Erfarenhetskurvan

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Det fasta förhållandet mellan produktionskostnad och den ökande/kumulativa produktionskvantiteten. Förklaring till Erfarenhetskurvans effekt/Experience Curve effect.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Erfarenhetskurvans effekt beskrevs först av BCG-konsulten Bruce Henderson år 1960. Henderson upptäckte att det finns ett fast förhållande mellan produktionskostnad och den ökande produktionskvantiteten.
 

Enkelt uttryckt, den påstår att om en uppgift utförs oftare/med högre volym så kommer kostnaden för att utföra uppgiften att minska . Varje gång en ökande volym dubbleras, kommer mervärdes (fasta) kostnaderna (inklusive administration, marknadsföring, distribution och tillverkning) att falla med en konstant och förutsägbar procentsats.


Forskare har sedan dess observerat erfarenhetskurvans effekter för olika industriers spännvidd till att vara mellan 10 till 30 procent.


Strategi för Kostnadsledarskap

Erfarenhetskurvan är en viktig möjliggörare för en strategi att bli eller vara en kostnadsledare. Om ett företag kan nå en stor marknadsandel snabbt på en ny marknad, så har det  en konkurrenskraftig kostnadsfördel, därför att det kan ta fram billigare produkter än dess konkurrenter. Förutsatt kostnadsbesparingarna förs vidare till köparna och som prisminskningar (i stället för som höjning av vinstmarginaler), så är denna fördel hållbar. Om ett företag kunde accelerera dess produktionserfarenhet genom att öka dess marknadsandel, så kan de uppnå en kostnadsfördel i dess industri som kommer att bli svår att efterlikna för andra. Resultatet är att många företag försöker att nå en stor marknadsandel snabbt genom att investera tungt och en aggressiv prissättning av deras produkter eller tjänster på nya marknader. Investeringen kan inhämtas senare, när företaget har blivit en marknadsledare, och de har byggt upp (Enligt BCG matrisen) Kassakor.


Begränsningar med en Erfarenhetsbaserad strategi

 • Det finns också andra affärsstrategier än kostnadledarestrategier (se även Konkurrensfördel och Value Disciplines).
 • Konkurrenter kan också antas att följa en liknande strategi, således genom att öka de nödvändiga investeringsnivåerna medans intäkterna minskar för båda.
 • Konkurrenter, som kopierar fabriks- metoder, kan uppnå även mer lågt produktionkostnader, vid inte att måste att återställa FoU-investeringar.
 • Teknologiska genombrott kan möjliggöra för ännu större Erfarenhetskurveeffekter. Detta gynnar företag som går in i marknaden i ett senare skede.
   

Erfarenhetskurvan Forumet
  Effect on Cost Leadership Strategies
How did the experience curve effect mobilize cost ...
     
 

Erfarenhetskurvan Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Erfarenhetskurvan Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Erfarenhetskurvan Premium

Expert Tips (ENG) - Experience Curve Premium
 

Reasons for the Experience Curve EffectBli Medlem

The Experience Curve Effect applies in most situat...
Usage (application): Strategy, Cost Reduction, Manufacturing
 
 
 

Criticisms on Experience Curve EffectsBli Medlem

- Some academics claim that it is not right to see...
Usage (application): Strategy, Cost Reduction
 
 

Resurser - Erfarenhetskurvan Premium
 

Nyheter om Erfarenhet KurvaBli Medlem


     
 

Nyheter om Kostnadsledarskap StrategiBli Medlem


     
 

Videor om Erfarenhet KurvaBli Medlem


     
 

Videor om Kostnadsledarskap StrategiBli Medlem


     
 

Presentationer om Erfarenhet KurvaBli Medlem


     
 

Presentationer om Kostnadsledarskap StrategiBli Medlem


     
 

Mer om Erfarenhet KurvaBli Medlem


     
 

Mer om Kostnadsledarskap StrategiBli Medlem


     

Jämför Erfarenhetskurvans effekter med: BCG Matrisen  |  Avkastning på Investering, Avkastningsgrad  |  Organisatoriskt Lärande Argyris och Schön  |  Moderbolagsfördel, Koncernfördel  |  Kärnkompetens  |  Organiska Organisationer  |  Regeln om Tre  |  Strategic Types


Retur till Management Start: Organisation och Förändring  |  HRM och Personalfrågor  |  Strategi  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 15-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.