Earned Value Management-metod
(EVM)

Kunskapscenter

   

Mäta effektiviteten av programledning. Förklaring till Earned Value Management projektstyrningsmetoden. EVM.

Innehåll

Premium

Vad är earned value management? Definition

EVM, projektstyrningsmetoden är en inbyggd programmätnings- och styrningsteknik som integrerar

  • tekniska prestationskrav,
  • resursplanering med scheman,
  • att ta riskerar i beaktagande.

Med andra ord EVM är en ledningsteknik som relaterar resursplaneringen till scheman och till tekniska kostnads- och schemakrav. Allt arbete är planerat, budgeterat, och planlagt i tajma-arrangerade gradvis '' planerade värde'' inkrement och att utgöra en kostnad- och schemamätningsgrundlinje.


Målsättningar med EVM

Det finns två viktiga målsättningar med ett projektstyrningssystem:

  1. att uppmuntra leverantörer till att använda effektiva interna kostnadsoch schemaledningskontrollsystem; och
  2. att tillåta kunden att lita på data i rätt tid som produceras av de system för att bestämma produkt-orienterad avtalsstatus.

De viktiga målen med att applicera EVM i ett avtal är:

  • Att uppmuntra leverantörer till att använda effektiva interna tekniska, kostnad- och schemaledningskontrollsystem, och
  • Att tillåta kunden att lita på data i rätt tid som produceras av de system för bättre ledningsinsikt.
  • Dessa data används för att bestämma vad som är produkt-orienterat, avtalsstatus, och
  • Beräkna den framtida prestationen som hitintills baserats på trender.
  • Som ett  tillägg  så tillåter projektstyrningsmetoden bättre och effektivare beslutsfattande hos ledningen för att minimera att få motsatt effekt i projekt.

Fördelar med projektstyrningsmetoden

Projektstyrningsmetoden erbjuder en objektiv mätning av hur mycket arbete har blivit gjort i ett projekt. Genom att använda EVM-processen, så kan ledningsgruppen klart jämföra med hur mycket arbete har faktiskt avslutats mot mängden av arbete som planerats till att vara avslutat. Allt arbete är planerat, budgeterat, och planlagt i tidsfaser ”planerade värde” ökningar till att utgöra en baslinje för prestationsmätningen.


Earned Value Management-metod Forumet
  EV Methods X%/Y%
I am in a disagreement with a coworker regarding E...
     
 
  EVM Baseline Cost When Moving a Task to Another Calendar Year
If I process a Baseline Change Request (BCR) movin...
     
 
  Survey on Earned Value Analysis Management - Best Practices
Hi All, I am looking for people with the knowledge...
     
 
  EVM Problem: Project Scope Change
One of the problems I have encountered with earned...
     
 
  Earned Value Management is Like a Speedometer
Many projects are completed behind schedule and ov...
     
 
  Project Management Finance
Can anybody tell me what are the financial techniq...
     
 
  Use of control accounts in the WBS
I am struggling with how to apply the use of 'cont...
     
 
  EVM in Fixed Price Software Projects
We have been using Earned value based tracking for...
     
 
  When is an Asset over / under cost?
Am wondering if anyone knows of any EVM ISO Proced...
     
 
  What is Earned Value Management? Definition of EVM
According to PMI, in projects*, EVM is a manage...
     
 
  EVM Implementation in Construction
I am interested to know about EVM implementation i...
     
 

Earned Value Management-metod Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Earned Value Management-metod Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Earned Value Management-metod Premium

Expert Tips (ENG) - Earned Value Management Premium
 

Generic Steps in Earned Value Management

1. Identify and organize all project steps: Identi...
Usage (application): Project Management, EVM Implementation
 
 
 

Limitations of Earned Value Management

Following limitations of EVM can be distinguished:...
Usage (application): Project Management, EVM Implementation
 
 
 

Earned Value Management and Prompt Payment Clauses

IF Earned Value Management is combined with "Promp...
Usage (application): EVM Contracting
 
 
 

Recommendations for EVM Implementation

Based on a study, Kim, Wells and Duffey developed ...
Usage (application): Critical Factors for EVM, EVM Best Practices
 
 
 

Earned Value Management System

Private companies use some form of business planni...
Usage (application): Standardization
 
 


Resurser - Earned Value Management-metod Premium
 

Nyheter om Earned Value Management-metod


     
 

Nyheter om Projekt Uvärdering


     
 

Videor om Earned Value Management-metod


     
 

Videor om Projekt Uvärdering


     
 

Presentationer om Earned Value Management-metod


     
 

Presentationer om Projekt Uvärdering


     
 

Mer om Earned Value Management-metod


     
 

Mer om Projekt Uvärdering


     


Jämför Earned Value Management-metod med: Kostnadsnyttoanalys  |  Diskonterat Kassaflöde  |  Net Present Value  |  Value Engineering Miles  |  Gantt Schema


Retur till Management Start: Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 23-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.