Exponentiell Utjämning

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

15 itens • 210.418 visitas


Sammanfattning

Inget kan egentligen se in i framtiden. Hur som helst moderna statistiska metoder, ekonometriska modeller och (BI) Business intelligence programvara kan i viss utsträckning hjälpa företag till att förutse och bedöma vad som kommer att ske i framtiden.


Den Exponentiella utjämningsmetodik modellen

Exponentiell Utjämningsmetodik (EUM)/ Exponential Smoothing (ESM) modellen använder sig av ett viktat genomsnitt av de förflutna och nuvärdena, justerat med vikt på nuvärden för att redogöra för effekterna av svängningar i dataunderlaget, liksom för säsongsvariationer. Genom att använda ett numeriskt tal (mellan 0-1), kan du justera för känsligheten med utjämningseffekterna. ESM används ofta på statistiska prognosticeringsproblem i större skala, därför att den är både robust och lätt att applicera.


EUM/ESM är ett populärt förslag på att skapa en utjämnad tidserie. Eftersom i det Enkla Glidande Medelvärdet/(Single Moving Average) är de redan gjorda observationerna viktade lika, exponentiell ujämningsmetodik tilldelar exponentiellt minskande vikter om observationen är från ett äldre datum. Med andra ord: nya observationer ges mer vikt, vid prognosticering än de äldre observationerna.

I fallet med glidande medelvärdet, vikten som tilldelas till observationerna är desamma och är lika med 1/N. Emellertid i exponentiell utjämningsmetodik, finns det en eller flera utjämnande parametrar som måste vara bestämda eller beräknade. Dessa val bestämmer vikterna som tilldelas till observationerna.


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

Exponentiell Utjämning Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG

Forum

Nytt Ämne

Forum om Exponentiell Utjämning.Starta ett nytt forumämne om Exponentiell Utjämning. Mer info.

 

Best Practices

Topprankade ämnen om Exponentiell Utjämning. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Exponential Smoothing (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Exponentiell Utjämning. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


4 Exponential Smoothing Method Variants

When to use What Formula? Examples. PROs and CONs.
This presentation gives a detailed outline of various exponential smoothing methods. After an introduction into Exponent (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående Exponentiell Utjämning.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför också: Regressionsanalys  |  Dynamisk Regression  |  ARIMA  |  Operationsanalys  |  Spelteori (Nash)  |  Business Intelligens  |  Analytisk CRM


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring och Försäljning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för Exponentiell Utjämning? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 19-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.