Earned Value Management-metod
(EVM)

Kunskapscenter

12manage is looking for contributors...

   

Mäta effektiviteten av programledning. Förklaring till Earned Value Management projektstyrningsmetoden. EVM.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är earned value management? Definition

EVM, projektstyrningsmetoden är en inbyggd programmätnings- och styrningsteknik som integrerar

 • tekniska prestationskrav,
 • resursplanering med scheman,
 • att ta riskerar i beaktagande.

Med andra ord EVM är en ledningsteknik som relaterar resursplaneringen till scheman och till tekniska kostnads- och schemakrav. Allt arbete är planerat, budgeterat, och planlagt i tajma-arrangerade gradvis '' planerade värde'' inkrement och att utgöra en kostnad- och schemamätningsgrundlinje.


Målsättningar med EVM

Det finns två viktiga målsättningar med ett projektstyrningssystem:

 1. att uppmuntra leverantörer till att använda effektiva interna kostnadsoch schemaledningskontrollsystem; och
 2. att tillåta kunden att lita på data i rätt tid som produceras av de system för att bestämma produkt-orienterad avtalsstatus.

De viktiga målen med att applicera EVM i ett avtal är:

 • Att uppmuntra leverantörer till att använda effektiva interna tekniska, kostnad- och schemaledningskontrollsystem, och
 • Att tillåta kunden att lita på data i rätt tid som produceras av de system för bättre ledningsinsikt.
 • Dessa data används för att bestämma vad som är produkt-orienterat, avtalsstatus, och
 • Beräkna den framtida prestationen som hitintills baserats på trender.
 • Som ett  tillägg  så tillåter projektstyrningsmetoden bättre och effektivare beslutsfattande hos ledningen för att minimera att få motsatt effekt i projekt.

Fördelar med projektstyrningsmetoden

Projektstyrningsmetoden erbjuder en objektiv mätning av hur mycket arbete har blivit gjort i ett projekt. Genom att använda EVM-processen, så kan ledningsgruppen klart jämföra med hur mycket arbete har faktiskt avslutats mot mängden av arbete som planerats till att vara avslutat. Allt arbete är planerat, budgeterat, och planlagt i tidsfaser ”planerade värde” ökningar till att utgöra en baslinje för prestationsmätningen.


Earned Value Management-metod Forumet
  EV Methods X%/Y%
I am in a disagreement with a coworker regarding E...
     
 
  EVM Baseline Cost When Moving a Task to Another Calendar Year
If I process a Baseline Change Request (BCR) movin...
     
 
  Survey on Earned Value Analysis Management - Best Practices
Hi All, I am looking for people with the knowledge...
     
 
  EVM Problem: Project Scope Change
One of the problems I have encountered with earned...
     
 
  Earned Value Management is Like a Speedometer
Many projects are completed behind schedule and ov...
     
 
  Project Management Finance
Can anybody tell me what are the financial techniq...
     
 
  Use of control accounts in the WBS
I am struggling with how to apply the use of 'cont...
     
 
  EVM in Fixed Price Software Projects
We have been using Earned value based tracking for...
     
 
  When is an Asset over / under cost?
Am wondering if anyone knows of any EVM ISO Proced...
     
 
  What is Earned Value Management? Definition of EVM
According to PMI, in projects*, EVM is a manage...
     
 
  EVM Implementation in Construction
I am interested to know about EVM implementation i...
     
 

Earned Value Management-metod Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Earned Value Management-metod Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Earned Value Management-metod Premium

Expert Tips (ENG) - Earned Value Management Premium
 

Generic Steps in Earned Value ManagementBli Medlem

1. Identify and organize all project steps: Identi...
Usage (application): Project Management, EVM Implementation
 
 
 

Limitations of Earned Value ManagementBli Medlem

Following limitations of EVM can be distinguished:...
Usage (application): Project Management, EVM Implementation
 
 
 

Earned Value Management and Prompt Payment ClausesBli Medlem

IF Earned Value Management is combined with "Promp...
Usage (application): EVM Contracting
 
 
 

Recommendations for EVM ImplementationBli Medlem

Based on a study, Kim, Wells and Duffey developed ...
Usage (application): Critical Factors for EVM, EVM Best Practices
 
 
 

Earned Value Management SystemBli Medlem

Private companies use some form of business planni...
Usage (application): Standardization
 
 

Resurser - Earned Value Management-metod Premium
 

Nyheter om Earned Value Management-metod Bli Medlem


     
 

Nyheter om Projekt UvärderingBli Medlem


     
 

Videor om Earned Value Management-metod Bli Medlem


     
 

Videor om Projekt UvärderingBli Medlem


     
 

Presentationer om Earned Value Management-metod Bli Medlem


     
 

Presentationer om Projekt UvärderingBli Medlem


     
 

Mer om Earned Value Management-metod Bli Medlem


     
 

Mer om Projekt UvärderingBli Medlem


     

Jämför Earned Value Management-metod med: Kostnadsnyttoanalys  |  Diskonterat Kassaflöde  |  Net Present Value  |  Value Engineering Miles  |  Gantt Schema


Retur till Management Start: Program- och Projektledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-7-2018. Alla namn ™ av deras ägare.