Erfarenhetskurvan

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

14 itens • 288.982 visitas


Sammanfattning

Erfarenhetskurvans effekt beskrevs först av BCG-konsulten Bruce Henderson år 1960. Henderson upptäckte att det finns ett fast förhållande mellan produktionskostnad och den ökande produktionskvantiteten.
 

Enkelt uttryckt, den påstår att om en uppgift utförs oftare/med högre volym så kommer kostnaden för att utföra uppgiften att minska . Varje gång en ökande volym dubbleras, kommer mervärdes (fasta) kostnaderna (inklusive administration, marknadsföring, distribution och tillverkning) att falla med en konstant och förutsägbar procentsats.


Forskare har sedan dess observerat erfarenhetskurvans effekter för olika industriers spännvidd till att vara mellan 10 till 30 procent.


Strategi för Kostnadsledarskap

Erfarenhetskurvan är en viktig möjliggörare för en strategi att bli eller vara en kostnadsledare. Om ett företag kan nå en stor marknadsandel snabbt på en ny marknad, så har det  en konkurrenskraftig kostnadsfördel, därför att det kan ta fram billigare produkter än dess konkurrenter. Förutsatt kostnadsbesparingarna förs vidare till köparna och som prisminskningar (i stället för som höjning av vinstmarginaler), så är denna fördel hållbar. Om ett företag kunde accelerera dess produktionserfarenhet genom att öka dess marknadsandel, så kan de uppnå en kostnadsfördel i dess industri som kommer att bli svår att efterlikna för andra. Resultatet är att många företag försöker att nå en stor marknadsandel snabbt genom att investera tungt och en aggressiv prissättning av deras produkter eller tjänster på nya marknader. Investeringen kan inhämtas senare, när företaget har blivit en marknadsledare, och de har byggt upp (Enligt BCG matrisen) Kassakor.


Begränsningar med en Erfarenhetsbaserad strategi

  • Det finns också andra affärsstrategier än kostnadledarestrategier (se även Konkurrensfördel och Value Disciplines).
  • Konkurrenter kan också antas att följa en liknande strategi, således genom att öka de nödvändiga investeringsnivåerna medans intäkterna minskar för båda.
  • Konkurrenter, som kopierar fabriks- metoder, kan uppnå även mer lågt produktionkostnader, vid inte att måste att återställa FoU-investeringar.
  • Teknologiska genombrott kan möjliggöra för ännu större Erfarenhetskurveeffekter. Detta gynnar företag som går in i marknaden i ett senare skede.
     

Särskild Intressegrupp SIG

Erfarenhetskurvan Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Erfarenhetskurvan. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Erfarenhetskurvan

 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Erfarenhetskurvan. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Experience Curve (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Reasons for the Experience Curve Effect

Strategy, Cost Reduction, Manufacturing
The Experience Curve Effect applies in most situations due to following reasons: - Standardization: Efficiency tends to...

Criticisms on Experience Curve Effects

Strategy, Cost Reduction
- Some academics claim that it is not right to see experience curve effects as a given. They claim that costs, if not ma...
Informationskällor

Olika informationskällor om Erfarenhetskurvan. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Experience Curve

Learning by Doing
The incorporation of experience curves has enhanced the treatment of technological change in models used to evaluate the...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Erfarenhetskurvan.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Erfarenhetskurvans effekter med: BCG Matrisen  |  Avkastning på Investering, Avkastningsgrad  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Kärnkompetens  |  Organiska Organisationer  |  Regeln om Tre  |  Strategic Types


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Strategi & Innovation  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Erfarenhetskurvan? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 28-5-2023. Alla namn ™ av deras ägare.