Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis)

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

Bidraget kommer från: Jens Grafarend

19 itens • 307.120 visitas


Sammanfattning

Vad är (fråge-)undersökningsmetodik? Beskrivning

Frågeundersökningsmetodiken (FUM) är en teknik som kan användas till att avslöja/blottlägga den underliggande strukturen (dimensionen) ur en stor uppsättning av olika variabler. Därför att FUM reducerar en stor mängd av variabler för några av de underliggande faktorerna.

Ett exempel: Du har iordningställt ett frågeformulär om kundtillfredsställelse i civilflygindustrin (United Airlines, Delta, Lufthansa). Du har identifierat 30 objekt för att beskriva och utvärdera kundtillfredsställelse (t.ex. ”bekvämligheten vid köp av biljetter”, ”bekvämlighet vid check in”, ”miljön på flygplatsloungerna”, ”vänligheten från flygbesättningen”, ”uppfyllandet av speciella önskemål”, ”kvaliteten på maten ombord”, ”säteskomforten”, ”speciella erbjudanden liksom filmer ombord”, ”precision av ankomsten”). Genom att använda FUM,  kan du reducera uppsättningen av de 30 olika objekten inom din analyseringsprocess till ett par stycken centrala faktorer som underlag för din uppsättning av objekt. Du kan betrakta till exempel objekten ”bekvämligheten vid köp av biljetter”, ”bekvämligheten vid check in”, ”miljön på flygplatsloungerna ”, ”kvaliteten på maten ombord”, ”säteskomforten”, och ”speciella erbjudanden liksom filmer ombord” är en del av den potentiella dimensionen. De materiella (hårda) tingen som ett flygbolag kan utföra för att driva deras affär framåt. Dessutom, ”vänligheten hos flygbesättningen”, ”uppfyllandet av speciella önskemål” och ”precision av ankomst på rätt tid” är mer en del av en processdimension.


Det betyder att FUM kommer fram till exakt dessa strukturer - i vårt exempel faktorn ”de potentiella” och ”processen”. Chefer kommer nu att få en djupare insikt, som kan användas för att utveckla marknadsföringsaktiviteter till att förbättra tillfredsställelsen hos deras kunder, genom att fokusera mer på ”potentiella” - gruppen  eller på ”process” - delen.
 

Ursprunget till Frågeundersökningsmetodiken. Historia

Analytiska undersökningsmetodologier kan betraktas i en oavbruten följd/sammanhängande enhet. Denna sammanhängande enhet spänner från bestyrkande/bekräftningstekniker till rena undersökningsmetodiker. Charles Spearman (1904 och framåt ) intresserade sig för att bekräfta idén om en allmän intelligens. Med utvidgade experimentella bevis som utvecklats genom många års studier som innebär, ett större testbatteri som utgivits till ett större urval av individer, Spearman's teori om en enda intellektuell faktor bevisades att vara otillräcklig. En möjlighet att hantera gruppfaktorer måste skapas. Under det tidiga 30-talet bröt Thurstone med ett vanligt föregående antagande om beskaffenheten hos oika faktorer och utvecklade en allmän teori av multipel faktoranalys. Thurstone's bok ”Vectors of Mind” (1935) där han framlade den matematiska och logiska grunden för denna teori.


Beräkningar med Frågeundersökningsmetodik. Formel

För att analysera data genom att användningen av FUM så kan du använda statistiska paket som till exempel SPSS eller SAS.


Användningen av Frågeundersökningsmetodik. Användningsområden

 • Undersökningar om kundtillfredsställelse.
 • Mäta tjänsters kvalite.
 • Personlighetstester.
 • Imageundersökningar.
 • Identifiera marknadssegmenten.
 • Typiska kunder eller produkter eller beteenden.

