Earned Value Management-metod
(EVM)

Kunskapscenter

   

Mäta effektiviteten av programledning. Förklaring till Earned Value Management projektstyrningsmetoden. EVM.

Innehåll

Premium

Vad är earned value management? Definition

EVM, projektstyrningsmetoden är en inbyggd programmätnings- och styrningsteknik som integrerar

  • tekniska prestationskrav,
  • resursplanering med scheman,
  • att ta riskerar i beaktagande.

Med andra ord EVM är en ledningsteknik som relaterar resursplaneringen till scheman och till tekniska kostnads- och schemakrav. Allt arbete är planerat, budgeterat, och planlagt i tajma-arrangerade gradvis '' planerade värde'' inkrement och att utgöra en kostnad- och schemamätningsgrundlinje.


Målsättningar med EVM

Det finns två viktiga målsättningar med ett projektstyrningssystem:

  1. att uppmuntra leverantörer till att använda effektiva interna kostnadsoch schemaledningskontrollsystem; och
  2. att tillåta kunden att lita på data i rätt tid som produceras av de system för att bestämma produkt-orienterad avtalsstatus.

De viktiga målen med att applicera EVM i ett avtal är:

  • Att uppmuntra leverantörer till att använda effektiva interna tekniska, kostnad- och schemaledningskontrollsystem, och
  • Att tillåta kunden att lita på data i rätt tid som produceras av de system för bättre ledningsinsikt.
  • Dessa data används för att bestämma vad som är produkt-orienterat, avtalsstatus, och
  • Beräkna den framtida prestationen som hitintills baserats på trender.
  • Som ett  tillägg  så tillåter projektstyrningsmetoden bättre och effektivare beslutsfattande hos ledningen för att minimera att få motsatt effekt i projekt.

Fördelar med projektstyrningsmetoden

Projektstyrningsmetoden erbjuder en objektiv mätning av hur mycket arbete har blivit gjort i ett projekt. Genom att använda EVM-processen, så kan ledningsgruppen klart jämföra med hur mycket arbete har faktiskt avslutats mot mängden av arbete som planerats till att vara avslutat. Allt arbete är planerat, budgeterat, och planlagt i tidsfaser ”planerade värde” ökningar till att utgöra en baslinje för prestationsmätningen.


Earned Value Management-metod Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)


Earned Value Management-metod Forumet  

Nya ämnen

  EV Methods X%/Y%
I am in a disagreement with a coworker regarding Earned Valu...
 
 
 
 
  EVM Baseline Cost When Moving a Task to Another Calendar Year
If I process a Baseline Change Request (BCR) moving a task’s...
 
 
 
 
  Survey on Earned Value Analysis Management - Best Practices
Hi All, I am looking for people with the knowledge about ear...
 
 
 
 
  Use of control accounts in the WBS
I am struggling with how to apply the use of 'control accoun...
 
 
 
 
  Project Management Finance
Can anybody tell me what are the financial techniques used f...
 
 
 
 

Best Practices - Earned Value Management-metod
  What is Earned Value Management? Definition of EVM
According to PMI, in projects*, EVM is a management metho...
 
 
 
 
  EVM Implementation in Construction
I am interested to know about EVM implementation in a constr...
 
 
 
 
  EVM in Fixed Price Software Projects
We have been using Earned value based tracking for our Fixed...
 
 
 
 
  When is an Asset over / under cost?
Am wondering if anyone knows of any EVM ISO Procedure writte...
 
 
 
 
  Earned Value Management is Like a Speedometer
Many projects are completed behind schedule and over budget ...
 
 
 
 
  EVM Problem: Project Scope Change
One of the problems I have encountered with earned value is ...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Earned Value Management
 

Generic Steps in Earned Value Management

Project Management, EVM Implementation...
 
 
 

Limitations of Earned Value Management

Project Management, EVM Implementation...
 
 
 

Earned Value Management and Prompt Payment Clauses

EVM Contracting...
 
 
 

Recommendations for EVM Implementation

Critical Factors for EVM, EVM Best Practices...
 
 
 

Earned Value Management System

Standardization...
 
 

Resurser - Earned Value Management-metod
 

Nyheter om Earned Value Management-metod


     
 

Nyheter om Projekt Uvärdering


     
 

Videor om Earned Value Management-metod


     
 

Videor om Projekt Uvärdering


     
 

Presentationer om Earned Value Management-metod


     
 

Presentationer om Projekt Uvärdering


     
 

Mer om Earned Value Management-metod


     
 

Mer om Projekt Uvärdering


     

Jämför Earned Value Management-metod med: Kostnadsnyttoanalys  |  Diskonterat Kassaflöde  |  Net Present Value  |  Value Engineering Miles  |  Gantt Schema


Retur till Management Start: Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 26-3-2019. Alla namn ™ av deras ägare.