i framtiden.


Den Exponentiella utjämningsmetodik modellen

Exponentiell Utjämningsmetodik (EUM)/ Exponential Smoothing (ESM) modellen använder sig av ett viktat genomsnitt av de förflutna och nuvärdena, justerat med vikt på nuvärden för att redogöra för effekterna av svängningar i dataunderlaget, liksom för säsongsvariationer. Genom att använda ett numeriskt tal (mellan 0-1), kan du justera för känsligheten med utjämningseffekterna. ESM används ofta på statistiska prognosticeringsproblem i större skala, därför att den är både robust och lätt att applicera.


EUM/ESM är ett populärt förslag på att skapa en utjämnad tidserie. Eftersom i det Enkla Glidande Medelvärdet/(Single Moving Average) är de redan gjorda observationerna viktade lika, exponentiell ujämningsmetodik tilldelar exponentiellt minskande vikter om observationen är från ett äldre datum. Med andra ord: nya observationer ges mer vikt, vid prognosticering än de äldre observationerna.

I fallet med glidande medelvärdet, vikten som tilldelas till observationerna är desamma och är lika med 1/N. Emellertid i exponentiell utjämningsmetodik, finns det en eller flera utjämnande parametrar som måste vara bestämda eller beräknade. Dessa val bestämmer vikterna som tilldelas till observationerna.


Exponentiell Utjämning Forumet

Exponentiell Utjämning Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Exponentiell Utjämning Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Exponentiell Utjämning Premium

Expert Tips (ENG) - Exponential Smoothing Premium

Resurser - Exponentiell Utjämning Premium
 

Nyheter om Exponentiell UtjämningBli Medlem


     
 

Nyheter om Statistik AnalysBli Medlem


     
 

Videor om Exponentiell UtjämningBli Medlem


     
 

Videor om Statistik AnalysBli Medlem


     
 

Presentationer om Exponentiell UtjämningBli Medlem


     
 

Presentationer om Statistik AnalysBli Medlem


     
 

Mer om Exponentiell UtjämningBli Medlem


     
 

Mer om Statistik AnalysBli Medlem


     

Jämför också: Regressionsanalys  |  Dynamisk Regression  |  ARIMA  |  Operationsanalys  |  Spelteori (Nash)  |  Business Intelligens  |  Analytisk CRM


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2018 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 23-2-2018. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.