Erfarenhetskurvan

Kunskapscenter

12manage is looking for students!

Det fasta förhållandet mellan produktionskostnad och den ökande/kumulativa produktionskvantiteten. Förklaring till Erfarenhetskurvans effekt/Experience Curve effect.


Erfarenhetskurvans effekt beskrevs först av BCG-konsulten Bruce Henderson år 1960. Henderson upptäckte att det finns ett fast förhållande mellan produktionskostnad och den ökande produktionskvantiteten.
 

Enkelt uttryckt, den påstår att om en uppgift utförs oftare/med högre volym så kommer kostnaden för att utföra uppgiften att minska . Varje gång en ökande volym dubbleras, kommer mervärdes (fasta) kostnaderna (inklusive administration, marknadsföring, distribution och tillverkning) att falla med en konstant och förutsägbar procentsats.


Forskare har sedan dess observerat erfarenhetskurvans effekter för olika industriers spännvidd till att vara mellan 10 till 30 procent.


Strategi för Kostnadsledarskap

Erfarenhetskurvan är en viktig möjliggörare för en strategi att bli eller vara en kostnadsledare. Om ett företag kan nå en stor marknadsandel snabbt på en ny marknad, så har det  en konkurrenskraftig kostnadsfördel, därför att det kan ta fram billigare produkter än dess konkurrenter. Förutsatt kostnadsbesparingarna förs vidare till köparna och som prisminskningar (i stället för som höjning av vinstmarginaler), så är denna fördel hållbar. Om ett företag kunde accelerera dess produktionserfarenhet genom att öka dess marknadsandel, så kan de uppnå en kostnadsfördel i dess industri som kommer att bli svår att efterlikna för andra. Resultatet är att många företag försöker att nå en stor marknadsandel snabbt genom att investera tungt och en aggressiv prissättning av deras produkter eller tjänster på nya marknader. Investeringen kan inhämtas senare, när företaget har blivit en marknadsledare, och de har byggt upp (Enligt BCG matrisen) Kassakor.


Begränsningar med en Erfarenhetsbaserad strategi

  • Det finns också andra affärsstrategier än kostnadledarestrategier (se även Konkurrensfördel och Value Disciplines).
  • Konkurrenter kan också antas att följa en liknande strategi, således genom att öka de nödvändiga investeringsnivåerna medans intäkterna minskar för båda.
  • Konkurrenter, som kopierar fabriks- metoder, kan uppnå även mer lågt produktionkostnader, vid inte att måste att återställa FoU-investeringar.
  • Teknologiska genombrott kan möjliggöra för ännu större Erfarenhetskurveeffekter. Detta gynnar företag som går in i marknaden i ett senare skede.
     

Särskild Intressegrupp SIG - Erfarenhetskurvan


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Forum - Erfarenhetskurvan  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.
Best Practices - Erfarenhetskurvan

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Experience Curve

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Reasons for the Experience Curve Effect

Strategy, Cost Reduction, Manufacturing...
 
 
 

Criticisms on Experience Curve Effects

Strategy, Cost Reduction...
 
 

Resurser - Erfarenhetskurvan

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Erfarenhet Kurva


     
 

Nyheter om Kostnadsledarskap Strategi


     
 

Videor om Erfarenhet Kurva


     
 

Videor om Kostnadsledarskap Strategi


     
 

Presentationer om Erfarenhet Kurva


     
 

Presentationer om Kostnadsledarskap Strategi


     
 

Mer om Erfarenhet Kurva


     
 

Mer om Kostnadsledarskap Strategi


     

Jämför Erfarenhetskurvans effekter med: BCG Matrisen  |  Avkastning på Investering, Avkastningsgrad  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Kärnkompetens  |  Organiska Organisationer  |  Regeln om Tre  |  Strategic Types


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 20-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.