Stegen i frågeundersökningsmetodiken. Process

En typisk FUM process är som följer:

 1. Identifiera indikatorerna/objekten som är med i FUM.
 2. Beräkna en korrelationsmatris (koefficienten av korrelationen från Bravais-Pearson).
 3. Undersök korrelationsmatrisen som ska användas för en FUM (betydelsevikt, omvänd korrelationsmatrisen, Bartlett-Test, anti-image-samverkans-matris, Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterier KMO)
 4. Välja en faktorutforskningsmetod (huvudsakligen för delanalys, huvudsakligen för faktoranalys).
 5. Upptäcka faktorerna och med faktorviktningarna. Faktorviktningar är korrelationskoefficienterna mellan variabler (raderna i tabellen) och faktorerna (kolumnerna i tabellen).
 6. Fastställ antal faktorer som ska utforskas (för detta steg är det användbart att ta Kaiser-kriteria och Scree-Test med svängrums-kriteria (elbow-criteria).
 7. Tolka de utdragna faktorerna (t.ex. ”potentiella” och ”processen” i det angivna exemplet ovan)

Styrkor med frågeundersökningsmetodiken. Fördelar

 • Lätt att använda
 • Användbart för en rad av olika undersökningsfrågor,
 • En grund för andra instrument (t.ex. regressionsanalys med resultatfaktorer) som är lätta att kombinera med andra instrument (t.ex. konfirmationsanalys)

Begränsningar med Frågeundersökningsmetodik. Nackdelar

 • Variablerna måste vara med intervallskala.
 • Fallande numren bör vara större än tre gånger beloppet på variablerna.

Antaganden med frågeundersökningsmetodik Villkor

 • Ingen avvikande infromation, dataintervall, linjäriteter, multivariata- normaltillstånd, rätvinklighet för främst faktoranalys

Bok: Klaus Backhaus, Bernd Erichson, Wulff Plinke - Multivariate Analysemethoden

Bok: Joseph F Hair, Ronald L Tatham, Rolph E. Anderson, William Black - Multivariate Data Analysis 

Bok: John C. Loehlin - Latent Variable Models


Särskild Intressegrupp SIG

Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis) Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis). Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis)

 

2 types of multivariate analys
There are two main techniques of multiviariate analysis: 1. Factor Analysis (find the underlying dimensions or 'factors' by investigating the correlation between variables), 2. Cluster Analysis (find ...
14
 
What to do if the Data of your Research Turn out to be Incomplete?
Suppose you have just finished executing an agriculture project in which you were distributing agricultural inputs to farmers. During the analysis of the end-line data, you have seen that three respon...
4
 
2 kommentarer
Maximum Likelihood Extraction Method
I chose Principal Components Analysis and unfortunately there are 17 factors and Varimax table was presented just in the last step. I want to use limited factors with enough (3-5) items to make a good...
4
 
1 kommentarer
SPSS Factor Analysis on Non-Parametric Data
Hi, I have 42 items, coded on binary scale 1 or 0. I wish to perform an Exploratory Factor Analysis using SPSS 15.0 My query: Is it possible to perform Exploratory Factor Analysis with such items co...
4
 
1 kommentarer
Rotated component matrix
Hello, I am doing an exploratory factor analysis with 56 manifest variables using SPSS. However after running it, I don't obtain the rotated component matrix. Any idea about the reasons for this p...
0
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis). Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Exploratory Factor Analysis (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Disadvantages of Exploratory Factor Analysis

Applying Exploratory Factor Analysis, EFA Implementation
Some of the disadvantages associated with EFA are: - Usefulness of EFA depends mainly on the researchers’ ability to de...

Advantages of Exploratory Factor Analysis

Applying Exploratory Factor Analysis, EFA Implementation
Some of the advantages of Exploratory Factor Analysis (EFA) are as follows: - Objective as well as subjective attribute...
Informationskällor

Olika informationskällor om Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis). Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis).


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Frågeundersökningsmetodik med:   Regressionsanalys  |  Analytisk CRM  |  Confirmatory Analysis  |  LISREL


Retur till Management Start: HRM och Personalfrågor  |  Marknadsföring och Försäljning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Frågeundersökningsanalys (Exploratory Factor Analysis)? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 6-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.