Earned Value Management-metod
(EVM)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är earned value management? Definition

EVM, projektstyrningsmetoden är en inbyggd programmätnings- och styrningsteknik som integrerar

  • tekniska prestationskrav,
  • resursplanering med scheman,
  • att ta riskerar i beaktagande.

Med andra ord EVM är en ledningsteknik som relaterar resursplaneringen till scheman och till tekniska kostnads- och schemakrav. Allt arbete är planerat, budgeterat, och planlagt i tajma-arrangerade gradvis '' planerade värde'' inkrement och att utgöra en kostnad- och schemamätningsgrundlinje.


Målsättningar med EVM

Det finns två viktiga målsättningar med ett projektstyrningssystem:

  1. att uppmuntra leverantörer till att använda effektiva interna kostnadsoch schemaledningskontrollsystem; och
  2. att tillåta kunden att lita på data i rätt tid som produceras av de system för att bestämma produkt-orienterad avtalsstatus.

De viktiga målen med att applicera EVM i ett avtal är:

  • Att uppmuntra leverantörer till att använda effektiva interna tekniska, kostnad- och schemaledningskontrollsystem, och
  • Att tillåta kunden att lita på data i rätt tid som produceras av de system för bättre ledningsinsikt.
  • Dessa data används för att bestämma vad som är produkt-orienterat, avtalsstatus, och
  • Beräkna den framtida prestationen som hitintills baserats på trender.
  • Som ett  tillägg  så tillåter projektstyrningsmetoden bättre och effektivare beslutsfattande hos ledningen för att minimera att få motsatt effekt i projekt.

Fördelar med projektstyrningsmetoden

Projektstyrningsmetoden erbjuder en objektiv mätning av hur mycket arbete har blivit gjort i ett projekt. Genom att använda EVM-processen, så kan ledningsgruppen klart jämföra med hur mycket arbete har faktiskt avslutats mot mängden av arbete som planerats till att vara avslutat. Allt arbete är planerat, budgeterat, och planlagt i tidsfaser ”planerade värde” ökningar till att utgöra en baslinje för prestationsmätningen.


Särskild Intressegrupp SIG

Bli Medlem

Intjänad Värdehantering Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)

Forum

Bli Medlem

Forum om Intjänad Värdehantering.


Earned Value Management (EVM) in Agile Projects
Many professionals want to adapt EVM to Agile projects. It's easy: in order to calculate EVM values, you need four basic (...)
4
 
0 reaktioner
 
Tips to Improve the Productivity in your Project
I would like to share a number of ways how we can increase the productivity of our project. It is no secret that some pe (...)
3
 
0 reaktioner
 
Project Portfolio Scorecard in EVM
Let us suppose you are managing a portfolio of projects in an IT department of a Bank. Many IT departments like this hav (...)
3
 
0 reaktioner
 
Best Practices

Bli Medlem

Topprankade ämnen om Intjänad Värdehantering. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


What is Earned Value Management? Definition of EVM
According to PMI, in projects*, EVM is a management methodology for integrating scope, schedule and resources for object (...)
10
 
3 reaktioner

 
EVM Implementation in Construction
I am interested to know about EVM implementation in a construction company. Projects like a group of buildings, towers o (...)
9
 
4 reaktioner

 
EVM in Fixed Price Software Projects
We have been using Earned value based tracking for our Fixed Price Software Projects. It is very good method to plan fut (...)
8
 
0 reaktioner

 
When is an Asset over / under cost?
Am wondering if anyone knows of any EVM ISO Procedure written with regard to what steps you take to know when an asset i (...)
8
 
0 reaktioner

 
Earned Value Management is Like a Speedometer
Many projects are completed behind schedule and over budget because there are no proper monitoring and controlling steps (...)
7
 
4 reaktioner

 
Adjusting the BCWS in Earned Value Methods X%/Y%
I am in a disagreement with a coworker regarding Earned Value Methods X%/Y%. They contend that by assigning an Earned Va (...)
5
 
1 reaktioner

 
EVM Problem: Project Scope Change
One of the problems I have encountered with earned value is project scope change or more specifically creep. It is dif (...)
5
 
2 reaktioner

 
EVM Baseline Cost When Moving a Task to Another Calendar Year
If I process a Baseline Change Request (BCR) moving a task’s period of performance from one calendar year to the next, t (...)
4
 
1 reaktioner

 
Project Management Finance
Can anybody tell me what are the financial techniques used for project appraisals? (...)
-1
 
2 reaktioner

 
Experttips

Bli Medlem

Avancerad insikt om Earned Value Management (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Generic Steps in Earned Value Management

Project Management, EVM Implementation
1. Identify and organize all project steps: Identify all tasks that need to be accomplished and breakdown and organize t (...)
   
 
 
 

Limitations of Earned Value Management

Project Management, EVM Implementation
Following limitations of EVM can be distinguished: - EVM does not measure project quality and customer satisfaction. - (...)
   
 
 
 

Earned Value Management and Prompt Payment Clauses

EVM Contracting
IF Earned Value Management is combined with "Prompt Payment" clauses in the contract (which it should) then it enhances (...)
   
 
 
 

Recommendations for EVM Implementation

Critical Factors for EVM, EVM Best Practices
Based on a study, Kim, Wells and Duffey developed an implementation framework for EVM in order to implement EVM more eff (...)
   
 
 
 

Earned Value Management System

Standardization
Private companies use some form of business planning and control systems for management purposes. These planning and co (...)
   
 
 
 
Informationskällor

Bli Medlem

Olika informationskällor om Intjänad Värdehantering. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.
Jämför Earned Value Management-metod med: Kostnadsnyttoanalys  |  Diskonterat Kassaflöde  |  Net Present Value  |  Value Engineering Miles  |  Gantt Schema


Retur till Management Start: Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Intjänad Värdehantering? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 3-12-2020. Alla namn ™ av deras ägare.